Ethics@Arenberg

Ethics@Arenberg, de nieuwe naam van het voormalige ‘Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek’, heeft als missie het stimuleren van de ethische reflectie over nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie.

Het centrum legt de focus op het ondersteunen van ethische aspecten die essentieel zijn voor de verdere uitbouw van excellent, wetenschappelijk integer onderzoek in de vijf faculteiten van de groep Wetenschap en Technologie.

Het centrum positioneert zich daartoe als een expertisecentrum. Het centrum brengt verspreide kennis rond, bijvoorbeeld, privacy, dual use, informed consent en data management samen en stelt deze ten dienste van alle personeelsleden van de groep onder de vorm van lezingen, trainingen en consultancy.