Welkom bij Onderwijsbeleid

Dienst Onderwijsbeleid

De Dienst Onderwijsbeleid (DOWB) bereidt het beleid inzake onderwijs en leren voor, ondersteunt de implementatie ervan en geeft hierbij advies en vorming.

  • Onderwijsbeleid
  • Datamanagement
  • Lerarenopleiding

Lees meer

Dienst Onderwijsprocessen

De dienst onderwijsprocessen (DOPO) staat in voor de coördinatie en vaak ook de uitvoering van de administratieve processen die te maken hebben met de cyclus die studenten gedurende hun studieloopbaan doorlopen aan de KU Leuven. Zo probeert de dienst een kwaliteitsvolle setting te creëren, voor zowel studenten als faculteiten, waarin een stimulerende en maximaal ondersteunde onderwijservaring gegarandeerd wordt.

  • Algemene procesopvolging
  • Programma-administratie
  • Admissions
  • Studiegelden en Mobiliteit
  • Inschrijvingen

Lees meer

Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning

De Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning (DOO) heeft tot doel de kwaliteit van het academisch onderwijs te bevorderen. De opdracht gaat enerzijds naar de vorming en ondersteuning van docenten, assistenten en onderwijsondersteuners en anderzijds naar de advisering en ondersteuning van faculteiten en opleidingen.

  • Advies en ondersteuning van hoger onderwijs en permanente vorming
  • Levenslang Leren, Permanente Vorming en Open Universiteit

Lees meer

Cel Onderwijs

De Cel Onderwijs (CO) staat voor de opdracht het onderwijsconcept van de KU Leuven verder uit te werken en te onderbouwen. Deze opdracht wordt vorm gegeven in nauw overleg met alle betrokkenen bij het onderwijs, in het bijzonder met de faculteiten..

Lees meer

Cel Opvolging onderwijskwaliteit

De Cel Opvolging Onderwijskwaliteit (COOK) is verantwoordelijk voor de praktische aansturing, procesbegeleiding en monitoring van de interne kwaliteitszorg aan de KU Leuven. Zo coördineert ze in samenwerking met de vicerector Onderwijsbeleid de doorloop van het COBRA-model en de verantwoording ten aanzien van externe organisaties en partners.

Lees meer

Leuvens Instituut voor Media en Leren

Leuvens Instituut voor Media en Leren (LIMEL) treedt op als educatief videoproducent binnen KU Leuven en is zo expert op gebied van bewegend beeld en geluid in onderwijs. LIMEL produceert, begeleidt projecten, verleent service, professionaliseert, informeert en adviseert de universitaire gemeenschap bij het gebruik van bewegend beeld en geluid in onderwijs.

Lees meer

Organigram