U bent hier: Home / Fondsen / Faculteit Geneeskunde / Janssen-fonds voor uro-oncologisch onderzoek

Janssen-fonds voor uro-oncologisch onderzoek

Het fonds heeft als doel:

  • het bestuderen van genomics, epigenomics, proteomics en lipidomics van hoog-risico- en oligometastatische prostaatkankers. De studie van deze stadia van de ziekte zal ons toelaten om de essentiële moleculaire veranderingen te begrijpen die aan de basis liggen van lethale vormen van prostaatkanker. Hierdoor kunnen we enerzijds de patiënt beter inlichten betreffende zijn prognose, maar anderzijds –en belangrijker– moleculaire targets identificeren voor gerichte medische therapie. Hierdoor opent zich de weg naar precisie-geneeskunde, die een zeer belangrijke aanvulling kan zijn van een lokale behandeling bij potentieel lethale prostaatkankers.
  • het bevorderen en ondersteunen van basis-wetenschappelijk onderzoek zoals hierboven vermeld en het bieden van hoog kwalitatieve opleidingen en bijscholing binnen KU Leuven.

Dit behelst onder meer (exemplatief): de financiering van doctoraatsstudenten en het oprichten van een internationaal fellowship voor uro-oncologie binnen KU Leuven.

De beheerder van dit fonds is professor Steven Joniau.

'Prostaatkanker is nog altijd de meest frequente kankerdiagnose bij de man en neemt de derde plaats in qua kankersterfte', zegt professor Steven Joniau. 'Dit nieuwe fonds stelt ons in stsaat om lethale vormen van de ziekte te bestuderen om zo de essentiële moleculaire veranderingen die eraan ten grondslag liggen beter te begrijpen. De ambitie is om daardoor de patiënt beter in te lichten over zijn prognose en om targets te identificeren voor gerichte therapie. Dat moet de weg openen naar precisie-geneeskunde, iets waarover we dan ook kwalitatieve opleidingen willen voorzien voor studenten en collega's.'

Website

Janssen - Cilag nv

Hoe steunen?

Indien u dit fonds wenst te steunen, dan kan dit via een gift op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB van KU Leuven met vermelding "voor EQQ-FOONCO-O2010".

Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.

Extra informatie

  • Datum inhuldiging: 22 maart 2017