intranetversie  English version   

Familienaam Voornaam: Uitgebreid zoeken  Meer informatie  

Michaël Vansteenbeeck (Michael)

intranetversie  English version   

photo


Onderzoekseenheid Economisch Recht

Tiensestraat 41 - bus 3425

3000 Leuven

Google map

lokaal: 05.19

tel. +32 16 32 55 42

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Kulak Kortrijk

Etienne Sabbelaan 53

8500 Kortrijk

Google map

lokaal: 00.203

tel. +32 16 32 55 42