Johan De Tavernier

photo


Onderzoekseenheid Theologische en Comparatieve Ethiek

Sint-Michielsstraat 4 - bus 3100

3000 Leuven

Google map

lokaal: 00.19

tel. +32 16 32 38 85

fax +32 16 3 23858


GSM: 0479 897 697

website