Godly Play

Woensdag 25 Juli 2012 - 11:46:28

Woensdag 25 Juli 2012 - 11:55:33

Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie. Godly Play vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal.

Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven. Godly Play reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Godly Play combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal. Godly Play voedt en inspireert het groeien in geloof. Godly Play helpt jong en oud om in dialoog met de christelijke traditie een geïntegreerd en doorleefd antwoord te geven op zingevingsvragen.
Godly Play
  • is een ervaringsmethode;
  • is een ontdekkingstocht;
  • ziet het spelen als krachtig leermiddel;
  • is multisensorisch (horen – zien – voelen – smaken);
  • verkent Bijbelse verhalen en tradities;
  • scherpt liturgische gevoeligheid aan;
  • heeft een vaste opbouw;
  • is creatief en uitdagend;
  • stelt het proces voorop en niet een voorspelbaar resultaat.

Woensdag 25 Juli 2012 - 14:41:32

Volg Thomas op