Noel B. Salazar (Noel)


Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (OE)

Parkstraat 45 - bus 3615

3000 Leuven

Google map

lokaal: 04.11

tel. +32 16 32 01 59
of +32 16 3 26007

fax +32 16 3 25902


GSM: 0475 537 313

website