Jozef Pacolet

photo


Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen

Parkstraat 47 - bus 5300

3000 Leuven

Google map

lokaal: 02.02

tel. +32 16 32 31 49
of +32 16 3 23135

fax +32 16 3 23344

Eenheid

Functies

Curriculum Vitae