Over deze opleiding 

De educatieve master in de wetenschappen en technologie bereidt je voor om als leraar of docent aan de slag te gaan in twee vakgebieden uit de wetenschappen, wiskunde of technologie.

Meer specifiek kies je (afhankelijk van je vooropleiding) twee vakdidactieken:

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • chemie
 • engineering & technologie
 • fysica
 • informatica
 • wiskunde

In de educatieve master verdiep je je kennis in de bijbehorende disciplines, word je gevormd in de gekozen vakdidactieken en loop je stages. Een van de twee vakdidactieken kan ook uit een andere educatieve master gekozen worden: economie, maatschappijwetenschappen, Nederlands niet-thuistaal of PAV/maatschappelijke vorming. Daarnaast leer je om in team interdisciplinair onderwijs in wetenschappen en technologie te verzorgen, zoals iSTEM of Natuurwetenschappen.

Je verwerft ook de nodige pedagogische vaardigheden om, aangepast aan de specifieke context en eigenheid van je leerlingen, je passie en kennis door te geven. Een leraar doet immers meer dan enkel lesgeven: omgaan met jongeren in al hun diversiteit, organiseren van klasuitstappen, vormgeven van oudercontacten ...

Als student van de educatieve master in de wetenschappen en technologie word je begeleid door professoren die wetenschappelijk onderzoek verrichten in hun vakdiscipline, in de vakdidactiek of in de onderwijskunde, en door praktijklectoren die zelf voor de klas staan. Tijdens je stages werk je in je stagescholen samen met ervaren leerkrachten. Je krijgt voortdurend gerichte feedback. Zo bevruchten wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring elkaar wederzijds.

Verkort traject

Heb je al een masterdiploma op zak? Het verkort traject van de educatieve masteropleiding richt zich op de ontwikkeling van pedagogische en (vak)didactische competenties en het aanscherpen van onderzoeksvaardigheden. Je vakkennis heb je immers al verworven in je initiële masteropleiding. 

 

Studieprogramma educatieve master in de wetenschappen en technologie

De opleiding ondergaat een grondige hervorming. Het programma dat je hieronder vindt, geldt voor academiejaar 2023-2024.

Je studieprogramma (120 sp.)

Stage

De stage dompelt je stap voor stap onder in het leraarschap: van observatie en participatie tot zelfstandig functioneren. Je besteedt expliciet aandacht aan verschillende vormen van diversiteit en hoe hier op een positieve en creatieve manier mee om te gaan in de onderwijspraktijk.

Meer over de stage

Vakdidactieken

Je neemt twee vakdidactieken op, waarvoor je voor elk ervan
minstens 30 studiepunten op academisch niveau kunt aantonen.
Als je een beperkt aantal studiepunten tekort komt, kun je dat nog inhalen tijdens de integrale educatieve master.

School of Education, in samenwerking met de faculteit

De educatieve master wetenschappen en technologie is het resultaat van een samenwerking tussen de School of Education en de Faculteit Wetenschappen. 

Spreiding over meerdere jaren

Wil je de (verkorte) educatieve master spreiden over meerdere academiejaren, bv. om de opleiding te combineren met een job? 

Neem contact op met een studiebegeleider voor een traject op maat

Leraar-in-opleiding (LIO)

Ben je al aan de slag als leerkracht? Je kunt deze opleiding, als leraar-in-opleiding (LIO), combineren met werken in het onderwijs. Ontdek snel op welke LIO-valorisaties jij beroep kan doen.

Leraar-in-opleiding (LIO)

Bekwaamheidsbewijzen

De vakdidactiek die je met succes hebt afgelegd, bepaalt welk vereist bekwaamheidsbewijs je verwerft en welke vakken je, na het behalen van je diploma, in het secundair onderwijs mag verzorgen.

Bekwaamheidsbewijzen

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Alle academische bacheloropleidingen uit de volgende studiegebieden geven toegang tot integrale educatieve master (120 sp.) in de wetenschappen en technologie:

 • wetenschappen;
 • toegepaste wetenschappen;
 • toegepaste biologische wetenschappen;
 • biotechniek;
 • industriële wetenschappen en technologie.

Dat geldt ook voor de bachelors in de logopedische en audiologische wetenschappen. Zij krijgen toegang tot het integrale traject van de educatieve master wetenschappen en technologie met vakdidactieken fysica en Nederlands niet-thuistaal of vakdidactieken biologie en Nederlands niet-thuistaal mits ze (binnen het traject van 120 studiepunten) hun voorkennis voor beide vakdidactieken kunnen bewijzen.  

Actuele en officiële toelatingsvoorwaarden voor de integrale educatieve masteropleiding

Toelatingsvoorwaarden verkorte educatieve master (60 sp.)

Beginprofiel 

 • Je bent gedreven, maatschappelijk betrokken, sociaal en hebt een brede wetenschappelijke interesse.
 • Je wilt je passie voor wetenschappen, wiskunde en technologie overbrengen aan anderen.
 • Je wilt leerlingen inspireren en ondersteunen in hun ontwikkeling tot wetenschappelijk en technologisch geletterde burgers, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid.
 • Je kunt inspelen op een grote diversiteit aan leerlingprofielen. Ook ruimere mogelijkheden op vlak van educatie en communicatie spreken je aan.
 • Je beheerst de vakdomeinen die je wilt onderwijzen zeer goed en wilt ze verder verdiepen en up-to-date houden. Daarnaast sta je open voor interdisciplinair werken.
 • Je bent een teamspeler die actief wil meewerken aan de uitbouw van activiteiten in je onderwijsinstelling.
 • Je bent bereid feedback te integreren in je lessen.
 • Je wilt een professional worden op wie leerlingen en hun ouders of je volwassen studenten kunnen rekenen.

Studiekosten

De studiekosten bestaan uit het jaarlijkse inschrijvingsgeld enerzijds en opleidingsspecifieke studiekosten anderzijds. Naast studiekosten houd je ook rekening met leef- en vervoerskosten. 

Wie steun zoekt bij financiële of materiële problemen vindt een overzicht van alle mogelijkheden op de pagina over studiekosten en sociaal statuut. Je kunt contact opnemen met de Sociale Dienst van KU Leuven of een studieloopbaanbegeleider.  

 

Na deze opleiding

 

Loopbaanmogelijkheden

Het lerarenberoep is erg gevarieerd en houdt heel wat meer in dan lesgeven. Je kunt met je diploma terecht in een veelvoud aan contexten binnen en buiten het onderwijs.

Ontdek je mogelijkheden

Je verder informeren

Infomomenten

KU Leuven organiseert zowel online als live infomomenten. Je kiest zelf hoe, waar en wanneer je je informeert in je zoektocht naar een geschikte opleiding. 

Online kalender infomomenten

Website toekomstige masters

Alle informatie voor toekomstige masters

Contact

Vragen over deze opleiding? 

E-mail

Vragen over je studiekeuze of studeren aan KU Leuven?

E-mail