Thomas nieuwsbrief december 2014

Beste Thomasbezoekers,

Het einde van het jaar nadert. Bij het uitdrukken van kerst- en nieuwjaarswensen kan u misschien gebruik maken van de gloednieuwe citatendatabank die Thomas vandaag lanceert en waarin alle eerder verschenen citaten ‘van de dag’ permanent en gestructureerd opgenomen zijn. Met meer dan 550 citaten kan deze databank een inspiratiebron zijn voor levensbeschouwelijke reflectie en meditatieve benadering van de werkelijkheid.

Voor het basisonderwijs brengt Thomas u twee nieuwe lesimpulsen met als thema ‘licht’. Verderop in de nieuwsbrief vindt u ook een bredere uitwerking bij de advent en kerst op maat van de eerste graad basisonderwijs.

Als godsdienstdidactisch pakket voor het secundair onderwijs gaan we in op de relatie tussen mens en dier. Deze relatie roept heel wat ethische vragen op en zorgt niet alleen voor discussie en onenigheid op maatschappelijk vlak, maar ook in klasverband zal een brede waaier aan uiteenlopende meningen gekaderd kunnen worden aan de hand van achtergrondinformatie en diverse impulsen.

Thomas stelt opnieuw een bezienswaardigheid van de maand voor. In Bijbels Gezegd! gaan we verder op zoek naar vijf nieuwe gezegden met Bijbelse oorsprong.

Er heerst bij jongeren een groeiend verlangen naar spiritualiteit en verdieping. In het dossier ‘Verdieping voor jongeren’ staat Thomas stil bij het initiatief van Ode vzw dat hierop antwoord wil bieden.

Naast de artikelen katholieke identiteit en nieuwe tijdschriftuitgaven bieden we een overzicht van nieuwe lesimpulsen (foto’s, video’s en tips van de week), maar ook verwijzingen naar bestaande didactisch pakketten die gebruikt kunnen worden voor lessen in de maand december.

Op 13 januari 2015 vindt de jaarlijkse didachè studiedag voor het godsdienstonderwijs plaats. Centraal op deze studiedag staan de interlevensbeschouwelijke competenties en de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen om van en aan elkaar te leren in wederzijds respect en om te groeien in wederzijdse verbondenheid.

In de aanloop naar de feestdagen kan u via Thomas uw kerstwensen versturen naar collega's en leerlingen.

We wensen jullie een intense adventsperiode, met uitzicht op de zaligheid van Kerstmis. We zien elkaar terug op 1 januari 2015.

Met de beste groeten,
Didier Pollefeyt, verantwoordelijke Thomas

Inhoudstafel
Meer dan 550 levensbeschouwelijke citaten in gloednieuwe databank

Op de startpagina van Thomas bieden we u elke dag een citaat van de dag aan. Al deze citaten zijn nu gebundeld in een overzichtelijke databank waar alle citaten gekoppeld werden aan trefwoorden uit het leerplan. Op deze wijze kan u eenvoudig citaten per trefwoord zoeken als inspiratiebron voor levensbeschouwelijke reflectie, meditatieve doelen en als bron van wijsheid.

«

Wij beseffen de waarde van het water pas
wanneer de bron is opgedroogd.

Thomas Fuller

»

Denkt u zelf nog aan een levensbeschouwelijk interessant citaat, aarzel dan niet om het hier in te sturen.

Ik denk elke dag na over God

Vandaag wijden de verschillende kranten een aparte katern aan het overlijden van de Vlaamse zanger Luc De Vos. Het valt op dat nergens iets gezegd wordt over de levensbeschouwelijke en gelovige diepgang van zijn werk en zijn leven. Thomas beveelt onderstaande interviews aan om dit aspect van zijn oeuvre en leven toch op het spoor te komen met thema's als eenzaamheid, puberteit, hoop, geloven en God, Jezus, lijden en de liefde. Meteen ook enkele zinvolle didactische impulsen om met de actualiteit op een levensbeschouwelijke en gelovige manier aan de slag te gaan.

Bekijk interview "Er kan nog vanalles gebeuren" met Luc De Vos (CheckpointTV)

Ik denk elke dag na over God, echt waar.
Ik probeer dat te doen, te geloven.

Maakt de liefde niet sterker?

Bekijk interview Naamgenoten, vragen over spiritualiteit met Luc De Vos (Tertio)

Onze liefde kan niet sterven.

Lesimpulsen basisonderwijs

Ook deze maand levert Thomas een specifieke bijdrage voor het basisonderwijs.
Het thema voor de maand december is licht.

Een boom vol kerstlicht(jes)  (Kleuter en eerste graad lager)

Kerstmis is een lichtfeest! Voor kinderen zijn kerst en licht in de eerste plaats met elkaar verbonden door de (echte) lichtjes in de huizen en op straat, die de donkere dagen wat opfleuren.

Je kunt kinderen tonen dat er ook nog iets anders bestaat dan letterlijk licht. Zo kunnen ze iets aanvoelen van Jezus die een symbolisch Licht was voor de mensen, en van de lichtjes van mensen die je in het dagelijks leven kunt tegenkomen! Ga er samen met hen naar op zoek en maak zo een symbolische lichtkerstboom. De echte lampjes mogen natuurlijk niet ontbreken.

» Ontdek deze lesimpuls

Een groeiend licht  (Tweede en derde graad lager)

Christenen vieren met Kerstmis de geboorte van Jezus. Jezus brengt het licht in de wereld: hij brengt de vrede, liefde en redding van God. Hij wil een licht zijn voor zij die het nodig hebben.

Tijdens de adventsperiode bouwen we samen met de leerlingen een kijktafeltje op. Elke week steken we een kaarsje meer aan. We laten het licht symbolisch groeien als een groei naar het feest van de geboorte van Jezus, het licht in de wereld. De leerlingen krijgen hierbij de kans om tot rust te komen en in stilte na te denken over de betekenis van de adventsperiode, voor zichzelf en voor anderen.

» Ontdek deze lesimpuls

Dossier: Advent en kerstmis in de eerste graad van het basisonderwijs

Ook al komt de symboliek en de boodschap van elk verhaal aan bod in de klas, toch wordt de kern van het kerstverhaal door sommige kinderen en volwassenen vergeten. Niettegenstaande is het kerstverhaal zeer actueel. We gaan op zoek naar manieren om de symbolen en de boodschappen uit het verhaal duidelijk te maken en aanknopingspunten te zoeken met de leefwereld van de kinderen.

Er wordt in dit dossier een antwoord gezocht op de volgende vragen: hoe zijn de feesten uit de kerstkring ontstaan? Welke symbolieken zitten verscholen achter de verhalen? Hoe breng je de feesten uit de kerstkring aan in een eerste graad? Welke leerplandoelen kan je hieraan linken? …

In samenwerking met Katrien De Decker, lector godsdienst/RZL aan de lerarenopleiding van Odisee, Campus Dirk Martens, biedt Thomas u de bachelorproef van Katrijn Verstraeten aan.

Nieuw godsdienstdidactisch pakket secundair onderwijs: Beestig! Over de relatie tussen mens en dier

De relatie tussen mens en dier maakt een belangrijk deel uit van onze leefwereld. Deze relatie is niet altijd even duidelijk voelbaar of tastbaar, maar wel op vele domeinen aanwezig: mensen eten vlees dat op massale schaal en industriële wijze wordt geproduceerd, dragen schoenen van leer, gebruiken cosmetica en medicatie die getest is op dieren, bewonderen dieren in de natuur, gaan naar de dierentuin, hebben huisdieren waar ze van houden, ergeren zich aan insecten die het huis binnendringen,… Meestal staan mensen niet stil bij hoe ze met dieren omgaan en wat hun relatie met hen is. Wanneer ze dat wel doen, is dat dikwijls in de context van het omgaan met huisdieren.

De relatie tussen mens en dier behelst echter veel meer dan het houden van huisdieren alleen. Bij de meeste mensen belanden dieren bijvoorbeeld ook op hun bord. De dier-mensrelatie is dan ook op zijn minst ambigu te noemen. Heel wat ethische vragen bij het omgaan van mensen met dieren kennen geen pasklaar antwoord en zorgen voor discussie en onenigheid op maatschappelijk vlak, maar ook in de klas.

In deze In De Kijker wordt ingegaan op de diversiteit in relaties tussen mens en dier en verschillende ethische benaderingen die hiermee samenhangen. Ook wordt stilgestaan bij thematieken als dierenliefde, antropomorfisme, concrete ethische casussen, heilige dieren…

Bijbels gezegd!: 5 nieuwe gezegden

In 'Bijbels gezegd' neemt Thomas de Nederlandse taal onder de loep en wordt er op zoek gegaan naar Bijbelse elementen in onze taal. De Bijbel is namelijk in de Nederlandse taal verweven dankzij talrijke spreekwoorden en uitdrukkingen. Ook deze maand heeft Thomas een selectie gemaakt van vijf spreekwoorden en uitdrukkingen die we zowel in de Nederlandse als Bijbelse taal terug vinden.

De spreekwoorden van deze maand zijn:

Misschien kan dit project ook interessant zijn voor (een samenwerking met) het vak Nederlands? Aarzel dus niet om deze pagina dan ook als link naar uw collega's door te sturen.

Bezienswaardigheid in de kijker: Holy Corner

Ook deze maand zet Thomas graag een speciale bezienswaardigheid in de kijker. Hiervoor trekken we naar Gent waar we in het Elisabethbegijnhof ‘Holy Corner’ vinden.

Deze ‘corner’ bestaat uit verschillende christelijke kerken en gemeenschappen: katholiek, protestants, orthodox en anglicaans. Daarenboven zijn vlakbij ook een moskee en Boeddhistische tempel te vinden. Een bezoek aan Holy Corner heeft dus heel wat te bieden. De leerlingen worden rondgeleid en kunnen de overeenkomsten en verschillen zien. Daarnaast is er ook een alternatief bezoek waarbij de leerlingen zelf op ontdekkingstocht gaan aan de hand van bijvoorbeeld een fotozoektocht. Meer uitleg vindt u hier.

» Alle bezienswaardigheden op XENIA

Dossier: Verdieping voor jongeren

Spiritualiteit, mind, soul, connectie met de natuur, etc. We kunnen er niet naast kijken. Overal komen initiatieven rond deze thema's als paddenstoelen uit de grond. In dit nieuwe dossier focust Thomas zich op de nood aan spiritualiteit en verdieping die er bestaat bij jongeren. Voor hen kan dit een tegengewicht zijn voor de stress van de hedendaagse maatschappij. Als voorbeeld heeft Thomas ervoor gekozen Ode vzw in de kijker te plaatsen, een vereniging die verdiepingstrajecten aanbiedt voor jongeren.

Artikelen katholieke identiteit (november 2014)

Een nieuwe reeks interessante artikelen en boeken over katholieke identiteit, onderwijs en pastoraal werd verzameld door de documentalist van het VSKO, Dimitri Vandekerkove.

Tijdschriften
Collationes (december 2014) Ezra (december 2014)
Narthex (oktober 2014) Pastorale Perspectieven (december 2014)
Tertio (november 2014) Speling (september 2014)

Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken (december 2014)

Zacheüs (November 2014)

Overzicht van alle tijdschriften

Dialoogschool nu ook in het hoger onderwijs

Professoren André Oosterlinck en Didier Pollefeyt over identiteit Leuvense associatie

Een nieuwe missietekst zet de katholieke identiteit van de Associatie KU Leuven sterker in de verf. Een werkgroep onder leiding van vice-rector onderwijs Didier Pollefeyt schreef er de voorbije maanden aan. “Hiermee trekken we het idee van de dialoogschool door naar het hoger onderwijs”, verduidelijkt hij. “Het is bovenal een uitnodiging om aan de slag te gaan met het katholieke”, stelt associatievoorzitter André Oosterlinck.

» Lees het volledige artikel op Thomas

Met dank aan Tertio (www.tertio.be). Tertio: Letterlijk: '(ten) derde'. Tertio is een weekblad dat de actualiteit volgt en analyseert en daar een derde dimensie aan toevoegt: duiding, opiniëring en inspiratie vanuit een christelijk en meer bepaald katholiek perspectief.

Nieuwe lesimpulsen

Tips van de week

In gesprek met jongeren uit Irak en Syrië op de vlucht

 

De alwetende God van de economische markt bestaat niet

Fair trade: Je moet geen heilige zijn om voor Oxfam te kiezen!

Met deze slogan maakt Oxfam reclame voor de feestdagen met enkele bijzondere foto's van bekende Vlamingen.

Nieuwe foto's

Thomas heeft er een nieuwe huisfotografe bij: Goedele Miseur. Bewonder haar werk in de vorm van een hele reeks levensbeschouwelijk diepgaande foto’s. Hieronder een selectie uit haar inzendingen.

Ruach Rust in vrede Eindeloos
Moeder Ondergang Die visser aan het water

Bekijk alle foto’s van Goedele Miseur.

Nieuwe video's

Een zot idee Light a candle Twee vrienden in gesprek
Nieuwe video's uit de databank Verder Kijken met als thema:
Solidariteit Schoonheid Het onmogelijke
Tips voor lessen in december

Advent (5 In de kijkers)

De adventstijd is de periode van vier weken die voorafgaat aan Kerstmis. Het is de voorbereiding op de geboorte van Jezus. Voor christenen verwijst de advent naar de komst van Christus, naar zijn geboorte, zijn vleeswording onder de mensen.

   

Kerstmis (6 In de kijkers)

Met Kerstmis herdenken de Kerk en de gelovigen de geboorte van het kind Jezus. De kerstsfeer is altijd iets speciaals. Jezus' geboorte is en blijft voor vele mensen iets bijzonders. Jezus' geboorte en leven was zo ingrijpend dat men er zelfs de tijdrekening voor veranderde.

Jaarprijs wetenschapscommunicatie uitgereikt aan Thomas

Op 12 november werd in Brussel door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst (KVAB) de jaarprijs voor wetenschapscommunicatie Theologie uitgereikt aan Thomas.

Uitreiking jaarprijs Onderscheiding

» Bekijk hier de powerpointpresentatie van Thomas op de wetenschapsmarkt na de prijsuitreiking.
» Meer info vindt u op www.kvab.be/owc/owc.aspx.

Nieuw boek: Godzijdank een menselijk verhaal (Piet Stienaers). Win één van de vijf exemplaren

De grote verhalen uit het evangelie staan in ons collectieve geheugen gegrift, maar vaak lijken ze wel tot een andere wereld te behoren. Voor velen sluiten ze niet aan bij het dagelijkse leven. In 'Godzijdank een menselijk verhaal' wil Piet Stienaers juist het tegengestelde illustreren: naast een getuigenis over Jezus Christus is het evangelie ook de neerslag van de menselijke worsteling met het bestaan. Het gaat over mensen die hopen en liefhebben, die lijden en gelukkig zijn, die slagen en mislukken.

In deze uitgave herleest Piet Stienaers veertig evangelieverhalen vanuit deze insteek, zodat ze voor de lezer een uitnodiging worden om na te denken over het eigen bestaan en om bewuster met de werkelijkheid om te gaan. Een stuk pretentieloze wijsheid opgebouwd tijdens een jarenlang en veelzijdig salesiaans engagement vindt er zijn weerslag.

» Meer info
» Win één van de vijf exemplaren

De Droom van Aziz, een vertelling (Frank Adam). Win één van de vijf exemplaren
Doodzijn is niet een probleem als alles dan voorbij is, maar wel, zoals in mijn geval, als alles dan pas begint…


Wanneer de dood onverwacht langs komt, weten fruithandelaar Aziz, zijn naaste omgeving noch de notabelen van de stad hoe zijn lang gekoesterde droom alsnog in vervulling kan gaan.

In een hartverwarmende filosofische vertelling over leven en sterven, blijven en vertrekken, loslaten en omhelzen, weeft Frank Adam de gevoeligheden van twee verschillende culturen op subtiele wijze in elkaar. 

» Meer info
» Klik hier om één van de vijf exemplaren te winnen

Nieuwe kalender ‘Feesten met de buren’. Win één van de vijf exemplaren

Je leefomgeving is rijk, divers en je wilt meer te weten komen van al die culturen, religies en levensbeschouwingen om je heen. Je kent niet alle feestdagen, maar je bent er wel nieuwsgierig naar. In grote zoekprenten komen de grote feesten en verbindende momenten van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen aan bod. In de jaarkalender ‘Feesten met de buren’ van ORBIT zijn deze feestdata opgenomen en uitgelegd.

» Meer info
» Klik hier om één van de vijf kalenders te winnen.


KMS wordt ORBIT - Thuis in de wereld van diversiteit & migratie

KMS wil haar bewegingswerk een nieuwe impuls en een nieuwe ‘draai’ (orbit) geven en gaat verder onder de naam ORBIT vzw. ORBIT vzw blijft putten uit de Blijde Boodschap, haar levensbeschouwelijke bron, en maakt van daaruit beweging in de stad en in de wereld (urbi et orbi), hand in hand met wie zijn inspiratie put uit andere bronnen. ORBIT vzw toert momenteel met de expo De andere verbeeld / verbeeld gevaar door Vlaanderen. Lees meer over onze nieuwe naam en deze boeiende expo!

» Meer info

Meer dan 200 vieringen op Thomas voor de advent en Kerstmis

Bent u op zoek naar vieringen voor de advent en het einde van het eerste trimester? In onze databank vindt u een lijst van 120 adventsvieringen en 91 kerstvieringen.

» 133 adventvieringen
» 101 kerstvieringen

Verstuur uw kerstwensen via Thomas

Wilt u uw collega-leerkrachten en/of uw leerlingen een zalige Kerstmis toewensen? Dat kan zeer eenvoudig via Thomas. Kies een van de vier wenskaarten, vul uw naam, het e-mailadres van de ontvanger en een persoonlijke boodschap in en uw kaart wordt meteen verstuurd.

Tip: U kan de kerstkaart ook naar uzelf sturen en vervolgens de link van de kerstkaart posten op de communitysoftware van uw school waar al uw collega’s en/of uw leerlingen meteen de kaart kunnen bekijken. In de e-mail die u als verzender ontvangt, staan alle instructies om dit te doen.

» Verstuur een wenskaart

Didachè studiedag ‘Interlevensbeschouwelijk leren in theorie en praktijk’ 13 januari 2015

Een grondvraag van onze tijd is hoe je een eigen identiteit kan hebben en toch kan openstaan voor andere levensbeschouwingen, zonder relativistisch te zijn.

Levensbeschouwelijke vakken betekenen een oefenplaats voor het leren omgaan met dergelijke vraagstukken.

Centraal op deze studiedag staat de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen om van en aan elkaar te leren in wederzijds respect en om te groeien in wederzijdse verbondenheid.

Het voormiddagprogramma van deze studiedag biedt een theoretische reflectie op interreligieus leren en de omgang met religieuze diversiteit. Sprekers zijn: Prof. dr. Cok Bakker, Prof. dr. Manuela Kalsky en Prof. dr. Marianne Moyaert.

In de namiddag wordt een praktische invalshoek gehanteerd. Jan Leyers vertelt en reflecteert over interlevensbeschouwelijk leren vanuit interlevensbeschouwelijke ontmoetingen tijdens zijn wereldreizen. Dr. Stef Van den Branden brengt daarna ook andere praktijkvoorbeelden en ervaringsberichten aan bod over de ontmoeting tussen diverse levensbeschouwingen en hoe zij vorm kunnen geven aan de katholieke dialoogschool. 

» Meer info en inschrijven

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

IDKG VSKO Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo

session