Bekijk de webversie  
 
KU Leuven
Studienamiddag
Herstel in natura, een nieuwe remedie!
   
 

Herstel in natura, een nieuwe remedie!

Dinsdag 26 maart 2019
van 16u30 tot 19u30
in College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven

 

Voor de vergoeding van (buiten)contractuele schade wordt bijna automatisch naar schadevergoeding teruggegrepen. Schadevergoeding biedt inderdaad een aantal voordelen, maar soms is herstel in natura een nuttig alternatief. De toepassingen van herstel in natura blijven echter al te vaak onbekend en daardoor onbemind. Deze studienamiddag (incl. boek van 927 p.) legt toepassingsgevallen bloot waarin herstel in natura voor de schuldeiser, schuldenaar of beiden een onderbenutte remedie blijft. Het scala aan toepassingsgevallen uit de buitenlandse rechtspraktijk functioneerde hiervoor als Leitmotiv. Na een algemene inleiding die herstel in natura in het (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht kadert, gaan experten in op specifieke toepassingen binnen het aannemings-, vennootschap-, consumenten- en gemeen contractenrecht.

 

Programma

16u00: Onthaal

16u30: Verwelkoming

             Prof. dr. Bernard Tilleman, decaan Rechtsfaculteit KU Leuven

 

Algemene inleiding

16u40: Wat is herstel in natura en hoe verhoudt het zich tot andere (contractuele) remedies?

            Sébastien De Rey

 

Specifieke toepassingen

17u10: Herstel in natura in aanneming

            Respondent: Meester Marco Schoups, Stafhouder Balie Provincie Antwerpen

17u40: De plaatsvervangende uitspraak in het algemeen en in bijzondere contracten

            Respondent: Raadsheer Geert Jocqué, Hof van Cassatie

18u10: De plaatsvervangende uitspraak in het vennootschapsrecht

            Respondent: Meester Dirk Van Gerven, gewezen Stafhouder Balie Brussel

18u40: Vervanging door een derde in het consumentenrecht en het gemeen contractenrecht

            Respondent: Prof. dr. Patrick Wéry, gewoon hoogleraar UCLouvain

 

19u10: Uitleiding

             Prof. dr. Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven

19u30: Receptie

 

Kostprijs en inschrijving

Deelnameprijs 150 euro (vrijgesteld van btw). Schrijf hier in.

De deelnameprijs is inclusief handboek:

Herstel in natura (S. De Rey), die Keure, 2019, 927 p. (t.w.v. 155 euro, incl. btw) met reeds opgenomen bepalingen uit het Ontwerp Burgerlijk Wetboek en Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Erkenning in aanvraag voor OVB en tussenkomst IGO

Meer informatie: Kath Leenknecht.

 

 
 
icons

Raadpleeg de KU Leuven Access Guide voor toegankelijkheidsinformatie.
Uitschrijven