U bent hier: Toekomstige studenten Bachelors Zelftests en voorbereidende cursussen

Zelftests en voorbereidende cursussen

Op de pagina vind je een overzicht van de zelftests en voorbereidende cursussen die georganiseerd worden voor toekomstige bachelors aan de KU Leuven. De meeste cursussen vinden plaats in de periode juli-september.

Ter info: Het CLT organiseert verschillende taalcursussen waarvoor alle bachelorstudenten aan de KU Leuven kunnen inschrijven. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat die taal ook gedoceerd wordt in je opleiding.

  A - B - C - D -  E - F - G - H -  I - J -  K - L - M  - N -  O - P  - Q -  R  - S -  T  - U - V -  W  - X - Y - Z

Bachelor in de … Voorbereidende cursus
Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel) - Brugcursus (theorie en praktijk)
Architectuur (Campus Sint-Lucas Gent) - Brugcursus (theorie en praktijk)

Archeologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Bio-ingenieurswetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Bio-ingenieurswetenschappen (Campus Kulak Kortrijk) Academisch Nederlands
Wiskunde
Chemie

Biochemie en biotechnologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Biochemie en biotechnologie (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde
- Chemie

Biologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Biologie (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde
- Chemie

Biomedische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Chemie en fysica
- Wiskunde

Biomedische wetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands

Biowetenschappen Wiskunde en chemie

Chemie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Chemie (Campus Kulak Kortrijk) - Academisch Nederlands
- Wiskunde
- Chemie

Communicatiewetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans

Communicatiewetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Criminologische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans

Economische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans
- Wiskunde, zomercursus

Farmaceutische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Chemie en fysica

Farmaceutische wetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde
- Chemie

Fysica

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Fysica (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Geneeskunde

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Toelatingsexamen (voorbereidende cursus)

Geneeskunde (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Toelatingsexamen arts/tandarts

Geografie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Geologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Geschiedenis

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Geschiedenis (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands

Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Handelsingenieur (Campus Brussel) - Wiskunde
Handelswetenschappen – in dagonderwijs (Campus Brussel) - Wiskunde
Handelswetenschappen – in avondonderwijs (Campus Brussel) - Wiskunde
Handelswetenschappen (Campus Carolus Antwerpen)

- Wiskunde
- Frans

Handelswetenschappen - schakelprogramma (Campus Brussel) - Wiskunde
Industriële wetenschappen - Wiskunde en chemie

Informatica

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Informatica (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Ingenieurswetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Chemie
- Wiskunde
- Ijkingstoets

Ingenieurswetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde
- Chemie

Ingenieurswetenschappen: architectuur

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Wiskunde
- Ijkingstoets

Interieurarchitectuur (Campus Sint-Lucas Brussel) - Brugcursus (theorie en praktijk)
Interieurarchitectuur (Campus Sint-Lucas Gent) - Brugcursus (theorie en praktijk)

Kunstwetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Introductieweek


Logopedische en audiologische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Musicologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Onderwijskunde

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Onderwijskunde (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Pedagogische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Pioniersdagen

Pedagogische wetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands

Politieke wetenschappen en de sociologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans

Politieke wetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Psychologie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Wiskunde
- Pioniersdagen

Psychologie (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands

Rechten

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans

Rechten (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Introductieweek

Taal- en letterkunde

- Academisch Nederlands
- Duits (enkel voor studenten taal- en letterkunde)
- Duits (brede instroom)
- Engels
- Frans (enkel voor studenten taal- en letterkunde)
- Frans (brede instroom)
- Spaans
- Taalportaal

Taal- en letterkunde (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Taalportaal

Taal- en regiostudies

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Tandheelkunde

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Toelatingsexamen (voorbereidende cursus)

Toegepaste economische wetenschappen

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans
- Wiskunde, zomercursus

Toegepaste economische wetenschappen (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica)

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Academisch Frans
- Wiskunde, zomercursus

Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur (in de beleidsinformatica) (Campus Kulak Kortrijk)

Academisch Nederlands
Wiskunde

Wijsbegeerte

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans

Wiskunde

- Academisch Nederlands
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Ijkingstoets
- Wiskunde
- Chemie

Wiskunde (Campus Kulak Kortrijk)

- Academisch Nederlands
- Wiskunde

Top

Academisch Nederlands
Ben je bang dat je de cursussen en de proffen niet altijd zult begrijpen? Ben je anderstalig of kom je uit een tweetalig gezin waar het Nederlands niet de hoofdtaal is? Vind je het moeilijk om de grote lijnen te volgen in ingewikkelde teksten? Stel je je vragen over de manier waarop je het best antwoord geeft op examenvragen aan de universiteit? Als het antwoord op een of meer van deze vragen 'ja' is, dan heb jij ongetwijfeld baat bij onze begeleidingssessies academisch Nederlands.
Wanneer: Van 8 tot 12 en van 15 tot 19 september 2014
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:

www.ilt.kuleuven.be/an
Je inschrijving is pas definitief na je inschrijving voor een eerste bachelorfase aan de KU Leuven.

Extra: Jezelf testen kan op ilt.kuleuven.be/taalvast_demo/

 

Frans, Engels, Duits en Spaans
Jaarlijks kun je in juli aan het Centrum voor Levende Talen (CLT) een intensieve cursus Frans, Engels, Duits of Spaans volgen. Deze cursus omvat een elektronische en mondelinge niveautest, vijftig effectieve lesuren (lessen en talenpractica, met handboek), facultatieve activiteiten en/of een excursie in de gekozen taal en een eindtest.
Wanneer: Van maandag 14 juli tot en met zaterdag 28 juli 2014
Inschrijvingsgeld:

Vorig jaar bedroeg het inschrijvingsgeld € 295
Vanaf 6 januari 2014 vind je het nieuwe tarief op de website

Meer informatie en inschrijven:

www.clt.be/CLTSite/index.php?mi=6
Inschrijven kan vanaf 1 maart 2013

Extra: Als je tijdens de zomermaanden een cursus volgt en in Leuven wil logeren, neem dan contact op met de Huisvestingsdienst (huisvestingsdienst@dsv.kuleuven.be) of mail naar homevesalius@dsv.kuleuven.be

Top

BACHELOR IN DE ECONOMIE, TOEGEPASTE ECONOMIE EN HANDELSINGENIEUR (IN DE BELEIDSINFORMATICA)

 

Zomercursus Wiskunde

Voor de toekomstige studenten economie, toegepaste economie, handelsingenieur, en handelsingenieur in de beleidsinformatica organiseert de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, in samenwerking met het Departement Wiskunde, een zomercursus wiskunde met specifiek economische toepassingen. Deze cursus wil enkele veelgebruikte wiskundige methoden en begrippen uit het secundair onderwijs op een verfrissende manier doornemen.

De cursus richt zich tot aspirant-studenten die op school minder dan zes uur wiskunde per week hebben gevolgd.

Meer info over de inhoud,het cursusmateriaal en de datum vind je terug op de website.
Wanneer: Zie website
Inschrijvingsgeld: € 20, cursusmateriaal inbegrepen (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

Secretariaat Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
Naamsestraat 69 bus 3500
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 66 12
zomercursus@feb.kuleuven.be

website

Inschrijving verplicht!
Extra: Breng je rekenmachine mee.

Top

BACHELOR IN DE ECONOMIE, TOEGEPASTE ECONOMIE EN HANDELSINGENIEUR (IN DE BELEIDSINFORMATICA)

BACHELOR IN DE RECHTEN

BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN EN POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

 

Academisch Frans

Zijn jullie lijstjes van 'fautes fréquentes' nog te lang? Nood aan een kort en krachtig grammaticabad?

Gedurende twee en een halve dag worden jullie klaar gestoomd voor de werkcolleges Frans in hierboven vermelde opleidingen.
Wanneer:
 • Voor studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen: van 10 tot 12 september 2014 (2,5 dag)
 • Voor studenten van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid: van 15 tot 17 september 2014 (2,5 dag)
Inschrijvingsgeld: € 60 (syllabus inbegrepen)
Meer informatie en inschrijven: www.ilt.kuleuven.be/af

Top

BACHELOR IN DE TAAL- EN LETTERKUNDE

 

Taalportaal

Wil je graag een voorproefje van de inhoud van de opleiding taal- en letterkunde? Met de oefeningen op onze Taalportaalsite krijg je een beeld van wat de opleiding inhoudt. De opleiding start op het eindniveau van het secundair onderwijs voor Nederlands, Engels en Frans.

Voor Duits en Latijn wordt enige kennis verwacht, maar niet voor Spaans en Italiaans. Op Taalportaal kun je nagaan in welke mate je de talen Duits, Engels, Frans, Nederlands en Latijn al beheerst en eventuele tekortkomingen bijschaven.

Je kunt er ook je eerste stappen zetten in het Italiaans en het Spaans en kennismaken met taalkunde en literatuurwetenschap. Voor Grieks zijn er oefeningen voor leerlingen met voorkennis en kennismakingsoefeningen voor leerlingen zonder voorkennis.
Wanneer: Permanent beschikbare onlineoefeningen
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven.be/taalportaal

 

Frans
Hoe druk je je uit tijdens een discussie? Waarop moet je letten als je een exposé houdt? Hoe slaag je erin een pak informatie samen te vatten? De zomercursus Frans behandelt al deze vragen en meer. Een week lang buig je je over een aantal grammaticale topics en werk je aan je mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van het Frans. Daarnaast krijg je ook een voorsmaakje van Franse literatuur en taalkunde. Studenten uit een andere opleiding met een passie voor de Franse taal zijn eveneens welkom.
Wanneer:
 • Van maandag 15 september tot en met vrijdag 19 september 2014
 • Elke dag van 9 tot 17 u.
Inschrijvingsgeld: € 75 zonder verblijf, € 180 met verblijf in een residentie
Meer informatie en inschrijven:

Gaétan de Saint Moulin
Onderzoekseenheid Frans, Italiaans en vergelijkende taalkunde
Blijde-Inkomststraat 21 bus 3308
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 47 91
gaetan.desaintmoulin@arts.kuleuven.be

wwwling.arts.kuleuven.be/franling/cursusfrans.htm
Extra:
 • Je ontvangt een gedetailleerde syllabus en een certificaat als je de volledige cursus volgde.
 • Verblijf in een residentie is mogelijk.

 

Online zomercursus Duits
Als je van plan bent om de bacheloropleiding taal- en letterkunde met module Duits te volgen en je wil je tijdens de vakantie al wat op de studie voorbereiden, meld je dan aan voor onze (gratis) online voorbereidingscursus Duits. Met dit oefeningenpakket kun je via zelfstudie je basiskennis opfrissen en eventuele tekortkomingen wegwerken.
Wanneer: Vanaf 1 april 2014
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven: Om toegang te krijgen tot het leerplatform of voor meer informatie over inhoud en niveau, neem je via e-mail contact op met Liesbeth Van Vossel (liesbeth.vanvossel@arts.kuleuven.be).

Top

BACHELOR IN DE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE PSYCHOLOGIE

 

Pioniersdagen

Studenten die als eerste in het gezin verder studeren kunnen meedoen met 'De pioniers'. Dit zijn twee voorbereidingsdagen voor pionierstudenten. Het programma is ontwikkeld voor studenten die psychologie of pedagogische wetenschappen willen studeren. Tijdens deze dagen willen we je graag op weg helpen om je thuis te voelen aan de universiteit en in de opleiding.

Wanneer: Dinsdag 9 en woensdag 10 september 2014
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via de website.

Top

BACHELOR IN DE PSYCHOLOGIE

 

Wiskunde

Basiskennis wiskunde komt in de studie psychologie goed van pas, vooral in de opleidingsonderdelen statistiek. Wil je je wiskundekennis of de manier van wiskundig redeneren wat opfrissen, dan kan dat tijdens de vakantiecursus. De cursus is vooral gericht op studenten die op school vier uur wiskunde of minder gevolgd hebben of wie de leerstof niet meer zo helder voor de geest staat. Hij is bedoeld als opwarmingsoefening en niet als voorafgaande opleiding of training.

Statistiek of kansrekenen wordt tijdens de cursus niet behandeld. De wiskundige topics die wél aan bod komen, zijn echter direct relevant voor de statistiek, wat via intuïtieve voorbeelden ook zal verduidelijkt worden. Op onze website vind je meer info over de behandelde onderwerpen, werkvorm, cursusmateriaal, achtergrondliteratuur ...

Wanneer: Donderdag 4 en vrijdag 5 september 2014
Inschrijvingsgeld: € 5 voor cursusmateriaal (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven.be/psyvacu

Psychologisch Instituut (lokaal C01.45, achteraan in het gebouw, eerste verdieping)

Secretariaat vakantiecursus
Tiensestraat 102 bus 3713
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 61 28
fax + 32 16 32 59 93

vakantiecursus@ppw.kuleuven.be
Extra:

Overnachting in een residentie is mogelijk, maar de plaatsen zijn beperkt (€ 25 voor overnachting zonder maaltijden, te betalen binnen vijf werkdagen na inschrijving en uiterlijk op 25 augustus 2014).

Meer informatie over de betaling vind je op de website.

Top

BACHELOR IN DE WETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

 

Chemie
Chemie staat op het programma van de meeste bacheloropleidingen wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen. Als je uit een studierichting komt waarin chemie niet zo uitgebreid aan bod kwam (één uur per week of minder) of wanneer je je kennis wil opfrissen, kan het nuttig zijn dat je een zomercursus chemie volgt. Hierin kun je (opnieuw) kennismaken met een aantal belangrijke chemische begrippen.
De zomercursus chemie bestaat uit verschillende modules waarin zowel theorie als oefeningen aan bod komen. Vooraf wordt onderzocht met welke onderwerpen je niet zo vertrouwd bent, zodat daaraan extra aandacht kan besteed worden. Deze zomercursus chemie is een gezamenlijk initiatief van het Monitoraat van de Faculteit Wetenschappen, het Departement Chemie en de Dienst Onderwijsondersteuning van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.
Wanneer: Van dinsdag 2 september tot en met vrijdag 5 september 2014
Inschrijvingsgeld: € 25, cursusmateriaal inbegrepen (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

Monitoraat Wetenschappen
Celestijnenlaan 200I bus 2105
3001 HEVERLEE
tel. + 32 16 32 72 57, + 32 16 32 72 08 of + 32 16 32 77 25
zomercursus@wet.kuleuven.be

www.set.kuleuven.be/zomercursus
Extra:

Top

BACHELOR IN DE WETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR

BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

 

Wiskunde
Om na te gaan hoe goed je wiskundige kennis en vaardigheden zijn, kun je een ijkingstoets afleggen. Zo weet je precies aan welke onderwerpen je nog extra aandacht moet besteden, en welke onderwerpen belangrijk zijn voor je gekozen studierichting. Blijkt je kennis onvoldoende, dan kun je een zomercursus wiskunde volgen die je op een verfrissende manier laat kennismaken met een aantal belangrijke wiskundige methoden en begrippen. Zowel theorie als oefeningen worden op een actieve manier in verschillende modules doorgenomen.
ijkingstoets
Wanneer: Maandag 30 juni 2014
Meer informatie en inschrijven: Meer informatie over de ijkingstoets en inschrijven: www.ijkingstoets.be
Zomercursus
Wanneer: Van maandag 8 september tot en met vrijdag 12 september 2014
Inschrijvingsgeld: € 25, cursusmateriaal inbegrepen (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

Monitoraat Wetenschappen
Celestijnenlaan 200I bus 2105
3001 HEVERLEE
tel. + 32 16 32 72 57, + 32 16 32 75 74
zomercursus@set.kuleuven.be

www.set.kuleuven.be/zomercursus
Extra:
 • Breng je rekenmachine mee.
 • Overnachting in een residentie is mogelijk, maar je moet hiervoor tijdig reserveren (voor 9 augustus).

Top

BACHELOR IN DE GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE

 

Toelatingsexamen arts/tandarts

Een voorwaarde om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde te starten, is dat je geslaagd bent voor het toelatingsexamen arts/tandarts. Om je hierbij te ondersteunen, worden er een aantal voorbereidende sessies georganiseerd.

De sessies bieden ondersteuning voor het onderdeel Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW), alsook voor het onderdeel Informatie Verwerven en Verwerken (IVV). De cursus omvat vijf sessies: biologie, fysica, chemie, wiskunde en IVV. Tijdens de eerste week van de paasvakantie zal iedere dag één sessie aan bod komen. Kun je je tijdens de paasvakantie niet vrijmaken? Dan ben je welkom op de zaterdagsessies. Je kunt voor iedere sessie (zowel voor de paasvakantiesessies als voor de zaterdagsessies) afzonderlijk inschrijven.

Wanneer:
 • Van maandag 7 april tot en met vrijdag 11 april 2014 (eerste week paasvakantie)
 • Vijf zaterdagen: 22 maart (biologie), 29 maart (IVV), 26 april (wiskunde), 3 mei (chemie), 10 mei (fysica)
Inschrijvingsgeld: € 25 (onafhankelijk van het aantal sessies), cursusmateriaal inbegrepen (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

www.med.kuleuven.be/toelatingsexamen

Valerie Van Emelen
tel. + 32 16 32 42 81 of + 32 16 33 02 89

Koen Uytterhoeven
tel. + 16 32 42 77 of + 32 16 33 03 85

Extra: Tijdens de middag is een uur pauze voorzien.

Top

BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

 

Chemie en fysica
Twijfel je of je in het secundair onderwijs voldoende lesuren wetenschappen volgde? Of heb je gewoon nood aan een opfrissing van de geziene leerstof? Een goede voorbereiding verhoogt je zelfvertrouwen en zorgt voor een vlotte overgang naar het universitair leerproces. Daarom kun je in de loop van de maand augustus een opfrissingscursus chemie en fysica volgen.
Wanneer: Van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Inschrijvingsgeld: € 35, cursusmateriaal inbegrepen (te betalen op de eerste lesdag)
Meer informatie en inschrijven:

Koen Uytterhoeven
Monitoraat Wetenschappen
Naamsestraat 61 bus 2101
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 42 77
koen.uytterhoeven@wet.kuleuven.be

Top

BACHELOR IN DE LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN

BACHELOR IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

 

Introductieweek
Wiskunde en wetenschappen vormen een onontbeerlijke basis voor de opleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Als je uit een studierichting komt waarin wiskunde, fysica en/of chemie niet zo uitgebreid aan bod kwamen, of wanneer je je kennis wil opfrissen, kan deze introductieweek nuttig zijn voor jou. Mooi meegenomen is dat je tijdens deze cursus al kennismaakt met je studiegenoten, de campus én het studentenleven.
Wanneer: Van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus 2014
Inschrijvingsgeld:
 • Deelname zonder overnachting: € 140
 • Deelname met overnachting: € 246
Meer informatie en inschrijven:

Marilyn Guffens
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Tervuursevest 101 bus 1500
3001 HEVERLEE
tel. + 32 16 37 95 95
fax + 32 16 32 91 96
marilyn.guffens@faber.kuleuven.be

faber.kuleuven.be/toekomstigestudenten/introductieweek
Extra: Verblijf in een residentie is mogelijk.

Top

BACHELOR IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN - in dagonderwijs (Campus Brussel)

 

Introductiecursus wiskunde
Studenten met een beperkte vooropleiding wiskunde (3 of 4 u.) kunnen in deze cursus hun wiskundekennis opfrissen. Wie de bacheloropleiding in de handelswetenschappen start, moet immers een aantal wiskundige begrippen uit het secundair onderwijs kennen en beschikt over bepaalde wiskundige vaardigheden en attitudes. Deze cursus omvat vooral:
 • eerste- en tweedegraadsfuncties en toepassingen
 • meetkundige betekenis en berekening van afgeleiden bij veeltermfuncties
Wanneer: Van maandag 15 september tot en met woensdag 17 september 2014,
telkens van 9 tot 13 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:
 • De cursus vindt plaats op Campus Brussel, gebouw Hermes, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link.
 • Meer info: Krista Van Winkel (krista.vanwinkel@kuleuven.be)

Top

BACHELOR IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN – in avondonderwijs (Campus Brussel)

Opfriscursus wiskunde

Wie de bacheloropleiding in de handelswetenschappen start, moet een aantal wiskundige begrippen uit het secundair onderwijs kennen en beschikt over bepaalde wiskundige vaardigheden en attitudes. De cursus behandelt volgende onderwerpen:

 • eerstegraadsfuncties
 • tweedegraadsfuncties
 • cirkels
 • meetkundige betekenis en berekening van afgeleiden bij veeltermfuncties
 • exponentiële en logaritmische functies
 • rekenkundige en meetkundige rijen

We besteden ook aandacht aan toepassingen.

Wanneer: Op 3, 5, 8, 10 en 12 september 2014, telkens van 17.30 tot 21.30 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:
 • De cursus vindt plaats op Campus Brussel, gebouw Hermes, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link.
 • Meer info: Krista Van Winkel (krista.vanwinkel@kuleuven.be)

Top

BACHELOR HANDELSINGENIEUR (Campus Brussel)

Zomercursus wiskunde
De opleiding handelsingenieur gaat uit van een vooropleiding van minimaal 6 uur wiskunde tijdens de laatste twee jaren van het secundair onderwijs. Twijfel je over je wiskundige basiskennis, dan is deze cursus een aanrader. Je herhaalt verschillende begrippen uit het secundair onderwijs.
Wanneer: Van dinsdag 16 september tot en met vrijdag 19 september 2014,
telkens van 9 tot 12 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:
 • De cursus vindt plaats op Campus Brussel, gebouw Hermes, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link.
 • Meer info: Krista Van Winkel (krista.vanwinkel@kuleuven.be)

Top

SCHAKELPROGRAMMA: MASTER IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN (Campus Brussel)

Opfriscursus wiskunde

Wie het schakelprogramma handelswetenschappen start, moet een aantal wiskundige begrippen uit het secundair onderwijs kennen en beschikt over bepaalde wiskundige vaardigheden en attitudes.

De cursus behandelt volgende onderwerpen:

 • eerstegraadsfuncties
 • tweedegraadsfuncties
 • cirkels
 • meetkundige betekenis en berekening van afgeleiden bij veeltermfuncties
 • exponentiële en logaritmische functies
 • rekenkundige en meetkundige rijen

We besteden ook aandacht aan toepassingen.

Wanneer: Voor dagstudenten: van maandag 8 september tot en met vrijdag 12 september 2014,
telkens van 9 tot 13 u.
Voor avondstudenten: op 3, 5, 8, 10 en 12 september 2014 van 17.30 tot 21.30 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven:
 • De cursus vindt plaats op Campus Brussel, gebouw Hermes, Stormstraat 2, 1000 Brussel.
 • Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via deze link.
 • Meer info: Krista Van Winkel (krista.vanwinkel@kuleuven.be)

Top

BACHELOR IN DE (INTERIEUR)ARCHITECTUUR (Campus Sint-Lucas Gent)

Brugcursus
Deze brugcursus bestaat uit een theoriemodule (wiskunde en wetenschappen) en een praktijkmodule (mixed media en maquettebouw). Je kunt beide modules volgen of kiezen voor één module.
Wanneer: Van maandag 1 september tot en met vrijdag 5 september 2014,
telkens van 10 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.
Inschrijvingsgeld:
 • Volledige cursus: € 64
 • Enkel theorie- of praktijkmodule: € 32
Meer informatie en inschrijven:
Extra:

Benodigdheden voor de praktijkmodule:

- Mixed media

 • Blanco schetspapier A4 (zonder lijntjes)
 • HB en 6B potloden

- Maquettebouw

 • Snijplank of onderlegger om de tafel te beschermen
 • Snijlat (bij voorkeur in metaal)
 • Snijmes (en reservemesjes)
 • Potlood
 • Meetlat
 • Winkelhaak
 • Kartonlijm (UHU, velpon)

Het bristolkarton wordt door LUCA voorzien.

Top

BACHELOR IN DE (INTERIEUR)ARCHITECTUUR (Campus Sint-Lucas Brussel)

Brugcursus
Deze brugcursus bestaat uit een theoriemodule (wiskunde en wetenschappen) en een praktijkmodule (mixed media en maquettebouw). Je kunt beide modules volgen of kiezen voor één module.
Wanneer: Van maandag 8 september tot en met vrijdag 12 september 2014,
telkens van 10 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.
Inschrijvingsgeld:
 • Volledige cursus: € 64
 • Enkel theorie- of praktijkmodule: € 32
Meer informatie en inschrijven:
 • De cursus vindt plaats op Campus Sint-Lucas Brussel, Paleizenstraat 65-67, 1030 Brussel.
 • Meer info: Liesbeth De Bruyn: Sandra.pierpont@kuleuven.be
Extra:

Benodigdheden voor de praktijkmodule:

- Mixed media

 • Blanco schetspapier A4 (zonder lijntjes)
 • HB en 6B potloden

- Maquettebouw

 • Snijplank of onderlegger om de tafel te beschermen
 • Snijlat (bij voorkeur in metaal)
 • Snijmes (en reservemesjes)
 • Potlood
 • Meetlat
 • Winkelhaak
 • Kartonlijm (UHU, velpon)
Het bristolkarton wordt door LUCA voorzien.

Top

BACHELOR IN DE HANDELSWETENSCHAPPEN (Campus Carolus Antwerpen)

Wiskunde
Wanneer: 15, 16, 18 en 19 september 2014, telkens van 9 tot 12 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven: feb.thomasmore.antwerpen@kuleuven.be

 

Frans
Wanneer: 15, 16, 19 september 2014, telkens van 13 tot 16 u.
Inschrijvingsgeld: Gratis
Meer informatie en inschrijven: feb.thomasmore.antwerpen@kuleuven.be

Top

ALLE OPLEIDINGEN (Campus Kulak Kortrijk)

Academisch Nederlands
Om beginnende studenten nog beter voor te bereiden op hun universitaire studies, organiseert het ILT (Interfacultair Instituut voor Levende Talen) in september een intensieve begeleidingscursus academisch Nederlands. Daarin komen volgende academische vaardigheden aan bod: samenvatten van en notities nemen bij hoorcolleges, academische woordenschat en zinsconstructies, lezen van complexe academische teksten, beantwoorden van examenvragen en academisch schrijven.
Wanneer: Van 8 tot en met 11 september 2014
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven-kulak.be/instap

Top

WETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR (Campus Kulak Kortrijk)

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN: HANDELSINGENIEUR IN DE BELEIDSINFORMATICA (Campus Kulak Kortrijk)

INGENIEURSWETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

Wiskunde
Stel je vast dat jouw kennis best nog wat opgefrist of aangevuld wordt, dan is een zomercursus wiskunde misschien iets voor jou. Een week lang worden lessen op de Kulak georganiseerd, waarin belangrijke wiskundige concepten uit het secundair onderwijs thematisch aangepakt worden.
Wanneer:
 • Groep A (wanneer wiskunde een dragende component wordt in de opleiding) van 8 tot en met 12 september 2014
 • Groep B (wanneer wiskunde een ondersteunde component wordt in de opleiding) van 15 tot en met 19 september 2014
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven-kulak.be/zomercursuswiskunde

Top

CHEMIE (Campus Kulak Kortrijk)

BIOLOGIE (Campus Kulak Kortrijk)

BIOCHEMIE EN BIOTECHNOLOGIE (Campus Kulak Kortrijk)

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

INGENIEURSWETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

Chemie
Voor wie een opleiding met een sterke chemische component wil starten, wordt een opfriscursus chemie georganiseerd.
Wanneer: Van 8 tot en met 11 september 2014
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven-kulak.be/zomercursuschemie

Top

GENEESKUNDE (Campus Kulak Kortrijk)

Toelatingsexamen arts/tandarts
Een voorwaarde om de opleiding geneeskunde of tandheelkunde te starten, is dat je geslaagd bent voor het toelatingsexamen arts/tandarts. Om je hierbij te ondersteunen, worden er een aantal voorbereidende sessies georganiseerd. De sessies bieden ondersteuning voor het onderdeel Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW), alsook voor het onderdeel Informatie Verwerven en Verwerken (IVV). De cursus omvat vijf sessies: biologie, fysica, chemie, wiskunde en IVV.
Wanneer:
 • 12 en 19 februari 2014 (fysica)
 • 26 februari en 19 maart 2014 (chemie)
 • 26 maart en 2 april 2014 (wiskunde)
 • 30 april en 14 mei 2014 (biologie)
 • 7 mei 2014 (deel  IVV)
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven-kulak.be/instap

Top

ONDERWIJSKUNDE (Campus Kulak Kortrijk)

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

POLITIEKE WETENSCHAPPEN (Campus Kulak Kortrijk)

Wiskunde
Voor de opleiding onderwijskunde en het schakelprogramma naar de master in de educatieve studies wordt een basiskennis van wiskunde verondersteld. Gedurende één dag worden een aantal wiskundetopics belicht: rekenen met haakjes, breuken, sommatieteken, binominaalgetallen, ongelijkheden, functies … Ook studenten communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen  kunnen hun voordeel doen met deze zomercursus.
Wanneer: 15 september 2014
Meer informatie en inschrijven:

www.kuleuven-kulak.be/instap