Reageer! Al 6400 handtekeningen!
Halvering lestijden levensbeschouwelijke vakken?
Ontwaken
Basisonderwijs
Koers
Basisonderwijs
Virtual Reality
Dossier
Marie-Ann De Cocker
Aanraders inspectie
God of War
Videogame
Nieuwe leerplan
1 september: officiële start
Pedagogie op school
September

Recent

Open brieven van Thomas aan CD&V, N-VA & Open VLD / Halvering lestijden levensbeschouwelijke vakken?

Lees de open brieven aan CD&V, N-VA & Open VLD. Onderteken onze oproep. Al meer dan 6400 bezorgde leraren, betrokkenen en anderen onderschreven intussen ons standpunt. Reageer nu en laat ook jouw stem horen!

Nieuws / Onderwijsmiddenveld onder vuur: wordt detachering leraars afgeschaft?

Bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering loopt de spanning op rond één cruciaal domein: onderwijs. CD&V, Open Vld en N-VA onderhandelen daar vandag opnieuw over. Een maatregel om de afvaardiging (‘detachering’) van leerkrachten af te schaffen, ligt op tafel. De maatregel moet het lerarentekort stelpen, maar is een oorlogsverklaring aan het middenveld.

Persbericht / Geen inkrimping levensbeschouwelijke vakken

Het bestuur van Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw roept in een persbericht op om de lestijden levensbeschouwelijke vakken niet te reduceren van 2 lesuren per week naar 1 uur per week.

Opinie / Waarom vraagt een confessioneel vak levensbeschouwing meer lef dan LEF (en waarom is dat belangrijk)?

Opiniestuk leerkracht rooms-katholieke godsdienst in het 3e tot en met het 6e middelbaar, voornamelijk TSO.

Vrije Tribune / Beste Bart De Wever, wat hebben wij u als gelovigen misdaan?

Guido Moons & Pieter Bauwens stellen zich de vraag: Wat hebben wij u dus als gelovigen misdaan? Waarom zijn christenen, katholieken in Vlaanderen, de vijand van de N-VA geworden? De Kerk waartegen u denkt te moeten strijden zijn niet de bisschoppen, niet de structuur, maar wij, de gelovigen. Moeten wij blijven toekijken hoe u tot vijand uitkiest wat ons zo dierbaar is, ons geloof en de gelovige gemeenschap?

Opinie / Twee uur levensbeschouwelijke grammatica en woordenschat zijn geen luxe

De mening van Erik Buys, godsdienstleraar op het Sint-Jozefscollege in Aalst, over het voorstel om twee uur levensbeschouwelijke vakken naar één uur te herleiden.

Petitie / Teken voor het behoud van de lesuren ncz!

De politieke voorstellen om het vak niet-confessionele zedenleer te reduceren tot wekelijks een lesuur, verontrust de vrijzinnige gemeenschap. Op 10 september stuurde deMens.nu er een persbericht over uit.

Daarom werd in samenwerking met de officieel erkende vereniging van het vak ncz, de Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele zedenleer, een petitie opgestart.

Vind jij ook dat de levensbeschouwelijke vakken en de lessen ncz behouden moeten blijven tot twee lesuren per week? Toon je bezorgdheid en teken nu.

21
Sep
29
Sep

- Quote van de dag -

De sterkste muren worden gebouwd
in de hersenen van mensen.

Nehru

Leerkracht in de kijker
Anke Vandermeersch

Volg Thomas op

Download de Thomas-app