Welkompagina voor de internationale studiedag van de KU Leuven rond de internationalisering van universiteiten en de eigen taal, naar aanleiding van 50 jaar Leuven Vlaams. Hier vinden mogelijke deelnemers een introductie en doorverwijzingen naar het programma en de inschrijving.

 

welkom

Op vrijdag 4 mei 2018 organiseerde de KU Leuven een studiedag die de internationalisering van universiteiten onder de loep nam. De studiedag richtte zich specifiek op de positie van de eigen taal aan de universiteit: met de internationalisering neemt immers ook het gebruik van het Engels toe. Naar aanleiding van de herdenking van 50 jaar Leuven Vlaams, wilde de KU Leuven de huidige status van het Nederlands – en bij uitbreiding van kleinere nationale talen – onderzoeken.

Doorheen de dag werden verschillende aspecten van het huidige internationaliseringsbeleid besproken, met telkens specifieke aandacht voor de relatie met de eigen taal en cultuur. Kunnen we internationaal worden door net de eigen identiteit in de verf te zetten? Hoe incorporeren we het Engels en versterken we tegelijk de eigen taal? De nadruk lag ook op bijdragen van elders in Europa en de wereld: hoe gaan andere regio’s om met de dominantie van het Engels in het hoger onderwijs? Er konden ideeën opgedaan worden met presentaties uit Scandinavië, de Baltische regio, en Centraal-Europa. Daarnaast waren er veelzeggende getuigenissen vanuit Wales, Catalonië, Aruba, en Zuid-Afrika, die nog maar eens aantoonden hoe belangrijk taalkeuze kan zijn voor identiteit en sociale gelijkheid.

De studiedag eindigde met een rondetafelgesprek. Daarin werd het dilemma voor wetenschappers tussen onderlinge communicatie vergemakkelijken en de verantwoordelijkheid tegenover de eigen taal nogmaals op scherp gesteld. Het resulteerde in een pleidooi om meer samenwerking: de vitaliteit van het Deens, Sloveens, en Ests, belangt Nederlandstaligen evenzeer aan als de vitaliteit van het Nederlands zelf. Samen kan er nagedacht worden over manieren om de eigen taal nog sterker te verankeren, en de wetenschap niet te laten verschralen tot enkel Engels.

Professor Danny Pieters van de KU Leuven lijstte enkele inzichten op in een document met tien beleidssuggesties.