U bent hier: Home / BAC Atelier

BAC Atelier

Werkruimtes voor beeldende kunsten, theater en dans aan KU Leuven

Werkruimtes voor beeldende kunsten, theater en dans aan KU Leuven

 

In maart 2016 opende het BAC Atelier als een open en gastvrije werkplaats. In het voormalige Instituut voor Bacteriologie (Vital Decosterstraat 102) biedt de universiteit kosteloos ateliers aan voor studenten en personeelsleden van KU Leuven en Associatie KU Leuven. Je kan er voor 6 maanden of een jaar een atelier aanvragen om te werken aan beeldende of audiovisuele kunst, designprojecten of podiumkunsten. De universiteit wil zo artistieke experimenten en interdisciplinaire kruisbestuiving stimuleren.

Vanaf 19 april 2017 komen er vier gemeenschappelijke ateliers (38m², 46m², 51m² en 71m²) vrij. Wil je in aanmerking komen voor een van deze werkruimtes in het BAC Atelier? Vul dan het inschrijvingsformulier online in, en stuur daarnaast je motivatiebrief, biografie en portfolio uiterlijk op maandag 3 april 2017 naar cultuur@kuleuven.be.

Een volledig dossier voor beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, design of podiumkunsten bevat:

 • Een online ingevuld inschrijvingsformulier
 • Een motivatiebrief (maximaal 1 A4. Wat is je kunstdiscipline, hoe wil je de ruimte gebruiken, wat zijn je plannen en ambities met het atelier?)
 • Een biografie (studierichting/functie aan KU Leuven, volgde je studies aan een kunstacademie, was je al actief in een artistiek project (tentoonstelling, voorstelling, concert) …)
 • Een portfolio
  • Beeldende kunsten: 3 tot 10 foto’s van je beeldend werk
  • Audiovisuele kunsten: Link naar een filmpje van minimaal 3 en maximaal 10 minuten (YouTube of Vimeo). Bij nieuwe mediakunst kunnen ook 3 tot 10 foto’s van installaties worden meegestuurd.
  • Podiumkunsten: link naar een filmpje van minimaal 3 en maximaal 10 minuten (YouTube of Vimeo)
    

Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking.

Er is één atelier voorzien voor de discipline muziek. KU Leuven stelt deze repetitieruimte ter beschikking aan het muziekplatform Mint. Zij staan in voor het beheer van de repetitieruimte. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan hun wekelijkse jamsessies? Laat het hun weten via mintleuven@gmail.com.

TOEWIJZINGSCRITERIA

 • Enkel studenten of personeelsleden van KU Leuven en de Associatie KU Leuven komen in aanmerking voor een werkruimte in het BAC Atelier.
 • Een professionele kunstopleiding of artistieke praktijk zijn geen doorslaggevende selectiecriteria. Gedrevenheid, passie en zin om te creëren en te ontdekken zijn even belangrijk. Door beginnende, jonge kunstenaars en meer ervaren, semiprofessionals samen te brengen wil de KU Leuven in het BAC Atelier een interdisciplinair platform creëren voor uitwisseling, kruisbestuiving en experiment.
   

TIMING

De aanvragen voor deze toewijzingsronde moeten uiterlijk op maandag 3 april 2017 worden ingediend.

DE TOEWIJZINGSPROCEDURE

De eerste selectie gebeurt door Dienst Cultuur KU Leuven. De weerhouden portfolio’s worden voor een tweede advies aan experten uit de kunstensector voorgelegd. Vervolgens krijgen de geselecteerde kandidaten een werkruimte toegewezen.

Noch de samenstelling, noch de beslissing van het selectiecomité kunnen door de aanvragers betwist worden.

CONTRACT EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Geselecteerde kunstenaars zullen worden uitgenodigd om verdere afspraken te maken rond het gebruik van hun atelierruimte en het huishoudelijk reglement van het BAC Atelier. Alle ateliers worden gratis ter beschikking gesteld. Het gaat om onverwarmde atelierruimtes. Wifi is aanwezig op sommige plaatsen in het gebouw.

De ruimtes mogen enkel gebruikt worden als atelierruimte en niet als woon-, slaap- of opslagruimte. Alle afspraken met de kunstenaars worden in een gepersonaliseerd contract gegoten. Aan de gebruikers wordt tevens gevraagd om het huishoudelijk reglement te ondertekenen.

See English version here.