Feedback en nabespreking van je examenresultaten

Nadat je je examenresultaten hebt ontvangen, krijg je de kans om ze te bespreken met je docent(en). In de eerste zeven kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten organiseert je faculteit daarvoor feedbackmomenten. Die kunnen de vorm aannemen van een inzage van een schriftelijk examen, een individuele nabespreking van het examen en/of een collectieve nabespreking van het examen.

Feedback kan je helpen om te weten te komen of je de leerstof goed aanpakt, of je je studeergedrag al dan niet moet bijsturen en in welke mate je de doelen van je opleiding en de specifieke opleidingsonderdelen hebt bereikt.

In het onderstaande overzicht kan je informatie vinden over de manier waarop de feedbackregelingen worden gecommuniceerd aan de verschillende faculteiten en campussen.

Examenfeedback, een unieke kans om te leren

– 5 tips om meer uit het feedbackgesprek te halen -

lees meer op de feedbackblog ...

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht Studenten moeten binnen de vijf dagen na de bekendmaking van de resultaten per e-mail contact opnemen met de docent of de ombuds.
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte Klik hier.
Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Campus Leuven: klik hier.
  • Campus Brussel: informatie over feedback is te vinden op Toledo.
  • Campus Kulak Kortrijk: op Toledo (meer informatie vind je hier).
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
  • Campus Leuven: informatie over feedback wordt door de docent meegedeeld op Toledo, onder de betreffende onderwijsleeractiviteit onder 'My Courses'.
  • Campus Brussel: klik hier.
  • Campus Carolus Antwerpen: klik hier.
Faculteit Sociale Wetenschappen Klik hier.
Faculteit Letteren
  • Campus Leuven: klik hier.
  • Campus Brussel: op Toledo.
  • Campus Sint-Andries Antwerpen: klik hier.
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Klik hier.
Faculteit Wetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Faculteit Ingenieurswetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Klik hier.
Faculteit Architectuur Klik hier.
Faculteit Geneeskunde Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo.
Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Informatie over feedback is te vinden op Toledo (community 'Examens@FaBeR').
Campus Kulak Kortrijk Informatie over feedback is te vinden op Toledo.