Welcome


The Leuven Institute for Healthcare Policy (LIHP) is a research and teaching centre focussed on the study of healthcare policy. 
It is a Collaborating Centre for the World Health Organization for Health Research and Policy.

To find out more about the LIHP, read our mission statement, check out our  team or find out more about our educational and research activities!

Nieuw raamwerk voor open communicatie na patiëntveiligheidsincident

Het ontbreekt Belgische zorginstellingen aan een nationaal kader rond open en transparante communicatie na een patiëntveiligheidsincident. Met nauwe betrokkenheid van de sector, hebben het LIGB en het Vlaams Patiëntenplatform de krachten gebundeld en een raamwerk voor open disclosure uitgewerkt dat handvaten aanreikt voor de zorgpraktijk. Dit raamwerk biedt antwoorden op vragen zoals: Welke informatie kan je delen met de patiënt en familie? Mag je je verontschuldigen? Hoe pas je open disclosure toe? Wie betrek je hierbij? Wat zijn de principes van open disclosure en hoe verloopt een open disclosure-proces? Aanvullend op het raamwerk ontwikkelden ze ook een stroomdiagram, als houvast voor praktisch gebruik. Het diagram bevat een overzicht van het proces alsook de belangrijkste principes van open disclosure.

Referentie: S. Lierman, W. Marchand, J. Brouwers, I. Weeghmans, K. Vanhaecht, Raamwerk open disclosure, 2021, www.ligb.be en http://www.vlaamspatientenplatform.be

Bekijk hier het persbericht van het Vlaams patiëntenplatform.

Raamwerk Open disclosure

Open disclosure Flowchart

 

announcements

MORE