Tijdschriften

Tijdschrift: Pastorale Perspectieven


Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Afleveringen:

9e jaargang, nr. 168, September 2015

Research & development in pastorale zorg

Artikels

 • Tonen wie je bent. Kapellen en stille ruimtes als uitdrukking van de identiteit van ziekenhuizen (Els Gryson)

  In deze eerste bijdrage wordt de draad terug opgepikt van het themanummer van Pastorale
  Perspectieven nr. 162 (2014): sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen. Els Gryson analyseert
  een vijftal ziekenhuizen, en ontdekt op basis van de logo’s, de visieteksten, de inrichting van
  de kapel of stille ruimte en de plaats van de pastorale dienst enkele interessante tendensen.
  Tot slot van haar artikel formuleert ze adviezen over de (her)inrichting van een kapel of
  stille ruimte. Dit blijft een erg actueel thema, niet alleen omwille van de voortdurende
  bouwplannen van ziekenhuizen in Vlaanderen, maar ook en vooral omwille van de
  verander(en)de noden met betrekking tot spirituele zorg.

 • Koesterbeelden. Impuls voor pastorale rouwzorg bij personen met dementie (Kristien Henderickx)

  Dit artikel biedt een inkijk in een bijzonder boek: een boek met ‘koesterbeelden’. Het is – voor
  alle duidelijkheid – niet te koop in de boekhandel. Het boek is het resultaat van een opdracht
  in het kader van een opleiding tot rouwtherapeut. Kristien Henderickx beschrijft eerst de
  context waarin het tot stand gekomen is. Ouderen met dementie uiten hun rouwproces
  op een bijzondere manier. Vervolgens schetst Henderickx enkele actuele inzichten over
  rouwarbeid. De ‘klassieke’ visie waarin onderscheid gemaakt wordt in verschillende rouwfases,
  wordt vervangen door een duaal rouwmodel. Op basis hiervan wordt het fotoboek met
  ‘koesterbeelden’ geïntroduceerd. Een aanrader voor pastores die in de ouderenzorg werken.

 • ‘SILENCE, I DISCOVER, IS SOMETHING YOU CAN ACTUALLY HEAR’ Over woordeloosheid in het pastoraal… gesprek (Debbie De Saedeleer)

  Debbie De Saedeleer vertelt in deze bijdrage over haar ervaringen met pastorale gesprekken, die
  aanvankelijk ervaren werden als teleurstelling – ‘er wordt niet veel gezegd’ – maar vervolgens
  een belangrijk inzicht met zich meebrachten – ‘de stilte zegt soms meer dan woorden kunnen’.
  Uniek is dat de auteur dit inzicht uitdiept aan de hand van de doventheologie, die haar
  vertrouwd is vanwege haar eigen ervaring met doof-zijn. Non-verbale communicatie blijkt
  bovendien verrassende Bijbelse wortels te hebben. Bij Katrien Cornette haalt De Saedeleer drie
  grondhoudingen die ook het pastoraal handelen kenmerken: verlangzaming; verzoening
  met het imperfecte; en het vrijwaren van een intieme afstand. Dit artikel licht een tipje van de
  sluier over de relevantie van doventheologie en pastoraal bij dove mensen. Er zijn immers veel
  zorgcontexten waar communicatie niet verloopt zoals ze in de ‘normale’ context verloopt.

 • Uitgelezen (Bernadetta Verbruggen)
 • Aankondigingen ()
 • Verdiepen wie we zijn. Een nieuwe visietekst van de Broeders van Liefde (Pieter Vandecasteele interviewt Koen De Fruyt)
 • Frisse wind of onervaren groentjes? Gesprekken met beginnende pastores. In gesprek met Elke Van Hoof (Goedele Miseur)
 • Uitsmijter. Doe de groeten (Barbara Focquaert)

9e jaargang, nr. 167, Juni 2015

8e jaargang, nr. 165, December 2014

8e jaargang, nr. 164, December 2014

8e jaargang, nr. 163, Augustus 2014

8e jaargang, nr. 162, Maart 2014

Zoeken naar zinvolle ruimtes. Over sacrale ruimtes in zorgvoorzieningen

7e jaargang, nr. 161, December 2013

Vroegtijdige zorgplanning: het zal de pastor een zorg wezen!

7e jaargang, nr. 160, September 2013

Legitimering van de pastorale zorg. Terreinverkenning in GGZ en OPH

7e jaargang, nr. 159, Juni 2013

Meer dan koffie en een praatje!
Het pastoraal gesprek anno 2013

7e jaargang, nr. 158, Januari 2013

Mindfulness

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 902 kB).

6e jaargang, nr. 157, December 2012

Levensmoeheid bij ouderen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 774 kB).

6e jaargang, nr. 156, September 2012

Beslagen in dialoog. Over inter- en intradisciplinaire samenwerking

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 991 kB).

6e jaargang, nr. 155, Juni 2012

Uitdaging en taboe. Alcoholverslaving en pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1320 kB).

6e jaargang, nr. 154, April 2012

Meertaligheid en spiritualiteit in de pastorale zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 926 kB).

5e jaargang, nr. 153, September 2011

Licht op blinde vlekken

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2126 kB).

5e jaargang, nr. 152, Juli 2011

Wat met spiritueel leiderschap?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1785 kB).

5e jaargang, nr. 151, April 2011

Integratie, Samenwerking en communicatie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1886 kB).

5e jaargang, nr. 150, Januari 2011

Pastorale zorg en suïcide

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1894 kB).

4e jaargang, nr. 149, December 2010

Om de lieve vrede. Constructief omgaan met conflicten

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2628 kB).

4e jaargang, nr. 148, September 2010

Voor alle duideljkheid. Deontologie van de pastor

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2830 kB).

4e jaargang, nr. 147, Augustus 2010

Humanisering in de zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3071 kB).

4e jaargang, nr. 146, Maart 2010

Interlevensbeschouwelijke samenwerking?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4079 kB).

3e jaargang, nr. 144-145, December 2009

Armoede en vermarkting

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2020 kB).

3e jaargang, nr. 143, September 2009

Registratie vanuit pastoraal perspectief

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 3440 kB).

3e jaargang, nr. 142, Maart 2009

Spiritualiteit in de palliatieve zorg

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 4420 kB).

2e jaargang, nr. 141, Oktober 2008

Pastorale zorg en zorgende vrijwilligers

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5694 kB).

2e jaargang, nr. 140, Juli 2008

Schuld en vergeving in pastorale context

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2268 kB).

2e jaargang, nr. 139, Juni 2008

Werken met hoop

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5898 kB).

2e jaargang, nr. 138, Maart 2008

Ethiek in denken en doen

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 5844 kB).

1e jaargang, nr. 137, December 2007

Pastorale supervisie

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2648 kB).

1e jaargang, nr. 136, September 2007

Spiritualiteit van het ouder worden

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 978 kB).

1e jaargang, nr. 135, Juni 2007

Eigenheid en wederkerigheid. Pastorale zorg bij mensen met een mentale handicap

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 2472 kB).

1e jaargang, nr. 134, Maart 2007

Is pastoraal present in Vlaanderen?

Download hier de volledige online versie van dit nummer (pdf, 1404 kB).

Info:

Pastorale Perspectieven

Driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores.

Een uitgave van Caritas Catholica Vlaanderen vzw, in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams Welzijnsverbond en de diocesane Caritassecretariaten.

Hoofdredacteur: Pieter Vandecasteele

Redactieraad:

Regine De Bruycker (secretaris), Koen De Fruyt, Dominiek Lootens (themaredacteur), Annick Pollefoort, Marina Riemslagh, Claude Vandevoorde, Annemie Dillen, Pieter Vandecasteele (eindredacteur), Dominic Verhoeven (verantwoordelijke uitgever), Filip Zutterman.
E-mail: pastorale.perspectieven@caritas.be

Abonnering:

Om een abonnement aan te vragen, richt u zich tot het redactiesecretariaat. Vermeld duidelijk uw naam en functie, en het adres waarop u het tijdschrift wenst te ontvangen. De kostprijs van een abonnement (één jaargang, vier edities, verzendingskosten inbegrepen) bedraagt € 30 voor particulieren of € 20 voor studenten. Een abonnement op adres van de voorziening waar u werkzaam bent, kost € 25. Het lidmaatschap van de voorziening bij het Verbond der Verzorgingsinstellingen of het Vlaams Welzijnsverbond is de voorwaarde voor dit verminderde tarief.

Zowel voor een nieuw abonnement als voor de verderzetting van een bestaand abonnement kunt u het gepaste bedrag overschrijven op het rekeningnummer 799-5503733-52 (Caritas Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel). Vermeld in de mededeling naam en adres van de abonnementhouder (en eventueel abonneenummer).

Info voor auteurs:

Een thema suggereren? Dat kan! Een bijdrage leveren? Een artikel, praktijkverhaal, column, bespreking (van een boek, film, artikel, website…), reflectie, lezersbrief, ervaringsbericht, vraag om informatie, aankondiging, terugblik op een gevolgde studiedag of vorming, cartoon, stripverhaal,…? Alleen of samen met collega’s? Dat kan!

Bezorg uw bijdrage aan de redactie of neem contact op voor concrete afspraken.

Enkele richtlijnen voor artikels:

 • bij voorkeur digitaal bezorgen aan de redactie, in een word-document, zonder opmaak
 • minimum 1000 woorden, maximum 4000
 • duidelijke en evenwichtige structuur, met onderverdeling in titels en subtitels
 • enkel noodzakelijke voetnoten opnemen, en achteraan in het artikel referenties naar de belangrijkste literatuur opnemen
 • bij reflecties vanuit de praktijk: goed het onderscheid maken tussen praktijkvoorbeeld en reflectie
 • naast het artikel zelf ook een korte samenvatting (max 100 woorden) en een beknopte ‘situering’ van de auteur(s) toevoegen (naam, functie, achtergrond…)

De redactie selecteert thema’s en bijdragen op basis van diversiteit (alle sectoren moeten per jaargang aan bod komen) en relevantie (het thema moet inhoudelijk focussen op een aspect van pastorale zorg).

De redactie behoudt het recht om bijdragen te weigeren op basis van inhoudelijke criteria. Dit zal gebeuren in onderlinge communicatie met de auteur(s).

Bijdragen kunnen enkel in andere publicaties overgenomen worden mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de redactie.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voorheen VSKO) IDKG Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo