U bent hier: Home

Opening the future

Dankzij visionaire en geëngageerde ondernemende families pioniersrol waargemaakt

Nieuwe toekomst geopend

"Opening the future ging einde 2013 van start als een mecenaatscampagne met een focus op neurodegeneratieve aandoeningen. De campagne richtte zich op major giving en was daarmee een unicum in Vlaanderen. Een 40-tal ondernemende families werden bereid gevonden om Opening the future te steunen. Dankzij hun steun, hun visie en vertrouwen kon de campagne succesvol worden afgerond.

De solide basis is er. Na vijf jaar hebben we dankzij Opening the future een unieke community gebouwd waarbinnen mecenassen, wetenschappers en de beleidstop van de universiteit elkaar ontmoeten en versterken. Zowel lokaal als internationaal boekten we bijzondere resultaten, zoals Mission Lucidity - decoding dementia, een samenwerking tussen VIB, UZ Leuven, KU Leuven en imec.

Na deze eerste succesvolle campagne heeft de Raad van Bestuur van KU Leuven medio 2018 beslist om Opening the future verder uit te bouwen als de institutionele pijler voor proactieve fondsenwerving van major donations die de dynamiek van excellentie en resultaatgerichtheid, interdisciplinaire samenwerking, innovatie en impact aan KU Leuven ondersteunen.
Binnen dit kader wordt in de volgende fase fundraising voor onderzoek op het vlak van neurodegeneratieve aandoeningen voortgezet en verruimd naar oncologisch onderzoek. De nadruk ligt op fondsen die ingezet kunnen worden voor risicovol biomedisch doorbraakonderzoek en de onderliggende technologische hefbomen, met aandacht voor de humane aspecten voor de patiënt en zijn omgeving.

Opening the future heeft de ambitie om ondernemende families en KU Leuven samen te brengen in een journey, een journey die als doel heeft om via maatschappelijk relevante projecten een betere levenskwaliteit te vinden voor iedereen.

Als mecenas van KU Leuven doet u de grenzen van kennis en inzicht verleggen via een cultuur van opleiding en onderzoek. Het is ook mede dankzij de mecenas dat KU Leuven voor het vierde jaar op rij de eerste plaats behaalde in de Reuters top 100 van Europa's meest innovatieve universiteiten."

De heer Urbain Vandeurzen, voorzitter Opening the future

Een 40-tal families die een genereuze bijdrage leverden in de eerste jaren van Opening the future vormen de aandrijfkracht van de campagne. Ze blinken uit door hun toewijding en hun scherpe besef dat er dringend antwoorden moeten worden geformuleerd op de grote uitdagingen van onze tijd.
Om het met de woorden van de Amerikaanse antropologie-pionier Margaret Mead te zeggen:
"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed it's the only thing that ever has."

Al sinds haar start als mecenaatscampagne is Opening the future synoniem met visie, relevantie en innovatie.
Als eerste in Vlaanderen zette KU Leuven de stap naar een project dat grote giften werft en die toekent aan haar biomedische experten.
De campagne slaagde erin in een periode van vijf jaar de som van bijna 10 miljoen euro te werven. Het leeuwendeel van de geworven middelen is intussen verdeeld over in totaal 20 researchprojecten die zich situeren in vijf onderzoeksdomeinen.

Ontdek meer over de gesteunde domeinen en de bijzonder hoopgevende resultaten die zijn geboekt: