U bent hier: Home / Academic staff - Research & Education: Informatie

Academic staff - Research & Education: Informatie

Vacatures

 

Verloning en voordelen

Loon

Het barema waarin je verloond wordt, is statuutgebonden.

Eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage is een percentage van het bruto maandloon van de maand november.

Voor de assistenten, praktijkassistenten  en de wetenschappelijk medewerkers bedraagt het percentage van de eindejaarstoelage 59%.

Voor de doctor-assistenten en het bijzonder academisch personeel met de weddeschaal doctor-assistent of hoger, en de gastprofessoren, bedraagt het percentage van de einde-jaarstoelage 53%.

Deze toelage is onderworpen aan de afhoudingen voor de sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing.
 

Vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt 92% van de bruto maandwedde van de maand juni van het lopend kalenderjaar.
 

Verlof

Je kan genieten van een uitzonderlijke verlofregeling bovenop de wettelijke regeling:

 • 20 wettelijke verlofdagen (op basis van je tewerkstelling van het vorige kalenderjaar)
 • 5 extra feestdagen bovenop de 10 wettelijke feestdagen
 • 5 bijkomende verlofdagen als je het vorige kalenderjaar voltijds werkte; per schijf van vijf jaar anciënniteit komt er 1 dag bij en dit met een maximum van 10 bijkomende verlofdagen in totaal
 • collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • een regeling van kort verzuim die op verschillende vlakken ruimer is dan de wettelijke regeling

Deze verlofdagen worden aangepast pro rata je percentage van tewerkstelling.
 

Verzekeringen

Je krijgt een gratis hospitalisatieverzekering en ook je gezinsleden kunnen gratis aansluiten. Voorwaarde is dat je een arbeidsovereenkomst hebt voor een periode van minstens 3 maanden met een tewerkstelling van minstens 20%.

De Personeelsdienst voorziet in een gewaarborgd belastbaar loon: bij ziekte ontvang je een bijdrage van KU Leuven bovenop de uitkering van de mutualiteit zodat je het normaal belastbaar loon behoudt, zolang je deze dagen bestaanszekerheid hebt.  Per dienstjaar bouw je 21 werkdagen aan bestaanszekerheid op.  Bij indiensttreding start je met beginsaldo van 63 werkdagen.

De Personeelsdienst voorziet ook in een overlijdensvergoeding wanneer je als personeelslid overlijdt.
 

En verder…
 • kan je gratis of tegen gunsttarief pendelen met het openbaar vervoer;
 • krijg je een fiets ter beschikking als je deze fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer;
 • krijg je korting in tal van handelszaken zowel binnen als buiten Leuven;
 • kan je aan studententarief eten in onze ALMA-restaurants;
 • heb je tegen voordeeltarief toegang tot onze sportfaciliteiten;
 • kan je gebruik maken van een voordelig privé gsm-abonnement
 • kan jij en je gezinsleden genieten van een voordeeltarief in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven voor verzorging: de remgelden voor de meeste ambulante consultaties worden terugbetaald
 • zijn er opvangmogelijkheden voor je kinderen, tijdens verlofperiodes of bij ziekte van je kind;

 

Loopbaan en ontwikkeling

Naast de klassieke loopbaan met onderwijs- en onderzoeksopdrachten als lid van het Zelfstandig Academisch Personeel, bouwden we een alternatief traject uit als onderzoeksexpert of onderzoeksmanager binnen het onderzoekskader, met eigen financiële en leidinggevende verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden. Ook een overstap naar een management- & supportfunctie is mogelijk voor onderzoekers.

Verschillende collega’s gingen je voor en zetten hun onderzoekservaring in in een functie binnen de Dienst Onderzoekscoördinatie, in een faculteit als stafmedewerker onderzoek,…

We vinden het belangrijk dat je de kans krijgt om je te ontwikkelen met het oog op een al dan niet academische loopbaan, binnen of buiten KU Leuven. Daarom bieden we je als medewerker individueel of collectief loopbaanadvies en een waaier aan opleidingsmogelijkheden. Naast de algemene opleidingen (informatica, taalopleidingen en opleidingen in persoonlijke, interactieve en leidinggevende vaardigheden,…) hebben we ook een aanbod specifiek gericht op jonge onderzoekers (doctorandi, postdocs, docenten).

 

Selectieprocedure

Solliciteren doe je online. Als je voor de eerste keer solliciteert, moet je je registreren. Je krijgt dan via mail een gebruikersnaam en paswoord. Bewaar deze mail goed, met je gebruikersnaam en paswoord kan je later je sollicitantendossier beheren, voor een andere functie solliciteren of je dossier vervolledigen wanneer je een contract aangeboden krijgt.

Bij het online solliciteren vragen wij jou een motivatiebrief en CV toe te voegen in PDF formaat. In je motivatiebrief beschrijf je waarom jij een geschikte kandidaat bent voor de functie. Je zorgt er best voor dat je deze bij de hand hebt om je sollicitatie vlot te kunnen afwerken. Je kan ook een publicatielijst, foto en/of andere bijlagen toevoegen.

Solliciteren kan tot en met de datum vermeld in het vacaturebericht.

Personen met een functiebeperking kunnen vragen de selectieprocedure aan te passen aan hun specifieke beperking.

De preselectie op basis van je CV en het interview gebeuren door de promotor of leidinggevende. Wie in aanmerking komt voor de functie wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Word je, na het doorlopen van de selectieprocedure, geselecteerd voor de functie, dan zal de dienst waar je solliciteerde je een mail bezorgen met de vraag je sollicitantendossier aan te vullen met gegevens die we nodig hebben voor het aanmaken van je personeelsdossier.

Eens je je gegevens hebt aangevuld, zorgt de Personeelsdienst voor de verdere goedkeuring en verwerking van je dossier. Dit kan twee à drie weken duren (van half augustus tot eind oktober worden er veel contracten verwerkt waardoor de doorlooptijd iets langer kan zijn).

Informatie over de ondertekening van je contract kan je vinden in de onthaalmail die de Personeelsdienst je vervolgens zal toesturen. Hierin wordt meteen ook heel wat andere nuttige info meegegeven.

Indien je profiel niet  verder in aanmerking komt voor de functie, krijg je hiervan bericht via mail. Deze mail wordt verstuurd op het einde van de selectieprocedure.

Bij vragen over het verloop of de uitkomst van de selectieprocedure kan je steeds contact opnemen met de contactpersoon vermeld in het vacaturebericht.

Top