Zaterdag 18 mei 2024

Damiaan op school

Didactische pakketten voor alle doelgroepen in het onderwijs

Lespakketten in samenwerking met Damiaan Vandaag

Damiaan leefde dan wel twee eeuwen geleden, zijn boodschap van verbondenheid, respect, dialoog, solidariteit en engagement blijft tot op vandaag brandend actueel. In samenwerking met Damiaan Vandaag, het Damiaanproject van de paters der Heilige Harten, wordt werk gemaakt van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden (geloof, inspiratie, engagement, solidariteit, inclusie, diversiteit, waardigheid, respect, dialoog, enzovoort). Het aanbod is gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Dat vertaalt zich in 6 lespakketten met nieuwe invalshoeken, inhouden, werkvormen en pasklare lessuggesties.

6 pakketten zijn beschikbaar, volledig gratis én eveneens te downloaden als PDF

Daarnaast is er nog een uitgebreide didactische bundel beschikbaar van waaruit nog extra informatie gehaald kan worden voor alle doelgroepen.
 

...
Lespakket Damiaan
(focus kleuteronderwijs)

Pater Damiaan zag de kracht in iedere mens. Hij wist als geen ander in te zetten op de talenten van mensen, met in acht name van hun beperkingen. Vanuit zijn rotsvaste geloof in de mogelijkheden van élke mens bouwde hij een nieuwe gemeenschap op. De kracht om de talenten van mensen te blijven zien ondanks alle tegenslagen, ziekte en beperkingen zullen de kleuters ervaren doorheen de activiteiten.

Lespakket Damiaan kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs en eerste graad lager onderwijs

...
Lespakket Damiaan
(focus lager onderwijs)

Pater Damiaan (1840 – 1889) is een van de allergrootste Belgen. Zijn solidariteit – over grenzen van nationaliteit, huidskleur, geloof en levensbeschouwing heen – dient nog steeds als inspiratie. Zijn verhaal kan ons nog steeds beroeren, raken en soms zelfs een beetje achtervolgen.
Doorheen dit project leren we het levensverhaal van Damiaan kennen en ontdekken we verschillende wegwijzers die Damiaan ons aanreikt.

Lespakket Damiaan lager onderwijs

Lesimpuls tweede en derde graad lager onderwijs

...
Lespakket Damiaan
(focus secundair onderwijs)

Damiaan, de held? Damiaan, de Grootste Belg? Damiaan, de martelaar? Damiaan, de missionaris? Damiaan, de timmerman? Damiaan, de ontwikkelingssamenwerker? Damiaan, de heilige? Damiaan, die van de stiftjes? Waarom niet gewoon: Damiaan, de mens (die al die aspecten en nog veel meer in zich draagt)!

Lespakket Damiaan secundair onderwijs

Lespakket Damiaan secundair onderwijs

...
Naast Pater Damiaan, in de spiegel
(focus buitengewoon onderwijs)

3 januari 1840 werd Jozef de Veuster, Jef voor de vrienden in Tremelo geboren. Jef wilde de boerderij van zijn ouders niet overnemen. Toen hij 19 jaar was, besloot hij religieus te worden. Net als zijn broer trad hij in bij de paters van de Heilige Harten. Hij kreeg ook een nieuwe naam: Damiaan. Als religieus studeerde hij hart om priester te kunnen worden en voortaan als ‘Pater Damiaan’ door het leven te gaan.

Lespakket Damiaan BuSO

Lesimpuls buitengewoon onderwijs

...
Lespakket Damiaan
(focus finaliteit arbeidsmarkt, voorheen beroepssecundair onderwijs)

In deze lessenreeks willen we uitgebreid stil staan bij het leven en werk van Jozef De Veuster, beter bekend als Pater Damiaan. Deze reeks hebben we opgevat als een vierluik: Ik, Jef! - Ik, Damiaan! - Ik, Kamiano! en Ik ook Damiaan!

Lespakket Damiaan BSO

Lespakket Damiaan beroepssecundair onderwijs

...
Lespakket Damiaan
(focus hoger onderwijs)

Dit eerste deel van de cursus rond Pater Damiaan schetst een historisch luik dat als inleiding dient op de figuur Pater Damiaan. In het tweede deel van deze cursus rond Pater Damiaan wordt gekeken naar de manier waarop Damiaan concreet een voorbeeld en inspiratiebron kan zijn voor jong en oud.

Lespakket Damiaan Hoger Onderwijs

Lespakket Damiaan hoger onderwijs

...
Damiaan: een didactische bundel

Op zondag 11 oktober 2009 werd Pater Damiaan door paus Benedictus XVI op het Sint-Pietersplein in Rome heilig verklaard. De weerklank van deze gebeurtenis in onze contreien is zonder weerga en het staat vast dat deze Grootste Belg en Heilige aan het begin van het nieuwe schooljaar volop en nog meer in de schijnwerpers zal worden geplaatst. De Paters van de Heilige Harten (Damiaans congregatie) en Thomas spelen hier graag op in langs een uitgebreid Damiaan-dossier met nieuwe bronnen, specifieke religieuze perspectieven en onuitgegeven didactisch materiaal.

Damiaan

Damiaan leefde dan wel twee eeuwen geleden, zijn boodschap blijft tot op vandaag brandend actueel

Ruimer educatief aanbod

...
Met de klas naar het Damiaanmuseum

Ga in de voetsporen van Damiaan en ontdek hoe er in ieder van ons een Damiaan schuilgaat.

...
Bezoek het graf van Damiaan

Ga de Weg van Damiaan en val even stil bij zijn graf

...
Inspiratiemateriaal voor vieringen en bezinningen

Voor iedereen in de pastoraal en ook daarbuiten die op zoek is naar inspiratie voor zichzelf of om een Damiaanviering of -inspiratiemoment vorm te geven

...
Workshops Damiaan Vandaag

Op een ludieke en verrassende manier wil Damiaan Vandaag kinderen en jongeren de figuur van Damiaan laten ontdekken.

...
Godly Play Damiaan

Na Don Bosco heeft nu ook Damiaan zijn verhaal op de wijze van Godly Play. De Nederlandse editie van het Damiaanverhaal werd op 18 mei 2022 in het Damiaanmuseum gelanceerd

...
Opdrachtenparcours Damiaan achterna!

Aan de hand van 7 mobiele banners en een opdrachtenboekje ontdekken de leerlingen, individueel en in groep, op een interactieve en ludieke manier hoe ze zelf in het spoor van Jezus en Damiaan werk kunnen maken van de 7 (lichamelijke) werken van Barmhartigheid.

...
Thomas Podcast met Ruben Boon van Damiaan Vandaag

Kan er gesteld worden dat Ruben Boon de PR-manager is van Pater Damiaan? In Public Relations kan Ruben zich vinden maar in dat managergehalte minder. Hij mag vandaag het verhaal van Pater Damiaan uitdragen naar alle mogelijke doelgroepen. Hij doet dit op het Damiaanproject van de Paters der Heilige Harten.

Deze pagina werd gepubliceerd op 03/01/2022 en laatst bijgewerkt op 01/10/2022

Volg Thomas op

Download de Thomas-app

KU Leuven - Faculteit Theologie & Religiewetenschappen
Thomas © 2002 - 2024