Thomas nieuwsbrief september 2014

Beste Thomasbezoekers,

Met deze nieuwsbrief starten we het nieuwe schooljaar. Ook Thomas is er weer helemaal klaar voor en heeft zoals gewoonlijk heel wat nieuws ontwikkeld.

We beginnen deze nieuwsbrief met woorden van Mgr. André-Jozef Léonard over het godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Thomas biedt de lezing online aan die de aartsbisschop van Mechelen-Brussel in het voorbije academiejaar aan de KU Leuven heeft gegeven en die ongetwijfeld inspiratie geeft aan godsdienstleerkrachten om het schooljaar opnieuw gemotiveerd aan te vatten.

De frisse nieuwe start van 2014-2015 blijkt ook uit de vernieuwde startpagina van Thomas en de opgefriste lay-out. We gaan kort in op de bijzonderheden.

In het godsdienstdidactisch pakket voor het secundair onderwijs nemen we deze maand het menselijk lichaam onder de loep. Er worden aanknopingspunten geboden om dieper in te gaan op beeldvorming rond ons lichaam, maar ook op invalshoeken zoals communicatie via het lichaam, ethische kwesties met betrekking tot de grenzen aan wat we kunnen en mogen doen met ons lichaam, de vraag naar de verhouding tussen lichaam en geest, de symboliek rond ‘het lichaam van Christus’, …

Ook dit schooljaar kan u van Thomas opnieuw iedere maand nieuwe lesimpulsen verwachten voor het basisonderwijs. De thema’s voor deze maand zijn Mijn klas - mijn school en Start!.

Bijbels gezegd! Thomas kroop door het oog van de naald om alles weer tijdig klaar te hebben voor de start van het nieuwe schooljaar zodat u niet hoeft vast te stellen dat er niets nieuws onder de zon is. Dit schooljaar gaat Thomas maandelijks op zoek naar de dieperliggende betekenis van spreekwoorden en gezegden die een Bijbelse oorsprong hebben. Elke maand zullen we een aantal Bijbelse gezegden bij elkaar brengen en duiden. De bedoeling is om op het einde van het schooljaar een databank te ontwikkelen waarin alle Nederlandstalige expressies met Bijbelse wortels bij elkaar gebracht zijn en beschikbaar zijn voor de gebruiker.

Vele scholen gaan elk jaar op zoek naar locaties voor bezinningen en andere levensbeschouwelijk interessante bezienswaardigheden. Speciaal hiervoor lanceert Thomas de bezienswaardighedendatabank XENIA met informatie over meer dan 180 locaties. Deze nieuwe databank op Thomas zal in de loop van de tijd verder aangevuld worden en suggesties van de gebruiker zijn zeker welkom.

Er is steeds meer vraag naar informatie over de dialoogschool. Zopas verscheen een omvangrijke studie over de dialoogschool van Didier Pollefeyt en Jan Bouwens onder de titel Identity in Dialogue. Assessing and enhancing Catholic school identity. Research methodology and research results in Catholic schools in Victoria, Australia. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie over deze omvangrijke studie en kan u ook een exemplaar van het boek winnen. Daarnaast wordt ook verwezen naar een discussie over de dialoogschool in de zomermaanden in Tertio en werd het aanbod op dialoogschool.be verder uitgebreid.

De rubriek ‘Godsdienstonderwijs in het buitenland’ houdt deze maand halt in Ierland.

Ook het gebedenboek staat klaar voor 2014-2015. Dit is een van de meest gebruikte instrumenten op Thomas en heel eenvoudig hanteerbaar. Wil u werken aan de gebedscultuur op uw school, dan kan het gebedenboek daar een hanteerbare en laagdrempelige bijdrage toe leveren. Er werden opnieuw heel wat nieuwe gebeden toegevoegd.

Naast de artikelen over katholieke identiteit en de nieuwste tijdschriftuitgaven geven we u een selectie van recent toegevoegde impulsen. Een overzicht van de andere items vindt u in de inhoudstafel hieronder.

Thomas wenst alle leerkrachten en begeleiders een goede start van het nieuwe schooljaar.

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt, verantwoordelijke Thomas

Inhoudstafel
Mgr. André-Jozef Léonard: Wat verwachten de bisschoppen van godsdienstleerkrachten vandaag? (Lezing en foto’s)

Vanuit de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen wordt elke twee jaar een Vlaamse bisschop uitgenodigd om voor de toekomstige godsdienstleerkrachten, assistenten, professoren en de inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst een toespraak te geven met als titel: "Wat verwachten de Vlaamse bisschoppen van leerkrachten godsdienst vandaag?" Op 28 april 2014 ontving de Faculteit Mgr. André-Jozef Léonard, aartsbisschop Mechelen-Brussel. Deze lezing is vanaf nu te bekijken en te beluisteren via Thomas.

We kozen ervoor om deze toespraak te ontsluiten bij het begin van het nieuwe schooljaar, als oriëntatie en inspiratie voor de vele godsdienstleerkrachten en lerarenopleidingen.

De lezing duurt +/- 40 minuten.

Vernieuwde startpagina en opgefriste lay-out

Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft Thomas de startpagina en de lay-out opgefrist.

In het bovenste gedeelte van de startpagina (na de hoofding) bieden we gewoontegetrouw via de carrousel alle nieuwtjes aan: interessante lesimpulsen, tips van de week, berichten uit de media enz. Rechts daarvan focust Thomas op het maandelijks aanbod van inhoudelijke pakketten: deze ruimte zal voornamelijk ingenomen worden door de nieuwe lesimpulsen voor het basisonderwijs, het meest recente godsdienstdidactische pakket voor het secundair onderwijs en een boeiend pakket voor het hoger onderwijs.

In het blok daaronder voorzien we u dagelijks van enkele vaste impulsen van de dag. Deze bestaan uit een video, een foto, een lied, een citaat, een gebed of bezinningstekst, een vraag van collega leerkrachten of bezoekers, of een andere impuls. Verder wordt deze ruimte aangevuld met mededelingen en verwijzingen naar kranten en tijdschriften en wat u die dag op tv en radio kan bekijken en beluisteren.

Daaronder vindt u de links naar onze voornaamste databanken en instrumenten.

De hoofding en de voettekst van de website werden wat bijgeschaafd wat zich op elke pagina van de website weerspiegelt.

Tot slot werd de website achter de schermen grondig opgefrist waardoor de pagina’s nu nog sneller op uw scherm zullen verschijnen.

Uw feedback is, zoals steeds, bijzonder welkom.

Nieuwe In de kijker Secundair Onderwijs: Zorg voor het lichaam

Bezig zijn met het lichaam is een activiteit die van alle tijden en culturen is. Ons lichaam is dan ook de uiterlijke verschijningsvorm van ons zelf, een manier waarop wij onszelf aan de wereld presenteren en waarmee wij onze identiteit uitdrukken. Het lichaam bekleedt ook vele symbolische en rituele betekenissen. In onze Westerse samenleving wordt de laatste tijd echter bijzonder veel aandacht besteed aan het lichaam en met name aan een welbepaald schoonheidsideaal, dat samengevat kan worden als blank, slank/gespierd, jong en gezond. Diverse onderzoeken tonen aan dat jongeren sterk beïnvloed worden door dit schoonheidsideaal en dat het een invloed heeft op hun eigen lichaamsbeeld en welbevinden.

In deze In de kijker worden de lichaamscultuur en -cultus onder de loep genomen en worden aanknopingspunten geboden om dieper in te gaan op wat een gezond lichaamsbeeld kan inhouden, wat het betekent om te houden van je lichaam en de diversiteit ernstig te nemen. Het onderwerp van lichaam en lichamelijkheid gaat uiteraard verder dan de beeldvorming rond het lichaam. Zo wordt ook ingegaan op invalshoeken als communicatie via het lichaam, het belang van aanraking, het gewonde lichaam, ethische kwesties met betrekking tot de grenzen aan wat we kunnen en mogen doen met ons lichaam, de vraag naar de verhouding tussen lichaam en geest, de symboliek rond ‘het lichaam van Christus’,…

 

Nieuwe lesimpulsen basisonderwijs

Voor het kleuteronderwijs en eerste graad lager onderwijs:

Thema Mijn klas, mijn school

Praten over God, Jezus en levensbeschouwing zonder een plekje voor al deze dingen? Het kan... maar de zaken worden veel duidelijker én leuker als jullie in de klas een speciale plek voorzien voor alles wat te maken heeft met ‘geloof’.

Samen maken jullie een fijne plek voor de bijzondere dingen van het leven. In geloofscommunicatie met kinderen is een plek voor participatie, voor verbondenheid, symbolen, rituelen en vieren van groot belang. 

» Naar de lesimpuls

Thema Start!

Nemen jullie een nieuwe start? Bij het begin van het nieuwe schooljaar, na een vakantie... Met deze impuls kun je de nieuwe start combineren met een verhaal over Jezus die op weg ging met zijn leerlingen. Samen deelden ze verdriet en vreugde, samen vierden ze feest, samen maakten ze veel mee. Jij en je leerlingen gaan ook een heel schooljaar op weg. Aan die weg bouw je (letterlijk) samen. Neem Jezus mee als vriend, als steun, als inspiratiebron. Het instrument dat zo ontstaat, namelijk een week- of jaarlijn, kun je een heel schooljaar gebruiken. 

» Naar de lesimpuls

Voor de tweede en derde graad lager onderwijs:

Thema Mijn klas, mijn school

Op de schoolbanken zit onze samenleving van morgen. Meer nog, de school is een weerspiegeling van hoe de maatschappij eruit ziet. Daarom willen we kinderen er ook leren samenleven en omgaan met diversiteit. In deze lesimpuls zetten we de leerlingen creatief in beweging rond de vraag: wie ken ik in mijn klas (of op school) met een andere levensbeschouwing of religie?

We ontwerpen een ‘viermuur’ waarop onder andere wenskaarten kunnen worden opgehangen om ook andere ‘feestvierders’ geluk te wensen, met bv. het islamitisch offerfeest.  

» Naar de lesimpuls

Thema Start!

Na een lange  vakantie gaan de leerlingen naar een nieuwe klas met een nieuwe juf of meester, en misschien ook met nieuwe klasgenoten. Het is een hele uitdaging: samen op weg gaan in het jaar dat komt. 

Is deze uitdaging in zekere zin een pelgrimstocht doorheen het schooljaar? Om op deze vraag te kunnen antwoorden, bekijken  we een aantal foto’s waarop pelgrims naar Santiago de Compostella hun ervaringen hebben proberen vast te leggen. Daarnaast introduceren we het doosje vol symbolen dat de leerlingen wil helpen om even halt te houden op hun tocht en te reflecteren. 

» Naar de lesimpuls

Nieuw op Thomas: Bijbels gezegd! Ontdek de herkomst van Bijbelse spreekwoorden en gezegden

"We verstaan dat niet", "het is te moeilijk geschreven" en "die taal is verouderd" zijn enkele voorbeelden van hoe mensen Bijbelse teksten omschrijven. De taal van de Bijbel is ons niet meer eigen. Maar is dit werkelijk zo? De Bijbel is in de Nederlandse taal verweven dankzij talrijke spreekwoorden en uitdrukkingen. Echter, herkennen we deze nog als Bijbels? In 'Bijbels gezegd' nemen we de Nederlandse taal onder de loep en gaan op zoek naar de Bijbel in onze taal. Bij de start van deze zoektocht bleek al snel dat de Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen in onze taal zo goed als ontelbaar zijn, daarom maakte Thomas voor u een selectie van enkele van de meest gekende Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen. Tijdens het komende schooljaar zoeken we elke maand naar de oorsprong van vijf bijbelse spreekwoorden. 

De spreekwoorden van deze maand zijn:

Misschien kan dit project ook interessant zijn voor (een samenwerking met) het vak Nederlands. Aarzel dus niet om deze pagina dan ook als link naar uw collega's door te sturen.

Nieuw op Thomas: Xenia, meer dan 180 bezienswaardigheden in heel Vlaanderen

Graag stelt Thomas u zijn nieuwe databank voor: de bezienswaardighedendatabank! Deze dochter heeft de naam Xenia gekregen, verwijzend naar het Griekse woord ξενία dat ‘gastvrij’ betekent. De naam van deze databank refereert dus naar het oude Griekse concept van de gastvrijheid. De databank herbergt religieuze en levensbeschouwelijke bezienswaardigheden uit heel Vlaanderen. Door middel van Xenia wil Thomas scholen aanmoedigen om deze te bezoeken, bv. tijdens bezinningsdagen of multicultidagen, om zo tot een betere dialoog te komen tussen religies/levensbeschouwingen. Het is niet onze bedoeling een exhaustieve lijst aan te bieden, echter, u bent steeds vrij om zelf een bezienswaardigheid in te sturen.

Een handige zoekfunctie laat u toe om per regio/postcode te zoeken op verschillende soorten religies en levensbeschouwing en op het type gebouw.

» Ontdek hier reeds meer dan 180 bezienswaardigheden.

Nieuw boek over katholieke identiteit (Pollefeyt - Bouwens): Win een exemplaar!

Deze zomer werd bij de Duitse academische uitgeverij LIT Verlag (Zürich, Berlijn) een nieuwe publicatie uitgegeven van professor Didier Pollefeyt en drs. Jan Bouwens getiteld ‘Identiteit in dialoog. In kaart brengen en ontwikkelen van katholieke schoolidentiteit. Onderzoeksmethodologie en onderzoeksresultaten in katholieke scholen in Victoria, Australië.’ (vertaald uit het Engels: ‘Identity in Dialogue. Assessing and enhancing Catholic school identity. Research methodology and research results in Catholic schools in Victoria, Australia’). Over een totaal van 479 pagina’s presenteren beide auteurs hierin een stand van zaken van het lopende identiteitsonderzoek zoals zij dit tot op heden in tal van onderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Australië (maar ook daarbuiten) hebben uitgevoerd. Deze uitgave focust op de ECSIP onderzoeksresultaten van 2012 in 4 Australische bisdommen (Melbourne, Ballarat, Sandhurst & Sale) en wil zo een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek over de identiteit van de katholieke school. De uitgever heeft ervoor gekozen dit werk als een eerste volume te presenteren van een nieuwe internationale reeks: ‘Christian Religious Education and School Identity’.

» U kan het boek aankopen via deze link.
» Klik hier om kans te maken op een exemplaar.

Dialoogschool.be uitgebreid

Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn enkele nieuwigheden beschikbaar op www.dialoogschool.be. Dit onderdeel binnen Thomas brengt verschillende instrumenten, informatie en begeleidingstools samen die ontwikkeld zijn rond de Katholieke Dialoogschool, in de eerste plaats voor het hoger onderwijs en de lerarenopleidingen in het bijzonder.

Vanaf heden zijn eveneens de online vragenlijsten van de Post-Kritische Geloofsschaal (in een nieuw jasje) en de Victoria Schaal beschikbaar, zowel voor leerlingen als voor volwassenen. Indien u wenst deze vragenlijsten in te vullen dan dient u een eenmalig myECSIP-ID aan te maken. Eveneens kunnen leerkrachten een groep registreren en dan kunnen leerlingen als lid van een groep deelnemen aan de vragenlijsten. De individuele resultaten verschijnen bij het afronden van de vragenlijsten meteen op het scherm.

Daarnaast biedt www.dialoogschool.be eveneens didactische methoden, inhoudelijke impulsen, voorbeelden van good practices en nog zoveel meer. U vindt er alles om in uw school werk te maken van de implementatie van de Dialoogschool. Hou de pagina in het oog en u zal regelmatig uitbereidingen ontdekken! 

Godsdienstonderwijs in Ierland

Na even een zomerpauze ingelast te hebben, zijn we er opnieuw met ‘Godsdienstonderwijs in x,y,z’. Deze keer verkennen we het godsdienstonderwijs in Ierland, het land van St Patrick, Bono en Guinness. Na een algemene inleiding nemen we het godsdienstonderwijs onder de loep en nadien laten we een Ierse godsdienstleerkrachte aan het woord. Wil u alles te weten komen over godsdienstonderwijs in Ierland? Dan zult u op deze pagina ongetwijfeld veel bijleren.

Ontdek ook godsdienstonderwijs in Nederland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Filippijnen.

Peil naar de beginsituatie van uw nieuwe klas

De beginsituatie laat u toe om via een vragenlijst een idee te krijgen van de verwachtingen van leerlingen naar het vak godsdienst toe. Via een handig online formulier laat u leerlingen de vragenlijst invullen, waarna u onmiddellijk een statistisch overzicht krijgt van de resultaten: een levensbeschouwelijk diepteprofiel van uw klas. Op basis hiervan zal u uw lessen beter kunnen afstemmen op een specifieke leergroep.

Binnen het vorderingsplan heeft u meteen toegang tot de beginsituatie voor al uw leergroepen.

Maakt u geen gebruik van het vorderingsplan, dan kan u als gast evenzeer de vragenlijsten laten invullen door uw klassen. Via een apart formulier kan u meteen een groep aanmaken met een unieke code.

Nieuw dossier: Geloof in Myanmar

In oktober gaat de nieuwe Missio-campagne van start, dit jaar onder de slogan ‘Geloof in Myanmar’. Myanmar is voor veel jongeren een grote onbekende. Bovendien is nauwelijks geweten dat in dit overwegend boeddhistische land een kleine minderheid van christenen woont. In Myanmar ging recent een democratiseringsproces van start. Enkele belangrijke veranderingen vonden al plaats, toch is nog een lange weg te gaan.

Dit dossier biedt achtergrondinformatie, film- en boekentips, verwerkingsmogelijkheden, … bij de campagne van Missio. In een eerste deel staat de ontmoeting met Myanmar centraal. Het tweede deel focust zich op geloof in Myanmar, het boeddhisme en katholicisme in het bijzonder. Zoals de boeddhistische kloosters erg belangrijk zijn voor de bevolking wil ook de katholieke kerk een eigen, bescheiden bijdrage aan de samenleving leveren. Missio steunt hen daarbij; een vluchtelingenproject van de Dochters van Liefde krijgt bijzondere aandacht.

Uitnodiging voor een uitzonderlijk concert met religieuze diepgang. Win een gratis duo ticket

‘Vingt regards sur l’enfant-Jésus’ (1944) van Olivier Messiaen (1908-1992), door de Schotse pianist Steven Osborne. 

Twintig overwegingen bij de menswording van God in Jezus van Nazareth. Dat had Messiaen voor ogen toen hij zijn Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus (1944) op papier zette. De blik (regard) van de Vader, van Maria, van de engelen en de herders, maar ook van de tijd, de stilte en het kruis: Messiaens muziek biedt een rijk spectrum aan onverwachte en onvermoede perspectieven op het kerstfeest. In Vingt Regards, goed voor meer dan twee uur pianomuziek van de bovenste plank, klinkt geen woord, en toch gaat deze muziek over meer dan klank alleen. Messiaen steekt er de loftrompet van de incarnatie, via een muzikaal betoog dat doorspekt is met elementen uit de katholieke theologie en spiritualiteit. Vingt Regards is veel meer dan illustratie bij de theologie, of artistieke opsmuk van wat evengoed in woorden zou kunnen uitgedrukt worden. De muziek wordt zelf van-God-sprekend, theo-logos, op haar eigen, onherleidbare wijze. En op die manier is ze een solide partner bij het leren kennen en verdiepen van het christelijk geloof.

Olivier Messiaen is een van de belangrijkste componisten uit de vorige eeuw. Het katholicisme staat centraal in zijn oeuvre, met talloze werken die verwijzen naar de theologie en de liturgie. Zo ook de Vingt regards sur l’enfant-Jésus uit 1944, een van de grootste meesterwerken uit de pianoliteratuur. Het werk kadert in de liturgische vernieuwingsbeweging in Frankrijk die werd ingezet door Dom Guéranger. Elk van de twintig contemplaties op de figuur van Jezus Christus is gebaseerd op een vers uit de bijbel of op een thema uit het katholicisme.

Het concert gaat door op woensdag 1 oktober om 20.30 u in de Grote Aula van het Maria Teresia college te Leuven. Tickets zijn te reserveren via de website van het Festival van Vlaanderen aan 18 euro (voor kortingscategorieën, zie de website).

Om 19.45 u geeft musicoloog Jan Christiaens een inleiding op het concert.

De Universitaire Parochie heeft ook een bijzonder aanbod: een uitgebreidere lezing van dezelfde musicoloog in de Sint-Jan de Doperkerk te Leuven op maandag 29 september om 20.00. Wie voor deze lezing (5 euro) intekent, kan via de Universitaire Parochie alvast het concertticket aan 25% korting boeken (13,50 euro).
Inschrijven kan tot 21 september op http://www.kuleuven.be/up/iedereen/vorming/messiaen.

Thomas mag met dank aan het Festival van Vlaanderen 1 gratis duo-ticket weggeven voor dit concert.
Klik hier om kans te maken op dit gratis duo-ticket.

   
Gebedenboek 2014-2015 met meer dan 450 gebeden en bezinningsteksten

Het gebedenboek werd aangepast aan het nieuwe schooljaar 2014-2015 en kan ook nu weer in een handig formaat afgedrukt worden.

U kan uiteraard ook zelf gebeden en bezinningsteksten blijven insturen.

Bezinningsmoment: afscheidsbrief van James Foley aan zijn familie

In de eerste week van het schooljaar kan het zinvol zijn als bezinningsmoment in de klas de afscheidsbrief te lezen van James (Jim) Foley aan zijn familie. De brief werd gepubliceerd op de facebookpagina voor de bevrijding van James Foley. De brief geeft de betekenis aan van familie en vriendschap zoals veel leerlingen die in de vakantie beleefd zullen hebben. Het toont ook de waarde van veerkracht en de rol van het gebed daarbinnen. De brief voorlezen is tenslotte een act van verzet tegen het kwaad en een bewijs dat de zogenaamde laatste woorden van het slachtoffer van IS niet zijn eigen woorden waren. De originele brief en een vertaling kan u vinden op deze pagina.

Artikelen katholieke identiteit (juni - juli - augustus 2014)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werd verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Tijdschriften
ACJCB (mei-augustus 2014) Don Bosco Vlaanderen (juli 2014)
Het Teken (mei 2014) Handelingen (september 2014)
Narthex (juni 2014) Muurkranten (september-oktober 2014)
Pastorale Perspectieven (augustus 2014) Tertio (juli-augustus 2014)
TGL (juli 2014) Tijdschrift voor Theologie (juli 2014)
Speling (juni 2014)    

Overzicht van alle tijdschriften

Vieringen bij de start van het schooljaar

Een overzicht van de startvieringen voor het begin van het schooljaar vindt u terug onder onze rubriek 4ingen van pastoraal.

Klik hier om naar het overzicht van vieringen te gaan.

Didachè studiedag: Interlevensbeschouwelijk leren in theorie en praktijk (13 januari 2015)

Op 13 januari 2015 organiseert het Centrum Academische Lerarenopleiding van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) de jaarlijkse Didachè Onderwijs Studiedag. Dit jaar staat die in het teken van interlevensbeschouwelijk leren. Centraal op deze studiedag staat de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen om van en aan elkaar te leren in wederzijds respect en om te groeien in wederzijdse verbondenheid.

» Meer informatie

Studiedag Tobias - Bijbelteksten maken toekomst (5 november 2014)

ToBiAS staat voor “Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving”. De benadering van ToBiAS is een groepsgebeuren waarin mensen samen ontdekken voor welke toekomst God hen geschapen heeft. De Bijbelverhalen zelf ontvouwen een wereld waarin Zijn toekomstvisioen op ons toekomt en perspectief biedt. Het is letterlijk 'aantrekkelijk' want het trekt ons aan en wekt hoop. En dat geeft energie om vandaag keuzes te maken.

De studiedag op 5 november 2014 richt zich tot iedereen die in de context van pastoraal en godsdienstonderwijs met Bijbelteksten werkt of aan de slag wil gaan, op school, in de parochie, in ziekenhuizen en zorginstellingen of waar dan ook mensen samenkomen. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Godsdienstonderwijs in België: Internationale publicatie

Onlangs verscheen het tweede volume van het "Religious Education at Schools in Europe"-project. Daarin wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe het godsdienstonderwijs in België georganiseerd is en in de praktijk wordt gebracht. Voor het tweede volume, dat West-Europa behandelt, werkten Bert Roebben, Didier Pollefeyt, Guido Meyer en Henri Derroitte samen aan een artikel over godsdienstonderwijs in Belgische scholen.

» Meer info & volledig artikel

Nieuw educatief spel rond tienerzwangerschap voor het secundair onderwijs: Win één van de drie exemplaren

Fara, het luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes, presenteert aan het begin van dit nieuwe schooljaar een nieuw didactische pakket rond tienerzwangerschappen. Het nieuwe Roze Wolk spel dat daar deel van uit maakt is een educatief en interactief spel voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het spel biedt de mogelijkheid om jongeren te sensibiliseren over de impact van een zwangerschap of een kind op hun jonge leven en dit aan de hand van kennisvragen en doe-opdrachten. Fara wil een realistisch en vooral genuanceerd beeld geven van zowel de mooie als minder fraaie kanten van het jonge ouderschap, zonder daarbij tienerzwangerschap te promoten of te ontraden.

» Meer informatie & bestellen
» Maak kans op één van de drie gratis exemplaren
 

Nieuw publicatie: Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit in katholieke scholen. Win één van de vijf exemplaren

PaLeD staat voor "Pastoraal en Levensbeschouwelijke Diversiteit". Een werkgroep met die naam komt geregeld samen. Ze ontwikkelde een publicatie, een grote expertise en een netwerk van (ervarings)deskundigen op dit terrein.

PaLeD wil ingaan op concrete noden en vragen voor pastoraal op school in een superdiverse context. Als groep gingen ze op zoek naar uiteenlopende situaties, good practices van pastoraal in die contexten, maar ook naar op te volgen evoluties.

» Meer informatie en bestellen
» Klik hier om één van de vijf exemplaren te winnen.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session