Welcome


The Leuven Institute for Healthcare Policy (LIHP) is a research and teaching centre focussed on the study of healthcare policy. 
It is a Collaborating Centre for the World Health Organization for Health Research and Policy.

To find out more about the LIHP, read our mission statement, check out our  team or find out more about our educational and research activities!

Nieuwe opleiding: Open Disclosure 

Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB-KU Leuven) biedt een nieuwe opleiding aan rond het thema open disclosure.

Met deze opleiding trachten we zorgverleners en zorgorganisaties een leidraad aan te bieden wanneer zij, naar aanleiding van een patiëntveiligheidsincident, een open disclosure-proces willen opstarten.

De opleiding met een theoretisch en een praktisch gedeelte is gebaseerd op het nieuwe Raamwerk voor Open Disclosure dat onlangs gepubliceerd werd en opgesteld werd in samenwerking tussen LIGB-KULeuven met het Vlaams Patiëntenplatform, Zorgnet Icuro, Assuralia, VVOVAZ, NVKVV, de orde der artsen en de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen.

De brochure met alle informatie kan hier vinden.
Voor bijkomende vragen aarzel niet om contact op te nemen met Charlotte Van der Auwera (charlotte.vanderauwera@kuleuven.be). 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Prof. dr. Kris Vanhaecht Prof. dr. Steven Lierman Mevr. Charlotte Van der Auwera

 

 

announcements

MORE