Het christendom volgens Obama

node-header

Het christendom volgens Obama

Update woensdag 7 november 2012: Obama herverkozen

Obama's oma wenst hem "zegen"

In de verkiezingsstrijd rond de nieuwe president van de Verenigde Staten is de vraag naar de religieuze overtuiging van kandidaat Obama vaak onderwerp van discussie geweest. Dit dossiertje wil leerkrachten godsdienst achtergrondsinformatie aanreiken om rond deze thematiek geïnformeerd met de klas in gesprek te treden. Het bevat tevens een aantal impulsen die in de klas kunnen gebruikt worden.

Wat is de religie van Obama?

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictureleft/_medium/barack-obama-bw.png

Vaak heeft men geprobeerd om de publieke opinie in de Verenigde Staten te laten geloven dat Obama een moslim is om op die manier zijn verkiezingsresultaat negatief te beïnvloeden. Barack Obama is evenwel een christen. De geruchten met betrekking tot zijn vermeende moslimidentiteit zijn intussen op overtuigde wijze weerlegd. Barack Obama heeft steeds de Trinity United Church of Christ in Chicago vervoegd. Hij houdt op dit ogenblik zijn kerk privé omwille van de veiligheid van zijn vrouw en zijn dochters. De vader van Obama was van oorsprong een moslim en de ouders van zijn moeder Unitarians. Barack Obama heeft doorheen zijn campagne sterk zijn eigen christelijk profiel beklemtoond. Hij stelt daarbij centraal: gelijkheid, vergevingsgezindheid, naastenliefde.

Barack Obama over zijn geloof

youtube

Barack Obama over zijn geloof

*Klik op de afbeelding om de video af te spelen

Mogelijke begeleidende vragen :

 • Wat zegt Obama over abortus?
 • Wat vind je van zijn manier van communicatie?
 • Kan jij hem een christen noemen? Waarom wel/niet?
 • ...

Zie ook Obama openhartig over zijn geloof: ‘De hel past niet in mijn religieuze visie’

Barack Obama: moslim of christen?

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_medium/xcaricature-obama-lyin.jpg

Doelen van het werken met deze cartoon in de klas zijn:

 

 1. zien hoe de cartonist de waarheid geweld aandoet voor politieke redenen, nl. door (op een grappige manier) te suggereren dat Obama moslim is en alles doet om dat te verstoppen.
 2. inzien dat dit een onvriendelijke voorsteling is van de islam, omdat de onderliggende boodschap eigenlijk is dat moslim zijn synoniem staat met politieke onbetrouwbaarheid.

Enkele leidvragen om hierover met de leerlingen in gesprek te treden:

 • Wat zie je op de cartoon?
 • Komt de cartoon overeen met de informatie die je kent over Obama?
 • Hoe stelt deze cartoon zich op tegenover de islam?
 • Waarom wordt de islam vaak gelijk gesteld met politieke onbetrouwbaarheid?
 • ...

 

Nevada Debate: Barack Obama on Smears
youtube

Nevada Debate: Barack Obama on Smears

*Klik op de afbeelding om de video af te spelen

Jesus Christ for Barack Obama: Religion and Politics

Barack Obama praat over zijn geloof (Newsweek)

Obama ook een religieus leider?

Er is niet alleen het fenomeen van het in vraag stellen van de (christelijke) religieuze achtergrond van Obama, er is ook het fenomeen om Obama zelf met religieuze beelden in verband te brengen: Obama als een spiritueel leider, als bevrijder van de wereld, als profeet, als Messias (Obamessiah). Hierdoor probeert men in te spelen op de religieuze gevoelens van veel Amerikanen en wil men religie benutten en ook politiek instrumentaliseren.

The Obamessiah

youtube
*Klik op de afbeelding om de video af te spelen

Mensen zien Obama als religieus leider

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/2i7kzzr.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/jesusobama.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama-jesus-spotlight.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama_jesus.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama_dream.jpg

De veel besproken toespraak van Obama over politiek en religie in Amerika in 2006

Obama zelf heeft enerzijds altijd uitdrukkelijk het gerucht tegengesproken dat hij moslim zou zijn. Hijzelf heeft anderzijds een heel eigen visie op de scheiding en relatie tussen religie en politiek zoals blijkt uit zijn bekende toespraak hierover van 2006

 

A Just and Lasting Peace (Een rechtvaardige en duurzame vrede), lezing van Barack H. Obama bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede (Oslo, 10 december 2009).

Toepassing van de vier christelijke visies op oorlog en vrede: voorstel van een lessenpakket over drie lestijden

Zie:

LES 3: Bespreking van de opdracht en samenvatting.

Voor de samenvatting: zie bijlage Obama samenvatting.
Voor de antwoorden op de 10 vragen: zie bijlage Obama antwoorden.

Leerplan 2de graad 2de jaar: ASO

Er werden nog geen labels toegevoegd voor dit onderdeel

LES 1: We bekijken en beluisteren de toespraak.

De leerlingen beschikken over de tekst: de verschillende delen (proloog, 1, 2, 3, 4 en epiloog) worden aangeduid. Duid aan waar het publiek met applaus reageert.
zie http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1221&player=2

Obama tekst

LES 2: Leesopdracht.

Voor de opdracht: zie bijlage Obama leesopdracht. De vragen betreffen de belangrijkste passages van deze toespraak, die met de regelnummers worden aangeduid. De leraar helpt de leerlingen voor de woorden die ze niet begrijpen en/of de leerlingen maken gebruik van een woordenboek Engels-Nederlands. Moeilijke woorden: zie bijlage Obama woordenlijst (een voorlopige lijst, kan aangevuld worden afhankelijk van de klas).

Obama leesopdracht
Obama woordenlijst
Obama samenvatting
Obama antwoorden
^ bovenkant pagina

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session