U bent hier: Home / Cultuurpromotie

Cultuurpromotie

Cultuurmailing KU Leuven

Een aantal personeelsleden (gemiddeld meer dan 1500) van de KU Leuven hebben aangegeven dat zij informatie inzake culturele manifestaties wensen te ontvangen.

Groepen en organisaties die hun cultuurinformatie wensen te verspreiden bij het personeel van de Universiteit dienen hiervoor een aanvraag in bij de Dienst Cultuur van de KU Leuven.

Na goedkeuring neemt de aanvrager contact op met mevrouw Emanuelle Philips; 016 322323 van de Facilitaire Diensten voor verdere praktische afspraken. Zij kan u dan ook het juiste aantal en de juiste kostprijs meedelen.

Affichecircuit KU Leuven

Je kan ook affiches verspreiden via de verzendingsdienst van de KU Leuven; 016 322323. Voor culturele activiteiten kan dit na toelating van de Dienst Cultuur. Alle andere moeten eerst goedgekeurd worden door de Dienst Marketing. Deze affiches moeten tot een A4 gevouwen zijn.

Er zijn drie affichecircuits:
- Intern circuit (84 adressen, adressen KU Leuven in de Leuvense regio)
- Extern circuit (18 adressen, adressen niet KU Leuven)
- Campi circuit (35 adressen, adressen KU Leuven, niet in de Leuvense regio)

Na goedkeuring neemt de aanvrager contact op met mevrouw Emanuelle Philips; 016 322323 van de Facilitaire Diensten voor verdere praktische afspraken. Zij kan u dan ook de juiste kostprijs meedelen.

e-Cultuur KU Leuven

Twee maal per maand verschijnt er ook een e-Cultuur. De volgende publicatiedatum vind je via mededeling laten opnemen. Het is de Dienst Cultuur die beslist welke culturele activiteiten zullen vermeld worden.

FACEBOOK

Onze facebookpagina’s staan open voor iedereen om er culturele evenementen op te posten:
- www.facebook.com/kuleuvencultuur
- www.facebook.com/kuleuvenculture 

Dagkrant KU Leuven

Leden van de KU Leuven-gemeenschap kunnen gebruik maken van de Dagkrant om er hun berichten in te publiceren. Alleen personen met een KU Leuven- of UZ-mailadres kunnen berichten indienen. Anderen kunnen de redactie een verzoek sturen om een bericht te laten opnemen.