Met meer dan 2,5 miljoen zijn ze en samen bedekken ze minstens 12% van de Vlaamse oppervlakte. Tuinen maken integraal deel uit van het blauwgroene netwerk waarin we wonen, werken en ontspannen. Bovendien vormen klimaatadaptieve tuinen een natuurlijke buffer tegen overstromingen en droogte. Toch wordt hun unieke potentieel voor klimaatmitigatie en -adaptatie momenteel onvoldoende benut.

Met Klimaattuiniers willen we het klimaatpotentieel van het tuinencomplex in kaart brengen en mobiliseren. Welke inzichten bouwen we op uit de Vlaamse tuinkaart? Wat zijn goede praktijken op het vlak van tuinbeheer? Wat is de impact hiervan op het klimaat? Hoe kunnen we private tuineigenaars motiveren om klimaatadapatief te tuinieren? En welke beleidsinstrumenten kunnen overheden inzetten op private tuinen om hun klimaatdoelstellingen te bereiken en de levenskwaliteit voor burgers te versterken?

 

Leuven.COOL

De wortels van Klimaattuiniers liggen in het Leuven.cool project, een samenwerking van KU Leuven, KMI, Leuven 2030 en Stad Leuven. In het stadslabo Leuven onderzoekt Leuven.COOL het stedelijke hitte-eilandeffect en bekijkt of groen en water in privétuinen en op openbare plekken een effect hebben op de klimaatopwarming in de stad. Zo komen de onderzoekers te weten hoe we onze tuinen en stad moeten inrichten om de lokale klimaatopwarming het best tegen te gaan.

 

 

Doe mee met Mijn Tuinlab 

Met Mijn Tuinlab ga je op onderzoek in je eigen tuin. Schrijf je in, bereken je tuinscore en ontvang tips en projecten op maat. Zo help je de wetenschap en kom je te weten wat jouw tuin voor jou en voor het klimaat kan doen.

 

Vanaf 1 januari 2023 kunnen we voor het KU Leuven onderzoeksproject Klimaattuiniers rekenen op de ondersteuning van Orange. Bij Orange is verantwoord ondernemen met focus op het milieu een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Daarom werkt Orange Belgium mee aan Klimaattuiniers als connectiviteitspartner en dataprovider.  Orange zal de data van de gazondolken tot bij de onderzoekers  brengen en dit in “real time” over hun 4G en 5G netwerk.

Klik hier voor het persbericht van 21/10/2023.