U bent hier: Home / Studietraject / Hoe ontvang je je diploma?

Hoe ontvang je je diploma?

Op deze pagina kan je praktische informatie vinden over de wijze waarop je je diploma zal ontvangen.

Op deze pagina kan je praktische informatie vinden over de wijze waarop je je diploma zal ontvangen.

Algemene informatie over onder meer de inhoud en de waarde van het diploma vind je hier.

De wijze waarop je je diploma of getuigschrift ontvangt hangt onder meer af van het type opleiding waarvoor je bent/was ingeschreven.

Daarnaast bepaalt de faculteit op welke wijze de diploma's of getuigschriften aan de studenten worden bezorgd. Links naar de facultaire studentenportalen vind je onderaan deze pagina.

 

Master, master-na-master en SLO

Diploma's van Master (inclusief master-na-master) en Leraar, en getuigschriften van postgraduaatsopleidingen, worden in de meeste gevallen automatisch opgestuurd (via aangetekende zending) in de periode na je afstuderen naar het correspondentieadres dat staat vermeld in je studentendossier in KU Loket. Opleidingen kunnen er echter ook voor kiezen het diploma op een andere wijze aan de student te bezorgen (bijvoorbeeld uitreiking op een proclamatie). Indien dit het geval is brengt de faculteit de studenten hiervan op de hoogte.

Zorg ervoor dat het in je studentendossier in KU Loket vermelde correspondentieadres steeds up-to-date is. Dit zou altijd het geval moeten zijn, maar met het oog op het ontvangen van je diploma is het des te belangrijker.

Het diploma wordt slechts eenmaal verstuurd naar het correspondentieadres van de student. Indien het diploma bij deze verzending niet correct werd afgeleverd (bijvoorbeeld vanwege een incorrect adres) kan je contact opnemen met de centrale logistieke diensten van de KU Leuven, en een afspraak maken om het diploma persoonlijk af te halen in hun kantoor in Heverlee. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

 

Bachelor

Het bachelordiploma wordt in principe slechts afgeleverd op het moment waarop je ook het masterdiploma behaalt. In de volgende situaties kan je je bachelordiploma echter al eerder aanvragen bij de facultaire studentenadministratie:

  • als je geen masteropleiding meer zal volgen aan de KU Leuven (je stopt met studeren, of stapt over naar een andere instelling)
  • als je kan aantonen dat je het bachelordiploma reeds moet kunnen voorleggen en een diplomagetuigschrift hiervoor niet volstaat

 

Doctoraat, voorbereidings- en schakelprogramma en getuigschrift van permanente vorming

Doctoraatsdiploma's en getuigschriften van voorbereidings- en schakelprogramma's en van permanente vorming (exclusief postgraduaatsgetuigschriften) worden nooit automatisch opgestuurd naar het adres van de student. Raadpleeg de website van je faculteit (zie onderaan deze pagina) om te kijken hoe je je diploma of getuigschrift kan ontvangen.

 

Diploma behaald voor juni 2014

Diploma's behaald tot en met de eerste examenperiode van academiejaar 2013-2014 (februari 2014) werden niet automatisch opgestuurd naar het adres van de student. Als je voorafgaand aan juni 2014 bent afgestudeerd voor een opleiding aan de KU Leuven (eender welk type opleiding) en je hebt je diploma nog niet ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met je faculteit (zie onderaan deze pagina).

 

Links naar facultaire webpagina's