U bent hier: Home / Verder studeren tijdens je loopbaan / Studeren en werken - betaald educatief verlof

Studeren en werken - betaald educatief verlof

Het recht op educatief verlof is het recht van werknemers in de privésector, die welbepaalde erkende opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn, met behoud van het  loon (geplafonneerd). Werkgevers krijgen, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald als compensatie van het loon dat ze tijdens het betaald educatief verlof hebben betaald aan de werknemer.
Volg je een opleiding in je vrije tijd, dan krijg je extra verlofuren. Vallen de lesuren samen met de werkuren, dan krijg je verlof om effectief de lessen te kunnen bijwonen.

Voor de overheidssector gelden er gelijkaardige verlofregelingen, onder de naam opleidingsverlof of vormingsverlof. Werk je bij de overheid, dan neem je best contact op met je personeelsdienst.

Sinds de Zesde Staatshervorming zijn het de gewesten die die voorwaarden bepalen. Of je in aanmerking komt voor betaald educatief verlof hangt af van de regelgeving van het gewest waar je werkt:

- werk je in het Vlaams Gewest: https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-betaald-educatief-verlof-opnemen

opgelet: vanaf 1 september 2019 is in Vlaanderen het Vlaams opleidingsverlof van toepassing
Je kan dan enkel nog gebruik maken van betaald educatief verlof als je ten laatste in  2018-2019 een opleiding volgde met gebruik van betaald educatief verlof en deze opleiding vanaf 1 september 2019 verderzet.


- werk je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/web/aee/betaald-educatief-verlof 
- werk je in het  Waals Gewest: https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-conge-education-paye.html