You are here: Home / EFRO / Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

Ecosysteem jong ondernemerschap 2800

 

Abstract

De partners, samen met de actoren in het ecosysteem, bouwen een context waarin ze activiteiten, gericht op ondernemerschap, met elkaar kunnen afstemmen en idealiter, samen vorm geven. Er wordt een online en offline community opgezet waarin jongeren gefaciliteerd worden om ondernemend te worden. Gelijk worden de medewerkers van de betrokken organisaties ondersteund om meer ondernemersgericht worden.

Binnen Thomas More en KU Leuven wordt een uitgebreid aanbod rond ondernemerschap uitgewerkt. Het betreft geen gewone curriculumupdate: de bedoeling is vooral om binnen de bestaande vakken en programma's, op zoek te gaan werkvormen en methodieken die een ondernemende attitude stimuleren. In het jeugdwerk worden eveneens handvaten en opstapjes richting ondernemend worden binnengebracht. Een FieldLab2800 wordt opgezet als katalysator in dit project.

Jongeren worden aangemoedigd om hun ondernemersinitiatieven zoveel als mogelijk te realiseren binnen het real-life laboratorium dat de Stad Mechelen is. Dit zal de zichtbaarheid en de samenhang van het ecosysteem versterken. Dit veronderstelt echter ook het verbreden van het spectrum aan beschikbare leeromgevingen voor jong ondernemerschap; nieuwe samenwerkings- en projectvormen vragen nieuw soortige ruimtes. Vooral omdat dit ontmoetingsplaatsen zijn, waar verbindingen gelegd worden tussen de vaak heel diverse initiatieven die jongeren naar voor kunnen schuiven. Dat is ook de reden waarom we, in de context van dit project, de fundamenten willen leggen - via het design van een businessplan - voor een duurzame samenwerking, co creatie, maaken onderwijsplek in Mechelen.

Doelstellingen

 • Uitbouwen van een online en offline community van jonge ondernemers.
 • Versterking van vaardigheden en attitudes rond ondernemen binnen onderwijsinstellingen en jeugdwerking.
 • Het opzetten van een FieldLab2800 zodat jongeren hun ondernemersinitiatieven zo veel mogelijk kunnen realiseren in het real-life laboratorium dat de stad is.
 • Het verbreden van het spectrum aan beschikbare leeromgevingen.

Funding ID

 • Financiering: Europees fonds voor regionale ontwikkeling en Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Specific call : Strategic Partnerships for Vocational Education and Training 2015
 • Project referentie: 
 • Rol KU Leuven: partner
 • Looptijd  1/12/2018 - 30/11/2020
 • Budget / EU grant: € 253.860,00
 • Meer informatie: Project website 

erasmus +

erasmus +

 

KU Leuven team

 

Consortium

 • Stad Mechelen is projectpromotor
 • J@M vzw zijn co-promotoren
 • Thomas More
 • KU Leuven (Campus De Nayer)