In de kijkers: Secundair Onderwijs

Dinsdag 07 Mei 2002 - 00:00:00

 

En het laatste oordeel kan niet ver meer zijn?

Over eindtijdvoorstellingen en -verwachtingen, hoop en verantwoordelijkheid 

Ga hierheen

124) Gezegend is de vrucht van uw lichaam
Ethische en levensbeschouwelijke perspectieven op het ongeboren leven 
123) "Waar ligt je schat?"
Paus Franciscus gaat de dialoog aan met jongeren 
122) “Mensen als ik vind je overal, op de arbeidsmarkt in dit tranendal…”
Over de belangrijke plaats die arbeid in het leven van mensen inneemt  
121) Beestig!
Over de relatie tussen mens en dier 
120) Alleen wie het onzichtbare ziet, kan het onmogelijke doen.
Een narratieve benadering van interreligieuze dialoog vanuit de cyclus van het onzichtbare van Eric-Emmanuel […]
119) Islamitische Staat (IS): de wil van God?
Islamitische staat, de wil van god? Lespakket rond IS en islam (oktober 2014) 
118) Zorg voor het lichaam
Over lichaam, lichaamsbeelden en lichaamscultuur 
117) Vrede is de toekomst. Religie en culturen in dialoog.
In de kijker naar aanleiding van de Internationale Ontmoeting voor de Vrede Antwerpen 2014 
116) Zin in sport?!
Sport vanuit levensbeschouwelijk oogpunt  
115) Iconen
Meer dan idolen? 
114) De Groote Oorlog
100 jaar Wereldoorlog I 
113) Get up, Stand up
Leven en Spiritualiteit van Bob Marley 
112) Carnaval
Wat is de oorsprong van carnaval? (februari 2014) 
111) Franciscus van Assisi
Een blijvende bron van inspiratie 
110) Gaudi’s Sagrada Familia
Gek of geniaal? 
108) Het Godsdeeltje
het Higgsdeeltje of het 'Godsdeeltje' (november 2013) 
107) #YOLO!?
You only live once 
106) Nergens beter dan thuis!?
De betekenis van een huis en een thuis voor mensen 
105) Wie zonder zonde is…?!
De zeven hoofzonden vandaag 
104) Trialoog: kinderen van Abraham gaan met elkaar in gesprek
Lessuggesties bij Trialoog - Gesprekken tussen rabbijn Aharon Malinsky, priester Hendrik Hoet, en imam Jamal Maftouhi 
103) Zand erover?
Over het lef om te vergeven en de vrijheid het niet te doen. 
102) “Opgesloten in geloof?”
Over sekten en sektarische trekjes in groepen 
101) Broederlijk Delen 2013
“Geef Molly een kans... en stop de honger!” Broederlijk Delen 2013 in de godsdienstles  
100) Beeldenstorm!?
Over (religieuze en culturele) iconen en idolen 
99) Verdwaald in het Brein?
De hersenen bekeken vanuit levensbeschouwelijk oogpunt 
98) Bidden 2.0
Over cyberbidden en andere vormen van digitale geloofsbeleving 
97) Religie: een doodserieuze zaak?
"God heeft gemaakt dat ik lachen kon, en iedereen die het hoort zal meelachen" (Gn 21,6) 
96) De (patroon)heilige uithangen!
"Dus volg mij, zoals ik Christus navolg" (1 Kor 1,11) 
95) Tussen droom en daad
50 jaar Vaticanum II 
94) Born this way
De muziek van Lady Gaga vanuit levensbeschouwelijk perspectief 
93) Levens-reizigers?!
Over de betekenis en het belang van reizen 
92) Broederlijk delen
"Laat ze hun plan trekken. Wij trekken mee!" Broederlijk Delen 2012 in de godsdienstles 
91) Kritiek op folteren
Denkt aan de gevangenen, als waart gij medegevangen, aan hen die mishandeld worden, als waart gijzelf in hun lichaam […]
90) Denken over geschenken
Beschouwingen bij de cadeautjescultuur 
89) Don't worry, be happy!?
Perspectieven op geluk 
87) De erfenis van 9/11
11 september 2001, 10 jaar later 
86) Liefde gaf u duizend namen
Maria: vol van genade? 
85) Maak ons overbodig
Broederlijk Delen 2011 in de godsdienstles 
84) Tienerogen en God
Hoe percipiëren tieners (10-20 jaar) het goddelijke in een postmoderne samenleving? 
83) All that you cannot leave behind
Het leven en de muziek van U2 vanuit levensbeschouwelijk perspectief 
80) Een jaar vol feesten
Het kerkelijk jaar van dichtbij bekeken 
79) Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Mc. 8,27)
Sporen naar Christus in een multireligieuze wereld. 
78) Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling
Broederlijk Delen 2010 in de godsdienstles 
77) (Geen) kinderspel?!
Speelgoed bekeken vanuit levensbeschouwelijk oogpunt 
76) Goed gelovig? Het Credo
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. (1 Joh 4,15) 
75) Lief, liever, liefde?
Relationele en seksuele vorming 
74) Glazen bol of spiegel?
Over leven in de 21e eeuw 
73) De klokken luiden voor iedereen. Over de ene, heilige, Katholieke en apostolische kerk.
"Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit (1Kor 12,27)" 
72) Tilak heeft ook talent
Broederlijk Delen 2009 in de godsdienstles 
70) Een tweede leven op het web?
Identiteit in een virtuele realiteit 
69) Taizé in perspectief
Een pelgrimage van vertrouwen op aarde 
67) Op weg naar...
De eerste lessen godsdienst 
66) Kardinaal Danneels in de kijker
Kardinaal Godfried Danneels in de kijker 
65) Wanneer de schepping kreunt in barensweeën.
Hedendaagse reflecties over schepping. 
64) Vuur in 't stad
Pinksteren 2008 
63) Haïti heeft ook talent
Broederlijk Delen 2008 in de godsdienstles 
62) Te Gek!?
Geestelijke gezondheid in de kijker 
61) Wat is de waarde van waarden?
Leven-gevende waarden in christelijk perspectief 
59) God @ Cyberspace
Virtuele geloofscommunicatie in een postmoderne wereld 
58) Mary Magdalene: One Person, Many Images
It is evident, my friends, that a woman who had earlier been eager for actions which are not allowed had used the ointment […]
57) Het morele statuut van dieren en de verantwoordelijkheid van de mens
U wilt, Heer, mens en dier in uw heil doen delen. (Ps 36,7c) 
56) Wat mogen we hopen?
Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam 
55) Ons dagelijks brood
Over voedsel en maaltijd 
54) Een sluier van duisternis
Levensbeschouwelijke reflecties over de onderhuidse invloed van corruptie in onze maatschappij 
53) Afrika heeft ook talent.
Broederlijk Delen 2007 in godsdienstles 
52) Geloof te koop?
Rond kerk en marketing/religie en reclame 
51) The Nativity Story
Geroepen tot het onmogelijke? Over het bijbelse geboorteverhaal. 
50) Kruistocht in spijkerbroek.
Het fenomeen van de (kinder)kruistochten van naderbij bekeken. "Het hart van een kind is zo warm en los, zo […]
49) Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes overal.
Feminisme in theologie, kerk en samenleving "Alles wat verborgen en zichtbaar is heb ik leren kennen, want de […]
48) "Kom en zie
"Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd." […]
47) Kleur bekennen?
Verkiezingen en levensbeschouwing 
46) Tijd voor wederopbouw?
De wereld vijf jaar na elf september 
45) Maria Magdalena in veelvoud
"Met het parfum dat eens op schandelijke wijze haar eigen lichaam deed geuren, zalfde ze nu de voeten van de Heer; […]
44) 1+1+1=1? Van binaire logica naar trinitair geloof?
"De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen" […]
43) De Da Vinci Code: Tussen feit en fictie
"Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit […]
42) Enneagram: weg naar zelfkennis en naar God?
"Heer, u doorgrondt mij en kent mij U kent mijn zitten en mijn opstaan al van verre doorziet U mijn gedachten" (Psalm […]
41) De man die het gras maait
"Vaders in vraag. Vaders met vragen. Vragen naar vaders." 05 december 2005 
40) Relatienood en relatiedruk in de hedendaagse samenleving
"Het is niet goed dat de mens alleen is" (Gen 2,18) 01 september 2005 
39) Ben je wel als je wel vaart?
Welvaart en welzijn in levensbeschouwelijk perspectief 
38) For richer, for poorer, till death do us part?
Globalisation and fair trade in the 21st century 01 mei 2005 
37) Twee aan twee gaan ze
Huwelijk en huwelijksrituelen in de verschillende religies in België. 
36) Over de grens
Stervensrituelen bij de verschillende religieuze tradities. 20 maart 2005 
35) Het kind bij zijn naam noemen
"Ik heb je in mijn handpalm gegrift" (Jes.49,16) 20 maart 2005 
34) Ruimte voor ruimte?
Ruimtelijke ordening levensbeschouwelijk bekeken. 27 november 2004 
33) Trek het je (niet) aan. Over kledij en andere gewaden.
"En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. 01 september 2004 
32) Je werk of je leven!
En hij gebood hen: "Doe uw werk vol ontzag voor de Heer, in oprechtheid en met een onverdeeld hart" (2Kro 19,9) 19 […]
31) Voorbij het zwijgen: spreken over seksueel geweld op kinderen en jongeren.
"Nacht op nacht heb ik mijn kussen nat geweend, met tranen is mijn bed doordrenkt." (Psalm 6,7) 
30) Islam, een vreemd niet-westers geloof?
"Islam is als water, het neemt de kleur aan van de grond waar het overheen stroomt." (Hampâté Bâ) 12 […]
29) Niet jij koos de weg, de weg koos jou (Hammarskjöld)". Hedendaagse perspectieven op roeping
"Leef een leven dat de roeping waard is die je hebt ontvangen" (Ef 4,1) 
28) Of je Christen, Zen-boeddhist bent, Islamiet of Jood, er is leven, er is leven na de dood.
"Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven " (1 Kor 15:22) 
27) Horen, zien en ... spreken. Verkondiging als struikelblok of als stapsteen voor geloof?
"(...)jullie zullen kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde […]
26) Naar dienstbaarheid omschakelen
"Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen' (Mt 20,28) 
25) Tussen onrechtvaardige oorlog en rechtvaardige vrede?
Levensbeschouwelijke perspectieven op het conflict rond Irak 15 februari 2003 
24) Hoe commercialiseerbaar is de liefde?
"Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie […]
23) Genetische screening: zegen en/of vloek?
"En God zag dat het goed was" (Gen. 1,18)? 27 december 2002 
21) Dansen met volle maan
Over Wicca of de hergeboorte van de hekserij 05 december 2002 
20) Zonder uitweg? Zelfdoding in ethisch en levensbeschouwelijk perspectief
"Uw zon gaat nooit onder, uw naam neemt niet meer af, want Jahwe zal uw licht zijn voor eeuwig; uw dagen van rouw […]
19) Servus Servorum Dei. Over de toekomst van het pausschap
"Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn " (Mc. 10,43b) 
18) Van monoloog naar dialoog, Interreligieuze dialoog als weg naar een harmonieuze samenleving
"Zij raakten allen vol van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen" (Hand 2:4) 
17) Wapens als speelgoed. Het moeilijke gevecht tegen de inzet van kindsoldaten
"Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen niet eens […]
16) Surfen naar de hemel? Cyberspace als religieuze opvoedingsruimte
"Getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de wereld" (Hnd 1,8) 16 september […]
15) Nooit meer hetzelfde? 9-11, een jaar later
Over vrienden en vijanden, over kwetsuur en herinnering 04 september 2002 
14) "Hij die gelooft, haast niet" (Jes 28,16)
Onthaasting: druk op pauze 
12) Eigen cultuur eerst?
"Gij moet de vreemdelingen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte" (Lev […]
11) Gelijke liefde?
Jongeren en de zoektocht naar relationele en seksuele identiteit in onze samenleving 
10) Euthanasie en eerbied voor het leven
Toch vragen om euthanasie? 29 april 2002 
9) Zin in pop?
Jongeren, rockmuziek en religiositeit 
8) "Uw lichaam is een tempel" (1 Kor 6,19)
Eten om te leven? Leven om te eten? 
7) Alive and kicking!
Kickcultuur als nieuwe religie? 
5) Wie zul je er in Godsnaam ontmoeten?
Jongeren op stap met zichzelf, de ander en hun geloof 
4) De film Amen: over paus Pius XII en zijn rol bij de Jodenvervolgingen (WO II)
Een regisseur en een historicus schokken de Katholieke Kerk. 
3) Religie en geweld - Alles van waarde is weerloos
"Geen wereldvrede zonder godsdienstvrede" (H. Küng) 
2) U kan beter zijn cliënt zijn dan zijn vrouw
U kan beter zijn cliënt zijn dan zijn vrouw 
1) Relatietests in reality tv: zalig of schandalig?
Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand raken?"(Spreuken 6,27) 

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session