U bent hier: Home

Diversiteitsbeleid

 

Diversiteitsbeleid is een prioriteit voor de KU Leuven

Het diversiteitsbeleid van de KU Leuven vertrekt vanuit de wenselijkheid én het engagement om met diversiteit als bestaande realiteit vanuit een christelijk geïnspireerde openheid om te gaan.
Diversiteit tekent de samenleving én de KU Leuven als een waaier van variaties aan persoonlijke posities, inzichten, waarden en wereldvisies. Die variaties vinden hun oorsprong in de invloed en wisselwerking van tal van factoren zoals thuistaal, culturele achtergrond, gender, leeftijd, religie, geografische regio, seksuele geaardheid, functiebeperking en socio-economische situatie. Deze variaties worden nog versterkt in een steeds meer internationaal kleurende universiteit.
De KU Leuven kiest voor een inclusief beleid dat mensen met diverse achtergronden in de universiteit een evenwaardige plaats geeft.

 

Gender

De man-vrouw-verhoudingen blijven uitdagen tot een her-interpreteren van mens-zijn en menselijk samenleven. De KU Leuven stimuleert dit denkproces, zowel in diverse opleidings-onderdelen als in het beleid is de gender- dimensie relevant.

Studeren met een functiebeperking

fysieke en digitale toegankelijkheid


KU Leuven Access Guide

Als student met een functiebeperking krijg je aan de KU Leuven gelijke kansen tot vol-waardige participatie aan het onderwijs en het studentenleven. Via tal van onder-steunende faciliteiten dienen gelijke kansen gewaarborgd te worden door een inclusief beleid dat gelijke behandeling als recht inschrijft in het onderwijs- en examenreglement

Interculturaliteit


Studenten met een migratieachtergrond kunnen beroep doen op specifieke initiatieven ter ondersteuning van hun studietraject aan de KU Leuven. Bij het contactpunt voor studenten met een migratieachtergrond kunnen zowel studenten terecht die reeds aan de KU Leuven studeren, maar ook toekomstige studenten kunnen rekenen op informatie
en hulp.

Werkstudenten


In het kader van levenslang leren kiezen meer mensen voor een studie in combinatie met werk. Het aanbod voor werkende studenten aan de KU Leuven is divers. Je kan je bijscholen met permanente vorming of vakkenpakketten, een bachelor- of masterdiploma behalen in combinatie met je job of op afstand studeren bij de Open Universiteit. Meer info vind je hier.

Vorming en opleiding

KU Leuven voorziet een ruim aanbod aan vormings- en opleidingsinitiatieven over diversiteit. voor studenten, personeel en professionals.

Feiten en Cijfers

 

 

Zie hier

IN DE KIJKER

 

 

EVENTS

Gender:

Diversiteit & Kunst: STUK mei 2017

INFO