Voorbeeldlessen

De voorbeeldlessen tonen je hoe een les aan de KU Leuven zou kunnen verlopen. De lessen die je hier vindt, zijn voorbeelden van hoorcolleges. Daarnaast zijn er ook andere werkvormen waaronder oefensessies, labo’s, werkzittingen en schrijfopdrachten.

In de introductiefilmpjes stellen de docenten zichzelf, hun onderzoeksdomein en het lesonderwerp voor. Bij elke les hoort ook een voorbeeldexamenvraag, zodat je kunt nagaan of je dergelijke vraag zou kunnen beantwoorden.

Openlesdagen

Proeven van alle wetenschapsdomeinen kan ook tijdens de openlesdagen. Op tijd inschrijven is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.

Ontdek de openlesdagen