email

Nieuwsbrief

Thomas Zomernieuwsbrief 2014

Beste Thomasbezoekers,

Met deze zomernieuwsbrief rondt Thomas het schooljaar 2013-2014 af. In ‚Äėdit was 2013-2014‚Äô geven we een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden van afgelopen schooljaar. De vijf populairste onderdelen op Thomas waren de godsdienstdidactische pakketten (in de kijkers en lesimpulsen), de videodatabank, de fotodatabank, het tijdschriftenoverzicht en de leerplannen.

Net voor de zomervakantie biedt Thomas u nog een didactisch pakket aan over de relatie tussen interreligieuze dialoog en wereldvrede en een dossier bij de nieuwe film 'Deux jours, une nuit' van Luc & Jean-Pierre Dardenne.

Het nieuwe leerplan voor de onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) is uitgewerkt en goedgekeurd door de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst. Het is vanaf heden online beschikbaar op Thomas.

Thomas biedt u lessenreeksen aan die creatief ontwikkeld werden rond drie bijbelverhalen. Leerkrachten kunnen via Bijbelse symboolpanelen creatief aan de slag gaan met symboolgevoeligheid.

Ook deze zomer maakt Thomas het u mogelijk om collega’s of leerlingen een inspirerende vakantie toe te wensen door een gepersonaliseerde wenskaart te versturen. Vindt u tijdens de zomervakantie de tijd om levensbeschouwelijk interessante foto’s of video’s te maken? Deel ze dan zeker met ons. Heeft u interessante lectuur klaarliggen voor de zomermaanden? Ook die kan u met uw collega’s delen.

Thomas kijkt ook al uit naar volgend schooljaar en licht reeds een tipje van de sluier op. Maar eerst wil het Thomas-team u een welverdiende en deugddoende zomervakantie toewensen!

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt en het hele Thomas-team

Inhoudstafel
Dit was 2013-2014

Thomas noteerde dit schooljaar 700.000 bezoeken, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig schooljaar. Vijfenzeventig procent van de bezoeken komt uit Belgi√ę, twee√ęntwintig procent uit Nederland.

De vaakst bezochte onderdelen waren: de startpagina, de in de kijkers secundair onderwijs en lesimpulsen basisonderwijs, de videodatabank, de fotodatabank, het tijdschriftenoverzicht en de leerplannen.

Volg Godsdienstonderwijs op Facebook Meer dan 550 mensen volgen ons nu ook via onze pagina op Facebook.

Een overzicht van de belangrijkste nieuwe onderdelen op Thomas van het afgelopen schooljaar:

Lesimpulsen basisonderwijs:

In de kijkers secundair onderwijs:

Nieuwe onderdelen:

Dialoogschool

Lancering www.dialoogschool.be: alle beschikbare wetenschappelijke én populariserende literatuur over deze visie op de identiteit en de pedagogie van de school.

Nieuw godsdienstdidactisch pakket: Vrede is de toekomst. Religie en culturen in dialoog

Vaak wordt geweld met geweld beantwoord. Niet moeilijk dus dat er tot op vandaag in verschillende landen oorlog woedt. Honderd jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog vindt de Internationale Ontmoeting voor de Vrede, georganiseerd door de gemeenschap van Sant‚ÄôEgidio, plaats in Belgi√ꬆ(Antwerpen, 2014).

Deze jaarlijkse ontmoeting van vertegenwoordigers van de verschillende wereldgodsdiensten en verschillende politieke verantwoordelijken wil zoeken naar andere wegen om met conflicten om te gaan. Of beter nog, om conflicten te voorkomen. Met deze In De Kijker willen we stilstaan bij de Internationale Ontmoeting voor de Vrede als één van die wegen waarop vertegenwoordigers van culturen en godsdiensten van over de hele wereld met elkaar in gesprek gaan en tot slot samen bidden voor vrede.

Dossier bij de film ‚ÄėDeux jours, une nuit‚Äô

Sandra, die terugkeert na een depressie, dreigt haar job te verliezen. Haar collega’s werden voor de keuze gesteld: een premie van 1.000 euro laten vallen of Sandra wordt ontslagen. Ze kiezen voor het geld. Gesteund door haar man probeert Sandra alsnog het tij te keren. Ze heeft één weekend (twee dagen en één nacht dus) de tijd om haar collega’s te overtuigen.

Bekijk hier het dossier dat Thomas samenstelde over deze film.

De gebroeders Dardenne kregen tijdens het filmfestival van Cannes de prijs van de Oecumenische jury voor hun gehele oeuvre (22 mei 2014). Tijdens de laatste Didachè studiedag van 14 januari 2014 over "Anders kijken, levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs vandaag" gaf Luc Delaey een lezing over het belang van deze films voor het godsdienstonderwijs: De moraal is het verhaal, de tien geboden van Kieslowski en de films van de gebroeders Dardenne in godsdienstonderwijs en samenlevingsopbouw.

De filosofische en levensbeschouwelijke vorming in het onderwijs biedt kansen om de empathie bij jongeren te stimuleren. Meer dan werkelijkheidsonderricht daagt fictie uit om zichzelf te overschrijden en zich in te leven in de ervaringen en gevoelens van anderen. De Decaloog van de Poolse regisseur Krzysztof Kieslowski (1941-1996) en de recente films van de Belgische broers Dardenne kunnen onze morele verbeelding inspireren. Deze verhalen vertonen grote gelijkenissen met de Bijbelse parabels omdat ethiek en zingeving geen abstracte redeneringen worden maar concrete ervaringen in het dagelijkse leven: de moraal is het verhaal…

Nieuw leerplan uitgewerkt en goedgekeurd door de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst voor OKAN

In de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) worden twee lesuren r.-k. godsdienst gegeven. Voor deze lestijden gelden evenzeer de visietekst (1996) en het raamplan r.-k. godsdienst (1999) met de grondopties en de basisdoelen voor het vak.

Dit raamplan wil een richtingaanwijzer zijn voor de godsdienstleraar om in de uren godsdienst de taallessen te overstijgen. Het is een ondersteuning voor de leraar om de kansen voor levensbeschouwelijke/godsdienstige communicatie met en door de leerlingen te zien, een bron om inspiratie te vinden voor het uittekenen van de godsdienstles.

Bijbelse symboolpanelen in het secundair onderwijs: creatief aan de slag met symboolgevoeligheid

Thomas ontsluit in dit dossier het theoretisch kader rond Bijbelse symboolpanelen, concrete lesvoorbereidingen om er mee aan de slag te gaan en de positieve en negatieve ervaringen die zich voordeden tijdens het uitproberen van deze werkvorm in verschillende klassen.

Het dossier "Bijbelse symboolpanelen in het secundair onderwijs: creatief aan de slag met symboolgevoeligheid" kwam tot stand onder promotorschap van Christine Timmermans en Hilde Van den Hooff, docenten godsdienstdidactiek van de Arteveldehogeschool, Gent.

Artikelen katholieke identiteit (mei 2014)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werd verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Tijdschriften

Don Bosco Vlaanderen
(mei-juni 2014)

Ezra (juni 2014)

Handelingen (juni 2014)

Het Teken (mei 2014)

Muurkranten
(juni-augustus 2014)

Pastorale Perspectieven
(maart 2014)

Relevant (juli 2014)

Tertio (juni 2014)

TGL (mei 2014)
 

 

Overzicht van alle tijdschriften

Masterproeven, scripties aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (juni 2014)

In de juni-zittijd van het lopende academiejaar worden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven 67 meesterproeven in de Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen ter verdediging voorgelegd. U vindt een overzicht van alle onderwerpen en hun promotoren hierbij. De lijst geeft tevens een overzicht van actuele onderzoeksonderwerpen waarrond professoren, assistenten en studenten binnen de theologische faculteit te Leuven op dit ogenblik werken. Misschien vindt u er ook het onderwerp in van één van uw oudleerlingen.

¬Ľ Bekijk de masterproeven en onderzoeksscripties

Welk boek lees je deze zomer?

Thomas vraagt zich af welke boeken u leest tijdens de vakantie. Er is vooral vraag naar levensbeschouwelijk inspirerende, ontspannende en verdiepende literatuur. Tips om de vakantie al lezend door te brengen, zijn zeer welkom. U kan natuurlijk ook inspiratie opdoen uit de literatuursuggesties van collega's, ook deze van voorgaande jaren.

¬Ľ Klik hier voor een overzicht van interessante boeken
¬Ľ Klik hier om zelf een boek inzenden

Verstuur via Thomas zomerwensen naar collega-leerkrachten

Wil u uw collega leerkracht of uw leerlingen een prachtige zomervakantie toewensen? Dat kan nu ook via Thomas. Kies één van de vier wenskaarten, vul uw naam, het e-mailadres van de ontvanger en een persoonlijke boodschap in en uw kaart wordt meteen verstuurd.

¬Ľ Verstuur een Thomas-wenskaart

Stuur uw foto’s of video’s in!

Neemt u vaak foto’s op vakantie? Kijk eens met een levensbeschouwelijke bril naar dingen en stuur uw foto’s of zelfs video’s naar Thomas.

Originele inzendingen worden beloond met een uniek Thomas geschenk (zolang de voorraad strekt).

Inspiratie nodig? Neem eens een kijkje tussen de foto’s van Prof. Dr. Anne Vandenhoeck; levensbeschouwelijk topfotografe voor Thomas op elke locatie ter wereld.

Nieuw boek 'Voeding verknipt' (Luc Vankrunkelsven): Win één van de vijf exemplaren

Auteur Luc Vankrunkelsven be√ęindigde zojuist een tournee doorheen Brazili√ę om het nieuwe Wervel-boek 'Soja: tesouro ou tesoura?/Soja, schat of schaar?' te lanceren. Op de vooravond van de voetbaleuforie in Brazili√ę lanceerde Wervel de Nederlandstalige versie: 'Voeding verknipt'. Dat ons landbouw- en consumptiemodel het Amazonewoud en Cerradosavanne in Brazili√ę vernietigt is een moeilijk verhaal. Daarom kiest Wervel er voor om dit in korte ervaringsverhalen te brengen. Levendige 'flitsen' waaruit de samenhang blijkt tussen de dingen.

¬Ľ Meer info?
¬Ľ Klik hier om √©√©n van de vijf exemplaren te winnen

'Licht aan de horizon: over leven na de dood' (Magazine). Win één van de vijf exemplaren

Leven na de dood. Het is een onderwerp dat onze nieuwsgierigheid prikkelt en ons tegelijk afstoot. Wie heeft nog nooit nagedacht over wat er na de dood komt? Zullen wij onze geliefden weerzien, is er toekomst over de dood heen? Het zijn vragen die mensen sinds hun prille geschiedenis bezighouden.

Met bijdragen van kardinaal Danneels, Hilde Kieboom, Anselm Gr√ľn e.a. en met getuigenissen van Mark Eyskens, Jean-Luc Dehaene, Michel Follet en andere bekende Vlamingen en Nederlanders.

¬Ľ Meer info?
¬Ľ Klik hier om √©√©n van de vijf exemplaren te winnen

Studiedagen 2014-2015

Noteer nu reeds de studiedagen in uw agenda die zinvol zijn voor godsdienstonderwijs en pastoraal in de komende maanden. Een overzicht:

Vieringen begin schooljaar

Voor wie in de komende maanden de startviering voor het schooljaar 2014-2015 wil voorbereiden, biedt Thomas inspiratie:

¬Ľ Bekijk hier de 71 vieringen voor het begin van het schooljaar.

Wat kan u van Thomas verwachten in 2014-2015?
  • Maandelijks nieuwe lesimpulsen voor het basisonderwijs (thema september: start en engagement)
  • In De Kijker: ‚ÄúDe cyclus van het onzichtbare‚ÄĚ van Eric-Emmanuel Schmitt [Een narratieve benadering van de interreligieuze dialoog]
  • In De Kijker: Lichaam en lichamelijkheid
  • Nieuwe databank met religieuze bezienswaardigheden
  • myThomas levensbeschouwelijk logboek
  • Cartoondatabank
  • Godsdienstonderwijs in het buitenland
  • en nog veel meer‚Ķ
Succeswensen aan Lieven Boeve en Mathijs Lamberigts

Vanaf 1 augustus wordt Prof. Dr. Lieven Boeve, huidig decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, de nieuwe directeur-generaal van het VSKO. Lieven Boeve volgt daarmee Mieke Van Hecke op die gedurende 10 jaar het katholiek onderwijs in Vlaanderen vorm gaf. Mieke Van Hecke werd door de KU Leuven hiervoor uitgebreid bedankt in een feestelijke academische zitting op 20 mei 2014. De foto’s en video’s daarvan kan u nu online bekijken.

Thomas wenst Lieven Boeve via deze weg veel succes bij de uitvoer van zijn nieuw mandaat en hoopt op een even vruchtbare samenwerking als de voorbije jaren.

Speciaal bij deze gelegenheid kan Thomas enkele exemplaren wegschenken van het boek 'God hoe voelt dat?' onder redactie van Prof. Dr. Lieven Boeve.

Woont God vandaag nog in de kerk? Of woont hij misschien eerder in de liefde? Of in alternatieve christelijke vieringen? In confronterende voettochten voor jongeren? In drukbezochte bedevaartsoorden? In esoterie en new age? In Werchter, de grootste Vlaamse ‚Äėopenluchtkathedraal‚Äô? 'God: Hoe voelt dat?' handelt over de actuele honger naar religieuze ervaringen. Belgi√ę en Nederland, kijken ernaar door hun eigen menswetenschappelijke of theologische bril. Andere auteurs zijn praktijkdeskundigen: zij antwoorden met een verhaal of getuigenis. Samen dagen ze de lezers van deze bundel uit hun eigen visie en (geloofs-) ervaringen op het spoor te komen en hun visie te toetsen.

¬Ľ Maak kans om een exemplaar van dit boek te winnen

Prof. Dr. Lieven Boeve wordt aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen opgevolgd door Prof. Dr. Mathijs Lamberigts. Het was Prof. Dr. M. Lamberigts die in 2001 mee aan de wieg stond van Thomas. Namens Thomas wensen we ook de nieuwe decaan te feliciteren met zijn aanstelling.

Godsdienstwetenschappen studeren? Ken je leerlingen die open staan voor een studie Theologie en Religiewetenschappen? Informeer hen!

Er is meer dan ooit nood aan goed gevormde jonge godsdienstleerkrachten om de kwalitatieve toekomst van het vak te garanderen. Samen met alle godsdienstleerkrachten in Vlaanderen wil Thomas hiervoor verantwoordelijkheid opnemen.

Bekijk hier het kennismakingsfilmpje 'The sky ain't the limit: godsdienstwetenschappen studeren aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven'. We nodigen u als leerkracht in het bijzonder uit om deze video breder bekend te maken bij leerlingen uit de 3de graad die voor een studiekeuze hoger onderwijs staan. Ook voor studenten in de professionele bacheloropleidingen kan dit filmpje inspiratie geven om hun studies verder te zetten aan de universiteit.

¬Ľ Meer informatie, kennismakingsfilmpjes en getuigenissen

session