U bent hier: Home / Iedereen / Vorming / Zomerschool

Zomerschool UP 2016

geloof denken in dialoog met tijd en cultuur

geloof denken in dialoog met tijd en cultuur

UP in samenwerking met
het Academische Centrum voor Praktische Theologie 

Spiritualiteit
en de preventie van suïcide
bij jongeren

maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2016


Vanuit het pastoraat wordt veel aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van naastbestaanden bij een suïcide. Er wordt echter minder nagedacht over de rol die zinbeleving, spiritualiteit en religie kan spelen bij de preventie van suïcide.

Kunnen pastores hier een bijdrage leveren en zo ja, welke?
De studiedagen hebben de bedoeling om deze vraag uit te diepen, zowel vanuit een theoretisch standpunt, als vanuit ervaringsdeskundigheid.

Programma Sprekers Praktische info Inschrijven Contact Archief

Elk jaar in augustus organiseert UP een Zomerschool. UP biedt hiermee een forum om samen met diverse sprekers, en in dialoog met religieuze tradities, na te denken en van gedachten te wisselen over actuele maatschappelijke thema’s. In 2016 wordt de Zomerschool georganiseerd in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, dat in 2015 een Expertisenetwerk Suïcide oprichtte met als bedoeling theoretische inzichten en praktijkervaring m.b.t. de relatie tussen suïcidepreventie en de spirituele dimensie van de mens in een vruchtbare dialoog te brengen en te laten resulteren in een initiatief dat dienstbaar kan zijn aan een grotere groep van mensen.

Het thema van de Zomerschool 2016 is ‘Spiritualiteit en de preventie van suïcide bij jongeren’.

Suïcide is na verkeersongevallen de tweede doodsoorzaak bij jongeren in België. Daarin zijn jongeren die een poging ondernamen of in stilte met suïcidegedachten rondlopen niet meegerekend. Het zijn feiten waar we niet om heen kunnen. Feiten die de voorbije jaren door verschillende organisaties en in het pastoraat werden opgepikt, en resulteerden in een groeiende aandacht voor begeleiding van nabestaanden. Maar wat met de preventie? Hoe kunnen we dit meer bespreekbaar maken? Kan het pastoraat daar iets in betekenen? Wat is de relatie tussen zinbeleving/spiritualiteit/religie en de preventie van suïcide? Wat kunnen we leren van  wetenschappelijk onderzoek en praktijk over de rol die spiritualiteit kan spelen in de preventie van suïcide? Kunnen we hieruit concrete aanbevelingen formuleren?

Tijdens deze zomerschool willen we deze vragen graag samen verkennen. In een sfeer van gemeenschappelijke onderscheiding en dialoog hopen we, geïnspireerd door de gastsprekers, samen te reflecteren over dit thema. Naast de reflecties uit wetenschappelijke hoek, getuigenissen en praktijkervaringen zal hier ruimte voor gemaakt worden door middel van een persoonlijk logboekje en uitwisseling in groepjes.

 

Aanvullende link: Mgr. De Kesel: 'Kerk kan bijdragen aan preventie zelfdoding' - Kerknet

Top

 

Programma

Maandag 29 augustus 2016

08.45 u Onthaal en koffie
09.15 u. Welkom en inleiding
09.40 u. Vlaams Expertisecentrum Suïcide­preventie
10.30 u. Koffiepauze
11.00 u. Getuigenis uit het pastoraal werkveld
11.30 u. Getuigenis ervaringsdeskundige
12.00 u. Persoonlijke reflectietijd en uitwisseling
12.30 u. Middagpauze
14.00 u. Prof. Ronny Bruffaerts
15.00 u. Mindmates
15.30 u. Koffiepauze
16.00 u. Getuigenis Prof. Em. René Bouwen
16.30 u. Persoonlijke reflectietijd en synthese
17.00 u. Einde

 

 

Dinsdag 30 augustus 2016

08.45 u.

Ontbijt en infomarkt

09.45 u. Christof Abspoel
10.45 u. Prof. Jessie Dezutter
11.30 u. Therapeuten voor jongeren
12.00 u. Persoonlijke reflectietijd en uitwisseling
12.30 u. Middagpauze
14.00 u. Prof. Jacques Haers
15.00 u. Koffiepauze
15.30 u.

Els van Doren (proost Chirojeugd Vlaanderen)

16.00 u.

Persoonlijke reflectietijd en synthese

17.00 u. Einde

 

Top

 

Programma Sprekers Praktische info Inschrijven Contact Archief

 

Sprekers

Onderzoek en reflectie

VLESP

VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie) is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Naast het bieden van wetenschappelijk onderbouwde informatie, documentatie en advies aan de overheid en relevante organisaties, staat VLESP in voor de coördinatie en implementatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Bekijk hier de presentatie van Eva De Jaegere, Preventiemanager VLESP

 

Prof. Ronny Bruffaerts

Ronny Bruffaerts is psycholoog, doctor in de Medische Wetenschappen en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij is docent aan de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven en verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum (KU Leuven). De afgelopen jaren leidde professor Bruffaerts onder meer een grootschalig onderzoek naar het emotioneel welbevinden van studenten aan de KU Leuven.

Bekijk hier de presentatie van Ronny Bruffaerts

 

Christof Abspoel

Christof Abspoel is een Nederlandse psycholoog, die in zijn klinische praktijk aan de slag gaat met mensen met suïcidegedachten. Hij was ook enkele jaren vrijwilliger bij Zelfmoordlijn 1813 en 113online. In zijn bijdrage brengt hij de bevindingen uit zijn masterthesis (2016, universiteit van Nijmegen) waarin hij suïcidaal gedrag en zinloosheid met elkaar in verband brengt. Hoe kan suïcidaal gedrag een manier zijn om met zinloosheid om te gaan? Welke implicaties heeft dit voor de preventie en behandeling van suïcidaal gedrag?

Bekijk hier de persoonlijke presentatie van Christof Abspoel. Deze staat los van de organisaties waaraan hij verbonden is.

 

Prof. Jacques Haers

Jacques Haers is jezuïet en professor systematische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor het Centrum voor bevrijdingstheologieën. Tegelijkertijd is hij ook hoofd van de Universitaire Parochie van deze universiteit.

 

Prof. Jessie Dezutter

Jessie Dezutter is professor aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven en doceert Godsdienstige Ontwikkelingspsychologie in de Bacheloropleiding in de theologie en de religiewetenschappen. Ze zal stilstaan bij zingevingsprofielen bij jongeren.

Bekijk hier de presentatie van Jessie Dezutter.

Top

Praktijk

Pastoraat

De intervisiegroep van pastores uit de psychiatrie brengt een compilatie van ervaringen, reflecties en bedenkingen inzake suïcidepreventie.

Bekijk hier de presentatie van Katrien Cornette.

Bekijk hier de gebruikte beelden van Goedele Miseur.

 

Ervaringsdeskundige

Praten over suïcidepreventie wordt pas echt relevant als er ook gesproken met en geluisterd wordt naar mensen die letterlijk ‘in de tunnel’ hebben gezeten. We laten graag een ervaringsdeskundige aan het woord.

Bekijk hier de tekeningen van Stefaan Verlinde.

Bekijk hier de getuigenis van Stefaan Verlinde.

 

Prof. Em. René Bouwen

René Bouwen is professor Emeritus aan de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen. Hij zal getuigen vanuit verschillende perspectieven: als professor, ex-organisatiepsycholoog en ‘ervaringsdeskundige ouder’.

 

Organisaties

Mindmates

MindMates is een preventieproject dat in 2015 gelanceerd werd aan de KU Leuven. De universiteit beoogt hiermee studenten aan te sporen om bewust bezig te zijn met mentale gezondheid en hier meer oog voor te hebben, zowel bij zichzelf als bij studenten om hen heen.

In haar uiteenzetting zal Samira Akhtar (Studentengezondheidscentrum) ingaan op de manier waarop Mindmates heel concreet aan preventie doet onder studenten, gestoeld op de bevindingen van het onderzoek van professor Bruffaerts.

Bekijk hier de presentatie van Samira Akthar van mindmates.

 

Els Van Doren (Chirojeugd Vlaanderen)

Els Van Doren is sinds september 2006 nationaal proost van Chirojeugd Vlaanderen. Ze ondersteunt Chirogroepen onder andere bij het omgaan met een zelfdoding of poging tot zelfdoding. In 2014 ontwikkelde ze de  brochure ‘Waarom? Vraag zonder antwoord?’ met als doel handvatten aan te reiken voor omgaan met zelfdoding in de Chiro.

Bekijk hier de presentatie van Els Van Doren.

 

TEJO

TEJO biedt laagdrempelige, psychotherapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, professioneel, anoniem, en gratis.  De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun krachten te brengen. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden.

Bekijk hier de presentatie van TEJO.
De gebruikte videobeelden: Face it | Goesting in het leven | 3 jaar Tejo huis 

Top

Infomarkt

De tweede dag zal geopend worden met een gratis ontbijt en infomarkt. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties die op één of andere manier een belangrijke bijdrage leveren inzake de preventie van suïcide zullen aanwezig zijn. Zij stellen hun materiaal ter beschikking, staan open voor gesprek en delen graag hun ervaringen of expertise (o.a. Mindmates, TEJO, Missing You, Tele-onthaal, Werkgroep Verder, CPZ, Zelfmoordlijn)

Brochures najaar 2016 van Werkgroep verder:
Vorming jongeren | Vorming volwassenen | Vorming ouderen | Dag van de nabestaanden

 

Logboek

De zomerschool behandelt dit jaar een complex thema, waarin verschillende perspectieven en ervaringen elkaar proberen aan te vullen. Meer dan een pasklaar antwoord te bieden wil deze zomerschool de ruimte creëren om samen over dit thema te reflecteren en naar mogelijke aanbevelingen te zoeken, door middel van het bijhouden van een persoonlijk logboekje en tijd voor uitwisseling.

 

Top

 

Programma Sprekers Praktische info Inschrijven Contact Archief

 

Praktische info

Wanneer
Maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2016
8.45 u. - 17 u.

Locatie
Justus Lipsiuszaal van het Erasmushuis (Faculteit Letteren)
Blijde Inkomstraat 21 - BE-3000 Leuven

Prijs
Per dagdeel (voormiddag of namiddag)
betaalt een werkende €10
Studenten en niet-werkenden betalen € 6
Het ontbijt wordt u gratis aangeboden, maar inschrijving is vereist.

 

Inschrijven

De inschrijvingen werden afgesloten.

 

Contact

Bénédicte Bosmans:
benedicte.bosmans@kuleuven.be

Tel.: +32 16 32 55 85 (via secretariaat UP in de voormiddag)
e-mail: up@kuleuven.be

Volg ons ook via www.facebook.com/UPLeuven en keepupthespirit.be

 

Top

Archief

Zomerschool 2015 - Leven snakt naar zin. Over mentale gezondheidszorg en spiritualiteit

Zomerschool 2014 - Hoe sterven wij? Over medisch begeleid sterven en spiritualiteit

 

Programma Sprekers Praktische info Inschrijven Contact Archief

In de kijker

Adventsbezinning - Elke woensdagochtend van de advent ben je welkom in de Sint-Jan-de-Doperkerk voor een adventsbezinning. Nadien kan je aansluiten voor een ontbijt.

Agenda