Thomas nieuwsbrief november 2014

Beste Thomasbezoekers,

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten kent in het wetenschapsdomein Theologie op 12 november 2014 een onderscheiding voor wetenschapscommunicatie toe aan Thomas. Het Thomas-team is zeer dankbaar voor deze erkenning en dankt iedereen die de afgelopen jaren voor en achter de schermen meegewerkt heeft.

Voor het basisonderwijs biedt Thomas u deze maand opnieuw twee lespakketten aan. Het eerste thema handelt over namen en naamgeving, het tweede thema geeft u heel wat invalshoeken rond Sinterklaas.

Voor het secundair onderwijs belichten we de kerstbestanden tijdens de Eerste Wereldoorlog in een uitgebreid lespakket met onder meer een filmfiche bij de film Joyeux Noël.

Evalueren in het vak godsdienst: Wat moet er geëvalueerd worden? Wat zijn de belangrijke factoren? Inspecteur-adviseur Ronald Sledsens legt in acht videofragmenten uit waarom evaluatie in het vak godsdienst belangrijk is en wat doelgericht onderwijzen betekent.

Aangezien in de actualiteit veel kerkelijke begrippen door elkaar gehaald worden, scheppen we in het dossier ‘Wie is wie in de katholieke kerk?’ duidelijkheid over de verschillende functies binnen de katholieke kerk.

In de rubriek Bijbels Gezegd! gaan we opnieuw op zoek naar de oorsprong van vijf spreekwoorden en gezegden.

De overige items vindt u in de inhoudstafel hieronder.

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt, verantwoordelijke Thomas

Inhoudstafel
Prijs voor wetenschapscommunicatie in domein Theologie voor Thomas

Op 12 november ontvangt Thomas van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een prijs voor wetenschapscommunicatie in het domein Theologie. Thomas wordt onderscheiden voor de nieuwsbrief rond godsdienst, die "dankzij de uitzonderlijk goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is dan de didactische gemeenschap rond religie".

» Lees hier het persbericht van de KVAB
» Persbericht van het VSKO

Op de website van Eos kan u stemmen op één van de twaalf jaarprijslaureaten. De winnaar van deze online poll wordt uitgeroepen tot Eos publieksfavoriet en gehuldigd op het evenement wetenschapscommunicatie op 12 november. Hierbij roepen we iedereen die Thomas genegen is een stem uit te brengen.

Lesimpulsen basisonderwijs

Voor het kleuteronderwijs en de eerste graad lager onderwijs:

Thema Namen

Ieder van ons kreeg een naam. Hoe belangrijk vinden de kinderen hun naam? En wat betekent het als je naam ergens voor altijd staat? Samen met de leerlingen verken je het thema door een gepaste werkvorm te kiezen uit het aanbod. Christenen geloven dat God ieders naam kent. God zegt: “Ik vergeet jullie niet, jullie staan allemaal in de palm van mijn hand gegrift of getatoeëerd. Geschreven voor altijd”. De leerlingen komen er in deze impuls achter wat dit kan betekenen.

» Naar de lesimpuls

Thema Sinterklaas

Je kunt deze impuls zowel voor Sinterklaas als voor Sint-Maarten gebruiken. Sinterklaas is een goed man: Elk jaar brengt Hij speelgoed en lekkers voor de kinderen mee. Maar hoe is Sinterklaas bekend geworden? En waarom is hij de grote kindervriend?

Nadat de leerlingen Sinterklaas beter hebben leren kennen, mogen ze helpers worden van Sinterklaas. Ze zoeken een gepast ‘cadeau’ voor kinderen die andere noden hebben dan speel- of snoepgoed. Een passend Sinterklaaslied mag hier natuurlijk ook niet ontbreken. 

» Naar de lesimpuls

Voor de tweede en derde graad lager onderwijs:

Thema Namen

Het is geen makkelijke beslissing die je als ouder neemt voor je kind: zijn of haar naam. Ouders denken meestal goed na over de naam die ze hun kind zullen geven. Vaak houden ze daarbij rekening met de betekenis van die naam. In de islamitische traditie gebruikt men voor de naamgeving van jongens regelmatig de negenennegentig mooie namen van God. Welke naam zouden de leerlingen God willen geven? 

» Naar de lesimpuls

Thema Sinterklaas

Binnenkort zetten weer heel wat kinderen hun schoen klaar voor Sinterklaas. Maar wie is Sinterklaas? Heel wat leerlingen zullen niet weten waar de Sint eigenlijk vandaan komt, waarom hij doorgaat als de grote kindervriend en waarom hij een heilige is? De leerlingen zoeken antwoorden op al deze vragen en vertellen een aantal sinterklaasnieuwtjes in het sinterklaasjournaal.

We stellen de leerlingen ook de vraag of zij dit jaar de Sint willen helpen om ook iets lekkers te bezorgen bij de kinderen bij wie de Sint niet kan langsgaan.. 

» Naar de lesimpuls

Dossier Secundair Onderwijs: We not shoot, you not shoot - De kerstbestanden van de Eerste Wereldoorlog
we not shoot, you not shoot: dossier bij de kerstbestanden uit WO I

Met het dossier “We not shoot, you not shoot” wil Thomas de mogelijkheid bieden om de 100-jarige herdenking van de kerstbestanden tijdens de Eerste Wereldoorlog in de les bespreekbaar te maken. Het dossier bestaat uit vier delen: achtergrondinformatie, een filmfiche van “Joyeux Noël” (Christian Carion, 2005), enkele getuigenissen en een vergelijking van twee liederen over Private William McBride die de paradox van deze herdenking van de “Groote Oorlog” oproept.

Evaluatie in het vak godsdienst (inspecteur-adviseur Ronald Sledsens)
acht videofragmenten van inspecteur-adviseur Ronald Sledsens die verschillende aspecten over het evalueren van levensbeschouwelijke vakken behandelt

Evalueren binnen het vak godsdienst is een thema waarover in het verleden reeds vele discussies zijn gevoerd. Kan je wel punten geven op een vak als godsdienst? Hoe kan je levensbeschouwelijke groei van leerlingen beoordelen? Zou het vak godsdienst beter een tegengewicht bieden aan een te sterke prestatiecultuur?

Thomas ontsluit acht videofragmenten van een uiteenzetting van inspecteur-adviseur Ronald Sledsens die verschillende aspecten over het evalueren van levensbeschouwelijke vakken behandelt.

Dossier: Wie is wie in de katholieke kerk?

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een priester, een pastoor, een pastor, een bisschop, een kardinaal, een aartsbisschop, een paus, een religieus… We zien bijvoorbeeld in de krant of in het nieuws dat de termen door elkaar gehaald worden. In dit dossier zetten we alles op rijtje. Wellicht zal met het verder verdwijnen van het cultuurchristendom steeds meer dergelijke basisinformatie nodig zijn. Alle suggesties zijn op dit vlak zeker welkom.

Bij de samenstelling van dit dossier wil Thomas Prof. dr. Marc Steen speciaal bedanken voor zijn bereidwillige en vakkundige medewerking!

Bijbels gezegd!

In 'Bijbels gezegd' neemt Thomas de Nederlandse taal onder de loep en wordt er op zoek gegaan naar Bijbelse elementen in onze taal. De Bijbel is namelijk in de Nederlandse taal verweven dankzij talrijke spreekwoorden en uitdrukkingen. Ook deze maand heeft Thomas een selectie gemaakt van vijf spreekwoorden en uitdrukkingen die we zowel in de Nederlandse als Bijbelse taal terug vinden.

De spreekwoorden van deze maand zijn:

Misschien kan dit project ook interessant zijn voor (een samenwerking met) het vak Nederlands? Aarzel dus niet om deze pagina dan ook als link naar uw collega's door te sturen.

Bezienswaardigheid in de kijker: Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde

Deze maand stelt Thomas u het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde voor. U en uw klas worden helemaal ondergedompeld in de middeleeuwen en het abdijleven. Dit museum heeft eveneens een archeologische abdijsite en een tuin vol monnikenspellen. Er worden rondleidingen en educatieve pakketten aangeboden voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Dit moderne museum is absoluut een aanrader en in de context van een klasactiviteit meer dan een bezoek waard!

» Een overzicht van alle bezienswaardigheden
» U kan ook zelf bezienswaardigheden suggereren via Thomas@kuleuven.be

Artikelen katholieke identiteit (oktober 2014)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werd verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Nieuwe lesimpulsen
Tijdschriften
ACJCB (mailkrant 46) Relevant (november 2014)
Muurkranten (november 2014) Tertio (oktober 2014)
TGL (november-december 2014)    

Overzicht van alle tijdschriften

Dialoogschool verbinden aan Dialoogparochie

Academisch meetinstrument zet ijk- en richtpunten voor parochianen uit

Doctoraatsstudent Brendan Reed (KU Leuven) doktert volop de Searching for Parish Engagement Scale (SPES) uit. Een analysetool waarmee de Australische priester ook in het Vlaamse parochielandschap ijk- en richtpunten uitzet. Dit onderzoek is ook relevant voor het katholiek onderwijs. “Ideaal halen scholen en parochies opnieuw de banden aan.”

» Lees het volledige artikel op Thomas

Kostbaar in mijn ogen: Digitale adventsretraite 2014

Kostbaar in Mijn ogen” is een digitale adventsretraite waarbij iedereen dagelijks een beetje tijd vrijmaakt om te bidden. Dit kan overal zijn: thuis, in een kapel of kerk, op de bus of de trein… De hele retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en is helemaal gratis.

Deze website wil de digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar brengen. 

Meer achtergrond vindt u in de In De Kijker “Over cyberbidden en andere vormen van digitale geloofsbeleving”.

Waar zeg jij dat ik ben? Eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school. Gratis downloadbaar via Thomas

Eigen-zinnig leraar-zijn in een katholieke school is een bundel met reflecties en visies van onderwijsbetrokkenen die christen zijn. De auteurs vertrekken telkens vanuit actuele vragen in het katholiek onderwijs en dagen de lezer uit om verder na te denken en te spreken over zaken die er toe doen.

Deze publicatie kwam tot stand na vele gesprekken met (toekomstige) leraren, leidinggevenden in het katholiek onderwijs en in de kerk. De publicatie bevat dan ook een rijke bron aan reflecties en suggesties bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in ‘leraar-zijn’ en ‘katholieke school worden’. De lezer kan er nieuwe inzichten en perspectieven uit putten, maar evenzeer vragen lezen om verder met anderen in gesprek te gaan.

» Download deze publicatie via Thomas

Nieuw boek “In gesprek met de vreemde ander. Stapstenen voor een vredelievende interreligieuze dialoog in het spoor van Emmanuel Levinas” (Em. Prof. Roger Burggraeve) Win één van de vijf exemplaren

In zijn nieuwe boek “In gesprek met de vreemde ander” gaat prof. em Roger Burggraeve op zoek naar de voorwaarden voor een eerlijke en vredelievende interreligieuze (en interlevensbeschouwelijke) dialoog.

Als internationaal erkend Levinasonderzoeker doet hij beroep op de visie van Emmanuel Levinas op dialoog. Concreet zet hij uiteen hoe de interreligieuze dialoog berust op een dubbele beweging: enerzijds op een ‘natuurlijke asymmetrie’, waarbij de eigen identiteit het vertrekpunt vormt; anderzijds op een ‘ethische asymmetrie’, waarbij zowel de andersheid van de ander als de verhouding tot die ander op de voorgrond treedt. Omdat Levinas een denker van Joodse origine is, en hij zowel over de joodse identiteit als over de verhouding jodendom-christendom geschreven heeft, én ook omdat Roger Burggraeve als christen in de interpretatie van zijn geloof diepgaand door Levinas’ denken beïnvloed werd, komen zowel elementen uit jodendom en christendom als uit de joods-christelijke dialoog ter sprake.

» Meer informatie
» Klik hier om één van de vijf exemplaren te winnen

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session