Marc Nelissen

photo


Mgr. Ladeuzeplein 21 - bus 5594

3000 Leuven

lokaal: 00.19

tel. +32 16 32 46 32
of +32 16 3 24647

fax +32 16 3 24709


GSM: 0479 584 261

website

Eenheid

Functies