Lager onderwijs

Woensdag 23 November 2011 - 10:36:45

Eerste cyclus

Schema

Componenten van levensbeschouwelijke en religieuze groei als vindplaatsen van gelovig leven.

EERSTE CYCLUS

Wij - ik - wij

Groeien in geborgenheid

Vader

A. Vanuit fundamentele bestaanscondities

A.1 Vertrouwen versus wantrouwen

B. In verbondenheid

B.1 Met zichzelf

 

B.2 Met anderen

 

B.3 Met gemeenschappen

 

B.4 Met natuur en cultuur

C. Groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad.
D. En openkomen voor symboliek: geloofstaal, rituelen, vieringen.

Woensdag 23 November 2011 - 10:37:05

Tweede cyclus

Schema

Componenten van levensbeschouwelijke en religieuze groei als vindplaatsen van gelovig leven.

TWEEDE CYCLUS

jij - ik - jij

groeien in verbondenheid

Zoon

A. Vanuit fundamentele bestaanscondities

A.1 Vertrouwen versus wantrouwen

 

A.2 Mogelijkheden versus beperkingen

B. In verbondenheid

B.1 Met zichzelf

 

B.3 Met gemeenschappen

 

B.4 Met natuur en cultuur

C. Groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad.
D. En openkomen voor symboliek: geloofstaal, rituelen, vieringen.

Woensdag 23 November 2011 - 10:37:35

Derde cyclus

Schema

Componenten van levensbeschouwelijke en religieuze groei als vindplaatsen van gelovig leven.

DERDE CYCLUS

zij - ik - zij

groeien met kracht

Geest

A. Vanuit fundamentele bestaanscondities

A.1 Vertrouwen versus wantrouwen

 

A.2 Mogelijkheden versus beperkingen

B. In verbondenheid

B.1 Met zichzelf

 

B.4 Met natuur en cultuur

C. Groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad.
D. En openkomen voor symboliek: geloofstaal, rituelen, vieringen.

Volg Thomas op