Katholieke Dialoogschool

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:20:44

Katholieke Dialoogschool

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:22:43

“De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke reflectie op de eerste plaats komen, waar mensen leren aan elkaar en van elkaar.”

Lieven Boeve
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Je kunt als gelovige een overtuiging hebben, maar je moet altijd gastvrij blijven voor anderen. Daarom denk ik niet dat wij katholieke scholen moeten voorbehouden voor overtuigde katholieken.

Mgr. Jozef De Kesel

We staan open voor alle kinderen en jongeren die voor onze school kiezen. Maar ‘openheid’ mag niet eindigen in een kleurloze ‘neutraliteit’. Wij willen kinderen en jongeren opvoeden in een christelijke geest en met een christelijke levensstijl voor ogen.

Mgr. Johan Bonny

“Integratie is niet eenzijdig. Integratie moet ook méér zijn dan 'levensbeschouwelijke neutraliteit'. Integratie is wederkerig, geven en nemen, vraag en antwoord – kortom: dialoog.”

Hilde Crevits

Dialoog in een katholieke school is iets anders dan bij ons in joodse scholen, maar er zijn enorm veel raakvlakken en we kunnen nog heel veel leren van elkaar.

Aaron Malinsky

Volgens mij zal de dialoogschool door de moslimgemeenschap gepercipieerd worden als een uitdrukking van een heel groot respect voor andere levensbeschouwingen.

Ahmed Azzouz

“Het is moeilijk, maar de enige weg: alle gesprekspartners ernstig nemen. Je kan niet dialogeren met mensen die zichzelf niet mogen zijn.”

Rik Torfs

“De grondidee van de katholieke dialoogschool bestaat erin dat door het levensbeschouwelijke en religieuze verschil ter sprake te brengen ook de vraag naar de eigen (katholieke) identiteit scherper naar voren treedt en ook opnieuw aan de orde kan, mag en moet komen.”

Didier Pollefeyt

“Deze cultuur van dialoog, die moet opgenomen worden in alle lesprogramma’s als een rode draad, zal jonge generaties helpen te leren om conflicten op een andere manier op te lossen dan we gewend zijn.”

Paus Franciscus

“De katholieke dialoogschool is een pleidooi voor verscheidenheid: verscheidenheid als beginsituatie, verscheidenheid bij het proces, en verscheidenheid bij het resultaat.”

Frans Hitchinson

“De katholieke dialoogschool streeft naar de versterking en kritische verdieping van ieders persoonlijke identiteit, zodat een moslim een zelfbewustere moslim wordt, een humanist een zelfbewustere
humanist, een katholiek een zelfbewustere katholiek...”

Jürgen Mettepenningen
& Christa Damen

“Het koesteren van een eigen identiteit is niet tegengesteld aan openheid voor andere religies.”

Lieven Boeve
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

“In het katholiek onderwijs is dat duidelijk: de weg door het museum van onze joods-christelijke cultuur heeft duidelijke ijkpunten en de gidsen zijn geëngageerd om die aan te reiken. Maar iedereen is welkom om dat bezoek mee te doen en de gids staat open voor dialoog. Dat - en niet de islam - is de kern van de katholieke dialoogschool.”

Didier Pollefeyt

“Het doel is nu om de eigen katholieke identiteit aan te scherpen door te kijken hoe die zich verhoudt tot de levensbeschouwingen van anderen. Het gaat hier niet om een verzwakking, maar juist om een versterking van de katholieke identiteit.”

Rik Torfs

GROEPSCODE

Zelf een vragenlijsten-onderzoek starten?Maak een groep aan.

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:23:39

IDENTITEITSONDERZOEK
MATERIAAL
ACHTERGROND

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:25:57

De katholieke dialoogschool biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.

Kennismakings
clip
Getuigen
aan het woord

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:26:32

"Scholen moeten stilstaan bij hun identiteit, want dat wat ze geven aan hun leerlingen is in de eerste plaats dat wat ze zelf zijn."
"Een middelmatige leraar vertelt, een goede leraar verklaart, een betere leraar toont aan en een echte leraar inspireert."

W.A. Ward

"Een implicatie van het verrijzenisgeloof is dat niets of niemand ooit 'onvergeeflijk' kan zijn."
Het ‘verschil’ waar het in het Evangelie en de kerkgemeenschap over gaat, moet in een katholieke school tot uitdrukking kunnen komen.

Mgr. Bonny

"Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over."

Lc. 8,45

Je kunt als gelovige een overtuiging hebben, maar je moet altijd gastvrij blijven voor anderen. Daarom denk ik niet dat wij katholieke scholen moeten voorbehouden voor overtuigde katholieken.

Mgr. De Kesel

"Directeurs zijn de 'identiteitscoach' van hun katholieke school. Zij hebben een sterke persoonlijke spiritualiteit en een goede theologische training nodig."

Didier Pollefeyt

"We kunnen niet in elke leerling onze droom waar maken, maar we kunnen ze wel helpen hun eigen dromen waar te maken."
We staan open voor alle kinderen en jongeren die voor onze school kiezen. Maar ‘openheid’ mag niet eindigen in een kleurloze ‘neutraliteit’. Wij willen opvoeden in een christelijke geest.

Mgr. Bonny

"Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal de rest u erbij gegeven worden."

Mt 6,33

Het échte debat gaat over identiteit en openheid. Dat zijn geen tegenstellingen, integendeel. Het is net omdát er verschillen zijn, dat men in dialoog kan treden.

Mgr. De Kesel

"Verkondig het evangelie altijd en overal. Indien noodzakelijk, gebruik dan ook woorden."

Naar Franciscus van Assisi

"Alles hangt af van de kwaliteit van de pedagogische relatie."
"Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van Hem die mij gezonden heeft."

Joh 7,16

"If we retreat into a ghetto, we deny the world the hospitality of God."

Timothy Radcliffe

"Leer kinderen niets wat je zelf niet gelooft."
"Het christendom is niet het antwoord op al onze vragen, maar een vraag bij al onze antwoorden."

D. Pollefeyt

"IK zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, dan zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan."

Mt 5,20

"You can't expect people to be something they are not."

Jenny Holzer

"Mijn liefde hoeft men niet te verdienen maar is altijd en voor iedereen gratis en overvloedig beschikbaar."
"Kinderen zijn niet de kerk van morgen, maar de kerk van vandaag."
"Zij die niet geloven in wonderen zullen ze nooit tegenkomen."
"If science proves some belief of Buddhism wrong, then Buddhism will have to change."

Dalai Lama

"Geloof is een kennis van het hart, voorbij het bereik van bewijzen."

naar Khalil Gibran

"Wat jij zoekt, zoekt jou."

Bond Zonder Naam
(02/2014)

"Great minds don’t think alike."

slogan London University

"Laat alles bij u gebeuren met liefde."

1 Kor 16,14

"Your identity is the thing you never stop becoming."

Cat Stevens

Woensdag 25 Mei 2016 - 11:27:24

Feedback? Voor al uw vragen, opmerkingen of bedenkingen bij het instrument dialoogschool (zowel inhoudelijk als technisch) kan u een e-mail sturen naar info@dialoogschool.be. Wij beantwoorden uw e-mail zo spoedig mogelijk en danken u bij voorbaat voor uw reactie. 

Dinsdag 31 Mei 2016 - 17:19:35

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha