Doctoraatsverdediging

Faculty of Engineering Science
Static and Dynamic Finite Element Analysis of Slope Stability (Statische en dynamische eindige elementen analyse van talud stabiliteit)
Doctorandus/a PhD student
  Name: Jaime Asdrubal Bojorque Ineguez
Promotie / Defence
  When: 25.05.2009, 13h30
  Language: English
  Where: aula De Molen, 00.07, Kasteelpark Arenberg 50, 3001 Heverlee
 
Promotor / Supervisor
  Prof. dr. ir. Guido De Roeck (promotor)
  Prof. Jan Maertens (promotor)
 
Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Wereldwijd is de analyse van de stabiliteit van taluds fundamenteel in het licht van de maatschappelijk steeds sterkere vraag naar veilige infrastructuren en natuurlijke rijkdommen. De eindige elementenmethode (Finite Element Method: FEM) heeft vele voordelen ten opzicht van klassieke methodes, b.v. geen a-priori veronderstelling omtrent het bezwijkmechanisme is noodzakelijk om de stabiliteit van een helling te beoordelen.Voorts verstrekken de numerieke technieken informatie over spanningen en verplaatsingen, wat tot het inzicht van het bezwijkproces bijdraagt.Het doel van dit onderzoek is tweevoudig. De eerste doelstelling is de toepassing van de FEM bij het bestuderen van taludstabiliteit te onderzoeken en manieren te bepalen om het gebruik ervan bij praktische geotechnische toepassingen te verbeteren. De tweede doelstelling exploreert het gebruik van de FEM om de voorlopers te ontdekken van  taludfaling en om te helpen bij  het bepalen van de optimale posities van sensoren voor het monitoren van taludstabiliteit. Het onderzoek in deze gebieden zal bijdragen tot een veiliger en een meer economisch ontwerp van hellingen.
Worldwide, slope stability analysis is fundamental to satisfy the increasingly societal demand for safe infrastructures and natural resources. The finite element method (FEM) presents many advantages over classic methods, e.g., no a-priori failure mechanism is necessary to assess the stability of slopes. Furthermore, numerical techniques provide informationabout stresses and displacements, what contributes to the understandingof slope processes.The aim of this research is twofold. The first objective is to investigate the application of finite element analysis techniques in slope stability studies and to define ways to enhance its use in practical geotechnical applications. The second objective is exploring the use of FEM to detect the precursors to slope failure and to assist in defining the optimal positioning of sensors for slope stability monitoring. The research in these areas will contribute to a safe and a more economic design of slopes.

 
Volledige tekst van het doctoraat / full text
https://lirias.kuleuven.be/handle/1979/2671

 
Examencommissie / Board of examiners
  Prof. dr. ir. Guido De Roeck (promotor)
  Prof. Jan Maertens (promotor)
  Prof. dr. ir. Paul Van Houtte (voorzitter/chairman)
  Prof. dr. ir. Geert Degrande (secretaris/secretary)
  Prof. dr. Jean Poesen
  Prof. dr. Michele Calvello , University of Salerno
  Prof. dr. Ali Oskoorouchi , San Jose State University