U bent hier: Home / Profielen / Profielen Wetenschap & Technologie

Profielen Wetenschap & Technologie

Wetenschappen Technologie KU Leuven Bio-ingenieur Ingenieur Industrieel Studeren Profiel Opleiding

Binnen de domeinen van wetenschap en technologie zijn vijf onderwijsprofielen te onderscheiden: bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur(-architect), industrieel ingenieur, wetenschapper en architect-interieurarchitect-stedenbouwkundige. Die vijf profielen hebben gemeenschappelijke kenmerken, maar er zijn ook verschillen: de basistaak, de maatschappelijke relevantie, de positie in de kennis- en applicatieketen, de hoofdklemtonen in de opleiding en het beroep.

Wetenschapper

Ben jij een toekomstige wetenschapper (wiskunde, informatica, fysica, chemie, biochemie
en biotechnologie, biologie, geografie, geologie)? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je bent een ontdekker, altijd op zoek naar het hoe en waarom van de wereld waarin we leven.
 • Je bent gebeten om te achterhalen wat er zoal schuil gaat achter de schoonheid van wiskundige vergelijkingen en de kracht van computermodellen.
 • Je bent nieuwsgierig naar het grote verhaal van de wereld van atomen en moleculen, van oerknal tot mens. Je tracht te doorgronden wat het uiterst kleine en het immens grote gemeen hebben. Je voelt je een tijdreiziger doorheen miljarden jaren kosmische en aardse evolutie. Je stelt je vragen over hoe de mens in dit grootse verhaal past.
 • Je koppelt verschillende wetenschapsdomeinen aan elkaar.
 • Je wil onderzoekend en innoverend doorhet leven gaan, waar je ook terecht komt,aan een universiteit of onderzoekscentrum,in een bedrijf of overheidsdienst, hier in Vlaanderen of waar ook in de wereld.
 • Je staat midden in de maatschappij. Je draagt niet alleen bij tot de uitdagingen van de 21e eeuw, maar zet ook bakens uit voor een duurzame toekomst in de 22e eeuw.
 • Je wil je enthousiasme voor de wetenschap delen met iedereen: als leraar met de volgende generaties jongeren, of als wetenschapscommunicator met het grote publiek.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Bio-ingenieur

Ben jij een toekomstig bio-ingenieur? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je bent geïnteresseerd in de grote maatschappelijke uitdagingen rond voedselproblematiek, hernieuwbare grondstoffen en energie, milieuproblemen, ... en wil je met jouw wetenschappelijke kennis inzetten om hiervoor duurzame oplossingen te zoeken.
 • Je hebt aanleg voor analytisch, abstract en probleemoplossend denken waarbij je focust op het hele systeem.
 • Je bent geboeid door het leven; van micro- organismen, over plant, dier en mens, tot de interactie met de omgeving.
 • Je hebt een brede wetenschappelijke interesse.
 • Je bent gedreven, creatief en innovatief en wil nieuwe technologieën ontwikkelen, je wil uitzoeken hoe het anders en beter kan!
 • Je bent sociaal en communicatief en je wil je tijdens je opleiding naast de typische
  ingenieurs skills ook heel wat sociale vaardigheden en human resources management eigen maken.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Burgerlijk ingenieur

Ben jij een toekomstig burgerlijk ingenieur? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je bent gedreven door techniek en wetenschap.
 • Je droomt van uitvindingen en wil ze realiseren.
 • Je bent kritisch en analytisch.
 • Je wil de technologie van de toekomst creëren voor auto’s, internet, security, nieuwe materialen, gezondheidszorg, infrastructuur, gebouwen, zuiver water, hernieuwbare energie, ....
 • Je wil een teamspeler zijn.
 • Je bent ondernemend.
 • Je bent een probleemoplosser in hart en nieren.
 • Je gaat Neil Armstrong achterna: ‘... Engineering [science] is about what can be’.
 • De arbeidsmarkt verwelkomt burgerlijk ingenieurs met open armen!

Waar kun je deze opleiding volgen?

Industrieel ingenieur

Ben jij een toekomstig industrieel ingenieur? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je staat graag met beide voeten in de praktijk, maar bent vooral geboeid door het hoe, wat en waarom achter die praktijk.
 • Je wil nieuwe ideeën ontwikkelen en toepassen en oude ideeën verbeteren.
 • Je wil abstracte ontwerpen vertalen naar een bruikbare technologische innovatie die een concrete oplossing biedt voor een industriële of maatschappelijke nood. Je vormt zo de brug tussen theorie en praktijk.
 • Problemen oplossen doe je niet alleen. Je kan samenwerken in een multidisciplinair team en hebt daarbij aandacht voor communicatie- en managementvaardigheden.
 • Je bent een kritische geest, met creatieve ideeën en zin voor ondernemerschap.
 • Je bent bekommerd om het nut en de impact van ontwikkelingen op mens, maatschappij en milieu. Via techniek wil je het verschil maken.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Ook JIM schools brengt een bezoek aan de KU Leuven op zoek naar duidelijkheid over de verschillende  richtingen binnen Wetenschap & Technologie. Vier studentes uit de verschillende richtingen helpen een toekomstige student in zijn keuze. Samen trekken ze naar het Studentenwelkom festival.

Burgerlijk ingenieur-architect

Ben jij een toekomstig burgerlijk ingenieur-architect? Dan herken je vast volgende eigenschappen.

 • Je hebt ruime interesse in de mens, maatschappij en cultuur, wetenschap en techniek.
 • Je bent geboeid door de unieke combinatie van menswetenschappen, ontwerpen en de wetenschappelijke aanpak van technische aspecten.
 • Je bent vindingrijk, je hebt zin voor beeldende creativiteit, maatschappelijke ontwikkeling en technologische vernieuwing.
 • Je bouwt creatief en vernieuwend aan de leefomgeving van de toekomst.
 • Je bent kritisch en analytisch ingesteld, het waarom fascineert je en je weet van aanpakken. Je werkt graag projecten uit: van idee tot realisatie, van plan tot constructie.
 • Je hebt ruimtelijk inzicht en kunt dat ontwerpmatig toepassen.
 • Je bent communicatievaardig en je kunt goed luisteren. Je werkt graag in een interdisciplinair teamverband.

Waar kun je deze opleiding volgen?

 

Architect – Interieurarchitect – Stedenbouwkundige – Ruimtelijk planner

Ben jij een toekomstige architect, interieur-architect of stedenbouwkundige & ruimtelijk planner? Dan herken je vast volgende eigenschappen

 • Je bent creatief en wil ontwerpen.
 • Je hebt een brede interesse in ruimte, cultuur en techniek.
 • Je hebt zin voor realisatie (of je bent pragmatisch) en wil projecten uitvoeren.
 • Je denkt kritisch na over je omgeving en wil die in samenspraak met anderen verbeteren.
 • Je bent intuïtief, maar tegelijkertijd ook analytisch. Je wil je zowel in strategische als in conceptuele ontwerpen verdiepen.
 • Je staat open voor een brede sociale thematiek in een historische, hedendaagse en toekomstige context.
 • Je bent communicatief en sociaal. Samenwerken met andere disciplines vind je een uitdaging.
 • Je wil op verschillende niveaus werken: van meubelontwerp tot het bepalen van een interieur, van de uitvoering van een huis tot een masterplan voor een stadsdeel.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Opleidingen rond architectuur aan de KU Leuven.