Welkom

Academische Stichting Leuven vzw (ASL) wil het wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven financieel ondersteunen. Daarvoor richt ASL zich tot jonge onderzoekers, met name doctorandi en postdoctorale onderzoekers.

Via congres- en onderzoekstoelagen moedigt ASL jonge onderzoekers aan om internationale ervaring op te doen, om externe contacten te leggen en om de resultaten van hun wetenschappelijk werk internationaal te verspreiden.

ASL reikt verschillende wetenschappelijke prijzen uit. Op die manier bekroont ASL onderzoek dat uitmunt door de originaliteit van het onderwerp, door de degelijkheid van de uitwerking, of door de innoverende conclusies.

ASL geeft ook het driemaandelijks tijdschrift Karakter. Tijdschrift van Wetenschap uit. In dit multidisciplinaire tijdschrift gaat het inhoudelijk om state of the art-essays, geschreven naar aanleiding van een belangwekkend boek, een opmerkelijk artikel, een vernieuwende tentoonstelling of een spraakmakend patent. Op die manier wil ASL bijdragen tot de uitbouw, de voeding en de verspreiding van de wetenschap, dit niet alleen binnen, maar ook buiten de KU Leuven.

Leden van ASL ontvangen per jaar vier nummers van het tijdschrift Karakter. Tijdschrift van Wetenschap. Daarnaast kunnen zij ook een congres- en/of onderzoekstoelage aanvragen mits deze aanvraag door 2 leden van ASL gesteund wordt.

Academische Stichting Leuven vzw is de voortzetting van Vlaamse Leergangen Leuven. Klik hier voor het archief van Onze Alma Mater, het tijdschrift van Vlaamse Leergangen Leuven.

 

 

 

 

 

 

 
IN DE KIJKER

Karakter Nr. 67 - 2019
 
Nr. 67 van Karakter 2019 is verschenen!

 


INFORMATIE


Interview prijswinnaar ASL-Prijs voor Wetenschap & Technologie 2013

Interview Campuskrant

Interview prijswinnaar ASL-Prijs voor Biomedische Wetenschappen

Reacties? Mail de webmaster - Laatste Wijziging: 12/09/19
© Academische Stichting Leuven - ICM
http://www.kuleuven.be/asl/