Het christendom volgens Obama

node-header

Het christendom volgens Obama

In de verkiezingsstrijd rond de president van de Verenigde Staten is de vraag naar de religieuze overtuiging van Obama vaak onderwerp van discussie geweest. Dit overzicht wil leerkrachten godsdienst achtergrondinformatie aanreiken om rond deze thematiek geïnformeerd met de klas in gesprek te treden. Het bevat tevens een aantal impulsen die in de klas kunnen gebruikt worden.

The quiet impact of Obama’s Christian faith. (The Washington Post, 22 december 2016)
Why the president’s convictions led him to believe he could unite a divided country — and why he failed

Wat is de religie van Obama?

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictureleft/_medium/barack-obama-bw.png

Vaak heeft men geprobeerd om de publieke opinie in de Verenigde Staten te laten geloven dat Obama een moslim is om op die manier zijn verkiezingsresultaat negatief te beïnvloeden. Barack Obama is evenwel een christen. De geruchten met betrekking tot zijn vermeende moslimidentiteit zijn intussen op overtuigde wijze weerlegd. Barack Obama heeft steeds de Trinity United Church of Christ in Chicago vervoegd. Hij houdt op dit ogenblik zijn kerk privé omwille van de veiligheid van zijn vrouw en zijn dochters. De vader van Obama was van oorsprong een moslim en de ouders van zijn moeder Unitarians. Barack Obama heeft doorheen zijn campagne sterk zijn eigen christelijk profiel beklemtoond. Hij stelt daarbij centraal: gelijkheid, vergevingsgezindheid, naastenliefde.

Obama on faith: The exclusive interview

Copyright: United States Government Works, 2009.

At 3:30 p.m. on Saturday, March 27, 2004, when I was the religion reporter (I left the paper in January 2010) at the Chicago Sun-Times, I met then-State Sen. Barack Obama at Café Baci, a small coffee joint at 330 S. Michigan Avenue in Chicago, to interview him exclusively about his spirituality. Our conversation took place a few days after he’d clinched the Democratic nomination for the U.S. Senate seat that he eventually won.

We spoke for more than an hour.

He came alone.

He answered everything I asked without notes or hesitation.

The profile of Obama that grew from the interview at Cafe Baci became the first in a series in the Sun-Times called “The God Factor,” that eventually became my first book,The God Factor: Inside the Spiritual Lives of Public People (FSG, March 2006.)

Because of the staggering interest in now-President Obama’s faith and spiritual predilections, I thought it might be helpful to share that interview, uncut and in its entirety, here.

Barack Obama: moslim of christen?

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_medium/xcaricature-obama-lyin.jpg

Doelen van het werken met deze cartoon in de klas zijn:

 

  1. zien hoe de cartonist de waarheid geweld aandoet voor politieke redenen, nl. door (op een grappige manier) te suggereren dat Obama moslim is en alles doet om dat te verstoppen.
  2. inzien dat dit een onvriendelijke voorsteling is van de islam, omdat de onderliggende boodschap eigenlijk is dat moslim zijn synoniem staat met politieke onbetrouwbaarheid.

Enkele leidvragen om hierover met de leerlingen in gesprek te treden:

  • Wat zie je op de cartoon?
  • Komt de cartoon overeen met de informatie die je kent over Obama?
  • Hoe stelt deze cartoon zich op tegenover de islam?
  • Waarom wordt de islam vaak gelijk gesteld met politieke onbetrouwbaarheid?
  • ...

 

Obama ook een religieus leider?

Er is niet alleen het fenomeen van het in vraag stellen van de (christelijke) religieuze achtergrond van Obama, er is ook het fenomeen om Obama zelf met religieuze beelden in verband te brengen: Obama als een spiritueel leider, als bevrijder van de wereld, als profeet, als Messias (Obamessiah). Hierdoor probeert men in te spelen op de religieuze gevoelens van veel Amerikanen en wil men religie benutten en ook politiek instrumentaliseren.

Mensen zien Obama als religieus leider

afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/2i7kzzr.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/jesusobama.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama-jesus-spotlight.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama_jesus.jpg
afbeelding-/thomas/cms2/uploads/image/pictures/_small/obama_dream.jpg

De veel besproken toespraak van Obama over politiek en religie in Amerika in 2006

Obama zelf heeft enerzijds altijd uitdrukkelijk het gerucht tegengesproken dat hij moslim zou zijn. Hijzelf heeft anderzijds een heel eigen visie op de scheiding en relatie tussen religie en politiek zoals blijkt uit zijn bekende toespraak hierover van 2006

 

A Just and Lasting Peace (Een rechtvaardige en duurzame vrede), lezing van Barack H. Obama bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede (Oslo, 10 december 2009).

Toepassing van de vier christelijke visies op oorlog en vrede: voorstel van een lessenpakket over drie lestijden

Zie:

LES 3: Bespreking van de opdracht en samenvatting.

Voor de samenvatting: zie bijlage Obama samenvatting.
Voor de antwoorden op de 10 vragen: zie bijlage Obama antwoorden.

Leerplan 2de graad 2de jaar: ASO

Aangeven aan welke evangelische sleutels christenen bij het maken van keuzes, vormgeven

Leerplan SO < ASO < Tweede graad < Tweede jaar < Terrein < kiezen

Aangeven hoe christenen en anderen identiteitsvorming als een 'roeping' en een genade 'verhalen'

Leerplan SO < ASO < Tweede graad < Tweede jaar < Terrein < kiezen

Beoordelen wanneer een keuze authentiek en mensbevorderend kan genoemd worden

Leerplan SO < ASO < Tweede graad < Tweede jaar < Terrein < kiezen

Geloven als een ontmoetingsgebeuren omschrijven

Leerplan SO < ASO < Tweede graad < Tweede jaar < Terrein < Een cultuur van ontmoeten

De houding t.o.v. het anders zijn van zichzelf en van anderen ontdekken en kritisch analyseren

Leerplan SO < ASO < Tweede graad < Tweede jaar < Terrein < omgaan met verschil

Bespreken van waaruit mensen grijpend of gevend in het leven kunnen staan

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Leven als Christen

Door bespreking op het spoor komen hoe een christen het dagelijkse bestaan ervaart als gave en opgave

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Leven als Christen

Expliciteren welke betekenis christelijke gemeenschappen hebben voor christenen en voor de wereld

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Leven als Christen

De ruimte en het ontbreken van ruimte voor communicatie rond levensvragen en zin in het eigen leven en de samenleving bespreken

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Communicatie van zin(vragen)

De problematiek van levensbeschouwing en zinstichting verduidelijken vanuit historisch perspectief

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Communicatie van zin(vragen)

Het belang en plaatsen van interreligieuze communicatie aangeven

Leerplan SO < ASO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Communicatie van zin(vragen)

Aangeven hoe gelovigen de geschiedenis en hun leven als de plaats van Gods aanwezigheid en openbaring ervaren

Leerplan SO < BSO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Wat boeit mij in het samenleven? (Kijk op leven, vraag naar zin)

De wisselwerking tussen levensbeschouwing en levensstijl concreet illustreren

Leerplan SO < BSO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Wat boeit mij in het samenleven? (Kijk op leven, vraag naar zin)

Kerkelijke en maatschappelijke normen bevragen en bespreken op hun gegrond zijn en gerichtheid op waardigheid

Leerplan SO < TSO/KSO < Derde graad < Eerste jaar < Terrein < Goed mens zijn

De band leggen tussen een sociaal rechtvaardig zijn en een evangelische spiritualiteit

Leerplan SO < TSO/KSO < Derde graad < Eerste jaar < Terrein < Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appèl

In levensgetuigenissen de diepte-ervaring van Aanwezigheid of Afwezigheid aanduiden en bespreken

Leerplan SO < TSO/KSO < Derde graad < Tweede jaar < Terrein < Grondervaring en geloof

LES 1: We bekijken en beluisteren de toespraak.

De leerlingen beschikken over de tekst: de verschillende delen (proloog, 1, 2, 3, 4 en epiloog) worden aangeduid. Duid aan waar het publiek met applaus reageert.
zie http://nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=1221&player=2

Obama tekst

LES 2: Leesopdracht.

Voor de opdracht: zie bijlage Obama leesopdracht. De vragen betreffen de belangrijkste passages van deze toespraak, die met de regelnummers worden aangeduid. De leraar helpt de leerlingen voor de woorden die ze niet begrijpen en/of de leerlingen maken gebruik van een woordenboek Engels-Nederlands. Moeilijke woorden: zie bijlage Obama woordenlijst (een voorlopige lijst, kan aangevuld worden afhankelijk van de klas).

Obama leesopdracht
Obama woordenlijst
Obama samenvatting
Obama antwoorden

Deze pagina werd gepubliceerd op 09/10/2009

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo
Belgische bisschoppenconferentie
Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs
sedes
KU Leuven - Faculteit Theologie & Religiewetenschappen
Thomas © 2002 - 2016
Thomas op Facebook
Thomas op Twitter
Thomas op Youtube

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha