Halvering lestijden levensbeschouwelijke vakken?

Dinsdag 10 September 2019 - 08:42:04

Open brieven

Oproep aan leerkrachten levensbeschouwelijk onderwijs

Wij zijn leerkrachten r.-k. godsdienst die gaan voor hun vak. We doen dat met enthousiasme en competentie. We zijn overtuigd van de meerwaarde van ons vak: zowel voor de ontwikkeling van onze leerlingen als voor de toekomst van onze Vlaamse samenleving. Het leerplan r.-k. godsdienst is ons handvest. We onderhouden de beste relaties met onze collega’s van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Om een diepgaande vorming te kunnen garanderen, hebben wij twee lesuren per week nodig. Met groeiende verbazing en ontgoocheling volgen we het lopende debat in de media. Wij voelen ons verwant met verschillende politieke families. Daarom roepen we onze Vlaamse politici op om hun kop niet in het zand te steken. In de klas kunnen wij dat ook niet.

Sta je achter dit standpunt? Geef het dan aan op deze pagina en voeg er desgewenst een reactie bij!
Laat je horen en steun alle collega's die het opnemen voor het behoud van de twee lesuren levensbeschouwelijk onderwijs.
Ook leerkrachten van andere levensbeschouwelijke vakken en andere bezorgde burgers kunnen zich solidair verklaren.

 

 

Onderteken deze oproep

Al 6800 bezoekers hebben ondertekend. Geef een duidelijk signaal en onderteken mee deze oproep!

 

Wat kan je nog doen?

Retweet onderstaand bericht. Of stuur zelf een tweet met verwijzing naar deze pagina.

Op Facebook kan je ons ook vinden. En kan je onderstaand bericht delen.

Overzicht van relevante online artikels

Reactie Erkende Instantie

Mededeling Erkende Instantie over de lessen r.-k. godsdienst in het secundair onderwijs

Behoud twee lesuren

Verantwoordelijken van alle levensbeschouwelijke vakken pleiten voor behoud van twee lesuren

Twee uur is geen luxe

Standpunt Erik Buys
 

 

Het kostbare weefsel

Standpunt Emmanuel Van Lierde

Mes in de rug?

Standpunt Mark Van de Voorde

Halvering lestijden

Standpunt Pieter Bauwens

 

 

 

 

Hans Geybels

'Blijf van de vakken godsdienst en levensbeschouwing af'

 

Onderschrijvingen en reacties (6800)

Staat uw naam nog niet in de lijst? We verwerken momenteel alle ingestuurde reacties. Wij danken u voor uw geduld. De reacties worden op volgorde van ontvangen zo snel mogelijk toegevoegd op deze pagina.

Onderschrijf hier de oproep.

Lynn Muylle  
Hendrikx  
Katrien Hembrecht  
Rik Cloet  
Anoniem  
Erik Buys  
Gitte leenaerts  
Annemie Dillen  
Hubertina Smeets  
Wendy De Cauwer - leerkracht godsdienst Broederschool Stekene  
Lemmelijn Hedwig  
Agnes De Munter  
Nelke Vermaelen  
Eva De Bodt  
Rini Verdubbelen zou beter zijn!
Marie-Paule Van de Veire  
Daan Terryn  
Leen Nuyts  
Anne Willebrords  
Sebastian Baecke  
Ellen Vanduynslager  
Verbeeck Inge  
Hilde Savoye  
Anoniem  
Masson Angela  
Ijen Decuypere  
Jeremi Van Gorp  
Chris Arijs  
Jens Lamote  
Kim Wouters  
Wouter Duré  
Anoniem  
Sofie Asaert  
Maarten De Vreese  
Evelien Lust Wat in Nederland naar boven komt, is naar mijn aanvoelen nog een extra argument. We moeten blijven lesgeven vanuit het binnenperspectief! Leerlingen tonen hoe een gezond zingevingskader kan functioneren en hen zo uitdagen om ook hun eigen zingevingskader onder de loep te nemen. Daar is tijd voor nodig!
Joylien Ruys  
Anoniem  
alain laridon  
Anoniem  
Goele Eerdekens  
Anoniem  
Wim De Moor  
Marleen Vinck  
Jonathan.Beyaert@skynet.be  
Bart Beuten  
Anja Cruyts  
Dany Van der Haegen  
Linda Cambre  
Elisabet Abts  
Anja Rohart  
Imke Bavay  
VAN DEN BOGERD MARIA  
Anoniem  
Dimitri Michels  
Gentl Stroobant  
Anoniem  
Myriam Vanden Nest  
René Hendrickx  
Diaken Karel Janssens  
Etienne Biebaut  
De Cooman V.  
Arianne De Caluwe  
Lutgarde Schutyser  
rozemie vandekerckhove  
Biebaut Etienne  
Anoniem  
Ellen Rupus  
Francesco Meyvaert  
Anne DB  
Anoniem  
Anoniem  
Karine Sas  
Lieve Orye  
Wim Verbeeck  
Bert foste  
Tommy Batjoens  
Pieter D'haene  
Tine Coussement  
Patrick Van Ruymbeke  
Stijn Schoenmaekers  
Joke Godschalk  
Toska Audenaert  
Anoniem  
Ria Leonaers  
Sabine Van Den Eynde  
john van hees  
Frank Peeters  
Theo Decker  
Katrien Vandoren  
Christiaan van Dorp  
An Wilms Ik kan alleen maar 100% beamen uit eigen praktijkervaring in de klassen dat die 2 lesuren Godsdienst heel zinvol zijn in een maatschappij die steeds meer rationeel dreigt te worden en waar leerlingen aangeven dat de druk van de samenleving voor hen heel belastend is en vaak hun geluk in de weg staat.
Roger Burggraeve  
Anne-Mie Carpentier Scholing is ook nodig voor de spirituele groei van kinderen en jong volwassenen. 2 lesuren per week is het minimum.
Anoniem  
Anoniem  
Jessica Lemmens  
Durinck Anne-Marie  
Bert Van Brabant Twee lesuren per week zijn het minimum om iets rustig te laten indringen. Elke beknotting daarvan getuigt van minachting.
Dirk Seliaerts  
Kathleen Vanbesien  
An Vernimme  
Ria Van Damme  
Sam Lodewyckx  
Anoniem  
Anoniem En wie heeft er van de politici het leerplan r.-k. godsdienst gelezen? Misschien werden ze inhoudelijk klaargestoomd vanuit een 'flutpedagogie' ...
Dorine Buysse  
Heidi Ceulemans  
Van Brussel Monica  
Coeny Veryser De leerlingen zeggen zo vaak dat ze enkel in ons vak de kans krijgen om ook eens een persoonlijke mening te vertellen en deze te toetsen aan wat anderen hierover denken. Er is meer dan ooit nood - en dit niet alleen op school - voor (jonge) mensen om beluisterd te worden... Onderwijs is toch ook bedoeld om jonge mensen af te leveren die zich weten een plaats te vinden in een gezin, buurt, vriendengroep... Mens zijn leer je helaas niet in een taalvak, wiskunde (met alle respect voor de collega's van die deze vakken geven).
Anoniem  
Ronald SLEDSENS Ik maak hier mijn stemgedrag afhankelijk van.
Maarten Tettelin  
Joëlle De Pessemier  
Brusselle José  
Anoniem  
Anoniem  
Van Vooren Jaak  
Stijn Vanhoof  
Lindsay Michiels  
Hans Demoen  
Bert Slechten  
Bart Maddens Ik heb zelf - in een ver verleden - veel gehad aan de wekelijkse twee uur katholieke godsdienst, en ik wens de huidige en toekomstige generaties leerlingen hetzelfde toe.
Luc Dekelver Politiek zou zich afzijdig moeten houden van het systematisch kibbelen over levensbeschouwelijke waarden vertaald in ons onderwijssysteem. Decennia lang hebben generaties kunnen "ademen" van levensbeschouwelijke inspiratiebronnen gegarandeerd door een grondwettelijk recht van onderwijsvrijheid. Laten we het geseculariseerde gedachtengoed ons maatschappijbeeld niet verdoezelen
Veerle Andries  
Wesly Hermans  
Sabrina Stragier Voorzitter Stuurgroep godsdienst West-Vlaanderen
Anoniem Kennis van diverse levensvisies is pure noodzaak om de complexe samenleving te begrijpen
Moishe Mund  
Nadine Van Baelen Het vak Rooms katholieke godsdienst doet meer dan belichten waar de Westerse moraal zijn oorsprong vindt. Het leert jongeren om, op een respectvolle manier, de eigen visie te verwoorden en om open te staan voor de visie van anderen, zonder daarbij de eigen identiteit uit het oog te verliezen. Leerlingen leren als het ware ‘respectvol debatteren’. Met de laatst gevoerde politieke campagnes in het achterhoofd, kan ik dan ook enkel besluiten: er is behoefte aan MEER godsdienstles, niet aan minder!
Nathalie Thyssen  
Maes Myriam  
Els Van Damme Waarom wordt aan geschiedenis, wiskunde, chemie,...meer waarde gehecht dan aan levensbeschouwing? Iederéén wordt in zijn leven ooit geconfronteerd met 'het einde van het leven' ... is het dan niet belangrijk daar ooit al bij te hebben stilgestaan vanuit zijn eigen waardenpatroon? Dat is bijv. iets wat wij in godsdienstlessen doen...
Didier Vallaeys  
Marleen Vanbrabant  
Maarten Leeman  
Willy Brion KOBArT  
Eva Lamon  
Filip De Cavel  
Lutgart Struyf  
Maya Verkaemer  
Anne Van daele  
Segers suzh  
Anoniem  
Bosmans Maria diepgaande levensbeschouwelijke vorming is noodzakelijk in onze huidige samenleving.
Lieselotte Smets  
Anoniem  
Atmaca  
Luc Maes In deze samenleving is het erg nodig dat kinderen en jongeren leren nadenken en dialoogeren over levensbeschouwing en zingeving. De politiek mag dat niet de mond snoeren door het reduceren van de lestijden. Onze samenleving heeft dat denken meer dan nodig.
Elisa Sterkmans  
Ria Dereymaeker  
Karin De Nys  
Annick Goovaerts  
Bosmans Maria diepgaande levensbeschouwelijke vorming is noodzakelijk in onze huidige samenleving.
Anne Orbie  
Anoniem  
Anke Van Den Bosch  
Joke Vermeire  
Rudy Verbeeck We leven nu al in een wereld die alsmaar harder wordt, waarin waarden en normen of tenminste het gebrek eraan, ons steeds verder afbrengen van een mensgerichte vreedzame en verdraagzame samen-leving.
Jacqueline Langens Mijn vak Godsdienst is o zo belangrijk voor denkwijze en levenswaarden en normen. Zeker in deze tijd. De rituelen en geschiedenis in ere houden. Is dit dan ook voor alle godsdiensten en zedenleer???
Hollands Margrieta  
Yves Timmermans  
Van Hoorde Luc Levensbeschouwing is het fundament van waaruit je leeft / waarop je bouwt. Wat is essentiëler???
Anoniem Ik begrijp niet goed dat men een vak als burgerschap wil opstarten in het onderwijs en tegelijkertijd het vak levensbeschouwing wil afbouwen. Vorig jaar merkten we op dat onze doelen van het leerplan bijna gelijk lopen met de doelen die men nu wil behalen met het vak 'burgerschap'. Ik denk dat het tijd wordt dat men eerst eens de leerdoelen van onze vakken wat grondiger bekijkt alvorens te zeggen dat men het wil afschaffen. Tevens wil ik ook even verwijzen naar artikels in de media die aangeven dat het vak 'empathie' in Denemarken verplicht is en dat ze dat toch ook zo graag in België zouden zien. Weet eigenlijk iemand wel wat leerlingen krijgen in levensbeschouwelijke vakken of gaat het hier gewoon over vooroordelen over het vak?
Anoniem  
Eline Bossuyt  
Verbinnen Kelly  
Anoniem  
Hermien Lievers Om onze leerlingen klaar te stomen voor het leven in een maatschappij die openstaat voor dialoog en respect heeft voor iedere mens, mag er niet gesnoeid worden in deze uren. Ons vak is echt nog wel relevant. Meer dan ooit zelfs.
Anoniem  
Gertjan Monteyne  
Sabien Hons  
Sara Vander Ougstraete  
Karel Cottenie  
Youssef  
Rik Kissembeek  
Ellen Tombeur  
Saskia  
van aelst rita  
Anoniem Onderwijs doet meer dan 'economische producten' afleveren die arbeidsklaar zijn. Onderwijs vormt jonge mensen zodat ze - in de mate van het mogelijke - klaar zijn om op een actieve en constructief-positieve manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Binnen het kader van die ruime vorming passen zeker ook 2 lesuren godsdienst per week.
Hilde Dheere  
Mieke Ghyselbrecht  
maria Hoofd  
Nele Van Coillie  
Dirk Steyaert  
Van Dyck Tinne  
Marie-Pierre Hoebeke  
Annemie Petrick  
Lieve Van Leuven  
Bart Verbesselt  
Ingrid Uvin  
Anny Jansen  
Sofie Nolf  
Anoniem  
Frederiek Vanoplynes Als godsdienstleraar ben ik uitermate bezorgd over het voorliggende voorstel om de uren godsdienst te halveren. Ik ben ervan overtuigd dat twee uur per week een meerwaarde zijn voor de persoonsontwikkeling van onze jongeren zodat ze zich op een kritische manier leren verhouden tot onze erg diverse samenleving en daarin hun eigen plek vinden.
Lutgarde Vandecruys  
Sara Van Gucht  
Jehaes Jacques  
Marleen Van Dessel  
Boris Kozareff Handen af van het Katholiek onderwijs. Een nieuwe schoolstrijd is begonnen! Bouw de katholieke zuil weer op! Atheïsten hebben al genoeg kapot gemaakt. Laat onze kinderen de waarden van het geloof kennen. Mijn geloof heeft mijn leven ondersteund en dat van mijn familieleden. Dat gun ik iedereen Chiro oud-kaderleider en ing. Boris Kozareff.
Wendy  
Anoniem  
Veronique Malfrere  
Davy Jeunen  
El yahyaoui Jamila  
Ilse Op de Beeck Het oordeel over het vak r.k. godsdienst is gebaseerd op gebrek aan juiste informatie, op vooroordelen. Dat vertegenwoordigers van de diverse partijen lessen komen volgen, zich verdiepen in het leerplan, in gesprek gaan met leerkrachten en leerlingen. Ons vak is slachtoffer van een politiek spel.
Katia Van Cleynenbreugel  
Mia Huyghe  
Karen De Vos  
Veerle Deleebeeck  
Claire 's Heeren  
Anoniem  
Van Schoors Anne Marie  
Johan DE Feyter  
Racquet Lena  
Pieter Busschaert  
Philip Van der Steen  
Van den broeck Lindsay  
Marino Pattyn  
Sammy De Groote Er is al gesnoeid in het levensbeschouwelijke aanbod op televisie, er is nood aan open dialoog tussen religies / culturen, er is een algemene religieuze / levensbeschouwelijke honger, … Hoe minder we levensbeschouwing aanbieden, hoe armer de communicatie erover wordt én des te minder dat toekomstige volwassenen zich positief en algemeen ontwikkelen bijgevolg! Door levensbeschouwing worden we meer bewust 'humanior' en dat mogen we niet uit het oog verliezen.
Dorien Hillen  
Dr. Bill Banning Het vak godsdienst heeft een belangrijke rol binnen de moderne samenleving. Het is wezenlijk om levensbeschouwelijke en godsdienstige amnesie tegen te gaan en om dialoogvaardigheden te bevorderen. Deze dialoog heeft over en weer kennis nodig van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Sterker nog, thema's als de waardigheid van de mens en mensenrechten gaan uiteindelijk terug op Bijbelse noties als de mens als beeld en gelijkenis van God. Zelfs de atheïstische filosoof Jurgen Habermas geeft aan het belangrijk te vinden dat in de seculiere staat mensen hun geloofsbronnen weten te ontstollen en daarmee een bijdrage geven aan de motivationele processen in de democratische samenleving.
Van Thienen Rebecca  
Sofie Robberechts  
Claudine Tytgat Wat ik bereik met mijn leerlingen uit de 3de graad bso is met geen woorden te beschrijven. Voor hen is er eindelijk een moment om na te denken over, richting te geven aan, gedachten te verwoorden, standpunten bij te stellen, op een andere manier het leven te beleven .... Jammer voor bepaalde partijen mochten zij nog steeds van mening zijn dat we ons bezighouden met zieltjes winnen en het doceren van de catechismus. Welke postjes worden voor de CV&V gereserveerd met een mogelijke halvering in het vooruitzicht?
Pascal Desmedt  
Eva Vromman  
Lenaerts Bernard  
Fri De Volder Volgens mij zijn levensbeschouwelijke vakken essentieel om te groeien naar een wereld van gerechtigheid - vrede.
Marleen Brondeel  
Evelien Van Lieshout  
Daniel Ory  
Rebecca Van de Velde  
Sidi habibi Mohammed islamleraar Als de CD&V ons verraad en de godsdienst verrad dan wacht maar op een generatie zonder ethiek en zond zingeving dan kunnen onze leerling (moslims) een gemakkelijk prooi zijn voor extremisten en IS terroristen die hun buiten de schoolmuren zullen opvangen, wij zijn de islam leerkrachten die voor een multicultrule samenleving zijn , voor een vreedzame maatscappij zonder geweld of haat, wij zijn voor interreligieuze dialoog en voor een samenleving van echte pluralisme waar ieder geloof welkom is die onze zingeving verrijkt en onze toekomst kleurt met ontplooing en lntwikkeling van elk individu.
Niels van ‘t Hul  
Ben Zaman Na 35 jaar ervaring als godsdienstleraar in vooral BSO klassen, kan ik grofweg stellen dat de helft van mijn lessen 'getuigenis' bevat en de andere helft 'leerstof'. In contacten met oud leerlingen verneem ik dat het vooral die getuigenissen zijn die hen bijbleven. Het vak godsdienst reduceren naar één lesuur, maakt dat we helemaal geen tijd meer hebben om te getuigen... Ik dacht dat een school niet enkel onze jongeren IQ moet bijbrengen, maar bv ook EQ. Over emoties praten, over levensvragen filosoferen, over geluk spreken, over ge-love-n spreken... kan enkel in dat vak godsdienst. Ik vind het zeer jammer dat we in een tijd gekomen zijn waarbij we ons over de zin van zoiets belangrijk nog moeten verdedigen. Misschien hebben sommige beleidsmensen en politici vanuit hun schooltijd geen ervaring met het vak godsdienst en denken ze daarom dat het niet belangrijk is.
Johan Theunis  
Lies Van de Velde  
Anoniem  
gerlinde vanderstraeten  
Tamara Beirnaert Levensbeschouwelijke vakken zijn noodzakelijk in deze steeds verder evoluerende maatschappij. Leerlingen leren hierin elkaar begrijpen, zichzelf kennen, omgaan met zaken die ze niet altijd begrijpen.
Nico Kiekens  
Vanackere  
Marianne Cambier  
Viviane Vossen We mogen niet de oorsprong van waarden en normen verloochenen. Mensen zoeken naar spiritualiteit zeker in puberteit, hebben nood aan rituelen en gemeenschap. Waar kunnen we het nog leren in onze maatschappij?
DHondt Manuella Reeds 38 jaar godsdienstleerkracht in tso en bso. Een onmisbaar vak waarin mijn leerlingen van heel divers origine en dito levensbeschouwingen, niet enkel kennis meekrijgen over de rk godsdienst, maar ook de zó nodige linken met hun eigen overtuiging, het respectvol leren omgaan met diversiteit ...dit alles met de nodige aandacht voor hun twijfels, vragen en emoties, rekening houdend met hun individuele sterktes en werkpunten.... Ik begrijp het écht niet... dit zou nu allemaal in 1 lesuur moeten kunnen? In 22 klassen van gemiddeld 19 leerlingen, elk met een steeds groter wordend rugzakje vol begeleidingsmaatregelen, taalachterstand, laag zelfbeeld, zeer diverse achtergrond, weinig basiskennis. Om niet te spreken van de vaak egocentrische communicatie binnen de leerlingengroep. Ik ben met zoveel jaren ervaring op de teller niet bang van uitdagingen, maar weiger me neer te leggen bij een dergelijke basisverarming van ons onderwijs.
Anoniem  
Anoniem  
Vlaminckx Marianne  
Jos Van Rompay  
W.M. Verbaal Vandaag staan de kranten in Nederland en België vol met berichten over de wijze waarop het levensbeschouwelijk onderwijs wordt ingevuld binnen sommige 'informele' schoolinstellingen (gereformeerd, islamitisch, joods...) De 'formele' instellingen kunnen en moeten daar een tegenwicht vormen om verdere radicalisering van verschillende levenshoudingen in onze samenleving te voorkomen. Dat doe je niet in een uurtje per week, zelfs niet in twee uurtjes. Beleidsmakers zouden eens moeten beginnen beseffen welk belang het onderwijs heeft in de vorming van een samen-leving en dat het niet enkel mag dienen om economieën te laten draaien.
Lut Van de Leest  
Anoniem 2 uur levensbeschouwing is nodig om de europese tradities en ons cultureel erfgoed in leve te houden. Jongeren hebben nu al weinig voeling hiermee!
Rita D'hertefelt  
Forrez Miet  
Heleen De Wilde  
Jos Slechten, dekenassistent Leuven  
Anoniem  
Tijani Boulaouali Praktijklectorector KU Leuven Leerkracht secundair onderwijs
Jozef Reniers Hoewel zelf geen leerkracht, onderschrijf ik volledig de oproep. Het artikel van dhr Mark Van de Voorde slaat de nagel op de kop.
Switten Patrick Voor verbinden, tegen polarisatie. Wij pleiten voor 'zelfzorgvuldigheid in een nieuw wij'.
Bart Deckx  
helga inghelram  
Switten Patrick Voor verbinden, tegen polarisatie. Wij pleiten voor 'zelfzorgvuldigheid in een nieuw wij'.
Filip Ceulemans  
Natasja De Canne  
Veronique Segers  
Huys Marijke Neutraliteit bestaat niet in vakken als LEF. Die zogezegde neutraliteit is ook een ideologie, en wordt op een niet kritische wijze aangeboden.
Karen Fieuws  
Lutgart Claessen  
Anoniem  
Karinne Ongena  
Herman Lombaerts  
Jeroen Eenens  
Anoniem  
Josee.dom@telenet.be Wij geloven in de meerwaarde van levensbeschouwelijk -godsdienstonderwijs in de school! De leerkrachten zetten zich met hart en ziel in om de leerlingen christelijke levenswaarden mee te geven.
Annemiet Geldof  
Norbert Wauters, deken voor de Zuiderkempen  
Willem Houf  
Evelien Dhollander  
Leo Kenis  
Véronique Quartier  
Frederic De Mulder  
Sofie cloet  
Anoniem  
Dries Meeusen  
patrick Jacobs  
Sander Mestdagh  
Pater Nikolaas-Willy Devynck o.s.b. Sint-Andriesabdij-Zevenkerken Brugge  
Anoniem  
Stefaan Van Gysegem  
Gunter Verhoeven Eenuursvakken zijn doekjes voor het bloeden. Een leraar heeft minstens twee lesuren nodig om leerlijnen uit te stippelen. Levensbeschouwelijke vorming is nodig omdat mensen, en niet in het minst onze jongeren, zinzoekers zijn. Het gaat er niet om dat wij leerlingen zouden inwijden of bekeren tot een welbepaald zingevingssysteem. Het gaat erom dat wij hen wegwijs willen maken in de diverse, pluralistische en gesculariseerde samenleving waar we samen deel van uitmaken. Dit lukt volgens ons het best als leerlingen met diverse achtergronden samen deelnemen aan de les en als de leerkracht mag getuigen van zijn eigen zoeken, twijfelen en hopen.
Helga Bellaert  
De Cremer Ellen  
Maarten Gilops  
Nys Irma  
Marlies Maertens  
Bike Reyniers Ik ben er , na ongeveer 30 jaar, rotsvast van overtuigd dat ons vak, samen met de andere levensbeschouwelijke vakken ,een meerwaarde is in de persoonlijke ontwikkeling van elke jongere!! op deze manier heeft het dan ook rechtstreeks een meerwaarde voor onze samenleving!! Als we het aantal uren gaan minderen , krijgen we een nog onpersoonlijkere en nog oppervlakkerige omgang met mekaar waardoor er nog meer onverdraagzaamheid zal zijn. Alles krijgt de kans om te evolueren (zoals dat zo mooi heet), behalve de mens/jongere zelf (ten diepste). . . Ik kan hier veel over vertellen. Eventueel wil ik u graag te woord staan en tientallen verhalen vertellen over jonge mensen die dankbaar zijn dat ze 2 uur per week een zoektocht mogen doen. . . gewoon naar zichzelf, naar het (eventueel) existentiële,. .. niet te meten, geen geld opbrengend,. . maar, zoooooo zinvol!
Jan Staes In vele gezinnen is de school de enige plaats waar de kinderen nog kennis kunnen maken met de rijkdom van geloven. De maatschappelijke relevantie van geloven is een van de meest onderschatte aspecten van onze samenleving.
Heirman Karina  
Frank Judo  
De Maere Georges En dan de mond vol hebben over identiteit! Wie begrijpt onze politieke klasse nog?
Nele Bogaert Ik ben heel bezorgd over het feit dat ik niet meer de kans zal krijgen een vertrouwensrelatie met mijn leerlingen op te bouwen. Voor mij is godsdienst geven in de eerste plaats jongeren ademruimte geven, hen helpen groeien tot bewuste mensen die stevig in hun schoenen staan, met oog voor de noden van iedereen in de samenleving.
Vanden Berghe N  
hrman stessens De vraag is duidelijk en ik onderschrijf deze.
Koen Vanthournout Neutraliteit leidt tot onverschilligheid.
Appelmans Patrick  
Eva Colasse  
Maarten Goossens  
Steven Van Peteghem  
Mentens  
Olga Janssen  
Klara Rosiers  
Dries Van Dessel  
Anny Embrechts  
Erik Jacobs  
herman stessens  
Marcel Goossens  
Luc Vinkx  
Christel Heyns  
Goele Pouls  
Anoniem  
Fabienne Vandamme Bezorgde ouder
Jan Maes leerkracht rk.godsdienst Stedelijk Onderwijs Antwerpen Een beschaafde samenleving helpt (ook in het onderwijs door daarvoor speciaal opgeleide professionelen) jongeren bij het op een open en kritische wijze verkennen, verruimen, verhelderen, verdiepen en integreren van de door hen zelf gekozen levensbeschouwing (in dialoog met andere levensbeschouwingen) zodat zij als jongvolwassene in staat zijn zich op een steeds voorlopige wijze levensbeschouwelijk zelf te definiëren, want wie de kans heeft gekregen om ook op levensbeschouwelijk gaandeweg te ontdekken wie zij of hij is en waar zij of hij staat, is een volwaardiger en geloofwaardiger mens én een doorheen die lessen godsdienst of niet-confessionele zedenleer in respect en verdraagzaamheid gevormd burger die weet hoe zij of hij een positieve bijdrage kan leveren aan onze democratische "liberale" samenleving, aan wat rabbijn Jonathan Sacks noemde: "The home we build together".
Allard Vera Vanuit godsdienstige hoek kan men tevens de mentale weerbaarheid van een mens versterken. Tevens het empathisch vermogen blijven verrijken, benoemen van gevoelens, ermee leren omgaan... en dit onderbouwd vanuit het evangelie. Onze maatschappij is al meer dan genoeg een I maatschappij. Tijd voor bijsturing.
herman stessens De situatie is duidelijk.
Johan Van Herck  
Nassira Maeyaert Met één lesuur per week kunnen veel te weinig bereiken voor zo'n belangrijke materie. Het gaat over het leven zelf!
Hilde Jansseune  
Geert Speelman  
Ballegeer Geert  
Alexander François van Biezen (Filosoof en theoloog. Leraar godsdienst en Nederlands in het Damiaaninstituut Aarschot)
Kathleen Feremans  
Lemmens Liesbet  
Anoniem  
Tomas Bruyland  
Anoniem  
Van Lancker Katleen  
Hanne Van Gils  
Jovita  
Riet Dubois  
Peter Delen  
Anoniem  
Anoniem  
Josette Schreurs  
Anoniem  
Velle Els  
Vienne Rudy  
Luc Peirelinck  
Rit Vangeel  
Vera Van de Peer  
Liesel  
Anoniem  
Anoniem  
Dominiek Segaert Steeds geef ik met enthousiasme de lessen godsdienst en dit altijd in respect voor andersgelovigen en niet-gelovigen. Op onze school hebben wij de beste relaties met andersgelovigen die de lessen godsdienst volgen. Er is veel ruimte tot overleg, wederzijdse uitwisseling en ook kennisoverdracht. De lessen halveren en godsdienst slechts 1 uur geven, is absoluut onvoldoende om de interreligieuze dialoog op een ernstige manier aan te gaan. Onderwijs waar dialoog en gesprek over godsdienst, geloof niet of onvoldoende mogelijk is, zorgt voor onwetendheid. Politieke partijen die de onderwijskoepels zouden verplichten om godsdienstonderwijs te halveren, zorgen aldus voor onvoldoende cohesie tussen de diverse godsdiensten en levensbeschouwingen. Het is jammer dat de onderwijsmensen weer via de media een en ander moeten vernemen en dat er geen dialoog is. Andermaal is het respect voor de godsdienstleraren die wekelijks het beste van zichzelf geven, ver te zoeken. Wij houden van ons vak en blijven overtuigd van de absolute meerwaarde van godsdienst in het onderwijs. We zijn diep ontgoocheld in dit debat om het godsdienstonderwijs bijna met het badwater weg te laten lopen. Arm Vlaanderen.
Anoniem  
Joke Demot  
Marieke Nys  
Hilde Van Damme  
Anoniem  
Arseen Pollet  
Saelmaekers Maria Twee lestijden per week zijn er minimum nodig om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen.
Peter De Mey  
Ahmed El Mouaden In een wereld van toenemend bewustzijn van de mensenrechten kan het afpakken daarvan of dit bewustzijn met welke manier dan ook verzwakken, niets anders dan een stap achteruit naar een verleden van onderdrukking, intolerantie en sociale onrust. Mensen hebben meer tijd nodig om hun levensbeschouwingen te leren kennen om deze te humaniseren met het oog op een vreedzame maatschappijj waar de verschillen de mensen niet uit elkaar houden. Het beperken van die tijd gaat dit ideaal of eerder dit fundamenteel mensenrecht frontaal tegen in.
Maaike Deblauwe  
Herman Van Overbeke Als oud directie zelf jaren leerkracht godsdienst kan ik heel moeilijk de wending die ging nu neemt heel moeilijk plaatsen. Hopelijk komen verstandige mensen tot inzicht
Heidi Van den Berghe  
Anoniem  
Andreas Beck, SLO PEGO, ETF Leuven Hoewel zelf geen leerkracht r.-k. godsdienst, maar betrokken bij de opleiding van leerkrachten van het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs, onderschrijf ik van harte deze oproep.
Anoniem  
Marijke Vercruysse  
Agnes Jonckheere Het recht op onderwijs in eigen levensbeschouwing is een recht dat ingeschreven staat in de Belgische grondwet. Godsdienst is geen exacte wetenschap en vraagt een vertrouwensband met de leerling om hierover in vertrouwen te kunnen communiceren. Hoe kan men dat doen in één uurtje per week? Behoud van levensbeschouwing in nodig om de levensvragen van de leerlingen aan bod te laten komen. Het feit dat het zelfmoordcijfer stijgt onder de jongeren is een teken aan de wand. Zingeving is geen verloren tijd maar kan levens van jongeren op het goede spoor zetten.
Tim Van Berckelaer  
Lode Van Nueten  
Esther Geens  
Anoniem  
Christine Haghebaert 2 uren levensbeschouwelijke vakken en hier met name de r k godsdienst zijn voedsel voor de ziel van de mens, voor zijn hele persoonlijkheid. Ze zorgen ervoor dat je sterker in het leven staat en dat je leven een diepere zin heeft. Ze zorgen voor vaste grond onder de voeten en dat heeft de jeugd meer dan nodig!
Ilse Aerts Schande! Mijn leerlingen hebben nog elke week plezier aan de lessen en de mogelijkheid om eens kritisch te praten over de behandelde onderwerpen. Ook in athenea kiezen leerlingen nog spontaan voor het vak katholieke godsdienst!
Dries Vlieghe  
Lutgart Vermeiren  
lieselot coebergh het is belangrijk dat we dit niet als een fait divers beschouwen en onze eisen kracht bij zetten door deze petitie te ondertekenen en te laten rondgaan. Het leerplan r.-k. godsdienst is belangrijk voor de volgende generaties. Zingeving, christelijke cultuur, ........... horen bij een uitgebalanceerd lessenpakket.
Gerda Verstegen  
Marijke Van Puyenbroeck  
Mahieu Eerdekens  
Anoniem  
Dennis De Hoey  
Dries De Crom  
Nathalie Bruyninckx  
Beatrijs Vanhaecke  
Dario Zicari  
Erik Mels De huidige tendenzen tonen wetenschappelijk aan dat levensbeschouwing en spiritualiteit een rechtstreekse invloed heeft op de gezondheid. Holistische mensvisie (term uit de geestelijke gezondheid) toont deze relatie aan. Als je vanuit je (levensbeschouwelijke) overtuiging bepaalde dingen 'wil' realiseren en om een of andere reden 'kan dit niet' dan krijg je stress en bv een burn out met alle lichamelijke, psychische en sociale gevolgen van dien. vb een verpleegkundige die vanuit haar overtuiging vind dat ze meer tijd moet besteden aan haar patiënten en dit niet kan realiseren door tijdsdruk of onderbezetting wordt ziek. Ik heb pas afgestudeerden na drie maand om die reden weten stoppen wegens ziekte. En dan hebben we het nog niet over verschillende religies en samenleving.
Koen Claes  
Vanheste Joceline  
Paul Janssenswillen  
Kristien Pijl  
Anoniem  
Johan Didden De kinderen hebben wel echt nood aan 2 lestijden RKG , Islam, Protestantse godsdienst en Joodse godsdienst daar ze kunnen ventileren en hun kijk op de maatschappij kunnen relativeren, leren wat liefde voor zich zelf betekent en liefde voor de mensen rondom hun. Zie Wim Dekker ‘Wanneer Bonhoeffer in zijn brief van 30 april 1944 zijn analyse heeft ge­geven dat het vertrouwde religieuze klimaat waar de christelijke verkon­diging altijd bij aansloot nauwelijks meer bestaat, stelt hij de korte, maar allesomvattende vraag: ‘Hoe kan Christus Heer worden, ook van de areligieuze mens?’ In de vorige hoofdstukken hebben we gezien dat voor Bon­hoeffer de kern van het christelijk geloof was: de gemeenschap en de navol­ging van Jezus Christus. Maar de vraag is nu: veronderstellen deze thema’s een religieuze ondergrond of kun je ook Jezus Christus volgen als seculier mens met veel minder afhankelijkheidsgevoel dan onze voorouders had­den en met een veel minder kloppend verhaal over het bestaan van God dan een filosoof als Immanuël Kant nog dacht te hebben? Daarmee is een kernvraag geformuleerd voor christenen in de huidige culturele context in West-Europa. Naar mijn mening zit in de korte vraag van Bonhoeffer zelf ook al iets van een antwoord verborgen. Het antwoord op de vraag hoe Jezus Christus Heer kan worden van de areligieuze mens, is Jezus Christus zelf. Hij zelf schept de ruimte van de ontmoeting met Hem, waardoor wij – ongeacht wie we zijn – in zijn leven, dood en opstanding getrokken worden. Het vermoeden dat het antwoord in deze richting gezocht moet worden, wordt bevestigd wanneer we onze blik richten op een ander manuscript uit die­zelfde tijd, namelijk ‘Schema voor een studie’, dat hij in juli/augustus 1944 heeft opgesteld. Deze schets leidt hij zelf in met de volgende woorden: ‘Ik zou een boek willen schrijven – niet meer dan honderd pa­gina’s – bestaande uit drie hoofdstukken: 1. Situatieschets van het christen­dom. 2. Wat is eigenlijk christelijk geloof? 3. Consequenties.’ Door zijn vroegtijdige dood is het boek er nooit meer gekomen. Daar­door kwam het schema open te liggen voor alle mogelijke interpretaties. Kernzinnen lijken mij echter zijn antwoord op de vraag: ‘Wat is eigenlijk christelijk geloof?’ Bonhoeffer schrijft: ‘Ontmoeting met Jezus Christus. Erva­ren dat hier heel het menselijk bestaan wordt omgekeerd.’ Vooral deze zinnen zijn belangrijk: ‘Geloven is deelnemen aan dit bestaan van Jezus (menswording, kruis, opstanding). Onze verhouding tot God is geen ‘religieuze verhouding’, tot het hoogst denkbare, machtigste, verhevenste wezen (…). Onze verhouding tot God is een nieuw leven, gericht op de ander, deelnemend aan het bestaan van Jezus’. Bonhoeffers concentratie op Christus, die we in de voorgaande hoofd­stukken al steeds tegenkwamen, is gebleven. Geloven is navolging en navol­ging is deelnemen aan Jezus’ leven, lijden en opstanding. Relativering van wereldbeeld Is hiermee dan het probleem opgelost dat de moderne westerse mens niet meer gelooft in een wereld boven en achter deze wereld? Niet rechtstreeks. Maar dat vind ik juist het sterke van de aanpak van Bonhoeffer. Wanneer theologen de vraag rechtstreeks willen oplossen, komen ze vaak tot een bin­nenwereldlijke, immanente, horizontale definitie van wat vroegere genera­ties bedoelden, die nog wel in een ‘God daarboven’ geloofden. Dan wordt theologie antropologie. God wordt dan bijvoorbeeld binnenwereldlijk ge­definieerd als het meest schone en meest edele wat mensen voortbrengen of wat in intermenselijke verhoudingen geschiedt. Om het met een citaat van Klaas Hendrikse te zeggen: ‘God is voor mij niet een wezen, maar een woord voor wat er tussen mensen kan gebeuren.’ Bonhoeffer zet in bij Jezus Christus, denkt vanuit de incarnatie, zo­als we eerder zagen. Dat is ook op een bepaalde manier binnenwereldlijk, omdat Hij als mens in deze wereld is verschenen. Tegelijk onthult Hij ons wie God is. En het is de vraag of ons wereldbeeld daarbij dan nog van zo groot belang is. Hoe wij ons God moeten denken is een mysterie, dat in geen enkel wereldbeeld te vangen is. Ook de incarnatie is een mysterie, dat weliswaar een andere wereld dan alleen die van de mensen veronderstelt, maar het staat of valt zeker niet met een bepaald wereldbeeld. We kunnen zeggen: het eeuwige mysterie dat wij God noemen, heeft in Jezus zijn meest menselijke gelaat gekregen. Als mensen die leven in de tijd slagen we er ook niet in om ‘eeuwigheid’ helder te definiëren. In de ontmoeting met Jezus Christus komen we echter in aanraking met een werkelijkheid die onze ge­sloten wereld openbreekt in de richting van een liefde die sterker is dan de dood. Die werkelijkheid kunnen we nooit verstaan door erover te theoreti­seren, alleen door eraan deel te nemen, in gehoorzaamheid aan de roep van Jezus tot navolging. Einde van de religie? De inzet bij Jezus Christus relativeert de discussie over de vraag of Bonhoef­fer het helemaal bij het rechte eind heeft gehad met zijn analyse dat de ‘tijd van de religie’ voorbij was. Het is duidelijk dat hij besefte hoe in zijn tijd de gangbare religieuze interpretaties van de werkelijkheid verdampten. Maar ‘een tijd zonder enige religie’ is daarna bepaald niet aangebroken. In onze huidige cultuur is religie er juist weer in alle soorten en maten. Tegelijk zijn er velen in de westerse wereld voor wie een God boven en achter de wereld voorgoed tot het verleden lijkt te behoren. Veel mensen die vandaag religieus zijn, beleven dat – zoals Charles Taylor het heeft gezegd – binnen het kader van een immanente transcendentie. Dat wil zeggen: hun ervaringen dat er ‘meer’ is, spelen zich af op deze wereld en hebben niet te maken met een wereld boven, achter of na onze wereld. De kerk kan zich van dit alles maar beter goed bewust zijn. Het is belangrijk mensen recht te doen in hun gevoelens dat er geen andere wereld is dan de onze. Als mensen niet meer durven dromen van bovenaardse streken, zullen we hun zeker geen cursus ‘Hoe leer ik weer dromen?’ aanbieden. Wanneer mensen het ondanks hun immanente denkraam toch niet kunnen laten om af en toe te dromen van iets hogers, zullen we hen niet zien als grotere kanshebbers om deel te nemen aan het christelijk geloof. Er is maar één verhaal voor allen, dat is het verhaal van het leven, het lijden en de opstanding van Jezus. We geloven dat dit verhaal zijn eigen dynamiek en kracht zal bewijzen. Het deelnemen aan Jezus’ ‘leven, lijden en opstanding’ zal tot ervaringen leiden die onze ‘gesloten’ wereld op allerlei wijzen zullen openbreken, zonder dat we een in alle opzichten kloppende levens- en wereldbeschouwing hebben. De vraag is of we het hiermee durven wagen, nu ons veel van de vertrouwde religi­euze voorstellingen ontvallen zijn. De ‘tijd van religie’ mag dan misschien voorbij zijn, de ‘tijd van Jezus’ blijkt steeds weer toch niet voorbij te zijn, ook niet in de seculiere wereld van West-Europa.’ Dr. Wim Dekker
Katrijn Coenegrachts  
Bauke Van Betsbrugge  
Sandra De Wolf Het is nu of nooit om een stevig standpunt pro levensbeschouwelijke vakken in te nemen. RKK steek mee je nek uit. Dat doen wij ook in de les. Dezelfde tendens in Hoger Onderwijs. Ook mee bewaken aub.
Anoniem Kennis verwerven op levensbeschouwelijk vlak, over levensbeschouwelijke vragen nadenken, de kans krijgen over bepaalde levensbeschouwelijke zaken een mening te kunnen vormen, zich empatische opstellen t.o.v. anderen, ... hoort bij de persoonlijke groei van een jongere en is een verrijking voor zowel ieders persoonlijk leven als ons maatschappelijk weefsel.
Kathleen Lescouhier  
Annelies Moons  
Ann Wauters  
Tevrat Kuscu  
Anoniem  
Anoniem  
Veerle Lindekens  
Sander  
Zoë Wynants  
Caroline Vermandere Waar en wanneer mogen leerlingen nog eens 'stil' worden? In de klas geven de leerlingen zelf aan dat die nood er is : leren stilstaan... en ontdekken wat voor hen belangrijk is... in plaats van voorbijhollen aan het leven... Wie anders dan wij zal hen dat in deze haastmaatschappij nog leren?
Decock Patricia  
Hugo Van Nueten  
Anoniem  
Marcia Verhaert  
Emilia Geeraerts  
Anoniem  
Christel Geeraerts  
Ria van Bergen  
Davy Herremans  
Bart D'hont  
Trees Pieters  
Anoniem  
Liesbeth Mistiaen Ook als lkr Protestants-Evangelische Godsdienst wens ik het behoud van 2 lestijden levensbeschouwing zoals het nu is. Deze tijd is nodig en kostbaar om alle lln binnen hun eigen levensbeschouwing en in samenwerking/samenleven met alle andere levensbeschouwingen te kunnen laten draaien. Broodnodig dus, aanvulling van uren en projecten zou pas logisch zijn...
Dirk Declercq  
Inge De Clippeleer  
Nele Gillaerts  
Marc Ver Berne  
Pauwels Roger Canon!
Anoniem  
Jasmijn Leemans  
Goedele Vandenbussche  
Luc Vielfont  
Anoniem Ik werk in het buitengewoon onderwijs, en 2u per week is echt wel het minimum om een vertrouwensband te kunnen opbouwen met de leerlingen.
Moens Hilde  
Hilde Nahon  
Marc Franquet  
Edith Dumon  
Poels Walter  
Anoniem Ik krijg meer en meer het gevoel dat bepaalde politici belangrijke fundamenten van onze westerse christelijke samenleving willen onderuit halen. Zijn wij als christen te kritisch, te weinig beïnvloedbaar? Het lijkt me een strategie om zo veel mogelijk mensen onwetend te maken over de eeuwenlange joods-christelijke traditie die hier in het Westen zo'n belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt op zoveel terreinen binnen onze samenleving.
Luk Waterschoot  
Anoniem  
Anoniem  
willem de winter  
De Jaeger Lieve  
Nele Van Dyck  
Bernard Nys  
Anoniem  
Dries SIMOENS CD&V laat zijn trouwste kiezers in de steek, op een heel cruciaal punt.
Joren Cloet  
Amand De Cock Wie wil nu gaan geloven dat geloven een privé- zaak is. Daarvan willen we toch getuigen, dat wij behoren tot één grote wereldbeweging.
Myriam dewilde  
essel frans In een tijd waar mensen zo beïnvloedbaar zijn door extreem gedachtegoed is het wezenlijk om een constructief aanbod te doen vanuit de christelijke traditie die mensen positief benaderd en oproept tot grote solidariteit. Dat vraagt tijd en voldoende contacturen met jongeren. De beslissing om het aantal uren godsdienst te halveren zal zich op lange termijn reveleren als een zeer grote vergissing!
Gilles De Backer  
Martien Schouteet  
Lieve Pans  
Katrien Arnauts  
Mathieu Kravanja  
Hans Strackx Wanneer een ouder en/of leerling kiest voor het katholiek onderwijs is het een evidentie dat deze leerling/leerlinge 2 uur godsdienst per week krijgt. Een halvering zou echt zonde zijn.
Walter De Cubber  
Anoniem  
Patrick Derde  
Hilde Lenders  
Ilse Callaert  
Frank Sierens  
Jozef Messiaen In onze wereld van volksverlakkerij, fake news en relativisme tot in de hoogste regionen van onze maatschappij vind ik twee uurtjes vorming tot gedegen morele persoonlijkheid geen overdreven luxe. Waar levensbeschouwelijke vakken niet langer informeren en tot nadenken aanzetten, nemen twitter en consorten het wel over...
Anoniem  
Hilde Van den Bosscher  
Virginie Noreille  
Greet Cattoor  
Hilde Van den Bossche, lerarenopleider  
Marie-Louise Sack  
Johan Eliat  
Luc Lefief  
Liesbeth Last  
Claudia van den Broek  
Anoniem  
Anny Joossens  
Franky Baert  
Wim Danneels  
Elisabeth MILLIAU Stop de aftakeling van onze levenswaarden!! Als je de bijbel leest begrijp je dat een diepgaande levensbeschouwelijke vorming nodig is. Jonge mensen zijn net op zoek naar zingeving en elke steun van waardevolle en geschoolde leerkrachten r.-k. godsdienst is dan ook noodzakelijk. Indien ook hier weer op beknibbeld wordt dan zie ik de toekomst zeer somber in. Prop jongeren niet alleen vol met wetenschap en kennis, maar geef hen ook de tools om "goede mensen" te zijn.
Johan Demol Geen politieke spelletjes op de kap van de godsdienstleerkrachten die hun werk ter harte nemen en blijkbaar een stuk ruimdenkender zijn dan de politieke dames en heren rond de tafel.
Els Vanwynsberghe  
Annie Calleeuw  
Bart Liekens  
Nicolas Smets  
Anoniem  
de Wit -Al  
Sylvie  
BETÜL CÖL  
Arno Thijs  
Heleen Buysse  
Anoniem  
Karolien Hacour  
Anoniem  
Jan Wauters Het is duidelijk dat diegene die verantwoordelijk zijn voor het onderwijsbeleid naar allerlei drogredenen zoeken om levensbeschouwelijke vakken te halveren! Met deze discussies proberen ze de aandacht af te wenden van de echte problemen waar het onderwijs voor staat. En politiek is het een begin van het afschaffen van de verschillende netten. Dat de Cd&V hier mee akkoord gaat toont aan dat ze voor een paar postjes kiezen en absoluut geen rekening houden met een groot deel van hun achterban!
Soetkin Van Parys Het zoeken naar de mogelijkheid van God maakte ooit van mensen -mensen- met verhalen om van te leven. We leven niet van een half brood alleen.
Anoniem  
Marijke Bobbaers  
Karel Heeren  
Anoniem Godsdienst op school is niet zozeer God, eerder 'dienst' met dan de nadruk op nadenken over dienstbaarheid, ten dienste staan van anderen, diensten onder alle mogelijke religieuze vormen. Ik heb zeer goede herinneringen aan de lessen godsdienst uit de jaren 80 waar er vooral aandacht werd besteed aan het welbevinden van iedere mens.
Martens Martine Geloof hoop en liefde moeten we samen realiseren binnen de twee lesuren godsdienst per week en dit in dialoog met andere levensbeschouwingen!
Anoniem  
Jan Coppens Men weet niet wat men weggooit. Een "neutrale opvoeding" leidt tot "neutrale mensen" en dus tot niets. "Heer, vergeef het en, ze weten niet wat ze doen" (Lc. 23, 34)
Ann Bollengier  
Wuyts Amanda  
Anke  
Erwin Roosen  
Elke Jughters  
Marijke Evens  
Erik Coupe  
Anoniem  
Rosanna De Vos Onze lessen zijn algemeen levensbeschouwelijk vormend!!
An Velghe  
Meyvaert Luc Onze doelen zijn heel breed en geven vanuit onze visie een duidelijk beeld over onze steeds diverser wordende maatschappij. Respect, eerbied en gelijkwaardig met elkaar leren omgaan zijn hier steeds belangrijker. Om de leerlingen hier de juiste richting te kunnen sturen zonder verlies van eigen ideologie is twee uur per cursus zo al heel weinig om alle doelen te kunnen verwezenlijken en aan te bieden. Graag behoud van de uren levensbeschouwing!
Borremans Stefaan  
Steven Lecompte  
Anoniem  
Anoniem  
Saskia Oostvogels  
Mullie Roland Ik ben gepensioneerde godsdienst leerkracht
Anoniem  
Anoniem  
Els Vermeiren  
Donné Hilde  
Steven Vanriest Ik vind het ronduit aanmatigend dat politici beslissen over mijn vak zonder bezoek aan mijn lessen of inkijk in mijn cursus. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hedendaagse godsdienstleerkrachten verder geëvolueerd zijn dan het (catechetische) beeld van politici van het (r.-k.) levensbeschouwelijke vak en dat ze veel meer 'LEF' vertonen dan laatstgenoemden vermoeden. Bovendien is levensbeschouwelijke neutraliteit een waanidee (wat al tot in den treure diets gemaakt is) en draagt alleen het tegendeel - begrip van en voor de levensbeschouwing die elkeen willens nillens heeft - bij tot een betere samenleving. Tot slot is het een bizar fenomeen dat er dezer dagen steeds vaker en op de meest onmogelijke plaatsen met de Vlaamse vlag gezwaaid wordt, terwijl zijn r.-k. christelijke wortels weggewimpeld worden, niet?
Anoniem Wil men dan nog meer verzuring in onze maatschappij???
Valérie Bossaer  
Wouter Verplancke  
Peter Aldelhof  
Marijke van Riel  
Greet Bulté Eric-Emmanuel Schmitt schrijft zo mooi "Dromen leren ons niet wat er gaat gebeuren, maar wat er nu gebeurt. Verre van ons tonen wat de toekomst is, tonen ze ons het heden, met een nauwkeurigheid die geen andere gedachte heeft..." (in Ulysses uit Bagdad). Ik ben wie ik ben en ik werd wie ik werd door leerkrachten, niet omdat ik me altijd hun lessen herinner, maar omdat ze mij hun beschouwing op leven meegaven... en me ruimte lieten om te dromen. We verwachten zoveel van elkaar, maar willen elke ruimte er over te dromen fnuiken?
Dhulst Greta Een atheïstische professor zei ooit: Mijn kinderen moeten godsdienst leren want dan leren ze de wortels van onze (Vlaamse) geschiedenis. Wie geen Bijbelse geschiedenis kent, is ontworteld.
Karen Van Nueten  
Anne Van Roste  
Anoniem  
Emmanuel Wybo  
Bolckmans  
Hans Sebrechts  
Katleen Gysel  
klara Maria van de Velde ik bid
Hein Van Renterghem  
Marijke Vanhoutte Laat ons solidair het wezen en belang van ons vak luid verkondigen... Goede moed allemaal!
Frans Sneyers Ben zelf leerkracht godsdienst geweest en heb ervaren hoe belangrijk deze 'minimum' twee lesuren zijn !
Haentjens Sarah  
Manu Verhulst met heel veel sympathie voor de leerkrachten godsdienst die het zonder die beperking al moeilijk genoeg hebben.
Morren Chris  
Donatella  
Anoniem  
Ann Vermeire  
Christiaan Hannes Twee lesuren per week is in feite al te weinig om zinvol te zijn. Halveren is ronduit belachelijk. Dan beter levensbeschouwing helemaal schrappen uit het onderwijs. Daar is ook iets voor te zeggen, en het zou de levensbeschouwelijke vorming van onze jongeren misschien zelfs ten goede komen als die buiten de scholen om wordt georganiseerd.
Van Praet Sophie  
Anoniem  
Katleen Vandeperre  
Hugo De Wulf, algemeen directeur Regina Caelilyceum Dilbeek  
Gerd Van den Bossche Helemaal akkoord met de oproep. Geen verarming van ons onderwijs a.u.b. !
Anoniem  
Greet Van Hevel  
Wilmots Rafael  
Freddy Geuskens Het is niet omdat er steeds meer van het onderwijs gevraagd wordt, dat er op de uren van levensbeschouwelijke vakken moet beknibbeld worden. Misschien hebben jongeren dat in deze tijden net meer nodig. Ballonnetjes oplaten en natte vingerwerk, dat kunnen we zelf ook.
Bieke Waeyaert  
Anoniem  
Ryssen Gilberte Ik steun alle godsdienst leraren .
Petra ogiers  
Jan Vander Velpen  
Veerle Verbeke  
Evy Van Elsuwege  
Christina Batsleer  
Schoonbaert  
Tinne Kimpe  
Bastiaens Jeanne Ik sta volledig achter de godsdienstleerkrachten R-K godsdienst. Ik kom zelf uit het onderwijs, heb zelf altijd godsdienst gegeven aan mijn leerlingen. Toen was er nog elke dag een half uur godsdienst voor de lln. Hoe kun je nog echte waarden aanbrengen die steunen op godsdienstige principes. Breng Gods Woord bij de mensen en je zal zoveel zelfmoorden en vechtpartijen, oorlogen en geweld uitschakelen!
Kaat  
Kenny Devos  
Anoniem  
Ilse Debrabander  
Karen Sanders We hebben echt wel 2 lesuren per week nodig om van betekenis te kunnen zijn voor de leerlingen.
Philippe Beaujean  
Lena Rom  
vanderlee ludo  
Els Brondeel  
Sofie Roelans  
Véronique Van Der Meersch  
Rita berghmans  
Nienke  
Beyaert Mieke  
Anoniem Als gelovige heb ik er heel bewust voor gekozen om mijn kinderen (11 jaar en 14 jaar) in te schrijven in een katholieke school in de hoop dat zij daar (zoals thuis) ook de waarden van ons katholieke geloof meekrijgen. Bovendien herinner ik mij dat mijn leraren godsdienst (die nog steeds lesgeven op de school waar ik nu zelf leerkracht ben) mij steeds geleerd hebben om met kritische blik én met mededogen te kijken naar de maatschappij rondom mij. Kortom, tijdens het vak godsdienst in de laatste jaren humaniora heb ik geleerd na te denken, te filosoferen, te observeren … en dat alles met ons katholieke geloof als leidraad. Het zou een schande zijn als dit vak in het katholieke onderwijs wordt herleid tot een 1-uurs vak. Hoe kan je verwachten van onze jeugd dat ze hun geloof beleven wanneer ze niet (meer) weten waarover het gaat?
Miel Braspenning  
Mustafa Akpinar  
Anoniem  
Myriam Brusten  
Anoniem  
Bruno Peeters  
Anoniem Als de jeugd nergens meer kan praten over hun diepste zijn en hun geloof, hun twijfels en vertrouwen.... wat voor een samenleving krijgen we dan? Deze uren dragen bij tot meer begrip en verdraagzaamheid in ons multiculturele België.
Kevin Kegeleers  
Anoniem  
Anoniem  
Alice Doms  
Vincent Dedecker  
Kevin Tygat  
Heidi  
Flo Dedecker  
Gilis Greet De lessen katholieke godsdienst zijn fundamenteel en zeker in het huidige klimaat van onzekerheden van levensbelang!!
Eline Mahieu  
Els Pouseele  
Steven Crauwels NOOIT! NOOIT! NOOIT!
Anoniem  
Gaethofs Katrien  
Frank Morlion  
Johanna Vercruysse  
Azzouz Ahmed Het is zeer belangrijk dat de 2 uren levensbeschouwing per week behouden blijven, zowel in het officieel- als in het vrij onderwijs. Levensbeschouwelijke vakken zijn zeer belangrijk voor onze kinderen en jongeren. Er worden belangrijke maatschappelijke thema's behandeld. Er wordt een dialoog gevoerd met onze kinderen en jongeren over existentiële vragen en zingeving in ons leven. Verder zijn er ook de interlevensbeschouwelijke competenties die gerealiseerd worden zodat onze kinderen en jongeren leren samen leven met iedere burger in de maatschappij ongeacht zijn cultuur of levensbeschouwing. Waarom zou dit allemaal overboord moeten gegooid worden? Integendeel, dit zou moeten versterkt en gefaciliteerd worden.
noukens thei  
Verschueren Marie-Christine  
Sabine Van Eemeren  
Anoniem  
Helga Peeters  
Annelies Verstappen  
Stef Gordts Het is stuitend hoe bepaalde mensen tegen ons vak reageren vanuit een verstoord beeld van wat de godsdienstles vandaag de dag inhoudt. We werken elke dag aan een levensbeschouwelijk vak dat voluit gaat voor dialoog tussen pluraliteit, christelijk geloof en leefwereld / identiteit van de leerling. Ons vak is géén indoctrinatie en zelfs geen inwijding in een religie, dat gebeurt in de catechese buiten de school. We dragen bij tot de verruiming van de horizon van elke leerling. Daarvoor is 2 lesuren per week een minimum.
Kristel Dhollander In een wereld van toenemende diversiteit en groeiende onzekerheid hebben onze leerlingen meer dan ooit nood aan gesprek. In welk vak kan dit nog? In het vak godsdienst natuurlijk! Leerlingen kunnen daar zichzelf zijn, leren bepaalde maatschappelijke discussies aan te gaan, leren er zichzelf kennen. In een wereld waar de zelfmoordcijfers zo hoog zijn, is er meer dan ooit nood aan ons vak! Denk aub goed na voor onverantwoorde beslissingen te nemen!
An Van De Velde  
Rani De Clercq  
Sabine Verleye  
Florizoone Mieke  
Verstuyft Marie-Thérèse Afblijven van dit minimumprogramma!!!
Anoniem  
Carlo Heulens Ik voeg er nog aan toe dat we know how hebben in strategiën tegen godsdienstradicalisatie.
Katrien Vandermarcke  
Van Herck Paul  
Willem Côme Twee uur is een minimum.
Karen Hillen  
paul pannier  
Gert Dujardin De rijkdom van het vak godsdienst vandaag mogen we onze leerlingen niet onthouden.
Barbara De Witte  
Bert Hellebaut omwille van de levensbeschouwelijke geletterdheid en de zo noodzakelijke interculturele competenties
Nele De Boeck Ik ben ouder en kies bewust voor een katholieke school
Esther Horemans  
De Deken Jean We doen het voor Joske Peleman
Tina De Bisschop  
Stans Carine De meerwaarde van ons vak, de waarde van ons vak binnen een christelijke school kunnen we niet blijven garanderen met een halvering van onze uren. Wie gaat onze leerlingen nog laten nadenken over levensvragen, wie gaat nog stilstaan bij hetgene waar het in het leven echt om gaat. Geen halvering.
Anoniem  
Greet Jorissen  
Karin Maetens  
Opdedrynck Lieve  
Anoniem  
Luc Descheemaeker  
Wildemeersch Geert  
Van Mulders Griet  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Godsdienst lessen moeten blijven waar gaan we anders met onze maatschappij naar toe als er geen normen en waarden meer zijn?
Anoniem  
Bert Moonens  
Vincent Dewulf  
Leen Van Eenhooge  
Debbie Hoste Voor zij die twijfelen aan het nut van ons vak of aan de invulling ervan: ik (net als mijn collega's van andere levensbeschouwingen) nodig jullie uit om eens een paar lessen bij te wonen. Misschien dat er dan een duidelijker beeld kan gevormd worden.
Leen Jespers  
Busra Dogan  
Anoniem Not diner! Levensbeschouwing MOET in het curriculum blijven om leerlingen tot volwassen mensen te vormen
Raes Eve  
Huyghe Een geestelijke verarming zorgt voor het verval van een cultuur. Jullie als ministers zijn verantwoordelijk voor het erfgoed van komende generaties. Geestelijke rijkdom zorgt voor een gezonde maatschappij!!!
Vander Putten Brigitte  
Peter De Keulenaer  
Larissa  
Bekaert Stefaan Steeds zal er vanuit een overtuiging worden lesgegeven. RK godsdienst(leerkrachten) vertrekt uit het geloof dat er een God is die liefdevol is. Geloven in méér dan het aardse. Boeiend om daar met jongeren over te spreken, te getuigen. Eén uurtje is bijna niets meer. En later zal men dan vaststellen: 'onze jongeren hebben minder waarden, normen, schoonheid en liefde... Hoe zou dat toch komen???
Peter De Keulenaer  
Anoniem Ongelooflijk dat er zelfs nog maar nagedacht wordt om dit te halveren. Het is een stuk de basis van de vorming van onze kinderen.
Ines Burkhardt  
Boone Geert  
Gudrun Van Gastel  
Frank Vandepitte Ik ben zelf geen leerkracht, maar steun ten volle deze oproep. Dat de christelijke godsdienst vandaag al te weinig bemind is, verwondert niet, in deze zin dat zij ook al te weinig bekend is. Wel hoop ik dat het godsdienstonderwijs intussen meer de kern opzoekt dan het veertig jaar geleden deed, toen het - in mijn aanvoelen - bleef hangen bij ethische kwesties (hoe belangwekkend deze ook zijn, en hoe zinnig ook de bijdrage die het christendom aan het denken hieromtrent kan leveren). De christelijke godsdienst - én het christelijk geloof - is een schat. Vooreerst is zij dat niet minder dan andere godsdiensten. Maar bovendien blijkt zij, en niet in het minst voor de huidige westerse cultuur, net uiterst relevant. Althans voor wie de moed opbrengen dieper op haar in te gaan. Daarvoor is het allereerst nodig daar ook de kans toe te krijgen. Wie ertoe wordt uitgenodigd, en op de uitnodiging ingaat, wordt er vroeg of laat ook door uitgedaagd.
Melissa Coysman  
Tops Jef  
Renaat Jonckheere Ieder jaar neem ik op het einde van het schooljaar bij mijn leerlingen een evaluatie van het vak godsdienst af. Wat blijkt? Zij vinden het vak weldegelijk nuttig én interessant omdat het hen helpt hun levensbeschouwelijke visie aan te scherpen. Luister dus ook naar hun stem a.u.b. Of staat de leerling niet (langer) centraal? Bovendien: bedankt voor de slag in het gezicht van zovele gemotiveerde leerkrachten die de boeiende weg van levensbeschouwing met hun leerlingen gaan... Kwestie van de job van leerkracht aantrekkelijk te maken?!
Liesbeth Van Gestel  
neyens luc Godsdienst is levensles...
robert matheus, geestelijke De twee lesuren zijn uiteraard niet te veel, integendeel, maar op voorwaarde dat de inhoud wel degelijk de substantie bevat van de katholieke leer (de 12 artikelen van het geloof, de geboden, het gebed, de sacramenten) en de lesgever echt gelovig is. Sinds van mijn schooltijd (secundair 1975-1982) was dit al niet meer het geval, en nu is deze situatie alleen nog maar verergerd. Indien de situatie zo blijft heeft het geen zin om zelfs maar één uur te behouden. Beter één uur echt godsdienstonderricht dan twee uren over menslievendheid te praten.
Lies Vandamme  
Luc Delaey  
Koen Vermeiren  
Filip Carpentier  
Karolien Goethals  
Anoniem  
Hendrik Buckinx  
Ustun Mehmet  
Kelly Keasberry Geen leerkracht RK-godsdienst, maar journalist bij Tertio en protestants theologe. Van harte onderteken ook ik deze petitie.
Annik De Zutter  
Liesbet Bastiaens  
Ramaekers elisabeth In een school leren jongeren LEREN maar in de levensbeschouwelijke vakken leren jongeren LEVEN. En omdat in onze samenleving normen en waarden zo belangrijk zijn, zijn die levensbeschouwelijke vakken juist onontbeerlijk. Dus handen af van onze vakken.
Herlinde Van Hecke Met volle overtuiging getekend !
Sabine Alexander Levensbeschouwelijke vorming is een vak waarin zingeving en samenleving elkaar kruisen, een vak waarin plaats gemaakt moet worden voor nuance, respect en het kritisch tegen het licht houden van vele luid verkondigde meningen. Levensbeschouwing heeft bijgevolg voldoende tijd en rust nodig om zich ten volle te kunnen ontplooien, maar krijgt dat in één lesuur per week niet gedaan.
Maarten Devos  
Jolien Ruysschaert  
Anoniem  
Sam Deprest  
Heino Vanmarcke Wie het nut van levensbeschouwelijke vakken niet in ziet, is (levensbeschouwelijk) blind. Zieltjes winnen is echt niet meer aan de orde. Wél van jongeren kritische mensen maken. En dat is toch waar we in onze seculiere maatschappij naar streven?!
Evelien Moonen  
Chris Dijckmans  
Karlien  
Inge Almey  
Bart Lanens  
Luc Claeys  
Kay Nieling  
Katrijn De Pue  
Karen Demey  
Anoniem  
Claudine Van Hoecke  
Sebastien Demortier  
Ismail  
Harun Korkmaz  
Katrijn Van Gils  
Filip Grauls  
Kay Nieling Waarom moet dat godsdienstonderwijs weg? Waarom óns erfgoed, ónze cultuur en óns geloof verloochenen?? Wat is er toch allemaal aan de hand in België? Ik stel me grote vragen bij de huidige politici en bij de onchristelijking van België :(... ik zal vechten voor mijn kinderen zodat zij nog degelijk (echt degelijk) godsdienstonderwijs krijgen!
Axana Ligneel  
Lieve  
jorn jehaes De enorme culturele en identitaire (levensbeschouwelijke) waarde van het vak r.-k. godsdienst wordt blijkbaar door onze politici onderschat. Van waaruit durven, doen en denken wij? Of doen wij gewoon maar? En wat als als het leven niet zo eenvoudig is als deze slogans laten uitschijnen....
Gwen De Loose  
Anoniem  
Machteld Van Hamme  
Döner Fatih  
Greta Van Humbeek De leerlingen hebben veel nood aan zingeving!!!
Wirix Kristof  
An Denys  
Leo Paessens Gosdienst lessen moeten blijven. Terug naar de oude catechismus terug invoeren
Daan Ceulemans  
Johan Browaeys Voor de emotionele en relationele ontwikkeling van onze jeugd, voor het gehele proces van menswording en goed burgerschap, zijn twee uren levensbeschouwing wel degelijk noodzakelijk. Mensen vragen me soms “hoe” ik het vak R.-K. Godsdienst vandaag geef. Dan luidt mijn antwoordt: ik geef christelijke leefsleutels op een bedje van oud-testamentische waarden met een vleugje warmte en een zalfje van liefde. Iedereen is mee. Een één-uursvak is veel te mager om consistent dit warm christelijk verhaal mee te geven. De vele kinderen die nood hebben aan voorbeeldfiguren en het ter sprake brengen van diepmenselijke gevoelens, hebben deugd en steun aan ons, leerkrachten godsdienst. In twee uren.
Anoniem  
Sebastian Huybrechts  
Vanhove Lucrèce Ik heb jaren met plezier RKG gegeven in de derde en vierde jaren van het BSO. Om een open gesprek over religie te kunnen voeren met jongeren is een vertrouwensband nodig. Een dergelijke band is niet mogelijk met één lesuur per week. Ik heb ook altijd geopteerd voor 2 aaneensluitende lesuren, zodat de leerlingen de tijd hebben om zich open te stellen en hun persoonlijke mening te durven naar voren brengen.
Charlotte Breugelmans  
Anoniem  
Katelijn Vandekerckhove Een maatschappij zonder diepgang is een verloren maatschappij. Diepgang zit net in religie en laat de mens naar de ander kijken als mens. Laat ons het recht op godsdienstbeleving en godsdienstopvoeding bewaren in onze maatschappij en de jongeren daarin geen lacune bezorgen!
Caroline Roose  
De Burghgraeve Peter  
Walter Vercammen  
Martijn Steegen  
Anoniem  
Anne Plessers  
Ingrid De Winter Ik onderschrijf de oproep om voldoende (les)tijd te behouden voor waardevolle levensbeschouwelijke vakken!
Charlotte Decroubele  
Van Overloop Anne  
Katinka Steen  
Lies Van Espen  
VANDENHENDE PETER  
Bossers Samuël  
Heirbaut Lea Deze lessen zijn even belangrijk als zuiver water en zuivere lucht ...zo nodig voor onze gezondheid !
Anna Dox  
Griet Leys  
Anoniem  
Maes Isabelle  
Hilde Van Hemelryck  
Dierick Luc  
Anja vanderplasscheb  
Lutgarde Beernaert  
Anoniem  
Ilse Devos  
Stijn Van Wouwe  
Anja Paddeu Onderwijs mag niet onderhevig zijn aan politieke spelletjes !
Ole Laveyne  
Martine Van Hecke  
Anoniem  
Inés Duwaerts  
Daniël Castelein Na 42 jaar leerkracht godsdienst, afgestudeerd aan de Leuvense universiteit, ben ik - sinds september met pensioen - zeer verbaasd over het debat omtrent de mogelijke halvering van de lestijden van dit levensbeschouwelijk vak. Uiteraard ben ik helemaal niet akkoord met deze 'denkoefening'.
Hava Kaya  
Kelly Cathelijn Wat zijn we zonder zingeving en levensbeschouwelijke vaardigheden? Ik hoop echt dat we de jonge mensen van morgen kunnen blijven vormen!
desteghe teejo  
Geert Annaert  
Arne Vangheluwe  
Lies Debel  
Lut Bonhomme  
Anoniem  
Hervé Meykens  
Van Campen Greet  
Joris Van Lierde  
Monique Bonny  
Pieter Van Lierde  
Jeroen Van Lierde  
Anoniem  
Julie Gommers  
Gizem Bilge  
Anoniem  
Mergaert greet  
Anoniem  
An Vandezande  
Stallaert Camiel  
Anoniem  
Burcu  
Renaat Paternoster  
Anoniem  
Mark Cornelis Velen zijn op zoek naar zin en houvast. Meer dan ooit is er nood aan spiritualiteit en zingeving. De r.-k. godsdienst geeft die. Ook verinnerlijking en verdieping. Godsdienst is onmisbaar in deze tijd van Godsverduistering.
Niels Vermeulen  
Femke Forger  
Isabel Marchal  
Ashta Malfait  
Anoniem  
Coeman Trui  
Gerd van den Broeck  
Coene Gaan we dan binnen afzienbare tijd jammeren over onze identiteit ?
Christophe Wijnen Eerst een vak invoeren om daarna te zeggen dat er een overlapping is. Kunnen ze dat niet aanpassen bij M&S?
Anoniem  
Katleen Van den Eynde  
Verellen Inez  
Katleen Bockstaele  
Anoniem  
Anoniem  
Johan Truyen  
Bart Van Malderen  
Van de Pitte Yvonne Dit is ongehoord ! Geef hoop en toekomst aan de jeugd door zinvol leven en streven naar een betere wereld waarin ieder zijn steentje bijbrengt en zelf gelukkig is ! Goede godsdienst reikt voorbeelden aan van mensen die vrede bevorderen... (minder zelfdoding)
Van Eetveldt Trees  
Jörgen Verherstraeten  
Helga Dierckx Kinderen hebben een natuurlijke honger naar spiritualiteit. Ze stellen vragen die wij afgeleerd hebben ze te stellen. En om hieraan tegemoet te komen is er ruimte in tijd nodig op school. Bewust tijd vrijmaken omdat niet alle kinderen hier thuis de kans toe krijgen. Kinderen hebben nog een gevoel voor de ziel, staan dichter bij de bron. Wij kunnen hen begeleiden in hun spirituele, christelijke groei. Zo kunnen ze mits goed en bewust gebruik hun talenten, gevoel voor onrecht,... inzetten voor de wereld die het nu zo hard nodig heeft. De laatste jaren werken we samen met de andere levensbeschouwelijke vakken projecten uit rond interlevensbeschouwelijk samenleven met als gevolg kinderen die meer respect tonen voor elkaars overtuiging. Een stap naar meer wereldvrede. Om deze projecten tot hun recht te laten komen is één lesuur per week niet voldoende.
Petra Pauwels  
Jan Slaets  
Anoniem  
Anoniem Ik studeerde 3 jaar geleden af als godsdienstleerkrachte. Nog voor ik mijn diploma behaalde, ging ik al aan de slag in het secundair onderwijs. Ik hou van mijn vak en ik ben er zo fier op. Mijn leerlingen zien godsdienst niet als een 'chill-uurtje', waarin ze enkel films bekijken, kunnen babbelen over alles wat hen interesseert... Nee, mijn leerlingen beseffen het belang van dit vak. Ze erkennen de rol van dit vak in hun persoonlijkheidsgroei, in hun groei als mens. Ze beseffen dat dit vak ook gaat over de geschiedenis én de toekomst van onze Vlaamse samenleving. Jammer dat mijn 12-, 13-, 14-, 15-, 16- jarige leerlingen dit zo beleven en u niet, beste politici. Geef het nog een kans! U bent alvast heel hartelijk welkom in mijn godsdienstles. Dan laat ik u zien hoe broodnodig mijn twee lesuren godsdienst zijn.
Anoniem  
Waegeman Lena Als leerkracht godsdienst investeer ik veel tijd in verbindende dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen. Dit is onmogelijk te realiseren in 1 lesuur godsdienst. Wijzelf en onze leerlingen worden alleen maar rijker door open dialoog. En om het met de woorden van één van mijn leerlingen te zeggen: "Hoe waardevol is het samenzitten met verschillende levensbeschouwingen in de les godsdienst. Alleen zo kunnen we elkaar echt leren kennen en kan er verbondenheid groeien." Wijsheid uit de mond van een jonge moslim. Hartverwarmend! Laat ons in deze tijd van toenemende polarisering die 2 lesuren behouden om te werken aan verbinding. We hebben ze hard nodig in onze samenleving. Wie gaat aan die verbinding werken als wij dat niet meer kunnen doen vanuit onze lessen? Trouwens: er is meer dat ons verbindt dan wat ons scheidt. Ik vraag met aandrang dat we dat 2 lesuren per week mogen blijven benadrukken om op die manier de verdraagzaamheid en het respect voor elkaar te voeden. Wie denkt dat er nog godsdienst gegeven wordt zoals 50 jaar geleden moet dringend onze lessen eens bijwonen!
Steven Verlinden  
Bekaert Kathleen  
Peter Brokken  
Steven Deltour  
Michael Van Zeebroeck  
Anja Broekx  
Anoniem  
Karlien Debruyne  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Geertje Deforche  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Dit vak is noodzakelijk om waarden en normen mee te geven met de jongeren. Er is aandacht voor verschillende geloofsovertuigingen. Als men elkaar beter begrijpt, zal men elkaar ook meer waarderen.
Anoniem  
Natacha Frantzen  
dirk lombaert  
Trees Vandenbussche  
Annemie Vermaelen  
Ann Geeroms  
Agnes Recour  
Anoniem  
Peter Verbeiren  
Tine Vervloesem  
Dewaele Lies  
Depoorter Marc Elke mens is een religieus wezen, afbreuk doen aan dit feit is de mens ontmenselijken, een stukje van zijn ziel wegsnijden. In alle vrijheid onderwijzen we dag in dag uit de kostbare waarde die de mens tot mens maakt, ik doe dit vanuit een ongelooflijk geloof in een liefhebbende, scheppende God. Ik geloof in de kracht van een vrij levensbeschouwelijk onderwijs waar elke erkende godsdienst of vrijzinnigheid zijn plaats heeft. Het zou veel beter zijn onze uren te verdubbelen per klas/per leerling in plaats van te halveren. Geloof in de kracht van die vrijheid, het maakt elke leerling vrij. Het krachtigste van levensbeschouwelijk onderwijs is dat het niet meetbaar is, want de mens is niet meetbaar. De kracht van levensbeschouwelijk onderwijs is dat het niet beknot, beknot het dan ook niet door het van onze leerlingen af te nemen. Je neemt er een grote vorming van een humane samenleving mee weg, je neemt iets weg wat onvervangbaar is.
Hilde De Bruyne  
Kurt Lecompte Graag blijven investeren in dialoog aub!
Nathalie  
Nele Van Neck  
Sylvie De Pauw  
Dom Erik-Godfried Feys, osb. - prior Sint-Pietersabdij Steenbrugge  
Anoniem  
D’Hollander w  
Anoniem De katholieke scholen steken hun kop niet in het zand. Met een brede en open blik kijken we naar de wereld rondom ons, een wereld waar iedereen naar waarde wordt geschat en iedereen meetelt. Hoe kunnen we onze leerlingen sensibiliseren om een brede kijk te hebben op de wereld en onze naasten als we geen middelen krijgen om ogen op een andere manier te doen kijken? Onverschilligheid is nefast voor onze samenleving!
Fons Vanden Berghe /
Marie-Jeanne  
Godelieve Tirelren  
Ann-Sophie Popelier  
Mario  
Bram Verbeeck  
Vera Matthieu  
Marieke De Kegel  
Toon De Wachter  
Anoniem  
Anoniem  
Lies Matton  
Sylvie van der Wulp  
foulon liesbeth  
Martine Van Overmeiren Laat leerlingen even de rust om op een positieve manier na te denken, te overleggen, te debatteren over zaken die er toe doen, zaken die een wegwijzer kunnen zijn in hun leven.
Ingrid Clarysse  
Tim Tuerlinckx  
Dirk Depoorter  
Dirk Beirnaert Religie en spiritualiteit zullen niet uit de samenleving verdwijnen met het halveren of afschaffen van levensbeschouwelijke vakken. Er zullen alleen meer mensen zijn in de samenleving van de toekomst die nooit geleerd hebben adequaat met religie of spiritualiteit om te gaan. En het vraagt echt niet veel historisch bewustzijn of kennis van de actualiteit om in te zien welke ongelukken daarvan kunnen komen. Politici dienen problemen van de toekomst te voorzien, niet te veroorzaken.
Els Vermeeren  
Goethals Liesbeth  
Anoniem  
Guillaume Damman  
Anoniem Onze lestijden zijn de weinige uren waarin leerlingen tijd kunnen spenderen aan hun gevoel, welbevinden... Ze kunnen in het kader van de lessen en de leerplannen hun mening uiten, leren met elkaar op een respectvolle manier in gesprek gaan, leren hun mening correct te formuleren. Onze samenleving is zo divers. Leerlingen leren in onze lessen waarom verschillende culturen en godsdiensten zich op hun specifieke manier uiten. Leerlingen hebben vaak een uitgesproken mening over 'de moslims' die terreuraanslagen plegen en in onze lessen nemen we de tijd om duidelijk te maken dat bij terreurdaden allesbehalve een link te vinden is met de echte Islam. De joodse bevolking in Antwerpen wordt bespot omwille van hun uiterlijke kenmerken. Wij nemen in ons vak de tijd om uit te leggen dat deze kenmerken een uiting zijn van waardevolle wetten voor die mensen. Zo zijn er nog zeer veel voorbeelden te geven. Begrip én kennis lossen heel veel conflicten en vooroordelen op. Het wordt onmogelijk om slechts met de helft van de lestijden hetzelfde te bereiken.
Heleen Van Nyen  
Rik De Coninck  
Elise Pollet  
Els Vandeloock  
Anoniem  
Johan Dumont De steeds toenemende onvrede bij hen die materieel gezien meer dan voldoende hebben, bewijst dat we om volledig mens te kunnen zijn, ook iets anders nodig hebben, dat we volgens mij alleen in de verinnerlijking zullen vinden
Hubert Sanders  
Anoniem  
Anoniem  
Jasmine  
Stefaan Bonte  
Anoniem  
Mathias Parret  
Jonas Blomme  
Piet Martens, Hast Katholiek onderwijs Hasselt  
Anoniem  
Anoniem  
Sarah De Wolf  
florcha depestel  
Anoniem  
Willy Schaeken Hedendaags godsdienstonderwijs biedt een integrale vorming voor jonge mensen. Die vorming heeft raakpunten in talrijke humane vakken en bevordert de groei naar een krachtige identiteit. Twee uren godsdienstonderwijs zijn geen overbodige luxe, neen, de uren zijn broodnodig en noodzakelijk om jonge mensen te begeleiden naar een zinvol leven.
Paul Vanthournout We voeden de "horizontale" dimensie van de mens al meer dan genoeg. Maak ook plaats voor de verticale dimensie die weliswaar niet gebonden is aan één geloof maar bij ons op school in de lessen r.-k godsdienst wel aan bod komt en welke wij aanbieden (dus niet opdringen) aan de leerlingen.
Anoniem  
Sven Lambrecht  
Vanden Bogaerde Piet  
Anoniem  
Pauwels Jos  
Bert Coene  
Mertens Maria  
Marleen Van Impe  
Scheyltjens Esther  
Baeyens Danny  
Anoniem  
Nicole Danneels  
Peter Verlinde levens-beschouwing blijft een belangrijke schakel in het proces van bewuste mens-wording. Bij een schoolse opleiding betracht men jonge mensen op te voeden tot mondige mensen die functioneren in een maatschappij. Stil staan bij en visie op waarden en waardenbeleving lijkt mij onontbeerlijk in dit groeiproces. Daar mogen gerust twee uur uit een lespakket voor worden voorzien.
Tine Croonen  
Marc Serneels Filosoferen over alle aspecten van het leven is een noodzakelijk onderdeel van de vorming van onze kinderen!
Michielsen Maria Wie ernstig met onze kinderen begaan is, kan de lessen levensbeschouwelijke vakken niet halveren en beperken tot amper 50 minuten per week! niemand kan leven zonder overtuiging, les geven, met kinderen onderweg zijn zonder overtuiging kan niet. ik heb hierin genoeg ervaring opgedaan in heel mijn onderwijsloopbaan.
Hannelore  
Geenen Rita  
Ludo Vander Mierde  
Joye Desmedt  
Sara Van Durme  
Jan Bouwens  
Jonathan Lambaerts  
Anoniem  
Raphaël Arteel  
Paul De Mulder Onze maatschappij en cultuur heeft vanuit het verleden een héél gelovige basis. Lessen godsdienst herleiden tot een minimum of afschaffen is zuiver barbarisme. Breek dan ook maar onze kathedralen af en gooit alle religeiueze schilder- en muzikale kunst van de Vlaamse Meesters dan ook maar op de brandstapel. En dan blijst er ook nie veel meer over. Ik wens en wil geen verloochening van onze herkomst en eigenheid !! Het is ook een eis i.v.m. respect voor nprmen en waarden. Paul De Mulder - Boechout
Anoniem Als we onze lesuren gehalveerd gaan zien worden, zullen de lessen ook oppervlakkig worden.
Morlion Koen  
Roberte Nivelle  
Koen De Witte "Belangrijker nog is de positieve invulling van het vak. Religie en levensbeschouwing bieden mensen een perspectief om een gelukkig en zinvol leven uit te bouwen. Leerlingen komen er in contact met dingen die ze niet meer (of toch steeds minder) in de samenleving ervaren: wees de eerste om iets te doen en wacht niet op anderen, probeer er voor iedereen te zijn en niet alleen voor degenen die iets voor jou kunnen doen, wacht niet met helpen, maar handel direct, laat het algemeen goed primeren op het individuele en dies meer. "(Hans Geybels) Leren opkomen "tegen een samenleving die steeds meer depressies en zelfmoorden voortbrengt als ik de psychiaters Verhaeghe en De Wachter mag geloven. "(Hans Geybels)
Kathleen Dams  
Reinout Triest  
Baeten Sylvie  
Frank Vervliet  
Willy Dhollander  
Andy Delmé  
Anoniem  
elisa snoeks  
Jeroen Van den Broeck  
Natalie Van Looy  
Br. Aimé Peirsman Religieuze zingeving in het leven is van het grootse belang. De mens is spiritueel gegrondvest en wil daarop zijn religie bouwen. Dat vraagt tijd en veel aandacht tijdens de schooljaren. Twee uur godsdienst per week is absoluut nodig.
Stijn Demaré  
Tonnard Carine  
Anoniem  
Conny Monteyne  
Roelant José  
Agnes  
Marc Vanhoutte Het is gewoon onbegrijpelijk dat politici in de levensbeschouwelijke vorming, de lessen godsdienst, willen snoeien. Mocht dit het geval zijn dat verdwijnt bij mij het vertrouwen in de partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn. En dan zal ik voor het eerst in mijn leven partijloos achter blijven. Tot wie hoeven wij ons nog te wenden voor de verdediging van de christelijke waarden? Eens te meer blijkt weer dat partijpolitiek blijkbaar de hoogste waarde is en dat omwille van de hoop op stemmenwinst alles gepermitteerd is.
Van Laer Bob Meer dan ooit hebben jongeren er nood aan om begeleid te worden in het samen ontdekken en beleven van waarden.
Wim Horvath  
Maddy Vermeersch  
Van Roey Lieve  
Hilde Mattens Met hart en ziel tracht ik als LEERKRACHT r.k.-godsdienst waarden, cultuur, zingeving en interlevensbeschouwelijke competenties te laten LEVEN bij ‘mijn’ en andere leerlingen van de school. Soms ervaar ik twee lesuren per week als een minimum ... omdat leerlingen graag samen eens van gedachten wisselen over levensvragen die anders moeilijk ter sprake zouden komen. De les is soms te kort en mag dan voor hen tot het einde van de pauze erna duren. Heerlijk toch, zo’n momenten?! Neem deze onze jeugd niet af!
Tifany Bracké  
Leen Dewulf  
Anoniem  
Marijke Van Dooren  
Caroline De Meester  
Guy verhavert  
Dieter Synnaeve  
Valerie Van Dingenen  
Hildegarde Van Driessche  
Anoniem  
Sylvia Dillen Halveer het loon van onze ministers. Die doen toch niets nuttig!
Van Beek Joanna  
Adriaenssens ALFONS  
Ria Ruelens Verdieping is maar mogelijk als leerlingen de tijd en ruimte krijgen om te leren kennen en om te ervaren hoe rijk onze gelovige grondvest is. Neem hen die kans niet af.
Lieven Van Rijckeghem  
dominique depuydt  
Marc Buys  
Mimi Levenstond Mijn leerlingen van 5 TSO: "Mevrouw, dat willen wij helemaal niet! Kunnen wij een brief naar die politici sturen om te zeggen dat wij dit vak willen behouden want het is het enige waarin we onze mening kwijt kunnen en waar naar ons geluisterd wordt."
Anneleen Adriaensens  
Charlotte Houttekier  
Elien Rogiers  
Evy Stevens Levensbeschouwelijke vakken geven de leerlingen zoveel meer mee dan enkel en alleen wat de Bijbel, Khoran of andere hen meebrengt. Het leert hen praten, kritisch denken en leert hen ook bepaalde attitudes en inzichten. Elkaar helpen bijvoorbeeld, iets wat leerlingen jaren hebben moeten leren maar wat verschillende politici duidelijk vergeten zijn. Onze maatschappij verandert, dat klopt. Er moeten nieuwe zaken aangeleerd worden, inderdaad. Maar moet dit steeds op deze manier? Geef leerkrachten meer inspraak. Luister naar de verschillende standpunten. Enkel zo kunnen we echt bouwen aan onderwijs door elkaar te helpen.
Paul Van Puyenbroeck  
Decroos Lieve  
Romain  
Mark Tips  
Hilde Van den Bossche  
veerle willems  
Joke Van Dooren  
Filip Debruyne  
Anoniem  
Karen Knaepen  
florcha depestel Het vak godsdienst en levensbeschouwing draagt echt wel iets bij aan de jongeren. Misschien moeten ze zelf maar eens in het werkveld komen staan en luisteren wat er beweegt bij de jongeren. Het onderwijs aantrekkelijker maken zeggen ze dan. Wel als het effectief doorgaat dan ben ik volgend jaar werkloos omdat ik weer moet schuiven voor de taddd'ers en de benoemden. Gezellig en dan moet een mens aan zijn toekomst denken! Net een huis gekocht en eigenlijk al op straat staan. Misschien moet ik dan toch maar eens serieus nadenken en een andere job zoeken want gemotiveerd zal ik er niet van worden als dit doorgaat.
Anoniem  
Veldeman Pieter Jan In onze snelle maatschappij is het meer dan nuttig even tijd te maken voor zingeving en stil te staan bij wat ons in het leven kan drijven.
Els Willems Wij zijn leerkrachten met LEF en staan vol levensbeschouwing in onze Rooms-Katholieke identiteit. Wij gaan steeds aan de slag vanuit een multiculturele bril en geven deze dan ook graag door aan alle leerlingen. De twee lesuren zijn dan ook BROODNODIG, net zoals het evangelie.
Niels Verhavert  
Anoniem  
Kevin Baert  
Anoniem  
Anoniem Neen tegen dit voorstel!
Quaghebeur Inge  
Willy Indeherberge  
Anoniem  
Verkerken Adelin  
Frank Van Puyenbroeck Vroeger werden levensbeschouwelijke vakken dikwijls als vuilbak gebruikt voor de thema's die men ergens kwijt moest. Nu is het blijkbaar tijd om de vuilbak weg te gooien. Politici die dit willen, zijn politici die maximaal de warmte uit de maatschappij willen duwen.
Van Eeckhout Maarten  
Sylvie Watteny Net in een multiculturele samenleving is het van belang om deze lestijden te behouden en zo dialoog mogelijk te maken.
Katleen Van Dooren  
Jovanka Versyck  
Ine Martens  
Marthe Noël Enerzijds voert men een vak als 'mens en maatschappij' in en anderzijds beknibbelt men op 'levensbeschouwing'. Dat dit in een verhardende en polariserende samenleving gebeurt, begrijp ik niet. Vanuit mijn lespraktijk ervaar ik dat jonge mensen vandaag nood hebben aan zingeving en tegelijk nieuwsgierig zijn naar de visie en boodschap van het christendom en andere levensbeschouwingen. Eén lesuur is onvoldoende om hen een ruimere kijk op hun leven en de wereld vanuit levensbeschouwelijk standpunt mee te geven. Daarenboven blijft het zinvol om jonge mensen de joods-christelijke traditie bij te brengen om de normen en waarden van onze samenleving te leren kennen en te begrijpen.
Greet Mertens  
Maddy Vermeersch  
Kris Verstichel  
Lieve Vanheste  
Demey Rony  
Johan Vermeir  
Geert Tanghe  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem waarden en normen komen toch wel extra aan bod in levensbeschouwelijke vakken. Meerwaarde !!!
Denier Ilse  
rik peeters  
Anoniem  
Anoniem  
vandendriessche guido  
EH Tom Schellekens  
Anoniem Moslimhaat overstijgt alle rechten...
Emmanuelle Monseur  
Anoniem  
Jolien Van Overloop Ik hoop dat hier in de eerste plaats aan de toekomst van onze leerlingen wordt gedacht in plaats van aan politieke machtspartijen. Onze kwetsbare leerlingen hebben nood aan zingeving en levensbeschouwing. Zij hebben nood aan een goede oriëntatie die hen verder op weg helpt in hun leven. Jammer dat ons vak, die dat in zich heeft, zo geminacht wordt.
jos leen Zoveel jaren de twee uren verdedigd bij het invoeren van nieuwe leerplannen. Het blijft een noodzaak!
Leemans Gustaaf  
De Praitere Günther  
Ronny Cattoor Als leraar r.-k godsdienst op rust sta ik volledig en volmondig achter deze oproep. Politiekers, je kan nu eens iets nuttig doen. Doe het NU.
Karolien  
Anoniem  
sonneville frans  
Kathia Vanwynsberghe  
Anoniem Met één enkel lesuur per week (dat dan nog dikwijls op een ongelukkig tijdstip van de week gezet is én dat heel dikwijls wegvalt vanwege andere schoolactiviteiten, pedagogische studiedagen, sportdagen, uitstappen, enz.) kan men niets opbouwen om met de leerlingen belangrijke onderwerpen grondig te bespreken en een dialoog uit te bouwen. Dit betekent dat men de levensbeschouwelijke vakken gewoon niet au sérieux neemt. Ik zou politiekers die achter dit voorstel staan aanraden om eens diep na te denken, om dan hopelijk tot andere gedachten te komen...
Anoniem  
De Lange Ann  
Vandeweyer Ivo  
Anoniem  
Emma Arblaster  
Filip Vleeshouwers  
Veronique Vuylsteke  
Stefanie Pirjak  
Belinda Mackowiak  
Anoniem  
De Groote V.  
Griet Peters  
Anoniem  
Anoniem  
jef vandenbulcke Niet akkoord: Willen wij in de toekomst in een maatschappij leven waarbij het onderwijs enkel verengd wordt tot "niet - levensbeschouwelijke" vakken? Dan worden we een zeeeeer individualistische, egocentrische, egoïstische, gevaarlijke maatschappij, waar ik liever niet in leef.
Van Damme Margareta  
Anoniem  
Wille Carine  
Anoniem  
Anoniem  
Hans Jacobs In een snel veranderende wereld vol onzekerheden vond zelfs Jean-Jacques De Gucht tien jaar geleden in Gent tijdens een debat over de toekomst van het godsdienstonderwijs dat naast de andere belangrijke vakken er tijd gemaakt moest worden voor zingeving. Tegelijk verklaarde hij toen al de oorlog aan het vak godsdienst. Anders dan het geactualiseerde leerplan RK-godsdienst (dat jammer genoeg niet gekoppeld is aan de nieuwe eindtermen en leerplannen, echt een gemiste kans) na een lezing door een buitenstaander misschien doet vermoeden, sluiten de gebruikte en voorgestelde werkvormen en methodieken al lang aan bij wat een visie achter LEF zou kunnen zijn. Als we leerlingen zich willen laten verwonderen, reflecteren, van mening wisselen, elkaars en grote verhalen beluisteren en onderzoeken, zich laten inleven in verschillende levensbeschouwingen, ... vraagt dat tijd. De keuze voor versnippering (minder uren Nederlands, meer extra kleine vakken, een uur godsdienst, een uur LEF, nog een uur mens en maatschappij erbij, ...) maakt dat leerkrachten hun klasgroepen minder of niet gaan kennen wat voor alle levensbeschouwelijke vakken een noodzakelijke voorwaarde is. Binnen 1 lesuur sneuvelt de waardevolle didactiek, zeker eigen aan levensbeschouwelijke vakken, die nauw aansluit bij eindtermen Nederlands, grote delen van het funderend leerplan en de transversale doelen. Zingeving kan enkel op een authentieke manier aangebracht worden door leerkrachten die geloven in wat ze vertellen. Dat geldt uiteraard voor alle vakken, maar bij levensbeschouwelijke vakken is het echt een noodzakelijke voorwaarde. Naast de andere vakken, wat recente studies en cijfers over welbevinden van jongeren in acht genomen, is het belangrijk dat jongeren in contact komen met wat hoop en goesting in de toekomst kan geven, ideeën van anderen en die van zichzelf. Twee uur godsdienst heeft daarin een plaats. Heel graag binnen een overkoepelend kader, gelinkt aan andere eindtermen, waar alle levensbeschouwelijke vakken, zich aan moeten houden. Met voldoende vrijheid zodat het pedagogisch project van de school en de vrijheid van onderwijs behouden kan blijven. En uiteraard gedurende twee lesuren. Omdat stil staan bij jezelf en anderen, het ontwikkelen van een eigen visie en zin, tijd vraagt.
Peter Deltour  
Mieke Van Iseghem  
Bauwke Janseghers  
Sara Van Landegem  
Nathan Rijnders  
Mark De Vroede Dit politiek opbod zoekt een zondebok: levensbeschouwing/ godsienst. We hebben het nog al meegemaakt dat politieke leiders zondebokken zoeken, aanduiden en er dan eigen profijt uit halen. Wie gelooft nu nog in politici? Misschien kunnen ze allemaal een postje vragen in de vet betaalde Europese politiek. We hebben al genoeg vaandelvluchters. Laat ons ernstig blijven en onze jongeren een dialogerende levensbeschouwing aanreiken gedurende 2 uren per week. Daar komen dan misschien wel nieuwe leiders uit voort met echte verantwoordelijkheidszin.
De Kimpe Els  
Tom Schuddinck  
Anoniem  
Mark Blockeel  
Bea Bauw  
Dirk Demaeght God dienen hebben we in onze genen meegekregen. Maar God heeft de mens niet geschapen als een afgewerkt product. Daar is veel werk aan en vraagt heel wat tijd om de basis daarvan mee te geven. Het vak godsdienst is een onontbeerlijk instrument om de werking van de heilige Geest te erkennen in ALLE facetten van het menselijk leven. Een integrale christelijke vorming vraagt veel, zoveel tijd dar de lesuren halveren een miskleun is.
VERVAELE GEERT  
Anoniem  
Filip Mulier  
Maaike Lozie  
Evelyne Devos De (maatschappelijke) waarde van het vak wordt duidelijk onderschat!!!!
Johan Lenaerts  
Elke De Greef Als zingevingscoach en pastoraal werker vind ik dit onthutsend... Onze huidige samenleving heeft meer ruimte voor zingeving en verdieping, voor reflectie rond ethische en morele, maar ook vraagstukken, debat en kennisoverdracht mbt levensbeschouwing, religie en godsdienst, en ruimer spiritualiteit broodnodig!!!
Bianca Van Looy  
Katleen  
Anthony Dupont  
Henk Maes  
Marieke Sarazin  
Anoniem Dit zijn waarden die altijd moeten blijven!
Mireille Van de Goor  
Floor Janssens  
Greet Wouters  
Fabio Samyn  
Liliane Joosten  
Marijke Janssen  
Ludo Stroobants  
Anoniem  
Tom Coessens  
Katrien Sollie  
Peter David  
Degryse Jeroen  
Tim Robberechts  
VERGUCHTEN PATRICK Als onderwijzer met pensioen heb ik 36 jaar lang in de lagere school mij ten volle ingezet om aan kinderen een DEGELIJKE , CHRISTELIJKE OPVOEDING te geven. De godsdienstlessen waren het kloppend hart van al de rest !! Men is dit spijtig genoeg vergeten. We zien trouwens ook de gevolgen in school , gezin en maatschappij als dit wordt aan de kant geschoven.Men bekampt langs alle kanten de r.-k.godsdienst maar weet dat zij DE ENIGE WEG IS OM UIT ALLE HEDENDAAGSE MISERIES EN PROBLEMEN WEG TE GERAKEN , wat men er ook van zegt !! LAAT OOK WEER TOE DAT DE KERN VAN DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP WEER NAAR DE LLN. WORDT GEBRACHT EN NIET ALLE BIJKOMSTIGHEDEN .
Marieke Dierickx  
Mliranda Bosmans We zijn pas gestart met het nieuwe leerplan en dit is gebaseerd op twee lestijden per week, toch? Hier werd weer zo weinig over nagedacht... Misschien ook eens navragen wat de leerlingen hiervan vinden. Wat zeggen de leerkrachten zedenleer, islam en protestantse godsdienst? Die staan toch gelijklopend met de godsdienstlessen.
Janssen linda  
Anoniem Godsdienst is een vak waarin gevoelige thema’s aan bod komen, waarin diepgaande gesprekken met leerlingen gevoerd kunnen worden. Hierdoor kan je een sterke band opbouwen met leerlingen, dit kan voor sommigen het verschil maken in hun schoolcarrière. Dit mag niet zomaar over het hoofd worden gezien!
Katrijn Platteeuw  
Bart Uytterhoeven  
Christine Himpens  
Anoniem  
Astrid V.O.  
Anoniem  
Anoniem  
Marie Delanghe  
Greet Geudens  
Katrien Van Keymolen  
Anoniem  
Luc belmans  
Anoniem  
Patrick Vanhaelemeesch  
Van Waelderen Eddy  
Kay Demares  
Zeuwts Christiaan Ik onderschrijf de argumentatie volledig. Het is triest te merken dat niet alleen de leerkracht wordt belaagd, maar bovenop ook nog eens de leerkracht godsdienst. We mogen ons niet op onze kop laten zitten, en we steken heel zeker niet onze kop in het zand.
Marie ardui  
Berend mansens  
Wilfried Weets  
Dorien De Wever  
Cindy Michielse  
Ann Van Avermaet  
Degryse Jeroen  
Anne Van den bussche  
Librecht Van Damme  
De Smet Georges  
Christian Bauwens  
De Feyter Wivine Terwijl psychologen, pedagogen,gezinstherapeuten, het gerecht enz. zich allen in onmogelijke bochten wringen om een uitleg of verklaring te geven rond de fenomenen van zelfdoding, gezinsdrama, geweldpleging en noem maar op, al wat onze maatschappij ontwricht, is er geen enkele instantie die er aan denkt dat de grote oorzaak ligt bij een enorm tekort aan liefde, respect, waardering en nog zo veel meer, naar anderen toe. Waar leer je dit? Neen, niet onze wereld waar alles draait rond de ego maar in onze ware geloofsbelevenis waar we leren vergeven, waarderen, naar elkaar luisteren en.....Nu juist willen jullie de godsdienstlessen halveren. Men zou beter de lesuren verdubbelen waarin men vanuit het geloof over gaan naar overleg, luisteren naar elkaar enz. A. Rodenbach zou zeggen: "Waar is die Vlaamsche fierheid nu gevaren?"
Anoniem  
Vereycken  
Sarah Detailleur  
Anoniem  
Anoniem  
Caroline Trevels  
Maaike De Paepe  
Heleen  
Joris Weyts eén uur per week is echt onvoldoende om diverse redenen
Jeanne Van Beek Waar zijn we (alvast de politiekers) in godsnaam mee bezig. Onze jonge mensen zoeken naar diepgang en spiritualiteit en vinden het normaal om met andersdenkenden om te gaan en om daarin een stevige dialoog aan te gaan. Als ze dat in de school al niet meer kunnen vanuit hun eigen geloofstraditie, die daar ook daadwerkelijk versterkt uitkomt, waar gaan ze zichzelf dan vormen en weerbaar maken.Je kan maar in dialoog treden met anderen als je zelf stevig in je schoenen staat. Ook op vlak van geloof.Laat die meerwaarde niet verloren gaan in de scholen door nogmaals vermindering van het aantal lesuren dat daarvoor in aanmerking komt. Het vak RKgodsdienst is juist een stevig ankerpunt waar we in dialoog en praktijk jongeren kunnen weerbaar maken in hun eigen identiteit en in hun dialoog met andere godsdiensten om samen een harmonische samenleving op te bouwen. Laat aub in de regeringsvorming de politieke agenda's niet gekoppeld worden aan één partij die zijn zge neutrale agenda wil opleggen aan al de andere partijen. Er zijn grotere katten te geselen dan die kleinzieligheid. CD&V je hebt hier een grote verantwoordelijkheid als je nog onze gelovige en christelijke mensen, die uw achterban zijn (waren) verder wilt vertegenwoordigen. En dat heeft niets met verzuiling of regeringsvorming te maken. Dat heeft te maken met uw eigen identiteit. Ga er voor of er wordt straks niet meer over u gesproken. Waar zijn onze politiekers die ons nog willen vertegenwoordigen??? Of is het de bedoeling, meer dan ooit, om ons monddood en stemloos te maken in de maatschappij van vandaag. Waar zijn de voorzieningen die allemaal zijn voortgekomen of getrokken worden door leden van onze christelijke maatschappij??? Moet werkelijk alles onder de mat geschoven worden? Moet de geschiedenis hertekend en herschreven worden??? Dan zal de radicale islam er wel voor zorgen dat aan die 'neutraliteit' van open VLD ook, en nog vlugger, een einde zal komen. Want dialoog en respect voor elkaars mens-, wereld- en Godsbeeld kan nooit gedijen in een neutrale maatschappij waar ieders individualiteit zegeviert in het overvleugelen van de anderen. Welke politieke partij heeft de moed en de durf om daar tegen in te gaan??? Die krijgt mijn stem! CD&V were di of verdwijn!
Vic Blomme  
Schepers Jan  
Rohart Freddy Als leerling aan de humaniora volgde ik in de jaren na 1960 eerst RK godsdienst en nadien 3 jaar wat toen "zedenleer" heette. Niet uit verwerping van godsdienst maar om met andere gezindheden kennis te maken in een sfeer van open geest. Toen was godsdienst aan de macht als je dat zo kan stellen. Ik dacht dat er toen sektarisme was, maar stel vast dat nu, dat de rollen werden omgedraaid er een veel erger sektarisme is ontstaan bij een "nieuw" deel van de zgn. vrijdenkers. De oude humanisten, gelovig of ongelovig zien dit met lede ogen aan. Godsdienst is en blijft een fundament van onze beschaving. De islam gelovigen krijg je nog vlotjes mee naar islamscholen, zonder enige controle (want daar is wel de godsdienstvrijheid hoog in het vaandel van de atheïstische lobby). Weten ze wel waarmee ze bezig zijn ?
Tiffani  
Anoniem  
Anoniem  
Theo Borgermans  
Putteman  
Beyaert Delfiene  
Melanie Van den Venne  
Christine De Corte  
Ann roose Lbv is zo belangrijk voor de leerlingen! Ze krijgen degelijk onderwijs vanuit hun levensbeschouwing en vandaaruit leren ze respectvol met elkaar om te gaan via de ILC's en het voorbeeld van de obv's leerkrachten . Doordat het iemand is die ze vertrouwen vanuit iets wat ze kennen van thuis kunnen de leerkrachten lbv dingen bereiken die niemand anders kan. De maatschappij gaat al zo hard achteruit. Gaan we nu een van de houvast en voor de llngn ook nog afpakken zodat ze helemaal verloren lopen?
Van Gils Nele  
POORTERS Tony Als priester en ook als vroegere godsdienstleerkracht steun ik de oproep om de godsdienstlessen te behouden op TWEE uur per week. Een éénuursvak wordt door de leerlingen niet ernstig genomen. De rooms-katholieke godsdienst is juist een verbindende levensbeschouwing EN respecteert de vrijheid van godsdienst en van levensbeschouwing. Je moet wel een coherente levensbeschouwing meegeven en niet een pakket van allerlei mogelijke levensrichtingen, waaruit de jongere "vrij" kan kiezen. Dat is de jongeren opzadelen met een pakket twijfels en onbesliste keuzes. Zalig wanneer ze u minachten omdat gij voor Mij durft opkomen... uw loon zal groot zijn in de hemel. Tony Poorters, 3990 Peer
Atourina Tatiana  
Gudrun Verhelst  
Frans Matthyssen  
Jan Vanden Berghe  
Sam Claessens  
Heylen Katelijne Meer dan ooit hebben leerlingen nood aan een houvast te midden van alle ideeën die via sociale media en in het werkelijke leven op hen af komen. In de godsdienstlessen worden deze in goede banen geleid , dat kan niet met een schamel uurtje per week.
Anoniem  
Magda Peeters  
Caroline Clefas  
Christiane Sonneville  
Monique Vennekens Reeds geruime tijd merk ik dat de leerlingen echt uitkijken naar de godsdienstlessen, naar de verhalen, naar de gesprekken, naar de denkoefeningen. Dat alles kan in een ongedwongen sfeer, vele leerlingen ervaren de lessen als adempauze, een rustpunt. Ik geniet even veel van de lessen als zij, jammer dat de politiek er weer anders over denkt.
Christiane Sonneville  
Anoniem Ik vind de levensbeschouwelijke vakken enorm belangrijk, deze vakken blijven een verrijking zijn voor de maatschappij. Het is een must en dat gaat altijd zo blijven.
Katherine Baeck  
Anne Deconinck  
Jasmine Ponzetta  
Maertens Dominique Niet alleen “economisch” interessante va vakken hebben hun plaats, maar zeker d ook de vakken die zich meer richten op persoonlijke ontwikkeling en groei!
Delphine Rommel  
Els Swings  
Anoniem volledig akkoord met Mark Vandevoorde: 'Het is onbegrijpelijk dat CD@V haar trouwste kiezers een mes in de rug steekt...' Als CD@V de halvering van de levensbeschouwelijke vakken mede ondertekent, dan moeten ze de C uit hun naam schrappen. In dat geval is het de laatste keer dat ze mijn stem kregen (en ze kregen mijn stem bij elke verkiezing).
Nathalie Clercx  
Elke Brack In een samenleving waarin steeds meer mensen vastlopen in de stroom van impulsen, willen de levensbeschouwelijke vakken ruimte bieden om stil te staan bij deze processen. Mensen kansen geven om zichzelf te worden en de kracht van geloof (in zichzelf, de andere, het hogere,..) te ontdekken, moet onze prioriteit zijn vandaag.
Eva Mariën  
Jelke Linders  
Anoniem  
Ruth Mennes  
Marie-Christine Wilking  
AN JAnssens Ik denk dat wanneer je levensbeschouwing geeft , krijgt zeker die twee lestijden nodig hebt. Zo kan je meer diepgang van de verhalen uitleggen ...Voor mij mag dit zeker blijven.
Eveline Busschots  
Jeroen Van Gasse  
Indra floren  
Marie-Claire Michaud Levensbeschouwelijke vakken geven aan jongeren de mogelijkheid om hun eigen waarden en normen op een kritische manier te vormen. Bij ons leren ze wat engagement is, menswaardigheid, vrijheid van mening, open en kritische geest en vooral open kijk op een zich steeds verder diversifiërende maatschappij. Als wij volwassenen geen tijd meer nemen om hen dat door te geven, dan vraag ik me af hoe onze maatschappij er binnen enkele jaren in de nabije toekomst zal uitzien.
Van der biest anja  
Hajar ait jeddig  
Veronique Blomme  
Eric Segers  
Sarah Wyffels  
Joris Aerts  
Anoniem  
Sefa Ustun  
Hamid Cilingir  
Catharina Abts  
Ellen Aerts Omdat ik geloof dat wat ik elke dag met hart en ziel doe, de moeite waard is. Ik mag elk jaar opnieuw vaststellen dat ons vak een meerwaarde is in het leven van vele jongeren en daar ben ik elke dag dankbaar voor. We bieden de jongeren van vandaag een rustpunt en mogelijke antwoorden op de zo vele levensvragen. We mogen mee met hen op pad gaan en hen de hand reiken... Ontneem ons de kansen niet om hun hand te grijpen en samen op weg te gaan.
Anoniem  
Stephanie Van Landschoot  
Anoniem  
Marijke De Bolle Geïnspireerd door het opiniestuk van Mark Van de Voorde doe ik een warme oproep naar iedereen die het levensbeschouwelijk vak in het Vlaamse onderwijs nog een warm hart toedraagt. Met gegrond realisme wil ik de evoluerende samenlevingen begrijpen. Ik zeg al zo lang dat mijn vak in een wankele positie verkeert. Al jaren leg ik dit aan mijn leerlingen uit waarom ik dat denk. Ik ben oud en ouder. Beide spelen een rol om een diep verzet in mezelf vandaag te voelen. Ik dacht toch op politiek vlak ergens een ruggesteun te hebben. Neen dus. Ik wil rechtop staan en zoals elke leerkracht haar of zijn vak liefheeft in gesprek gaan op een waardige manier. Geen gegooi met modder en ongenuanceerde frustraties en meningen. Wie zich geroepen voelt om met mij mee in het verzet te gaan, kan mij mailen. Spreek mij aan via Messenger en dan wil ik graag met jullie van gedachten wisselen en op zoek gaan naar een of andere creatieve vorm van symbolisch verzet. Een uurtje dit. Een uurtje dat en we hebben het weer gehad. Dat vat mijn ongenoegen samen. Men keert ons de rug toe. Wij willen er frontaal staan. Wie doet mee? Van harte Marijke
Tim Devolder  
Inneke Vanderkerken  
Ilse d'Hertefelt  
Koen Wybo  
Ruysschaert Patrick Meer dan ooit is nood aan een gedegen vorming rond levensbeschouwing en religie. Dit hoort zeker thuis is het secundair onderwijs
Anoniem  
Van den Borre Fenia  
Leentje Meelberghs  
Anoniem  
Caveye Trees  
Gerda Van De Steen Stop met het versprokkelen van het lespakket in éénuursvakken. Laat ons de tijd en de ruimte om onze doelen ten gronde te realiseren. Uw en onze kinderen zijn dat waard !
Geert Fierens  
Claire Huard  
Carine Devogelaere  
Marc Kamoen  
Kim Decatelle  
Gilson Christine  
Hannes  
Allaert Geert  
Kathleen Boedt  
cornelissis alex kom eens eerst met ons praten
Lodewijk Nauta  
Maxime van Bergen  
Colette Jordens Ik ben er van overtuigd dat er andere punten op orde dienen gezet dan afschaffen van de uren levensbeschouwing. Ouders en kinderen weten er minder en over en gedragen zich dan ook zo.
Patrick Forton  
Marleen Geyskens  
Patrick Forton  
Anoniem  
Anoniem  
Margaretha Effran  
Katrien Vanderzande  
Anne-Mie Jonckheere  
Sarah Hernandez  
Lambrechts Tineke  
Anoniem  
Robrecht Deman  
Crobeck arne  
Natasha Vandensande  
Rien Vandersmissen  
Jeanic De Seranno  
Isabel Goossens  
Filip Van Roosbroeck  
Sofie Grymonprez  
Heidi claes  
Caroline Goossens Ik ben na 18 jaar te werken in bedrijven, terug beginnen studeren om godsdienst te kunnen geven in het SO. Leerlingen hebben nood aan waarden en normen, ze leren deze niet meer thuis. Wij als godsdienstleerkracht zijn hier echt wel nodig en op 50 minuten per week kunnen we jongeren niets bijbrengen.
Pieter Vannerem Indien men de oorzaken zoekt van verdere radicalisering in Vlaanderen komt men o.a. uit bij de bagatellisering van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. Een minimalisering van de levensbeschouwelijke dialoog (met de bedoeling op termijn helemaal af te schaffen, de truc is al te doorzichtig) zal verzuring en verruwing alleen in de hand werken.Na enkele jaren zal de slinger terugkeren met een minister die ineens maar veel te laat het licht gezien heeft. Om te beseffen dat kortzichtige politici destijds (nu dus) een waardevol, evenwichtig en doordacht systeem en netwerk vanuit hun verborgen agenda domweg op de keien gegooid hebben.
Linda Housen  
Dries Somers  
Tanja Stumm  
Liesbeth Vanderstraeten  
Anoniem  
Anton De is  
Anoniem  
Maebe Katrien  
Famaey Hildegard  
Ingrid Motmans  
Sara Bijnens  
Anoniem  
Anoniem  
Francois feytongs  
Saskia Vandamme  
Veerle Polley  
Katrien Cosyns  
Metdenancxt Frans, federatiepastoor Zemst  
Danitza Serafimoff  
Andy Ameele  
Dirk De Zutter (Nieuwpoort) Twee lestijden (100 minuten) per week is al meer dan 60 jaar (of is het nog langer?) de norm om in het onderwijs coherent met een erkende - al dan niet confessionele - levensbeschouwing bezig te zijn.. Al deze erkende levensbeschouwingen verklaren dat deze norm van 2 lestijden voor hen een noodzaak is, terwijl zij vanuit het besef dat onze maatschappij gekenmerkt wordt door een grote diversiteit, allemaal - elk vanuit hun eigen identiteit - voluit inzetten op inter-levensbeschouwelijke dialoog (zie hun officiële reactie op deze brutale machtsgreep van de onderhandelaars van de 3 zelfde machtspartijen die bij de voorbije verkiezingen als ik me niet vergis fors zijn afgestraft voor wat ze samen afspraken en als beleid doordrukten in de vorige legislatuur). Weet dat handjevol politieke denkers beter dan de duizenden mensen die elke dag met levensbeschouwing bezig zijn hoe levensbeschouwelijk onderwijs moet worden aangepakt? Hoe ver denken zij hun arrogante denken, dat gekenmerkt wordt door het stellen van exclusieven, eigenlijk te kunnen drijven? Levensbeschouwing en de manier waarop we ermee omgaan zijn té belangrijk om ze over te laten aan de politieke koehandel en de politieke arrogantie. De samenleving van de toekomst verdient de grootste zorgvuldigheid in het inclusief omgaan met diversiteit. Tot die zorgvuldigheid blijken de Vlaamse regeringsonderhandelaars niet in staat Jullie moesten jullie schamen, dames en heren.
Ilse Oostvogels  
Hilde Geirnaert  
Sigrid Buffel  
Anoniem  
Hugo Devos  
Van Nerum Hilde  
Arno Loosvelt  
roel berens  
Willems In de huidige samenleving zijn twee uur absoluut noodzakelijk om vanuit een levensbeschouwing tot interlevensbeschouwelijke competenties te komen.
Tanja Goossens  
Anoniem  
zwaenepoel  
Erik Stevens  
Debeuf Antoon  
Linda Van Den Spiegel  
Claudia Lievers  
Baelus Arlette  
Guido Debree Het is niet omdat er een afkalving is van de deelname aan de sacramenten en van veel uiterlijke kerkelijke manifestaties bij ons maar ook in veel naburige landen dat er dient gestopt te worden van of een halvering van het lessenpakket R-K.godsdienst . Misschien moet het best christelijke godsdienst genoemd worden,war doorheen bepalend was voor Europa , West en Oost. Zeker, gezien de migratievloed , die bezig is , is het belangrijk dat geleefde godsdienst duidelijk dient geplaatst te worden in confrontatie en respect voor de andere culturen en religies die nu met elkaar geconfronteerd worden. Wat enkel een verrijking zou moeten zijn. Zo is het zeker goed dat onze jongeren , die met deze andere culturen geconfronteerd worden langs sport en muziek, voldoende kennis hebben en beleving zien van onze geleefde chr. godsdienst.
Anoniem  
Hilde Van Hoeymissen  
eeckhout liliane erken dat de inhoud van de R.K.godsdienst het verschil kan maken in een samenleving die schreeuwt en streeft naar respect, waardenbeleving en verbondenheid. daarom de 2 lesuren behouden.
anne deschacht  
Anoniem  
Liesbet Bockaert  
Anoniem  
Martine Buysse Graag waardering voor mensen die er ten volle voor gaan....
Sarina Van de Keere  
Thomas Krick  
Anoniem  
Anoniem De regering moet het belang hiervan inzien. Normen en waarden worden doorgegeven in deze lessen. Erg belangrijk
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
De Brabander Jozef Ik onderschrijf elk woord van deze oproep tegen de halvering van het aantal lestijden levensbeschouwelijke vakken. Proficiat aan de leerkrachten r.-k.godsdienst voor uw enthousiasme en uw competentie. Blijf er voor gaan !!!!
Els De Bruycker  
tips luc  
Nadine Vervenne, leerkracht Protestants Evangelische Godsdienst en Wiskunde  
Els van rillaer  
christina vereycken De leerlingen leren tijdens de lessen lbv vaardigheden die ze in hun verdere leven nodig hebben om goed, en met respect voor iedereen, te kunnen functioneren binnen onze samenleving. Om deze vaardigheden ook te verinnerlijken zijn 2 lesuren per week echt wel nodig!
Frederiek Depoortere Twee uren godsdienst per week zijn noodzakelijk om kans te hebben te werken aan de persoonsvorming en levensbeschouwelijke groei van leerlingen.
Ingrid Van Loon  
Geert De Clercq  
Johan Poppe Godsdienst = levensbeschouwelijk leren denken = ethisch wijs in de samenleving leren staan = de ander van aangezicht tot aangezicht durven en kunnen bekijken = de wereld transcenderen en als woonplaats voor velen ervaren = voorleven en leren beleven hoe mensen in een verhaal van eeuwen staan = een verhaal dat hen vervult, boeit en overstijgt = God = hij die niet meer genoemd mag worden? = Hij die opnieuw en hernieuwd genoemd moet worden = daar heb je meer dan 2 uurtjes per week voor nodig om het wijs en inhoudelijk te verkennen en begrijpen!
Annemie De Clerck  
Anoniem  
Anoniem  
Eric Van Huffelen  
samyn hein blijf van onze godsdienst, ik heb geen probleem met anders gelovigen maar daarom moeten wij als Christenen toch niet inboeten. Alles in België is ontstaan uit de Rooms Katholieke kerk, men is dit blijkbaar vergeten. Hoeveel scholen staan er niet op grond die ze gratis mogen gebruiken. Ook ziekenhuizen en andere instellingen.
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Bieke Van Dessel  
Carine Dalle  
Kaatje Dermaut  
Salima Oulhadj  
Anoniem  
Anoniem  
Charlotte Braeckeveldt  
Bert Vos  
Anoniem  
Adelbert Denaux  
Tina Van Rossom  
Anoniem Godsdienst is veel meer dan enkel religie. Het maakt jonge mensen bewust tot wie ze zijn en hoe ze ontwikkelen binnen onze maatschappij.
Tom Vereecken  
Johan Van Hecke  
Anoniem  
Shanady van craeynest  
Ester van den Heuvel  
Van Der Vloet Johan  
Ibenhajen mohamed Het levenbeschouwelijke vakken naar mijn bescheiden opinie zijn onmisbaar want men Kan duidelijk inde samenleving de waarden van vertaald worden , liefde, solidariteit, respect, samenhorigheid ... zijn te vinden dankzij die waardig vakken zonder dat men ander vakken kon als minderwaardig beschouwen want wij samen maken het verschil een mens is materie en ziel en voor perfectie moeten wij aandacht schenken aan beiden en dat komt ten goed alleen voor ons samenleving.
Ine Pauwels Zelf werk ik in de ziekenhuispastoraal, niet in het onderwijs. Maar uit solidariteit én vanuit de overtuiging dat het vak rk-godsdienst een zeer zinvol vak is, onderteken ik graag dit standpunt.
Daniël Vande Veire Al wie het vak wil reduceren, doet dat met een dubbele agenda. En wat zeker is: ze hebben nooit de leerplannen godsdienstleer gelezen. Als ik één van de twee uren overhoud, dan wordt dat het christendom pur sang. En dan kunnen Freud, Wittgenstein, Marx, Nietzsche, de postmodernen, de existentialisten, de structuralisten overgelaten worden aan dezelfde leerkrachten die nu sowieso al het vak godsdienstleer geven.
Yunes Azzouz  
Anoniem  
Jasper Labaere  
Verscheure Bart  
Anoniem  
Bart Lagrange  
Jens Vandenberghe  
Hilde Vercruysse Verplichte lectuur voor onze politici aan de onderhandelingstafel : het boek van Martha Nussbaum 'Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft.' (Ambo, Amsterdam, 2010) Daarin schrijft de auteur het volgende : 'Tegenwoordig houden we nog steeds vol dat we zeer gesteld zijn op democratie en zelfbestuur, en we menen ook dat we van vrijheid van meningsuiting houden en van respect voor diversiteit en begrip voor anderen. We bewijzen lippendienst aan deze waarden, maar denken veel te weinig na over wat we moeten doen om ze over te dragen op de volgende generatie en hun voortbestaan te verzekeren. Afgeleid door het streven naar rijkdom vragen we steeds vaker aan onze scholen om nuttige winstmakers voort te brengen in plaats van nadenkende burgers. Onder druk van bezuinigingen, snoeien we juist die delen van het onderwijs weg die van cruciaal belang zijn voor het in stand houden van een gezonde samenleving.' (p. 187) Politici die geen tijd hebben om dit boek te lezen, raad ik aan om toch nog maar eens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ter hand te nemen. Daar luidt artikel 26 als volgt '(...) Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen. (...) Misschien moeten we ons afvragen of we niet beter meer dan twee uren Godsdienst per week voorzien?!
Ramona Gentier Kennis van katholieke Godsdienst is de laatste 15 jaar al ziener ogen achteruit gegaan, maatschappelijk gezien is het zeker niet onverstandig een basis kennis te bezitten ook ivm andere religies om wederzijds begrip te bevorderen en respect voor elke overtuiging te bewerkstelligen. Hier kan het vak levensbeschouwing toe bijdragen.
Hans Luyten  
Anoniem  
Matthias Er is al zoveel vervaging bij normen en waarden in deze wereld. De uren godsdienst moeten blijven! Het is onze cultuur en traditie. Die moeten we ten alle tijde in ere houden!
Anoniem Ik ben oud- leerkracht godsdienst en ik verneem met verbazing dat politici het levensbeschouwelijk onderwijs( lees: de lessen godsdienst willen halveren! Natuurlijk in een maatschappij waar alles draait om rendement, profit lijkt een vak als godsdienst zo goed als overbodig. Het is moeilijk te vatten in cijfers, en rendement... Godsdienst , zoals elk levensbeschouwelijk vak,is het vak bij uitstek dat de waarden die vroeger zo goed vervat lagen in de waardevolle benaming HUMANIORA...gestalte geeft..Godsdienst ,.een levensbeschouwelijk vak, waar tijd en ruimte is om samen na te denken, te filosoferen, te luisteren naar elkaars meningen,vragen te stellen .. kritisch te kijken naar de wereld, de werkelijkheid... te zoeken naar bronnen van leven.... een vak om meer mens te worden.Kortom, godsdienst is een levensbeschouwelijk vak.... een vak om van te leven!
Van Hecke Jozef Mensen met een degelijke (stoelend op de grondwaarden van het mensdom) levensbeschouwelijke achtergrond zijn onmisbaar voor de verdere menswording en een leefbaar blijvende maatschappij. De levensbeschouwing moet dienen als toetssteen en oriëntatiepunt in een blindelings doordravende technologische wereld. Technologie is goed zelfs zeer goed maar het respect voor de grondwaarden van het mensdom moet op gelijkwaardige wijze meegroeien. Lessen van levensbeschouwing spelen in de evolutie van de mensheid een onmisbare rol. Dank voor jullie oproep.
Nicolas Bonte  
Veerle Weckx Godsdienstonderwijs is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het is het ideale vak om in dialoog te gaan met atheïsten en anders-gelovigen. Ook leerlingen vinden dit een belangrijk vak. Het laat hen nadenken over de waarden en normen in onze maatschappij, over verschillende ideeën, culturen, meningen... De leerkrachten zijn Daarenboven ook reeds bezig met wat jullie nu ineens via een vak als LEF willen aanreiken, dus als we het levensbeschouwelijk vak voor LEF afschaffen, zal dit eigenlijk alleen maar de zoveelste verarming voor het onderwijs in Vlaanderen betekenen.
Anoniem  
Anoniem  
Thijs Annemie  
Jan Bogaerts In een maatschappij waar we intercultureel samenleven is het belangrijk om elkaar te begrijpen. Godsdienst helpt hierbij om elkaars sleutelmomenten te leren begrijpen en appreciëren. In een tijd waar individualisme, onverdraagzaamheid en prestatiedrang hoogtij vieren moet er ruimte (En tijd !) zijn om onszelf in vraag te stellen. De christelijke identiteit is hierbij een belangrijk handvat: ' bemin je naasten', ' behandel een ander zoals jezelf wil behandelt worden, ' Wat je doet voor de minste van mijn broeders, heb jij voor mij gedaan' , ... Zijn we werkelijk zo afgestompt, zo weinig fier op onze cultuur dat we het belang van christelijke kennisoverdracht hierin niet zien? Is dat het " Vlaanderen" van onze leidende politici??? Hier heb ik dan maar 1 reactie op: Arm Vlaanderen !
Anoniem  
Anoniem  
Sabine Poleyn  
Els Engelen Ik denk dat vele mensen een verkeerd idee hebben van wat godsdienst eigenlijk is. Wij zijn niet wereldvreemd, wij dringen geen geloof op, er is aandacht voor de gehele mens, welk geloof hij ook heeft. De christelijke waarden zijn de waarden van elke maatschappij die aandacht wil hebben voor iedereen, ongeacht welke huidskleur, origine of geloof iemand heeft. Als leerkracht godsdienst probeer ik dit ook mee te geven aan mijn leerlingen. En ik merk absoluut dat zij dit ook kunnen ervaren, als ze ervoor open staan. Onze wereld heeft nood aan mensen die nog willen geloven in het goede, en ik denk dat jongeren in de lessen godsdienst handvaten kunnen vinden om zo door het leven te gaan.
Arthur Heymans  
Alexandra Latruwe  
Thibaut  
Nicole Roets Als godsdienstleerkracht leren wij de kinderen op een andere manier kijken naar het leven. Op een diepere manier. Dat is zeker nodig in een wereld die vooral economisch en materialistisch denkt. Er wordt niks opgedrongen, maar we staan stil bij levensvragen en zoeken samen naar antwoorden waarbij standpunten van het/ons geloof ter sprake komt. Dit niet aanbieden of laten aanbieden door iemand die zogezegd 'neutraal' is, beperkt de ontwikkeling van een kind. Welke maatschappij zijn wij dan aan 't stimuleren? Een kille maatschappij met een staatreligie? De godsdienstles is al lang geen catechismusles meer, maar wil wel de aanzet zijn om te denken over het leven en wat het leven overstijgt. Het zou heel jammer zijn dat jongeren die kansen ontnomen wordt. Zeker in deze tijd waar zelfmoord een veel voorkomende doodsoorzaak is .
Zr.Carina Aerts  
Houben Francisca  
Anoniem  
Ward Kint  
Wilfried Van Wilder Arm Vlaanderen als wij meedoen aan de bewustzijnsvernauwing door het halveren van het aantal lesuren r.-k. godsdienst.
Jeroen Hendrickx Ik geef al enkele jaren godsdienstles aan 16- tot 18-jarigen in het Antwerpse. Telkens opnieuw mag ik ervaren hoe de dialoog in de klas tussen mezelf, de leerlingen, de pluraliteit van de samenleving en de christelijke traditie kan leiden tot boeiende gesprekken en inzichten. Jonge mensen zijn vragende partij naar een plaats in de samenleving waar vragen over zingeving, religie en het christendom gesteld kunnen en mogen worden, met ruimte voor beleving en persoonlijk engagement. Wie stelt dat dit alles te realiseren is via een algemeen, zogezegd 'neutraal' vak, of denkt dat amper één lesuur levensbeschouwelijke vorming voldoende is, begaat mijns inziens een cruciale vergissing.
Herman Cools  
Lieve De Schepper  
Rita Matthys  
Liesbeth Rogge  
Hilde Jaques  
Sara De Smedt  
De Vos Els  
Tom De Munck  
Zoë De Voecht  
Sarah De Bondt  
Tuteleers Liesbeth  
Mis Schepers  
Catherine Bourdeaux  
Anoniem  
Ester Dewaelheyns  
André Gerardy en Gerardine Lecoque  
Greta Gryspeerdt Meer dan ooit overtuigd van de waarde van godsdienstonderricht in de dialoogopvatting zoals dit nu in het secundair onderwijs aangebracht wordt.
Anoniem  
Anoniem  
Mattheeuws Eita  
Evy Redant  
Nancy Van Meel Levensbeschouwelijke vakken zijn ‘brood’-nodig om respect te (leren) hebben voor iedere mens. De Liefde hoort bij elke mens, groot en klein, zonder onderscheid in ras, geloof, handicap, ... Wanneer deze waarden mee worden gegeven in het lessenpakket, geraakt deze Boodschap beter verspreid onder alle kinderen / jongeren / jongvolwassenen.
Ancy Paprocki  
Natalie Vanden Bossche  
Anoniem  
Anoniem  
Tim Vanmechelen  
Vicky hendrikw  
Jeanne Kesseld  
Anne Van Opstal  
Tom Van Der Plas  
Borremans annelore  
K. Van de Sompel  
Anoniem Is dit de eerste stap tot afschaffing van de netten ? Het is niet omdat deze leerkrachten moeilijk te vinden zijn dat men de oplossing moet zoeken aan de andere kant - uren verminderen - om het probleem op te lossen..
Anoniem  
Lode Vandeputte omdat de levensbeschouwelijke vakken een grote meerwaarde zijn, om van onze maatschappij een warmere samenleving te maken!
Anoniem  
Lieve Couckuyt  
Lieve De Backer In dit high tech postmoderne tijdperk waar universa steeds uitbreiden is het nu juist vooral nodig dat het BEWUSTZIJN versterkt wordt als meesters en van deze universa. Doet men dit niet, vervalt men in burn out: werelden bestaan maar de draagkracht van de schepper ervan versplintert en verdwijnt. In plaats van krachtige postmoderne wereldburgers die gaan reizen voorbij onze planeet verwordt de mens tot een slaaf van zijn eigen geschapen wereld waaraan hij ten onder gaat. Dwaas! Oplossing: groeien in energiefrequentie en bewust-en gewaarzijn. Dat is waarlijk het volgende stadium van de mens. Of burn out en vernietiging van onze beschaving. Het Oosten groeit gestaag. We dienen veel sneller te groeien dan vandaag gebeurt willen we aan de wereldtop blijven. Dit kan alleen door veel krachtiger bewustzijn en WETEN waarom en waartoe: het grote kader van je denken waaraan elke andere scholing zijn plaats ontleend. Geen groter kader, hangt alles in de lucht en dreigt implosie van de mens.
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Mia Gyselinck Godsdienst is een waardig vak in de ontwikkeling van elk kind/jongere. Het geeft ieder mee richting aan zijn/haar toekomst! De inhoud van deze lessen kan door geen enkel vak vervangen worden. Jongeren krijgen de kans om zich spiritueel te ontplooien. Waarden en normen die ze in dit vak aangereikt krijgen, zijn levensnoodzakelijk.
Barbara Ruelens  
Massei Leen  
Van Gils Herman  
Mestdag Martin  
Hendrik Merckx  
Mohamed Chatouani  
Steven Van Malderen Het Katholiek onderwijs hoort zich te onderscheiden van het staatsonderwijs door juist Rooms-Katholieke godsdienst te doceren én katholieke waarden uit te dragen. Zo niet, heeft het onderscheid geen meerwaarde meer. Twee uur R.-K. godsdienst moet blijven met een minimum aan aandacht voor andere levensbeschouwingen. Deze discussie is natuurlijk het gevolg van het verworden van het vak godsdienst tot een banaal praat- en goedgevoeluurtje. Daar dragen de slappe leiders van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een verpletterende verantwoordelijkheid voor.
Stefanie Vanden Abeele  
Thea Levrouw  
Veerle Luyts  
Joke Vanacker Leerlingen hebben de rust nodig die ze in deze lessen ondervinden, alsook kennis over zowat alles dat hen omringd. Ook de vertrouwensrelatie die ze vaak met de godsdienstleraar opbouw is onbetaalbaar.
Melanie Voets  
Hanne Jacobs  
Miet Jackers  
Maya Verdonck  
Sandrine godderis  
Fabienne joris  
Anoniem  
Mertens Reinoud  
Chrétien Vermachelen  
Jef Van Meulder Levensbeschouwelijke vakken , van wat voor levensbeschouwing ze ook mogen zijn, blijven belangrijk voor de kritische ontwikkeling van een kind. Kritisch denken kan je alleen als je op de hoogte bent van wat er aan levensbeschouwelijke opinies er zoal leven in onze maatschappij.
Koen Lembrechts  
Anoniem  
Anoniem  
Erwin Cappaert  
Brenda Blokland Dit geldt ook voor Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs!
Anneleen Van der Veken De maatschappij van vandaag heeft duidelijk nood aan voldoende ruimte voor levensbeschouwelijke vakken, van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Tijd om stil te staan bij en zin te geven aan het leven, ook in de klas. Graag steun ik dan ook de oproep van deze leerkrachten.
Anoniem  
Anoniem  
Christian Deduytschaever De resultaten van de beperking tot één uur bij de Franstaligen zijn zeer slecht.
Jef Van Eynde  
Ivo Cleiren  
Kelly De Jonghe  
André De Wolf  
Anoniem  
Lieve Van Houcke  
Tommy Vandendriessche  
Robin Steurs  
Anoniem  
May Claes  
Anoniem  
Anoniem  
Lotte Janssens  
Stijn Van Endert  
Anoniem Kinderen hebben nood aan een levensbeschouwelijk vak waar ze leren in dialoog gaan met elkaar.
Tamara steyaert  
ERIK CHABERT  
Anoniem  
Merel Lefevere  
Chris Coppens  
Maxime goris  
Machteld Reynaert  
Roeland Van Roosbroeck  
Jef Leysen, Schelle "...van scholen zonder God en meesters zonder geloof, verlos ons, Heer!" - reactie van de Belgische bisschoppen op de ONGELUKSWET van 1879... Ook een creatie van onze 'blauwe vrienden"... L' histoire se répète???
Anoniem  
Daan Yskout  
Anoniem  
Mia Goossens  
Anoniem  
Sophie-Agathe Marchand  
Anoniem  
Anoniem  
Elisabeth d' Udekem.  
Sara Meirlaen  
Anoniem  
Anoniem  
Luyckx Els Hoe kunnen wij de gevoelige en persoonlijke thema's die kaderen in de lessen godsdienst bespreken in een klas die we amper kennen? Bovendien zijn de lessen godsdienst het uitverkoren moment om in dialoog te gaan met andere levensbeschouwingen en de strijd aan te binden met het wij-zijdenken. Levensbeschouwing wordt in onze multi-culturele samenleving steeds belangrijker en dan zouden we deze belangrijke lesuren willen halveren? Heren politici, een mens leeft niet van brood alleen en een school dient niet alleen om leerlingen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt,maar ook om met hen te bespreken hoe je steeds meer mens kunt worden. Heeft iedereen dan de oude term "humaniora" vergeten?
Miek Van der Looy  
Patrick Pede  
Johan Verstockt Met veertig jaar klaservaring op de teller, onderschrijf ik ten volle de noodzaak om twee lesuren per week te voorzien voorde levensbeschouwelijke vorming van onze leerlingen.
Elisabeth Daghighi  
Vanderlee Jos  
Lieve Vanheste  
Anoniem  
Anoniem  
Pieter-Jan Peeters  
Cindy  
Anoniem deze twee uren zijn wezenlijk voor de eigenheid van onze Vlaamse christelijk cultuur, onze eigenheid met zijn waarden en gebruiken geïnspireerd op Jezus boodschap.
Rita Lambregts  
Hilde Coorevits  
Van Camp Michaël Dit is één van de vele maatregelen om de vrijheid van onderwijs te beknotten en om de atheïstische visie meer en meer op te dringen.
Wouter Vandewal  
Anoniem  
Anoniem  
Pradip Smagge Wanneer het visioen verdwijnt, verwildert het volk...
Mariam Ziani  
Van Goethem Walter  
Hans Homblé Wanneer onze lestijden gehalveerd worden, evolueren we naar een waarden-loos onderwijs en uiteindelijk naar een waardeloos onderwijs. Levensbeschouwing is een meerwaarde in de vorming van onze leerlingen en dus ook voor onze samenleving.
Anoniem  
Thilda.scholliers  
Kristel Boeckx  
Annelies De Kegel  
Anoniem 2 uren godsdienst zijn echt wel nodig. De kinderen krijgen nog weinig mee van hun ouders. Het is allang meer dan alleen godsdienst. Het is opvoeden, sturen, luisteren, psychisch hulp bieden en zo veel meer waarden in het leven waarover de kinderen nog weinig weet van hebben.
Gust Koyen De christelijke levensbeschouwing is de grond van onze Vlaamse aard en van onze samenleving. Willen wij misschien die grond van onder ons voeten wegvagen ? Dat doen wij toch niet. Laten wij de samenleving uitbouwen op christelijke waarden. Alleen als wij trouw zijn aan onze waarden kunnen wij met een open vizier andere levensbeschouwingen eerlijk tegemoet treden.
Marc Vantyghem  
Stephanie koziej  
NUYTS ROGER  
bart zwaan  
Anoniem Ik ben afgestudeerd als godsdienstleerkracht (HDGI Gent) en stond 5 jaar in het onderwijs Lagere School, en sinds september 2001 in de 1e graad van het middelbaar onderwijs. Het vernieuwde leerplan is inderdaad ons houvast om 2 zinvolle lesuren godsdienstles te geven. Ik zou het hartverscheurend jammer vinden dat men vanuit verschillende politieke partijen de samenleving alleen maar meer louter vanuit een vrijzinnige, humanistische kant zou bekijken...
Wouters Valentijn  
Anoniem  
Vander goten Francine  
Van Mossevelde Antoinette  
Lishe Groeneveld Als leerkracht Protestantse godsdienst volg ik bovenstaande redenering en onderteken ik.
Hacer Düzgün  
Mauricette Deblauwe  
Tijmen Vermeire  
Anoniem  
Hanne Van Broeckhoven  
christine Vanaken Hadden katholieken maar zoveel moed als de islamieten in België, die richten zelf hun scholen op. Katholieke scholen bestaan niet meer in België en dan wil onze regering dit vak ook nog halveren. Is secularisatie misschien de norm?
Anoniem  
Nathalie  
Verrycken  
Anoniem  
Lieve Buyl  
Anoniem  
Axelle Becqouye  
Anoniem  
Anoniem  
Tine De Vos  
Stefaan Pollet  
Ann Cleeren Door te leren stil staan bij de meerwaarde van het Leven, zal men misschien meer waarde hechten aan levens van anderen en verdraagzamer zijn. Dit leerproces vraagt tijd!
Angie Vanloffelt Het vak godsdienst biedt zoveel mogelijkheden tot verdieping dat het niet tot één lesuur te reduceren valt.
Anoniem Kom gerust eens kijken bij ons in de klas hoe wij uitwisselen, getuigen, laten getuigen en openheid creeeren. Kom zien hoe moslims en christenen en niet gelovigen kunnen luisteren naar elkaar en leren van elkaar, vergeet jullie beeld van de conservatieve belerende en indoctrinerende godsdienstleraar, wij zijn een ras apart, wij openen ogen , verruimen blikken, vragen kritisch na te denken over zichzelf, levensbeschouwing en de wereld , vanuit onze eigen christelijke visie maar met enorm veel respect en openheid voor wie anders denkt en voelt.
griet smeets kennis van en dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen is een belangrijke stap om respectvol met elkaar te kunnen samenleven. Ons onderwijs kan daarin een belangrijke rol spelen maar moet dan ook de nodige tijd krijgen om deze opdracht te vervullen !
Anoniem  
Wim De Niel  
Vervaet Marleen  
Viviane De Coster Ruimte voor enthousiasme en levensbeschouwelijke verdieping in een open dialoog vraagt inderdaad om het behoud van twee lesuren. Zo mocht ik het zelf al jaren ervaren. En ik hoop dat jongere collega's en leerlingen die ruimte blijven krijgen. Bovendien vraagt het meegeven van spirituele levensbagage ook voldoende tijd en ruimte ...
Tina Parmentier  
Boban Jose Vettikkattil  
Myriam Torrekens Godsdienst onderwijs is voor mij even noodzakelijk dan elk ander vak om op het leven in onze maatschappij aan te kunnen.
Ludwina Dael Als gepensioneerde lerares godsdienst ben ik het volledig eens met de motivatie waarom 2 lesuren noodzakelijk zijn. Of mag geloof niet meer ter sprake komen in onze maatschappij omdat het financieel niet renderend is????
Jef Schoenaerts  
Hilde Verhaeghen  
Joachim de Vocht Het gedachten uitwisselen (ook over het geloof zélf) is misschien nog het belangrijkste vak!!! (1+1=3
Anoniem  
Yoni Van der planken  
Demarest Dirk  
Mieke Bols Naast alle theoretische bagage die onze leerlingen meekrijgen, is het ontzettend belangrijk dat we ook bekommerd zijn om hun geestelijk welzijn. Twee uurtjes per week is echt niet teveel om het levensbeschouwelijke een kans te geven.
Koen Janssen  
Stan Keustermans  
Leen Verreycken  
Hugo Ruymbeke  
Hilde Verhaeghen  
Guido Van der Veken Laat me eerlijk zijn, ik ga beroepshalve elke zondag naar de eucharistie- of gebedsviering. Maar elke zondag kom ik toch geïnspireerd uit de kerk. Ik behoor volgens mij tot de grote groep mensen die zelf geen stappen onderneemt als het niet een beetje opgelegd wordt. Onze jeugd valt daar zeker onder, ik ben mijn eigen jeugd nog niet vergeten. Als godsdienst of levensbeschouwing wordt afgebouwd, wat staat er dan nog garant voor een menselijke samenleving? Onderscheidt ons dat juist niet van de dieren? En hoe kun je een kind de vrije keuze geven als je het geen keuzes aanbiedt? Laten we dus neutraliteit en godsdienst overlaten aan de mensen die wel degelijk hebben kunnen kiezen en onze kinderen diezelfde keuze aanbieden. Wij kennen 7 hoofdzonden. Eigenlijk zijn het er 8. De achtste, de zwaarste, is geestelijke onverschilligheid. Ik vrees dat de grens flinterdun is.
Jeannine Vandermeersche  
Anoniem Ja, onze cultuur .... dat zijn toch onze wortelen ? Liggen die niet een stuk in het verleden ? In Godsdienst, als geschiedenis, als beleving, met voor en tegen, met verschillen en gelijkenissen ? Zelfs in vergelijking met .... al de belevingen van anderen, niet beter of slechter, maar wat je niet kent, kun je niet beminnen, beoordelen. Er zijn zoveel dingen die verloren gaan doordat ze niet meer ter sprake komen. am
Anoniem  
Hilde Audenaert  
Van der Haegen MP In een wereld vol veranderingen, waar wereldbeeld en mensbeeld verschuiven als pionnen, zoekt iedereen zijn plaats. Een plek waar hij/zij zichzelf kan zijn. Groeien in het licht van een geschiedenis van voorouders, van cultuur, gemeenschap. In tijden van spanning, waarin velen hun persoonlijke identiteit wil uitdrukken, soms doorzetten, opdringen en ook verloochenen... waar blijft de moed om voor "onze" keuze te strijden ? Waar zit je in de kerk … als je elke stoel kan kiezen ? Halveren is toegeven aan de druk van vervaging. Vervaging van kleur geeft een vaag, kleurloze massa, zonder kenmerk, zonder ruggengraat, zonder richting, zonder hoop en uiteindelijk zonder geloof. Geef kleur, kleur aan een innige overtuiging die best naast andere overtuigingen mag staan. Er is ruimte en plaats genoeg voor iedereen. Wanneer gaat iemand dat inzien …
Cecile Gorrebeeck  
Anne van Heesch  
Marc Cels Bij de aangegeven redenen om de huidige lestijden te behouden mag misschien vermeld worden dat deze lessen meer dan andere vakken bij leerlingen ook andere aspecten van hun persoonsvorming en mondigheid aanspreken, die in andere vakken minder kans maken.
Steven Felix  
Filip Vandewiele  
Anoniem In 1 lesuur kunnen we onmogelijk voldoende diepgang bereiken en dus weinig bagage meegeven aan onze leerlingen. Bovendien is de Katholieke Godsdienst een deel van onze cultuur, die niet verloren mag gaan! In deze hectische en materialistische wereld vormen wij vaak een anker, een houvast én een rustpunt voor onze leerlingen.
Adri Nelen  
Carolien Milis Om ontelbaar veel redenen, namelijk één voor elke leerling, voor elke student, voor elke leerkracht, voor elke (toekomstige) werknemer en werkgever, voor elke ouder en elke partner én zelfs voor elke medemens die nog niet geboren is want daarover gaat het, mens-zijn in al zijn fascinerende facetten, ‘tussen de leegte en de liefde’.
Anoniem  
Anoniem  
Jos Vanachter, Puurs  
Anoniem  
P.Sörnsen  
Arno Gillemot  
Carmino Bohez  
Anoniem  
Géza Bastanie  
Balan Mihaela  
Anoniem  
Marieke Hendrickx  
De Wilde Anne-Marie  
Robin Bovy  
Marie-Jeanne Langenaken  
Anoniem  
Francine Van Vaerenbergh  
karin swinnen  
Lidwine De Sadeleer  
Nel Vandecruys  
Wouter Velle  
Isabel De Paepe  
Jarno Casier  
Nancy Vereeken  
Gert Nuyts  
Astrid Hoebeek  
Annemie Dedoncker  
Poffyn Liselot  
Cox Raf  
Debruyne Nathalie  
Rik Vancouillie  
Jaak Casier  
Lybeert Ludwig  
Joost van impe  
leyn Ik ben absoluut voor een behoud van de 2 uren op voorwaarde dat er nog meer ruimte komt voor gastcolleges van alle andere erkende levensbeschouwingen plus maatschappijvisies in de lessen godsdienst dus ook van niet-confessionele zedenleer.
Dieter Peeters  
Ingrid Coppens  
Anoniem  
Nele Witterzeel  
Simonne Matthys  
Veerle Roosens  
Bekaert Lieve  
Anoniem  
Anoniem  
Bert Roebben  
Annick Vanderspurt  
Anoniem  
Du Bois  
Vanderstraeten Pascal In de lessen godsdienst kunnen kinderen (meer dan in andere lessen) aan het woord komen over hun persoonlijke situatie (gezin, grootouders, problemen, dromen. Het leerplan godsdienst heeft heel wat raakpunten met het leven van de leerlingen en luistert naar hen en geeft hen een stem. In een onpersoonlijke wereld waar echte menselijke contacten schaarser worden geven de lessen godsdienst hun extra kansen.
Van Casteren Astrid  
Anoniem  
Katrien Rykx  
Annelies van Doren  
Anoniem  
Karen Van Hul  
Els Van Akoleyen  
Kim Defrenne  
Johan De Sadeleer  
Klaartje Decaluwe In deze momenten op school kreeg je de kans om jezelf te zoeken en ontplooien op een ander, dieper en rijker niveau. Ik kan me niet voorstellen dat vermindering van juist die lestijden waar zingeving wordt ge-exploreerd een positief iets kan zijn in tijden waar mensen zichzelf kwijt zijn en geen tijd meer vinden om hun eigen waarden uit te werken. De mensen zijn zichzelf nu al kwijt. Dit schrijf ik als bezorgde huisarts.
Lien Depelchin  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Dries De Pauw  
Fiey leen  
De Coninck Laurens  
Anoniem  
Mark Den Haerynck  
Olivier Machiels  
Anoniem  
Anoniem  
Andries Vervaecke  
Vandenbroecke Hein  
De Wandel Bernadette  
Maaike Vantomme  
Pierre Clinquart Dat de politiek zich bemoeit met met hun zaken en ervoor zorgen dat ze mensen verbinden in plaats van tegen elkaar op te zetten. Hoe meer politici wij krijgen, hoe meer zij mensen uit elkaar halen! Schoenmaker blijf toch bij je leest! Het schouwspel dat zij nu vertonen is allesbehalve voorbeeldig, zeg maar bedroevend en dwingt ons ertoe te besluiten dat het hoog tijd wordt om hieraan iets te doen. Het vak levensbeschouwing en godsdienst zijn juist die vakken die een maatschappij inhoud geven en leerlingen doen denken over hun levensstijl, hun toekomst en hun omgaan met God, mens en maatschappij, zo ervaar ik het toch op school: over alle grenzen heen mensen een levensdoel, idealisme en enthousiasme meegeven door zich in te zetten voor anderen. Wellicht hebben vele politici hiervan geen kaas gegeten en willen ze teveel hun ego naar voren schuiven.
Britt Vermonden  
Emmylou Meire  
Anoniem  
Anoniem  
Wilfried Wambeke  
Reinhilde Everts  
Veerle Asselman  
Van Bogaert Arne  
Anoniem  
Michelle Moelans  
Greetje Timmermans  
Klaartje Tiebout  
Walter Vits  
Daphne Daems  
Anoniem  
Inge De Lamper  
Rita Weynants  
Hilde Schobbende De levensbeschouwelijke vakken zijn het broodnodige voedsel voor een menselijke en positieve samenleving.
Joke Symons  
Rossi Walter Dank om de petitie. De zondaars vermanen blijft een werk van geestelijke barmhartigheid zeker in een geestelijke arme regio :)
Lieve Duyck  
Anoniem  
Mohamed El Fadili  
Sonja Hoes  
Annemie Flamez  
Verrycken Hedwig  
Stani Ferraiolo  
Ella Van Craen  
Anoniem  
Philip vermeylen  
Meert Els  
Gert Janssens  
Anoniem Erg nodig voor de toekomst van onze samenleving om een tegengewicht te vormen tegen het Moslimfundamentalisme, dat ook onderwezen wordt in koranschooltjes.
Anoniem  
Sandra Cools 1 uur godsdienst in plaats van 2.. Och ja, wat is nu een lesuurtje verschil? Bij ons op school krijgen ze ook maar 1 uur aardrijkskunde, 1 uur geschiedenis, ... Het is niet dat 1 lesuur alleen voor 'onbelangrijke' vakken zou zijn - alle vakken zijn belangrijk - maar het is het vreemde moment waarop dit voorstel komt. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. In de media heb ik de voorbije weken berichten gehoord over scholieren die elkaar in de haren vliegen aan bushaltes, ouders die door hun kinderen mishandeld worden, en de zelfmoordlijn die met angstaanjagende cijfers komt van mensen die geen 'zin' meer hebben om te leven. Maar blijkbaar is er te veel aandacht voor levensbeschouwing... Ik las dat er nieuwe vakken nodig zijn op school, zoals 'Mens en samenleving' of 'Emotionele intelligentie'. Jongeren hebben blijkbaar hulp nodig om hun weg te vinden in deze wereld van prikkels, verschillen en conflicten. Veel jongeren zijn het beu om een mening te moéten hebben en voelen zich 'vreemd' als ze zich niet constant gelukkig en geliefd voelen. Gewoon is niet goed genoeg, we moeten allemaal de beste zijn, ook al kan dat natuurlijk niet. Maar blijkbaar is er te veel aandacht voor levensbeschouwing... Of niet? Mogen we alsjeblieft ons leven nog beschouwen? Mogen we nog ervaren dat de verbondenheid tussen mensen verder gaat dan contracten en wifi? Mogen we nog dromen over de toekomst en zeggen dat niet alles zwart-wit is? Mogen we ons nog laten inspireren, laten motiveren en ons engageren? Mogen we verwonderd zijn over de schoonheid en de goedheid en de eerlijkheid? Mogen we nog vragen stellen en leren uit de antwoorden die anderen voor ons hebben proberen te geven? Mogen we onszelf beter leren kennen door onze eigen geschiedenis en traditie te bestuderen? En mag ik alsjeblieft de tijd krijgen om dit door te geven aan jongeren? Mag ik ook zonder wetenschappelijke formules te vermelden spreken over de onzichtbare 'kernkrachten' die ons als mens verbinden? En mag ik met woorden die ver vóór Shakespeare geschreven zijn verwijzen naar een universeel gevoel dat iets in deze wereld ons allemaal overstijgt? En mag ik, als ik daar voldoende lef(!) voor heb, vanuit mezelf antwoorden op vragen waar jongeren vandaag écht mee zitten? Ik ben een godsdienstleerkracht, en mijn lessen zijn een betoog voor het 'nutteloze' stilstaan bij het leven. En dat maakt het vandaag de dag net zo zinvol.
Anoniem Een goed onderbouwde zingeving is het het belangrijkste wat jongeren van en voor de toekomst nodig hebben voor hun leven. Laat de levensbeschouwelijke vakken - vanuit welke inspiratie ook - daartoe de kans om dit ter dege aan te bieden.
Thomas Van Maele  
Zoë Somers  
Mady Jansen  
Alain Langenaken  
Anoniem  
Stef Tormans Een halvering van het aantal lesuren r. -k. godsdienst biedt ons niet langer de mogelijkheid om onze leerlingen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot ethische, sociale en vooral kritisch ingestelde individuen binnen onze huidige en toekomstige samenleving.
Erna Breemans  
Bosman Muriel  
Piet Lavens  
Kayleigh Verhaeghe  
Steven Cappellen In het belang van elk kind!
Anoniem  
Erik De Ridder De levensbeschouwelijke vragen en uitdagingen nemen toe. Er zouden meer uren en collega's godsdienst moeten komen.
Jurgen Quaeyhaegens Net in een tijd waarin het aanbrengen van normen en waarden meer dan ooit onmisbaar lijkt. Onbegrijpelijk.
Anoniem  
Uma Wijnants Het is inderdaad belangrijk om kinderen en jongeren pedagogisch en diepgaand levensbeschouwelijk te vormen om later met een gefundeerde eigen mening in onze complexe samenleving te werken en te leven. Alle mensen hebben nood aan identiteit, die gevormd wordt door o.a. het bespreken en aanvaarden van waarden en normen die later bepalend kan en mag zijn in het opbouwen van een leefbare wereld. Om dit te bereiken hebben we overtuigde en competente leerkrachten nodig die in een waardevolle tijdsbepaling die vorming kunnen doorgeven..
Kathleen D'haene  
Elke Waumans  
Anne Eechaute  
Duchâtelet Joseph De oproep lijkt beperkt tot leerkrachten Godsdienst. Dat ben ik niet. Herformuleer ze zodat al wie hierover bezorgd is zijn stem kan laten horen
Chris Van Asch  
Ingrid Defreyne  
Bert Rens  
de Sloover André IK steun graag leerkrachten r.-k. godsdienst die gaan voor hun vak en dat met hart en ziel doen.
Anoniem  
Tom bonny  
Karel Peeters We moeten dus goed nakijken wie onze stem nooit meer verdient !
Caroline Vandamme  
Frederik Van Rampelberg  
Isabel Kusé De levensbeschouwelijke vakken zijn belangrijk omdat ze de leerlingen een moreel kompas willen aanreiken in onze wereld waar normen en waarden meer en meer lijken te vervagen. Onze jongeren ondergaan zoveel invloeden via (sociale) media, invloeden die niet altijd goed zijn. Het is belangrijk dat leerkrachten godsdienst en zedenleer hen helpen om hun weg te zoeken in de soms ongenuanceerde reacties die op het internet worden uitgespuwd. De levensbeschouwelijke vakken zijn ook een gelegenheid voor de jongeren om te praten over wat hen echt bezighoudt. Vaak hebben ze levensvragen die in de andere vakken onmogelijk aan bod kunnen komen: over de echtscheiding van hun ouders, over relaties, over alcohol en drugs, over het nut van een diploma halen, ... In de levensbeschouwelijke vakken kunnen de jongeren terecht, niet voor een antwoord, wel om te leren reflecteren over hun problemen in een beschermd kader, onder leiding van een bekwame leerkracht, en zo hun eigen mening te vormen over tal van zaken die van maatschappelijk belang zijn. Het lijkt me duidelijk dat 2 uur levensbeschouwelijke vakken een minimum is.
Dhont Geertrui  
Diane Brantegem  
Pouls Michel  
Annemie De Praeter Na een boeiende loopbaan van 43 jaar als godsdienstleerkracht, kan ik alleen maar getuigen dat twee lesuren levensbeschouwelijke vakken absoluut nodig zijn om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen. Godsdienstlessen zijn het forum waar leerlingen hun vragen kunnen/ mogen formuleren en waar gewerkt wordt vanuit een wisselwerking tussen het christelijk geloof, de pluralistische context en de veelzijdige identiteit van de leerling, met oog voor zijn levensbeschouwelijke groei. Ik verwijs hierbij graag naar de inleiding bij het recent vernieuwde leerplan (Dr. Jürgen Mettepenningen, namens de Erkende Instantie): 'Het is de ambitie en in zekere zin de pretentie van het vak rooms-katholieke godsdienst dat de eigensoortige bijdrage vanuit het vak aan die vorming fundamenteel is voor zowel de identiteitsgroei van leerlingen als de positie en verantwoordelijkheid die jongeren later in de maatschappij zullen innemen en opnemen. Kwaliteitsvol levensbeschouwelijk onderricht, vanuit de kracht van het binnenperspectief, is daarbij cruciaal.'
Antoon Barbé  
Mieke Vanraes  
Lydia Janssens  
Anoniem  
Luc Anckaert  
Anoniem  
Verholen Liesbeth  
Rosier ik ben humanist maar katholiek opgevoed, waardoor een bredere visie toch ...ik denk dat mensen die unilateraal dus van in het begin vrijzinnig worden opgevoed, te veel vooroordelen krijgen opgelepeld . We moeten ook de goede kanten van onze christelijke cultuur beleven en eer aandoen. Ik ben fanaat van vzw Pueblo de Dios , Spanje, wat die mensen allemaal doen wereldwijd , in alle stilte , is gewoon grandioos ..
Anoniem Neutraal onderwijs bestaat niet. Achter elk leerplan en elke eindterm zitten waarden, normen, referentiekaders, etc. Laat het katholieke onderwijsnet doen waar ze goed in zijn, namelijk vanuit een christelijke inspiratie leerlingen laten groeien tot intelligente en zelfbewuste mensen met een open en barmhartige houding ten opzichte van mens, wereld, milieu en maatschappij. Een volwaardig vak rooms-katholieke godsdienst van minstens 2u per week, gegeven volgens de huidige leerplannen, is hierin een niet te missen schakel.
Véronique Cours  
Anoniem  
Soraya Paenen  
Marijke Terrie  
Annemie Tytgat Ik ervaar dat mijn leerlingen het vak r.-k. godsdienst als een verrijking ervaren, om het even welke levensbeschouwing de leerlingen ook hebben. Het vak r.-k. godsdienst helpt hen om op te groeien tot fijne jongvolwassen mensen. Ik kan niet anders dan vanuit mijn diepe religieuze overtuiging de leerstof met heel veel enthousiasme te brengen. De leerlingen laten me voelen dat ze die authenticiteit juist erg waarderen. Als godsdienstleerkracht ben ik veel meer dan lesgever alleen. Ik ben aanspreekpunt waarbij leerlingen met hun blije en trieste ervaringen terecht kunnen. De lestijden halveren is zeker niet in het voordeel van de leerlingen.
D'Haese Dirk  
Hannelore Danneels  
D'Haese Dirk  
Hilde Claeys  
Veroniek Deceuninck  
Yoo Ree Elsemans  
Greet Ouderits  
linda sierens  
Ann van Nieuwenhove  
Nicole Blomme leerkracht Immaculata  
Geert Van Lieder  
Ann Boesmans  
Vanhecke De enigen die voltijds bezig zijn met waarden en normen, zijn de leerkrachten levensbeschouwing. Iedereen klaagt het vervagen van deze waarden en normen aan. Uren levensbeschouwelijke vakken zouden verdubbeld moeten worden... Daarenboven, wat zal het gevolg zijn als bvb islam in een "garagemoskee" wordt onderwezen?
Ewoud van Lierde  
Irma Nys  
Herman Vanarwegen Interreligieuze dialoog is meer dan ooit nodig en wenselijk en ver-rijkend.. een interreligieuze dialoog is enkel mogelijk als je je eigen religie, roots, cultuur kent... en, of we dat nu "cool" vinden of niet, religie is nu éénmaal een substantieel aspect van cultuur geweest, niet alleen hier en nu...
D'Haese Marian  
Goedele Janssens  
Van Wayenberghe Elke Begrijpen wie begrijpen kan, ik in ieder geval niet!
Nadine Beuten  
Winand Delporte  
Sabien Moniquet  
Anoniem  
Nicole Blomme  
Brigitte Buyck  
Adelheid D'hoker  
mieke vangansbeke  
Anoniem  
olga vanoverschelde  
Ellen Eeckhout  
Wendy  
Timothy Beynaerts  
Justine Leroy  
Anoniem  
J. Koffeman  
Van Coillie Margareta (Griet) Gun asjeblief elke jonge mens ten minste 100 minuten per week om in onze supersnelle wereld wat kritisch afstand te nemen en tijd te maken voor de trage vragen. Als ziekenhuispastor ondervind ik elke dag hoezeer mensen hun kostbare bagage aan levensbeschouwing nodig hebben wanneer ziekte en verlies aan mogelijkheden plots hun leven op de kop zet!
Heyligen Jasmine  
Van Coillie Margareta (Griet) Gun asjeblief elke jonge mens ten minste 100 minuten per week om in onze supersnelle wereld wat kritisch afstand te nemen en tijd te maken voor de trage vragen. Als ziekenhuispastor ondervind ik elke dag hoezeer mensen hun kostbare bagage aan levensbeschouwing nodig hebben wanneer ziekte en verlies aan mogelijkheden plots hun leven op de kop zet!
Desmet Goedele  
Mireille Vercaempst  
Jan Dehond  
Desendere Marieke  
Evi De Ridder  
Marijke De Vogeleer  
Freddy Cockx  
Lu Van Herck  
Bart Schollen  
Dhaene Maureen  
Van Thillo Christel  
Daenen Lucette  
Benedicte Strens  
Winde Lemmens  
Els Merveillie  
Hilde Billen  
Vic Matthys  
Anoniem  
Motmans Luc  
Anoniem  
Lies Belmans  
Anoniem Het christendom is hoe dan ook de basis van onze samenleving. Meer onwetendheid creëren helpt ons als samenleving niet vooruit om samen een goede maatschappij op te bouwen. Anderen zijn véél fanatieker en kunnen het overnemen.
Maarten  
Pichal Carina  
Mieke Kerckhof "Alles van waarde is weerloos". Daarom spring ik graag mee op de bres ...
Lagaet dehuvyne  
Anoniem  
Sofie Steenhaut Een diepgaand wantrouwen tegenover alles wat met godsdienstbeleving heeft te maken, sluimert al jaren in mijn scholengroep in Brussel en vertaalt zich vandaag jammer genoeg in het begin van het afschaffen van dit vak. De heer Goris heeft daar jaren gelezen al zijn strijdpunt van gemaakt. Hij vond een bondgenoot bij Open VLD (familie De Gucht). Nu CD&V als een gewond dier gepercipieerd wordt, zien ze hun kans schoon. Ook de invoering, implementatie en bewijsvoering rond Interlevensbeschouwlijke Competenties (ILB) kan niet baten. Moegestreden verliet ik het Nederlandstalig Brussels onderwijs als leerkracht godsdienst en zet ik me op een andere manier in het onderwijs in. Het grote publiek kent de huidige manier van godsdienst lesgeven niet en dus wordt met de grootste clichés dat er te weinig kennis van de Bijbel en vooral veel ongelovige leerlingen zijn tegen het vak als dusdanig gestreden. Deze aanval werd jaren geleden ingezet. Wie de commissie onderwijs de afgelopen jaren volgde, kan dat zwart op wit vaststellen (Open VLD en Groen). Bovendien werd dat ook op regelmatige basis in de pers gebracht met artikels van Patrick Loobuyck. Ik onderteken omwille van de vele leerlingen die binnen mijn twee lesuren empathisch leerden luisteren, een eigen mening leerden verwoorden, moesten nadenken over levensvragen, engagement durfden uitspreken, hun zoektocht naar (on)geloof in een veilig klimaat konden verder zetten... Ik gun het de vele jonge mensen in hun groei naar volwassenheid.
Frans Stoffelen - Voormalig begeleider van godsdienstleerkrachten R.K.-godsdienst in het aartsbisdom Mecheeln-Brussel  
Paul Buyl  
Aäron Vanspauwen  
Paul Buyl  
Jan Coghe Dit hoeft geen betoog waarom. Omdat binnen het onderwijs niet alleen kennis moet overgedragen worden, maar ook een houding van leven, een visie, ... niet door te zeggen wat ze moeten denken of geloven, maar om hen gewoon in alle openheid de kans te bieden een goede keuze te maken. En kiezen betekent ook dat je daar enigszins vertrouwd mee raakt.
Anoniem  
Anoniem  
Vos Leo  
Anne Vandenhoeck Een gezonde samenleving is er één die haar verleden erkent, levensbeschouwing en spiritualiteit erkent in de publieke ruimte en mensen vormt om met de zin van het leven te kunnen omgaan en deze te kunnen verdiepen.
Christine Synaeve  
Anoniem  
Inge de busschere  
Josée Vandewijer  
Marijke Knockaert  
KRIJNEN, PIETER Men beseft niet hoe belangrijk het is om na te denken over de zin van het leven. Jammer dat met name NVA en de liberalen zo weinig geven om onze christelijke wortels. Ons huidige systeem is zeer waardevol om leerlingen de diversiteit van opinies te leren. Behouden dus!
Dhomme Jolien  
Maaike Barbary  
Anne Marie Winters  
KATJA VAN DEN BERGEN  
Anoniem  
Anoniem  
Coulier Greet  
Bossuyt Ghislain Totaal onbegrijpelijk en onverantwoord dat onze politici zo 'de kop in het zand steken' als het gaat om de grote geestelijke waarden die ons leven zijn ware betekenis en ultieme zin geven...
Peter Van Nuffelen  
Anoniem  
Tachelet Jan Levensbeschouwelijke vakken maken mensen relatiebekwaam en openen de weg naar een gelukkig leven, naar een samenleving met minder agressie en een open geest.
Ingrid Lauryssens Laat ons ijveren voor de 'k' van onze katholieke school en open staan voor de 'd' van katholieke dialoogschool!
Lindsy Desmet  
Bert Jacobs  
Anoniem  
STUYCK ,André  
Jan Bogaerts  
Hans Storme  
Andy Grysolle  
Linus Vanlaere  
Lucia De Backer  
André LEURS  
Mieke Casteleyn  
Decottignies Céline  
Olievier Thierry Godsdienst is een onderdeel van onze identiteit. Het helpt ook de leerlingen vormen tot mens.
Lieven Van Ael  
Vanhee Steven  
Jan Demuynck  
Bart Fivez  
Lamon Ruben  
Monique Verpoot  
Tom Van Wambeke  
Anoniem  
Cécile Marynissen, Pastoraal werker Borgerstein vzw.  
Katrien Cauwenberghs  
Sonja Vaneygen  
Anoniem  
Nele De Vos We openen leerlingen tijdens de lesuren godsdienst voor hun eigen interesses, wat zich rondom hen afspeelt maar tevens krijgen ze een ruimere blik op de verschillende culturen en godsdiensten. We leren hen open staan voor anderen en de Andere en zorgen er zo mee voor dat vooroordelen, discriminatie , racisme, ,...bespreekbaar en ingeberkt worden. Dit alles is onmogelijk in 1 lestijd. 2 lostijden zijn een minimum en daarnaast werken we met de school en andere vakken heel wat gezamlijke projecten uit: vriendschapsdag, we werken met workshops yoga en meditatie, rond sexting,...
Hans van Eyghen  
Christian SPRIET Onze maatschappij lijdt aan het syndroom van het utilitarisme gegrondvest op het economische beginsel. Wat je doet, kàn en moét dus opbrengen, renderen, zo luidt de denktrant. Intussen gaan waarden die eeuwenlang de Europese beschaving hebben gedragen en geïnspireerd, steeds verder teloor. Onze kunst, literatuur, muziek en filosofie werd en wordt gedragen door een diepgaande, waardevolle en niet zelden ontroerende religieus-levensbeschouwelijke voedingsbodem. Dat "men" dit fundament achteloos, neen: moedwillig opzij zoekt te schuiven, mag schandelijk en misdadig worden genoemd. Terwijl de maatschappij in haar zelfgenoegzaamheid afglijdt naar 'ikjesdenken' en geniepig of openbaar profitariaat, is de verbondenheid, solidariteit en medemenselijkheid meer dan levensnoodzakelijk. Aan de politici de keus: hun verantwoordelijkheid ontvluchten, bakzeil halen, de witte vlag van "het kàn toch niet anders" hijsen of een moedig en inspirerend waardepatroon voor de versterking van onze maatschappij voor-leven. R.-k. godsdienst is heus geen achterhaald pleiten voor de eigen (ideologische) winkel meer. Ze is een doorvoelde en weloverwogen interactie met een maatschappij die samenhangen (af)breekt en gedoemd is te stranden in een holle visie van "ikke, ikke, en de rest kan stikken.". "The essence of tyranny is the denial of complexity", schreef Jacob Burckhardt. Het is aan de politici om alle kansen te vrijwaren om die ethische en sociale complexiteit op genuanceerde en doorleefde manier te benaderen. Volgens Hermann Hesse beklimmen wij allemaal eenzelfde berg, alleen kennen we elkaar (boeddhisme, islam, natuurgodsdiensten, jodendom, christendom, ...) te weinig, met de bekende gevolgen van dien. Onze voedingsbodem is de christelijk-humanistische. Het zou van domme kortzichtigheid en pretentie getuigen mochten de overheden het erfgoed dat het christendom via zijn onderwijs mee heeft gecreëerd, wetens en willens ondergraven. In het drukke weekprogramma van het onderwijs blijven 2 lestijden godsdienst geen overbodige luxe. We houden de politici in de gaten! Als zij straks vaandelvlucht plegen of het belang van een religieuze visie opzijschuiven, zullen wij ons verzetten. Wij gaan niét akkoord met de antireligieuze stemmingmakerij die momenteel heerst. De levensbeschouwelijke vakken kwantitatief halveren is de deur openzetten voor de uitsluiting van levensbeschouwing uit het onderwijs. Daarvoor bedanken wij. R.-k. godsdienst en levensbeschouwing moet, op zijn volle waarde geapprecieerd, in zijn huidige kwantiteit in het leerpakket behouden blijven! De voorgenomen of gesuggereerde halvering van dat pakket zal niet zonder ons verzet ingang vinden. De oproep om dit een halt toe te roepen onderschrijven wij met overtuiging en met klem. C. Spriet, Brugge
Pieter Bauwens  
Elise Linsen  
Kristine Vanden Berghe  
Andrée Serreyn  
Liesbeth Vandendriessche  
Marc Vande Walle  
Sabien Vanhaverbeke  
Nelly Vanderhaegen  
VAN DEUREN Johannes Als onderwijscoördinator van een congregatie ben ik zeer verrast. Immers, ook Leni Franken stelt in haar boek 'Geld voor je God' dat levensbeschouwelijke ongeletterdheid van jongeren geen goede zaak is, al belicht zij het uiteraard vanuit een ander perspectief. Toch luidt het op pag. 140: "Ondanks de terugval van de geïnstitutionaliseerde religies blijven levensbeschouwingen mensen fascineren. (...) De jongeren komen immers terecht in een samenleving waarin religie, levensbeschouwingen en diversiteit een rol spelen. Kennis en informatie over levensbeschouwingen, maar ook contact en dialoog met andere levensbeschouwingen zijn een minimumvereiste om tolerantie, begrip en vertrouwen te ontwikkelen." Als ik dit zo lees, hebben we niet minder maar meer uren nodig. Ik meen dat de onderhandelaars de bal dan ook totaal misslaan.
Lieve van de rostyne Een les waar leerlingen nog kunnen spreken, les waar ze respect tonen voor ieder zijn eigenheid....
Rousseau Hilde  
Hein Vanden Bulcke  
Henk Sanders Levensbeschouwingen worden gemuilkorfd enerzijds ten voordele van 'welsprekendheid', anderzijds ten voordele van 'meer solidariteit'? De wereld op zijn kop!
Van de Weyer Gerda  
Silke De Meester Het is onze opvoedkundige taak om leerlingen een hand toe te reiken in hun zoektocht naar zingeving en geloof. Dat kan je alleen als je een breed gamma van levensbeschouwelijke keuzes blijft aanbieden, gegeven door mensen die dit vanuit eigen passie, geloof, ziel en ervaring geven.
Marleen Jacobs  
Anoniem  
Josephine Tanghe  
José Pype Helemaal eens met de terechte eis van de r.-k. godsdienstleerkrachten. Diepgang vraagt tijd en het godsdienstonderwijs goed gegeven biedt daarvoor de kans. Leren dialogeren is even belangrijk dan bv nog een uurtje nederlands erbij. Wat ben je met taal als de mens die ze gebruikt niet diepgaand gevormd is.
Jan De Volder Zoveel religieuze en levensbeschouwelijke ongeletterdheid onder Vlaamse jongeren, niet in het minst over het christendom. Meer dan vroeger zetten alvast leerplannen rk-godsdienst in op kennisoverdracht, minder jaren tachtig gewauwel. Islamlessen op school zijn voor veel moslimjongeren de enige plaats waar ze buiten thuis/moskee/internet kennis over het eigen geloof opdoen. Het is geen moment om levensbeschouwelijk onderwijs af te bouwen, integendeel eerder tand bij steken. Het zou toch ondenkbaar zijn dat een Vlaamse regering met CD&V en N-VA deze laïcistische agenda gaat in- en uitvoeren.
Anoniem  
Yahyaui mohamed  
ANNO Daniël TWEE lesuren Godsdienst is toch niet te veel? Wat is dat nu?
Leën Filip  
Marc Vandeurzen  
Lieven D'Hondt  
Miriam Buelens  
Nguyen Thi Tuong Oanh Levensbeschouwing, m.n. Godsdienst, blijft heel belangrijk voor de vorming van de mens omdat het niet alleen tot het geestelijk, psychologisch en relationeel welzijn van de individuele mens bijdraagt, maar daarmee ook voor een gezonde maatschappij. Wordt er daarin gekort, staat de mens kwetsbaarder voor extreme visies en invloeden en daardoor het evenwicht in het maatschappelijk leven kan erg verstoren op kort termijn, en een ziekelijke maatschappij met veel sociaal- en politieke problemen op lang termijn brengen als gevolg.
Nuytten Arnold  
kathleen storme  
Angeline De Moor  
Katrien De Cock  
Yelena Bolshakova  
Heyse Greet  
rosapottie  
Schiffeleers Gabrielle De Rooms katholieke levensbeschouwing zal de leerlingen een meer brede, respectvolle en waardevolle blik geven op het sociale leven, en zal meer solidariteit en begrip opbrengen in de onmiddellijke leefgemeenschap van de betrokkene!. Deze beschouwing geeft een breder en zinvol platform in hun dagelijks leven, er zullen mindere zelfmoorden gebeuren!. In onze Belgische socio-media, vooral in Tv en radio programma's , ervaar ik weinig Rooms katholieke doorschemering bij de presentators. Misschien durven ze niet goed!!!! Daarom kies ik dikwijls voor de Nederlandse uitzendingen. Eerlijkheid en durfkracht steekt men niet onder banken!!!
Anoniem  
Sophie Lefebvre  
Minsaer Eric Onderlijnen dat ' godsdienst 'en 'wetenschappen 'geen tegenstellingen zijn maar aan- en invullingen !
Stephanie Stevens Want het is zoveel meer dan godsdienst. De lessen zijn geëvolueerd... Nu nog de politiekers?
Tomas Folens  
KOen Seynaeve  
Anoniem  
Anoniem  
Jan David  
Anoniem  
Dirk Masschelein Volledig akkoord met de oproep!!!!
Stef Stes  
De Noyette bea 2 lesuren is een must ook voor de verbinding met de leerlingen en wij werken ook aan emotionele intelligentie en omgaan met verlies
Marc Van Gucht  
Jolien Meganck  
koen vandewalle Godsdienst onderwijs is meer dan ooit nodig!!!
Anoniem  
Madeleine Burghoorn  
Valentijn Biesemans  
Tanja Thijs  
Ria Eraly  
Josien Segers  
Viviane Van Laeken  
Slambrouck Mieke De 2 lesuren r.-k. godsdienst zijn heel erg nodig in deze onzekere tijden, zeker naar onze kinderen toe. Het is een 'must' voor hun geestelijke ontwikkeling die zo belangrijk is voor hun verdere leven. De politiekers die zoiets voorstellen moeten eens goed nadenken en verder kijken dan hun job. Niet verantwoord dat men in een, nog steeds christelijke land, zo'n voorstel op tafel durft te leggen!
Anoniem  
Kim Bruneel  
Parmentier Jozef Met overtuiging en heel bewust in dienst van de samenleving onderteken ik deze oproep van de leerkrachten
Anoniem  
De Westelinck Francis  
De Coster Roger  
Parmentier Jozef Heel bewust zen vol overtuiging onderteen ik deze oproep van de leerkrachtenk
Hubert Debeuckelaere  
Ann Wulleman  
Henderickx Kristien  
Maryleen Verhavert  
Anoniem  
Anoniem België is een christelijke katholieke land en zo moet het blijven!!!!
Tisj Adam  
Anoniem  
Anoniem  
jan de vree Respect voor de mens zit vervat in de EVRM en mensenrechten. Blijkbaar zijn er onverdraagzamen die enkel maar hun gedacht als het enige en ware willen zien overal waar hun macht reikt. Hiermee verarmen ze de mens als wezen zonder dat ze het zelf nog weten omdat die armoede hun geest al heeft aangetast.
Tanja Van Boven Geef leerlingen de mogelijkheid om te groeien in hun (geloofs-)bewust-ZIJN ...
Geert Schoeters  
Hilde Abts  
Anoniem  
Robby Van Assche  
Anoniem ik ben geen leerkracht r.k. godsdienst ben, teken ik deze brief als een gelovige en bezorgde protestant!
Koen seynaeve Blijkbaar zitten bepaalde politieke partijen nog gevangen in de negentiende-eeuwse retoriek in de nasleep van de Franse Revolutie! Hoe is het mogelijk dat een liberale partij één geloofsgroep - die bovendien Europa gemaakt heeft tot wat het is - zo wil viseren. Het getuigt niet van breeddenkendheid, maar dat vermoedden we al eerder.
Anoniem  
Delphine Vuylsteke  
steen christa  
Stienaers Piet  
Van Dommelen Chrisine Ik onderschrijf ten volle de oproep van Mgr Johan Bonny.
Dave Brocatus  
Anoniem  
De Waele Karolien  
Anoniem Lessen godsdienst en andere levensbeschouwelijke vakken zijn onontbeerlijk voor een integrale vorming van kinderen en jongeren. Zeker in tijden van religieus fanatisme en intolerantie, is het belangrijk dat deze dingen op school worden geduid en besproken in een veilig kader. Ik ondersteun dus deze petitie die het huidig aantal lesuren van deze vakken wil behouden.
Fons Van Dijck  
Wim Vanbaelen  
Maria Vercauteren  
De Boeck Ivo  
Nathalie  
Annemie Bruyland  
Bernadette lagae Praten, het goede in de mens naar boven brengen de samen gaan van mensen die daar naar streven is en blijft belangrijk, zeker in ook in deze tijd
Anoniem  
Isabel Hallemeersch Zeker in de huidige woelige, snel veranderende samenleving zijn levensbeschouwelijke vakken meer dan nodig.
Anoniem de loge en het atheîstische dogma heeft veel te veel invloed in ons aller leven en in de politiek. ik ben zelf vrijzinnig opgevoed en vond later God, geen eenheidsworst maar plaats voor bezinning is nodig.
Vancauwenberghe Jef  
Elies Van Noten  
Vancauwenberghe Jef  
Ann Declerck Tip: Vraag het eens aan de jongeren zelf wat de meerwaarde is van levensbeschouwelijke vakken! Leerlingen zijn dankbaar omdat ze op verhaal kunnen komen, omdat ze hun blik kunnen verruimen, omdat ze weerbaarheid leren, omdat ze kennis maken met inspirerende figuren, omdat ze van elkaar veel kunnen leren door elkaar te beluisteren, te respecteren en te inspireren. We geven hen bagage mee om weerbaar en enthousiast een fijn mens te zijn in onze maatschappij. Vandaar... relativeer dit niet! Twee uren per week is een must!
seyma voor de toekomst van onze kinderen is halvering zeker geen optie!
Annie Steurbaut Ik heb zelf in het onderwijs gestaan en weet hoe gevoelig dit alles is!
Adelheid Verstraeten  
Gert Mertens Twee lesuren is een minimum om op een zinvolle manier aan levensbeschouwelijke vorming te kunnen werken!
Bob Dinnewet Ik ben opgegroeid met 4 of 5 lesuren godsdienst. Ik ben nu 76 jaar, ben geen kerkganger maar wel religieus en ben gestoord als ik zie dat mijn kinderen, nu volwassen steeds naar katholieke scholen zijn geweest maar praktisch heidenen zijn. Arm Vlaanderen.
Helena Molineaux  
Anoniem  
Bylois Guy Enthousiaste leerkrachten zijn er ook nodig om de christelijke waarden over te brengen bij onze jongeren en dat bij voorkeur in het onderwijs maar wel met voldoende uren.
Gert Van den Broeck  
Emmanuel Van den Bulcke Jongeren hebben (grote) nood aan samen-zoeken, aan verdieping, zingeving,... Twee lesuren voor dit belangrijk leer-/leefvak is echt een minimum! " Dames en heren politici: indien jullie blijkbaar hier tijd aan besteden, zoek alternatieven in het lessenpakket, die zijn er..."
Ruth Christiaens Het is jammer dat er nog maar kan gedacht worden dat 1 uur levensbeschouwing voldoende zou kunnen zijn om onze jongeren in deze multiculturele een beetje respect, kennis, cultuur en godsdienstige/levensbeschouwelijke waarden en normen bij te brengen. Ik ben zelf godsdienstleerkracht en ben ervan overtuigd dat 2 uur het minimum is om met 'mijn gastjes' de nodige diepgang te kunnen bereiken die ervoor zorgt dat zij zich kunnen ontplooien tot 'mooie' mensen die verder kijken dan hun neus lang is, en dit op alle gebied.
Lieve Laureys  
Anoniem  
Lieven Brouckaert  
Annelie Beyaert  
Bernadette Wittoek  
Dirk Vanneste  
Huysentruyt Marcel  
Stefan Pauwels  
Vincent Eeckhout  
Lotte Beernaert Ik onderteken dit tegen een vernauwing van ons wezen als mens. Het onderwijst acht volgens mij de hele mens te vormen. Daarvoor biedt je een breed spectrum aan. Zorg voor de mensheid bestaat uit verschillende aspecten. Jongeren niet ten volle alle aspecten leren kennen en doorgronden door het spirituele, het levensbeschouwelijke te vernauwen is te kort doen aan het vormen van de gehele mens. Godsdiensturen zijn al lang niet meer wat ze waren. In het katholiek onderwijs vertrek je vanuit het christelijk verhaal om van daaruit in dialoog te gaan, om zaken in de wereld te bevatten en doorgronden, om te beseffen dat we niet altijd moeten kiezen voor de wet van de sterksten, om solidariteit te ervaren, te ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde in alle vormen mag betekenen, ... Ik vind het dan ook oprecht jammer dat dit speelbal is van politiek spel.
Jan Wieërs Ik ben er zeker van dat de onderhandelaars te weinig weten hoe wij bijdragen aan een democratische niet raciale samenleving met eerbied voor elke andere levensbeschouwing.
Kauwenberghs Koen  
Marianne Van Thomme Het is hét vak dat zingeving biedt aan leerlingen. Het is het pitje dat leven schenkt en mede dank zij de interlevensbeschouwelijke dialoog leren leerlingen omgaan met verschillen en alles beter begrijpen. Op deze manier moedigen we jonge mensen aan te leren SAMEN-LEVEN, want als we als mensheid dat niet meer kunnen is de toekomst zoek.
Vanhoudt Richard  
Dries Coorevits  
Gerard Janssen  
Nadia  
Vandeputte Paula Als gepensioneerde leerkracht godsdienst sta ik volledig achter de reactie van de leerkrachten, ik deel ten volle hun mening!
Simon J. Stamhuis Halvering lestijden levensbeschouwelijke vakken staat gelijk aan het opzettelijk toebrengen van geestelijke beperking.
Anoniem  
Anoniem  
DEHAEN Elise  
Veerle Bosch  
Christian Verhaeghe  
Rik Langelet  
Luc Van de Putte  
Koen Van Canneyt  
Kim De Nil  
Ameel Inge  
Daisy Van Wymeersch  
Marie-Ange Gommers  
Peter van Run  
Magic  
Vincent Prinzie  
Lenaerts Jo  
dirk Snackaert  
Arthemis Snijders Leerkracht Islamitische godsdienst in opleiding.
Michelle Opdekamp  
Ann Van Uffelen  
Marie Jeanne Dewitte  
Sikiric Katia  
Juul Nys  
Lisette Elise DEHAEN Niet minder uren godsdienst, religie, christelijke beleving !
Anoniem Er zijn waarden en normen nodig in onze samenleving. En daar mogen de lestijden niet van gehalveerd worden! Wij willen niet die alles kan en mag samenleving want dat is het begin en tevens ook het einde van onze samenleving!
Janine Lysens  
Vernieuwe Marie Jeanne  
Jozef Duchateau  
Rob Ramaekers Borgloon  
Van Herck Marie-Bernard  
Katleen Verheyden  
Lutgart Vermeiren  
Veerle Torfs  
Anoniem  
Yahyaui  
Hanne Herteleer  
Anoniem  
Anoniem  
Maurits Gijsbrechts  
Jan De Lil  
Jan J Holvoet  
Annie vermeersch  
Anoniem  
Marleen Brebels  
Simone Sergeant icm  
Lut Scheerens  
Johan Aerts De zoektocht naar je eigen identiteit is bij uitstek aan de orde tijdens de leeftijd van het secundair onderwijs. Toch is daar in de meeste vakken op school niet expliciet ruimte voor. Laat dat nu net onze specialiteit én onze opdracht zijn! Bekijk het leerplan godsdienst en stel met mij vast dat dit zich daar ongelooflijk toe leent, meer nog het is er op gericht. Godsdienst is al lang geen catechese/catechismus meer (dat was het zelf in mijn jeugd al niet meer en ik ben de 40 lang voorbij). Beste politicus: Stop met schuiven van uren en aanpassen van structuren en voorzie gewoon meer middelen per leerling. De wereld is complexer, onze leerlingen hebben meer dan in uw tijd nood aan begeleiding. Daartoe zijn wij, leerkrachten, geroepen en gevormd. We zijn alleen met te weinig en dat los je niet op met een verandering van lessenpakketten.
André  
Joris Tielens  
Roijakkers  
LutgardeDevos  
Van Langenhoven Maria  
POLET N.J. De eigen levensbeschouwing en/of godsdienst kennen en zich kunnen verantwoorden is noodzakelijk in deze tijd. Het is bovendien een recht. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen kennen is een noodzaak. Alleen zo kan men in wederzijds begrip en respect een wereld van vrede opbouwen. Wil aub de nodige tijd in het onderwijs hiervoor vrijmaken. Twee lesuren is echt het minimum voor deze bij uitstek humane basisvorming.
Annie Heerinckx  
Ingeborgh Verbruggen  
Anoniem  
Anoniem  
Dieter Buydens  
Platteau Frieda  
Georges  
Imelda Van Bauwel  
Kubis Marcel  
Jean Bastiaens  
Annelies Delporte  
Liesbeth Van Meirvenne  
Marjan De Pauw  
DRIES Jo  
Anoniem Elk levensbeschouwelijk vak heeft zijn eigenheid.
Marc Bonny  
Jos Gregoor  
Jona Verheyen  
Stefaan Devaux Het beeld lijkt bij sommige mensen nog te leven alsof we met het vak godsdienst als het ware "zieltjes" willen winnen. Jammer. Mijns inziens kunnen we heel sterk bijdragen aan het verwerven van inzicht in de maatschappij waarin we leven. Hierbij is het de bedoeling om te proberen het kritische denken bij leerlingen aan te scherpen. Een waardevolle invulling van tijd, mijns inziens.
Van de Caseele, Kris  
Mieke Bothuyne  
Anoniem  
Anoniem  
Van Rossem Dirk  
Leen Van Nevel  
Anoniem  
Demeulemeester Frank  
Schols Bertho  
Anoniem  
kristien elst  
Gerry corne 2 lestijden godsdienst, 2 lestijden levensbeschouwing, zo ontzettend nodig!
Mehmet Ustun  
Jeroen De Cock  
Walter luyts Het christendom is de godsdienst van de liefde, het cement van onze maatschappij
Anoniem  
Mohamed  
Dirk Baeyens vrijheid van onderwijs, incusief het aanbieden van de levensbeschouwelijke vakken
Anoniem Het is het enige vak waar men nog waarden aanleert.
Dr Leemans Annemie  
Mia Vereertbrugghen Liefde is het cement van de christenen
Anoniem  
Maarten  
Anoniem  
Rik Wyffels  
Jo Put Levensbeschouwelijk werken maakt leerlingen bewuster en weerbaarder in onze plurale maatschappij waarin ook volwassenen vaak een strijd moeten leveren om psychisch overeind te blijven. Er is tijd nodig om daaraan te werken!
Jürgen Desmedt  
Dejaegher Katrien  
Zoé Vanmechelen  
Lief.suetens@gmail.com 'k Begrijp de laksheid va CD1V niet!
Ellen Depouillon Ik ben een zeer gemotiveerde en enthousiaste godsdienstleerkracht (halfitjds in de lagere school en halftijds in het buitengewoon lager onderwijs) en ijver ervoor dat ons vak behouden blijft, alsook het aantal lestijden per week. Het liefst van al sowieso elk schooljaar 1 lestijden per klas (zonder dat er elk jaar opnieuw moet geteld en herberekend worden). Ik ben zelf al veranderd van scholengroep omdat ik teveel scholen moest doen om aan mijn voltijdse opdracht te komen, laat dit probleem zich in de toekomst niet nog meer stellen of er zal een groot tekort heersen aan godsdienstleerkrachten.
Anoniem  
Dieter Sijmkens  
Ibrahim  
André Carchon,  
Greta Coninckx Onverstaanbaar dat dhr. Beke en mevr. Crevits hier niet meer van wakker liggen!!!
Jürgen METTEPENNINGEN  
Michelle Opdekamp  
Anoniem  
Dugardein Anne-Leen  
Anja Lerno  
Anoniem  
André Cloots  
Anoniem  
Filip Clarysse  
Linda Clerix  
liesbeth vanhoorne Het vak is zo veel breder als soms geschetst. Wegen tot zingeving bieden is echt wel belangrijk voor onze jongeren van vandaag, die met veel levensvragen worstelen. Zingeving gaat ook gepaard met kritische reflectie en de vraag hoe ze in het leven willen staan. Twee uur is zelfs te weinig, ik hoop dat ook in andere vakken de leerlingen de kans krijgen bij levensvragen stil te staan.
Zwaenepoel Annemie  
Anoniem  
FILIP VAN DE WINKEL  
Martine Van Eeckhout  
Maria Van Doren Een levensbeschouwelijke vorming is fundamenteel in het onderwijs. Een degelijke levensvisie ontbreekt maar al te zeer bij zovele volwassenen!!! Hopelijk zal de volgende generatie het beter doen... dus ik herhaal: een levensbeschouwelijke vorming is fundamenteel in het onderwijs.
Anoniem  
Sven Wouters  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Lannoy Hannelore Helemaal mee eens.
jonas coppieters  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Marc Simoens Jonge mensen hebben recht op levensbeschouwelijke geletterdheid.
Anoniem  
wout van leemput wijze lessen van mnr bogearts
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Ik vind Godsdienst belangrijk.
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Het moest.
Dosogne Olivier De les godsdienst maakt mij kalm en helpt veel. We moeten dit behouden.
Anoniem ik vind de godsdienst lessen belangerijk genoeg om een volledig uur te houden, ik vind de regelingen voor dit vak goed zoals het is, hier hoeven dus in mijn ogen ook geen examens voor te komen.
Anoniem  
Stijn Schillebeeks  
Anoniem  
Anoniem  
Hermine Van Baelen Als gepensioneerd leerkracht vind ik het belangrijk datgene waar ik steeds voor heb gestaan gegarandeerd blijft bestaan en wordt doorgegeven aan de nieuwe generatie. Breek je eigen cultuur toch niet af ! Daarnaast zijn universele waarden die vervat zijn in ALLE godsdiensten essentieel voor een samenleving waar ' anders' zijn mag en moet kunnen.
Anik Demets  
Anoniem  
Rik De Gendt  
Anoniem  
Chris Butaye  
FILIP VAN DE WINKEL  
GOOLAERTS MARTHA Durven we nog tonen dat geloven in Jezus levensnoodzakelijk is ?
Sarah Buyse  
FRANCINE VANDERKIMPEN  
Jessica Oksuz  
Anoniem  
Jeroen Goossens  
goedele miseur  
Anoniem  
Flecy Dieter De hedendaagse maatschappij heeft meer dan ooit nood aan levensbeschouwelijke geletterdheid en interreligieuze dialoog. Willen we met elkaar samen leven dan moeten we in de eerste plaats elkaar leren begrijpen. Jongeren vanuit onder andere een holistische kijk deze taal aanreiken is noodzakelijk willen we hen als generatie van morgen weerbaar maken en met respect voor elkaar in het leven laten staan. Het vak godsdienst is m.i. daarbij voor velen de enige bron om tot die levensbeschouwelijke inzichten te komen. Vandaar mijn oproep om vast te houden aan de twee lestijden per week zodat jongeren voldoende de kans krijgen om in contact te komen met de christelijke inspiratie, van waaruit godsdienstleerkrachten (RKG) getuigen, eigen aan hun cultuur, in openheid en dialoog naar andere culturen en levensbeschouwingen.
Chris Fauconnier  
steven schorrewegen  
Wouters Frans We geraken in onze staatsbesturen en partijen haast elke diepgang, elke grondhouding, elke spiritualiteit kwijt. Alles schijnt alleen maar om 'geld' en 'financies' te draaien alsof die ons enkel en alleen in leven houden, de voornaamste prioroteit zijn. des te meer is het noodzakelijk levensbeschouwingen aan bod te laten komen.
wouters Frans  
Hamels Rik  
Anoniem  
Hilde Uvin  
Carlos Vermeire  
Anoniem  
Anoniem  
Josee Cleymans  
Leen Bulcke  
Khalid  
Anoniem  
Geert Vervaecke  
Sarah Masfrancx Ik ben ook overtuigd dat het vak godsdienst een meerwaarde is voor de jongeren! Daarom steun ik onze collega's en roep ik mede op dat de twee lesuren blijven bestaan!!
Lathouwers Martha  
Van der Sloten Anne Hoeveel jongeren moeten er nog zelfmoord plegen, aan drugs verslaafd geraken, in psychologische behandeling gaan, antidepressiva gebruiken? Hoop is wat iedereen nodig heeft en wat een levend geloof kan bieden. Ontneem dit de jongeren niet, want als er geen hoop is, is het leven voorbij!
Lieve Vandecruys  
Anoniem overal besparen , is dat de oplossing? Sommige lln hebben nood aan zulke vakken
Joke Caproens  
Anoniem Godsdienst is een vak dat ik met heel mijn hart geef. Ik geef het vooral aan leerlingen van 4 TSO en 4 BSO en het grootste deel moslims. Zelfs deze leerlingen zien de meerwaarde in van dit vak. Ze interesseren zich in het waarom en hoe, en voelen een zekere betrokkenheid bij het vak omdat het juist deze groep is dat nog heel graag praat over geloven en hiervoor willen/durven uitkomen. Doordat we veel van elkaar leren wordt het makkelijker om elkaar te begrijpen!
Adriaens Chantal  
Marc Bonduel  
Jan Vermeiren  
Peter Houlleberghs  
Anoniem  
Theunissen liesbeth  
De Schutter Frans  
Follon M.José Ik sta achter uw voorstel en vind religieuze vorming belangrijk .
Anoniem waar is de c in cd&v gebleven?
Kempe Mariette Ik onderschrijf ten volle deze oproep
Marleen Voor een volle 1000% steun ik deze oproep en evenzeer ben ik overtuigd van de meerwaarde van het vak Godsdienst!
Koen Van Lancker  
Rita De Swaef  
Augustin Champagne  
Anoniem  
Peter Bentein  
Anoniem  
Anneleen Van Saet  
Anoniem  
Anoniem  
Degroote Sofie De school mag niet vervagen tot pure kennis. Ook wat kennis over naastenliefde en Gods LIEFDE blijft belangrijk. Anders kan je als ouder gerust kiezen voor een niet katholieke school. Vanwege een bezorgde moeder van opgroeiende kinderen en tiener.
Marc Van Tente Hoewel niet meer in functie, ben ik ervan overtuigd dat een degelijke vorming inzake zingeving en levensbeschouwing meer dan ooit belangrijk en dringend is. Dit om jongeren bewust te maken van het belang van degelijke informatie en genuanceerde interpretaties op dit - en overigens ook op ander - gebied. Tegen de actuele neiging tot eenheidsdenken, populisme, versimpeling, tot en met totaal achterhaalde visies zoals het creationisme en de verabsolutering van leerstellingen, dogma's en eigen levensbeschouwing.
Champagne Augustin  
Anoniem  
Geert Schiettecatte  
Sara Heremans  
Lien Declerck De radicaliserende jongeren tonen zeker aan dat levensbeschouwing thuis hoort in het onderwijs. Ook kinderen/jongeren met niet gelovige ouders moeten de kans krijgen om te kunnen proeven van religie en zingeving.
Laurens Lambregtse  
Kaatje De Meester  
Emily Warpij  
Sandi salaz  
Bert Van de Vorst  
Marina Vanderhoydonck  
Anoniem  
Vervaet Martine  
Hendrik Hoet  
Guy Van Hecke  
Wouter Biesbrouck  
Johan Vandezande  
Isabel Van Meulebroeck  
Anoniem het is niet enkel wenselijk, maar vooral noodzakelijk dat onze kinderen op school leren nadenken en spreken over verschillende overtuigingen. 2 lesuren per week is al heel weinig (ocharme 100 minuten per week...). De kinderen hebben er baat bij dat ze ook andere meningen ontdekken, en niet enkel die van hun eigen vrienden en familie. Enkel op die manier kunnen ze werkelijk groeien. Jammer dat onze politici dit niet als dermate belangrijk (h)erkennen?!
Peter Kuijpers  
Yana Van Dijck  
Josee Vandenbempt Willen ze nog meer verruwing in onze samenleving? Godsdienst laat onze jongeren leren en beleven onze relatie met God of wat ons overstijgt, onze relatie met de mens, onze relatie tot de natuur Als we proberen te leven in respect voor jezelf ,de andere en de natuur dan willen we niet leven om veel te bezitten maar Krijgen we een kijk op alles zoals Jezus het voorgedaan heeft en nog veel mensen in zijn spoor Welke redenen halen jullie aan om te halveren? Weet dat het een grote rijkdom is om te geloven in jezelf,de anderen, God en de natuur. En daaraan meet te werken van uit een liefdevolle houding die haar diepe wortels heeft in de bijbel en onze God die LIEFDE IS.
Annitta Blijf van het onderwijs af er zijn andere dingen te doen
Anoniem  
Van Trappen Marleen  
Esther Clarebout  
Mia Willems  
Anoniem een bezorgde christen
Arnaud Vanmierlo Onbegrijpelijk?!
Fons Swinnen  
Maria Van Riet  
Luc Colman  
Anoniem  
Stevens Ken  
Nadine Paulussen  
Paulussen Nadine  
Anoniem  
Anoniem Ik ben tegen een halvering van de levensbeschouwelijke vakken!!! Elke erkende godsdienst dient haar 2 uren te behouden. Het gaat om 2 essentiële uren om juiste info mee te geven, kritische zin en begrip voor andere godsdiensten/meningen aan te wakkeren, ...
Nadine Paulussen  
veerles  
Aikaterina Kokkalidou  
Anoniem Lessen godsdienst zijn heel belangrijk. Jongeren hebben nood aan wat duiding bij spiritualiteit en levensvragen. Dit mag niet verminderen!
veerle stevens  
Patrick Jaspers  
Anoniem  
Bert Smet  
Amel  
Sibien Verplancke Goed gedaan!
Natalie Boosten  
Laurent Annemie  
Thomas Knieps  
VAN MEERBEEK APPOLONIA Ik denk dat het zeer belangrijk is dat de kinderen in de klas nog horen spreken over r.-k. godsdienst. want dat maakt deel uit van onze cultuur. De kdn horen en zien al zoveel negatieve dingen dus is het zeker goed dat zij horen wat Jezus ons vertelt heeft en wat hij van ons vraagt.
Thomas Wouters In een samenleving waar: - de religieuze geletterdheid achteruitgaat - men vreest voor het verdwijnen van de christelijke cultuur en 'onze manier van leven' is twee uur godsdienstonderwijs per week allesbehalve een overbodige luxe.
Anoniem  
Katrien Depoorter  
Anoniem De sterkte van het katholicisme / vrij onderwijs is juist de verbindingsfactor van alle andere culturen.
Kelly feytens  
Elena Gavrilenko  
Anoniem  
Anoniem De sterkte van het katholicisme / vrij onderwijs is juist zijn bindende factor tussen alle culturen heen. Verdwijnt dit dan zullen de verschillen enkel nog groter worden. Afblijven dus.
Vranken Erik  
Anoniem  
Raya Franckx  
Nina Cleiren  
Moons Sabine  
Goossens Simonne  
Kathy Geurts  
Van Breusegem Pet er Het vak levensbeschouwing of godsdienst geeft de basis voor alle andere vakken en geeft de richting voor schoolattitude en. Roept op voor samenwerking.
An D'Hoore  
Christine Lauwers  
M Geypen  
Van Dyck Véronique Als directeur van een katholieke school pleit ik voor het behoud van twee uren godsdienst. Het doorgeven van ons geloof, het bespreken van de godsdienst(en), het benoemen van onze christelijke waarden zijn belangrijker dan ooit. Onze jongeren hebben hier recht op.
Anoniem  
Myriam Stark  
Dalemans Yvonne  
Ludwig Vlogaert Een halvering van het aantal uren godsdienst van 2 naar 1 is voor onze school onaanvaardbaar vermits deze maatregel ons dierbare opvoedingsproject nog meer onder druk zal zetten.
Anneke Salden  
Frans De Schutter Is dat de werkwijze om onze normen en waarden te verdedigen? Dit voorstel zegt heel veel over het intelectueel niveau van onze politieke verantwoordelijken. Maar ze zijn wel consequent ! Na het verenigingsleven-waar ook overtuigingen aan bod komen- wordt nu het levensbeschouwelijk nadenken in onze scholen aangepakt. Waar en wanneer hebben we dat nog gehoord? Dit voorstel is dusniet alleen dom maar ook gevaarlijk. Sommige politiekers zijn wolven in schaapskleren.
Geert Debergh  
Anoniem  
Tymen Vanhee  
Tuur Ottevaere  
Mieke Beaulen  
Gerda  
Anoniem  
De Gendt Dirk  
Hendrikx Kristien  
Anoniem  
Hester Aussems  
Sven Van Vlierden  
Petra  
Brits Annette  
Jan Maes  
Tom Uytterhoeven In een samenleving die steeds complexer wordt, zou het plichtsverzuim zijn van beleidsverantwoordelijken om kinderen en jongeren de nodige ruimte voor levensbeschouwelijke vorming als deel van hun schoolcurriculum te ontzeggen. Nog afgezien van hun persoonlijke leven, zullen zij in welk beroep ook dat ze later uitoefenen voor levensbeschouwelijke vragen komen te staan. Willen we ingenieurs, verpleegkundigen, ondernemers, ... die geen idee hebben van de ‘why’ die hen drijft? Of willen we dat die ‘why’ binnenkort sluipenderwijs voor iedereen hetzelfde wordt ingevuld?
Patrick De Keulenaer  
Anoniem  
Tom Talloen  
LEONA NAGELS  
Anoniem  
Anoniem  
Desnouck Maureen  
Dieter Verpoest  
De bruyne chris  
Desmet Frans  
Geertje Caals  
Vincent Orroi  
Marleen Vlaemynck  
Anne-Marie Vidic  
Myriam Verdonck  
Melissa naeyaert  
Anoniem  
Anoniem  
Van Der Haeghen Nelly  
Guido De Graeve  
Eddy Willems  
Pieter Pauwels  
Gerda De Mulder  
Michel Janssen  
Anoniem  
Anoniem  
Ann Sarre  
Patricia Ramirez  
Anoniem  
Ronny Schulpé  
Sonja Daniels  
Patricia Bollen  
Anoniem  
Anne Obreno  
Irina Gubinova Ik ben zeer overtuigd van de meerwaarde van ons/mijn vak.
Anoniem  
Anoniem  
Anik Van Den Heuvel  
strubbe willy  
Anoniem  
Lieve stragier  
Anoniem  
Anoniem Als België graag één van de koplopende landen in Europa wil blijven wat betreft incidentie van depressie, middelenmisbruik en zelfdoding bij jongeren en jongvolwassenen, dan moet men vooral vakken die stilstaan bij zingevingsvragen, spiritualiteit en levensbeschouwelijke identiteitsopbouw in lestijden verminderen. Als de beleidsmakers van ons land de mentale gezondheid en persoonlijkheidsvorming van jonge mensen evenwel ter harte nemen, dan pleiten ze niet voor minder, maar juist voor méér uren levensbeschouwelijke vakken. Wellicht echter spelen veeleer economische motieven mee in het pleidooi voor de halvering van de lestijden van de levensbeschouwelijke vakken. Geld uitgeven aan de levensbeschouwelijke vorming van jongeren is evenwel géén KOST, dames en heren politici, het is een BESPARINGSMAATREGEL. Levensbeschouwelijk vaardige burgers hebben aan het einde van hun schoolcarrière hopelijk een goed ontwikkeld moreel kompas: wellicht komen ze minder in aanraking met justitie? Wellicht hebben ze geleerd welke levensbeschouwelijke hulpbronnen ter hunner beschikking staan om mentaal weerbaarder in het leven te staan? Misschien zijn ze bijgevolg doorgaans algemeen gezonder? Of bestaat de kans dat levensbeschouwelijk rijkelijk gevormde burgers vaker een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren dan burgers die levensbeschouwelijk ondervoed zijn? Ondervoeding maakt mensen ziek! Levensbeschouwelijke ondervoeding evenzeer!
Marie Josee Kempen  
Martine Creupelandt Als directeur wil ik heel graag mijn collega's godsdienst en het vak r.-k. godsdienst steunen. In deze sterk veranderende maatschappij is het vak zeker een meerwaarde en nood in onze katholieke dialoogschool.
Anoniem  
Sim Verboven  
Nele Berghmans  
Isis De Moortel  
Anoniem  
Joris Verboven  
Raes Katrien  
Hans Debel  
Doris Rijckoort  
Anoniem  
Jan De Moortel  
Wim Lemmens  
Stani Schoonheere  
Samira El Quarroumi  
Anoniem  
Piet Bellens  
Anoniem  
Jos Wegge  
Rob Debels  
Kristien Vandeputte  
Ruth Kestelyn  
Kim Lamote  
Geert Bulckens Iedere dag plegen drie Vlamingen zelfmoord en dan geen ruimte laten voor zingeving? Niet alles is te vatten in economische cijfers of juridische regelgeving.
Ann Raes  
Nico Mijnendonckx Levensbeschouwing, zelfreflectie tot mens- en wereldbeeld en identiteitsvorming maken essentieel deel uit van de brede vorming van leerlingen. Het onderwijs heeft daartoe een essentiële bijdrage te leveren en wordt door de overheid opgedragen daar vorm aan te geven. Twee lesuren per week, vaak in erg heterogene klassamenstellingen, is hiervoor een absoluut minimum.
Lieven Baert  
Aboebakr  
Billiaert Ivo Hebben de godsdienstleraars b.v. al eens de godsdienstvisie van R. Lenaers s.j. bestudeerd? Of blijven ze steeds de formuleringen gebruiken van de officiële catechismus? In hoever slaan laatst vermelde formuleringen nog aan bij de jeugd? De halvering van de lesuren is natuurlijk dikke onzin en voor een groot stuk kwaadwilligheid!
Ward Goudenhooft  
Anoniem  
Fons Nuyens  
Hinic Nebojsa  
Anoniem  
Anoniem  
Hilde Kindermans  
Hans Vanheukelom Levensbeschouwelijke vakken zijn meer dan nodig als we onze jongeren willen wapenen om kritisch te zijn ten opzichte van de media die ons als maar meer wil misleiden, beïnvloeden. Objectieve info is steeds moeilijker te vinden. Zoeken naar de waarheid wordt dan ook bijna onmogelijk!
Koen Wils  
Kris Smout Twee lestijden is een noodzaak om inhoud en waarden te blijven overdragen.
Koen Wils  
Greet De Clerck In deze samenleving met veel verschillende roots is het des te belangrijker dat we weten waar we van komen en wat er in onze (religieuze) geschiedenis gebeurd is. Beseffen waar onze waarden en normen vandaan komen! Zo belangrijk om dan met allemaal samen op pad te gaan!
Bosteels Bart  
Sviatlana Sapizhenka  
Anoniem  
Gerwin Puyneers  
Anoniem  
Bart Janssens  
Jochem Quartel  
Lucas Arts s.j.  
Anoniem  
Anoniem  
Keijzer, André  
Anoniem  
Anoniem  
Ann Vermeiren NVA wil onze Vlaamse identiteit uitdragen en centraal stellen. Heel deze Vlaamse cultuur is doordrongen van het christendom. Een samenleving die haar eigen traditie niet meer eert, is een samenleving in verval. Als historicus zou Bart De Wever beter moeten weten.
Hilde Lavrysen  
Vens Katrien  
Svitlana Prokopenko Om het belang van het levensbeschouwelijk vak goed te begrijpen is het noodzakelijk om stil te staan bij de context waarin we ons vandaag bevinden. De identiteitsvorming is een continu gebeuren in onze veelzijdige, meerkleurige en snel veranderde wereld. Onze samenleving stelt onophoudelijk elke identiteit in vraag. In deze zin is de levensbeschouwelijke identiteit van de leraren, de leerlingen en de (hoge)scholen en hun functioneren in nieuwe contexten van cruciaal belang. Als het onderwijs te prestatiegericht is, hoe zorgt een leerkracht dan dat zijn leerlingen niet enkel hoog presteren, maar zich ook geaccepteerd en gesteund voelen op school? Welk levensbeschouwelijk kader kan hij aanreiken aan zijn leerlingen? Hoe vermijdt hij de levensbeschouwelijke ongeletterdheid bij de leerlingen? Vanuit welk ideaal spoort hij de leerlingen aan om tolerant en respectvol te dialogeren met de levensbeschouwelijke veelheid in de klas? Hieronder volgen enkele stellingen die volgens mij de belangrijkste argumenten vormen om het levensbeschouwelijk vak te verdedigen:  het is belangrijk om de identiteit van de mens op te bouwen,  het is belangrijk om te beseffen dat elke mens kwetsbaar is,  het is belangrijk om jongeren zin in zin bij te brengen,  aangezien spiritualiteit de zoektocht is naar de waarheid waarin je wilt leven, is het belangrijk om bij de leerlingen de honger naar spiritualiteit aan te scherpen,  levensbeschouwing, meer bepaald religie, bezorgt de mens twee zaken die rust brengen in de onrustige geest: identificatie en oriëntatie,  het is belangrijk om een geïnspireerd, gedreven mens te worden omdat gedreven mensen zich tot meer geroepen voelen,  levensbeschouwing, meer bepaald religie, heeft “een temperende werking” op het egoïsme en het materialisme.
Chris Decock In haar onderwijsbeleid heeft de Vlaamse Gemeenschap o.a. gekozen voor Educatie voor Duurzame ontwikkeling (EDO). Daarbij wil ze individuen en groepen uitrusten met competenties om bewuste keuzes te maken voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst, hier en elders, voor onszelf en voor anderen. Aandacht voor levensbeschouwingen en religies, en de daarmee gepaard gaande waarden sluit hier perfect bij aan. Meer zelfs, eigenlijk vormen ze mee de basis van een dergelijk project. Het werken aan competenties om bewuste keuzes te maken vraagt echter tijd, veel tijd. Het gaat er immers niet alleen om kennis te krijgen van en inzicht op te doen in deze levensbeschouwingen en religies, en hun betekenis voor de wereld van gisteren, vandaag en morgen, maar ook om in dialoog ermee verantwoorde keuzes te “leren” maken en dat is een proces van lange adem. De betrokken beleidsmensen maken zich dan ook compleet ongeloofwaardig als ze de uren levensbeschouwelijke vakken met de helft willen verminderen. Alleen het woord "beschouwen" zelf (aandachtig bekijken, overwegen en oordelen) zou hier de ogen moeten openen. Beschouwen vraagt tijd, veel tijd.
Mark Van de Voorde Zie mijn opiniestuk op vrtnws: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/09/steekt-cd-v-haar-trouwste-kiezers-een-mes-in-de-rug/
Anoniem  
Griet Vos  
Mihaela Blonde  
Johan Corveleijn (Oostende)  
Nele Van den Eede  
Cracana Ioan Vasile  
Robert Ceusters Laat onze rijke traditie toch niet verloren gaan. Ondanks alle mistoestanden die er ooit geweest zijn vormt die traditie het fundament van onze democratie nu.
Anoniem  
Rik Renckens Godsdienst en levensbeschouwing, heel mooie vakken, zijn vormend voor het leven. Indien er ook 'getuigende' leerkrachten zijn, voeden zij ook het geloof of levensvisie van de leerlingen. Het tweede is het mooiste, het eerste is echter het eerste doel en een fundamentele opdracht.
guy borreman  
Cornelius Bekers  
Ingrid Neels  
Martine Maertens  
Robert Ceusters Een goed lezen van evangelie en bijbel en goede christelijke auteurs vormt de uitgangsbasis om een persoonlijke levensvisie uit te bouwen.
Renaat Van den Berckt  
Marie Jeanne Aerts Ze zijn enkele jaren geleden al van drie naar twee uur Godsdienst gegaan. Het is tijd dat het ophoudt om die uren steeds te verminderen.
josee jansen Ik onderschrijf aub handen af van 2 uren godsdienst per week !!!!
Robert Ceusters Er is al zo weinig spirituele vorming in het onderwijs. Als men dit nog eens gaat halveren haalt men een fundament onderuit.
Van den Bosch Nele  
Veronique Peeters  
josee jansen AUB handen af...laat ons die 2 lesuren godsdienst per week !!!
Anoniem  
Maarten Van Thillo  
Robert Ceusters Halveren is altijd verliezen.
Van Hasselt Maria  
josee jansen handen af aub laat ons de 2 lesuren godsdienst per week !!!
Van Hasselt Maria  
Mieke Beeckman  
Willem Beuken  
Robert Ceusters Ik onderschrijf de oproep over heel de lijn.
Maria de bom vandriessche  
Joke Geysen  
Heyens Ilse  
Van Neste Fernand,  
Anoniem  
Brecht Pagnaer  
Chantal Pommée (Islamleerkracht) Meer dan ooit is er nood aan verbinding en duidelijkheid over de andere levensbeschouwingen (zie onze ILC projecten), meer dan ooit hebben leerlingen nood aan zingeving in de maatschappij, meer dan ooit hebben leerlingen nood aan een plekje binnen de school waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze met andere geloofsgenoten in gesprek kunnen gaan over hun geloof,....Alles wijst erop dat deze lessen een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van onze leerlingen.
Jef Wilms  
Jeanne Lemmens  
Jan Wilms  
Bent Wilms  
Lars Wilms  
Liesbeth Leeuws  
S.Lemey-Vandenberghe Proficiat voor dit initiatief !
Katrien Van Damme  
Emmy Wolfs  
ilse  
Robert Goemaere  
Nancy van Broeck  
Anoniem  
Zoete Magda  
Stefan Georgiana  
Roan Asselman  
SASKIA DE RYCK  
Dedene Luc  
Stefan Ana Maria Georgiana Ik wil 2 uur per week
Coeck Hilde  
Ann Heyligen  
Lode Verstraete  
Anoniem  
Lisette Van Herck  
Sofia Xenidis  
portier De N-VA verraadt alweer een grondslag van mijn samenleving.
Yentl  
Roland Severijns In een tijd van totale vervreemding en me-myself-I is de ruim-christelijke boodschap die heel verscheiden en gevarieerd aan bod komt in de lessen godsdienst meer dan ooit een onmisbaar onderdeel van de vorming die we in het vrij onderwijs aan te bieden hebben.
Gert Van den bergh In het basisonderwijs is Zill, het nieuwe leerplanconcept van de katholieke dialoogschool, uitgewerkt en ingevoegd met de bedoeling dat dit zijn vervolg gaat krijgen in het secundair onderwijs. Het beperken van het aantal levenbeschouwelijke lestijden, druist vierkant in tegen de invulling van het nieuwe leerplanconcept dat staat voor een harmonieuze totaalontwikkeling van elk kind, zowel op het persoonsgebonden als cultuurgebonden gebied.
Sander Vloebergs  
Caroline Smet  
Mieke Vanbrussel  
Leen Fonteyne  
greta vorlat  
Devos Jeanne  
Hilde Van den Boer  
Konings D  
Anoniem  
Jean-Paul Derveaux  
Anoniem In de les godsdienst komt niet enkel de belangrijke feestmomenten aan bod. Er wordt ook kennis gemaakt met andere godsdiensten en culturen. Ook wordt er aandacht besteedt aan respect voor elkaar, de medemens en jezelf.
Daisy Peelmans Ik denk dat we de "waarde" van dit vak onderschatten. We mogen de halvering niet laten gebeuren.
Maartje Mommers Tijdens de godsdienstlessen komen er veel waarden aan bod. Die al te vaak verloren gaan in andere vakken.
Ayse kuscu  
Marily Cordier  
De Langhe  
Luc Devisscher  
Ingrid Kennis  
Karine V.G.  
Annie Vandamme  
Ann Seynhaeve  
Tom Hofman  
Roos Vanderlick  
Vos Jan  
Jef Van den Vonder  
Klaas Nollet  
Dehaes martine 2 uur godsdienst zijn nodig
Rita De Maeght Levensbeschouwelijke vakken... meer dan ooit nodig!!!
Joris Peeters  
Tanja DP Pego-leerkracht Juist in een tijd waarin burn-out, zelfmoord, e.d. in opmars is, moeten we er zijn voor leerlingen die het moeilijk hebben en nergens hun verhaal kwijt kunnen. Als voorbeeldfiguur en vertrouwenspersoon kan je je leerlingen juist tot andere inzichten brengen.
Severijn  
Anoniem  
Annelies  
Nele Van Bockstal  
deglin Anna Marie  
Pieter Roets  
Anoniem Levensbeschouwing is een essentieel onderdeel van de vorming van jongvolwassenen
Wouter Van den Bossche  
Anoniem Godsdienst hoort gewoon bij onderwijs in het katholiek net. Het doet mensen nog eens nadenken over bepaalde waarden en normen.
Michael Van Lysebetten  
Turgut Sayginer  
Anoniem  
Astrid van den driessche  
Tinneke Vanhaelemeesch  
Cruyt annemie  
Emans Caroline  
Anoniem  
Anoniem Ook de leerlingen bij monde van scholierenkoepel wil geen wijziging, dacht ik.... Leerlingen hebben in een stressvolle context gidsen nodig die vanuit een gedrevenheid en levensbeschouwelijke context werken, hen leren spreken over wat ons diep roert. Nu de diversiteit doorbreekt is het nodig dat leerlingen en leerkrachten op verhaal kunnen komen... in 50 minuten (pakweg 40 min praktisch in de week) is dit wel weinig. Geef onze leerlingen de nodige ademruimte om in een serene en veilige omgeving te spreken (en te leren) en te dialogeren over wat belangrijk is voor hen.
Luk De Staercke Wanneer de politiek gaat bepalen hoe men jonge mensen moet voorbereiden op een eigen, zelfstandige keuze inzake levensbeschouwing en een samenleving ook nog eens een manifest inzake identiteit door de strot wil duwen, is men niet ver van de situatie van de jaren dertig van de vorige eeuw verwijderd. Hoe lang zal het dan nog duren vooraleer totalitaire denkers hier op stage zullen komen.
Marlies De Keersmaecker  
Daisy Eeckhout Ik weet van mijn collega's godsdienst hoe zinvol zij hun lesuren invullen. Dit valt niet te vervangen door vakoverschrijdende projecten op één moment (of enkele) in het jaar of door te spreiden over andere vakken. Om over zo'n topics te leren/debatteren/na te denken/ ... creëer je best een vertrouwensband, een sfeer in je klas, ... . Laat onze collega's hun 2 lesuren per week om in onze o zo snelle veranderende, materialistische wereld toch de tijd te kunnen geven aan onze leerlingen om stil te staan bij het 'diepere', bij 'zichzelf', bij solidariteit, , bij diversiteit, bij 'de wereld en wij', ...
Carlo Van Gucht  
Brouns Helena  
Marie-Paule De Schrijver  
Iris Verfaillie  
Andrea Caers  
trees Lavens  
Hans Slagmulder een leerkracht levensbeschouwing of 'godsdienst' heeft een bevoorrechte positie om als catalisator te fungeren. Om te werken rond: - 'spanningen' in de klasgroep, in een thuissituatie - reflectie op situaties en gebeurtenissen in de leefwereld van de leerling, van de omgeving (gezin, familie, dorp,..) en internationale actua - tijd en rust in te bouwen om het schoolgebeuren, de studies, ... een plaats te geven. (eens kunnen 'luchten') Vakgebonden lessen en leerkrachten hebben daar meestal te weinig (of geen) tijd en/of niet de gepaste opleiding(en) voor genoten.
Van Gele Roger  
Lisa Van Braeckel  
Filip Permentier Levensbeschouwelijke vakken bezitten het vermogen om leerlingen op te voeden tot actief en participatief burgerschap. Dit vermogen gaat teloor als je als leerkracht niet over twee lesuren beschikt. Bovendien zijn levensbeschouwelijke vakken uiterst geschikt om bruggen te bouwen tussen verschillende overtuigingen, levensbeschouwingen, godsdiensten. Een halvering van de lestijd betekent dat jongeren die in onze samenleving opgroeien nog minder levensbeschouwelijke kennis zullen hebben. Deze vorm van onwetendheid leidt tot conflicten in de samenleving en tot het creëren van een generatie jonge mensen die makkelijk te manipuleren zal zijn. Polarisering, conflict, haat en een toename van (soms subtiel verbaal) geweld tegen minderheden zal het gevolg zijn.
Joris Daniels  
Monique Vanneste Ik steun ten volle deze actie en dank allen die er zich voor inzetten.
Mieke Browaeys Ik ben enorm ontgoocheld dat men twijfelt over het nut van ons vak. We zijn met alle collega's levensbeschouwing broodnodig om de interlevensbeschouwelijke dialoog voort te zetten met al onze leerlingen. Als men ons maar één uur per week meer toestaat, leidt dit tot een verarming van ons onderwijs. Leerlingen hebben nood aan zingeving en moeten daar in alle rust kunnen over nadenken en praten. Met één uur per week kunnen we onze doelstellingen onmogelijk halen.
Renate Cauwels  
Rik Palmans Elk weldenkend mens onderkent het belang van godsdienst. Zelfs Napoleon had dit heel snel door. Waar is der oud'ren fierheid nu gevaren?
Anoniem  
Birinci irfan  
Ceulemans Carina  
Vanoplynes christine  
Anoniem  
Anoniem  
Yamina  
Hayat  
Tugba  
Peter Willems  
Nabila  
Pelin  
Cakici Houden Van 2 uur
Anoniem Islamlessen moeten blijven maar pak het nog creatiever aan
Anoniem In een steeds rijker wordende samenleving aan verschillende culturele en levensbeschouwelijke invalshoeken, is het broodnodig om jonge mensen - die op het punt staan om hun rol in de samenleving op te nemen - met elkaar in gesprek te laten gaan. Zodat ze zich meer bewust worden van hun eigen levensbeschouwing, de rol van levensbeschouwingen in ons handelen, en een waardering te laten ontwikkelen voor andere levensbeschouwingen. Want wat is er mooier dan te ontdekken dat we met zijn allen - ondanks alle verschillen - op een eigen zinvolle manier trachten betekenis te geven aan wat we doen in het leven? En welk vak leent zich hier beter toe dan een vak als godsdienst, waarin niet alleen de christelijke visie maar ook andere levensbeschouwelijke visies aan bod komen? Dan zijn twee lesuren geen overbodige luxe.
Yasmina Arrassi  
Joke Zwanckaert  
Anoniem  
Ahaik Emad  
Anoniem  
Geertrui De Cooman Jonge mensen zich laten positioneren binnen een plurale context, vraagt kennis, vaardigheden en attitudes die niet te bereiken zijn in 1 lesuur in de week.
Baykoz Ihsan  
Paul Willekens  
Ghazaoui Mlaid  
Anoniem  
Johan De Smedt  
Johan Verstraete Solidair!
Duran Geef kinderen de kans om zichzelf te ontplooien in een multiculturele maatschappij, in instellingen die een officieel leerplan handhaven i.p.v deze weg te cijferen! Het is van uiterst belang om deze lessen te krijgen en ook de lessen ILC!
Hassan Shah  
Dina El Hadoui  
Chihimi samia  
Dilekçi  
Anoniem  
Emine Akcin  
Paul Willekens  
Calli  
Wiske Ceulemans  
Anoniem  
Dirk Van Tichelt Het wordt hoog tijd dat wij terug onze christelijke identiteit laten zien en er voor uit komen en dit in de les, buiten de les en overal. Hiermee kunnen vele problemen worden voorkomen....
Hilal Savasan  
Anoniem  
Anoniem  
Henriette Commeyne Ik ben catechist en een aantal jaren leerkracht godsdienst geweest in het officieel onderwijs, en dat met liefde en overtuiging. Ik sta achter de vraag om NIET te halveren!!!
Betül  
Anoniem  
Ivo Van Impe  
Nasuh Karadag  
Amal  
Hamid Cilingir  
Erik Van den Langenbergh  
Anoniem Nee
Recep  
Liesbet Schamp  
Anoniem Waar blijft het recht op godsdienstvrijheid?
Cal rabiye  
Selim Karadag  
Anoniem  
Ikram Elkadi  
Fatma Güven Wetenschap zonder ziel is gevaarlijk.
Mehmet Biçen  
Motmans Annick  
Ouald H. Chaib  
Konstantinos Sakalis  
Rogiest Riyad Ik krijg als islamexpert enorm veel vragen binnen om de islam te duiden, meestal in christelijke scholen ,en dit in de vorm van lessenreeksen. Daardoor kan ik zien hoe belangrijk dit is, ook op mijn school (GO school ) zijn de 2u levensbeschouwing van uiterst belang. Leerlingen komen bij mij spreken over hun welzijn , hun persoonlijke problemen en hebben nood aan die 2u levensbeschouwing om te weten hoe ze als mens gelukkig door het leven kunnen gaan.
Demircan Bünyamin  
Rabiye Cetin  
Anoniem  
Anoniem  
Eveline Monseré  
Anoniem  
Rabiye Cetin  
Hamza Messaoudi  
Zeynep Durmaz Ik pleit voor respect, begrip en empathie voor andere gewoontes en verscheidenheid.
Demircan Bünyamin Onze waarden en normen. Verdubbel het vak.
Muhammet Pehlivan  
mestdagh johan  
Sabah  
Anoniem  
Cindy Umans  
Ayse Demircioglu  
Celien Fleurackers  
Anoniem  
Anoniem  
Philip Debruyne  
Hasna Zarhoni  
Anoniem  
Stefan Van Dorpe  
Ilyas Hamarat  
Fatima  
Sam  
Echahbouni Sakina  
Anoniem  
Vandensteen herman  
Anoniem  
Ikram  
Omer Ekinci  
Marc Vereycken  
Myriam De Backer  
Mustafa Teke  
Kaoutar ouazza Leerkrachten godsdienst zijn meer dan noodzakelijk nodig door de multiculturaliteit van ons maatschappij.
anoniem Ik geef mijn vak met enthousiasme. Als levensbeschouwing afgeschaft zou worden, dan moet we ons klaar maken voor ideologische scholen. Dit zorgt alleen voor segregatie binnen de samenleving.
Samia Helsmoortel Leerling: "Mevrouw wij kunnen onszelf zijn in uw les en wat leren we veel bij over het leven en hoe we moeten samenleven met onze medemensen."
Anoniem Behoud van 2 uren godsdienst.
Anoniem  
Ahankour  
Anoniem  
Ludo Elsen  
Dany Van de Putte Levensbeschouwelijke vakken zijn een conditio sine qua nog om de jonge mensen te leren geïnspireerd om te gaan met relaties en gebeurtenissen in de wereld. Andere vakken benaderen enkel de ratio. RKG benadert ook gevoel en menselijkheid. Het is eenvoudig nog een uurtje van een ander vak er bij te pompen om deel te nemen aan de consumptiemaatschappij.
Loutfi Omkeltum  
Soufiane  
Anoniem  
Anoniem  
Liselotte Dierickx  
Anoniem  
Omez Hilde  
Raf De Leu  
Selim  
Habibe De lessen levensbeschouwing zijn noodzakelijk om de maarschappij dichter bij elkaar te brengen. Je leert morele waarden en normen die hoogstnodig zijn in de huidige egoistisch wordende maarschappij, om het wij-denken te imponeren.
Aouragh Bobkar  
Mohi eldin Ahmed  
Lies De Smaele  
Veerle Timmerman  
Michiel Heymans  
Anoniem  
Souad Ben Omar  
P. Boeynaems  
Abidar  
Najlae Jaouart  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Ilyas Twee uur levensbeschouwing per week is nodig en moet zo blijven.
Kilic Seref  
Gunes Muhammet  
Anoniem  
Ali  
Lut Pyck  
Anoniem  
Ayoub Imzri  
Mohammed  
Alper Aydin Juist in deze periode zouden de levensbeschouwelijke vakken vermeerderd moeten worden. Nieuwe generatie is van vele waarden en normen onbewust. En de ouders die godsdienstlessen willen, zouden het ook niet anders willen. Er zou een serieuze onderzoek gedaan moeten worden vooraleer er voor een wijziging gegaan zal worden.
Yilmaz S.  
Anoniem  
Anoniem Levensbeschouwlijke varken hebben een meerwaarde aan de maatschappij. Iedereen heeft het recht om over zijn eigen levensbeschouwing te leren. Dit is ook een middel om radicalisering tegen te gaan.
Mehrave Senturk  
Anoniem  
Anoniem  
Wilfried Heyvaert  
El Kaddouri Ridwan Het onderwijs gaat er enkel op achteruit. Als ze de LBV’s gaan afschaffen dan heeft het Belgisch onderwijssysteem gefaald.
Abdellah I.  
El Meziani  
El Moussaoui Abderrahman  
Ahmed Mohamed Dat is tegen de rechten van de leerlingen, die moeten 2uur per week les nemen en niet een uur. Wij staan zelfs niet genoeg met 2 uur al. De leerlingen hebben meerder lessen nodig om preventie tegen radicalisme te onderwijzen. Mohamed Ahmed
Jeroen Pintelon  
Kino Brigitte Volledig akkoord met het behoud als er ook burgerzin wordt aangeleerd.
Karolien Theys  
Anoniem  
Anoniem De verschillende overtuigingen erkennen en het recht geven om hun eigen levensbeschouwing te leren is belangrijk. Op school kunnen leerkrachten helpen om radicalisering tegen te gaan. Kinderen die het gebrek voelen van het aantal uren, zullen hun levensbeschouwing ergens anders willen leren waar zij misschien terechtkomen bij verkeerde opvattingen over hun geloof/overtuiging.
Baes Magda  
Anoniem  
Liesbet Merken  
Ghislain Baert  
Anoniem  
Anoniem Ik, als vormselcatechiste, vind het toch wel wenselijk dat de uren godsdienst behouden blijven.
Anoniem  
Corinne Lambert  
Paulien De Rick Ik teken deze brief niet enkel uit persoonlijke redenen, maar ook uit belang van mijn leerlingen. Die het WEL belangrijk vinden om twee lesuren levensbeschouwing te blijven volgen. Individuele personen die inzien welke waarde het vak heeft en dit in levende lijven ondervinden.
Resit Polat  
Elias E.J.  
Ferrin daniel Zeer belangrijk vak voor vorming van leerling ofpersoon we zijn niet zomaar onstaan laat politiekers hier niet in mengen godsdienst is niet politiek is vorming
Anoniem  
Marleen vanoverberghe  
Anoniem  
Hadewych Dierckx Er bestaat niets waardevollers dan onze CHRISTELIJKE BASISPRINCIEPES, zoniet helpen we onze maatschappij aan een regelrechte ondergang !!!
De Groote Jeanne IK feliciteer de leraren die deze oproep in leven roepen. Waarom zouden we steeds meer en meer zonder God willen leven? Ik wens al dezee leraren veel solidaire veerkracht om vol te houden.
Gulmez Emre  
Hugo Simoens  
Bouchtaoui  
Therese Bollingier Deze lessen moeten behouden blijven. Ze zijn een rustpunt en van levensbelang.
Fatih Demirci  
Anoniem  
Fatih Demirci  
Constant Isabelle  
Yusuf Birinci  
Hilde Van de Vliet  
Erwin Cooreman  
Anoniem  
Verstraete Hilde  
Anoniem  
Hulya Kocyiğit  
Anoniem  
Tom Robersscheuten  
Lien Heyvaert  
Mireille Van Craenenbroeck  
D'Huyvetter Mattias In het levensbeschouwelijke vak willen wij vooral een opening maken naar andere levensbeschouwingen, maar wij vertrekken wel vanuit de eigen levensbeschouwing. Enkel indien je de eigen leefwereld kent, kan je in interactie treden met een andere visie of beleving. Onze maatschappij is nu eenmaal meer en meer pluralistisch geworden, wat net een verrijking en geen verarming is. Enkel in dialoog bouwen wij aan een warme samenleving waar er plaats is voor iedereen. Actief Burgerschap en respect voor de vrije rechtsstaat alsook het recht om te zijn wie je wil zijn in onze maatschappij vormen de basis van de dialoog met anderen! Volgens mij is het levensbeschouwelijke vak juist de plaats om te werken aan competenties van het actief burgerschap en niet een voedingsbron van radicalisering.
Busra  
El Bouchehati Hafida  
Anoniem  
Anoniem Met slechts één uur per week is het onmogelijk om de leerlingen de geschiedenis, betekenis, beleving van onze godsdienst ten volle te kunnen doen begrijpen.
Anoniem  
Judith Milh  
Anoniem  
Anne-Marie Van den Bossche  
Nolf Norbert  
Anoniem  
Fabienne Backaert  
Anoniem Het is in het belang van de kinderen dat ze levensbeschouwing krijgen op school. Er komen veel waarden en normen aan bod en dit is uiterst belangrijk voor het kind. Mvg
Nikolaas De Coninck  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Sonia Vanderveken  
Fadoua Mak  
CORNELISSEN HERMAN  
Koen Vandeput  
Esranur ciftci  
Otmani A.  
Anoniem  
Anoniem  
Carine Robijns Als de meerwaarde in vraag wordt gesteld, heb je de vraag naar meer-waarde voor leerlingen en samenleving dan wel goed begrepen?... Of blijft de belofte om een waarde-volle samenleving op te bouwen dan even leeg als het begrip van meerwaarde wanneer dat in vraag gesteld wordt?... Zorgelijk ...
Mark Smeyers  
Rebekka Rahoens  
Lieve Jansen  
Johan De Paepe  
Koenraad Aps  
Anoniem De les godsdienst is een belangrijk moment in de vorming van de leerling. Het is ook een moment waarbij de leerlingen kunnen stilstaan bij allerhande gebeurtenissen in de wereld of hun eigen leven. Het vak verruimt de kijk van de jongeren op de wereld en daarom mag het zeker niet aan de kant geschoven worden!
De Roover Mariette  
Piet Lambrecht  
Mansouri Mohammed  
Kris T'Seyen  
Anoniem  
Anoniem  
Thevelein Ignace  
Jean-Pierre van Avermaet  
Esat sevik  
Mohamed Soussi Solidair met de collega’s levensbeschouwing. Deze vakken zijn juist een verrijking en zouden eerder uitgebreid dan afgebouwd moeten worden. Heb als moslim zelf Katholieke godsdienst gevolgd en heb veel geleerd over de godsdienst én hoe christenen in het leven staan. En mijn leerkracht godsdienst, die zal ik nooit vergeten
Bart Demyttenaere Dit heeft veel weg van een pure afrekening. Vooral de knieval van CD&V vind ik onbegrijpelijk.
Dokmeci Eren  
Seyfi Savas  
Suzan Pemen  
Anoniem  
van Doorslaer de ten Ryen Th  
Anoniem  
Daniel Boterdaele-Maria Derde Zeker twee uren behouden. Zeker nodig .
Hatice  
Martine Minnaert  
Ramazan Blijf van mijn godsdienst uren af! Mijn leerlingen hebben het nodig!! Zij komen heel graag en leren heel veel. Dank u...
Miet De Ruijsscher  
BECK Hendrik  
Daniel Boterdaele-Maria Derde Zeker twee les uren nodig !
Anoniem  
Van Noppen Rob  
Vandingenen hilde  
Aatimed Manatiche  
Tas Robert  
Anoniem Onze leerlingen zijn het best geplaatst om uitspraken te doen over wat zij nodig hebben. De zogenaamde "experts" kunnen misschien beter eens met hen spreken.
Antoon Arens  
Anoniem  
Anoniem  
Breyne  
Halil Koca  
Nele Cnockaert  
Anoniem Goed godsdienst onderricht is de sterkste garantie op goed burgerschap.
Sandra Swings  
Omer Korkmaz  
Ann Deleu  
Anoniem  
Oktay Korkmaz  
Anoniem  
Arpine  
De Dier Danny  
Anoniem  
Daniella Sanders  
Ramazan Blijf van mijn godsdienst uren af. Mijn leerlingen komen graag naar mijn lessen. Blijf af van ons uren !!! Dank u
De Schryver Françoise  
Anoniem  
P. Vermeersch  
Jorina Van Rompaey  
Anoniem  
Stephanie Bleys  
Vanbel Guido  
Chaima  
Irene Van den Bulck  
Jean Paul Delorge over wat zijn ze daar eigenlijk bezig denk verveling foei verkozenen clans zonder inhoud geld ook wees beleefd naar elkeen dank u xxxx +
André Callewaert  
Marleen op den Buijs  
Anoniem Wij hebben onze lestijden hard nodig om de doelstellingen te bereiken en om de leerlingen in dialoog te leren gaan met elkaar.
Katharina Schoofs  
Van Wolvelaer Pierre  
Anoniem  
Ann Defrancq  
Iclâl Gürbulak  
Guido Dierickx  
Anoniem  
Ann Gijsen  
Wilfried Jonckheere Blijf het vak godsdienst zo krachtig en zinvol mogelijk invullen.
Liliane Smeyers Onze kleinkinderen hebben zelf gekozen om de godsdienstlessen te volgen, omdat het voor hen waardevol is. In deze tijd van materialisme is de christelijke levensbeschouwing een verademing en verrijking voor ieder kind en voor onze maatschappij. Gun hen die twee uren die hen leren denken en hen vormen tot evenwichtige en ruimdenkende mensen.
Michielsen Godelieve Twee uur Godsdienst is er zeker nodig in deze moeilijke tijd voor onze jeugd
Mieke Coorevits  
Charissa Colman  
Hilde Schmitz  
Anoniem  
Guido Knops  
Annemie Germonprez Lestijd halveren is voor sommige onderhandelaars gewoon een gemakkelijke opstap naar de uiteindelijke afschaffing die ze in werkelijkheid beogen.
Samira  
Annelien Buelens De leerstof binnen het vak godsdienst behoort niet alleen tot onze geschiedenis, het geeft onze jeugd ook enkele belangrijke levenslessen met zich mee. Het zet hun aan tot nadenken en keuzes maken, het is dan ook belangrijk dat dit vak behouden wordt!
Vermeiren Joanna  
Zoulikha Ouari  
Ingrid Endeshaw-Langohr Met dank voor het initiatief. Ik stuur door naar gelijkgestemden en hoop dat zij ook tekenen. Hopelijk haalt het iets uit.
Vermeiren Joanna  
Vinck Annemie Respecteer onze leerkrachten godsdienst! Ze hebben het in deze tijd al moeilijk genoeg!!!
Anoniem  
Sohaila H  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Ze zouden de miljoenen die ze uitgeven aan de partijen en aan de verkiezingen imperken, en het aan nuttige zaken besteden zoals onderwijs.
Lieve Pickery  
Steven Crauwels WIJ ZULLEN NOOIT BUIGEN VOOR PATRICK LOOBUYCK!
Anoniem  
Sangul Zurel  
Kurt Keymolen Een verruiming bij onze jongeren van hun visie op het leven, dat is wat wij leerkrachten allemaal als doel hebben... Het spirituele, in al zijn facetten, is daarin eveneens essentieel...
Hannah  
Cor Verschueren  
Emily Van Riet In tijden van onrust, onbegrip en kreten van extremisme, vind ik het een onterecht en zeer gevaarlijk idee om het enige vak dat leerlingen aanzet tot dialoog tussen godsdiensten en dat leerlingen oproept om het goede uit zichzelf naar boven te brengen, te halveren. Bovendien is godsdienst voor opgroeiende jongeren het enigste vak waar ze openlijk hun emoties mogen beleven. Terwijl de overheid oproept tot inclusieonderwijs, willen ze juist dat vak waar die ‘andere’ leerlingen net leren communiceren en leren om begrip op te brengen voor welke leerstoornis, problematiek of culturele achtergrond dan ook, reduceren tot 1 uurtje. In dat uurtje is er nog enkel tijd om leerplandoelen na te streven, waardoor wij verdieping moeten schrappen. En laat nu net die verdieping datgene zijn waar leerlingen om vragen. Wij kunnen niet iets als eigenheid, samenhorigheid, identiteit en omgaan met anders zijn-de thema’s van het vak- zomaar in een uur proppen, want van ons wordt gevraagd om onze leerlingen serieus te nemen en hen tijd te geven om te bloeien. Bovengenoemde thema’s zijn tegelijk de topics in het leven van een puber. Door godsdienst tonen, voelen en realiseren wij wie ons publiek is en wat hun noden zijn. Neem leerlingen dat niet af.
Amber Verhoeven  
Amélie Decock  
Van Havermaet Stefaan  
Anoniem Het pleidooi van de godsdienstleerkrachten katholieke godsdienst is perfect !
Anoniem We hebben (levensbeschouwelijke leerkrachten) twee lesuren per week nodig.
Nicole Moris  
Anoniem  
Sahate akcin Godsdienstlessen zijn heel belangrijk. Bij ons leren ze nog waarde en normen en vooral respect en verdraagzaamheid.
Manhaeve Denise  
Huyuk Fatih  
Anoniem  
Bart Vandenberghe  
Ahmad Zahed  
Mark Janssens  
Jo Verhulst  
Johan Bagein  
Tommy Batjoens Vandaag de dag in onze multiculturele plurale samenleving is het levensbeschouwelijke vak net meer van belang dan het vroeger was.
johan allary  
vercruysse arlette  
Hava Demirtas  
Anoniem  
Patrick Braem Het is zeer eigenaardig dat de partij die vrijheid zo hoog in het vaandel draagt steeds klaarstaat om de vrijheid van denken in te perken wanner het niet strookt met hun eigen kleinburgerlijke kapitalistische en materialistische ideologie! Shame on you !
Fatih Kilic  
Margo Schouppe  
Jozef Rosseel  
Petrus Jacobs  
Sandra Schrauwen  
mestrum Ingrid  
Anoniem  
Jurgen Gaeremyn  
Dubaere Ludwig Verlaten, minachten onze beleidsmakers alles wat mee onze cultuur en samenleving heeft opgebouwd? Geen wonder dat anderen - die niet altijd de beste bedoelingen hebben - terrein winnen! En dan maar reageren en paniekvoetbal spelen vanuit een angstreflex. Vergeet niet dat de lege ruimte altijd wordt ingevuld. Zelfs de verlichting was mogelijk en is een product van het Christendom. In een tijd waar zo'n nood is aan zingeving, vertrouwen en houvast biedt het geloof een sterk referentiekader - zeker voor de toekomst van onze jongeren. Vooral voor C.D.&V. is dit erop of eronder. Verlaten kiezers C.D.&V. of verlaat C.D.&V. haar kiezers? Laat ruimte om kennis te maken met de grote rijkdom van een boodschap als het Christendom die mensen niet achterlaat met een lege doos.
Steen  
Onderwijzeres met pensioen  
Bruynooghe Does Er is nood aan zingeving. De godsdienstlessen kunnen daarbij een leiddraad zijn. We zijn dus tegen de halvering van de levensbeschouwelijke vakken.
Greet de roep Kinderen hebben nood aan een spirituele vorming ‘rusteloos is ons hart heer tot het rust vindt in u’
Anoniem Godsdienstlessen zijn meer dan nodig. In die twee uurtjes worden de leerlingen in onze multiculturele klassen onder andere gewezen op 'hoe de ander leeft' en staan ze eveneens stil bij zichzelf. Alleen als je de ander beter leert kennen, kun je de ander (die soms heel hard van je verschilt) begrijpen. Op die manier verdwijnt de angst voor het onbekende, het vreemde. De onderwerpen zijn allesbehalve wereldvreemd. Jongen mensen kunnen zo met elkaar in dialoog treden. Of je nu gelooft in God, Allah, Jahweh, in jezelf of in de mensheid, geloof verbindt.
langenaeken cecile spreek in school meer over waarden en normen en de gelijkenispunten tussen alle mensen op deze wereld
Pieter Genoe  
Osaer Antoon  
Pastoor Pierre De Vidts Ik waardeer ten zeerste de brief van de Vlaamse leerkrachten godsdienst ten het beperken van de godsdiensturen. Het programma godsdienst is ruim genoeg om de jongeren een ruime visie mee te geven met inzicht in verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten. Deze maatregel is misplaatste besparingsmanoever. Pastoor Pierre De Vidts
Els De Grande  
Sole Féline  
Griet Marquant  
Mustafa Turk  
Goedele Vermeiren levensbeschouwelijke vakken zijn noodzakelijk als achtergrond en diepere vorming voor de leerlingen. Ze vormen zo mee een basis en aanvulling op andere algemene vakken
Stef Solfrian Hublou Ik ben niet alleen Godsdienstleraar geweest en Bezinningsbegeleider voor achttienjarigen. Met twee dozijn opiniestukken op mijn naam voor Knack en De Standaard mag ik mij opiniemaker noemen. Ik begrijp dat politici onder druk staan uit een bepaalde hoek. Deze tijd lijkt vooral vakbekwame technici en kaderleden nodig te hebben. Het verminderen van de uren die kunnen inzicht verlenen in de betekenis van het menselijk bestaan zou echter op termijn desastreus zijn. Of moet ik betrokkenen de cijfers over de populariteit van zelfdoding onder de neus wrijven!? Zelf heb ik mensenlevens gered als vrijwillig hulpverlener.
Van den Branden Tim  
Greet Verwaest  
Cruyt Annemie Is nog niet overdreven 2 uur.....
Anoniem  
An Quaghebeur  
Fatmagül  
Ilse Hanssens  
Filip Defauw  
leontine van laerhoven  
Anoniem  
Van Itterbeeck Angela  
Fadime Yilmaz De leerkrachten godsdienst hebben een goede erkende leerplan en kunnen een meerwaarde betekenen voor de jonge generatie in de samenleving die zo differentieel is. Het is juist belangrijk omdie taak op een doeltrffende en efficiente manier over te brengen, door genoeg tijd aan te besteden.
Soufiane Benatmane Nogmaals  
Achiel Roets  
Anoniem  
Anoniem Levensbesvhoujke vaken zijn belangrijk voor ons jeugd.
Najet  
Els Haustraete  
André Quintelier In een tijd waar meer dan ooit nood is aan zingeving zou het van onwil getuigen om de uren godsdienst te halveren. Het Christendom is de inspiratie van onze Vlaamse identiteit. En de bijzonder kleine groep atheïsten die zelf vervreemd is van de samenleving moet de inspiratie niet proberen kelderen.
Kristien Renneboog  
Abdullah Duran  
Lanjri Najat  
Marie-Jeanne Malherbe  
Johan Hiel  
Anoniem  
Willy verbeek  
Jan Devogelaere  
Lut Verjans  
Florentie Christiane iK STA HELEMAAL ACHTER JE OPROEP EN HOOP DAT DE NIEUWE VLAAMSE REGERING UW OPROEP ERNSTIG NEEMT !!!!
Sandra Van Noten  
Elies Vos  
Gudrun Verstraete  
Katleen Wuyts  
Anoniem  
Muhlis Ozcan  
Romain Degeest  
Dries Vanwynsberghe Dit zou geen thema mogen zijn. Verrijking van onze democratie...ging het daarover niet??
Nadia ZOUBEIR Schandalig! Waarom godsdienst? Andere vakken zoals Muziek of PO kan men ook buiten de schooluren volgen maar daar komt niemand aan. Godsdienst is net een vak dat moet gegeven worden op onze scholen. Leerkrachten godsdienst leren elkaars geloof ook beter kennen en er worden interlevensbeschouwelijke gesprekken gevoerd wat heel belangrijk is voor onze leerlingen. Uiteindelijk doet men toch wat men wil want de politieke partijen hebben niet het beste voor met het onderwijs.
Lies  
Frans Boel  
De Vriese Hendrik  
Ann Van Overberghe  
Mieke Dommecent  
Semih Murat  
HACER AVCI Om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen, hebben wij twee lesuren per week nodig.
Anoniem  
Lucas Lissnyder De nieuwe tijd is geschikt voor levensbeschouwing. Jongeren vragen ernaar. De politiek loopt achter met zijn neutraliteit.
Anoniem Hoe komt het dat Vlaams Belang zo goede scoren haalt? Ik dacht dat CD&V een Christelijke partij was. Waarom gaan de leerlingen van Katholieke scholen niet meer naar de eucharistie? Waarom moeten de kapellen in de scholen stille ruimtes of refter worden? Zou het niet beter zijn dat alleen gedoopte kinderen naar een katholieke school mogen gaan? Niet moslims mogen toch ook niet naar een Islaam school gaan. Als je het Vlaams belang klein wil houden CD&V, Open VLD en NVA sla dan zeker niet meer deze weg in en draai andere beslissingen terug. Zouden wij als Rooms Katholieken zoveel gedaan krijgen in een Moslim land? Geen hoofddoek dragen maar een kruisje mag dat daar?
Engel Vera  
Wuyts Paul  
Zr. Lammens Lutgart  
Anoniem  
Anoniem Declerck Jeannine jongeren zijn de toekomst van het maatschappelijk leven en sociaal leven in Vlaanderen, dit geldt ook voor ons land, Europa en de wereld. ontneem hen niet de kans om om dieper door te dringen in de meerwaarde van godsdienst en religie. .
Anoniem  
Senel  
Lieve Peeters De bijbel is al eeuwen de grondslag om vorm te geven aan een brede , vrije en verantwoordelijke levensopdracht . een voortdurende verdieping en actualisering van deze eeuwenoude traditie maakt gelukkige mensen !
Anoniem  
Latifa Oussibella  
Eline Vandendriessche  
Aynur Koca  
HACER AVCI  
Renaat Roels  
Joris Een maatschappij die voor thema's die in de godsdienstlessen aan bod komen geen tijd en geld wil vrijmaken loopt grote risico's: dictatuur is dan niet ver meer.
HACER AVCI  
Ilknur Surupcu  
Lenaerts  
Hermans Gerard  
Caroline Drubbels  
Stijn Janssens  
Koen Van Overvelt  
Van Caekenberghe Lutgarde Onze jonge mensen hebben een gelovig houvast nodig. Twee lesuren per week Godsdienst zijn broodnodig in deze harde, onverschillige, verontrustende samenleving. Leerkrachten Godsdienst zijn voor heel veel jonge mensen een ondersteuning, een wegwijzer in hun zoeken naar zingeving, geloofsbeleving, communicatie, solidariteit, in het opbouwen van goede, vredevolle relaties met anderen. De lessen Godsdienst zijn ook momenten van innerlijke rust, van luisteren naar elkaars verhaal, van geloofsgesprek, bezinning en gebed en vooral stilstaan bij de kern van ons geloof: "God die liefde is, die élke mens graag ziet en niemand in de steek laat. Voor God is élke mens kostbaar, uniek." God heeft ons zijn Zoon Jezus gegeven, onze Gids en Tochtgenoot op onze levensweg.
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Elif Alduman  
Vanrenterghem Julien  
Anoniem  
Niyazi Sahan  
Rina Aegten  
Magda Wauters  
Anoniem  
Stephanie Gevaert  
Guzel gulsum  
Anoniem  
Uyttersprot Hilde  
De Caluwe Mark  
Robert Neyt Jawel, als het tweede lesuur volledig besteed wordt aan de boeken van Richard Dawkins
Al jattari Fatima Geloof en godsdienst blijft een belangrijke rol spelen in de maatschappij en aangezien we onze jongeren voorbereiden op het leven in de maatschappij moet het vak blijven zoals het is. In een klas waar iedereen dezelfde overtuiging heeft voelt een leerling zich veel veiliger om zijn mening te uiten hierbij kan je eventueel als lbv leerkracht positief op inspelen. Vanuit de eigen overtuig de andere ontmoeten, respecteren en samenleven: daar leggen we al een goede basis van aan bij de ilc projecten.
Hassan  
Ilse Bacqué  
Anoniem  
Vanthournout Guido  
Fernand Dhondt  
Hilde Peeters  
Gülsüm Dinçer  
Cécile Duchâtelet  
Aberkan Malika Waar ik mij oprecht zorgen maak is dat er apartheid zal ontstaan bij halvering of afschaffen van LBV vakken. Apartheid: aparte islamitische scholen zulen dan ontstaan net als de joodse gemeenschap aparte scholen heeft. Dan is het het elke gemeenschap voor zicht!
Kristien Matthys  
Anoniem Ik vind het schandalig dat het onderwijs opnieuw en opnieuw aan de schandpaal komt te hangen. Telkens verwacht men meer van de leerkracht en gaat men er vanuit dat we de stroom wel zullen volgen. En ja, ik weet best wel dat leerkracht zijn een heel ondankbare job is. Wij, leerkrachten zijn de luiaards van de maatschappij, de vakanties die wij ten deel krijgen roemen ons. Wie zou er nu geen leerkracht willen zijn? En toch ... is er blijkbaar een tekort aan leerkrachten. Hoe zou dit toch komen vraag ik me af. Mijn gemiddelde werkweek bestaat uit 48 à 50 uur per week. Ik heb 7 verschillende cursussen waarvan ik er dit jaar twee nieuwe moet schrijven. Uiteraard is dit nog niet voldoende. Dit jaar kregen we de vernieuwde eerste graad en een pen device voor elke leerling op ons bord. En als aanmoediging om verder te doen, om goed te presteren ,lees je wel iets in de krant. Of het is een Nederlands systeem dat toch zoveel beter draait dan ons Belgisch systeem waar de leerkracht het dubbele van de uren klopt. O ja, verander die 50 uren week in eentje van 100. Een uitstekend idee. Of je leest dan weer dat de uren godsdienst terug vallen naar 1 uur per week. Waardoor je jouw lesopdracht opeens ziet halveren. Ook dit werkt uiterst motiverend. Kortom, als dit zover gaat kunt u mijn conclusie al raden ...
Anoniem Geen vak Algemene Ontwikkeling meer?
juliaan willems Ik ben niet gelovig maar ik heb wel respect voor mensen die gelovig zijn...en dus ijver ik (en officieel mijn partij...) voor de HALVERING van de lesuren levensbeschouwelijke vakken. Bedankt voor deze 'nieuwe' logica...
Anoniem  
Anoniem  
Myriam van der Straten  
Abbeloos Maria Rita  
Willy Tiers Ik dacht dat dit een vak "Algemene Ontwikkeling" was? Niet meer dus.
Stien De Kinderen  
Lien Van den Broek  
Anoniem  
houbrechts Rita  
Ellen Metten  
Lies Lernout  
Anoniem  
El Jirari F  
Herouale Salem Islamitische godsdienstleraar steunt ook collega's
Katrien smet Onze vakken zijn deze tijd net nog meer nodig! Wij werken samen aan meer verdraagzaamheid en aan een betere samenleving!
Anoniem  
Mohamed El Kaddouri  
Joost Jansen  
Anne Bakker  
Anoniem 2 uren is al weinig genoeg
Joost Jansen - Heeswijk - Nederland Jongeren vragen om mer dan bits en bytes.
Anoniem  
Sinan yilmaz  
Verbruggen Jan  
Yousra Sarrouj  
Christine Wattenberge  
Anoniem  
mieke morlion  
Nordin Sarrouj  
De Cooman A.  
Jan Van den Wijngaert  
Paul De Mulder  
Maria Rowe  
Martijn Neirinck Als godsdienstleraar in een VTI merk ik de nood aan een vak zoals het mijne. Ik hecht in mijn veel belang aan leren nuanceren, kritisch leren denken en respect tonen voor andere overtuigingen. In de meeste andere vakken denken mijn leerlingen probleemoplossend: ze streven naar efficiëntie, nut, resultaat. Nadenken over zingeving en levensbeschouwing is voor hen een totaal ander perspectief, en absoluut een verrijking. De lestijden godsdienst halveren is een fout signaal naar de leerlingen en de maatschappij, maar is voor mij persoonlijk ook een slag in mijn gezicht. Als dit zou doorgaan, zal ik zeker overwegen om mij te heroriënteren, eventueel zelfs buiten het onderwijs. De vele engagementen die ik voor mijn school naast mijn lesopdracht invul moeten dan ook maar door iemand anders overgenomen worden.
Sajila Shah  
Mughal Farah  
Anoniem  
Calik Selda Mag niet verminderd worden, het is juist heel erg nodig in deze tijden en diverse gemeenschappen voor uw eigenheid en zinvorming.
Wim De Roeck Ik heb mijn job als "gewoon" leerkracht voor de klas (rekenen, taal, wo, ….) met veel doordachtheid laten vallen om diepgang bij kinderen te creëren in de lessen Godsdienst! Ik studeerde theologie en filosofie. Ik heb reizen gemaakt, overal ter wereld om de vijf wereldgodsdiensten aan de kinderen op een creatieve en kindvriendelijke manier bij te brengen. Wij brengen normen, waarden, verdraagzaamheid en pluralisme in het hart van de kinderen. De rijke diepgang van het Christendom verweef ik met de joodse wortels, met het ontstaan van de Islam... Ik bad tot God in de synagoge, in de moskee en in de vele kerken. Vanuit deze drie monotheïstische godsdiensten werp ik een blik op het polytheïsme van de Hindoes. Daarvoor ging ik naar India. De invloed van Gandhi aldaar is minstens even groot als Jezus! Mijn eigen wortels vind ik super belangrijk! Daarom trok ik met een theologisch gezelschap naar Israël! Boeddha heb ik leren kennen via mijn reizen in Nepal en Tibet. Onvergetelijk waren de ervaringen tijdens de yogasessies in de diverse kloosters in de Himalaya. Voor de natuurgodsdiensten zat ik in Guatemala en Brazilië. Met de vrijzinnigen filosofeerde ik uren lang... Zij zijn mijn beste vrienden. Van hen leerde ik zoveel... Hoe kan je dan deze waaier van ervaringen proppen in één lestijd per week???????????????? Gekkenwerk!!!! Blijf aldus met uw poten van onze "totaalopvoeding" af. Gun ons tenminste twee lestijden per week! Revolutionaire groet! Hoogachtend, maar met vastberaden blik! Meester Wim Gemotiveerde Moderne Leerkracht Godsdienst GO! Schoten Brasschaat
Boy Rombaut Het vak is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de schoolgaande jeugd. In die twee uren leert men zijn mening correct uit te drukken, te debatteren over godsdienstige onderwerpen, klasgesprekken over complexe materies i.v.m. godsdienst enz. Deze twee uren moeten zeker blijven om zo de leerlingen niet énkel algemene vakken te geven zoals talen of wiskunde, maar rooms-katholieke godsdienst is minstens zo belangrijk voor de leerlingen hun kijk op de wereld én om te leren kijken met een kritische blik.
Anoniem  
Samuel bossaert  
Van de Velde Jozef Vergeet uw wortels niet. Snoer je zelf niet de mond. Onthoud onze jonge mensen de weg naar diep geluk niet. Getuigen vraagt tijd.
Khadija Akhandaf Het vak levensbeschouwing is veel meer dan enkel het religieuze element, het gaat om het welzijn van het hart. Het gaat om de emotionele en psychische toestand van onze jongeren. In mijn klas kunnen leerlingen hun hart uitstorten, ze kunnen zichzelf zijn, vragen stellen en antwoorden krijgen op vragen. Die vragen zijn misschien geen alledaagse vragen maar wel vragen die essentieel zijn voor het welzijn van de mens. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is het nut van mijn bestaan? Waar ga ik naartoe? Waarom is er onrecht? Waarom ga ik dood? enz. Deze en nog meer vragen vormen de pit en de motivatie van de mens om door te gaan in het leven. Wij leven in zeer jachtige tijden waarin er langs alle kanten druk wordt uitgeoefend. Je moet tegenwoordig knap, rijk en slim zijn. Het wordt je onder de neus gewreven en als je er niet in slaagt dan ben je een nietsnut. Dit is de boodschap die onze jongeren en volwassenen dagelijks op hun bord geserveerd krijgen, vooral via hun smartphones. Mijn job vind ik megazwaar omdat ik een grote verantwoordelijkheid ervaar om deze jongeren te leren aan deze druk te weerstaan en hoe ze ondanks alles hun geluk en rust kunnen vinden. Onlangs is het de werelddag van de suicidepreventie geweest. Er wordt al heel lang aan de alarmbel getrokken dat het aantal (pogingen tot) zelfdodingen zeer zorgwekkend is, vooral onder de jongeren. Onderaan is er de link van een artikel waarin er eveneens wordt verwezen naar het gebrek aan spiritualiteit als mogelijke oorzaak van deze continue stijging van zelfdodingen. Daarnaast heeft al heel lang wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat religieuze mensen minder depressies hebben, minder vatbaar zijn voor hart- en vaatziekten, minder verslavingsproblemen hebben en gewoon gelukkiger zijn. Als het aan mij ligt, is het hoog tijd dat levensbeschouwing opnieuw de waardering krijgt die ze verdient. Jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt is geweldig maar als hun psyche en hun hart niet kan omgaan met de wereldse druk, dan heb je helemaal niks aan deze zogenaamde klaargestoomde jongvolwassenen. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/09/als-de-zelfmoordlijn-het-aantal-oproepen-niet-meer-aankan-spree/
Verschraegen Lea Er is meer dan één uur nodig voor om het even welke lessen. Wat kan je meegeven aan de leerlingen in één lesuur? De toekomst van onze vlaamse jeugd verdient meer.
Anoniem  
Hilde Van Wichelen  
Rachid El Misbahi  
Anoniem  
Niels Hofmans  
Younes  
Spanhove Dirk  
Greta Sanders  
Anoniem Cd&v is mijn partij en zal altijd mijn partij zijn. Dit jaar heb ik niet op hen gestemd omdat ze mijns inziens een aantal sociale en christelijke waarden aan het vergeten zijn. Maar als deze partij dit toelaat, denk ik niet dat ik ooit nog voor die partij kan stemmen.
Daniel Verstraete  
Roger Verlinden  
Rachid El Misbahi  
Hertogen Guy Religieuze geletterdheid is niet onbelangrijk om onszelf, onze cultuur en de wereld te begrijpen!
Anoniem  
Meiresonne Roland Twee uren godsdienstles is zeker niet teveel. Zeker niet in deze tijd!
Bjarne Braeckman  
Paul Verhulst Zelf heb ik gedurende 20 jaar godsdienstles gegeven in het middelbaar onderwijs en daarbij de groeiende noodzaak ervaren van het vak, omdat jongeren weinig of geen voeling hebben met de parochie en ook van thuis uit zelden nog iets over godsdienst vernemen. En waar het vak met enthousiasme en met overtuiging wordt gegeven is er zeker belangstelling..
Karel Mortelmans  
Biesbrouck Peter  
Abdelali Maftouhi  
Elien L.  
Serife Demirel  
looverie  
Zusters Augustinessen, O.L.Vrouw Hospitaal Kortrijk  
Gino Willems  
bodson mary (zuster Marie-Guy Bodson) Dit ontwerp is een aanslag op de vrijheid van godsdienst. Bovendien worden de waarden die door de verschillende godsdiensten in ons land uitgedragen worden, niet gewaardeerd, en zelf onrechtstreeks aangevallen. Ik ben verwonderd en ook persoonlijk gekwetst door dit voorstel in de ontwerptekst van de regering. Ik hoop niet alleen dat dit standpunt het niet haalt, maar bovendien dat hiervoor excuses worden aangeboden door alle initiatiefnemers die door dit voorstel de uitbouw van een echt en verantwoord waarden in ons land verhinderen en in vraag stellen.stellen door over de ontwerptekst waarin dit voorstel
Antoinette Huys Belangrijk dat we allemaal reageren. Anders wordt het stilaan van tafel geveegd.
Erdem Ahmet  
Frank Teirlinck Kom net terug na een ganse dag les gegeven te hebben als leraar RKG. Laatste uur had ik een klas, derde jaar technisch, met 26 leerlingen. Iedereen heeft het Onze vader meegebeden. Nadien spraken we over gelovig of ongelovig door het leven gaan. Mooi getuigenis van een nieuwe leerling die zich ongelovig noemt. Na de les zei hij : ' Bedankt om jou geloofsgetuigenis'. We hebben nog 10 minuten met elkaar gesproken. Alle collega's waren naar huis. Hij besloot: ik zou nog uren kunnen spreken met jou. Ik ging dankbaar naar huis. Het is mijn laatste schooljaar na 40 jaar leraar RKG te zijn geweest. In welke les is dit mogelijk?
Mughal Farah Deze vakken zijn juist een verrijking!
Staljanssens Marijke Hallo, ik ben een leermeester n.c zedenleer in het lager- MPI KOMPAS. Onze vakken geven een meerwaarde op sociaal gebied, emotioneel gebied, het welbevinden van het kind, kennis maken met andere levensbeschouwingen en godsdiensten op een verdraagzame manier. We kunnen tijd maken voor problemen van de kinderen. In de klas hebben ze er vaak geen tijd of de mogelijkheid voor. Zeker in het buitengewoon onderwijs hebben kinderen nood aan een leidraad in hun leven. Laat het alstublieft niet de zoveelste besparingsmaatregel worden die ons onderwijs kapot maakt. Als jullie willen dat het niveau nog meer zakt dan is dit wel de maatregel die jullie moeten nemen. Mensen zullen uren verliezen en/ of hun job. Denken jullie daaraan?Ik begrijp dat de Vld -en anderen- niet zo happig zijn op vooral de uren islam in de school. Hebben jullie liever privé scholen of echte islam scholen zoals in Syrië, Afghanistan e.d.? Dat meisjes niet mogen studeren? Mensenrechten die geschonden worden? Dan hebben jullie helemaal geen zicht meer op de leerplannen of op het welbevinden van het kind. Goede kweekbodem voor het nog meer haten van onze westerse maatschappij. Velen voelen zich nu al verstoten en geven daar vooral de reden op dat het door anderen komt en niet door henzelf. Op school kunnen we de discussie voeren binnen ILC of binnen ons eigen vak. Mannen van de politiek: denk eens na. Dat zeg ik regelmatig tegen mijn kinderen. De meesten hebben er dan over nagedacht- ook al hebben ze hun beperking. Jullie ook? vriendelijke groeten, van een gemotiveerde, emotioneel betrokken lesgever.
dr. Rombauts Walter Om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen, zijn er twee lesuren per week nodig.
Kolet Janssen  
Anoniem Elk zoekt ooit eens naar zingeving. Hopelijk niet in een andere godsdienst. Maar wel in onze liefdevolle christelijke godsdienst.
Anoniem  
Anoniem  
Urbain Van Asch  
Kristine Vinck  
Nabila Al Jarraz Lbv-vakken hebben enkel een positieve invloed op de leerlingen. Misvattingen worden rechtgezet. ILC zorgt voor meer begrip tussen de verschillende lbv. Niet afschaffen noch verminderen van de uren!!!!
Anoniem  
Anoniem Jonge mensen hebben nood aan zingeving, aan een richting in hun hectische bestaan. Precies lessen godsdienst en ook andere lessen levensbeschouwelijke vakken dragen hier toe bij. 2 uur per week zijn een absolute noodzaak. Niet alles in het leven is herleidbaar tot wiskunde algoritmen. Er moet ruimte zijn voor debat, overleg en discussie tussen jongeren. Precies deze vaardigheden krijgen ze 2 uur per week van gemotiveerde en inspirerende leerkrachten. En dat MOET zo blijven.
Mieke Van Dyck  
Van Dyck Mieke  
Luc Vanneste  
Hilde Truyen  
Adnan Günal  
Van Dyck Mieke  
Paul Van den Acker Twee lesuren godsdienst is het absolute minimum in een Katholieke school.
Anoniem  
Dré Lauwerys Als CD&V toestaat en mee kiest voor een vermindering van de uren Godsdienst in het middelbaar onderrwijs dan is ze niet meer waardig om de C in haar naam nog te dragen, als christelijke partij moet zij zorgen dat 'de vlag de lading dekt'. Mijn kiesgedrag zal hiervan in de toekomst afhangen.
Anoniem  
Dezeure Johan  
Pinar Torun  
Van Dyck Mieke  
Anoniem  
Anoniem  
Marc Roseeuw Wie de wortels van onze Europese cultuur niet doorgeeft, vermoordt zichzelf en de gelukkige toekomst van zijn kinderen.
Hoet Geerte  
herman Van Dijck  
Ruben Van der Bauwhede  
Anneke De moor  
Nurselin Kizilaslan  
RAMAN BERT Ten eerste is er meer nood dan ooit aan levensbeschouwelijke zingeving en spiritualiteit. Er is een tijd waarin men dacht dat wetenschap en economie, ondersteund en bijgestaan door een politiek democratisch bestel, de rol van levensbeschouwing en spiritualiteit zouden overnemen. Die liberale gedachte heeft zichzelf failliet verklaard. Levensbeschouwing en zingeving eisen daarom terecht hun plaats op in deze verkilde samenleving die nog steeds ten onrechte denkt dat het leven maakbaar is. Deze claim heeft in het katholiek onderwijs Vlaanderen een duidelijke identiteit en signatuur. Het praktiseren van deze identiteit en kleur vertaalt zich ondermeer in het opnemen van 2 uur godsdienstles (RK!) in het curriculum. In de grondwet staan bovendien twee belangrijke principes: vrijheid van onderwijs en vrijheid van religie/levensbeschouwing. Vrijheid van onderwijs betekent dat ouders mogen kiezen of hun kinderen school lopen in een school georganiseerd door de overheid (gemeente, provincie, gemeenschap ...) of in een school gebaseerd op een religieuze/levensbeschouwelijke visie (vrij onderwijs). Levensbescouwelijk onderwijs is dus zonder meer grondwettelijk verankerd. Tot slot nog een tip voor onze vrienden van de CD&V: misschien even het acht jaar oude werkstuk van Inge Vervotte en Rik Torfs van onder het stof halen... Het kan opnieuw leiden tot herbronning voor een partij die hopeloos op zoek is naar haar identiteit, een identiteit ze wel degelijk heeft enerzijds maar ze ergens helemaal onderaan heeft neergelegd anderzijds en ze nu niet meer kan terugvinden. De vlag mag de lading dekken. Geloof me!
Jolien Vanderghote  
Luna Bombeke  
Hautekiet Mijn leerlingen hebben gewoon behoefte aan het vak godsdienst, omdat ze er vaak terechtkunnen voor de meest uiteenlopende redenen, gaande van levensbeschouwelijke inzichten tot en met diepgaande empathie voor de moeilijke wereld waarin zij leven.
Anoniem Het is voor vele jongeren/leerlingen een zeer belangrijk vak! Het zou ons niet afgepakt mogen worden want dit zijn de 2 enige uren die voor een grote groep aan leerlingen biedt om beter te praten, openlijker te zijn, bepaalde zaken anders te zien en om te gaan met elkaar op een andere manier!
hubert sergeant  
Els Van Hirtum  
Meneve Johan, leerkracht  
natasa urosevic  
Rit Vermeiren  
Georgette Van der Linden  
Ludo Proost  
Alfons Van Gils  
luce lenaerts  
Frans en Ginette Gheysen - Betheloot diakengezin C.D.N. V. laat u niet doen
Lieve Vandenhoeck  
Arnold Van de Perre  
Didier Van Maldergem  
Anoniem  
Magda De Pelsemaeker  
Lia Koninckx Deze lessen bieden de mogelijkheid tijd te maken voor het welbevinden, de spiritualiteit, het zelfvertrouwen van jongvolwassen, iets waar niet steeds ruimte/tijd voor is in andere vakken. Bovendien is levensbeschouwing een schakel, die vakken, het 'in vakjes denken' overstijgt.
Matthias Van Speybroeck  
Anoniem  
Karen Remans  
Anoniem  
Anoniem Ik wens jullie veel succes toe voor uw inzet.
Anoniem  
Geert Devos Als leerkracht bij jongeren met gedragsproblemen en daarnaast meestal hechtingsstoornis merk ik hoe belangrijk en nodig de 2 lesuren zijn om met hen een minimum aan vertrouwen te kunnen opbouwen!
Bert Booi  
André Vander Kelen  
Noureddine Oulad ben maati  
Alaoui Ahmed Ik "werk" in een Brusselse school en in plaats van een lange argumentatie voor het behouden van de 2 uren te schrijven, permitteer ik me een brief (onder andere) door te sturen die ik op het einde van vorig schooljaar van een laatstejaarsleerlinge heb ontvangen : "Beste meneer Alaoui Ik wil u bedanken voor al het geduld dat u hebt gehad met onze klas. U bent een uitstekende, genuanceerde bemiddelaar geweest en wist hoe u de gedachten en standpunten van ieder moest aanlichten. Wat ik vooral uit uw lessen zal onthouden, is de mogelijkheid die u heeft aangeboden aan ieder om zijn/haar mening vrij te uiten over verschillende onderwerpen, soms onderwerpen die voor vele meningsverschillen zorgden. Nadien, u bent zeker één van de eerste leerkrachten islamitische godsdienst, van wie ik les heb gekregen, die onderwerpen behandelde die als taboe kunnen worden beschouwd, waaronder: homoseksualiteit, de evolutietheorie (een discussie die ik zeker nooit zal vergeten), enz. .. En dan ook veel actuele onderwerpen die heel veel reacties hebben opgeleverd. Op persoonlijk vlak heb ik mijn kritische zin ontwikkeld, ik heb veel gemakkelijker om meningen te accepteren die afwijken van de mijne, ik ben me er vandaag van bewust dat iedereen niet zoals mij denkt, wat ik kan beschouwen als \'de waarheid\' wordt misschien niet als een waarheid voor iemand anders gezien en dit ook binnen mijn eigen moslimgemeenschap. Tussen de paar tips die ik u kan geven, is de volgende de belangrijkste: u hebt vast wel eens gemerkt dat uw meningen van tijd tot tijd sterk van die van ons verschillen. Dit is uw recht, maar gezien de omvang die soms deze schokkende debatten hebben genomen, raad ik u aan om te proberen de aanwezige zielen te sparen (ménagé). Zielen die niet per se klaar zijn om meningen te horen die zo sterk afwijken van de hunne en die betrekking hebben op uiterst gevoelige onderwerpen in een religieuze context. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Het laatste woord van het verhaal: heel hard bedankt voor die uren lessen die voor altijd in mijn hart zullen blijven, bedankt voor het delen met mij van uw passie voor lesgeven. Ik waardeer enorm uw steun, uw betrokkenheid en uw ervaring gedurende deze jaren. Ik bedank u ook heel hard voor het feit dat u mijn kennis hebt verrijkt. U bent een leraar wiens naam ik nooit zal vergeten. Ten slotte: « Les plus grandes leçons ne sont pas tirées d\'un livre mais d\'un enseignant » tel que vous, Monsieur Alaoui. Een grote dank en moge God u vullen met geluk InshaAllah, ik wens u het allerbeste toe voor de komende jaren. Met vriendelijke groetjes"
Anoniem  
jos stroobants Godsdienst blijft een essentieel deel van elke opleiding, niet om iemand van welke "grote waarheid" dan ook te overtuigen, maar omdat een systematisch denken buiten een louter wetenschappelijk kader elk mens-zijn harmonieus vervolledigt, zoals bv. ook wijsbegeerte en kunst dat doen. Bovendien zoekt elke ware "religie" (het woord zegt het zelf) in de breedst mogelijke zin ook een harmonieuze versteviging van het maatschappelijk weefsel over welke individuele menselijke begrenzing dan ook.
Leen Theunis  
marnix sabbe  
Paul Delaere  
Ilse Milis  
Dickmeis Hubert  
Irene Bachmann De actualiteit toont aan dat er juist meer lesuren godsdienst nodig zijn: het gevaar is ook in Vlaanderen reëel dat vele jongeren in de toekomst ondergedompeld worden in extreme Koranscholen. We kunnen deze jongeren niet helpen met ze te negeren of met therapie ... Ze hebben daarentegen lesuren godsdienst nodig die ze in dialoog brengen met 'gematigde godsdienstwetenschappers' die een goede kennis van zaken hebben én een gelovig standpunt innemen. Een nieuw vak zoals LEF zouden ze zeker en vast wantrouwen ...
Pecceu Veronique  
Pieter Van Lierde  
Anoniem  
Anoniem  
Tiane Farid  
Anoniem  
Vincke Christian  
Rosier André  
Anoniem  
Nys Rita  
Anoniem  
Erhan Wat mij betreft is er meer nood dan ooit aan levensbeschouwing op school. Onze maatschappij groeit elke dag uitelkaar. Levensbeschouwing leert aan onze leerlingen dat de samenleving erg belangrijk is en empathie moeten tonen voor anderen. Individueel leven is de ziekte van onze tijd geworden. Onverschilligheid, egoïsme en nog dergelijke slechte karakter eigenschappen kan je met de levensbeschouwelijke vakken misschien beetje verminderen. Volgens mij doen de leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken hun best om hun leerlingen socialer en gevoeliger te maken, voor de maatschappij waar in ze samenleven.
jac De bruyn Goede lessen levensbeschouwing kan jongeren initiëren en in contact brengen met de bronnen van spirituele tradities. Zij verwijzen naar het eeuwenoude zoeken van de mensheid naar antwoorden op de fundamentele levensvragen. Als er zoveel kunstenaars, wetenschappers en nobelprijswinnaars zijn van Joodse afkomst heeft dat ook te maken met het belang dat zij hechten aan vertrouwd maken van hun kinderen met de spirituele roots van hun ouders en voorouders. Openheid voor het transcendente maakt jongeren niet dom en indoctrineert niet, integendeel het leert hen kritische vragen stellen en de kern te ontdekken van hun cultuur.
An-Katrien Lantsoght  
Benny  
Anoniem  
Tom  
Anoniem Volledig mee eens. Liever lessen op een school die middenin de samenleving functioneert dan ondergronds, afgesneden vsn de samenleving.
Anoniem  
Vandenbroucke Johan Vrijheid van onderwijs, dan heeft het katholiek onderwijs het recht en de vrijheid om vorming en onderwijs te organiseren inclusief 2 uur levensbeschouwelijke vorming !!
Cato Vonck  
Anoniem  
Erik Vanackere  
Annie Leysen 2300 Turnhout jaren lid van CDenV schrap anders de C in CDenV
Aerts Karina Ik ben geen leerkracht maar werk mee aan catechese in voorbereiding tot het vormsel in de parochie. Voor mij is het dus ook belangrijk dat deze uren niet verminderd worden.
Wouter Van den Berghe  
Lies van Lancker  
Verbeke Mickael  
Krista Carreel  
Jolien De Beule  
An Engelen  
Fatima Ah  
Van Tieghem Paul  
Franklin Van Droogenbroek  
Roel  
Regi Op de Beeck  
Anoniem  
Anoniem  
Filip Staelens Ik sta voor de volle 100% achter de oproep!!
Thomas De Rycke  
Hans Burm  
Lemmelijn Lieve  
Mertens Luc  
Stella Maris, Katholiek zeemanshuis  
Roelens Michel Dit is ook een verdere ondergraving van onze westerse christelijke beschaving, bewerkstelligd door de betrokken partijen N-VA, Open VLD en als klap op de vuurpijn CD&V. Wat beduidt die C trouwens? Toch niet christelijk mag ik hopen? Dat zou de waarheid geweld aandoen.
Van Meerbergen felix Geschokt door deze regelrechte aanval op levensbeschouwing
Stijn Coppens Een les vanuit een godsdienst is zoveel waardevoller dan les over een godsdienst. Een leerkracht godsdienst (van eender welke religie) is een rolmodel. Zijn of haar lessen kunnen een bevlogen getuigenis zijn van een open, tolerant en gematigd geloof. Het is juist die eerlijke getuigenis die leerlingen kan leren elkaar beter te begrijpen, die kan tonen hoe de eigen traditie en wederzijds respect hand in hand kan gaan. Dat is van onschatbare waarde voor gelovige, ongelovige en andersgelovige leerlingen.
Domien De Wit  
Liesbeth Gerne  
Van Meerbergen Rik Hoe stellen deze partijen Ons teleur
Jens De Cock  
Hanson Lutgard WAARDEN EN NORMEN alles vervaagd het wordt een IK maatschappij
Anoniem  
Van Meerbergen Jonas  
Raf  
De Baets Patrick In onze parochies zijn we zo dankbaar voor de warme inzet van de leerkrachten . . .
Gitte Celis  
Anoniem Het is nu al zo moeilijk om met elkaar te praten, met de vermindering van het aantal uren levensbeschouwelijke vakken zal het er niet op verbeteren.
Marijke Du Ville  
Christine Vinck  
Rebekka Hansen  
Anoniem  
Paul Rohaert  
Foad El Youssfi  
Johannes de meyer  
Anoniem  
Anoniem  
aaron minnebo  
Loutfi Mohamed  
Gunther Uyttebroek  
Gurbet Keskintas  
Anoniem  
Anoniem  
MATHYS ELZA IN BELANG VAN ONZE OPGROEIENDE JEUGD
Warda Van Haesendonck  
Hans Burm  
zr. geukens annie  
Verhoeven Schandalig! In wat voor tijd leven wij!? Men zou beter onze christelijke leer meer motiveren in plaats van af te breken!
Ann Mols  
mimi olyslaegers  
Mustafa Akpinar  
Anoniem  
Paelinck Lien  
Davy Van Ael  
Anoniem  
Elke  
Veerle Bogaert  
Mohamed Abbassi Ik ben overtuigd van de meerwaarde van de islamvak: zowel voor de ontwikkeling van de leerlingen als voor de toekomst van de samenleving en de bescherming tegen extreme ideeën
Caroline Antonsen  
Stijn Coppens Een les vanuit een godsdienst is zoveel waardevoller dan les over een godsdienst. Een leerkracht godsdienst (van eender welke religie) is een rolmodel. Zijn of haar lessen kunnen een bevlogen getuigenis zijn van een open, tolerant en gematigd geloof. Het is juist die eerlijke getuigenis die leerlingen kan leren elkaar beter te begrijpen, die kan tonen hoe de eigen traditie en wederzijds respect hand in hand kan gaan. Dat is van onschatbare waarde voor gelovige, ongelovige en andersgelovige leerlingen.
Anoniem  
Geens Bea  
ANNIE DECEUNINCK  
Louis Bruyninckx  
Roger Deberdt  
Hülya Citak  
Anoniem De innerlijke zorg en persoonlijke ontwikkeling voor kinderen is immers de hoeksteen van onze samenleving waaraan ik graag een nuttige bijdrage wil leveren. Dit kan enkel in de godsdienstlessen ... Leerkracht godsdienst
Hugo Carmeliet  
Dupont Carine  
Anoniem  
Ellen De Vleeschouwer  
Bart Willemen  
Anoniem  
Anoniem  
Gert Vinck Ondersteuning in levensbeschouwelijke vorming is belangrijk! In de maatschappij van vandaag hebben de jongeren houvast nodig in levensbeschouwelijke groei. Laat ons deze vooral niet wegnemen!
Anoniem  
Yusuf Bilge  
Ilse Dupont  
Natalie Vermeulen  
Anoniem Als leerkracht protestantse godsdienst treed Ik volledig bij. Debat wordt niet eerlijk gevoerd. Levensbeschouwelijk onderwijs geeft een stem aan minderheden.
Tanja DC  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Nancy Somers  
Mathijs de Vries  
Jef Hendrickx  
Balharbi Mina  
Sofie Van Damme  
Emelie Haemers  
Roger Schoebben  
Anoniem  
Anoniem  
Jeanne Meesters  
Joery Dehaes  
Brahim Boughalab Een groot aantal leerlingen - in mijn geval moslims - weten niets of weinig over hun geloofsovertuiging. Ze hebben buiten de school de kans niet (gehad) om kennis op te doen over ethiek en zingeving. Tijdens de levensbeschouwelijke lessen wordt ernaar gestreefd om antwoorden te bieden op vragen die van cruciaal belang kunnen zijn voor het welbevinden van de leerlingen.
Esma  
Ikram mohammed De rote politicus maken allés rot, beter minder loon voor hun "mandat"... Minder politicus en minder patijen zou ook goed zijn? Hebben en inleveren ze echt een "werk"?. Ze zijn te veel betaald voor gewoon "blabla"... C'est ridicule
Mark Pauwels  
mieke de jonghe - assebroek zo klaar als een klontje zodat ik er geen extra verduidelijking aan toevoeg
Gesquiere patricia  
Michel Vanwinckel Iedereen klaagt dat de samenleving erop achteruit gaat. Dit is grotendeels de schuld van de politiekers. Door de lestijden levensbeschouwelijke vakken nog eens te halveren gaat het van kwaad naar erger. Shame you.
Louis VAN MULDERS  
Anoniem  
Anoniem  
Jonah Penninck  
Ludwig Getteman  
Christiaens Jean-Marie abdijschool Zevenkerken  
D'Haese Wouter  
Anoniem  
Vanbrabant Rita  
Anoniem  
Emmy Janssens  
Hamza Saïdi  
Vandevijvere Etienne Waardering en respect voor al die leerkrachten (en allen) die hun kop niet in 't zand steken.
Anoniem  
Anoniem  
Daniel Peeters  
Maes Erik In een tijd van verrechtsing, van populisme en steeds minder eerbied voor opvattingen van anderen is het vak Rooms-katholieke godsdienst, een godsdienst die respect en openheid voor andere opvattingen promoot, meer dan ooit nodig. Het is begrijpelijk dat politieke partijen die het daarmee moeilijk hebben juist dit vak willen beperken, maar dat is juist een bewijs dat een juist begrip van godsdienst meer dan ooit nodig is.
De Coninck Anne  
Lisa Penneman  
Anoniem Het vak godsdienst is VEEL meer dan de 10 geboden, de aktes en catechismus aframmelen!!! Het geeft een diepe sociaal-maatschappelijke waarde mee aan de leerlingen. Iets wat sommigen van hen thuis onvoldoende meekrijgen of waar geen tijd meer voor vrijgemaakt wordt in onze steeds maar chaotische maatschappij.
Anoniem  
Van Driessche Georges Beaam de tekst van Thomas
Marc Hendriks  
Anoniem Ik snap niet waarom dit vak plots van 2u naar 1u zou gaan. De leerlingen begrijpen onze maatschappij helemaal niet. Als leerlingen nog minder zullen weten over waar onze roots vandaag komen, hoe we verdraagzaam kunnen samenleven, eens in alle openheid kunnen praten over hun eigen geloof, visies bekijken over lijden... zie ik nog meer radicalisering in de maatschappij komen. Door onwetenheid komen we in zo'n onverdraagzame maatschappij terecht. Politici zouden beter hun ogen open trekken!
Serap Tarcan  
Radwan  
Anoniem  
Van Driessche Georges  
Rita De Langhe  
Geert Sagaert Leerkracht godsdienst, Nederlands, preventieadviseur en dus werkend aan het WELZIJN en WELBEVINDEN op het werk.
Jelle Van Loon  
Anoniem  
Rosseels Berthe  
Anoniem  
luc van meerssche  
Verbruggen Irma Laten we zien dat we christen zijn!
Anoniem 2uur godsdienst moet blijven
Herman De Geeter  
Van Hooreweghe Peter  
Marleen Van der Mast  
Huyck Joseph  
Khadija Benali  
luc van meerssche  
Anoniem  
Sander Vuylsteke  
Anoniem  
Ilse De Voegt Dank ...
Mohamed  
B. Verleyen Ik stel vast, net zoals vele beleidsmensen, dat de kwaliteit van het onderwijs daalt. Ik heb het hier niet louter over de cognitieve prestaties van ons leerlingenpubliek. Als beleidsmakers er voor kiezen om creatieve en/of sociaal relevante vakken stelselmatig af te bouwen, ziet de toekomst van het Vlaamse onderwijs er steeds minder rooskleurig uit. Godsdienst is voor velen ook een rustpunt in de week. In dit vak kunnen ze hun verhaal kwijt, hun vreugdes en teleurstellingen delen... hier ligt de klemtoon niet zozeer op cijfers, maar op het geestelijk welzijn, de dialoog met anderen. Halveren van het vak godsdienst is alweer kiezen voor prestatiedruk en alle mogelijke ziekten van de tijd die daar bij horen.
Anoniem  
Fauve Bogaert  
Anoniem  
Van Aken Hugo  
Anoniem  
Anoniem  
luc van meerssche  
Josee oste  
Nancy De Potter  
Anoniem  
Sofie Hoogewijs  
De Bodt Jozef 100 % akkoord ! Enerzijds spreken van een identiteit en anderzijds voorstellen om het meest essentiële van die identiteit te negeren dat versta ik niet !
Anoniem  
Jos Vranken Dit is wellicht het belangrijkste vak als het gaat over samen-leven!
Elke Verhelst  
julien vandevoorde cicm  
Malfet-Potters Hugo & Marleen  
Potters Mrleen  
Anoniem  
Germaan Van Muylder  
Anoniem  
Yaman Serhat LBV zijn een meerwaarde voor het kind. Met LBV's kunnen de kinderen en of de jongeren hun spirituele kant ontdekken. De wereld wordt met de dag materialistischer. De reguliere lessen stomen de kinderen klaar voor een materialistischere maatschappij, hoog scoren beter scoren nog betere punten behalen maar ondertussen ontstaat er een grote spirituele leegte. Sommige kinderen vullen deze leegte met de LBV's. LBV's vervullen een belangrijke rol.
Celien Van Nuffel  
Anoniem Levensbeschouwelijke vlakken(net als lessen MO, PO, cultuur,literatuur en geschiedenis....) zijn minstens even belangrijk als lessen wiskunde en wetenschappen en andere STEM vakken. De huidige eenzijdige nadruk op ' utilitaire vakken' in functie van het neoliberale gedachtengoed dat individueel 'excelleren' hoog in het vaandel voert en zo de verharding en verruwing in de hand werkt dreigt nefast te worden. Wie niet mee kan wordt snel een ' looser' genoemd en het aantal zelfmoorden, burn-outs en ander psychisch lijden onrustwekkend is hoog in Vlaanderen.
Anoniem  
Serge Desouter  
Evy Peeters  
Thys Marie.Claire We leven tegenwoordig in een maatschappij waar waarden en normen van geen tel meer zijn :alles moet kunnen ,iedereen zijn zin.Gaan we de levensbeschouwelijke vakken,waar nog belang gehecht wordt aan die waarden nu van 2 naar 1 uur brengen?Waar zijn jullie mee bezig?
Christine Reygel, collega r.-k. godsdienst in het Provinciaal Onderwijs  
Bea Van Tendeloo  
Lynn Wouters  
André Van Lierde  
Morgane Rondas  
Eveline Plaskie  
Anoniem  
Anoniem  
Saskia Ketelaar Als protestantse leerkracht én dominee onderschrijf ik.. Laten we waken voor religieuze ongeletterdheid en veel tijd steken in interlevensbeschouwelijke gesprekken en ontmoetingen.
Van den Dooren Viviane  
Ward Neyrinck Er is geen nood aan een hervorming omwille van de hervorming. Er is toch al niet-confessionele zedenleer?
Anoniem  
Boets Margo Wees eerlijk en geef de kansen aan de jeugd die je zelf hebt gekregen !
Maria Gerits Ik ben geen leerkracht godsdienst maar onderschrijf het belang van deze 2 uren volledig. Bovendien kan ik niet anders dan bevestigen dat mijn collega's r.k. godsdienst bevlogen, enthousiaste en competente leerkrachten zijn.
Vic Mortelmans  
René De Wilde Waar staat de C van CDV nog voor als men dit laat gebeuren?
Vander Massen Chris  
Anoniem  
Morisset Helena  
Joke Leysens  
Anoniem  
Guido Decouvreur Ik was een van de eerste leken godsdienstleraars in Vlaanderen.
Vandenborre Francoise Voor mij zijn twee uren godsdienst een vereiste. Laten we daar door niets of niemand aan torren ....voor het te laat is !!!
Guido Decouvreur Ik was een van de eerste leken godsdienstleraars in Vlaanderen.
Kathy Raman In deze tijd hebben de kinderen nog meer nood aan het vak levensbeschouwing om de leefwereld van de verschillen beter te leren kennen en te begrijpen en om samen te bouwen aan een mooie samenleving. Door nog meer te werken aan inter levensbeschouwelijke competenties (ILC) kunnen de kinderen de verschillen ontdekken met als resultaat elkaar beter te leren kennen en te begrijpen en open te staan voor elkaar! In deze tijd is er nood aan zulke vakken!
Mieke Geysen  
Anoniem  
Elke Tops  
Marcel Debognies Hou het been stijf a.u.b.!
Katleen Vanbesien  
Johan Loones  
Josiane Morias  
Nele Van Quathem  
Bouchejra Ridouan  
Beuten Stephanie  
Ton Jongstra  
Laura  
Anoniem  
Ann termen als verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, eerbied voor andere geloofsovertuigingen,... zijn tegenwoordig ver te zoeken in de huidige maatschappij. Daarom is het belangrijk dat de lessen blijven bestaan zodat de leerlingen toleranter worden in deze maatschappij.
Denis Bouwen  
Marc Velleman  
Katrien D’haeyere  
Anoniem  
Anoniem  
P.Sörnsen  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Martine Van Eenaeme  
Ellen Pauwels Ik geef zelf geen godsdienst, maar ik zie hoe belangrijk het vak is. Onze leerlingen leerlingen daar al lang niet meer hoe ze een brave katholiek moeten worden en ze worden in die lessen zeker niet bekeerd. Ze leren er wel naar elkaar luisteren, ze leren openstaan voor verschillende visies, ze leren hun mening op een gepaste manier uiten en over zichzelf en hun leefwereld nadenken. Ze leren omgaan met de diversiteit in de klas, in de school, in de maatschappij. Het vak is voor veel leerlingen een verademing en een plaats waar ze zichzelf leren respecteren, waarderen en in een positief daglicht zien.
Dewaelheyns Iris  
Karla Vileyn  
Bart Robbrecht Twee uur levensbeschouwing zijn even, zoniet belangrijker dan alle kennisvakken. Kinderen respect en waarden bijbrengen zijn, zeker in deze hectische tijden, van levensbelang om een levengevende toekomst op te bouwen.
Anoniem  
Hilde Willems Onze samenleving is gebouwd op christelijke fundamenten. Levensbeschouwingen zijn een wezenlijk deel van iemands identiteit. In deze pluralistische samenleving is het van cruciaal belang elkaars geloofstaal te leren verstaan en te respecteren. Het vak r.-k.-godsdienst wil jongeren kritisch leren denken en omgaan met de eigen geloofstraditie in dialoog met andere levensbeschouwingen. Door het vak levensbeschouwing naar de privésfeer te verwijzen of zodanig in te perken dat er geen plaats meer overblijft voor een degelijke uitdieping van het vak geeft de maatschappij niet langer weerwoord tegen oprukkende polarisatie en radicalisering. Fides quaerens intellectum wordt zo quasi onmogelijk gemaakt. Jongeren kritisch en met kennis van zake leren omgaan met de geloofstradities waarop onze cultuur is gebouwd, in respect voor en met kennis van andere levensbeschouwingen is geen luxe maar een essentieel onderdeel om tot breeddenkende verdraagzame volwassenen uit te groeien.
Anoniem Laat onze uren met rust
Eline Coenegrachts  
Anoniem  
Anoniem  
Ömer Uğuz  
Frone Wouters  
Marc Deckers Volledige ondersteuning !
Hakiki mohamed  
Chantal Tromp  
Oumensour  
Mariam  
Anoniem  
Joris Getteman  
Valérie Buidin  
Turgut Sayginer  
Benjamin Snoeckx  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Tanja Jansen LBV-vakken zijn waardevol en helpen de ontplooiing van jongeren.
Sarah Gommers  
Maria Gervoyse  
Frank Gys  
Sara Van Kerckhove  
Denhaerinck Bernard  
Anoniem  
Anoniem Dit is zo een belangrijk vak. Ikzelf heb heel veel opgestoken over waarden en normen die de dag van vand1ag alsmaar meer vergeten worden. Net deze hebben we nodig in onze harde samenleving....
Anoniem  
Anoniem  
Sanne Gelders  
Marie-Hélène Van Cleemput  
Faes Ward  
Jan Wouters  
Jolien Verbuyst  
Marleen Vos  
Anoniem Helemaal akkoord met bovenstaand schrijven.
Liesbet neirynvk  
Magda Luyckx Verontwaardigd en verbijsterd was ik over dit voorstel van politici om de lesuren godsdienst en levensbeschouwing te halveren in het secundair onderwijs ! Men wil streven naar de 'Vlaamse identiteit', maar men vergeet daarbij de grote groep mensen voor wie godsdienst en levensbeschouwing nog belangrijk is. En men vergeet dat onze Vlaamse cultuur in wezen christelijk katholiek was. Het is niet omdat godsdienst en religie tegenwoordig een taboe is geworden in media en onze samenleving (het enige taboe trouwens in deze tijd), dat men de basis van onze beschaving zomaar mag negeren en vergeten. Veel mensen en jongeren van nu weten niet meer wat het christelijke geloof inhoudt. De mensen die de godsdienst zo veroordelen zijn meestal juist de mensen die niet weten waar het in wezen om gaat. En hoe kan men erover leren, als de godsdienstlessen stelselmatig zouden verdwijnen ? In alle domeinen streeft men ernaar om deskundigen te raadplegen, behalve als het om geloof en religie gaat. Dan sluit men zijn oren, en geeft het onderwijs daarin weinig of geen kansen. Ja, hoe minder men erover weet, en hoe verder men er van af staat, hoe harder men roept en denkt er alles over te weten. Ze weten niet dat de christelijke godsdienst vooral gaat over mensenrechten, vrouwenrechten, kinderrechten, solidariteit, integriteit, opkomen voor de zwakkeren en de kwetsbaren. Dat het over vrede gaat, over respect, over liefde, en tegen hypocrisie en tegen machtsmisbruik … En dat het ook over schoonheid gaat : velen vinden de oude religieuze kunsten (beeldhouwkunst, bouwkunst, schilderkunst, muziek, enz … prachtig ! Terecht ! Maar ze willen niets weten over de inhoud en de passie waaruit die kunst is gemaakt. Door wantoestanden en machtsmisbruiken die er inderdaad zijn geweest jammer genoeg, werd het kind helemaal met het badwater weggegooid. Men is bang van het zogezegd 'dwingende', de 'indoctrinatie' van de godsdienstlessen. Maar men ziet niet in dat de secularisatie en het atheïsme zélf 'indoctrineert' en 'dwingt'. Als men nog opkomt voor zijn geloofsovertuiging, wordt men openlijk belachelijk gemaakt, bespot, meewarig bekeken als achterlijk en naïef, of als gevaarlijk geacht. Een ander aspect : "Godsdienst is iets voor in de privésfeer" wordt gezegd. Ja, maar hoe kan men zich verdiepen in godsdienst (en ook in andere levensbeschouwingen) als men niet meer de kans krijgt om erover te studeren en het fijne ervan te vernemen ? En hoe kan men stand houden tegenover andere godsdiensten die zich zouden opdringen, als men niets meer kent over de eigen godsdienst ? "Godsdienst is niet nodig. We kunnen wel zonder" wordt ook beweerd. Maar velen zijn het daar niet mee eens. Voor velen is het geloof nog altijd een kracht, een passie, een levenskeuze, een motivatie, zin en inspiratie om het leven aan te kunnen, om iets te beteken voor anderen, om onze samenleving mooi te maken. Men wil in de politiek alles veranderen, alles in wetten en regeltjes gieten, zonder dat men beseft dat men daarmee zoveel wat nog waarde heeft, kapot maakt. En koude kilte zaait …
Daan Vos  
Hubert Sanders  
Inge Provoost  
Damman nele  
Leo de Clerck  
Rik Depré  
Nathalie Boon  
Nele damman  
Marie Van den Broeck Gezien de huidige problemen in onze multiculturele samenleving, die ook worden toegespitst op het beleven van een religie, is het onbegrijpelijk dat er zou worden overgegaan naar het verminderen van het aantal lesuren in onze scholen, waar een goede structuur en kwaliteitsbegeleiding wordt aangeboden. Als er ergens reeds veel ervaring is op dit terrein + inhoudelijke controle + barometers hoe het gesteld is wat deze gevoeligheden betreft ,is het wel tijdens deze lessen. Het zou heel onverstandig zijn om lesuren te verminderen uit hoofde van 'verbetering'. Je gaat alleen het zichtbare wegnemen en alles overlaten aan het anonieme. Dat lijkt mij eerder 'gevaarlijk'. Ik hoop dat men inziet dat er reeds vele jaren door vele geëngageerde mensen wordt ingezet en dat er de ervaring is dat onze huidige jongeren meer dan ooit zingevingsvragen en religievragen hebben en ook het recht hebben op een goede begeleiding in een goed en controleerbaar pedagogisch kader. Het is en blijft meer dan nodig én belangrijk om kinderen en jongeren in schoolverband te kunnen begeleiden op vlak van zingeving en religie. Ik hoop dat jullie ook naar ons, de lesgevers die dagelijks met deze kinderen en jongeren werken, willen luisteren en serieus willen nemen. Vriendelijke groeten, mvdb
Anoniem  
Anoniem  
Jan Servaes  
Nevens Chris  
Anoniem  
Nele damman  
Boon Gaston  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Isabelle proost Overal verschijnen er andere geloofsuitingen in onze multiculturele samenleving... Waarom dan in een katholiek land er nog maar aan denken om van 2 uur naar 1 uur te gaan??? Binnenkort is er meer leer vanuit andere godsdiensten dan vanuit onze eigen cultuur/ geloof en samenleving
Souna Bouabdellah  
Anoniem  
Anoniem  
Peeters Katelijne  
Anoniem Is het een besparingsmaatregel ?Denk dan eens na over uw eigen BE-"LONING" en lever daar van in...
De ceulaerde Ann  
De Locht Diane  
Martine De Raedemaeker  
Anoniem  
M Verstappen  
Anoniem  
S. Ceulemans  
X. Ceulemans  
Evi Ceulemans  
Caroline Maesenaere  
El Hankouri Ridouan  
Christophe Moet blijven zoals het is
Gerda Rosiers  
Ouamari Tahar  
Petra De Vriendt We horen het altijd weer: problemen vanuit fundamentalisme, vooroordelen, depressie, angst, onverschilligheid, agressie... Het beste 'wapen' daartegen is een vorming met kritische blik en respect, gericht op uitwisseling en mondigheid vanuit een reflectie en beleving rond 'hoop, geloof en liefde', welke levensvisie iemand ook heeft. Deze vorming heeft geen baat bij algemeenheden en kan niet aangeboden worden vanuit een handboek. Daartoe zijn meelevende, authentieke en open volwassenen nodig die hun ervaring en deze van vele andere getuigen uit verleden en heden graag willen uitwisselen met deze van jongeren die nood blijven hebben aan 'zin'.
Henderickx Kim  
Anita vermeire  
Steven De Meyer  
Annemie Van den Eynde  
Melissa Roels  
Anoniem Een hele week krijgen de leerlingen vele kennis binnen, maar de godsdienstles is het enige vak waar de leerlingen hun eigen stem mogen laten horen en zich filosofisch, emotioneel, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen. Het geeft ruimte om zichzelf te leren kennen en anderen (die verschillend zijn dan zichzelf) te leren kennen en te accepteren. Waarom zou je ze dit afnemen?
Getteman Olivia  
Anoniem  
Isabelle Desmidt Samen delen over wat ons ten diepste raakt, bezielt, beweegt, drijft, voedt,... Elkaar beluisteren, bevragen, uitdagen, inspireren. Dat is in vertrouwen en in verbondenheid op weg gaan. En dat vraagt aandacht en zorg, ruimte en tijd.
Loes De Ridder  
Bram Leyssen  
Van Roie Ludwine  
Mieke Van Puyvelde Normen en waarden blijven belangrijk in deze maatschappij.
Anoniem  
Carina De Laat  
Antonissen  
Anoniem  
Anoniem  
De Backer Mieke levensbeschouwelijke vakken zijn noodzakelijk voor een groei naar volwassenheid op alle vlakken
OPSOMER MARTINE  
Chris Meulders Geef onze kinderen of kleinkinderen nog wat tegenwicht in deze consumptiemaatschappij.
Guido Mortelmans In een samenleving die alsmaar harder wordt, bieden deze levensbeschouwelijke uren een unieke kans om inzicht te laten verwerven hoe het anders kan. Het zou een grote vergissing zijn dit reeds beperkt aantal lesuren te verminderen. Laat ze aub verder lopen.
Iris Van der Vennet  
Fatima  
Wendy Joosen  
Anoniem M
Geert Narinx  
Jos Collaer  
Anoniem  
Anoniem  
Boon Wilfried  
Patrick Lefevre  
Buyukboyaci Sule  
Chris Prinsen-Meulders Leer onze kinderen ook onze christelijke waarden! Zij hebben er recht op!
Robert Verdonk  
Bianca Drijkoningen  
Nele Lunskens  
Rob De Waepenaere  
Hajar Grich Mijn collega's rkg doen hun job uitstekend en hu vak is zeker een meerwaarde op vele vele vlakken!!!
Anoniem  
Anoniem  
Lut Barbier  
Gerda Vangestel  
De Kesel Arseen Die politici moeten lef hebben om de twee uren godsdienst te herleiden tot een. De zoveelste aanval op christenen en katholieken.
Guido Mortelmans In een samenleving die alsmaar harder wordt, zijn deze uren een unieke kans om inzicht te laten verwerven hoe het anders kan. Het zou een foute beslissing zijn om deze uren nog verder te beperken. Laat ze aub verder lopen. Het komt de ganse samenleving ten goede!
Kocum Ayse  
Jozef Buysse  
zubeyir kennis is niet de enige troef , kennis met spiritualiteit waar ethiek en geweten zijn onmisbaar !
Rymen Cindy  
Liesbet  
Youri Segers  
Anoniem  
Liesbeth Totté  
Ilse Van den Eynde  
Heidi Vereecken  
Anoniem  
Barbara Decoster  
Anoniem  
Verlinden Frans  
Beyen Uthe  
Kris Opdedrynck  
Marijke Van Droogenbroeck  
Geert De Cubber  
Magda Meeusen, ICM  
Turgut Sayginer  
Ronny De Roye  
Marijke Van Droogenbroek  
Beatrijs Genoe  
Marie-Anne Wegge  
Tony Masset  
Liene De Meutter  
Leen Moens  
Anoniem  
Anoniem  
Joan Gistelinck  
Marlies Eycken  
Anoniem  
Annelies Masschelein  
Nikki De Deyn  
Dirk Debonnet Als ex-leraar godsdienst ben ik ervan overtuigd dat twee lesuren per week nodig zijn. Niemand moet hieraan raken. Fundamenten van een huis halveer je toch ook niet.
Spruyt Philomena  
Anoniem Indien de mensen meer naar kerk zouden gaan op zondag en een uurtje verpozen en eens iets anders horen ivm het evangelie zouden er meer gelukkige mensen zijn. Mensen welke meer zouden rekening houden met anderen. Een uurtje bezinnen en tot rust komen.
Anoniem  
Anoniem Wie van deze ellenlange rij onderwijsmensen, gaat elke week naar de eucharistie ??? Dat is het begin om uw geloof deftig te kunnen belijden. Denk dat de meeste juist bang zijn van hun job, de 2 uren te verliezen. Geloof kan je moeilijk doorgeven als er belangrijker dingen in het weekend op de planning staan, feestjes, sport, fitness, boodschappen naar de supermarkt...... In de kerk treft men elke zondag de gewone meer dan gemiddelde burger aan. Hier veel op papier verkondigen maar in de realiteit komt er niet veel meer geloof aan te pas. Denk dat dit wel de nagel op de kop is !
Stoops Frans  
Maurits Van den Bossche  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
eric colenbier De lestijd levensbeschouwelijke vakken halveren is de insteek 'godsdienst' verengen en loskoppelen van de inbedding in het leven: het psychologische, filosofische, culturele, sociologische, historische kader zou erdoor inboeten en dat is net wat leerlingen ook zo boeiend vinden. Buitenstaanders lijken niet te snappen dat het vak godsdienst geen verdiepend vak is voor gelovigen die dat wensen, noch een medium voor zieltjeswinnerij. Het vak levensbeschouwing is al lang, zeker in het katholiek onderwijs,een algemeenvormend vak dat het fenomeen godsdienst ernstig neemt en ook de leerling in groei en verbindend en dialogaal leert omgaan met soorten spiritualiteit, uiteraard gekleurd door de inrichter van het vak.
Ruts Lode Ontwikkeling van elk kind gaat verder dan alleen wiskunde en taalvakken. Meer dan ooit is het van belang zelfbewuste mensen op het juiste pad te zetten en te houden. Levensbeschouwelijke vakken zijn nodig !!
Anoniem  
Anoniem Levensbeschouwing... meer dan alleen maar geloven! Een verrijking voor elk kind... die begint al in het lager onderwijs. Geloven maakt deel uit van bepaalde tradities of cultuur van een land! Op zoek naar je eigen ik, een weg zoeken naar je eigen identiteit. Geloven is leuk! Dit is wat ik mijn kinderen wil mee geven in de klas!
eric colenbier  
Rossano Betty  
Corten Annie.  
Rossano Rita  
Van den Driessche Melissa  
Anoniem Geef weer godsdienst en geen versluierde zedenleer. Laat de inspectie godsdienst haar controlerende taak ten volle uitoefenen. Span ze niet in voor taken van de bisdommen die met hun eigenlijke opdracht weinig te maken hebben.
Daems Stanny  
Cécile Blanpain Helemaal akkoord! Bravo
Nele Merckx  
Frédéric Caulier Aan de liberalen, de kampioenen van vrijheid: 'wat hebben jullie toch tegen vrijheid van onderwijs? Lijken jullie zelf niet stilaan op intolerante missionarissen die enkel het liberaal-kapitalistisch credo verspreiden? Sorry in ieder geval voor de manier waarop katholieken vroeger over jullie hebben gesproken, maar jullie hoeven zo niet te worden' Aan de NV-A, de kampioenen van identiteit: 'waarom enkel aandacht voor de aspecten van de Vlaamse identiteit die in jullie kraam passen en doen alsof één van de pijlers van de Europese beschaving niet bestaat en irrelevant is? Waarom enkel identiteit uitbouwen vanuit een anti-houding (anti-migratie, anti-PS, anti-Wallonië,...)? Zijn jullie fier op de kathedralen en bijhorende kunst in onze Vlaamse steden, die van heinde en ver worden bezocht? Mag hieromtrent enige kennisoverdracht gebeuren? Mag de Sint nog in Antwerpen aankomen, Bart?' Aan de kampioenen van ?: 'Ja, CD&V, waar staan jullie eigenlijk voor? Misschien kleur bekennen of toch maar een naamsverandering doorvoeren en die "C" laten vallen? Geloven jullie nog in de eigen principes en waarden? Waarom zoveel angst om te zijn wie jullie zijn?' Beste politici, waarom niet luisteren naar de leerlingen zelf, die 'godsdienst' een bijzonder vak vinden waarin aandacht geschonken wordt aan hun authentieke persoon en eigen mening, hun gevoelens en diepere verlangens, hun zoektocht naar zin en levensgeluk, hun moeilijke zoeken naar het mysterie en onuitlegbare van het leven...
Marc Reymen  
Anoniem Ik doe mijn werk graag en hoop dit nog lang te mogen doen. Het halveren van onze lestijden zou betekenen dat we maar de helft van onze thema's kunnen behandelen, om nog niet te spreken over de ILC-projecten. Wij hebben die twee uur nodig. De leerlingen rekenen op ons!
Keusters Diane  
An Vandezande  
Devisch gabriël Gied dat er mensen zijn die zich voor dit probleem inzetten.
Anoniem  
Fieremans Marcel  
Annick De Sutter  
Ria Norga Ik onderteken met grote overtuiging deze oproep van de leerkrachten omdat ik zelf heb ondervonden hoe belangrijk het godsdienstonderricht voor mijn toekomst is geweest. Als senior vraag ik met aandrang omwille van de vorming van onze jongeren de twee lesuren per week te behouden.
Anoniem Zelfs enkel de essentie meegeven is in huidige uren moeilijk. Open en respectvol zoeken in dialoog met andere overtuigingen blijft mogelijk en zinvol in extra uurtje voor belangstellenden of data ... Scheppingszondag Vredesweek Franciscus feestdag ... .
luk dewitte  
Verwimp Marijke  
Caroline Faes  
Abdelouahed el Ajjaj  
Middag Birja  
Krim Abdellah  
Hilde Seys  
Stefanie Huyghebaert  
Wittouck Dominieke  
Hilde Seys  
Anoniem  
Hilde Seys  
Anoniem  
MARLEEN DEBROCK We hebben al zoveel van onze christelijke cultuur laten verloren gaan. Ik wil graag oproepen om de 2 uur godsdienstleer te laten bestaan. Aan andere godsdiensten worden voortdurend toegevingen gedaan, hoog tijd om op te komen voor onze christelijke waarden, cultuur en de kennis ervan door te geven. Het is belangrijk dat die 2 uur gebruikt worden om kennis en beleving door te geven, als leervak. Onze jongeren hebben geen of weinig kennis van de christelijke leer, ze worden overspoeld door andere culturen, die soms meer inspanningen doen om hun cultuur op te dringen. Marleen Debrock, leerkracht godsdienstleer met pensioen
Francine Demarsin  
Anoniem  
De Ridder Johan Zelfs enkel de essentie meegeven is in huidige uren moeilijk. Open en respectvol zoeken in dialoog met andere overtuigingen blijft mogelijk en zinvol in extra uurtje voor belangstellenden of data ... Scheppingszondag Vredesweek Franciscus feestdag ... .
Anoniem  
Sven De Vreese Spirituele ontwikkeling is, zeker in deze turbulente tijden, heel belangrijk. Kinderen/jongeren/volwassenen worden om de oren geslagen met massa's positieve en negatieve berichten en invloeden wat betreft religie/godsdienst/levensbeschouwing. Aangezien kinderen en jongeren nog volop op zoek zijn naar een eigen identiteit is het dan ook heel belangrijk dat zij op een positieve en respectvolle manier leren omgaan met religie/godsdienst/levensbeschouwing. Jongeren moeten inzien dat spiritualiteit in al zijn vormen zowel positieve als negatieve invloeden kan hebben. Een vak zoals levensbeschouwing biedt hiervoor een perfect kader.
Azarfane Belaid  
Sluys Ferdinand  
Anoniem  
Amal B. A.  
Van Vooren Johan  
Robert Verleye  
Goossens Katrien Levensbeschouwelijke vakken maken een essentieel onderdeel uit van de vorming van jongeren. Hiermee in contact komen, erover leren, discussiëren en een eigen visie mogen vormen, maakt hen een completer mens. Het leert hen kritisch nadenken en stilstaan. Dat lijkt mij enorm waardevol in deze snel veranderende wereld.
Anoniem  
Verleyen Els  
Bart Plattau  
Bogaert Pieter  
Karen De Block  
Anoniem  
Anoniem  
Dirk FOUQUET Voor alle geloofsovertuigingen geldt dat het veel authentieker is om godsdienstles te geven vanuit je eigen geloofsovertuiging dan om les te geven over godsdienst zoals Patrick Loobuyck over levensbeschouwingen wil doceren. Die twee uren godsdienst zijn tevens een rustpunt in het hectische onderwijs, wat geldt voor alle levensbeschouwingen
Reouven Chasman  
Huygels Maria Ik ben ervan overtuigd dat het leervak Godsdienst een waardevolle bijdrage levert om op te voeden tot geëngageerde, verantwoordelijke 'burgers'. Het halveren ten gunste van een 'neutraal' vak om 'waarden' bij te brengen lijkt me absurd.
Achten Vera  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Leo Devos Godsdienstleer is essentieel en uiterst belangrijk voor de vorming van de leerlingen.Nu is het meer dan ooit nodig. Vroeger gaf ik zelf godsdienstleer en ik heb het nog nooit beklaagd!
An-Sofie Van Belleghem  
Johan Ik vind dit absoluut niet kunnen ik stem nooit meer op N-VA! Godsdienst is de draagmuur van onze samenleving.
Soad houmani  
Els Raman  
Muyshondt Joris  
Johan Gerets Het recht op onderwijs , ook voor levensbeschouwelijke vakken is een noodzakelijk iets voor de ontwikkeling van het kind heren politici ! Als men nu ook een selectie gaat maken voor die enkele uurtjes levensbeschouwing gaat dit onze maatschappij helemaal niet ten goede komen! Politici blijf bij uw leest en stop nu eindelijk eens met al die hervormingen!Laat ons les geven! De laatste jaren zijn er al genoeg hervormingen geweest die het onderwijs helemaal niet ten goede komen!De kinderen zijn onze (jullie)toekomst!
Anoniem  
meurisse annie  
Cornut Philippe Die twee lesuren zijn echt nodig voor de vorming van onze kinderen
Scheyltjens Esther  
De Wit Ann  
Demeestere Maaike  
Greet Gevaert  
Anoniem  
Abdelhafid Togou Ik geef islam en ik weet zelf hoe belangrijk zijn de LBV
Potokina Elena Ik ben leerkracht van de orthodoxe godsdienst en ik vind het echt belangrijk minimum twee lesuren per week te hebben.
Anoniem  
Elina Honsia In de lessen levensbeschouwing kunnen de leerlingen aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling werken in een beschermde omgeving.
Steffen Geerts  
Marleen martens  
Delanoeye Patrick Los van de intrinsieke waarde van het vak: voor wie niet overtuigd is van het 'nut' van het vak een illustratie van het belang van religieuze geletterdheid in de bestrijding van intrafamilaal geweld: https://www.zorgwelzijn.nl/video/hulpverleners-zijn-religieus-analfabeet/
De Wit Ann  
Mia De Meyer  
Delcroix Tinne  
Anoniem  
Katleen Haesevoets  
Van de Velde Ellen Als we onszelf en ons vak RKG serieus willen blijven nemen, pleiten we voor een behoud van 2u. Alleen al het opbouwen van een waardevolle band met elke klasgroep waarin we lesgeven, vraagt deze tijdsspanne.
Jean Marie Desmet Blijkbaar beseft de politiek niet wat "levensbeschouwelijk" echt betekent of wenst hij dat niet te doen. Ik denk eerder dat het hen erom te doen is nu eens en voor altijd alles wat met godsdienst en religie te maken heeft uit het maatschappelijk leven te weren en te vervangen door een amalgaan van filosofieën waarmee men, zonder veel moeite, de maatschappij binnen de (door hen vastgelegde) lijnen kan laten kleuren.
Verstappen Ellen  
Hauber Gerd-Jan  
Ingrid Van den Brandt  
Fatima El Fekri  
Noël Tobback In dit vak gaat het nog om geheel de mens!
Koc Hatice  
Anoniem  
Romita Ceccarini  
Diewer van der Meijden  
Amer Rasha  
Tuyls Luc  
Anoniem  
Elien Dedeyne  
El fekri otman  
belle Bral  
Anoniem  
Elien Dedeyne  
truyaert dorine  
Pascale Scheir  
Marjet Haels  
Anoniem  
El fekri abdelkarim  
Mariem Bezzainin  
Anoniem  
Meliha Aydinli  
Cautereels Rita  
Van den Heuvel Jef  
Smet Marga  
Anoniem  
Vandevelde Danny  
Mensch Karin  
Barbieur Annemie  
Jan De Backer  
Naima Akajou  
De Groot Maria  
De Meyer Luk  
Van Haen Karin  
Soumaya Bouaiachi  
Anoniem  
Broens Veerle Men breekt niet zomaar af wat jarenlange waardevol is voor onze jongeren!
De Meester Lutgart  
Sabrina De Lange  
Anoniem  
Carine Wauters  
veerle willems Beste politici, Om met de deur in huis te vallen, de volgende vraag: waarom komt u niet eens een les godsdienst volgen in een doorsnee technische school en ga eens op onderzoek uit vooraleer u beslist om ons vak af te schaffen of ons vak te reduceren tot 1 uur. Zoek gerust eens uit welk vak de lln nog hebben dat hen expliciet leert nadenken over de belangrijke dingen in het leven, liefde, samenleven, rouw en omgaan met pijn en lijden, vooroordelen, democratie, leren omgaan met verschillende culturen enz . En het is waar, dit gebeurt zeker nog vanuit Christelijk perspectief, maar zijn de christelijke waarden niet de basis van onze maatschappij. En wees gerust, we praten zeker niet alleen over God en Jezus. We praten over alle godsdiensten en leren de lln met de verschillen en gelijkenissen om te gaan. Geschiedenis is een 1-uursvak. In het zesde jaar leren de lln over de Tweede Wereldoorlog, zij hebben juist genoeg de tijd om de feiten, de politiek uit te leggen. Wij geven op hetzelfde moment lessen van hoe omgaan met polarisatie, vooroordelen, verrechtsing van de maatschappij, migratie enz. Wij leren hen verbanden leggen tussen vroeger en nu. We leren hen nadenken en een eigen levensvisie ontwikkelen voor een vredige maatschappij. We leren hen dat de Mensenrechten belangrijk zijn. Als ons vak 1 uurtje wordt dan hebben we daar de tijd niet meer voor. Leerkrachten godsdienst weten ook heel veel van de lln, ze kennen de lln op een andere manier en dit is belangrijk voor het algemeen welzijn van de leerlingen op school. Wij worden dikwijls aangesproken door andere lkr om moeilijke gesprekken te voeren in de klassen, om meer verbinding te brengen in de klassen. Als je twintig klassen hebt zal dit een moeilijke worden denk ik. Ik denk ook niet dat een uur Nederlands meer, de leerlingen gaat stimuleren om meer te lezen, om teksten beter te leren begrijpen. Wij maken ook gebruik van teksten die ze moeten lezen en begrijpen. Ik geef al 31 jaar met veel passie les en geef graag godsdienst. Dit niet alleen vanuit mijn eigen overtuiging maar ook omdat we iets kunnen betekenen voor de jongvolwassenen waar we les aan geven. Ze zeggen altijd tegen mij: “Bij jou mevrouw kunnen we eens rustig nadenken over het leven en onze toekomst en we leren vooral respect hebben voor iedere levensbeschouwing en iedere mens” Voor mij is dit het mooiste compliment.
Anoniem  
Wouters Jan  
JONIAU Marcel 2 uur levensbeschouwelijke vorming per week is een noodzaak, ook voor andere levensbeschouwingen. Voor de islam is het een aangewezen manier om te incultureren.
Bossaerts Annelies  
Jacobs Karin  
Anoniem  
Mestdagh Lionel  
Anoniem  
La Roy Roos  
Van Puyvelde Karin  
Rosa Marchand icm Ik onderschrijf ten volle de oproep zoals ze met overtuiging en geestdrift bovenaan is uitgedrukt en waardeer inzet en het geloofsgetuigenis van de leerkrachten r.k. godsdienst.
Huyck Bart  
Abdel  
Blanckaert Marian  
Herwig Vrijsen  
Jolien Vermeire Er wordt heel veel bereikt tijdens deze 2 lesuren per week! Dit is broodnodig voor een verdraagzame maatschappij.
Anoniem  
Merlevede Cindy  
El Fikri Hanane  
Tine De Brock Lieve mensen, Nu maandag mag ik 60 jaar worden. 17 jaar oud was ik, toen ik in een christeliike school bij een kloosterzuster die ons 'godsdienst' gaf er over kloeg dat we geen 'godsdienst' kregen. D'r werd ons nooit verteld over die prachtige figuren in de Bijbel, over die wonderlijke en uitzonderlijke eigenheden van ons geloof ! D'r is maar één godsdienst die zegt dat we onze vijanden moeten beminnen ! De christelijke godsdienst ! Is dat dan geen mooie boodschap, is dat geen mooie 'waarde' of moeten we er ons over schamen ? Ik ben fier op mijn godsdienst ! Er moet méér echte godsdienst gegeven worden !
Remi Rosselle Vroeger in onze katholieke scholen was het alle dagen een uur,ik spreek van in de jaren veertig dat was wat anders he,
Johan Christiaens  
Billion luce  
Erik Buys Naast inhoudelijke oneerlijkheid in het debat, getuigt het Vlaamse regeringsvoorstel om het aantal uren huidige levensbeschouwelijke vakken te halveren van een stuitend gebrek aan realiteitszin, praktisch inzicht en efficiëntie. Wat betekent "één van de twee uur vrij maken voor LEF" concreet? 1) Nog een nieuw vak vraagt weer meer middelen en personeel. De financiering van het onderwijs wordt nu al in vraag gesteld. Vanwaar zouden die middelen komen? Er is bovendien een nijpend tekort aan leerkrachten en je zou weer een hoop nieuwe mensen moeten vinden? Waar ga je personeel vinden? 2) Het expliciet levensbeschouwelijke pakket in het onderwijs opsplitsen in twee éénuursvakken verzwakt alweer de "positie" van de leerkrachten die zulke vakken geven (in de "zachte sector" mag naar believen worden gerommeld, blijkbaar). Je moet sterk in je schoenen staan om de perceptie die soms heerst bij leerlingen over "bijvakken" om te buigen. Dat vraagt véél energie, tenminste, als je leerlingen kwaliteit wil bieden. Er zijn nu al zoveel burn-outs, en de inhoudelijke kwaliteit lijdt ook soms onder de omstandigheden - op sommige scholen zijn die niet menselijk meer, toch niet in het licht van wat eigenlijk wordt gevraagd aangaande eindtermen. 3) Op 1 lesuur zijn noch de ambities van het huidige levensbeschouwelijk onderwijs, noch de ambities van een vak als LEF waar te maken. Onmogelijk! Dus waar is het de huidige regeringsonderhandelaars eigenlijk om te doen? De kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van leerkrachten en leerlingen? Dat is nog moeilijk te geloven in het licht van de voorgestelde maatregelen. Neemt niet weg dat leerlingen, gezien enkele brandend actuele psychosociale problematieken met hoge maatschappelijke kost, nood hebben aan gedegen levensbeschouwelijke vorming. Het regeringsvoorstel is een politiek spel omtrent een symbooldossier, en dat spel heeft lak aan wat er zich concreet afspeelt op de werkvloer. Dat de mensen die nooit of amper voor de klas hebben gestaan zich eens laten bijstaan door ervaringsdeskundigen, of anders beter stoppen met aanmodderen. De échte prioriteiten in het onderwijs liggen elders.
Anoniem  
Peter Van Coillie  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Van Biesebroeck Nicole Van groot belang voor onze samenleving waar tolerantie vaak zoek is.
Sabine Segebarth  
Clarysse Christine  
zuster beatrijs desmet gewezen godsdienstleerkracht Proficiat aan de godsdienstleerkrachten die met enthousiasme en competentie gaan voor hun vak
De Pauw Sarah  
Anoniem  
Bruno Dierckx  
Clarysse Christine  
Isaline Van Schoors  
Hiel Françoise  
Anoniem  
Lut Diepvens  
Kaerts Myriam Het huidige lestijdenpakket biedt de mogelijkheid om diepgaand na te denken over de eigen levensbeschouwing en respectvol in dialoog te gaan met andersdenkenden. De halvering van de lestijd zou een vervlakking van het vak betekenen, gereduceerd tot "leerstof". Ik stel mij de vraag in welke lessen een kritische blik op mens en maatschappij, de (mechanismen achter de) holocaust, gewetensvorming, geloofstwijfel, ...aan bod zou komen. Het zou neerkomen op een geestelijke en culturele verarming met het uithollen van de opvoeding van jongeren tot gevolg.
Achraf Houmani  
Dupont Mieke Ons vak is van onschatbare waarde in de huidige samenleving waar kinderen en jongeren op zoek zijn naar zin en betekenis. Het zet aan tot denken over, in communicatie gaan met elkaar en vredevol zorg dragen voor onze wereld.
De Cauwer Nathalie  
Peters Monique Waar staat de C van CD&V voor? Als die partij al mee wil gaan in de trend om "godsdienst" uit het lespakket te bannen, dan weet ik niet meer welke partij nog mijn steun zal krijgen !
Sabine Juganaru In onze huidige maatschappij is spiritualiteit en inspiratie een MUST! Jongeren hebben nood aan levensbeschouwelijke communicatie!
Anoniem  
Anoniem  
Getteman Marijke  
Anoniem  
Anoniem  
Van Eeckhout Bruno  
Anoniem  
Smets Rosa  
Sarah Vanderhaegen Godsdienstonderwijs moet blijven en is een meerwaarde in de ontwikkeling van elk van ons!
Bernaerts Leo  
An Van Gijsegem  
Schelfhout An  
Van Impe Annelies  
Anoniem  
Anoniem Kinderen en jongeren hebben het recht om te kunnen opgroeien in een open wereld waar zij leren om met respect met verschillende waardevolle meningen te leren omgaan.
Smeets Simone Wie we zijn vandaag en als volk hebben we te danken aan het Christendom. Deze waarheid niet erkennen betekent de eigen geschiedenis negeren... het hoofd in het zand steken.
erauw willy  
Van Looveren Kelly  
Frans Verherstraeten  
Lieven Devoldere  
Kim de Koning enkel diegene die het vak godsdienst geven kunnen meespreken over de speciale band die je opbouwt met je leerlingen en hen zo op een hoger niveau weet te tillen
De Swaef Philippe  
Guy timmermansOpe Ik heb groot spijt dat men zover gekomen zijn!
Anoniem  
VERMAELEN Irene  
Henderix Dorien  
Verhelst Christiaan  
BOUSSON Lia  
Karaaslan Fatma Ik vind het net leuk dat de lln even kunnen nadenken en zich eens kunnen verdiepen in het vak. Als islam lkr vind ik het heel belangrijk dat deze vak op scholen wordt aangeboden en dat de ouders vrij kunnen kiezen welke levensbeschouwing hun kinderen mogen volgen! Het zou op alle scholen moeten aangeboden worden!
Russo Orlando We zullen de wereld moeten rondreizen om aan voltijdse uren te komen. In 1 uur krijgen we onze leerstof nooit gezien en kunnen we onmogelijk doelen bereiken. Het belang van het vak levensbeschouwing wordt enorm onderschat.
Rose-Marie Van Bogaert  
Steenhoudt Koen Simon Julien Louis Waarom niet direct helemaal afschaffen? Want dat is toch waar men echt naar streeft? Ons land telt het meeste zelfdodingen, ook bij jongeren. Een paar van vele redenen zijn ontwrichte families en een doelloos leven. Goeie rolmodellen en - zingeving in de breedste betekenis van het woord - op school , maar ook daarbuiten, zijn volgens mij een noodzaak. Mijn tegenvoorstel: 1 uur per dag!
Ludovicus de Beleir In de tijd van vele godsdienst conflicten blijft de noodzaak om onze jeugd alles bij te brengen mbt de vele religieuze richtingen.
Anoniem Je kan niet rechtzetten wat je ooit fout hebt gedaan!
Van den Berghe Isabelle  
Anoniem Hebben ze niets beter te doen de politiekers , graag behoud van 2 uur godsdienst lessen
Slaets Marianne  
Belis Ellen  
Anoniem  
Anoniem  
Swerts Flory  
Anoniem  
Anoniem  
Kathelijne Buyse  
Vandebuerie Anthony  
Michiels Thomas  
Polat Adnan  
Roes Catherine  
Mahjoubi Mustafa  
Beckers François  
De Schrijver Magda  
Christine Timmermans  
Anoniem  
Achalhi malika  
Dorette van Uhm  
Anoniem Het is niet in het velang van samenleving, noch van onze kinderen om halvering lestijden voor godsdienst. Ik er tegen.
Anoniem  
Sintobin Lieve  
Anoniem  
Cerstiaens Patricia De 2 uur levensbeschouwing die leerlingen nu krijgen zijn echt een meerwaarde voor hun persoonlijke en sociale groei. Deze tijd halveren zou afbreuk doen aan hun algemene ontwikkeling om op te groeien tot verantwoorde volwassenen.
Anoniem  
Loyens Mimi  
trees Ottevaere  
Van Den Bossche Christine Dit zijn waarden die altijd moeten blijven.
Aelbrecht Renaat  
Van Rietvelde Ruben  
Anoniem  
Carine Plasschaert  
Labsir Mina Stop met de aanval op wie gelooft, stop met de bekrompenheid en de hypocrisie.
Cornillie Noël  
Jan coppens  
Vanhaverbeke Irene  
Onraet M.Bernadette Het is godgeklaagd dat men het goede stelselmatig probeert af te breken! ! Laten wij het liever promoten ! Politici waarop wachten jullie je stem te laten horen. Felicitaties aan alle moedige leerkrachten.! Bernadette Onraet
Anoniem Zu simpel ist!
Frank WILLAERT Ik ga daar in principe helemaal mee akkoord. Toch heb ik me vaak afgevraagd wat in die levensbeschouwelijke vakken gebeurde, wanneer ik met de soms schrijnende religieuze (en levensbeschouwelijke) ongeletterdheid werd geconfronteerd van mijn studenten, die voor het merendeel nochtans uit het katholiek onderwijs kwamen. Ik meen vernomen te hebben dat de leerplannen zijn aangepast. Als dat inderdaad het geval is, als daar inderdaad aandacht geschonken wordt aan kennis van de Bijbel, aan de christelijke traditie, aan de heldere én donkere bladzijden van het chrisendom, aan de interreligieuze dialoog en aan het gesprek met andersdenkenden, dan ben ik helemaal voor het behoud van die twee uur.
Raes Sofie  
Vanhooren Wilfried  
Sebrechts Karel  
Mieken Van Boxstael  
Godelieve CLOOTS  
Janssens Lieve  
De Wit Leopold De christelijke godsdienst is mede aan de basis van onze europese cultuur. Laat ons die absoluut behouden.
saelens nicole  
Omer Genoe Volledig akkoord!
Pardaens Sylvia  
Riemens Anja  
Anoniem geen
De Langhe Monique  
Depoortere Kris  
Lebbe Gwendoline  
Anoniem  
Huseyin Imizoglu  
Appelen Maddy  
Carine Plasschaert  
Hans Callaert  
Bosch Martine  
Genoe Lodewijk  
Vandamme Nina Levensbeschouwelijke vakken maken kinderen en leerlingen open voor wat niet in woorden te vatten is maar in en tussen mensen leeft en vraagt om dialoog, om gedachtewisseling om het onzegbare onder woorden te brengen.
Genoe Lodewijk  
Marinus Marinka Voor sommige leerlingen is dit de enige tijd die ze nog besteden aan ethische vraagstukken. De enige omgeving waar doorgesproken wordt over normen en waarden. Zoals het thema van Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt, er worden zaadjes van hoop geplant waar velen later zullen kunnen van oogsten. Laat ons dit a.u.b. behouden.
Demir usmugul  
Vaes Marleen  
Farah Ben Ali  
Boyen Kathleen  
PEEREBOOM Andreas Godsdient is het diepe fundament van het samenleven en dus meer dan twee uur waard!
Anoniem  
Anoniem  
Kristof Verhavert  
Beelaerts Paula  
Vancutsem André Halle  
Anoniem  
Christien rosseels  
Witteman Jacobus Jongvolwassenen moet men de kans gunnen om een evenwichtig persoon te worden. Hierin speelt de hedendaagse godsdienstles een uiterst belangrijke rol. De zakelijke wetenschappelijke wereld komt langs alle kanten binnen, maar inzicht in de ongekende rijkdom van geloof en spiritualiteit mag men niemand ontzeggen. Niet om zieltjes te winnen, maar wel om jongeren in alle vrijheid kennis te laten maken met geloof. Daarnaast is de godsdienstles ook de plek bij uitstek waar leerlingen eens op een ‘andere’ manier worden aangesproken. Niet louter intellectueel, maar vanuit persoonlijke ervaringen, gevoelens, hun diepste kern… Waar en wanneer kunnen kinderen en jongvolwassenen anders nog in aanraking komen met deze werelden die zij nog niet kennen? Juist voor de noodzakelijke vertrouwensband tussen leerkracht en leerling die hiervoor de voorwaarde is zijn 2 lestijden godsdienst per week minimaal. Bovendien verzekert toezicht van de inspectie over de lesinhoud de kwaliteit van deze lesmomenten. Zo wordt school een ontmoetingsplaats van mensen, voor mensen en door mensen, dé ruimte waar elke jongere kansen krijgt om uit te groeien tot een gelukkig mens. Leerkracht chemie en fysica.
El Bouchehati Nawar  
Anoniem  
Hermans Josephine Ik wens deze belangrijke actie te ondersteunen. Ontneem onze kinderen en kleinkinderen deze waardevolle vakken niet!
Anoniem  
Keymeulen Karen Een vak waar over wereldvrede, mensenrechten, natuurzorg, de gouden regel en de kracht van bidden geleerd wordt, zou niet mogen verdwijnen.
Jo Roefs  
Hilde Somers  
D’hondt Karlien  
Morlion Geert  
Rita Dekeirel  
Geysen Ria Het vak levensbeschouwing is fundamenteel. Voor ons, christenen is het zeker een basis en een steun . Kinderen en jongeren worden er geholpen om hun leven zin en richting te geven.
Janneke Coolen  
Anoniem  
Verbruggen Marja  
Anoniem  
Schoofs Ilse Het vak RKG Godsdienst maar ook de andere levensbeschouwelijke vakken, is het enige vak waar de nadruk meer ligt op leven dan leren. Leren leven: nadenken over wat belangrijk is in het leven, hoe omgaan met lijden en pijn, grondhoudingen in relaties bespreken, ... in confrontatie met de opvattingen van levensbeschouwingen geeft een stevige ruggengraat voor de toekomst!!!
Greet Debackere  
Bollaert Karel  
Anoniem  
Van Goethem Emma  
Van walleghem lieve Een levensbeschouwelijkvak is fundamenteel voor het leven . Als ouder persoon (80) grijpt ik daar nu nog naar terug in vele omstandigheden van het leven ( in goede en moeilijker dagen) . Dit vak isroodnodig voor elke levensfase
TRUYEN Jan Als "God" uit de samenleving wordt gebannen, dan verschijnen onmiddellijk andere "goden" op het tapijt!
Sarens Chris  
Anoniem  
Jan Mullenders  
Gemeenschap Villers Laat aub w
Rombouts Bea  
De Backer Christel  
Tilly Stuckens Godsdienstonderricht is essentieel in opvoeding. Twee uur per week is nodig.
Soufiane E.K  
Gemeenschap Villers Laat aub wat zo kostbaar is en zo broodnodig, niet verloren gaan. dank! ADS
Van Aelst Willy  
Carmen Deckers  
De Loof Kaat  
Willy en Lena Verplancke - Gellynck  
Spooren Katleen  
Jan Vandaele  
Anoniem  
Loyens Francis  
Marieke De Smet  
Tilly Stuckens Godsdienstonderricht is te belangrijk om in 1 uur per week af te haspelen.
Anoniem  
Anoniem Ik denk dat het meer dan ooit noodzakelijk is om onze kinderen in de eerste plaats kennis te laten maken met onze eigen waarden en normen. Hoe denken we anders het opkomend extremisme weerwoord te kunnen bieden?
Bchiri Rajae  
Anoniem  
MEES THERESIA  
Robben Ria  
Marina zonnekein  
Jo Devriendt  
Buelens Alfons Ik ben van mening dat de waarde van levensbeschouwelijke vakken niet mag worden onderschat. Het is levensnoodzakelijk dat jonge mensen hierover nadenken en inzicht verwerven voor een stevige basis in hun leven.
van goey liesbeth  
Anoniem  
Vandendriessche Lutgarde  
Velghe Katie  
Sophie Tits  
CLAES Eugenie Pauline Ik ben grondig overtuigd van de meerwaarde van deze lessen, zowel voor de persoonlijke vorming als voor de sociale en ethische levenskeuzes van de jongeren.
Anoniem  
De Smedt Jan  
Franken Philippe  
Kato De Smedt  
Vdovic-Geers Lucija  
Karen Haelterman  
Mees Jacqueline  
Anoniem  
Hildegart Uvin  
Borremans Hilde  
De Ridder Marjan  
Van der steichel Femke  
Hannah Cogen De 2 lesuren moeten behouden blijven: 1. omdat het vak duidelijk bijdraagt aan de existentiële ontwikkeling van de leerling (en door dialoog met de leerlingen, ook van de leerkracht... ,-)), 2. omdat het vak niet enkel ruimte biedt voor levensbeschouwelijk en spiritueel gesprek/zoeken/ontdekken/groeien, maar ook een enorme ethische, filosofische, cultuurhistorische, symbolisch-verhalende en sociaalkritische rijkdom herbergt, 3. omdat de vakken levensbeschouwing binnen het schoolgebeuren het perfecte draagvlak zijn voor het bevorderen van wederzijds begrip en het ontwikkelen van een respectvolle diversiteit in de school en dientengevolge ook in de samenleving, 4. omdat het voor leerlingen vaak uren zijn waar ze even tot zichzelf kunnen komen, stil kunnen staan bij wat niet in leerplannen voorkomt maar minstens even belangrijk is, waar ze in dialoog kunnen gaan met elkaar, empathie aanleren, opgeroepen worden tot engagement, enz.
Pardon Anne-Catherine  
Vandeneeckhout Hilde  
Arno Maesen De leerkrachten LBV zijn de beste bescherming voor de verbintenis tussen levensvisie en verantwoord burgerschap. Het beste nieuws: ze zijn er al en zijn er al jarenlang mee bezig. Het wordt tijd dat het brede publiek weet van onze permanente en actieve rol in dat educatief proces. Het levensbeschouwelijk onderwijs privatiseren zoals andere openbare diensten is het pad vrijmaken voor de extremisten, want dan zijn ze meteen af van hun meeste geduchte tegenstander: de expert-leerkracht die de verspreiding van waanideeën tegenhoudt. Het is een heel idioot idee om in het kader van brandpreventie de brandweerlui als eerste weg te sturen.
Marie-Louise Frans Ik wist niet dat onze politici zo kortzichtig zijn. In het onderwijs willen we de wereld van de jongeren open trekken en respect bijbrengen voor het anders zijn van hun klasgenoten. Daarom mijn vraag : Steun onze opinie, het is de enige oplossing om te werken aan een toekomst vol verscheidenheid. Dank Marie-Louise
Daoudi Mohammed  
Karin Lodeweyckx  
Van Hiel Patrick  
De Baets Steven  
Kilinc Arslan dondu Ik ben zelf leerkracht islamitische godsdienst
Neirynck Matthias  
Leeman Peter  
Katleen Arnauts  
Ilse Hendrickx  
Eugene Van Nooten  
Anoniem Ik als islamitische leerkracht kan alleen maar toelichten dat het belangrijk is dat onze leerlingen de levensbeschouwelijke vakken op school blijven krijgen. (zelfs 2 uren per week is niet voldoende om je thema af te werken).Door de superdiversiteit verandert onze samenleving. Tijdens onze lessen en de ILC lessen leren de kinderen de structuur, hoe om te gaan met de reële superdiversiteit. In onze samenleving hebben we zowel nood aan een politiek van herverdeling als aan een politiek van erkenning. Vanuit de herverdeling willen mensen als gelijke worden behandeld. De leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken willen een gelijke deel van de welvaart.
Anoniem  
Van Langendonck Gert  
Haeve Nele  
Ine Baptist  
Van Hooste Koen  
De Roye Greet  
Laporte Pol  
Trees Vanhulle  
Kristof Decruy Godsdienst en moraal zullen altijd een plek hebben in de opleiding en opvoeding van de jeugd.
Voortmans Ria  
Stumm Tanja  
Dehandschutter Cyriel Na het verwijderen van godsdienstige programma's op de openbare omroep (zonder het beloofde vervangprogramma): toch geen volgende stap in de afbraak van alles wat met godsdienst en levensbeschouwing te maken heeft!
Ann De Block  
Van Hecke Wendy  
Luther Zevenbergen  
De Decker Elza  
Neena Salaets  
Anoniem  
Bouckaert Fabienne  
Sandra Vonck  
Dumarey David Ruimte en - in dit geval letterlijk - tijd scheppen om levensbeschouwelijke vragen een plaats te geven en op zoek te gaan naar... is meer dan wenselijk. Onze jongeren hebben in de hectiek van onze maatschappij nood aan wat levensbeschouwelijke duiding, aan authentieke voorbeelden, aan levensechte dialogen en mogelijke wegwijzers. Mogen leerlingen nadenken over hun leven? Mogen leerkrachten meer zijn dan lesgevers? Mogen leerlingen hun persoonlijkheid ontwikkelen? Mogen ze nog uitkomen voor hun geloof?
Godecharle David  
Anoniem  
Souad oulhadj  
Oostens Maria  
Gitte Jansen  
Samira Essoufi  
Dockx Bart  
Christophe Wouters  
Vekemans Hilde  
Hendrik Peeters  
De Coster Sharon Marie  
El fekri rachid  
Roselinde Getteman  
Anoniem  
Helene fraeys  
Clinckers Kare  
Van Boxelaer Dorien  
Anoniem  
Kristel Goeman  
Mannaerts Frank  
Hans De Belser  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Is er geen plaats meer voor idealen en utopie in het onderwijs? Eerder meer erkenning ook bv. van het boeddhisme...
Verelst Herman  
Hedwig Van Peteghem  
Engelen Maria  
Verbeeck Marjolein  
Anoniem Als leerkracht rk godsdienst in het GO! herken ik bij mijn leerlingen dagelijks de nood om even “stil te vallen”, om even tot verstilling te komen in de ratrace die de maatschappij vandaag is, om te reflecteren over wie ze zijn en hoe/wie ze willen zijn, om kritisch na te denken over essentiële maatschappelijke en religieuze vragen, in dialoog met anderen. De huidige tijdsgeest waarin alles meetbaar moet zijn, en alles voortdurend gerationaliseerd wordt, en waarin we met z’n allen voorthollen, illustreert de nood aan een vak rk godsdienst. Welk ander vak biedt leerlingen de mogelijkheid om authentiek te zijn, om zichzelf te vinden, om te reflecteren over levensvragen? Om dit te kunnen moet een vertrouwenssfeer in de klas gecreëerd worden. Indien het vak naar 1 uur wordt gereduceerd wordt deze aandacht voor persoonsvorming een bijna onmogelijke opdracht, en zal alleen het ‘sec’ doceren overblijven. Deze beslissing zou de ziel uit ons vak halen. Wanneer u bezorgd bent over de dialoog met andere levensbeschouwingen, dan garandeer ik u dat we daar ook grondig werk van maken binnen de realisatie van de interlevensbeschouwelijke competenties. Als leerkracht rk godsdienst in het GO! zet ik geregeld, samen met mijn collega’s islamitische godsdienst, protestantse godsdienst en nc zedenleer, projecten op, waarbij we elkaars visie leren kennen en we met elkaar in dialoog gaan. Ook hier zullen we helaas niet meer toe komen indien ons vak herleid wordt tot 1 lesuur. Wat een verarming binnen een samenleving die reeds bol staat van vooroordelen over ‘de andere’, ‘het vreemde’,... en die schreeuwt om interreligieuze dialoog. Denken dat een neutraal vak over levensbeschouwing dit wel opvangt, is een utopie. Ik ben ervan overtuigd dat verdieping en authenticiteit in deze zullen ontbreken. Wie zal immers optreden als getuige...? De ‘neutrale’ leerkracht...? Denken jullie, beste politici, ook aan de vele mensen en gezinnen achter de vele leerkrachten rk godsdienst, islamitische godsdienst, nc zedenleer etc.? Zullen wij met z’n allen (uiteraard zonder kilometervergoeding) van hot naar her moeten rennen om aan een voltijdse opdracht te komen? (denkt u ook even aan het milieu?) Kunt u ons allen een (zinvolle) job garanderen? En wie zal er gekwalificeerd en neutraal genoeg geacht worden om het nieuwe vak dat u voor ogen hebt te mogen geven?
Rik én griet sagaert  
Gudrun De Smedt  
Joost Vynckier  
Stéphanie Marinus  
Freija Vynckier  
Devreker Sylvie  
Marc V d Heuvel Die twee lesuren zijn echt nodig voor de vorming van onze kinderen, dat ze Christus mogen leren kennen!
Jan Claes  
Anoniem  
Katrien Sieuw  
Safdi Redouan  
Anoniem  
Anoniem  
De Brandt Bianca  
Paul Gielen  
Anoniem  
Van Hecke Maarten  
Jolien Vandenhaute  
Demarcke Katelijne  
Bart Hollevoet Ik ben er vast van overtuigd dat de mens niet alleen een rationeel en emotioneel wezen is, maar ook een spiritueel bewustzijn heeft. Sommigen verbergen dit achter muren en facades, anderen zijn zoekers en zullen steeds blijven zoeken. Als je het gestructureerde kader wegneemt dat onderwijs in deze biedt, wordt deze ruimte ingenomen door anderen: extremisten, wouldbe-goeroes, oplichters,... een zootje ongeregeld en oncontroleerbaar die met hun ideeën niet altijd onschadelijk zijn voor onze maatschappij als geheel.
Loyaerts Nicole Hopelijk wordt dit door velen ondertekend, want 2 uur per week is echt nodig. Moedig om dit te tonen aan de mensen waarmee de politici bezig zijn.
Karen De Wulf  
Maddelein Joke Willen we echt naar een maatschappij, waar mensen niet meer in dialoog kunnen gaan? Waar kinderen hun religie niet meer mogen belijden en daarvoor mogen uitkomen zonder een oordeel of een scheef gezicht? Waar kinderen dingen bij leren van elkaars tradities? Waar kinderen groeien in hun overtuiging, in hun levensbeschouwing? Mogen leerkrachten niet meer getuigen vanuit hun geloof en tonen dat zij open staan voor onze diverse samenleving? Raak aub ons vak niet, want zo raak je mij diep en de toekomst. Zo raak je de jongeren, die oh zo graag hun verhaal eens kwijt willen. Juist in dit vak kunnen ze verhalen vertellen die jullie ook diep zouden raken. In dit vak gebeuren er mooie dingen, ik nodig je graag uit in mijn klas om dit zelf te ontdekken. Dan begrijp je misschien dat die twee lesuren niet overbodig zijn.
Veerle deleebeeck  
Berghs Alice  
De Smedt Ilse  
Berings Leen  
Gertjan Seels  
Anoniem  
Anoniem  
Frederic Moyersoen  
Bonné Josephine  
DEN BLAUWEN DICK Met veel dank en waardering voor enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten die met competentie getuigen!
Anoniem  
Embrechts Herman  
Gunes Gökhan  
Verhaert Stefano  
Gunes Gökhan  
Aletheia De Guzman  
Neirinck Marnix  
Anoniem  
Anoniem  
Vandesande Guy  
Matthieu Vrancken  
Anoniem  
Van Assche Philippe  
Barka Jalel  
Uytterhoeven Wim Ik stem voor het behoud van 2 lesuren per week
Van den Bossche Liesbeth  
Anoniem  
Arzoglu Emine  
Anoniem  
Anoniem  
De Greve Lea  
Verberckmoes Marieke  
Bernard Nys  
Anoniem  
Bert An  
Staal Johan  
Liesbeth Baert  
Staal Johan  
Rudy Weyne  
Knaepen ronald  
MIhai Mario-Dorin  
Claus Luc  
Anoniem  
MIHAI EMILIA  
Sandyck Peggy  
Van Hove Carl  
Paul De Nys  
Anoniem Pro godsdienstlessen
Anoniem Jongeren zijn op zoek naar een betekenis te geven in hun leven. Laat dat toch in de klas gebeuren.
Merckx Wies Juist nu mensen zo op zoek zijn naar zingeving is het meer dan noodzakelijk dat ook onze christelijke boodschap mag klinken. Hoewel ze niet bedoeld is als werving, kan ze mensen een bron van inspiratie bieden om hun leven op een humane manier in te richten.
Marie-Josée Van Bulck  
Jan Luijtens  
Kristel Luijtens  
Van de Boel Yves In deze tijd waarin versnippering, verdeeldheid en tegenstellingen alleen maar toenemen... In deze regio waar het blijkbaar een erfelijke ziekte is bij de meerderheid van de bevolking om nog verder te willen "staatshervormen" tot er niets meer recht staat van de vroegere rechtsstaat... Waardoor er steeds meer politieke postjes gecreëerd worden en de haaien die daarvoor zorgen in hun vuistjes... euh vinnetjes lachen... Dit krapuul dan in luxe gebouwen gehuisvest werkt en zich in dure wagens laat rondrijden, af en toe een briefje schrijft op eigen instituutpapier met bijhorende eigen instituutenveloppen... Dat alles op de kap van de gewone burger, ambtenaren voorop, leerkrachten en onderwijs op de schop... Wegens "te duur" verkondigen de vosjes vol vals vuur Terwijl ze in hun vinnetjes blijven lachen, die voshaaien Want zij creëren deze graaicultuur Zolang de Vlaming blijft nadenken op het niveau van zijn schuur! Hoog tijd om ons te staatsONTvormen Heel die "Vlaamsche" bedoening af te schaffen en terug te draaien Om zo weer te kunnen leven in hoogconjunctuur Op de leeftijd van 60 te kunnen stoppen met werken En te weten dat onze kinderen en kleinkinderen in België Goed onderwijs kunnen blijven volgen dat liefst veel geld mag kosten Want als we daar nu als Staat voor lenen, krijgen we nog geld bovenop Dank zij de negatieve intrestvoet En bouwen we onze staatsschuld verder af Dit alles met 1 regering, 1 parlement en 1 senaat... Wat zouden we dan allemaal niet kunnen doen, als land Dat voorlopig echter naar de haaien gaat.... Die in hun vinnetjes lachen... Hoelang nog? En hen dan nu een voorstel horen doen Waardoor onze jeugd geen ethiek meer Zou mogen leren ontwikkelen? NOOIT AKKOORD! Laten we pleiten voor de staatsONTvorming, Mens en maatschappij moet daar iets mee doen Om ons van die haaien te ONTdoen! 1 Staat, ALLE mensen!
Willie Bogaerts Je kan er met doen wat je wil , maar onze normen en waarden zijn gebaseerd op het RK onderwijs. Verdere uitholling hiervan is enkel nefast te noemen. Dus nee, zeker behouden! BTW ik ben een practiserend Boeddhist, geen Rooms Katholiek.
Anoniem Ik wil wel dat de kessen blijven zo leren ze alle geloven
Dewallens Caroline Het enige wat mij deed aarzelen was het logo van NVA. Volgens mij volgen zij niet altijd christelijke waarden ... Francken kan mij niet bekoren. Ik kijk naar Christus en zie Hem beschaamd wegkijken...
Denys Jan  
Anne Posson  
de wolf wilfried Een mens is meer dan een kennismachine
Hasnaa Bouchejra  
Turan Kadir  
Mansur  
Van Uytven Caroline  
Benedict Verbrugge Ervaringsdeskundige in afgeschaft zijn
Poppeliers Diederik  
Katat Yousef  
Meryem KILINC ARSLAN  
De Roye Greet  
Anoniem  
Anoniem  
Debby vinck  
Anoniem  
Anoniem  
Colin Wendy  
Anoniem  
Verboven Mariette  
Schoovaerts Marleen  
Vereecke Tom  
Mohamed bouri Zoek het probleem niet in de reliegies!
Jeroen Matthys  
Cantraine Ingrid  
Anoniem  
Elise Crahay  
Schutyser Lutgarde  
Hoebeke Ellen  
Ludwig van de voorde  
Peeters Nico  
Eeckhoudt Sophie Leerkracht ncz
Anoniem  
Van Lombergen Elke  
Brion Wim  
Rita Vanderbruggen  
Hilde Pauwels  
Achim bouttelisier  
Anoniem  
Seamari Hassana Ik ben leerkracht Islamitische godsdienst in het lager onderwijs. De levensbeschouwelijke vakken zijn zeker een meerwaarde in het onderwijs. Leerlingen zijn in volle ontwikkeling en op zoek naar hun persoonlijke identiteit. Dat wil zeggen dat ze met zoveel vragen zitten. Als leerkracht krijg ik elke dag vragen van de leerlingen waar ze enkel bij mij terecht kunnen met hun vragen. Dezelfde zoektocht van andere leerlingen naar vragen komen bij mijn collega’s van andere levensbeschouwing ook voor. Als leerkrachten levensbeschouwing kunnen we onze leerlingen op een pedagogisch verantwoord manier hen daarin begeleiden en ondersteunen.
Anoniem  
Anoniem  
Joke Maex De halvering van de uren voor het vak godsdienst is een nieuwe stap in het verdringen van godsdienst uit de publieke ruimte. Waar streven wij als samenleving eigenlijk naar voor onze toekomstige burgers?!
Anoniem  
Jan Vermeire  
Anoniem  
Anoniem  
Hajiba Yadine  
Anoniem  
Nelissen Karine  
Anoniem  
Anoniem  
David Monjaerts  
Durinck Chris  
Vangheluwe Annie  
Anoniem  
Joost Levrouw  
Anoniem  
Chris Van Looveren  
Nicole Bogaerts  
Somers Chantal  
Van Der Voort Ann Om onze katholieke christelijke, maar ook culturele waarden te kunnen blijven doorgeven, mogen ze dit vak niet in de doofpot steken! De meeste van onze ouders, grootouders en overgrootouders hebben de christelijke waarden en normen aan ons doorgegeven. We mogen dat niet zomaar laten gaan. Tijdens de lessen godsdienst wordt er meer ingegaan op het leven en alles daarrond. Dat is nodig! En bij wiskunde, taal e.d. zie ik dat niet gebeuren. Onze samenleving moet opkomen voor onze geschiedenis en onze achtergrond .... het r.-k. godsdienst hoort daarbij!
VAN BERCHEM MIMI  
Martine nijs  
Van Gils Ludo  
Doni Gellens De r-k godsdienst wordt meer en meer onterecht aangevallen, vooral op TV en nu nog door de politeit, wij zijn dat beu. Wij betalen ook belastingen maar niet om regelmatig te worden aangevallen. Als je voor de verkiezingen jullie onverdragzaamheid ten opzichte van de r.k. godsdienst had vermeld hadden jullie zeker heel wat minder stemmen gehaald Gelieve te stoppen met jullie propaganda over de verlichting. die hebben trouwens hun ideeën uit het evangelie gehaald.
Heyns Ann  
Anoniem  
Anoniem Ik ben leerkracht in de derde graad TSO. De richting waar ik lesgeef is vnl praktijkgericht endan is de omgang met mensen heel erg belangrijk. Samen met mijn collega godsdienst werk ik elk jaar nauw samen om oa te werken rond hoe ga ik om met verdriet, ziekte of mensen die het moeilijk hebben. Dit is voor de lln zo belangrijk, dit kan je toch niet afnemen?Waar gaan ze dit nog leren dan? En is het al niet moeilijk genoeg voor onze jeugd om op te groeien in zo'n snel wijzigende maatschappij? Laat deze uren voor wat ze zijn, ze zijn echt broodnodig voor onze leerlingen!!
Anoniem  
Van Steen Elke Ik ben een kleuterjuf en vind zelfs dat godsdienst heel belangrijk is in de kleuterklas. Ik vind dit vak een meerwaarde voor de kleuters , maken kennis met ons geloof , Jezus , Jezusbeelden , waarden , ... Ik zou het heel spijtig vinden mochten wij aan de uren van dit vak prutsen. Ik vind dat elk vak een meerwaarde biedt aan onze samenleving , kinderen. Ik zou willen vragen geachte politici denk toch nog eens diep na vooraleer jullie beslissing nemen Dank u Bezorgde kleuterjuf
Christa Damen Levensbeschouwelijke vakken zijn cruciaal om de kinderen van vandaag uit te dagen op het vlak van zingeving. We bieden hen de kans om te werken aan de (geloofs)ZIN van hun leven, een fundament dat hen rechthoudt in moeilijke tijden. Gun hen deze kans!
Manoli Uten  
Anoniem  
Sharon Busschots  
Donckers Nina  
Dehareng Natalie  
Anoniem  
Anoniem  
Kamps Esther  
Verbeke Nele  
Nys Karine  
Devriendt Geert  
Anoniem  
De Winter Rob  
Sandy Paquay  
Anoniem  
NWAOHA EDITH Levensbeschouwelijke vakken/ Godsdienst speelt een belangrijke rol in het meegeven van het leven van leerlingen en bereidt hen voor op de arbeidsmarkt, net als andere wetenschaps- of IT-vakken. Het verminderen van 2 uur per week tot 1 uur betekent het negeren van Levensbeschouwelijke vakken/ Godsdienst en dit is hetzelfde als het negeren van de toekomst. Dit is educatief ongepast.
Vermeulen Janne  
Anoniem  
NWAOHA EDITH Levensbeschouwelijke vakken/ Godsdienst speelt een belangrijke rol in het meegeven van het leven van leerlingen en bereidt hen voor op de arbeidsmarkt, net als andere wetenschaps- of IT-vakken. Het verminderen van 2 uur per week tot 1 uur betekent het negeren van Levensbeschouwelijke vakken/ Godsdienst en dit is hetzelfde als het negeren van de toekomst. Dit is educatief ongepast.
Anoniem  
Anoniem  
Hertens Valerie Ja,Ik ban blij dat jullie leerkrachten aan de alarmbel trekken!Het is immers hoog tijd dat leerlingen de kans krijgen om uitgebreid kennis te maken met de katholieke godsdienst.Die geschiedenis is zo rijk aan symbolen en tradities en geeft leerlingen waarden en normen mee,ook structuur wat voor hen héél belangrijk is.Leerlingen weten niet meer waar zich aan te houden,met onrust,angst,rebellie,enz. tot gevolg.Laat die kans voor leerlingen niet liggen!!!
Vanhove Alexander Met één uur per week zal het in de praktijk niet meer mogelijk zijn om zinvolle gezamenlijke projecten op te zetten waar alle LBV"s aan meewerken. Is het echt de bedoeling om daar een einde aan te stellen? Juist nu is interculturele en interconfessionele dialoog broodnodig.
Dinette Prinsen  
Anna Hovhannisyan  
Mylle Hilde  
Calik Ahmed Goede en gecontroleerde religie lessen zijn belangrijk voor onze samenleving. Dit vooral om misbruik van religie te kunnen voorkomen en saamhorigheid, begrip en respect tegenover elkaar mee te geven aan de nieuwe generatie.
Solberg Sofie  
Van Baelen Mieke  
Storms Patrick  
Vanderhoydonk Raf  
Van Steenbergen Marleen  
Jeroen Moens  
Anoniem Levensbeschouwelijke vakken zijn niet hetzelfde als catechese geven.... we moedigen de jongeren aan kritisch over zaken na te denken en sporen hen aan om zelf een visie te vormen
Anoniem  
Ketels Willem-Jan  
Anoniem  
Omar Vlemminhs  
Bron maxime Mooi vak
Anoniem  
Anoniem  
Van Looy Paul Levensbeschouwing (ook religieuze) in opvoeding en vorming: het is in ons land een stevige en uiterst belangrijke verworvenheid. Laten we die niet terugdraaien.
Quintelier Gina  
Anoniem  
Anoniem Ik vind dat je mensen hun werk niet mag afpakken , heel erg waar gaat deze staat na toe zo volwassen denken te zijn ma toch zich met zo iets bezig houden in plaats zo een domme Dinge te starten .
Anoniem  
Tim wetzels  
Johan DeMeyere  
Malfait odette  
Anoniem  
Anoniem 2lesuren moeten blijven!
Anoniem  
Anoniem  
Frighem Jari  
marc v megroot Te weinig van deze uren doet de salafistische leer en islamisering de overheid krijgen in het levensbeschouwende onderwijs. Dus meer van dit onderwijs zou beter zijn i.p.v. te halveren.
Frighem Jari  
Johan Vercauteren, Belsele  
Fierens Christel Wij maken wel degelijk een verschil met de levensbeschouwelijke vakken, de lln kijken uit naar deze 2 uur dat ze even mogen stil staan bij de zin van het leven. Wij zijn hier en nu in deze tijd zelfs broodnodig!
Frighem Peter  
Teirlinck Marina  
Pieter De Ridder  
Allaert Hilde  
Stals Rudy  
Debergh Anouk  
Chrstian Bundi Ik vind de lessen godsdienst belangerijk omdat je daar kan leren over je eigen geloof en over andere geloven, en dat je kan praten met de klas over dingen die zijn aan het gebeuren in de wereld.
Anoniem Het is belangrijk
Witse Cauwenbergh ik vind de lessen godsdienst belangrijk omdat je meer leert over verschillende gebeurtenissen in de godsdienst
Nenad Barmans ik vind de godsdienst lessen belangrijk omdat iedereen niet genoeg weet over andere godsdiensten
thibeaux kestens ik zou het heel spijtig vinden als de lessen godsdienst gehalveerd worden omdat de lessen heel interessant zijn en er word veel gepraat over het persoonlijke leven en niet alleen over religies godsdienst is een deel van het onderwijs en even veel waard als andere vakken
Enzo Olmez Ik vind godsdienst belangrijk omdat je dan meer in gesprek gaat met andere mensen.
Siemen Van Kekhoven Ik vind godsdienst belangrijk omdat je dan al je zorgen en problemen kwijt kan.
Nordin Taiebi Ik vind geloof belangerijk omdat het en belangerijke vak, onderwerp is in het leven . ik vind godsdients waardevol omdat je veel belangerijke informatie leert in het leven ... Nordin Taiebi
Doudouh Yassine Ik vind de de lessen belangrijk omdat ik meer over anderen geloven te leren en de gelijkenissen te leren
anoniem Ik vind het belangrijk dat we onze waarde kunnen delen me de klas. En in de godsdienstles kan je er over praten.
Els Van den Berg  
Wanne ik vind de godsdienstlessen waardevol omdat we veel praten over godsdienst en dan leer ik bij enz.
Els Verplancke  
Younes Aboulakal Ik vind de godsdienstenlessen belangrijk want je leert niet over 1 godsdienst je praat over alle godsdiensten en dat is belangrijk voor iedereen dan krijg je meer informatie over het geloof van iemand en je leert ook bv feesten, tradities enz... godsdienst is belangrijk voor iedereen!
Jan Megens  
Els Palmkoek  
Maes Gunter  
Anoniem Ik vind het absoluut noodzakelijk dat het vak rooms-katholieke godsdienst blijft onderwezen worden gedurende twee uur per week. Dit is noodzakelijk om jongeren te begeleiden in hun spirituele zoektocht.
Kamps Ruben Voor het behoud van de twee uur en liefst zelfs uitbreiding!
Anoniem  
Mathieu Morret  
Gerda De Rooster Vanuit onze levensbeschouwingen dragen we ons steentje bij voor een positieve, geëngageerde houding t.o.v. de maatschappij. Opvoeding gebeurt steeds meer op school en veel jongeren hebben weinig diepgaande gesprekken met hun ouders over levensvragen. Ontneem ze a.u.b. niet de kans een relatie op te bouwen met hun leraar en klasgenoten zodat hier op school tijd voor gemaakt kan en moet worden. Godsdienst is veel meer dan alleen maar kennisoverdracht. Vanuit onze gelovige overtuiging kunnen we jongeren helpen hun weg te vinden in een maatschappij die voor hen toch niet altijd evident is.
Jan De Swert  
Snaet Kurt  
Riet Bettens  
Robin Smet  
Anouk Smet  
Wouter Druwé  
Roosen Relinde  
Demets Piet Ook ik doe mee
Denise Eelen  
Vanden Bosch Gerrit  
Dries Vlieghe  
Anoniem  
Vanden Bogaerde Piet  
Van Gool Suzy  
Birger Dassonneville  
ghequière Jeanette Ik hoop 100% dat verder de 2 uur godsdienst zullen blijven, ik ben zeker dat dit helpt om een vredevolle België te zijn en te blijven of te worden
Marleen Bruylant  
De Decker Kim  
Geert Willems  
De Winter Linda Onze normen, waarden en tradities zijn diep geworteld in onze godsdienst. Aangezien dit in de maatschappij erg aan het vervlakken is, is het broodnodig dat onze kinderen er minstens op school kennis mee leren maken.
Vangeel Laurens  
Agnes Apers  
Leen Renneboog  
Griet van der Herten  
De Jans Tony Als ex-leerkracht godsdienst in het eerste, vijfde en zesde jaar humaniora onderschrijf ik vanuit mijn ervaring de 'meerwaarde' van dit vak.
Monique Dumolin  
Anoniem  
Nys Veerle Deze reactie wil ik graag schrijven in naam van de kinderen die wekelijks huppelend mijn klas rooms-katholieke godsdienst binnenkomen. Ik schrijf in naam van die kinderen die ik vorig jaar in mijn klas had, van wie een ouder zelfmoord pleegde en die in mijn klas nodige rust, verbondenheid, steun en zingeving vonden. Ik schrijf in naam van al die kinderen die in de klas via de bijbelverhalen zelf op verhaal komen via woorden, tekeningen, bouwsels,..en in het gebed. Blijf alsjeblieft van die twee uur levensbeschouwelijke vakken. Wees gerust, het is nu niet eenvoudiger om vandaag kind te zijn dan 50 jaar geleden. De nood naar zingeving bij kinderen is nu niet minder dan 50 jaar geleden. 'Leren over de wereld, taal en wetenschap' doen ze voldoende. Ze hebben ook op school tijd nodig om even stil te staan en om van binnenuit een levensbeschouwing te ervaren. Mijn zoon kwam gisteren enthousiast thuis van zijn schooldag in een technische secundaire school. De viering in de kapel was het hoogtepunt van zijn dag geweest. Het had hem geïnspireerd. Wat is de volgende stap? De levensbeschouwelijke vakken helemaal afschaffen en de godsdienstige, levensbeschouwelijke vorming van binnenuit overlaten aan vrijwilligers uit diverse parochies en andere gelovige gemeenschappen? Welke opleiding hebben deze mensen hiervoor ? Hoe zijn ze opgeleid om op maat van kinderen te werken? Wie bepaalt dan wat ze daar leren? Vorige week vertelde een kind uit het eerste leerjaar aan alle andere kinderen van de klas wat er gebeurt als je liegt. Dan zou Allah je vastnemen en laten branden als je sterft. Ik ben heel blij dat dit kind dit schooljaar van een opgeleide islam-leerkracht zal les krijgen en dat die leerkracht hiervoor voldoende tijd krijgt.
Gerard huybrechts  
Anoniem  
Laura Berardis  
Anoniem  
Lazhar Hilmi  
Johan Van Holderbeke In welk ander vak kunnen/mogen/durven de leerlingen nog nadenken over de dingen des levens, ongeacht van welke godsdienst en/of levensbeschouwing ze zijn? De vraag stellen is ze beantwoorden...
D'hollander Martine  
Anoniem  
Eveline Deknudt  
Schellekens Maité LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING IS BELANGRIJK ! SAMENLEVING IS BELANGRIJK ! LEERPLAN RKG IS UP TO DATE !
Mia Van den Heede Godsdienst is meer dan "les" en gaat ook over levensbeschouwing, verdraagzaamheid,respect, dialoog en nog veel meer. Kinderen krijgen de kans om vragen te stellen en te discuteren in de klas, opvang vang van kinderen die het moeilijk hebben. Twee uur per week is al onvoldoende, dus zeker geen reden om deze beperkte 2 uur nog te halveren.
Anoniem  
Meinesz van't Hoff marijke  
schuurmans jacob  
Anoniem  
Ine Haegeman  
De Tavernier HIlde  
Simonne Van Hool  
Vromans Nieke  
Anoniem  
Agnes Bouwen  
Inge Anckaert  
Anoniem  
Van der Linden, Simon Ik steun van harte deze petitie voor het behoud van een zeer belangrijk vak voor de vorming van onze jeugd.
De Greve Werner  
Renilde Vos  
Roman Cynthia  
Evers Sus  
Jacobs Marc Waarvoor staat de C van CD&V nog als wij onze jongeren de christelijke tradities niet meer kunnen bijbrengen? Ook leerlingen met een andere godsdienst / levensovertuiging, hebben, met respect voor hun eigenheid, recht op duiding over de christelijke visies in hun en onze maatschappij.
huygen marina  
Ella Deweerdt  
Bwembya Maxime  
Anoniem  
Discart Paul  
Symus Karsten Ik vind de godsdienstlessen waardevol omdat, we hier leren hoe we moeten omgaan met anderen dit is nodig in ons bedrijfsleven of zelfs privéleven later. Bezorgde leerling
Luca Smets Ik vind godsdienst belangrijk omdat we goed kunnen praten over onze gevoelens. Een bezorgde leerling.
ryckmans bram Ik vind geloof belangrijk omdat er over moeilijk onderwerpen kan gepraat worden zoals racisme of pesten. een bezorgde leerling.
Boutsen Daan (leerling) Ik vind geloof belangrijk. Ik vind de godsdienstlessen waardevol omdat, ik vind dat iedereen elkaar moet respecteren wie of wat hij is. Ik hecht veel waarden aan de lessen godsdienst, want niemand is identiek en iedereen is anders en geloofd in andere dingen.
Van Damme Wouter ik vind godsdienst belangrijk om in de samenleving iedereen te kunnen begrijpen, omdat het belangrijk is voor je sociale leven het is een vak waarin je leert over andere culturen en dat moet gegeven worden omwille van het begrijpen van medeleerlingen. leerling die zich zorgen maakt
Bwembya Maxime Ik vind de godsdienstlessen belangrijk omdat het nodig is dat leerlingen leren over alle godsdiensten en culturen. Een bezorgde leerling
Janssens Jaron Ik ben een leerling en hecht zeer veel belang aan de lessen godsdienst omdat het niet enkel een vak van geloof is maar en vak van kennis en zelfontplooiing er zijn veel dingen die je nergens anders kwijt kunt dan in de godsdienst les en bovendien zijn deze lessen ook behoorlijk leuk dus hierbij de slot pleidooi het vak godsdienst gaat verder dan geloof het is een vak waar je wekelijks naar uitkijkt voor eender welke reden dan ook en zou een schande zijn als we die 2 uurtjes niet meer zouden krijgen dan zou er veel kennis en veel mooie klas momenten verloren gaan
Vandenhoeck Nester Ik vind de godsdienstlessen waardevol omdat we veel kunnen leren over verschillende godsdiensten en hoe dat die ontstaat. Het is ook belangrijk dat iedereen elkaar begrijpt en de lessen godsdienst helpen hierbij. Een bezorgde leerling.
De Smet Gudrun  
Mertens Nele  
Allossery Freddy  
Dries Fasoel Ik vind godsdienst lessen redelijk belangrijk want het leert u voor je mening op te komen en te geven. Het leert ook je kritisch denken denken over je mening. Een bezorgde leerling.
Rooze Frank  
Ceuppens Tobi Godsdients is belangerijk dan weten van alle godsdienste iets want zeker nu want we leven hier in België met heel veel verschillende nationaliteiten dus ook veel verschillende godsdienste.
Abigail van Essen ik vind de lessen godsdienst belangrijk want dan kan iedereen vrij zijn mening geven.Het is ook belangrijk omdat mensen dan na de lessen godsdienst meer weten/ begrijpen van een godsdienst.De lessen godsdienst zijn ook waardevol omdat je door met elkaar te praten/ naar elkaar te luisteren elkaar beter kent en begrijpt.Ik vind geloof belangrijk omdat het mensen samen brengt en als en gelooft kan je altijd met een praten en aan iemand hulp vragen. Het geeft je kracht. (leerling)
Anoniem  
Belhassnioui Salaheddine Ik vind geloof belangrijk voor het hiernamaals en dat je het over leerd aan je kinderen en dat je in iets moet geloven dat er een god bestaat. Ik vind de lessen godsdienst belangrijk dat je meer leert over elkaars geloven en dat je elkaars geloven begrijpt en respecteert. Ik hecht veel waarde aan de lessen godsdienst omdat je racisme uit de wereld kan tussen helpen.
Guy Vercauteren  
Lembrechts Jan  
Monique Guns  
Leire Frederik Gebruik dan ook weer het woord God in de godsdienstles i.p.v. verkapt humanisme en niet discriminerende dialoog te verspreiden.
Babau Geerinckx Trevor Ik vindt de lessen godsdienst belangrijk omdat het noodzakelijk is dat we elkaars geloof kunnen begrijpen bv.: waarom moslims ramadan hebben, waarom het boedisme een rode stip op hun hoofd hebben, ...
Rammant Luc Twee uur levensbeschouwing per week is een noodzaak om de jeugd de nodige waarden aan te leren
MERTENS Jan  
Aerts Jeremiah  
Anoniem  
VAN DRIESSCHE CHRISTIANE Sta volledig achter uw oproep.
staf De laet  
Anoniem Hoewel ik nu niet meer geloof en de kerk de rug heb toegekeerd is de godsdienstige vorming die ik kreeg bijzonder belangrijk en verrijkend geweest in de vorming tot de humanitatis welke ik nastreef. Het afschaffen of verminderen van levensbeschouwelijke vakken en godsdienst is een dwaling die getuigt van weinig diepmenselijk inzicht.en streving naar de algehele ontplooiing van de jonge mens en verrijking van een samenleving.
De Decker Jennifer  
Martin Corveleyn  
Caroline Lombaert  
Schoenmaekers Sofie  
Bourgeois Bart  
Willems David  
Delanghe Luc  
Christianne D’Hauwe Op één lesuur kan je onmogelijk een contact met de leerling opbouwen. Het is zelfs soms handiger als je twee leestijden na elkaar hebt, ik zeg soms, niet altijd haalbaar. Verder onderschrijf ik alles wat tot nu toe gezegd is.
Vitulo Veronique Onze samenleving heeft naast kennis, ook aandacht voor diepgang en respect nodig. Dit kan vooral door te leren dialogeren. Door met respect stil te staan bij belangrijke levensvragen van mensen, waar over men geen pasklare antwoorden vindt 'op het internet'. Stilstaan, dialoog, respect vragen tijd. Het is bijna onmogelijk om deze doelstelling in 1 lestijd per week na te streven. Onze prestatiegerichte maatschappij heeft voedsel voor de geest nodig. Het zou erg zijn voor de Vlaamse leerlingen dat dit aanbod en deze kans alweer kleiner worden.
Goedele Geeraert  
Christa Tant  
Hannes Clarysse  
Anoniem Levensbeschouwelijke vakken is echt heel belangrijk in ons Onderwijs. Het leert ons de waarden en normen van het Katholiek onderwijs, alsook respect en notie voor andere godsdiensten. In tijden van racisme is het nog belangrijker om onze jongeren via de levensbeschouwelijke vakken te informeren.
Chris Michiels Godsdienst is over de jaren een leidraad geweest voor de mensen. Een bron van levensethiek en ondersteuning. Dit kunnen we gewoon niet afnemen van onze kinderen. Zie naar vele moslims die kracht halen uit hun godsdienst. Die kracht moeten we de christenen ook gunnen. Ook ik haal er veel kracht uit na zware gezondheidsproblemen en ik wens dat mijn kinderen dit later ook kunnen. Een bezorgde vader.
Hubain Aline  
Anoniem  
cools Lea Wetenschap alleen is niet voldoende, jongeren hebben ook nood aan zingeving en spirituele vorming, broodnodig. Het maakt een mens zoveel rijker.
Anne-Mie Asselman Ik vind het nogal kort door de bocht dat godsdienstonderricht niet nodig is. Zeker in onze huidige samenleving is godsdienstonderricht zeker nodig. Tijd om stil te staan bij wat er gebeurt met de mensheid....wat er leeft onder de mensen...de Bijbel en de geschiedenis bij de hand. De jongere generaties worden er door alert gehouden om te voorkomen wat al eens foutliep en hopelijk geïnspireerd om het beter te doen.
Uten Geert  
Berhili saliha In tijden waarin jongeren zoveel nood hebben aan een luisterend oor en met existentiele vragen zitten, gaat men hen een uur kansen geven. Lessen godsdienst zijn belangrijke kansen voor velen. Wat een domme beslissing. Als islamleerkracht ben ik solidair met mijn collega s.
Anoniem  
Lode Caes  
Alexander VANHOUCKE  
Van Parijs clara-Maria Persoonlijk vind ik twee uur lestijd het minimum
Van Bockstal Mariska  
Katrien De Decker "Niet voor de school maar voor het leven, leren wij." Seneca De levensbeschouwelijke vakken dragen bij tot de vorming van kinderen en jongeren. Ze willen kinderen en jongeren helpen groeien als mens op levensbeschouwelijk en/of religieus vlak. Levensbeschouwelijke vakken vragen authentieke leerkrachten die durven 'getuigen' in een sfeer van respect en vertrouwen, die de gesprekken tussen leerlingen 'modereren', die 'specialist' zijn in hun vak. Door te werken aan de interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) en interlevensbeschouwelijke dialoog (ILD) krijgen kinderen en jongeren meer inzicht én respect voor elkaars levensbeschouwing wat bijdraagt tot een meer empathische en verdraagzame samenleving.
Van Parijs Clara-Maria Ik vind twee uur lestijd het minimum
Sabien Lagrain  
Mieke Desmet  
De Westelinck Francis  
Verspeelt Hugo  
Binon Jana  
Anoniem hopelijk mogen de twee uurtjes blijven want het is in deze tijd hoogst noodzakelijk.
Boris Firman  
De Beer Martine  
Tonia Noterman  
De Laet Inge  
Reinilde Van Cleemput  
Noppe Martine  
De Mulder Marleen  
Anoniem  
Moons Guido  
Devos Joke  
Stappaerts Paula Ga volledig akkoord met de brief van de godsdienstleerkrachten r.-k.
Van den Abeele Christine  
Lieve Vandekerckhove  
Moyson Miranda  
Zuster Christiane  
Wouters Lieve Omdat levensbeschouwelijk onderwijs jonge mensen leert om 'het leven te beschouwen', geen overbodige luxe in deze complexe samenleving.
Soin Pieter  
Anoniem  
Anoniem  
Guido cock  
Leo Van Doninck M.Afr. Gosdienstonderricht helpt leerlingen van diverse diverse pluimage om volwaardig "mens" te worden, en kennis te nemen met repect van verschillende levensbeschouwingen, om zelf een vrije, goed geïnformeerde keuze te kunnen maken. De God van de joods-christelijke religie staat niet buiten het leven, nmaar is er de bron van!
Anoniem  
Gilbert van Gils Stop met knoeien in het onderwijs. Er is al genoeg schade aangericht door onkundige politici.
Maaike Batselier  
Anoniem  
Johan De Gendt Blijvende open dialoog vanuit eenieders (levensbeschouwelijke) identiteit. Ik wil geen staatsideologie, ook het neo-liberalisme is geen issue. Maar wel een vrije markt van ideeën en een journalistiek zonder bekeringsijver. Daarbij reken ik er wel op dat de overheid de grenzen van het fanatisme van gelijke welke strekking streng bewaakt.
Fernand Verhaeghe  
Jan De Loof  
Decock Patricia Met verbijstering vernam ik dat er nagedacht wordt om de uren levensbeschouwing te halveren! Al meer dan 30 jaar ben ik een enthousiaste leerkracht r.k.godsdienst. De voorbije jaren werd ons samenleving steeds diverser, ook levensbeschouwelijk. Om elkaar te leren kennen is het essentieel om respectvol en open met elkaar in gesprek te gaan. Daarom staat ook de interlevensbeschouwelijke dialoog centraal in het vernieuwde leerplan r.k. godsdienst. Zo groeit wederzijdse betrokkenheid. Onze lessen zijn een ‘veilige’ ruimte waar jongeren mogen verwoorden wat ze geloven, ervaringen delen en tegelijkertijd luisteren naar wat anderen vertellen en ervaren. Met regelmaat van de klok hoor ik in de media praten over deradicaliseringsprogramma’s. Wel onze lessen zijn de beste preventie tegen radicalisering. Interlevensbeschouwelijke dialoog is een noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een superdiverse samenleving. In de samenleving van morgen zijn onze lessen meer dan ooit nodig!
Van Put August "Durf denken" (E. Kant) en doen. Dat is de kracht van het Evangelie.
Appels Wim Ik vind het spijtig dat in België regelmatig over zeer principiële onderwerpen in achterkamertjes hals over kop partijpolitieke beslissingen worden genomen zonder rekening te houden met wat er bij ons leeft. Wat een verschil met de open-debat-cultuur in Nederland. In een samenleving waar er meer dan ooit nood is aan identiteit, structuur, grenzen, verankering, diepgang, draagkracht... is de politiek vooral vanuit het verwrongen beeld van de media (niet de sociale media) en vanuit (partij)politieke correctheid (lees: stemmingmakerij) de verschillende pijlers van onze samenleving voortdurend aan het uithollen, uitvlakken en neutraliseren. Doe zo voort en dan bekom je als resultaat een ultra-gerationaliseerde, zielloze en holle maatschappij waar iedereen op iedereen lijkt.
Dominique Martens  
Bart Deprez  
Van Bever Maggy Levensbeschouwelijke, religieuze en geloofsgroei maakt deel uit van de identiteitsgroei van onze leerlingen. Als katholieke school willen we de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen blijven stimuleren. Buiten de school komt dit al niet meer aan bod of toch zeer beperkt. Om dit proces te laten gebeuren zijn deze lestijden noodzakelijk.
Alen Josée Het verstand van onze jeugd wordt ontwikkeld, maar hun hart blijft derde wereldgebied. Waarden, geloof en houvast in het leven bieden zijn zoo belangrijk. Dat is wat het godsdienstonderwijs doet.
Van Bever Maggy Levensbeschouwelijke, religieuze en geloofsgroei maakt deel uit van de identiteitsgroei van onze leerlingen. Als katholieke school willen we de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen blijven stimuleren. Buiten de school komt dit al niet meer aan bod of toch zeer beperkt. Om dit proces te laten gebeuren zijn deze lestijden noodzakelijk.
Dre verstraeten  
Aleydis Verhelst  
Gilbert HENDRICKX  
Gilbert HENDRICKX DE INSPIRATIE VIND IK BIJ LEVEN EN WERKEN VAN CHRISTUS.
Dierickx Lieve  
Dara De Bruyn  
Gerson Veldhuizen  
Blomme Alexander  
Isabel Vandeleene  
Geryl Bart  
Guido Dhollander  
Dominiek De Decker  
Nele De Winde  
Anoniem Momenteel is het enkel op school dat jongeren voeling krijgen met godsdienst. 2 u zijn absoluut noodzakelijk om hen in te wijden in de r.k. godsdienst. Enkel met een goede basis, is een goede dialoog mogelijk. Laten wij godsdienst niet in een verdomhoekje stoppen.
Teodor Pop  
Van den Bunder Angèle  
De keersmaecker Dirk Halvering levensbeschouwelijke vakken is zoals letterlijk zeggen tegen kinderen dat het christelijk gedrag en visie voor hen niet van belang is. Zo van allez, we doen nog iets maar het staat je vrij en levert niets op en je kan er nergens voordeel uit halen. Terwijl deze vakken juist een gedegen achtergrond en kader geven om hun verder leven op de rails te zetten en als "mensen" door het verdere leven te stappen. Ik zou zeggen breidt het uit tot minstens drie uren per week dan krijg je pas diepgang en kan je de waarden , die onze godsdienst voorstaat, pas echt doorgeven.
Liselinde Standaert Ik ben overtuigd van de grote meerwaarde van het vak, leerlingen krijgen ademruimte, tijd om met verdieping bezig te zijn. Velen geven het vak met bezieling en brengen waarden, normen en cultuur over. We staan voor dialoog ook met andere godsdiensten en levensbeschouwingen en geven daar duidelijk de gepaste ruimte voor in de les. Ik hoop dan ook dan het debat in dialoog kan gebeuren met zij die er elke dag mee bezig zijn, de enthousiaste leerkrachten, de leerlingen en de ouders.
Bart Dewaele  
Marc De Baeremaeker  
Rudy Raes  
Badea George David Volgens mij moet 2u les blijven voor godsdienst.
Symons Cindy  
Hooybergs Joël  
Tack Laura  
Moelans Kristof  
Faillie Frederik Een halvering van het aantal lesuren voor levensbeschouwelijke vakken: daar is geen mens mee gebaat. Integendeel! Terwijl we ongerust toekijken hoe bepaalde godsdiensten een versnelling hoger schakelen in het onderwijzen van hun geloofsovertuiging (de ene al fanatieker dan de andere), lijkt het wel of wij in België ons 'te weinig verdraagzaam' vinden als we onze geloofsovertuigingen willen onderwijzen en onze waarden en normen willen onderhouden. We zijn bang van elke felle uiting van overtuiging, en als Westerse samenleving geven we meer en meer toe wanneer het om onze roots gaat. We zullen steeds vaker geconfronteerd worden met 'eisen' en privileges van mensen die een ander geloof belijden, en andere levensovertuigingen hebben, maar zelf zullen we straks niet meer weten waar men in Belgie voor staat. En welke normen er universeel zijn en welke niet. Wij, Belgen, zullen het dan toch maar allemaal toestaan (oogluikend of niet), want anders zouden we misschien wel voor racist verweten kunnen worden... En alleen het risico dat we verweten worden, doet ons al inbinden... Eigenlijk zielig, toch? Dus, halveren maar, die vakken omtrent levensbeschouwing... Maar hou dan op met de hypocrisie, en stop dan meteen met het koesteren van verwachtingen dat onze jonge generaties zich bepaalde waarden en normen aanmeten, die voor onze samenleving belangrijk zijn. Gooi het dan gewoon allemaal overboord, maar wees dan niet verbouwereerd binnen enkele jaren dat er niet veel meer dan anarchie bestaat in onze samenleving. Deze vakken zijn noodzakelijk, het maakt van onze kinderen geen wiskundeknobbels, wetenschappers of talengoeroe's, maar ze bieden vorming. En dat verrijkt mensen. Moeilijk meetbaar, zeker op korte termijn, maar daarom niet minder essentieel.
zeegers marcel  
Veronica Van Gerven  
Anonim  
Bavo Haemels  
Maes jeannine  
V  
Augusta van Nespe n  
George VALCU  
Hoorelbeke Tine  
Dirk L Ecluse  
Verplancke Marieke  
Anoniem  
Matthias Verheyen De lessen Godsdienst zijn zo veel meer dan een les over religie. De lessen op zich vormen de toegang tot gesprekken over onderwerpen waar in andere lessen geen aandacht aan wordt besteed. De leerlingen zelf zien dit ook als mogelijkheid om hun eigen gedachten en bezorgdheid te kunnen uiten. Het vraagt echter wel tijd om dit te kunnen bewerkstelligen. Enerzijds zodat zowel de leerkracht als leerlingen elkaar beter leren kennen. Anderzijds is er tijd nodig om onderwerpen met voldoende diepgang te kunnen behandelen. Met slechts 50 minuten (die door de praktijksituatie dan nog eens gereduceerd wordt tot 40 of 35 minuten) kom je hier zeker niet toe.
Anoniem  
Nicole Janssens  
Lecocq Sylvie Wij mogen ons niet laten wegcijferen......... dus beginnen met het behouden van eigenwaarden !
Van Heghe Paula  
Anoniem In Wallonië is het al zover, kinderen weten niet eens meer hoe het onze vader eigenlijk gaat... Zo jammer!
Anoniem  
Bart Lefevre  
Jef Prinsen Het is onaanvaardbaar dat de basis van onze Europese beschaving ( Joods Kristelijk ) niet meer aandacht krijgt. Ook wordt door het halveren van de uren Kristelijke Godsdienst tekort gedaan aan de tegenbeweging van het overheersende consumentisme..
Marcel Gielis  
gulanur bilican  
Anoniem  
Dobbelaere Ann We hebben zo'n mooi vak waarin we aandacht mogen hebben voor de leerling op zich, met al zijn facetten. We geven niet louter leer-stof, maar zeker ook leef-stof!
Gino C. Godsdienst is juist belangrijk in deze tijd. Zeker in deze bekakte maatschappij die totaal geen respect tonen. Halveer gerust de lonen van die politiekers die afkomen met zulke zever!!
Anoniem  
Anoniem Ik ben van mening dat twee uur godsdienst onderwijs een absoluut minimum is om onze leerling goed onderwijs op het gebied van levensbeschouwing/godsdienstonderwijs te kunnen geven. Halveren is onacceptabel.
Corvers Liesbeth  
Anoniem Gezien onze cultuur gebouwd is op het christendom, is kennis van onze godsdienst onontbeerlijk om onze cultuur te begrijpen. Inzicht in onze moraal en in eeuwen kunstgeschiedenis kan niet zonder kennis van de godsdienst.
Denise Vandenhout  
Pieter-Jan Crombez  
Van der Mast Luc  
Sercu Marcel In de geboden van de Heilige Kerk staan er veel wetten die toepasselijk met de wetten van de Belgische staat. In die lesuren leren ze hoe omgaan met reglementen en wetten. Is het niet nodig dat dit in de godsdienst lessen onderwezen wordt? Een oud commandant rijkswachter verklaarde eens: moest iedereen leven volgens de wetten van de kerk zou er geen rijkswacht meer nodig zijn.
DR VAN CLEEMPOEL ROLAND  
Zuster Justine en Medezusters  
Lotte Ooms  
Hanssens Jo vorming in zingeving en meer bepaald kritisch creatief leren verstaan van de Hebreeuwse Bijbel en van de geweldloze weg van Jezus van Nazareth met de neerslag hiervan in het Nieuwe Testament zijn meer dan ooit onmisbaar om te ontdekken wat mens-zijn vandaag betekent en om jongeren te helpen overgaan van angst en haat naar geloof en hoop, waarachtigheid en liefde, gerechtigheid, vrede en zorg voor de ons toevertrouwde schepping
Anoniem  
Jan van der Weerden  
Vermeyen Clementine  
Hanne Goovaerts  
Goris Herman  
Anoniem Beste, Stop met die onderwijsbesparingen. Onderwijs kost nu eenmaal geld. Bespaar je op je jeugd, dan zal je het effect ervan binnen enkele jaren wel merken..... In het onderwijs wordt het geld niet verkwanseld. Elke euro wordt twee maal omgedraaid vooraleer ze wordt uitgegeven. Hoeveel leerkrachten zijn er niet die genoodzaakt zijn eigen middelen te investeren in klasmateriaal? .... Zoek het geld elders. Misschien een één van de vele regeringen afschaffen.... mvg,
Veerle Hapers  
Harry Harding  
Lutgard Croonenborghs  
Wellens Tom  
Vanderheeren Adrien Bezorgde grootouder. Hoe lang nog moeten aanzien dat de politieke postjes belangrijker zijn dan de humane grondslagen van de samenleving? Kom a.u.b. tot inkeer en maak een einde aan de ondergraving van de religieuze gronden van wat ons verbindt! Als gepensioneerd directeur S.O. bloedt mijn hart
Van Innis José  
Arfala moustafa  
Anoniem  
Anoniem  
Heylens Lesley  
Anoniem  
Henri Opsomer In de media las ik heel wat onwaarheden over de grondvesten van onze samenleving. De Verlichting is inderdaad ook belangrijk voor onze cultuur, maar zou er nooit gekomen zijn zonder het Christendom. Indien CD&V instemt, dan verraadt deze partij eens te meer haar eigen fundament. Indien N-VA dit ook doet bewijst ze dat pluralisme geen prioriteit is. Open VLD heeft sedert Verhofstadt steeds bewezen dat het Christendom bashen haar core business is geworden.
Van Wichelen Hans  
Macovei Gheorghita  
Van Laere Pieter  
Anoniem  
Verlinden Karine  
Vileyn Roland De toekomst van onze Vlaamse samenleving verder uitbouwen !!!
Omer kilic  
Van der Velpen Clément  
wim renneboog  
Karin Van den Bulcke  
Roel Steyaert Neutraal over levensbeschouwing praten is onmogelijk. Het afbouwen van het vak godsdienst zou ook gelijk staan aan het afbouwen van professionele kennis rond religie. Dit werkt radicalisering in de hand. Zowel aan gelovige zijde als aan vrijzinnige zijde krijg je dan ongeschoolde mensen die dingen zeggen of roepen zonder scholing of knowhow. Dit is geen samenleving waar ik achter wil staan.
Anoniem  
Bram Vereycken  
Mellaerts Paula Celina Maria Godsdienst onderwijs is een noodzakelijke basis om jonge mensen te vormen tot schoonmenselijke volwassenen die kunnen bijdragen tot een samenleving gebouwd op waarden van liefde, rechtvaardigheid en vrede over grenzen van cultuur of afkomst heen.
Anoniem  
Jozef & Miette SCHILTZ-DUYVER  
Hadj Mehend Rajae  
Anoniem  
Castelein Anne-Mie  
De Wolf Lydia  
Dogan Ahmet  
Greet Carpentier Het is noodzakelijk dat leerlingen verder de 2uur godsdienst krijgen op school. Waarden en normen zijn er heden ten dage meer dan nodig.
Demyttenaere Monique  
Anoniem  
Tyberghien Viviane  
Snauwaert Annemie  
Haegeman Patrick  
Fabienne van den Bruel Laten zoals het is
Anoniem  
Diane Timmers  
Marcel Huysmans Je beseft maar eerst nadien welke waarden en hoe groot de rugzak van het leven gevuld werd door de lessen godsdienst en de mensen die ervoor gezorgd hebben. Je moet nog voldoende gelegenheid scheppen om het schoonmenselijke en waardevolle door te geven.
suzy claes  
Vandendriessche Maria  
Anoniem  
Vandendriessche Maria  
Paul Scheelen  
Mohamed Ebrahim Abdel Halim Leerlingen zullen hun godsdienstlessen blijven volgen of op school waar er enige controle hierop bestaat of na de school uren waar niemand weet wat ze leren. In het belang van het land moet de overheid verder investeren in godsdienst uren waar de waarde van de samenleving centraal staan.
Coetsiers Annemie  
Anoniem In een tijd waar nu net de dialoog steeds belangrijker wordt, kan ik zulk idee niet begrijpen. Tijdens deze lessen, meer dan in andere, wordt de open dialoog gestimuleerd en wordt er bewust tijd en ruimte gemaakt om met kinderen van andere geloofsovertuigingen te praten en samen te leven. In het katholiek onderwijs werden deze lessen trouwens ingekanteld in het nieuwe leerplan ZILL en wordt er meer en meer gewerkt aan de harmonische ontwikkeling van iedereen. Daarom zijn deze uren nu net zo belangrijk! Dit zou een politieker toch ook graag moeten lezen!?
Anoniem  
Vandendriessche Siegfried  
Céline Tack  
Marijke Van Hulle  
Daniël Vande Veire Veel heb ik niet toe te voegen aan alle reacties hieronder en hierboven. Los van de inhoudelijke discussie is het vooral pijnlijk om zien dat het hier gewoon om politieke spelletjes lijkt te gaan en dat de partij met een C in het begin van haar naam vooralsnog niets van zich laat horen.
Anoniem Tolerentie blijft de credo van onze samenleving.. ik ben rijk met de cultuur.. de filosofie.. godsdienst van de andere..
Katrien Van de Casteele  
Anoniem  
van dun ria er is veel nood aan diepgaande levensbeschouwelijke vorming en zeker in deze maatschappij waart het ieder voor zich is. Kinderen op weg naar volwassenheid hebben ergens een houvast nodig om de juiste weg te gaan.
Goossens Greta  
Tom Verheecke  
Els Verhesschen  
BOONEN CHRISTINE  
maria corryn  
Mariam El Hadji  
Peter Keersmaekers Eerlijk gezegd voel ik me hoe langer hoe minder verwant met politieke families die het bestaansrecht van levensbeschouwingen in de publieke ruimte in vraag stellen.
derie cristina  
Cindy Blondel  
Anoniem  
Kevin Englicky  
Ludwig Darcis  
Anoniem  
Annick Palmers  
VERHELST Marcel  
Beja Broux  
Olijslagers Renilde  
Anoniem  
Hans Proost  
Els Margodt  
Decarpenterie Terry  
Eline Hoorne  
Mermans Dirk mogelijkheden aanbieden om tot zingeving te komen dmv bestuderen van teksten en boodschappen die nog brandend actueel zijn is recht doen aan het woord humaniora
Voortmans Liliane  
Cuenen Lambert  
Croes Romaric  
Ellen Daniëls  
Anoniem  
Anoniem  
Vandenberghe Eva  
Van Eylen Els  
Aberkan  
Mohammed Sefiani Ik ben niet akkoord met halvering lestijden levensbeschouwelijke vakken. Ik ben ook tegen elke soort van het afschaffen van onze grondwettelijke rechten als burgers die in een multiculturele mamaatschappij samen leven.
Darcis Catherine  
Mounir 2 uur is zelfs te weinig.
Vaesen Jozef Als we dat ook afschaffen is er nog weinig waar de lln iets over waarden leren. Het christelijk geloof heeft toch altijd vergeving en verdraagzaamheid hoog in het vaandel gedragen, en daar is bij sommige andere godsdiensten ver naar te zoeken.
Anoniem De twee uren zijn eigenlijk te weinig voor de lln.
De Proft Annemie  
Toon Van Wambeke  
Anoniem  
Okrich Fayssal  
Katrien van Loon  
Helen De Zutter  
Anoniem  
Pascal Vandepitte  
Anoniem  
Van Woensel Beatrijs Als ik zie hoe geboeid mijn leerlingen de les RKG volgen en zoveel vragen erover hebben dan besef ik des te meer hoe belangrijk deze lessen zijn voor hun levenshouding nu en later in onze (Vlaamse) maatschappij. De waarden zijn van groot belang om samen te leven op een rechtvaardige, vredevolle manier.
Margit Raeymaekers De mogelijkheid hebben om over je overtuiging in dialoog te kunnen gaan met opgeleide mensen is zeker in deze tijden noodzakelijk ! Ik begrijp niet dat men er zelfs over denkt om deze uren te halveren ...
Elien Paesen  
Van Woensel Beatrijs  
Bjorge Galle "Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke." Citaat Corrie ten Boom
Anoniem  
Anoniem  
Miriam van Engelen  
Anoniem  
Haveneers Sandra  
El moudden Mohamed  
Sara Peters  
De Preter Anton  
Wim Rotsaert  
Jos Vansantvoet  
Dieltjens Tom Als leerkracht wiskunde en godsdienst, blijf ik die twee uur godsdienst belangrijk vinden om de leerlingen toch nog andere vaardigheden bij te brengen dan rekenen en schrijven. Dit vanuit een christelijk geïnspireerde visie omdat onze hele maatschappij daarop gebouwd is!
Yasin Kaymaz  
Anoniem  
Kouaki Jesús Onze collega's godsdienst brengen onze leerlingen heel veel bij. Onze leerlingen zeggen het niet altijd zo expliciet, maar appreciëren hun leerkrachten godsdienst en vinden de lesinhouden ook zeer interessant, omdat die ook heel vaak zeer concreet zijn. Leerlingen leren ook dankzij die lessen, op een (inspirerende) manier, omgaan met hun realiteit, met zichzelf en de (af en toe harde) wereld buiten de schoolmuren. Levensbeschouwelijke vakken zijn vast en zeker een meerwaarde voor onze leerlingen (maakt ze ook weerbaarder). Levensbeschouwelijke vakken werken o.a. aan: - Wat zijn rechten en plichten? (Hoe ga ik hiermee om?) - Wat zijn MIJN rechten (en die van anderen) en MIJN plichten (en die van anderen)? (Hoe ga ik hiermee om?) - Omgaan met diversiteit. - Gelijkheid man / vrouw. - Burgerzin? - Respect voor zichzelf en anderen. - ... Dit zijn m.i. zeer actuele thema's. Iedereen is ook van mening dat onderwijs hierin een cruciale rol speelt, omdat het ook aan 'onderwijs' is om die waarden en normen mee te geven. Levensbeschouwelijke vakken werken hieraan op een (voor de leerlingen) zeer concrete wijze. De aanpak in die lessen is nog anders dan in andere algemene vakken, wat bij leerlingen ook zorgt voor een aangename variatie aan les- en werkvormen. Laten we onze leerlingen die meerwaarde (ook zeker op humaan en inhoudelijk vlak) niet afnemen. Levensbeschouwelijke vakken zijn ook een considerabel onderdeel van van het geheel dat we onze leerlingen aanbieden. Op diverse (en ook natuurlijke) manieren zijn heel veel vakken met elkaar verbonden. Laten we het evenwicht bewaren in het geheel op een humane en doordachte wijze. Het halveren van deze lestijden (komt dan neer op 1 uur in de week) brengt dit evenwicht in gevaar. Iedereen in 'onderwijsland' zal weten dat je onmogelijk de essentie van deze levensbeschouwelijke vakken (niet enkel leerinhouden, maar ook attitudes en kritisch denken) kunt overbrengen met 1 uurtje in de week.
Anoniem Dit zijn zinloze besparingsregels vanuit de overheid. De zoveelste maatregel die er alleen maar verder voor zorgt dat het niveau van ons onderwijs daalt. Ook levensbeschouwelijke vakken zijn belangrijk in het groeiproces van jongeren. Stilstaan bij onze huidige maatschappij en het sociaal klimaat hiervan is noodzakelijk om onze jongeren voor te bereiden op hun instap binnen deze maatschappij.
Anoniem Godsdienst is de basis van onze maatschappij. Wat moeten onze leerlingen doen zonder dat hen een religieuze insteek wordt gegeven?
Anoniem  
Marleen Poissonnier  
Renaat Vanheusden  
Cain Sarah  
Bullen Tom  
Els Voeten  
Chemssi Hafsa Een politieke partij kan dit niet zomaar beslissen. De leerlingen hebben hier nood aan. De mening van de leerlingen moet hier genomen worden, en niet die van een politieke partij.
Plaquet Paulien  
Lievens Stijn  
Nadine Deloof  
Sonja Van Endert  
roland debel eerst halveren en dan binnen een paar jaar helemaal schrappen? in geen geval mag dat gebeuren!
Vanderhaegen Bert  
Anoniem  
Gielis Guy Zonet aan mijn 43ste jaar godsdienstleerkracht begonnen in een katholieke school met een overgrote meerderheid andersgelovigen. Uitnodiging aan alle onderhandelaars om eens te komen kijken (en vragen aan de leerlingen) hoe noodzakelijk die twee uren 'godsdienst' zijn voor de leerlingen en voor de samenleving. En voor politici... misschien gaat een regering vormen dan wat vlotter?
Anoniem  
ann dessein  
Alci Bilal  
Grolus Katrien  
Josepha blockx Reeds jarenlang heb ik me ingezet voor de christelijke partij. Dit in de vorm van flyeren bij verkiezingen, het ter beschikking geven van weiland/ voortuin, ... Als CD&V hier geen doorslag/ breekpunt van zou maken zal ik dit (na meer dan 50jaar ) stop zetten. Dan zijn ze alle geloofwaardigheid verloren in mijn ogen. Alle steun en begrip voor de leerkrachten godsdienst!
manshoven marjolein  
Jean Williquet Alle partijen behalve één hebben dezelfde logiek: geld sparen, behalve wat ze in hun eigen zakken steken.
Anoniem  
Lieve Haeck  
Marijke De Bolle Je kiest met jouw(?) ogen het portret van jouw leven. En het zijn die ogen die dat lieve en vaak moeilijke leven hic et nunc bepalen. Mild zijn voor elkaar is de basis, het vertrekpunt en dan kan die openheid tot dialoog die ons vak creëert wel het verschil maken in nog steeds twee lesuren. Één uur godsdienst en één uur Mens en Samenleving. Waarom iets ontdubbelen dat ook effectief zo al is? Lees er onze nieuwe leerplannen op na. Daar zit groeiperspectief in, geen liberale destructie. Wij staan effectief gegrond in de samenleving als mens: humanist, moslim, boeddhist, jood, christen,... in lijf en leden, in hart en nieren... Het is vandaag vrijdag 13 september. In de volksmond een verwijzing naar de kruisiging van Christus. Salvador Dali maakte met handen en ogen zijn portret van de Christus, heel dicht aanleunend bij dat van de mysticus Johannes van het Kruis. En ook daar overheerst mildheid, zachtheid en tederheid. Zalvende waarden die we proberen aan te reiken. Als vertrekpunt en richtsnoeren van een lange weg van dialogeren gedurende zes jaar humaniora...binnen ons vak en daar ook buiten... Van harte Marijke
Resat Aydin  
Scheirlinckx Griet Zonder lessen levensbeschouwing heeft een kind nooit leren voelen en omgaan met waarden, spiritualiteit, andersdenkenden, ... Het heeft ook geen basis om op terug te vallen of om zich te wapenen en zijn standpunt, zijn levenswijze en levensbeschouwing te verdedigen t.o.v. derden...
LOOSE Arnold Via de media vernemen we dat in de lopende onderhandelingen tussen de politieke partijen voor een regeerprogramma, gedacht wordt aan het inkorten van de lessen godsdienst in het middelbaar onderwijs. Zo’n besluit zou zeer erg zijn, niet alleen voor de belangrijke opdracht van de godsdienstleraars, maar bovendien ook voor de opvoeding van onze jonge mensen. Uiteraard handelen lessen godsdienst over “God” zoals de naam het zegt, maar als we er van uit gaan dat God heel belangrijk is voor ons leven, en dus ook voor het onderwijs, dan moeten we dat heel breed bekijken. Ik heb in de jaren godsdienstles die ik aan jongens van 15-16 jaar heb gegeven, duidelijk ervaren dat bij die jonge mensen de vraag naar de zin van hun leven centraal staat. Waarom en waartoe en met welke verlangens gaan zij en ook wij door het leven. Een betere boodschap dan de woorden van Christus die we in de bijbel vinden bestaat er niet om op die vragen te antwoorden. Een vak met slechts één uur in de week, heeft nauwelijks invloed. Het is heel onderhevig aan de wisselvalligheden van het school- en leefprogramma van iedere leerling. Het lesurenaantal met de helft verminderen betekent een verzwakking van heel wat meer dan de helft. Uit ervaring durf ik hiervoor waarschuwen: zeg maar het vermindert met 75%. Zo’n les van amper één uurtje in de week wordt niet meer dan een tussendoortje, zoals bijv. muziek! Het is praktisch onmogelijk om nog met een grote diepgang de vele levensvragen te behandelen. Op hun jarenlange zoektocht naar volwassenheid moeten ze geleerd worden na te denken, op zoek te gaan naar oplossingen op hun twijfels en onzekerheden om te komen op de juiste weg. Groeien naar volwassenheid wordt precies vooral in de godsdienstles gegeven, meer dan in de vakken wiskunde, wetenschappen, talen enz.
Don Porto Carero Edgard Aangezien de kinderen deze tijd minder met het geloof in contact komen vind ik het toch belangrijk dat er hier op school nog aandacht aan word besteed. Er zijn toch nog waarden die hierdoor aan de kinderen worden meegegeven die nuttig kunnen zijn, is het niet op jonge leeftijd zullen ze misschien later toch nog terug denken wat ze toen gezien hebben.
Vermeersch Lise  
Hannah Sanders  
Gerets Idalie Schandalig!!!
Anoniem  
Swinnen Wout  
Ghislain Frees  
Christine beylemans Dit kan écht niet! We moeten toch blijven werken aan een menswaardige maatschappij! Zoals alle andere invalshoeken is zéker ook een christelijke levensvisie onmisbaar!
Anoniem  
Baetens Jan  
Anoniem  
Minnen marie-Louise  
Lievens Stefanie  
linda noerens we moeten in europa en zekerin belgie ons samenspannen en God verhogen , anders worden we gedomineerd door andere Godsdiensten en geloven , sta op mensen in Belgie ,
Verzele Gaby  
Van Woensel Anna  
Loosveldtdirk@proximus.be  
Vanendert Marco  
Anoniem  
Van Woensel Thomas  
Dirk Van den Broeck  
Jos Winters  
Renders Mara  
Anoniem Levensbeschouwende vanakken zijn belangrijk voor de toekomst.
Vingerhoets Magda  
Anerem S.  
Martine Boets Dit is een vak waar de kinderen eens wat anders kwijt kunnen, iets wat hen persoonlijk aangaat/bezighoudt. Heel belangrijk!!
Wouter Peeters  
Anoniem Wie kiest voorkatholiek onderwijs, volgt mee de lessen. Waarom zouden we onze levensbeschouwelijke roots verloochenen. Waarden bijbrengen is absoluut noodzakelijk.
Heireman Christel  
Van Dijck Steven  
Els paridaens  
Linda Van Wijmeersch  
Anoniem  
Lieve Van Daele  
Reyniers Elisabeth  
Vandecandelaere Carolien  
Els Mertens  
Isabelle Van Hoof  
Leenaerts Yvonne Ik ben een bezorgde burger en sta achter de vraag van vele leerkrachten godsdienst!!!
Anoniem  
Peter De Corte  
Wim POLET  
Van droogenbroeck elke  
Ignace T'Hooft MET MEER GODSDIENST ZOU ER VEEL MINDER VERVLAKKING EN IK GERICHTHEID ZIJN , WIJ KENNEN ALLEEN MAAR ONSZELF , WAT EEN EGOÏSME !!!
Cuppens Alda  
Ingeborg Keynen  
Cornelis Maria-Christina  
Marita Du Jardin  
Zohra Al Bdiouni  
Ignace T'Hooft DAN NOG MEER VERVLAKKING , ZIE NU A
desmet hanne  
Claeyssens Guy  
Anoniem  
Ignace T'Hooft dan nog meer vervlakking , zie nu al de programma's op tv IK HOOP DAT ER U DUIZENDEN STEUNEN !.
Verheyen Ilse  
wouters frans Het gaat van kwaad naar erger. Waar gaat dat eindigen? Ik hou mijn hart vast voor al mijn kleinkinderen die nu nog op de schoolbanken zitten! Het halveren van het aantal lessen godsdienst is volgens mij op termijn de aanloop tot het afschaffen van het "vak" (!). En dat kan en mag toch helemaal niet de bedoeling zijn!
De Kerf Brigitte Dit vak is een must! In welk ander vak kan er gefilosofeerd worden over het leven, de dood, de mens, het geloof, tradities, ...??
Valerie Nulens  
Anoniem  
Barbara de Vlaeminck  
Anoniem  
Van Kerckhoven Melina  
Anoniem  
De Boeck Ellen  
Cattoor Armand  
Frederix Peter  
Paredis Gertie  
Anoniem  
Greet Kesselaers  
Jef Van Baelen Handen af van de mensen die de moed hebben om de christelijke waarden door te geven aan onze jongeren !
Heylen Rita  
Sarah Peeters  
Lerouge Marc  
Teugels christina  
Peeters Axel Wij zijn leerkrachten r.-k. godsdienst die gaan voor hun vak. We doen dat met enthousiasme en competentie. We zijn overtuigd van de meerwaarde van ons vak: zowel voor de ontwikkeling van onze leerlingen als voor de toekomst van onze Vlaamse samenleving. Het leerplan r.-k. godsdienst is ons handvest. We onderhouden de beste relaties met onze collega’s van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen, hebben wij twee lesuren per week nodig. Met groeiende verbazing en ontgoocheling volgen we het lopende debat in de media. Wij voelen ons verwant met verschillende politieke families. Daarom roepen we onze Vlaamse politici op om hun kop niet in het zand te steken. In de klas kunnen wij dat ook niet.
Berra Emmely  
An Loix  
Dens Nathalie  
Jean- Paul Vanceulebroeck Laat NVA aub het licht hnog zien.
Danneels Herman  
Anoniem  
Wille Carine  
Debruyne Marieke  
Debusschere Anand  
Johan Corveleijn - Oostende WEET GIJ WAAR DE WIND GEBOREN Een pleidooi voor meer godsdienstonderwijs. “Toen een vriend hem (Evelyn Waugh) vroeg hoe hij zich christen kon noemen terwijl hij toch een rotkarakter had, antwoordde hij, dat het zonder kerk nog veel erger zou zijn.” (Bron?) “De mens is de enige die weet dat dat leven eindig is. Dat weten planten en dieren niet. Dan creëer je godsdiensten, een toekomstperspectief. Ik vindt dat heel begrijpelijk.” (Jan Terlouw) Hoe ga je om met muizenissen in je hoofd, gespletenheid en tegenspraak, vrijheid van denken, spiritualiteit en identiteit (de Westerse christelijke cultuur sinds Karel de Grote bijv.), bewondering en geborgenheid, liefde en emotie, vernielzucht, wraak en vergeving, wanhoop, radeloosheid, troost, hoop en barmhartigheid? Hoe leer je zwakheid herkennen, moed vinden, vergiffenis schenken. Hoe doe je dat? Hoe reageer je op kwaadheid, domheid en onwetendheid? Hoe kan je een tekort vervangen door iets wat het leven verre overstijgt. En waarom niet af en toe een mooi vroom ( ik bedoel hier de innerlijke vroomheid naar Vlaamse volksaard) gedicht brengen: “Gelegenheidsvers” van André Demedts, “Het Schrijverke”, “O ’t Ruischen van het ranke riet”, “Weet gij waar de wind geboren” (Gezelle)? Het Oude Testament is sprookjesachtig, spiritueel en poëtisch, het zijn verhalen uit het verleden die allen raken. Nog altijd heb ik heimwee naar die prachtige, meeslepende verhalen uit mijn kindertijd. Wat is de betekenis van de kerk en het kruis? En tot slot: “De Bijbel is een avonturenboek. In de Bijbel zijn de mensen niet mooier dan ze zijn. De Bijbel is een modern drama geladen met existentiële vragen. Die brutale, extreme, passionele elementen waren er al lang voor de Bijbel werd geschreven”. (Bron ?) Weten doen wij allemaal, daarvoor hebben wij de moraal. In de religie, in de Bijbel gaat het ook over het mystieke, het mysterieuze, het onzegbare, het onvatbare, het wonderbare, het geloven. Een godsgeschenk! Je hoeft toch niet te weten of God bestaat, om toch diep te geloven in iets wat niet te omvatten, niet te omvademen valt en alles te boven gaat. Trouw aan mijn geloof, heimat en tradities, waarom niet? De Bijbelse, suggestieve verhalen, zo mooi door meester Mahieu verteld in Heilig-Hartschool te Oostende, blijven tot de dag van vandaag van diepe emotionele waarde. In mijn donkere drang heb ik soms in het duister geleefd, maar uit de godsdienstlessen van destijds blijf ik kracht en zingeving putten, net zoals uit een triptiek van Hugo van der Goes, “Schuberts Winterreise" of “Eine Kleine Nachtmusik” van Mozart of de “Morgenstemming” van Grieg. Hemels en goddelijk. Johan Corveleijn (Oostende)
Anoniem  
Caskimkr  
Elie Pauwels  
SELS LEA  
Dirk Goossens  
sarah sneyers leerkracht in opleiding geloofsopvoeding aan de privé overlaten, (cfr. problematiek erkenning moskeeën) doet de boel ontsporen
Decavele Casimir  
Wauters Hilda  
Anoniem  
Anoniem  
Cloet Marcel  
Van Hecke Albert, salesiaan van Don Bosco  
Fleerackers Marie-José Wij zijn toch een Christelijk land. Hoe denk je dat te behouden terwijl de Islam zo sterk opkomt en onze kinderen in de school geen Godsdienst meer zouden krijgen. Godsdienst is op heden enorm belangrijk voor de waardevolle opgroei van onze kinderen. GODSDIENST HOORT THUIS IN ONZE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP DUS...ZEKER IN DE SCHOOLEN.
Anoniem  
Boone Yvan  
Molemans Inge  
Marlier Wout  
Joanna Suetens  
eric vandaele  
Cathy Lacres  
Godelieve Van de Sandew  
Anoniem  
Brecht Verbeest  
Anoniem  
Van Hecke Manu  
Gerda Van Landeghem  
L. De Heegher  
Hanna Gevaert Ik vraag me vooral af er niet nog meer afvlakking en oppervlakkigheid in de maatschappij zal ontstaan. Dat leidt niet tot meer begrip, maar tot minder inzicht in verschillen die werkelijk bestaan en die niet vervlakken, maar in deze tijden net verdiepen. Een godsdienstleraar is een brugpersoon die kinderen en jongeren helpt om hun persoonlijke of familiegebonden overtuiging te verzoenen met het leven in een pluralistische maatschappij. Ik daag CD&V uit om de religieuze diepgang van haar wortels ernstig te nemen en om daar ook een nieuwe bezieling voor de partij te zoeken. Door de christendemocratie beter en dieper te omarmen, zal CD&V heel wat kiezers zien terugkomen. Ik daag N-VA uit om religie in haar maatschappelijke meerwaarde zo breed mogelijk te bevestigen. Ik daag VLD uit om het doorgedreven secularisme bij te sturen en te nuanceren, omdat een nieuwe tirannie van het zogezegde 'correcte' denken het pluralistische debat ondermijnt en wederzijds begrip verzwakt. Ik roep alle partijen op om het aantal levensbeschouwelijke uren in de vorm van godsdienstles en zedeleer niet te verminderen.
Anoniem  
Jozef De Bruyn Ik wil niet dat de laatste mogelijkheid om onze jongeren nog een beetje kristelijke waarden bij te brengen zomaar weggeveegd wordt. De onverschilligheid is al zo groot, Als we deze kansen niet meer of niet genoeg meer krijgen is onze 2000 jaar oude kristelijke cultuur ten dode opgeschreven., Gaat de westerse wereld daarmee verbeteren ?
Fabienne van den Bruel Laten zoals het is
De Muynck Jos  
Anoniem  
Put Kris  
Geers Amelie  
Boden Ewout  
Gutschoven Philip  
Anoniem  
Jursch, Reiner Levensbeschouwing hoort op school. Hier kan je nog bijsturen als er tegen onze warden wordt ingegaan.
Weltens Ann  
Anoniem  
Peeters Koen  
Kiana Vandamme  
Bernadette Lindemans  
Grégory Langedock  
Anoniem  
Sabine Guisson  
Anoniem  
Vanroose Marlies  
Maria De Vos Wij zullen niet buigen voor Patrick Loobuyck! Desnoods staken we. Maandenlang!
ceulers  
Arne Carpentier  
Anoniem  
Anoniem  
Goethals Nadine  
Grysolle marie-Christine  
Anoniem  
Carlos Lerouge  
Kenis MK  
Jeffrey Goossens  
Mieke Van Hecke Deze uren levensbeschouwing zijn onvervangbaar om de opdracht van onderwijs in zijn volheid te kunnen invullen: Naast 'learning to learn, learning to do en learning to live together is learning to be een ijkpunt in de begeleiding van leerlingen naar volwassenheid met antwoorden op existentiële vragen als: wie ze zijn en wie ze willen worden: kritisch bewust levende persoonlijkheden, die streven naar zelfontplooiïng in dienstbaarheid aan elkaar en aan de gemeenschap.
Anoniem  
Helga Van Rompaey  
Van Camp Anny Als men een goed mens wil worden en blijven is dit een hoogst bijzonder deel van onze kennis,
Anoniem  
Valcke Leentje Ik doe mijn job als leermeester levensbeschouwelijk erg graag en voel me als leerkracht, met de leerinhoud, erg belangrijk in t emotioneel en sociaal alsook gelovig groeien van een kind. Mijn oudere leerlingen ( (5de en 6 de lj ) geven persoonlijk aan dat ze de lessen waarderen en nodig vinden in hun menselijke groei....als dat geen motivatie is
Emmy Sneyders Er zijn leerlingen die hunkeren naar die twee lesuren. Gewoon om even zichzelf te kunnen zijn en zich eens begrepen kunnen voelen. Leerlingen waarbij het "studeren" niet vanzelf gaat. Gebeurt nu hetzelfde zoals destijds met de creatieve vakken? Heel spijtig voor de minder begaafde kinderen maar ook voor diegenen die al wat meer willen filosoferen. Die krijgen ook hun kansen niet in een school voor "leerkinderen".
Schutyser Sarah  
Billiet Maggy  
Anoniem  
De Smet Hilde  
Rik De Vleesschauwet  
Anoniem  
Jos Matthys  
Natalie van berendonck  
Werbrouck Willy ik ben oud-onderwijzer lagere school heb 35 jaar les gegeven in het eerste leerjaar met natuurlijk de voorbereiding van de eerste heilige communie ZALIG !
Anoniem  
Giedoo De Reu  
Anoniem  
Meeus Bert  
Alfredo Vitulo de halvering van de lesuren van christelijke godsdienst is echt onverantwoord en speelt in de kaarten van andere radicaliserende groeperingen en godsdiensten. Het is ook een slechte daad tegen Vlaanderen en haar geschiedenis. Het vermindert en verzwakt het evenwicht tegenover andere godsdiensten en vooral verzwakt en dwarsboomt het enthousiasme van de godsdienstleerkrachten. Bovendien verzwakt de interesse van de leerlingen voor deze taak. DE HALVERING VAN DE LESUREN VAN GODSDIENST IS ECHT ONVERANTWOORD EN ZAL DRAMA
A. Rifi  
Dirk Smet  
Penneman Christiane  
Smeyers Anne-Laure  
Marc Christiaens o.p.  
Moneyn Jan Haegeman Ivette  
Anoniem Dit is een belangrijk gegeven voor jongeren, hoeveel ervaren wij niet dat zij in onze huidige maatschappij zoekende zijn naar waarden van christelijke beleving, naar houvast.. een oppervlakkig in het leven staan daar hebben zij niets zij zoeken naar zekerheden die hen verbinden met gelijk gezinden , en getuigen willen zij verder de weg zoeken en dit delen met elkaar. geef hen de kans in plaats van af te nemen.
ALFREDO VITULO de halvering van de les uren voor godsdienstonderwijs is volkomen onverantwoord. Het is een wapen tegen Vlaanderen en haar rijke geschiedenis. Onbegrijpelijk dat een partij zoals NVA zijn stemmers zou verraden om zo'n voorstel van VLD te aanvaarden. Dat is VERRAAD. Dit voorstel verzwakt de christelijke godsdienst tov de geradicaliserden groeperingen en religies en belet dat het dialoog evenwichtig kan voortgezet worden. We vragen dat CDenV en NVA zich tegen dit voorstel verzetten.
Coenegrachts Veerle  
Eerlings Paul  
Coningx Guido Om jongeren toe te laten met kennis van zaken te kiezen tussen geloven of niet, zijn 2 uren godsdienstles per week absoluut noodzakelijk. Een afbouw van het aantal uren godsdienst is een verarming en negeert 2000 jaren westerse cultuur.
Lode Bolckmans, Herentals  
Toon Belmans  
Anoniem  
Marc Samyn  
Anoniem  
Anoniem  
Van Wichelen Lili  
Tersago Karen Het ontwikkelen van een goed hart door in dialoog te leren gaan, door introspectie, door naastenliefde aan te wakkeren... Daar is en zal altijd nood aan zijn!
Laperre n  
Vervaecke Freddy Ik ben geen leerkracht maar overtuigd van het belang om 2 uur R.-K. godsdienst te onderrichten, belangrijk voor de ontwikkelingen en levensbeschouwingen voor onze jeugd en hun toekomst.
Laperre Norbert  
De Graeve Luc Ik onderschrijf graag mee de reactie van de leerkrachten r.-k. godsdienst voor behoud 2 u. Vroeger ook enthousiast het vak gegeven gegeven. Eén lesuurtje is inderdaad bijna niets als men even grondig wil van gedachten wisselen. Laat staan om bijvoorbeeld een video of actualiteitsprogramma te bekijken. Verplaatsing naar ander lokaal én bespreking in 50 minuten? niet te doen.
Erdal Balci Men beseft blijkbaar de nood en impact van levensbeschouwelijk onderwijs in de sporen van menswording (nog) niet volledig. Vetgedrukt onderstreep ik, en onderteken ik deze petitie.
Anoniem  
wauters marc ik heb zelf jarenlang vormselcatechese (eerste jaar) gegeven op Sint-Willibrordusparochie in Berchem-Antwerpen. ik heb er herhaaldelijk versteld van gestaan hoe de leerkrachten rooms-katholieke godsdienst zich daadwerkelijk inzetten "voor hun vak" en welk puik resultaat dit had voor de kinderen van het vijfde leerjaar. ik bedoel hiermee de desbetreffende leerkrachten in het officieel onderwijs. het was zelfs zo, dat de kinderen qua godsdienst beter gevormd waren dan deze van het vijfde leerjaar katholiek onderwijs. daarom zou ik het ten zeerste betreuren dat de lestijden roomskatholieke godsdienst zouden gehalveerd worden.
Dewitte Daniël Onze samenleving is meer dan economie en presteren. Een mens kan maar goed presteren op zijn werk als hij of zij zich thuis voelt in zijn / haar vel. Levensbeschouwing is een belangrijk gegeven dat daartoe bijdraagt. En ook tot een harmonieus samenleven met alle opinies.
Anoniem  
Philip Delanoeye  
maria declerck  
Hofmans Idi  
Anoniem  
Anoniem Levensbeschouwing is een belangrijke schakel in de menselijke interactie, weliswaar individueel en vrij, maar de overheid heeft de taak dit voldoende aan bod te laten komen in het onderwijs, net zoals andere vakken. Het is ook essentieel om extremisme te bestrijden.
Anoniem  
Anoniem  
Marc Meirsman  
Lissens Maria  
Anoniem  
Erdal Balci Men beseft blijkbaar de nood en impact van levensbeschouwelijk onderwijs in de sporen van menswording (nog) niet volledig. Zo zie je in de praktijk dat niet alleen de lessen maar de aanwezigheid van 'de leerkracht LBV' ook cruciaal is in een steeds meer gedifferentieerde samenleving. VETGEDRUKT onderstreep ik, en onderteken ik deze petitie. (Ik ben, leraar Islam, vertrouwenspersoon, tolk, aanspreekpunt, bemiddelaar, rolmodel divers publiek,...)
Anoniem  
Mathys Eveline Volledig akkoord voor het behoud van twee lestijden RK godsdienst op school
Theresia Peeraer  
Rottiers Peter  
Mulkay Rob humanitaire visa werden door een goede vriend van een ex-staatssecretaris verkocht zogenaamd om christenen te redden en nu moeten de lestijden levensbeschouwelijke vakken gehalveerd worden. Een hoogst merkwaardige hersenkronkel !
Mehmet DOĞAN Maatschappij zonder morele waarde İs een dode maatschappij.
Eugène Impens  
lieven descamps  
Kasmi Said  
Vannoorden Dina Na 17 jaar lerares r.-k. godsdienst in het middelbaar onderwijs ben ik overtuigd van de meerwaarde ervan voor de leerlingen en zeker ook dat één uurke per week daarvoor onvoldoende is.
Anoniem  
Ann Dewyspelaere  
Van Craen Lodewijk  
Geert Ryssen  
de Mahieu Wauthier Ik heb serieuze redenen om te veronderstellen dat zij dit dit programma willen halveren zicht daar een heel andere voorstelling van maken dan wat het in werkelijkheid is.
Kamiel De Vleeschouwer Ik heb op 38 jaar heel wat zien veranderen. De laatste 10 jaar lijkt het of ik een vak geef waar nog weinigen veel van af weten. In de les breng ik de leerlingen in contact met "levensvragen", met visies in de maatschappij. Ik probeer het vrije denken en zoeken bij de leerlingen te ondersteunen en aan te moedigen. Heel vaak worden in de les bij leerlingen grenzen verlegd. Niet dat ze geloviger worden. Wel begrijpen ze heel wat zaken veel beter en leren er een mening over formuleren. Ik zeg al 38 jaar :"Ik geef niet het belangrijkste leervak op school maar wel het belangrijkste pedagogische vak". Ik ben Vlaams nationalist, ik ben Christen en draag de vrijheid van mening en handelen hoog in het vaandel. Daarom ontgoochelen zowel NVA, CD&V en VLD me heel sterk. Ik vrees dat ik volgende maal BLANCO stem. Wat is de mening van de Guimardstraat?
Anoniem  
Verhegge Johan  
Nicole De Man  
Peeters Eva  
Anoniem  
Soufyane Rarhibi  
Marc Kint  
Dries Geeraert  
Anoniem  
T'Hooft Ignace NOG MEER VERVLAKKING , is dit de bedoeling ???
Anoniem  
Anoniem Zie maar kerken lopen leeg !! Waar zal men dan informatie halen ??
Anoniem  
Bos Willem In plaats van de exacte vakken is levenskunst, het hebben van goede relaties, bij uitstek het terrein van de levensbeschouwelijke vakken. Dit halveren en in de toekomst waarschijnlijk helemaal uit het curriculum bannen is een grove fout en een verschraling van de toekomstige samenleving!!!
Anoniem  
Seppe Sterck  
Ingeborg Peeraer  
Zuster Alliët Benedicta  
Zuster Versype Rosa  
Lerno paula  
Zuster Vandenbussche Annie  
Janssens Ellen  
Bunkens Maurice  
Lefebvre Albert  
Zister Debacker Godelieve  
Anoniem  
Anoniem Je kunt godsdienst niet verbannen in onze maatschappij. Het geloof in God is de redding van de zondes in de wereld.
Hessel Cecile  
Van Daele Marcel Onbekend is onbemind. Het is momenteel ontstellend hoe weinig zij WETEN over de katholieke godsdienst. Aan de leerkrachten meer kennis bij te brengen. Dan kunnen leerlingen zelf kiezen met kennis van zaken. Ik zou blij zijn meer overtuigde christenen te zien als ze middelbaar en hoger onderwijs verlaten. Het zogenaamd "katholiek" onderwijs is niet meer in dienst van de kerk. met het nieuwe leerplan wordt het hopelijk anders. Met één uurtje komt het het vak "godsdienst" op een hellend vlak te komen naar de dieperik.
Anoniem  
Adriaensen Guy - Nulens Marina Alle Goeds!!
Verbist Peggy  
Marc VANGHELUWE  
Mia Wostyn  
Bie Fransen  
Anoniem  
Anoniem  
Gerits Gerda  
Veerle Berth  
Els Voorspools  
Daniël De Backer  
Fatima El Mokkadem  
Anoniem Ik ben zelf leerkracht pego. Ik vind het zo belangrijk om de lessen 2 uur te behouden, leerlingen voelen hun soms niet begrepen, ook op geloofsgebied. Ze komen met zoveel vragen omtrent maatschappij en geloof. Het is daarom zo belangrijk, ze kunnen in de lessen hun eigen zijn. Vaak kunnen we veel meer steun bieden en luisterend oor voor jongeren dan gewone leerkrachten. Laat 2 uur bestaan, eerlijk soms is dat zelf nog te weinig.
Van Eeckhaute Mia  
Anoniem We moeten onze Christelijke waarden verdedigen.
Jaak Leen Als priester en oud-leraar( o.a. ook godsdienst) sta ik volledig achter de actie van deze godsdienstleerkrachten. Met deze onderschrijving wil ik hen van harte steunen op hoop van zegen.
Vandenholen Tom Levensbeschouwing is een verrijking en pluspunt in de opvoeding van kinderen. Het is een vak waarin de waarden van dialoog, respect en liefde voor elkaar centraal staan. Jongeren gaan hier ook op zoek naar diepgang en begronding van hun menselijk bestaan. Dit vak is noodzakelijk in een wereld waarin oppervlakkigheid, economisering en materialisering van het leven zo vanzelfsprekend wordt. Geen inperking van levensbeschouwing aub!!!
zuster Joye Cecile  
Marij van bruwaene  
Bosmans Myriam  
Verstraete Geert  
Van Poucke Rebecca  
Bosmans Myriam  
Naima Rakhimi  
Anoniem  
Brigitte Nulens 2u (liefst meer!) zijn broodnodig opdat jongeren, in onze huidige samenleving, de kans krijgen om uit te groeien tot bewuste, liefdevolle mensen... Vele jongeren zijn zinzoekers en hunkeren naar zingeving in hun leven!
Anoniem  
Van Aerde Ilse  
Ben Van Vossel  
Kristin Huybrechts  
Ingrid Kennis  
Demeer Rob  
Anoniem  
Schildermans Gerarda  
Bert Sevenhant Ik ben geen leerkracht godsdienst maar steun deze actie.
Geypen Linda  
Anoniem  
Nele Witdoek  
Anoniem  
Esther Bauwens Godsdienst moet blijven!!!!
Elisabeth Roberti  
renier paul  
Lieven Gevaert  
Crien Heyde  
Chris Mariën  
Vandebroek Roger  
Meert Brigitte Wij doen ons beroep met fierheid en helpen ook bij andere dingen die niet echt in ons lespakket zit. De belofte was als we LBV lessen gezamenlijk deden dat het voor het ministerie ok was. Wij hielden onze belofte. Wij zijn een Vlaamse regering geen Waalse. Dus schoenmaker blijf bij je leest.
Afellah Mohamed Islam lessen moeten verdubbeld worden en biet gehalveerd!
Magda Verbiest  
Hedwig Versyp  
Lauwers Marijke  
Jan Haemels  
Simons Ingrid De levensbeschouwelijke vakken zijn belangrijk in de opvoeding van kinderen en pubers. Ik vind dan ook dat ze absoluut niet gehalveerd mogen worden.
De wilde Johanna  
Demeulenaere Gabriel  
Anoniem  
Vandermeeren  
Mohamed stitou  
Anoniem Zorg dat er ook ruimte en voldoende tijd blijft om na te denken, te reflecteren over zingeving. In deze tijden, waarin depressie en zelfdoding schering en inslag zijn, is ons vak broodnodig. Geef ruimte en tijd voor het hart, naast alle rede.
Declerck Hilde  
Maenhaut Luc Onderschat de waarde er niet van!
Verbruggen Erwin  
Bauwens Christian  
Helsen Marieke  
Vandeputte Paul  
Mie Reyniers  
Boeckx Paula  
Modders Jenny  
Lander Bleux  
Frank Deen  
Lisette Vercauteren  
Hugo Willems  
Lieve Rombaut Het is noodzakelijk dat de opgroeiend jeugd, die voor het behoud van goeie samenleving, een verdere levens bechouwing mag meekrijgen in zijn verdere studies. Dit om tot een waardevolle maatschappij te blijven behouden.
Otman borahsasar  
Delfine Van Daele  
Lievens Bert  
Nele Devos  
Steve De Maeyer Dit beïnvloedt mijn stemgedrag
Britt Bemus  
Jenny Dewaele  
Anoniem  
Schaeken Marleen Waarden en normen aanleren is zo belangrijk in een maatschappij die crepeert onder waardeloosheid en respectloosheid. In dialoog gaan met anders gelovigen, hun levenswijze en beschouwing begrijpen en onze manier van het christelijk denken delen. Fijne mensen maken die niet alleen vakidioten zijn maar kunnen leven met anderen op een menswaardige manier.... Lees eerst ons leerplan vooraleer je gaat snoeien in een vak want meer dan ooit zo nodig is!!!
Johan Scheire  
Fatima Arkob  
Rafiy Ghalid Ik wil geen aanpassing van godsdienst lessen.
De Grave Paul  
Hanne Loyens  
Anoniem  
Anoniem  
Coppens Nele  
Simons Christel  
Jef Truwant  
Nancy Minnen Alle levensbeschouwelijke vakken zijn van essentieel belang. Deze ' mogelijke' afschaffing volgt enkel de zwakke redenering om te besparen in het onderwijs. Op onderwijs bespaar je niet. Zowel in het officieel als het katholiek onderwijs is er nood aan levensbeschouwing. Levensbeschouwing onderwezen door gekwalificeerde leerkrachten biedt leerlingen de mogelijkheid om over hun geloof / levensbeschouwing in dialoog te gaan. Wanneer de vakken levensbeschouwing worden afgeschaft, zet dit enkel de deur open voor fundamentalistische stromingen. Ouders die de nood voelen om hun kind een religieuze opvoeding te geven zullen zich richten tot niet officiële kanalen. ( Salafisme) Levensbeschouwing is de kern van ons menszijn. Raken aan de levensbeschouwelijke vakken is de waarde van ons onderwijs en de democratie ondergraven!
Dupont Heidi  
Packolet Geert  
Vitulo Nadia  
Anoniem  
Anoniem  
Haesen Pieter  
Polspoel Marie Josee  
Delva Annie  
van der Beek Anton  
Vanrusselt Micha  
Van den Borre Bettina  
Anoniem  
Hendrikx cindy  
Lembrechts Pieter-Paul  
Ceyssens Anne  
Paul Vereecke Misschien moeten al diegenen die zich verzetten tegen het vak r.-k.-godsdienst eens een paar lessen gaan volgen, dan zullen zij zien wat zij willen halveren. Een schande hoe lichtzinnig hierover onderhandeld wordt!
Anoniem  
Anoniem  
Lieve Elebaut  
Anoniem  
Guido Maechand  
Sarah Van Goethem  
Laeven Karlien  
Jost Marie-Josée  
De bruyn Stan Alle middelen zijn goed om CD,V onderuit te halen de andere partijen .
Anuschka Declerck Euhm? Wablief?
Dirk De Pelsemaeker  
Roy Geerts  
Thomas Tom  
Hembrecht Jo  
Van Pouck Ingrid  
Dries Verstraeten  
Van den Borre Koen Sommigen lijken nog altijd met een symbolenstrijd uit de 19de eeuw bezig. Het christendom is nog altijd een belangrijke grondslag van maatschappij. Dit is niet alleen ideologisch het geval, maar ook zeer verweven in ons dagelijks taalgebruik.
Thomas Tom  
Anoniem Iedereen heeft recht om kennis op te doen naar zijn religie toe..
Niklaas D'hoker  
Hoet Laure-Anne Godsdienst is een vak dat bijdraagt tot het groeien van leerlingen om verschillende redenen. Ten eerste daagt het ons, leerlingen uit om in hun volle ontwikkeling ook op zoek te gaan naar hun waarden. Het zet de leerlingen aan na te denken over hun visie en over het transcendente. Het maakt niet uit waarin je gelooft. Het vak godsdienst creëert een openheid voor mensen die anders denken dan wat je zelf denkt. Er moet meer aandacht besteed worden aan een goede opleiding van godsdienstleerkrachten en aan het vak zelf. De maatschappij vergeet de essentie van de zaken. Godsdienst op school is een van de factoren die ervoor kan zorgen dat dat verandert. Laure-Anne Hoet, 5e middelbaar
JANSSENS Anne-Marie  
Adelin Van Eenhooge Wij staan voor 100% achter de actie voor het behoud van 2 lesuren godsdienst of levensbeschouwelijke vorming per week.
Adelin Van Eenhooge  
Dekens Lien  
Lies Notebaert  
christina dockx  
Anoniem  
Anoniem  
Bart Roebben In deze zelfverheerlijkende samenleving vol materialisme en egoïstisch hedonistische zieke samenleving is er een diepe nood aan ethische al dan niet religieuze waarden die openstaan voor de ander vol respect en dialoog.
Vanhaelemeersch Emmy  
Boudewijn Baeskens  
Christel Jageneau Bij een gezonde en evenwichtige ontwikkeling hoort zeker en vast onderricht over diverse culturen en diverse religies. Een deel krijgt men van thuis mee en een deel moet op school onderricht worden. Alleen op die manier kan een mens leren gezonde overwegingen en keuzes te maken want 'ongekend is onbemind'. Zonder onderbouwde kennis vervalt men immers in het typische "vakjes-denken" en "wantrouwen" waar onze maatschappij oh zo ziek van wordt. Een minimum ja van 2u onderricht godsdiensten en levensbeschouwingen. AUB Help onze jongeren om tevreden, respectvolle en wijze volwassenen te worden !
Baptist Pieter Belang voor algemene vorming en ethiek. Levensbeschouwing is essentieel voor tieners.
P. Nicolaas Gorts Stop met het afzagen van de tak waarop wij (u en ik) zitten.... en die de jeugd houvast en perspectief kan geven!
Bram Vanden Driessche  
Stef  
noe ellen  
Peeters Liliane Waarden, respect en geloof moeten je ganse schooltijd (leven) lang voldoende gevoed worden. Uiteraard is dit een dagelijkse opdracht voor ouders en opvoeders al zal de hulp van hiervoor opgeleide godsdienstleerkrachten/leerkrachten levensbeschouwelijke vakken een welkome hulp zijn. In een uur kunnen zij onmogelijk hierin met jongeren de weg gaan.
Mommerency Bart Beste politieke onderhandelaar, Het afnemen van uren levensbeschouwing is een aanslag op de identiteitsgroei van iedere jongere die met hun mentoren in openheid en dialoog diverse kwaliteiten (en valkuilen) van het leven leren ontdekken.
Bilau Marc  
Hendrik Nys  
Lievens Lieve  
Doll Heidi  
Backaert Lieve  
Horckmans Ann  
Ann Casier  
Zr. Jo Baeckelmans  
Anoniem  
Minten Mieke  
Lafaut Caroline  
Ik ga niet akkoord met halveren leestijden godsdienst ,als gepensioneerd leerkracht zijn 2 leestijden NSZ en moet dringend meer liturgie en catechese in katholieke scholen komen Ik ga niet akkoord met halveren lessen godsdienst ,de 2 lestijden zijn noodzakelijk en moeten blijven ,dringend nodig meer cathechese en liturgie in de katholieke scholen ,hoeveel jonge kinderen kunnen nog hun kruisteken maken en de weesgegroet en onze vader uit hun hoofd De sacramenten moeten opnieuw kenbaar en geopenbaard worden .De rijkdom van het geloof !
JEAN-PIERRE DE PAUW Meer en meer wordt onze samenleving er een die haar roots aan het verloochenen is. Na verregaande vrijheden en toegevingen toe te staan bvb. in de geneeskundige sector die het lichamelijke leven niet meer naar waarde weet te schatten, is de overheid nu bezig om het geestelijk leven aan banden te leggen (onder het mom van privatisering). Zij die de plannen met betrekking tot het terugschroeven van het aantal lesuren levensbeschouwing verdedigen, kanten zich tegen (sommige) vormen van godsdienstige impact op onze maatschappij en zien over het hoofd dat in het vak (room-katholieke) godsdienst een thema als burgerschap reeds naar behoren geïntegreerd is. Om een wederzijds contact tussen leerkracht godsdienst en leerlingen gebaseerd op vertrouwen te garanderen, is het nodig voldoende tijd te spenderen om een vruchtbaar gesprek op te bouwen dat leerlingen sterk moet maken op levensbeschouwelijk vlak in een maatschappij waarin stabiliteit, harmonie, eendracht, ... (wat het maatschappelijke vlak betreft), gemoedsrust, levenswijsheid, weerbaarheid, ... (wat het persoonlijke vlak betreft) meer dan ooit onder sterke druk komen te staan. Vroeger werd levensbeschouwelijke opvoeding vooral meegegeven via kanalen van (autochtone) gezinnen. Doorheen de vorige decennia heeft de school deze taak op zich genomen (moeten nemen), niet zelden vanuit de wens van ouders omdat zij erkennen dat scholen daartoe bevoegd en meer bekwaam zijn. Al bij al heeft de overheid de plicht de nodige kanalen te verschaffen om de gezondheid van haar burgers op materieel én geestelijk vlak te garanderen. Anderzijds hebben haar burgers het recht de gezondheid op beider vlakken verschaft te krijgen. Door de huidige gang van zaken verzuimt de overheid haar plicht en ontneemt ze haar burgers het recht.
Leon Segers  
Anoniem  
Anoniem Godsdienstlessen moeten blijven omdat ze de jeugd inzichten brengen over hun eigen leven en het leven met anderen. Godsdienst is nu geen modern woord meer, verrander dit in iets dat meer aan de werkelijkheid is aangepast. Levensbeschouwelijke lessen gaan meer over het individu en de samenleving. Heel hard nodig in deze tijd van verscheidenheid.
Anoniem  
Anoniem Er is integendeel nog meer nood aan godsdiensturen om meer innerlijk leven en diepgang in het leven aan te wakkeren. Er zijn zoveel levensbeschouwelijke thema's en existentiële problemen die duidelijk christelijk gekaderd moeten worden. het biedt ook kansen tot het aanwakkeren van relationele bekwaamheid. het intellectuele en digitale bezigzijn met tijd wordt al genoeg gepromoot maar waar blijft ons mens zijn en leren omgaan met kwetsbaarheid en echtheid?
Annemie Anseeuw  
Anoniem  
jos jonckers De toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en onze 'samen'leving vergen niet louter een wetenschappelijke maar ook een levensbeschouwelijke vorming die blijft 'geloven' in naastenliefde, verdraagzaamheid en solidariteit, respect voor mensenrechten en democratisch samenleven. Het zijn 2 'mosterdzaad' uurtjes ten volle waard!
Silvie Achten Verandering is goed maar altijd overdrijven...?
Carine Jans  
Alice hingre  
Stefanie Verbist  
br. Mathijssen Jos  
Katrien Slaets  
JEAN-PIERRE DE PAUW Meer en meer wordt onze samenleving er een die haar roots aan het verloochenen is. Na verregaande vrijheden en toegevingen toe te staan bvb. in de geneeskundige sector die het lichamelijke leven niet meer naar waarde weet te schatten, is de overheid nu bezig om het geestelijk leven aan banden te leggen (onder het mom van privatisering). Zij die de plannen met betrekking tot het terugschroeven van het aantal lesuren levensbeschouwing verdedigen, kanten zich tegen (sommige) vormen van godsdienstige impact op onze maatschappij en zien over het hoofd dat in het vak (room-katholieke) godsdienst een thema als burgerschap reeds naar behoren geïntegreerd is. Om een wederzijds contact tussen leerkracht godsdienst en leerlingen gebaseerd op vertrouwen te garanderen, is het nodig voldoende tijd te spenderen om een vruchtbaar gesprek op te bouwen dat leerlingen sterk moet maken op levensbeschouwelijk vlak in een maatschappij waarin stabiliteit, harmonie, eendracht, ... (wat het maatschappelijke vlak betreft), gemoedsrust, levenswijsheid, weerbaarheid, ... (wat het persoonlijke vlak betreft) meer dan ooit onder sterke druk komen te staan. Vroeger werd levensbeschouwelijke opvoeding vooral meegegeven via kanalen van (autochtone) gezinnen. Doorheen de vorige decennia heeft de school deze taak op zich genomen (moeten nemen), niet zelden vanuit de wens van ouders omdat zij erkennen dat scholen daartoe bevoegd en meer bekwaam zijn. Al bij al heeft de overheid de plicht de nodige kanalen te verschaffen om de gezondheid van haar burgers op materieel én geestelijk vlak te garanderen. Anderzijds hebben haar burgers het recht de gezondheid op beider vlakken verschaft te krijgen. Door de huidige gang van zaken verzuimt de overheid haar plicht en ontneemt ze haar burgers het recht.
Etienne De Vuyst  
Magda De Temmerman  
Anoniem  
Anoniem  
Ann Van Hecke  
Waeyaert Lieve  
Anoniem  
De Schrijver Irène  
De Bruycker Jeannine  
Marchand Cyriel  
Nathalie Dries  
Athina Bequoye  
Anoniem Dit vak is even belangrijk Dan de andere vakken Het is heel belangrijk dat de kinderen dit vak krijgen het is er meer dan nodig in deze moeilijke wereld Vele krijgen hier een antwoord op hun vragen van levens wijsheid
peter parmentier  
Hamelrijk Christine  
Houben Tom  
Frieda Van de Broek Laat de kinderen toch aub kennis maken met al het positieve van het christendom. Er zijn al genoeg zelfmoorden bij de jongeren, waarschijnlijk omdat ze teveel leegte ervaren, toch steeds op zoek gaan naar zingeving maar als ze er niets over leren kunnen ze ook de waarde ervan niet leren kennen.
Vander Cruyssen Irene  
De Smet Daniël  
Bieke Koeck Een vermindering van het aantal uren voor levensbeschouwelijke vakken in scholen die onder toezicht staan van erkende instanties en overheid, zal er toe leiden dat er nog minder weerwerk kan geboden worden aan het fundamentalistisch discours dat in sommige Koranscholen gehanteerd wordt. Dat is maar één van de redenen waarom de lesuren van levensbeschouwelijke vakken moeten gekoesterd worden.
Emmers Daisy  
claes martin  
Anoniem  
Depre Maureen Ik steun de leerkrachten die zich inzetten voor het behoud van 2u levensbeschouwelijke vakken.Als je dit wil halveren kan je het nut van een aantal andere vakken ook in twijfel trekken.
Vansteelandt Anne  
Jozef Van Heghe Als de halvering ingevoerd wordt omwille van de moslims wilt dat toch niet zeggen dat ze dat ook moeten doen voor het christendom. Dat is toch de oorsprong en de basis van onze kultuur die volledig bedrijgd wordt door de islam!
Anoniem  
Uyttenhove Karl Nationaal-liberalen hebben net als nationaal-socialisten destijds terecht veel schrik van God.
Steven Drumont  
Guido Elias Ik vind het schrijnend dat een aantal politieke partijen (al dan niet onder druk achter de schermen van logebroeders?) de lessen godsdienst, bij uitbreiding levensbeschouwing, willen halveren en vervangen door een vorm van 'maatschappelijk onderricht' (die zo veronderstel ik hun 'prestaties' voor zover die er al zijn in de kijker moeten plaatsen) of andere vakken. Politici zouden immers best nederig zwijgen op vlak van deze materie in plaats van bemoeizuchtig te zijn, zoals ze zich wel vaker gedragen terwijl ze er zelf weinig van bakken (zie maar een aantal idiote beslissingen de jongste jaren, slecht theater rond Marrakechpact, zakken vullen zoals voor burgers onbegrijpelijke vergoedingen als ze er mee kappen, zwaaien met belerend vingertje waar de bv de groenen erg sterk in zijn, weinig respect betonen voor ouderen en zo kan ik nog een tijdje doorgaan) en zich doorgaans heel erg arrogant gedragen.
Anoniem  
Schuurmans Gerard  
Veerle Gofflo  
Anoniem  
Coorman Michaël Ik beschouw het zo, het moet een voorrecht zijn, om minstens 2 lesuren Godsdienst per week te kunnen onderrichten! Waar gaan wij naar toe zeg! Het kan voor de jeugd soms het verschil maken met kiezen tussen goed en kwaad.
Anoniem  
Jos Gregoire  
Raf Lust  
Weyers Christiane  
Anoniem Geen halvering aub!
Gregoire Jos  
Patrick binneux  
De Schepper Dirk als de ruime meerderheid van Vlamingen kiest voor een katholieke school, is dat ook met de verwachting dat "katholiek" niet louter een etiketje blijft maar de nodige tijd en concrete invulling krijgt op school. Godsdienst is net als geschiedenis geen "nuttigheidsvak" maar draagt daarentegen bij aan de (immateriële) zoektocht naar historische kennis, inzicht en zingeving voor opgroeiende jeugd.
Lydia vandeborg  
Meert Lisa  
Katrien Van Orshoven  
ruben box  
Emine Korkmaz  
Anoniem  
Schoonjans Lou Een mens leeft niet alleen van taal,wiskunde en wetenschappen.Onze maatschappij heeft ook bezieling, mededogen en warmte nodig. Dit komt uitdrukkelijk aanbod in de lessen godsdienst en levensbeschouwing.
Anoniem  
Atayan mehmet  
Thérèse Greefs  
Anoniem de jeugd niet alleen opvoeden tot werkbijen maar plaats voor God reserveren aub !
Daniël Haeve  
Greet Vanbergen  
Maria Broeckhove  
Van Haeken Annie Meer dan ooit hebben onze jongeren nood aan het leren van waarden, en dat kan hun het Godsdienstonderwijs bijbrengen, Zelfs iedereen heeft er nood aan, zodat onze wereld er wat anders kan uit gaan uit zien en meer verdraagzaamheid voor elkaar opbouwt.
Anoniem  
Van Berckelaer Dominique  
Celens maria Ik vind het hoognodig dat in onze maatschappij aandacht wordt gegeven aan zingeving in het leven ! We hebben al te veel mensen die uitvallen in deze overdreven gehaaste en ambitieuze wereld . Laten we hen leren wat meer spirituele grond te vinden !
Anoniem  
Matthias Van Goethem  
Vandenbussche Leontine  
Frederic vanden Dries  
Anoniem  
Anoniem  
Guido Van Begin  
Cools Paul docent KdG  
Liebens Griet Naast wetenschap en techniek is er een grote nood aan vorming van emotionele en spirituele intelligentie. Het levensbeschouwelijk onderzoek vormt jonge mensen in het kritisch denken en zoeken naar betekenissen.
Greet. Er  
Roos Degrieck  
Fyon Patricia  
Bernadette Wauters In deze snel evoluerende samenleving verdwijnen mooie diepere waarden meer en meer.... en als gevolg daarvan ontvreemden mensen aan zichzelf en aan elkaar … Hoeveel mensen zijn niet op zoek naar een echte houvast : naar het zich bemind voelen 'hoe en wie en wat ze ook zijn' … De vakken levensbeschouwing zijn daarbij van onschatbare waarden : daar leren kinderen en jongeren echt 'mens-zijn' : mensen met waardering en respect voor zichzelf, voor de anderen, voor het leven en voor de natuur … Vooral het vak godsdienst is van onschatbare waarde : aanvoelen dat er een God is die van je houdt en steeds met je op weg is … Ervaren dat de Geest je blijft inspireren met wijsheid, inzet, enthousiasme, vreugde …. Vooral de getuigenis van de leerkracht , het samen praten en bidden rond geloof, het eigen leven toetsen aan het evangelie …..het vieren van het geloof …. Wat een meerwaarde in het leven van kinderen en jongeren. Ik zelf ben godsdienstleerkracht met veel inzet, vreugde en bezieling en enthousiasme en de kinderen-jongeren beweren elk jaar terug : godsdienst is ons lievelingsvak : daar mogen we onszelf zijn, daar worden we aanvaard zoals we zijn, daar groeien we naar echt mens-zijn ... en ontdekken we onszelf als iemand die zo waardevol is. De vakken levensbeschouwing zijn zo een meerwaarde in het leven van de jongeren. Ik versta dan ook totaal niet dat men er zo maar aan denkt om die te halveren .... Tot wat wil met onze kinderen opvoeden ? Moeten ze nog wat meer verloren lopen in de chaos van onze maatschappij met presteren, steeds meer en meer en sneller en sneller, moeten ze vervlakken in hun mens-zijn, mogen ze niet meer geloven in een God van liefde en vrede en daar samen rond zoeken ? Moeten ze ook die rijkdom verliezen ? Ik vind dit alles zo belangrijk en waardevol, dat ik mij ook enorm inzet voor catechese op parochiaal vlak voor kinderen en ouders - los van het onderwijs. Maar de rol van het onderwijs is daarin overvangbaar ... en daar zijn twee lesuren zeker voor nodig ....
Ann De Clerck  
Coesens Edwige Levensbeschouwelijke vakken kunnen niet verminderen. Ik durf zelfs zeggen, vermeerder ze want hier vinden leerlingen waarden waarnaar ze kunnen streven. Dit onderricht vraagt tijd want dialoogwerk hoort erbij. Er is zo een enorm groot veld van waardevolle items dat dit een echte verarming zal zijn voor leerlingen en leerkrachten.Laat er genoeg lesuren voor bestaan.
Anoniem  
Monten Kurt  
Anoniem  
Van Agtmael Julie  
Thgomas Piet  
Denise Michiels Normen en waarden meegeven is zó belangrijk. Godsdienst geeft dit en is dus een noodzakelijk vak!
Anoniem  
Lievens Stijn Men wil de lestijden levensbeschouwelijke vakken halveren. Mij niet gelaten. Ik overleef het wel. Maar waar ik me wel oprecht ongerust om maak zijn de jonge mensen die ik dagelijks ontmoet en die steeds meer aanzien worden als eenheidsworsten of burgers die zich vooral moeten inschakelen in een systeem dat ogenschijnlijk democratisch en vrij is, maar dat hen subtiel of minder subtiel duwt in een leven van ongebreidelde competitie - en consumptiedrang, geldbejag, werkijver en hen afzet tegen hen die hier geen deel van mogen, kunnen of willen uitmaken. Een systeem dat neutraliteit hoog in het vaandel draagt, maar dat zelf allesbehalve neutraal is. We worden allemaal herleid tot ondernemers die mits hard werken alles kunnen bereiken. Met falen en opstaan wordt vaak gezegd, maar wees eerlijk. Falen is geen optie! Want dat is altijd je eigen schuld! Ongebreidelde polarisatie (zowel op politiek als levensbeschouwelijk vlak) is een wereldwijd fenomeen dat niet verholpen zal worden door nog meer burgerschap en levensbeschouwelijke neutraliteit. Integendeel zelfs. En juist daarom vind ik de levensbeschouwelijke vakken zo noodzakelijk. Laat ons de diversiteit vieren en koesteren en samen zoeken naar elementen van convergentie zonder afbreuk te doen aan de eigen uniciteit. Beste politiekers, wij zitten al lang niet meer in hokjes te denken, maar zoeken voortdurend naar bruggen, al worden ze nog zo vaak voor onze neus neergehaald. Waar kan en mag er nog tijd gemaakt worden om oprecht op zoek te gaan naar de eigen, unieke wortels en voedingsbronnen met respect en in dialoog met die van andere medemensen? Hier is tijd en ruimte voor nodig, veel tijd en ruimte. Ik pleit hier dus voor een uurtje meer in plaats van minder.
Sandra beerden  
Hans Tant  
Driss Lemkhannet  
Lieve Dewinter  
Anoniem  
Mokhtarmnou Mohamed Ali Vlaamse politici luisteren niet! Luister alstublieft naar de stem van de godsdienstleerkrachten. Luister alstublieft naar de stem van de leerling. Luister alstublieft naar de stem van de ouders. Houden jullie niet van jullie bevolking? In het kader van onderwijs en vorming past er zeker 2 uur godsdienstles per week. Mohamed Ali Mokhtarmnou - Islamleraar secundair onderwijs 2e en 3e graad.
Anoniem  
Jeanine Verbeke  
Paul Vinck  
Anoniem  
Anoniem De jeugd heeft het juist nodig!
Wellens Ralf  
Ceusters Julia  
Ooghe Bart  
Karen Hulstaert  
Fontaine Alexandre Voor mijn eigen leven zijn die twee uurtjes de week veel nuttiger geweest dan Veel andere vakken
Anoniem  
Elke De Bruyckere  
Schildermans josee  
Anoniem  
Yaman Alpaslan  
Segers Johan Ik ben zelf geen leraar Rooms Katholieke godsdienst, maar Jezus Christus is de allerbeste leraar
Ruijpers Eduard Godsdienstvrijheid is een grondrecht! Wat is de toekomst van een maatschappij die dit weggooit!
Jozef Boden  
Steven Decoster Jarenlang als leerkracht aardrijkskunde samengewerkt met enthousiaste collega's godsdienst voor het organiseren van een jaarlijkse driedaagse bezinning/excursie in 6TSO. Ik heb daar zelf mogen ondervinden dat het vak "godsdienst" zeker een meerwaarde is voor deze leerlingen, én dat voor deze collega's hun opdracht een echte roeping is! Aan de politici, geef a.u.b. deze collega's het respect dat ze verdienen. Geef a.u.b. aan leerlingen verder de mogelijkheid om de meerwaarde, die een volwaardig vak godsdienst biedt, te ervaren.
Laton Silke  
Anoniem  
Anoniem  
Van Iseghem Marc  
Steven Peters Hoe verwachten we dan de verschillende gemeenschappen elkaar nog gaan kennen en leren omgaan met elkaar als we in het onderwijs geen plaats meer bieden om de verscheidenheid in onze samenleving te onderwijzen? Het is nu al moeilijk genoeg en nu gaat men door de afschaffing de verschillende gemeenschappen in ons land nog meer van elkaar vervreemden. Nog minder verdraagzaamheid... is het onderwijzen van levensbeschouwing geen onderdeel van de "verlichting" waar wij als westerlingen graag naar verwijzen? We keren precies terug naar de Middeleeuwen... Goed bezig.
Willem Aerts  
Pakize Arzoglu  
Soetkin Godderis levensnoodzakelijk in de vorming van zelfbewuste persoonlijkheden!
Posen Tijs De Christelijke waarden zijn voor gelovigen, die vroeger met meer waren dan nu, steeds een bindende factor geweest voor een maatschappij die, nu meer dan vroeger, nood heeft aan een leidraad die aangeeft wat goed is en wat niet goed is. Die waarden en tradities trouw blijven en doorgeven aan onze jeugd is cruciaal voor een steeds meer verbrokkelende maatschappij waar iedereen vooral geïnteresseerd lijkt in zijn of haar eigen weg zonder veel rekening te houden met het algemeen belang. Een algemeen belang dat dankzij de christelijke waarden duidelijker na te streven is net omdat deze waarden dat belang dienen. Een kind heeft de kennis opgedaan in de godsdienstles nodig om sterk in de maatschappij te staan. Welke les kan trouwens mooier zijn dan die waarin een kind levenswijsheid vergaart uit een parabel?
Barbry Nele  
Pieter-Jan Couck  
Divens Tinnie  
Anoniem  
Wouters Raymond  
Ann Van Canegem Twee uur per week is echt al een minimum. Hoe ouder ik wordt, hoe meer ik besef dat wij een maatschappij mee vormen in sociale vaardigheden, medemenselijkheid en heel veel omtrent waarden. Er moet meer zijn dan alleen cijfers en letters. Kijk aub verder dan vandaag of volgende week, ook verder dan de kosten. Onderwijs - en zeker de LB vakken - is een instantie die heel veel doet en kan doen om een ander spoor te trekken in de harten van mensen, in de maatschappij van morgen.
Anoniem Ik zou zeggen: mensen lees alle reacties en durf toe te geven dat het gezond verstand dreigt te worden verloren in deze maatschappij. Uit het stemgedrag kan men dit ook afleiden, extremisme ten top! Waar moet het naartoe met onze maatschappij, indien men de opvoeding ook op losse schroeven wil gooien!
Thieu Sijbers  
Sarah engels  
Anoniem ik vraag me af waartoe dit leidt, minder uren katholiek onderwijs terwijl er in het Brusselse meer Koranscholen zijn. salafistische koranscholen waar reeds heel jonge kinderen naartoe gaan. ik hou mijn hart vast.
Anoniem  
Hilde Vliegen  
le roy marijke  
Fourneaux Natascha  
Van Aken Mathias Twee uur écht katholieke godsdienst a.u.b., geen wollig sociologisch en relativistisch geblaat en vergelijkende godsdienststudies in de klas, zoals al decennia het geval is. Dat schaft u beter helemaal af.
Anoniem  
Bauwens José  
Sien Vergracht  
Raf Smet  
Deceuninck christine  
Vliers Anne Marie  
Rosane Van Wymelbeke  
Pottie Trees  
Steven Roelandts  
Annelies Vienne  
Kim Verwimp  
DE VLIEGER JENNY  
Anoniem  
Katty Moeykens  
Anné Cecile  
Guido Verstraeten LEF is een atheïstisch pakket verpakt in burgerschap van de Verlichting. Dat laatste heeft geleid tot de grootste genocide tussen 1933 en 1945. Men hanteerde een " neutraal globaal wetenschappelijke industriele werkwijze" Intussen organiseerde de overheid walpurgisnachten en zonnewende- feesten.
dirk claeys het is belangrijk ten minste kennis te hebben van het geloof
Anoniem  
Vincent Kemme God bestaat, dames en heren, is liefde en waarheid, en heeft zich geopenbaard. Dat moét de schoolgaande jeugd uitgelegd worden. Anders belanden we in de chaos. Twee uur per week is een minimum. Niet aan knibbelen!
Vermeulen Veeoniek  
Anoniem  
Aileen van Sinkel  
Monique Niesten  
Mortelmans Marleen De eigenheid van onze eigen mensen en ons geloof mag precies niet meer geuit worden. Ik vind het zo jammer dat niks nog mag blijven zoals het was. Dit zijn nog eens uren waar we kunnen stil staan bij het leven, het goede en het slechte. Alles moet prestatie zijn. Zin in leren zin in leven. Maar nadenken over het leven mag dus niet meer. Het Katholiek geloof is een zo vergevend gezind geloof dat we onszelf aan het verliezen zijn in het schikken naar anderen.
Van den Branden Stef  
Anoniem  
Katelien Van Genechten  
De Feyter Luc  
Anoniem  
Denys Hilde Ik vind het een vereiste van 2 uur godsdienst per week
DE RECHTER ANDRE  
Haesendonck Gilberte ( dochter der Liefde van Vincent de Paul.) Zelf 39 jaar godsdienstlerares geweest, ik heb de jeugd zien groeien in diepgang en in echte menswording. Ze kwamen graag naar de les en werkten zeer goed mee, ze vroegen zelfs naar méér. Ik heb met verschillende jongens en meisjes nog contacten, enkelen komen zelfs 3 maal per jaar naar verdiepingsweek'ends, we vieren weldra ons 85ste W.E. Schaft dat één uur ZEKER NIET AF, of onze wereld wordt minder mooi en minder vreugdevol. Kies voor een mooie jeugd en een hoopvol volk. Dank. Gilberte Haesendonck
Verslyppe Jana  
Bert damman  
Put Heidi  
Deruwe Pieter Als we jonge mensen niet leren stilstaan bij het leven, dan valt de wereld stil. Als jonge mensen stilstaan bij het leven, dan krijgt de wereld vaart.
Anoniem  
Kadija  
Wychuyse Olivier  
Anoniem  
Gils Maarten  
Else Jansen  
Lapierre Paul  
Ankie Brugge  
Natalie Marijnissen  
Loes Heylen  
Va'denbergje  
Woets Philip  
Katleen Vermeulen Bij onze politici is het ‘decadentie troef’! Geld, macht en eigenbelang zijn hun enige waarden. Respect, zingeving, engagement... speelt geen enkele rol, wie het hardst roept wint! Het is dan ook zeer belangrijk om onze jongeren de christelijke waarden te leren kennen en implementeren in hun manier van zijn en samenleven met anderen! Dan pas kunnen we vertrouwen op een goede toekomst voor onze maatschappij! 2 Lestijden is hiervoor een absoluut minimum!!!!
Anoniem Enkel een overtuiging en geloof zorgt ervoor dat iemand een eigen mening over de samenleving vormt.
Anoniem  
Lauwerys Marie Josee  
Anoniem  
Anoniem  
Evaggelos Kostopoulos  
Steeman Nele  
Va'denberghe Eva Mijn ervaring is dat kinderen met 'het anders zijn' leren omgaan doordat wij de eigen levensbeschouwing apart mogen beleven en af en toe aan elkaar vertellen wat we in onze klas doen. Onbekend is onbemind. Ook merk ik dat de christelijke cultuur meer en meer verdwijnt in ons land. De ouders hebben vaak geen tijd of vinden het niet meer zo belangrijk om hier nog aandacht aan te besteden. In de vakken levensbeschouwing worden waarden en normen aangeleerd. Ik hoop ten volle dat deze met het verdwijnen van de levensbeschouwelijke vakken ook niet gaan verwaarloosd worden... Want ik was zelf leerkracht en uit tijdsnood vielen uurtjes leefsleutels vaak weg en kwam dit vaak op de laatste plaats 'als er nog wat tijd over was...' Toch zijn goede waarden en normen meegeven uiterst belangrijk in een diverse en uitdagende maatschappij.
DE BLOCK NICOLE - VOORZITTER MARKANTE DIALOGEN MARKANT VZW - REGIO GENT  
Annick Schmitz  
Schaffels Franciscus Geradus Petrus Maria  
Anoniem  
Janssens Diane  
Sarah  
Céline Verdubbelen ! Noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan!!!
Loyens denise  
Verheyen Maria  
Fernand De Greef Volledig akkoord.
Tessa Santens  
Kemerlinckx Ine  
Schroé An  
anne maurien  
Gert Van Hasselt  
Ettarahi Laila De mens heeft ook spirituele kant die net als de lichamelijke kant, gevoed dient te worden op de JUISTE manier. Die juiste manier kan enkel door het onderwijs aangeboden worden. Schaft men deze vakken af of zet men de eerste stap daartoe door deze uren te halveren, dan dreigen jongeren en kinderen deze spirituele invulling elders te gaan zoeken in meer extreme kringen buiten school. Door deze vakken in het onderwijs aan te bieden heeft men controle en weet men wat deze jongeren en kinderen aangeleerd krijgen. Juist om polarisering en extreme gedachtengoed tegen te gaan, moet levensbeschouwing op de schoolbanken blijven!
Carine Caenepenne Godsdienst schrappen of vervangen door een zogenaamd neutraal vak, ontneemt mij en mijn leerlingen het fundamentele recht om te zijn wie we zijn. Ik vraag me af waar dit verhaal eindigt. Een onvrije samenleving die gaandeweg haar grondvesten kwijtspeelt.
P. Verheijen  
Deckers Hake  
Patrick Forton  
Carolien Moons Ik heb een master taal- en letterkunde, een lerarenopleiding Nederlands-geschiedenis en ik geef al twee jaar voltijds geschiedenis en godsdienstleer in de eerste graad. Dit jaar begin ik aan mijn omleiding om volwaardig godsdienstleerkracht te worden. Ik ben 26 en ik kies er uit vrije wil voor om dit te doen. Lesgeven is mijn passie: ik hou van geschiedenis en ik hou van talen, maar in geen enkele van die lessen heb ik zo het gevoel dat ik een verschil kan maken als in de godsdienstlessen. Tijdens deze lessen creëer ik een band met mijn leerlingen die veel langer dan een schooljaar duurt. Levensbeschouwelijke vakken laten verdwijnen of zelfs halveren betekent voor mij de keuze maken om niet meer te investeren in het mentale welzijn van de leerlingen, in het creëren van een bewustzijn op jonge leeftijd om te leren hoe we in deze moderne maatschappij met elkaar door het leven kunnen gaan. Godsdienstleer is veel meer dan God, Jezus en de Bijbel: het is de leerlingen de kans geven om in een leeromgeving dat nog altijd gericht is op presteren, ook eens naar zichzelf te kijken en stil te staan bij de belangrijke dingen in het leven die er écht toe doen.
VAN NIEUWENHOVE Ludwina  
Makelberge Roland Het christendom is van oudsher de aanzet en de basis van ons het onderwijs in het algemeen en de vorming van een respectvolle gemeenschap in het bijzonder. Het halveren van de bedoelde lestijden is een zoveelste verloochening van de genoemde realiteit.
Van Doninck Veerle  
Luk Mortelmans  
Anoniem  
Van Soom Willy  
Hugo Van Assche  
karel en lief vanspringel-vandecruys  
Karen Vandebroek  
Geert Leenknecht  
Filip Noël  
Tackaert Carla  
Anoniem  
Lowagie Renaat  
Roland Hemeryck.  
Demuynck Ann  
Martijn Ariën  
de Kezel Luc Mogen we alstublieft nog zelf kiezen welke vakken en lessen onze kinderen en kleinkinderen krijgen? Wat blijft er uiteindelijk nog over? Onze eigen godsdienst, cultuur, normen en waarden... dat is heel belangrijk. Dit is onze beschaving en onze cultuur, en daarvoor mogen en moeten we blijven opkomen. Van harte.
Rijcken Felix Jongeren hebben nood aan diepgang, zingeving, inzicht en kennis van Gods woord, het evangelie en vragen Jezus beter nog te 'leren' kennen als de enige bron en kracht tot vrede en geluk van alle mensen en dit reeds 2000 jaar.: Christus Zoon van de levende God. Twee uren godsdienst R.K. bewijst een grote dienst aan de hedendaagse jongeren op zoek naar een leven van liefde, gerechtigheid en vreugde.
Solange Bastanie Christelijke waarden en normen zijn de bakermat van onze omgangsvorm met elkaar gedurende minstens de afgelopen 2 eeuwen in onze contreien. De mens verandert, de samenleving ook, ... Maar dat de weinige plaats dat er nu al is ( 2 lesuren) nog meer zou worden ingeperkt is ongehoord. R-K godsdienst heeft ook zijn recht op zijn/haar plek in deze interculturele samenleving ! Politiekers van de Christelijke partij CD &V: VERRAAD UW TROUWSTE KIEZERS NIET ! Jullie tekenen jullie ondergang/ nog zwaardere verliezen hiermee. Ook zal het de N-VA kiezers kosten gezien 'Vlaams' en ' Katholiek/ Christelijk 'nog steeds verbonden is bij een substantieel deel van jullie kiespubliek. !!!Vergis je daar niet in!!! Met andere woorden: HANDEN AF VAN DE GODSDIENSTUREN!!!
Heydens Eilish  
Dorien Roijakkers  
Marc Boulanger  
Anoniem  
Anoniem Volledig akkoord!
Erika Cleynen  
Blockeel Dirk  
De Witte Lieve Dit betekent een verarming en een 'zachte manier' om te beknibbelen in Christelijke waarden en overtuigingen. Jongeren moeten de kans krijgen goede keuzes te maken. Wat ontzegt men hierdoor aan jongeren ?
Anoniem  
Greta Van Overtveldt  
Anckaert Antoon Het is hoognodig dat de jeugd de liefdesboodschap van Christus duidelijk uitgelegd wordt. Dat vraagt meer tijd dan een uur in de week. Daarbij is het getuigenis van de leerkracht belangrijk. Zij kunnen inspireren, door hun houding en gedrag, hoe mensen op vandaag de Bijbel op hun leven kunnen leggen.
Brigitte Monbaliu  
Anoniem  
Jaco Vankelecom  
Schotsmans Paul  
Daniël Verelst  
Anoniem  
Warlop ine  
Van den Bossche Nicole  
Mia Thielemans Dat ons onderwijs aan kwaliteit zou inboeten is zeker niet de schuld van de godsdienstleerkrachten., maar van de exacte vakken zoals Nederlands, ... Kwantiteit aan hun geven, ten koste van godsdienstleerkrachten die hun best doen om het belang van het " niet- exacte" in deze oog zo meetbare wereld, te laten inzien, zou dan ook COMPLEET fout zijn. Neem liever die leerplannen eens onder de loep, dan een vak dat net een nieuw leerplan op basis van 2 lesuren heeft geschreven. Een echte schande en kaakslag voor de godsdienstleerkrachten die hiervoor reeds hun best hebben gedaan ! Schaam u politiekers/ regering Jambon ! Mijn stem zijn jullie kwijt indien dit er van komt " traditionele" partijen.
Monique Engels  
De Boeck Simon  
Mrabet bouchra  
Verbeke Nicole  
Berenice Coppers  
Ben fkih Hamdan Iman Islamles en elke levensbeschouwing zijn verbonden met de ziel, groei en ontwikkeling v elk kind, dus extreem nodig in deze samenleving waar verbondenheid en diversiteit jammer genoeg niet altijd de bovenhand krijgt. Mvg, Iman Ben Fkih Hamdan
Anoniem  
Sabine Smet  
Anoniem  
Najat zarioh  
Roland Vandaele Men mag levensbeschouwing en godsdienst niet vervangen door andere vakken , die onmiddellijk groter nut zouden hebben. De mens leeft niet van brood alleen. Spiritueel een weg zoeken tilt de mens Pas op een hoger niveau.
Melissa thiébaut  
Stubbe Katherine  
Assadi Slaoui Rajae Wij zijn juist heel fier om Belg te zijn en in Belgie te wonen dankzij deze godsdienstvrijheid, vooral in de scholen. Kom aub hier niet aan!!
Requin Philippe  
Kennis Nancy  
Ellen Honee  
Anoniem  
Ann Blontrock  
Anoniem  
Rotsaert Johan  
De Weer Mia  
PEETERS Marcel, scheutist Wat in verband de zogenaamde "canon".... ? Wat we momenteel hebben aan de sociale bijstand voor de bevolking in onze Vlaamse gemeenschap is dat niet een erfgoed van de christelijke achtergrond?
Hanane benhadach  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Bait Soumia  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Dieter Berton  
Farrah mrabet  
Marianne De Pauw  
Anoniem  
Anoniem Moge Allah jou helpen
Waegemans André 1- Het christelijk (katholiek) geloof heeft Europa gemaakt. 2- Levensbeschouwelijk onderwijs is de sluitsteen van elke opvoeding naar de ontwikkeling van maatschappelijke en sociale volwassenheid. Het kan niet vervangen worden door weet- en doevakken
Anoniem Ik ben leerkracht van de protestants-evangelische godsdienst en ik pleit ervoor dat er 2 uur behouden blijft voor de vakken levensbeschouwing.
Lemmens Bart Waar is men in 'godsnaam' mee bezig?
Van Bael Diana In onze maatschappij draait alles rond kennis, geld en macht. Mensen denken dat ze God noch gebod nodig hebben.Waarden en normen vervagen. Het uiterlijk is een miljarden business geworden: botox en plastische chirurgie zijn schering en inslag en ze maken van de mens een soort eenheidsworst. De maatschappij spiegelt ons dit alles voor als het ultieme geluk. De mens leeft niet van brood alleen, lezen we in de bijbel. Maar nog nooit werd er zo weinig aandacht besteed aan het innerlijke. Nog nooit was er zoveel egoisme, agressie, eenzaamheid en depressiviteit. Echt geluk vind je immers alleen in je hart: blij zijn met kleine dingen, respect voor jezelf, respect voor anderen en eerbied voor God en alles wat Hij ons gegeven heeft, zijn hiervoor nodig. Door halvering van de lessen godsdienst worden zulke dingen als onbelangrijk bestempeld en kunnen ze onvoldoende aan bod komen. Als de school dit niet voldoende meer kan aanbieden, waar kan het dan wel. We moeten zorg dragen voor onze kinderen en hen ervan bewust maken hoe ze kunnen kiezen om zichzelf te zijn en om uit te groeien tot een gelukkige volwassene.
Anoniem  
Anoniem  
Bart Beeckmans  
Anoniem  
Simonne Joossen  
Klaas Vangilbergen  
YASMINA AJJAJI  
Anoniem  
Anoniem  
Phlips Marc  
Marc Phlips  
Sien De Smet  
Anoniem De lessen zouden niet mogen halveren!!! Wat een bul shit
Anoniem  
Anoniem  
Lief van dun  
Verlaeckt Elisabeth  
Sonia Vandendriessche  
Meremans Thys  
W. Dingemans De loge aan het werk.
J. Ooghe  
Anoniem  
Jef Verhaegen  
Mgr Bert Vanbuel sdb Het is evident dat deze uren godsdienst beantwoorden aan een reële situatie van de vele school die goed functioneren vanuit een christelijke overtuiging. Geen reden om dit overboord te gooien. Een kwestie van respect ook voor zovele scholen vanuit christelijke levensbeschouwing. + Bert Vanbuel
Ringoet Anaïs  
Anoniem  
Eylenbosch Charlie Moeten de leerkrachten godsdienst van vandaag om geschakeld worden naar politieagenten over enkele jaren? De wortels van onze Vlaamse waarden moeten verankerd blijven in de christelijke waarden. Dat moet onze identiteit zijn
Hilde Van den Broeck Twee uur godsdienst: inspiratie en voeding via levendig onderwijs aangereikt krijgen. Versterken van je eigen religieuze gevoel en van de interreligieuze competenties. Dat betekent op termijn meer respect en solidariteit in onze maatschappij!
Anoniem  
Walter De Jonghe  
Lea Van Gijzeghem Met 28 zelfmoordpogingen per dag is het crimineel om de vraag te stellen of levensbeschouwing overbodig is. Wij hebben net meer zingeving, meer duiding, meer zelfkritisch bevragen en (be-)antwoorden in onze zoektocht naar zin in deze wereld nodig.
Daniel Peleman  
Kris Van den Bossche  
Van Rompay Jos  
Houben Kris  
Veerle herpelinck  
Elza François Waar staat die christelijke volkspartij nog voor in onze samenleving. Ben diep teleur gesteld in de partij .
Maaike Reynders In onze materialistische maatschappij kan schept godsdienstles een positief evenwicht.
Veronique Verplancke  
Verreth Veerle  
Algoet Guy Jammer dat men zoiets op de schop wil zetten. Maar gaat onze Vlaamse identiteit naartoe? Hoe is het mogelijk!
De Cnop Bernadette  
Carlo Loots  
Anoniem Een "traag" vak is in het onderwijs essentieel.
Anoniem  
Dirk Bernaerts Mezelf situeer ik me eerder in atheïstische hoek, heb mijn onderwijs uitsluitend in katholieke scholen gekregen. Door mijn beroep (sociale sector, bibliotheeksector) kwam ik geregeld in aanraking met een divers gedachtengoed en verschillende, uiteenlopende stromingen. Die verschillen hebben mijn kijk op de grote wereld en mijn eigen klein wereldje zeer zeker verruimd. Ik heb diversiteit in alle aspecten van onze samenleving altijd als een ferme meerwaarde ervaren. Het zou daarom goed zijn dat vanuit het onderwijs er voldoende ruimte wordt geboden aan alle levensbeschouwelijke vakken. In tijden van YouTube en bedenkelijke nieuwssites kan het niet slecht zijn jonge geesten te voeden met thema's waarover kan worden nagedacht en gediscussiëerd. Een onderwijsomgeving lijkt mij een ideale plek.
De Coninck Cecile Onze jeugd heeft nood aan terug een degelijke kennis van ons christelijk geloof en initiatie daarin, daarom sta ik achter de vraag van de leerkrachten 2 uur r.k. godsdienst te behouden.
Daenekindt Arthur Met al die veranderingen in het onderwijs is er voortdurend achteruitgang!!!
Carl Goris On-aanvaardbaar !
Kamiel de Witte  
De Witte Kamiel  
Tim Lagae  
Anoniem  
Tim Lagae  
Goethals Leen  
BENOITMarc De strijd van de vrijzinnigen gaat verder. De piloten in de kabine van de rechtse partijen. Als gewezen voorzitten van de Christen-Democratenb vaan Europa kan ik dit niet laten gebeuren.
Boucquillon Eric  
Anoniem  
Annemie Roose  
Van Merris Marie-Jeanne  
Romain Serruys Ieder mens heeft recht o de BLIJDE BOODSCHAP
Anoniem  
Geeraerts Myriam  
Anne-Marie prins  
Van Hoof Yvonne Willen de voorstanders van deze halvering hun verborgen agenda ook kenbaar maken a.u.b. Naar mijn mening zal dat de opvoeding GEEN goed doen, integendeel.
Mortier Veerle  
Bax Ben  
Sara De Meulenaere  
Danny Leysen Politici van divers 'pluimage' hebben steeds de mond vol van 'onze' Europese waarden. Daarbij kan niet voorbij worden gegaan aan het feit dat deze waarden en normen grotendeels hun oorsprong vinden in ons (christelijk) geloof. Het is een spijtige zaak dat men geloof en zich uiten als gelovige meer en meer wil verbannen naar de huiskamer. Als we onze jeugd en degelijke en onderbouwde levensbeschouwing willen aanreiken, dan moeten daartoe de middelen worden voorzien, of hebben de heren politici liever dat onze jeugd hun normen en waarden (en voorbeelden) gaan zoeken op sociale media à là twitter, instagram etc. (niet bepaald 'zaligmakend'). Hopelijk hebben ze dan voldoende kritische zin mee gekregen. ik steun daarom de oproep van onze godsdienstleerkrachten.
Van Leuven Chris  
Anoniem  
Jean Louis De Vleeschauwer  
Linda Kinders  
Hardenne Inez  
Inge Neefs  
Michiels Frans, diaken op rust  
Anoniem  
Nele Bronckaers  
Verbeiren Anne  
Anoniem  
Van Eemeren Nathalie  
andré vanclooster In een tijd waar zoveel jongeren zoeken naar zin mag je niet raken aan het vak godsdienst!
Carone Bamps Deze twee uren zijn nodig! Nu meer dan ooit.
Schaubroeck Rudy  
Anoniem  
Lode Robben  
Wolthuizen Chonja Ik ben zelf leerkracht protestantse godsdienst in het lager onderwijs. Twee uur per week is al nipt. Een uur per week is niet te doen.
Emiel Goris  
Anoniem /
Anoniem Beste politiekers, hou jullie bezig met andere noodzakelijke dingen!!!!!!!
Anoniem  
Leo Ecker  
Dingenen Linda  
Theo Hendriks  
Anoniem Schandalig en een schaamte voor de maatschappij!!!!!
Ann Wijckmans  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Schandalig en een schaamte voor de maatschappij!!!!!
Kristien Cremie, leerkracht Protestants-evangelische godsdienst  
Gryson Els  
Anoniem  
Van Neygen Maria  
De Greef Liesbet  
Herinckx Lisette  
Anoniem  
Hoeykens Maria Levensbeschouwing als teken van zingeving in een wereld waar men steeds meer vergeet een meerwaarde toe te voegen aan het leven. Als tegen gewicht tegen oppervlakkigheid en vluchtigheid. Om sterker te sterker te staan in het leven. Om in te zien dat een mens niet alleen is. Omdat de mens op zich niet boven alles staat maar een deel is van een groter geheel geïnspireerd en gevoed door Iets Hoger.
Guypen Hilde Voor de toekomst van onze Vlaamse samenleving!!! Een meerwaarde!!!!
Katrien Leys  
Dieleman, Marjan  
Anoniem  
De Ridder Jozef  
Coppens Luc  
Anoniem  
Anoniem  
Gerda Massoels  
Vanlook Lutgarde  
Erwin Van Minsel Gezien de tendenzen in onze huidige maatschappij is er, mijn inziens, eerder een grote nood aan een uitbreiding van levensbeschouwelijke vakken.
Nadia El Ajaji  
Anoniem  
Leila Ajjaji  
Anoniem  
El Achraki Mohamed  
Greet Vermeiren  
Rita Rebry  
Kitty baeck  
Van der Auwera Liesel  
Kerremans Julien Eigen cultuur en religie niet degraderen!
Anoniem  
Stijn Decelle  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Vanessa Matthyssen  
Geert Fostier  
Gerain Herman  
FOSTIER Hubert  
Claus Veerle Ik heb zo veel voldoening om in een klas 2 uren godsdienst te geven! Waarom? Leerlingen hebben nood aan een emotionele, spirituele, verrijkende uitlaatklep. Leerlingen hebben in mijn lessen een geluksgevoel en ik ook:-)
Anoniem Ik vind dit een zeer spijtig voorstel...
Cuppens Alda  
Anoniem  
mertens francine  
De Leu Greta  
Anoniem  
Anoniem  
Cakici Irfan Deze 2 lesuren kunnen een berg van verschil uitmaken voor 1000 den leerlingen/studenten. In deze tijd vol onzekerheden, zijn deze 2 lestijden de beste geneesmiddel. Vandaar deze 2 lestijden behouden aub !
Anoniem  
Anoniem  
Baes Catherine  
Anoniem  
Stefaan Waegemans  
Laurentius Amber  
Emmanuelle Monseur  
Anoniem  
Alaerts Machteld  
Anoniem  
appelmans ghislaine  
Chantal de Smet-Lambert  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Hellemans Wilfried Als onderwijzer op rust getuig ik dat ik graag en enthousiast godsdienstonderwijs heb gegeven, elke dag een half uur. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van dat onderwijs, als het gedragen wordt door iemand die beleeft wat hij/zij onderricht. Daarom steun ik mijn collega's in hun ijver om het behoud van twee uur lesuren per week.
Desmet Anja Mijn leerlingen willen zelfs meer dan twee uren per week! Heel zinvol voor hen zeggen ze.
Ludwig Van de Voorde  
Anoniem  
Allaert Joran  
Seminck Els  
Roels Michiel  
Beysen Maria  
gijsen minne  
Bieke Deveeuw  
Vermoesen Ingeborg  
De Wolf Hubert  
Buysse Evelyne  
Ludwig Junius  
Anoniem  
Storms Jazz  
Sarah Van den bossche  
Heijnssens Sylvie  
Edward genoe  
Vanderstichele Evelien  
Anoniem  
Bucsan Dieter  
Anoniem  
Anoniem  
Derudder Robbe  
Anoniem  
Elias Ahaddour  
Debonnet Guido Twee uren godsdienst geven de kans om echt in dialoog te gaan met jongeren rond existentiële en zingevingsvragen vanuit evangelisch perspectief. Deze kans tot menswording neem je onze jongeren niet af. Ze hebben nood aan houvast, ook op dat vlak.
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Dewulf Jordy  
Bodein Joshua  
Deloof Bruno  
Anoniem  
Stitou Mansour  
Van Utterbeeck Amélia  
Anoniem  
Velle Chayenne  
Joshua Vansteenhuyse  
Anoniem Ik vind het zeker en vast zinvol om de 2u godsdienst te behouden! Het is echter een vak die ons leert denken! Daarnaast kan men zich bezinnen en ben ik ervan overtuigt dat de traditie moet voortgezet worden!
Anoniem  
Wouters Carl  
Catteuw Christofe  
Jef De Pauw  
Christoph Lintermans  
Steve Weemaels  
Roggeman Lies  
Julien pauwels  
louisette Schaukens  
Nijst Vital  
Anoniem  
Vanstappen Dirk  
Van Cutsem Griet  
Bellen Brigitte  
De Clippeleer Hilde  
Dirk Peeters  
Anoniem  
Anoniem  
Bob Wuyts Recht op volwaardig kennisoverdracht R-K godsdienst voor de jonge mensen ! Ze zijn immers de toekomst!
Lieve teirbrood  
de smedt andré  
Suzanne Wuyts Stop met het saboteren van de eigenheid/ rijkheid van de levensbeschouwelijke vakken. Leerlingen vinden dit wel degelijk waardevol!
Anoniem  
Sariuzum Hatice  
Callebaut pzter als niet leraar zijnde zijn de reacties van velen heel boeiend en interessant om lezen. Als arts kan ik maar onderschrijven dat handvatten om om te gaan met existentiële vragen en moeilijkheden zeker meer moeten aan bod komen. Zoveel klachten en ziekten hebben te maken met een gebrek daaraan. En het vak godsdienst heeft veel meer aan te bieden dan al die neutrale, pseudo- wetenschappelijke en partiële levensbeschouwingen en ethiek. Is Jezus niet de weg,de waarheid en het Leven , zoveel rijker en boeiender dan wat vermoedelijk aangeboden wordt in dit LEF uurtje?
katelijne dessein  
Femke Forger  
Anoniem  
Vervisch Tanja  
Man's Frieda De lesuren mogen niet gehalveerd worden. Levenswijsheid als deze mag zomaar verdwijnen.
Josée Jost  
COUCKE Véronique  
Jo Pierson  
Cocquyt Blanche en Bernadette  
Anoniem  
Liagre Maarten  
KIEBOOMS Damiaan  
Anoniem  
Evelien Verlinden Als we onze leerlingen nog enige normen en waarden willen bijbrengen. Mag en kan het vak godsdienst niet gehalveerd worden. Waarom heet het per slot van rekening nog een katholieke school als je aan het katholieke gaat liggen sleutelen?
Ulla Hollebeke  
Cindy Cottens  
van de Moere Mariette Wat het hart vandaag weet, zal het morgen begrijpen, dat halveren van de lestijden levensbeschouwelijke vakken, niet kan! Laat onze jeugd niet ten prooi vallen aan wolven in schapenvacht, die enkel een totale vernietiging voor oog hebben van God en de Kerk in ieder mensenleven.De geestelijke strijd voor een nieuwe wereldorde is volop aan de gang, dat Belgiê uiteindelijk kleur bekend was te verwachten, maar onaanvaardbaar !
Wim simons  
thérèse leysen Vele jongeren zijn doelloos, hebben geen houvast. In het onderwijs zijn wij verplicht hen vaste bakens, vaste waarden aan te bieden. Scholen moeten jonge mensen opvoeden tot mensen die niet oppervlakkig leven, maar willen mee werken aan een betere wereld. Vroeg of laat zullen die jongeren geconfronteerd worden met de grote levensvragen : vanwaar komen wij, waar gaan wij naar toe. In het katholieke onderwijs haalt men de inspiratie en de antwoorden uit het evangelie. Het zijn die vaste bakens die jongeren nodig hebben. Zij kunnen zich hiertegen verzetten of het zich eigen maken in hun weg naar volwassenheid.
Dehondt Miguel  
René Steegmans  
Anoniem  
Marlon Porreye Hadden een topleerkracht godsdienst indertijd. Het hoeft niet altijd om geloof te gaan maar om de verhalen erachter. De manier hoe we moeten samenleven met elkaar en hoe elkaar te begrijpen. Schaf dit vak niet af!
Kris De Winter  
Reynaert Christian  
Anoniem  
Frans Damen  
Mestrom Marion  
Loriaux Gérard  
De Pauw Michael  
Conny Berghmans Wij zijn leerkrachten r.-k. godsdienst die gaan voor hun vak. We doen dat met enthousiasme en competentie. We zijn overtuigd van de meerwaarde van ons vak: zowel voor de ontwikkeling van onze leerlingen als voor de toekomst van onze Vlaamse samenleving. Het leerplan r.-k. godsdienst is ons handvest. We onderhouden de beste relaties met onze collega’s van andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Om pedagogisch een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen, hebben wij twee lesuren per week nodig. Met groeiende verbazing en ontgoocheling volgen we het lopende debat in de media. Wij voelen ons verwant met verschillende politieke families. Daarom roepen we onze Vlaamse politici op om hun kop niet in het zand te steken. In de klas kunnen wij dat ook niet.
Vanacker Rhode  
Hardt Bruno  
Marleen Vanhassel  
Anoniem  
Anoniem  
Albrecht Goorts  
Joseph Stassen  
Roeland Goorts  
Denise van Goethem  
Rita Acx  
Annie Deschuytter  
Dominique Verstichel  
Wagemans Roland  
Kristien Schets  
Pedrycz  
Hilde Van de Voorde  
Philippe Mertens, pr.  
Anoniem  
Ans Van Severen  
Denil Lieve  
Wissels Sonja Levensbeschouwelijke vakken blijven zeer belangrijk in het onderwijs! In het BaO krijgen wij 2 lestijden voor godsdienst per groep, terwijl wij 3 lestijden moeten geven. Het derde lesuur moeten wij steeds uit het lestijdenpakket halen. Waarom moet het altijd zo ingewikkeld zijn, geef gewoon 3 lesrijden en wij zullen wel zorgen dat ze worden ingevuld. In het SO blijft het even belangrijk als niet nog belangrijker dat er levensbeschouwelijke vakken worden gegeven!
Jean Marie Camerlynck Dit kan toch niet deze lessen afschaffen terwijl het moslims toelaat hun wil op te dringen in de landen waar ze zich vestigen en ons gaan docteren hoe wij ons moeten kleden en gedragen dit is pure discriminatie
Darlene Heymans  
Anoniem  
Laure Vanfleteren  
Jos Vandenplas  
Vandorpe Carlos  
Delaruelle  
Anoniem  
Brusselle lieve  
Bert Van de Walle  
Couck Jeanne  
Anoniem  
Van Maldergem Fien  
Anoniem  
Lambert Thérèse  
Anoniem  
Nadia Van Hoecke  
Danny Van Braband Normen en waarden zijn het allerbelangrijkst. Ze bepalen wie ze zijn als mens. Het overbrengen van normen en waarden is misschien wel de belangrijkste taak bij het opvoeden van kinderen. Ik denk dat ouders en scholen daarin een centrale rol spelen.
Anoniem  
Van de Voorde Willy  
Van Wonterghem Dirk  
Maria Alonso Pérez-Villanueva  
Jos Claes, sdb  
Anoniem #freeanja
Anoniem  
De Backer Elza  
Meert Wilfried sdb Jonge mensen zijn meer en meer op zoek naar zingeving in deze tijd. Als we de godsdienstlessen schrappen, waar gaan onze jonge mensen nog kunnen nadenken over religie. Er zijn zoveel mooie waarden in de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen ,wie gaat hen deze nog aanreiken aan onze kinderen en jeugd. Ik ben steeds gelukkig als ik voor jeugdverenigingen op bivak of voor andere gelegenheden mag voorgaan en dan voel ik steeds dat deze jonge mensen open staan voor spiritualiteit. Er is een grote nood.
Anoniem  
Lisa Dyckmans  
frank vrancken  
Anoniem  
Anoniem  
Claeys Niels De mensen buiten het onderwijs/ politiek kennen de waardevolle impact van ons vak niet. Het zou zonde zijn om een vak als Godsdienst te halveren! De jongeren leren er zoveel bij over het leven, omgaan met anderen en andere culturen, een plaats waar ze ook eens kunnen praten over gevoeligere onderwerpen en meer...
Anoniem  
Anoniem Levensbeschouwelijke vakken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een ruime visie op de wereld. Ze leren ook allerlei waarden en normen aan. Dit leer je niet door andere vakken zoals wiskunde, Nederlands,...
Anoniem  
Diederik Op de Becq Twee lesuren godsdienst per week blijven noodzakelijk en zijn nu reeds een minimum.
Catherine Seghers  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Vandebroek Jan  
Vereecken Leo  
Vennekens Christine  
Neslihan Acikgoz  
Van de Merlen Hilde  
Anoniem  
Decancq Bart  
Dingemans Marijke  
Anoniem Levensbeschouwelijke vakken zijn enorm belangrijk, wel op voorwaarde dat ze interreligieus gegeven worden. Als de politici niet begrijpen dat hierin een grote taak ligt voor opvoedend personeel, hebben ze niks begrepen van de problemen op school, tussen jongeren, moeilijke thuissituaties, psychische problemen, deradicalisatie, respect voor andere culturen zowel vanuit Belgische als vanuit niet-Belgische hoek, enz. Steengoede godsdienst leraren maken vandaag al van hun vak een mix tussen praten en elkaar leren begrijpen. Psychologische, sociologisch en levensbeschouwelijk opgebouwd. Heb vertrouwen in je lerarenkorps. Bied de mensen die nu nog leerkracht willen zijn kansen. Of je verliest iedereen. Mvg een jonge uitgetreden, ooit heel gemotiveerde leerkrachte.
Eveline Vancoillie  
Heleen Buysse  
Lievens Janis  
Van den Bosch Johan  
Stefaan Verhelle ik ben er van overtuigd dat leerlingen nood hebben aan levensbeschouwelijke vakken. Hier jan men problemen ter sprake brengen, kan men leren omgaan met verdriet, verlies, ...,
Willy Haelewyn Ofschoon agnost zijnde ,ben ik fier en dankbaar voor mijn katholieke opvoeding Ofschoon agnost zijnde ben ik , spijts vele bedenkingen ,fier en dankbaar voor mijn katholieke opvoeding
Evelien De Smet  
Leon Haesen  
Leen Van der Sypt  
Anoniem  
Luc raman We moeten onze eigen waarden en normen beschermen. Het is reeds vijf na twaalf
Van Rompaey Mariska  
De Vos Marcel  
louis finck het goede wat nog rest wordt hier beknot (beschamend)
Anoniem  
Anoniem  
Annemie Kerckhof Het is een meer waarde voor de leerlingen in hun latere leven en voor de omgang en respect voor ieders mening
Van Haute Paul  
Lagae Greta Langzame wegdeemstering van zoveel wat goed was en wat in de plaats kwam, heeft niet steeds bijgedragen aan het verbeteren van onze maatschappij op vandaag...Zo te zien gaat dit systeem langzaam maar zeker door. Wat dringt nog door in de tijdsspanne van een uur.?
Vanlaeken Bieke  
De Roo Veerle  
Ward Kennes  
Yasmine Krayem  
Anoniem  
Anoniem  
Fantauzzo Linda Omdat ik het belangrijk vind dat christelijke waarden doorgegeven worden aan jongeren, zeker met de verrechtsing en verharding in de samenleving... die tendens moet stoppen
Anoniem  
vanzavelberg myriam De nood bestaat aan lesuren waar er ingegaan wordt op levensvragen , en samen gezocht wordt naar mogelijke antwoorden. Ontwikkelen een fliosofisch denken.
Van Hoef Livy  
Raeckelboom Hanne  
Malisse Peter  
Yolande Gettemans  
De Pauw Godelieve Beste, Het doet pijn te horen dat onze lesuren zouden verminderen. Waarom is onze bijdrage is het lesren belangrijk? We kunnen er niet naast kijken dat onze samenleving meer en meer multicultureel wordt en het aantal levensbeschouwingen ook toeneemt. Vanuit onze christelijke overtuiging is het heel onmisbaar de kinderen op te voeden in een wederzijds respect tegenover de andere levensbeschouwing, zonder onze eigen identiteit daarbij te verliezen. Aangezien geloven niet zo een evidentie is, en met ups en downs, zoekende we verder kunnen groeien in geloof en geloosopvoeding vind ik het essentieel dat onze positie met twee uren blijft bestaan. Wij zijn een belangrijke schakel in het vermijden van radicalisering, ongeacht welke levensbeschouwing. Wij dragen bij tot verdraagzaamheid en tot het kennen en herkennen van gemeenschappelijke elementen in verschillende levensbeschouwingen. Vanuit het herkennen en kennen van deze geloofelementen kan er een groot wederzijds respect groeien zodat onze samenleving in harmonie en vrede en geluk kan zijn. vriendelijke groeten De Pauw Godelieve
Mertens Hilde  
Anoniem  
Maes Annick  
Berte Jean  
Herman Gustaaf Derache Maar alle levensbeschouwingen moeten aan bod komen.
Ann Verheyen  
samyn alma In een tijd waar zingeving zo belangrijk is zijn 2 lesuren een minimum. Ook voor kunst en cultuur zijn godsdienstlessen een meerwaarde.
Luc Masquelin Volledig akkoord met het standpunt van de leerkrachten r.-k. godsdienst. Opvoeden van jonge mensen tot toekomstige burgers met verantwoordelijkheidszin behelst meer dan bijbrengen van kennis en vaardigheden. Normen en waarden leren ontdekken én beleven: de fundamentele basis voor een vreedzame samenleving!
Anoniem  
Anoniem  
Karen Mannaerts  
Mieke Ghyselbrecht  
Anoniem  
Nathalie Nowicki  
Vera Janssen Dagelijks werk ik met kinderen en iedere dag opnieuw zijn er zoveel vragen over het leven, de toekomst, de onzekerheid, eigen identiteit, ... Zoekend naar eigen geluk en de inhoud die ieder individu eraan geeft. Openstaan voor andere godsdiensten en vergaren van kennis. Gedurende deze twee uren verrijken de kinderen hun welbevinden en richten ze zich op een brede horizon over de samenleving. Het is groeien naar een eigen persoonlijkheid in alle mogelijkheden. Feitelijk ben ik voor vele kinderen een vertrouwenspersoon waar ze met al hun problemen terecht kunnen. Wanneer deze uren weg vallen dan kost het de maatschappij nog veel meer geld.
de Gheldere Nathalie  
Vande Plassche Marie-Dominique  
Goudsmet Marleen  
Van Impe Bernadette  
Kenis Viviane Normen en waarden, zoals beleefdheid, respect, doorzettingskracht, medeleven, hulpvaardigheid, tevredenheid, en ga zo maar door... zijn vaak ver zoek in onze samenleving van tijdsdruk, egoïsme,perfectonisme.... Bedrijven klagen steen en been.... Het is 5 voor 12 mensen!!!
Roza Emilienne Angela Vos  
Johan Proot  
Thomas Phlips  
Sam Versele  
Veys Emmanuel  
Pansaerts Josseline  
Leysen Reinhilde  
Jos Matheeussen  
NOYEN CARLOS  
Buyse, Axel  
Verriest Willy  
Anoniem  
Saskia Cottenier  
De Geyter Guido IK vind het belangrijk dat kinderen via de godsdienstles op een kritische manier kennis kunnen maken met de grote spirituele tradities, die samen onze cultuur hebben gemaakt tot wat ze is. Godsdienstonderricht kan kinderen vormen tot religieus bewuste mensen die positief in het leven staan. Als het religieuze leven bezwijkt onder de druk van een eenzijdig rationeel denken, verdwijnt niet de mogelijkheid, maar wel de zin van het bestaan.
Anoniem  
Audenaert Veerle  
Loos Hilda  
Andries Guido  
Maes Martine  
Anoniem  
Depuydt An  
Chiara Debacker  
Hilde Peremans  
Brebels Martine  
Ooms Agnes  
Luk Verschuere Naast een wetenschappelijke vorming kan een godsdienstige vorming er toe bijdragen om van de jongeren betere en gelukkiger mensen te maken. Jongeren doen nadenken en opvoeden tot kritische burgers is een belangrijke opdracht.
Anoniem  
Anoniem Ik wil deze oproep openlijk steunen, want r.-k. godsdienst is zeker nodig en mag ook niet zomaar genegeerd worden. In onze huidige - meestal onverschillige maatschappij - hebben de mensen nood aan houvast en waarden, op korte en op lange termijn. Waarom de r.-k. godsdienst altijd aanvallen ? Is dit dan democratie ? Waar zijn onze politici toch mee bezig ?
Anoniem  
Meert Georges  
Van Hoeck Marie-Jeanne  
Van den Bossche Nadine  
Desmecht Koen  
Mante Hermans politiek suckt
Johanna Rooryck Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen de r.k. godsdienst kunnen blijven volgen, omdat christelijke waarden verder moeten doorgegeven worden. De grote verhalen uit de Bijbel zijn essentieel voor de menselijke ontplooiing op vele terreinen.
pierre Coffé  
marie jeanne Le Maire  
Nelly Van de Pol Ik sta volledig achter deze oproep!
Jolande Nowé  
Anoniem  
Vanbrussel Gerlinde In deze vervlakkende wereld is enige verdieping meer dan ooit noodzakelijk om weerbaar te zijn, zowel als jongere als als volwassene. Twee uur 'houvast' is het minimum (zeker als je al weet hoe gemakkelijk er eens een les wegvalt door vanalles en nog wat!).
Arnaert Justien  
Rkeia Koudane  
HITCHINSON FRANS  
Bijl Stefanie  
Anoniem  
Cools Paul  
Decherf Marie Antoinette  
Willy Van den bruel Laten zoals het is
Hermans Agnes Laten zoals het is
Hermans georgeta Laten zoals het is
Anoniem  
Koen Timmermans  
Stulens Jan  
Bart T'Hooft  
Biesemans Marie-Christine Biesemans  
Griet Thienpont  
Dekens pascak Waarom nog wijzigingen in onderwijs. Gaat dit dan ook gelden voor gemeenschaps onderwijs? Voor andere scholen zoals joodse scholen. Laat ons toch eens een paar jaar gerust
Servaas Van Maldergem  
De troy Ida  
Anton Slabbinck Is altijd een deel van de vlaamse cultuur geweest, en zo moet het blijven
Annemie Michils  
Verzele Katrien  
Lief Loots  
Anoniem  
Seminck Nora  
Anoniem  
Hesta Emile Het wordt trouwens hoog tijd dat het katholiek onderwijs haar christelijke levensvisie opnieuw duidelijk profileert. Dit voorstel heeft als hoofddoel de secularisering door te voeren, met als hoofdoel het christelijk onderricht te treffen en verder uit te hollen. Deze maatregel ook aan het katholiek onderwijs willen opleggen is een contradictio in terminis, compleet absurd.
Jean-Louis De Vleeschauwer Levensbeschouwelijke vakken 1 i.p.v. 2 lesuren ?? B-E-D-R-O-E-V-E-N-D ! En wat nadien ? Afschaffen ?? En zou de CD&V daaraan meedoen ? Na de verkiezingen dan nog ??? Komaan laten we de barricaden opgaan met de vlag die de lading dekt... En nu luister ik naar : 'Que c'est triste Venise...' van Ch. Aznavour en herlees ik het eerste deel van Goethes'Faust.
Anoniem  
Johan Lauwaert Ja, het zou een schande zijn om over te gaan tot halvering. Waar haalt men het in godsnaam ??
Mien Van Olmen  
Jean Pierre Van Der Meiren Zonder levensbeschouwelijk inzicht en beleving wordt onze samenleving een zin-lege verzameling van dorre individuen
Van Gorp Maria  
yvan cleynen - Lutgarde Pieraerts Wij zijn zeker voorstander van het feit dat onze jeugd in de OPENHEID en het toegankelijke karakter van een klaslokaal MEER i.p.v. minder levensbeschouwelijk onderricht krijgt ., Veel beter dan jonge mensen met de oogkleppen aan ergens in een achterkamertje een bepaalde richting in te duwen met een groeiende haat tegenover anderen tot gevolg.
Murray, Stephen  
Isi de wit  
Anoniem  
Jeroen Deraeck  
Anoniem  
Van de Voorde Filip  
Vandebril Olav  
Theunynck Jan Vreemd dat CD&V-onderhandelaars hieromtrent toegevingen zouden doen... op het moment dat ze juist zelf aan herbronning toe zijn. Betekent christendemocratie nu juist niet dat je verwijst naar Iemand die solidariteit (lees ook naastenliefde) absoluut centraal stelt en vraagt om daarnaar te leven. Is het niet fantastisch dat leerlingen de kans krijgen om gedurende twee uur per week met die boodschap (die haaks staat op waarden die vandaag gepredikt worden) geconfronteerd mogen worden? Besef bovendien ook aub dat er nog een pak christenen omwille van die C voor die partij kiezen. Vreemd dat NVA-onderhandaars die oh zo vaak verwijzen naar Vlaamse waarden, die opkomen voor een Vlaamse canon, het christendom dat deel uitmaakt van onze Vlaamse cultuur, de rug toekeren.
Anoniem  
Carina Debruyne  
Sander Van der Meulen  
Ascoop Francis  
Anoniem  
Mollemans An  
Lelon Katleen  
Geert van malderen  
Lelon Katleen  
Lucas Van de Vijver  
Boel Xenia 2 uren per week waar leerlingen echt naar uitkijken om ook zelf eens van gedachten te mogen wisselen, met elkaar op respectvolle manier in dialoog te treden en aan zelfreflectie te doen. We geven voedsel mee om van te leven en om als mens in de multiculturele samenleving een eigen plaats te vinden. Door hen te confronteren met verschillende levensbeschouwelijke visies en meningen, worden ze zelfbewust en kunnen ze met argumenten hun eigen levensvisie doen groeien. We leren hen kritisch naar zichzelf en de anderen te kijken. Slechts 1 uurtje is onvoldoende om ook als leerkracht de jongeren zelf te leren kennen en te ervaren waar elke klasgroep nood aan heeft.
Walter Geluyckens  
Van Bortel Marie-Louise  
VAN DEN KEYBUS - DEMUYLDER  
demuylder christine  
Anoniem  
Theys Kristien  
Declercq Katrijn  
Scheire Luc LBV is een belangrijk vak. Ik ben leerkracht niet-confessionele zedenleer en werk goed samen met mijn collega's RKG en Islam tijdens de momenten van ILC. Dus we werken al enkele jaren via de ILC samen. De'hokjesmentaliteit' zoals sommigen opmerken is helemaal niet aanwezig bij mijn collega's. Blijkbaar heeft men een verkeerd beeld van een levensbeschouwelijk vak, het is voor sommige mensen overbodig en nutteloos ... en dat klopt niet, leerlingen durven in mijn lessen praten over waar ze met worstelen in hun leven en hoe ga je zonder LVB dit probleem oplossen? Mij lijkt dat vooral de politiek wil besparen en ervoor zorgen dat ze op die manier honderden mensen niet meer nodig hebben. Ook polarisering op te wekken tussen de verschillende vakken. Waar is de dialoog met de leerkrachten die elke dag het beste voor de leerlingen doen???
Anoniem  
Anoniem  
Bleyen Maria Ik onderschrijf deze actie
Vicky hendrickx  
Chris Boerjan Uiteraard ben ik tegenstander van dit voorstel. Ik heb jaren godsdienst gegeven en op die manier heb ik heel wat leerlingen op een diepgaandere manier leren kennen. Ze snakken naar verdieping en hangen aan je lippen als je voor hen een stukje getuige bent. Dit impliceert natuurlijk dat de godsdienstleerkracht iemand is die dit nog durft te doen en in onze samenleving is dit geen evidentie meer. Hier zou uiteraard ook meer ondersteuning mogen zijn, want de jonge leerkrachten vinden niet altijd de weg of de mogelijkheid om zich hierin verder bij te scholen. Verder ben ik van de menig dat men van hogerhand de bal heeft misgeslagen met het vak 'Mens en samenleving' los te koppelen van het vak godsdienst. M.i. zou dit vak aan het vak godsdienst gekoppeld, de ideale mix geweest zijn: de theorie eerst en dan de koppeling aan het vak godsdienst. Er zijn zovele bijbelverhalen die hier aan bod konden komen. Zo jammer, want nu staat het vak godsdienst op de helling en dit terwijl zoveel jongeren zoekende zijn. Wie of welk vak zal hen hierin dan helpen?? De godsdienstleerkracht is nog altijd één van de leerkrachten bij wie leerlingen gaan wanneer ze zich niet goed in hun vel voelen. Laat het vak godsdienst blijven bestaan!
Marina Vanhees  
NYS Leen  
Weyns Alice  
Anoniem  
Hilde Sleeuwagen  
Jorn Van der Straeten Ieder van ons die de stiel leerkracht uitoefent kent de vooroordelen vanuit de goegemeente intussen wel: we doen te weinig, we verdienen te veel, we moeten te weinig uren kloppen, we hebben te veel vakantie en ga zo maar door. En wanneer er iets fout loopt in de samenleving zijn we per definitie verdacht van medeplichtigheid: de leerkrachten hadden wat het ook is moeten zien aankomen en er iets aan moeten doen. Het onderwijs wordt tezelfdertijd vaak gepercipieerd als het probleem en de oplossing van alles. Die spanning tussen overdreven verantwoordingsplicht en buitensporig hoge verwachtingen is onhoudbaar. Daar kunnen wij bijwijlen op vrijdag aan de toog therapeutisch over palaveren. Wij, levensbeschouwelijke leerkrachten, willen jullie graag attent maken op de extra dimensie die meespeelt binnen ons vakgebied. Met deze mail willen we graag de aandacht vestigen op het voorstel om de lestijden voor levensbeschouwelijke vakken te halveren. In een tijd waarin religieus fanatisme, politiek populisme en existentiële twijfel (in extremis: zelfdoding) de actualiteit domineren lijkt het ons raadzaam om net niet te besparen op levensbeschouwelijke duiding. De leerkrachten godsdienst zijn - in tegenstelling tot de populaire voorstelling - geen pilaarbijters of geven geen catechese. Wij geven duiding, achtergrond en promoten kritisch levensbeschouwelijk denken. Wij willen geen vrome katholieke missionarissen voortbrengen. Wij streven naar religieuze geletterdheid, zodat religieus analfabetisme geen wortel kan schieten. Wij willen weerbare kritische jongeren vormen die niet zomaar ten prooi vallen aan populistische lokroepen. Daarvoor hebben we ook geen nood aan een levensbeschouwelijk neutraal vak die uitblinkt in ledigheid en dus in concreto jongeren in een vacuüm laat zweven en aan hun zingevend lot overlaat. Daarvoor hebben we nood aan een traditie die houvast biedt of op zijn minst als ankerpunt kan dienen om zich tegen af te zetten. We hebben die traditie al. Nu moet er nog tijd en ruimte voor zijn. Als men verwacht van levensbeschouwelijke leerkrachten dat wij een maatschappelijke dam kunnen opwerpen tegen actuele problemen als religieus fanatisme, politiek populisme en existentiële dool (in extremis: zelfdoding), dan moeten wij daar ook tijd en ruimte voor kunnen krijgen. Dit alles op één uur per week proberen te realiseren is meer dan naïef. Stel u simpelweg voor dat u dezelfde leerinhoud moet zien verwerkt krijgen op de helft van uw uren. En stel u nu voor dat u naast uw leerinhoud ook medeverantwoordelijk wordt geacht voor de levensbeschouwelijke wandel van onze jongeren in de samenleving die niet in het bos van fanatisme, populisme of nihilisme mogen verdwaald raken. Vandaar vragen wij uw begrip en vervolgens solidaire steun voor onze zaak door de onderstaande petitie te tekenen.
Jaspers Marie-Rose Een verdubbeling lijkt me logischer...
Diane Van Cleemputte  
De Marie Romina  
Hilde De Backer  
Thomas Degroece  
Anoniem Volledig akkoord met al diegenen die het opnemen voor het behoud van de levensbeschouwelijke vakken. Waar gaat het toch naartoe in onze maatschappij ? Waar zijn onze normen en waarden gebleven, respect voor ouderen, andere landgenoten die het moeilijk hebben door ziekte of handicap ? Zoveel zaken die vroeger zo evident waren en bijgebracht werden via het onderwijs. Vandaag is onze maatschappij enkel nog gericht op egoïsme, perfectie en winstbejag. Het wordt hoog tijd om ook eens na te denken over de huidige maatschappij... Het kan toch niet dat zoveel wat vroeger goed was, plots overbodig geworden is. Behoud alvast de levensbeschouwelijke vakken, het is meer dan nodig in deze tijd.
Vandebroek Greta  
Van den heuvel Johan  
Saida Louahrani  
Lies Eeckman  
Koen Kint  
Anoniem  
Anoniem  
Pickery Katelijne  
Anoniem  
Martens Lore  
Maes Nand  
De Pourcq-Maes Frieda  
Van Meir Frans Het aanbrengen van (christelijke) waarden in een open dialoog heeft de ruimte nodig die het verdient. Jonge mensen die zoekende zijn, hebben deze ruimte nodig om tot inzicht te komen om het leven als een geschenk te beschouwen. Een geschenk dat past tussen een alfa en een omega, met duidelijke richtlijnen van een persoon als Christus, en met beleving van de Geest waar in deze wereld de Mensenrechten een vertaling van zijn. Een bezorgde burger.
Brans Leonia  
Toletti Patrick  
Joos Sophie  
Thomas Julia  
Anoniem  
Eddy Lagae  
Anoniem  
Roelofs Laura  
Chantal Wouters  
Reinhilde Cuppers  
Christenhusz Gabrielle  
Anoniem  
Soors rita Spirituele verarming voor onze toekomstige generatie(s)! Is weten(schap) dan ‘dat Alles’? Gelooft de politiek in mirakels v minder agressie, respect voor leven, inzet , engagement voor de medemens en vnl.de zieken, ouderen e. a. Kwetsbaren als ze geen vb meer kennen v bv Jezus?
Anneleen Meykens  
De Keyzer Lieselot  
Crabbé Karin  
De Cremer Henk  
Sakina Belarbi  
Anoniem Ons cultureel en moreel erfgoed zal ons nog hard van pas komen in een wereld waarvan niemand nog weet wat er gaande is en waar dit alles gaat uitmonden
Stryckman Monique  
Demeij Brigita  
Anoniem Mijn zonen hebben altijd veel gehad aan de lessen zedenleer. Er werd nagedacht over het leven. Even stil staan kan zeker geen kwaad! Daar mogen twee lesuren per week wel voor gebruikt worden, vind ik.
Bieke Van Looveren  
Mieke Provoost  
Anoniem  
Nys Irma  
Depoortere brecht  
Lossie Marie-Louise (Mieke) Christelijk geinspireerd bieden de Godsdienstlessen op onze school ALLE leerlingen ruime kansen tot levensbeschouwing: informerend, aanmoedigend, communicerend, relativerend, respecterend... Over hun eigen leven, dat van mensen dichtbij en veraf. In het verleden, het heden en de toekomst. Onmisbare kansen in de vorming van opgroeiende jongeren tot gelukkige volwassenen, bereid om hun steentje bij te dragen tot een vredevolle samenleving, overal.
Anoniem  
An Spildooren  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Hanssen Marietje  
Janssens Rosane  
Broos Marleen Eén van de 4 bouwstenen van de mens is de spirituele. Deze bouwsteen dient zeker ook ontwikkeld te worden: elke mens is bezig met levensvragen waar hij geen onmiddellijk antwoord voor heeft. Het vak katholieke godsdienst biedt als levensbeschouwelijk vak antwoorden op die levensvragen en vergelijkt objectief de antwoorden van andere levensbeschouwingen. Om heden en toekomst te kunnen begrijpen van onze samenleving moeten wij ook gaan kijken waar we vandaan komen en stoten zo op onze rijke westerse christelijke traditie. Om onze weg te vinden in de tegenwoordige multiculturele samenleving is het zeker ook nodig om de waarden van alle levensbeschouwingen te leren waarderen en te bestuderen hoe die beleefd worden. Het is nodig de overeenkomsten te zien en de verschillen te waarderen en goed te weten waar wij als christenen voor staan. Dit kunnen we moeilijk in één enkel uurtje aanbrengen, inoefenen en beleven.
Hilde viaene  
Anoniem  
Hilde Mellen  
Van Damme Carine  
Lina Deno  
Anoniem  
Anoniem  
Breugelmans Désiré De christelijke gedachte is de rode draad doorheen ons maatschappij. Ook al denken we dat godsdienst niet belangrijk is, het christelijk geloof is een wereld van overeen komen en goed doen aan de naaste: "Doe niet aan een andere wat je zelf niet graag hebt."
Anoniem  
el abdouni oukacha  
Decoster Kristel  
Wuyts Katrien  
Hebb Peter Het voorstel voor de halvering van het aantal lesuren godsdienst in het Vlaamse onderwijs betekent niet enkel een kaakslag voor de vele enthousiaste, degelijk opgeleide godsdienstleerkrachten, het is ook een bedreiging van hun job(volume), en andermaal een poging om een godsdienstvijandig verlichtingsdenken dat stilzwijgend in onze neoliberale en eenzijdig op praktisch nut gerichte samenleving rondspookt, op te dringen. Het is de vergissing om godsdienst en religie terug te dringen naar de privésfeer, waar zij nauwelijks nog beleefd of besproken worden, terwijl zij precies het kritische tegengewicht zijn tegen een mensvisie die jongeren van hun diepste identiteit wil losscheuren. Wie jongeren de voeling met het transcendente in hen laat wegduwen of laat weg relativeren als louter projectie of als een zinloos en overbodig geworden fossiel uit een oude cultuur, begaat een grote vergissing die de autonomie van onze jeugd niet stimuleert maar eerder onmogelijk maakt. Echte autonomie en vrijheid worden voor de mens immers pas mogelijk indien zij teruggevoerd kunnen worden op een radicale heteronomie die 'van verder komt'. De mens is immers nooit zijn eigen bron en kan zichzelf het geluk niet schenken, want geluk is geen maakbaar goed. Het naïeve verlichtingsdenken dat in onze postmoderne cultuur steeds luider doorklinkt, ook in de politiek, ontwortelt de mens van zijn levensbron en biedt derhalve aan onze Vlaamse jeugd geen heil. Dat heil, en de hoop erop kan enkel geboden worden vanuit een godsdienstige cultuur die de mens terecht ziet als een wezen dat pas zichzelf kan worden - en dus pas echt vrij kan zijn - niet door zijn zin en zijn waarheid zelf te ontwerpen, maar door haar - net zoals zijn eigenwaarde gratuit te ontvangen vanuit een Bron die onbegrensd goed en absoluut is. Daarom dienen jongeren - meer dan ooit, gezien een losgeslagen, vaak redeloze, steriele en nihilistische cultuur - vandaag voldoende in contact te worden gebracht met het heil dat religie en godsdienst aanbieden. Onze Vlaamse godsdienstleerkrachten doen dat aanbod vanuit een kritisch geschoolde rede, zonder dewelke de godsdienst slechts blind en niet zonder risico is. Meer godsdienst, betekent precies méér rede, méér inzicht, méér autonomie, méér vrijheid, méér authenticiteit, méér zin, en méér geluk. Godsdienst en geloof behoren dan ook niet tot een domein dat moet teruggedrongen worden, maar zijn iets wat op een hedendaagse wijze, met zin voor een rijke traditie, verder aan en door onze Vlaamse jeugd moet kunnen worden uitgelegd, overdacht, kritisch bevraagd en oprecht beleefd worden. Het Vlaamse onderwijs kent vele belangrijke en boeiende leervakken, maar godsdienst is daarvan beslist niet het minste. Dat dit blijkbaar zelfs niet meer door in de christelijke traditie gewortelde politieke partijen zo wordt ervaren, is zeer verontrustend. De dwaling sijpelt ook daar verder door. Men loopt ook daar een in ontbinding verkerende tijdsgeest achterna, vanuit een te pragmatische instelling en verloochent hierdoor iets uiterst waardevol. Aan hen en aan iedereen een warme oproep zich opnieuw te bezinnen over iets wat wezenlijk bij de mens hoort, ook anno 2019. Laten we steeds in dialoog blijven treden met het godsdienstig en religieus geloof, elkeen vanuit zijn eigen persoonlijke levensvisie en waardenschaal, twee lesuren per week.
Anoniem  
Anoniem  
Dirk Van de Vyvere  
Monique Ledent  
Kristof Elsen  
Lien De Lentdecker  
Wim en Vera Vanhee-Maes  
Delsoir Gisèle  
de beer chris  
Neirynck Beatrijs  
Dominieke Wittouck  
Anoniem  
Patrick DHONDT  
Luyten Gunther  
Van den Bossche Wouter  
Anoniem Ik vind het niet goed er minder levensbeschouwing zou gegeven worden
Tom Van Damme  
Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek  
Campens Frans  
Ivo Bernaerts  
Kathleen Martens  
Slabbinck Cecile Zie artikel Knack Ignace Demaerel
Verhoeven leen Vertrouw op de kwaliteit van de leerkrachten om dit zinvol in te vullen!
De Schryver Eddy  
janssens Rosane  
Hilde Decoene  
MILIS Patrick  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Rudi Henckens  
Gordon Ivan  
Ann Bekaert  
Pierre François  
Anoniem  
Vanderkrieken Peter  
Tine Peeters  
Fabjan Marysia  
Anoniem  
Hilde Imbrechts  
Anoniem  
Nuray Sertkaya  
Houtman Gerrit  
Mariet Grouwels  
Anthonis Stijn  
Van Rechem Kris Ik ben absoluut niet akkoord voor de halvering van deze lestijden, daarom onderteken ik de petitie
De Pooter Martine  
Stijn De Cock  
Vicca Boris  
Van Acker Sofie Onze leerlingen verdwijnen nu al in een maatschappij die enkel gericht is op prestatiedrang en materialisme. Met ons vak proberen wij hier wat weerwerk aan te bieden. Je hoeft niet de mooiste, beste, rijkste, slimste te zijn. In elke sector zien we steeds meer depressies en burnouts. Hoe zou dit komen? In ons vak komen de leerlingen zichzelf tegen. Laten ze hun gevoelens zien. Zowel positief als negatief. In ons vak werken ze aan hun dromen, doelen en vooral een eigen mening te vormen. Dat niet alles wat de maatschappij ons oplegt MOET, maar dat we daar eigen keuzes moeten in durven maken. Als ze door halvering van onze uren hier nog minder gaan bij kunnen stilstaan zal onze maatschappij er alleen maar grijzer en ongelukkiger uitzien. Jammer... Tijdens mijn lessen probeer ik het beste uit mijn leerlingen naar boven te halen. Daar heb ik zelfs een heel leven voor nodig. Lukt niet in 2u. Deze uren zouden moeten verdubbelen en dus zeker niet halveren!!!
Hendriks Rudy  
Glorieus Lucie Er is al zoveel toegegeven aan degenen die zich het minst willen engageren. We zien met lede ogen de achteruitgang aan. Laten we ons niet laten ontmoedigen door de vele negatieve reacties en denk maar eens na over:" alles wat we hebben, hebben we gekregen. Wij mogen daar gebruik van maken maar moeten er ook zorg voor dragen."
Luc Roelens Godsdienst is juist nodig nu in deze individuele maatschappij. lkr godsdienst van mijn 55 tot 66 jarige leeftijd
Stevens Joannes  
dr. André De Zutter Go godsdienst!
Anoniem  
Mark Leten Beste, Jammer dat dit ter spraken komt in een katholieke organisatie. Waarde en normen horen zeker thuis in katholiek onderwijs. Mvg Mark
Hulsink Kim  
Anoniem  
Marcel Goolaerts  
Basisschool De ZonneWijzer  
Oulhadj Fatiha  
Geert Schoeters  
Hamal David  
Greet Vermeire  
Marchan Ruiz Sor Maria  
Oris Joke  
Anoniem  
piet vergauwen  
Yolande Asselman 2 uren godsdienstlessen zeker behouden!
Ken Depreter  
Roesems Greta Omdat godsdienstonderwijs belangrijk is!
Boris Paschke (Leerkracht Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs)
Hans van Nes  
Joos Geert onze bijdrage is niet alleen nuttig maar ook echt heel erg nodig in een versplinterde samenleving zijn we deel van de oplossing deel van de lijm dat is ook wat onze leerlingen aangeven...over jezelf en je overtuiging kunnen praten in de context van het plrualisme vraagt meer dan een uurtje ergens in de week om naast je eigen overtuiging vormen, ook open te staan voor anderen hun overtuiging vraagt vertrouwen en ervaringsdeskundigheid ILC bied dat...zeker er mag meer ILC zijn dat is nodig, maar in 1 uur wordt dat onmogelijk en een valgemeen lef Burgerzin uurtje zal maar een flauw afkooksel zijn Geert Joos
Anoniem  
Dimitri Vermeulen  
dirk fierens  
Anoniem  
De Schrijver Hendrik  
Tesfeye Luiseged  
joke verweij Levensbeschouwing is veel meer dan godsdienstonderwijs. Het is, zeker in het buitengewoon onderwijs, een rustpunt in het drukke bestaan van de leerlingen. Even een paar uurtjes niet de druk van topprestaties leveren. Kunnen leren en praten over wat je ten diepste bezighoudt. Levensbeschouwelijk onderwijs helpt de leerling zijn of haar identiteit te ontwikkelen, na te denken over fundamentele levensvragen, die in andere lessen niet aan de orde komen. En bovendien, daar zijn mijn collega's en ik tijdens een studiedag achtergekomen, houden we ons intensief bezig met burgerschap, een issue dat zeker in grotere steden heel belangrijk gevonden wordt.
Anoniem  
Buysse Jeanne  
Bogaerts Sarah  
De wit isi  
Rykx Koen  
Van den Heuvel Willy Geachte Verminderen van de LBV lestijden zal de verdraagzaamheid in de maatschappij niet doen toenemen. In onze lessen leert men bij uitstek respect voor de eigen en de andere levensbeschouwingen.
Hilde Mertens Oppervlakkigheid troef in onze maatschappij! Laten we aub blijven investeren in de geestelijke ontwikkeling van onze kinderen!
Ria Meert Waar blijven alle waarden,normen......Het is dat christen zijn voor velen niet meer telt of betekenis heeft. De C van cd&v geeft mee haar stem voor het betekenen van de belangrijkheid in het onderwijs om en in ieder zijn leven. Denken en zijn ,de belangrijkste pilaren in onze maatschappij. Besef wat er in de toekomst gebeurt en te wachten staat.
Anoniem  
Van den Broek Leo Hier is er volgens mij weinig discussie mogelijk. De lessen godsdienst zijn als het ware de cement tussen de verschillende andere waardevolle vakken. Om in bouwtermen te blijven :-) Ik maak mijn huis niet steviger door minder cement te gebruiken en meer blokken te gebruiken...
Platteau.ania  
Verbist Maarten  
Lien Van Elsen  
Van Calster Stefan  
Durinck Lieve  
Rapisarda Lesley  
Anoniem  
Marjolein Borglevens Ik stel mij solidair op met de collega’s RKG.
Nino Nicosia Ik vind Godsdienst even voornaamelijk als wiskunde, geschiedenis, of alle andere leertaken.
Jaumotte Viviane Leerkracht Protestants-evangelische godsdienst.
Celis Koenraad Het is een grote meerwaarde dat jongeren goed onderwezen worden vanuit hun eigen levensbeschouwing. Dat zal het respect voor andersdenkenden bevorderen
Jef Vonckx  
Stefaan Van den Branden De interlevensbeschouwelijke competenties en dialoog bevorderen een verdraagzame samenleving. Alle controle op radicalisering bij jongeren zou ook moeilijker worden. Tevens leert men bij aarderijkskunde niet zijn weg te vinden en het leven, leert wiskunde je niet met geld omgaan enzovoort.
Pedro Osorio Maza  
Erik De Boeck  
Anoniem  
Enrique Osorio Maza- Wouters  
Christophe Francken  
Mulkens Jan, raadslid Bestuur Sint Ludgardis Antwerpen  
Cédric Dhaene  
Anoniem  
Carin Gerads Ik teken deze petitie omdat ik geloof in de meerwaarde van mijn levensbeschouwelijk vak voor het welzijn en de burgerzin van mijn leerlingen. Wij bespreken zaken die in andere vakken nooit aan de orde komen of zullen komen. Wij bouwen aan eigenheid van onze leerlingen met groot respect voor de medemens. Daar zijn minimum 2 lesuren per week wel voor nodig.
Anoniem  
Monique Buysse Ik ben leerkracht Protestants-Evangelische godsdienst en sta ook achter mijn vak van 2 lesuren per week in het GO onderwijs. Het is van cruciaal belang vandaag om de 'dialoog' tussen de levensbeschouwingen open te houden en te stimuleren. Nu we goed op weg zijn met de interlevensbeschouwelijke projecten: het leren luisteren naar elkaars beschouwing, het stellen van open vragen, hebben we volop de kans om de DIALOOG te bevorderen. Een unieke kans binnen het onderwijs. Ondersteun dit, en schaf het zeker niet af. Levensbeschouwing is nog steeds zeer actueel, zeker met de grote migratiegolf uit Oost en Zuid. Laat ons de kans als leerkracht om jongeren te leren 'kritisch na te denken' over hun eigen en de ander zijn/haar levensbeschouwing.
SLOCK GODELIEVE  
SLOCK DANIELLE  
Greet Michiels  
Anoniem  
Ester Gordts  
Stoorvogel Frank Onze lessen zijn op de lange duur heel rendabel, economisch, cultureel, qua burgerzin, etc. Korte termijn visie is niet op zijn plaats.
Mestdag Freddy  
De Vos Marleen  
Van Ghyseghem Kristin  
Annick Debonne  
Henk Jan van der Meulen  
Anoniem  
Anoniem  
Thiels Tanja  
Anoniem Ik ben een LBV-leerkracht protestantse godsdienst maar sluit aan bij deze petitie vanwege dezelfde beweegredenen.
Lierman Jarno Leerkracht protestants evangelische godsdienst
Niki Demets  
Oostland Lotte  
Anoniem  
Anoniem  
Hoedt Luc De wereld van techniek en welvaart bewijst alom voortdurende vooruitgang. Een streven die als maar toeneemt. En dit allemaal door de 'mens'! En geen ander concreet wezen. Dit is te wijten aan zijn bewuste geest steeds geprikkeld waaruit zijn creatieve en verantwoordelijke kracht opwelt. Diep in de mens bestaat het begrip van goed en kwaad. Hij is uit zijn eigen natuur een moreel wezen die een beeld van samenleving verreikt. Steeds op zoek naar wat waar is boven het bekende en steeds op zijn goede tegen leugen. Dat komt niet van een religie, cultuur of opvoeding, dat is eigen aan de 'mens'. De levensbeschouwelijke vakken zijn buiten de gebaande paden voor de jonge mens naar zijn ontplooiing. Hij leert op die twee uren onbesproken domeinen waarmee iedereen mee zit. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Welk antwoord bied ik voor de samenleving. Welke taak wil ik me opdragen en kan ik me verantwoordelijk maken om de samenleving als mens en natuur leefbaar te maken? Levensbeschouwelijke vakken zijn de andere kant van de balans. Waarop de ene kant van de 'kennis' is.
Mirjam Kamps Ik sluit mij volledig aan! Wat kun je nog in 1 lesuurtje geven? De bedoeling is toch dat de leerlingen iets opsteken van de les, dingen die terug komen in hun dagelijks leven. En daarnaast gaat het hier over duizenden jobs. Halveren? Daarmee zorg je voor veel problemen...
de Schaetzen Harold  
Meganck Jan  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Fiorella Norero Sánchez  
Wagemans Huub  
Van den Bossche Rita Als de godsdienstlessen meer en meer worden verbannen naar de privésfeer dan krijg je toestanden zoals in Nederland. Geen controle en dan geeft je extremisten de kans om hun gangen te gaan en dat willen we toch niet?!
Anoniem  
Rijcken Felix De katholieke godsdienstlessen zijn een inspiratie, een aanmoediging, een hoop, een vreugde voor elke jongere, die zoekt naar goedheid, schoonheid en waarheid en geeft diepgang en zin aan het leven: God is liefde in Christus!
Wim VANELSTRAETE Godsdienst is meer dan ooit nodig.
bogaerts rita  
Wim Corbeel  
Ria Beunckens  
LINET Dominique  
Verelst Wendy  
LINET Georges  
FLIPTS GODELIEVE dit doorvoeren zou de mentaliteit van onze jeugd echt niet ten goede komen!
Dirk Crombez  
Andrea Schampaert  
Olaerts Gil  
Johanna Thierfeldt Persoonlijk vind ik het zeer belangrijk om onze christelijke waarden en normen te blijven onderrichten aan onze kinderen en kleinkinderen. In deze kille koude wereld van digitalisering is dit zeer belangrijk! Ik zou het een afbreuk aan ons onderwijssysteem vinden mochten deze lessen niet meer plaatsvinden. Minimum 2u blijft een noodzaak.
Deforche Robrecht  
Stefan Dossche  
Debruyne Annelies  
ismail kolkiran  
Vey Christian  
De Crée Albert  
Van Garsse Ann  
Swart Josha  
Hellin Nicole  
Anoniem Geen
Cornelissen Liesbeth  
Isabelle Miserez De levensbeschouwelijke vakken hebben een heel belangrijke waarde om te jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar volwassenheid. Het is van essentieel belang dat deze 2 uren behouden blijven.
Versele Karin  
Charlotte De Meyer  
Annemie Poelmans  
andrea van genechten 2 uren godsdienst zijn een minimum in onze scholen. Ik heb zelfs altijd gepleit om in de kleuterschool met godsdienst te beginnen... Elke basis wordt gelegd tussen 1 en 5 jaar. Die van levensbeschouwelijke vakken niet?...
Hendrik Boey  
Erik Van Coillie  
Ruth Devenijn  
Gagea Florina-Anca  
Anoniem  
Kirsten Fostier Ik ben zelf actief als godsdienstleerkracht in een GO school! Ik geef mijn vak al drie jaar met volle passie. Jammer genoeg zijn politiekers zich niet meer bewust van het belang van levensbeschouwing in het onderwijs. Ik werk zelf met leerlingen die bewust kiezen om rooms-katholieke godsdienst te volgen, omdat geloof deel uitmaakt van wie ze zijn. Waar moeten zij terecht als ook dit van hen wordt afgenomen! Aan alle politieke partijen, luister naar uw leerlingen! Zij zijn degene die nood hebben aan een levensbeschouwing, aan het vormen van hun identiteit. En ja geloof, in welke vorm dan ook, maakt ons tot wie we zijn! In een wereld van geweld en oorlog, geeft levensbeschouwing het licht dat we nodig hebben! Kirsten Fostier, Leerkracht rooms-katholieke godsdienst
Anoniem -Ik ben geen leerkracht maar volg het met hart en ziel .. -Ik dacht dat het toch de bedoeling is ,om in het ( katholiek) onderwijs , alle levensbeschouwingen voor te stellen ..maar dat de katholieke school in het bijzonder dé plaats is om het christelijk geloof en christelijke identiteit aan te bieden.. te verkennen ... te laten "proeven".. door getuigenissen ., . aan te geven dat katholiek zijn- levens-vervullend kan zijn .. Daarom is halveren van van lesuren noodzakelijk! -We kijken (misschien met afgunst ?) naar onze moslimbroeders en voelen ons bedreigd .. Niet nodig .. in God zijn we broers en zussen .. we hoeven geen rivalen te zijn . daarom is het zo belangrijk dat we in ons onderwijs (en daarbuiten ) over de ziel van de christelijke identiteit te spreken en getuigen te laten horen .. die met de lévende Heer Jezus leven en daardoor vervuld worden met vrede, vreugde , openheid en fierheid .. -Zovele jongeren die geen zin meer vinden in hun leven .. het katholiek onderwijs heeft de kàns en de plicht om een Anker aan te bieden, Jezus Christus... vol Liefde en Medeleven , die verloren gelopen jongeren wil troosten en leiden .. in de maatschappij waar ze (naar hun gevoel) nergens terecht kunnen met hun verhaal..Dat is een praktijkgerichte opdracht .. die zeker moet kunnen aangeboden worden ..!! Ik hoop en bid dat vele leerkrachten ook deze bezieling zouden hebben .. - We kunnen ook bidden voor de regeringsleiders dat de H.Geest hen wijsheid en verstand schenkt ..goede raad en sterkte .. We geloven immers in de kracht van het gebed .. R.H.
Noël Bernaers Het levenspad op zonder kompas?
Anoniem  
Anoniem  
Sofia Shilin  
Dineke Hoogteyling De uren behouden is echt belangrijk
Verschaeve Sarah  
Camille Arnaert  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Dirk Stevens  
Rutten Jess Leerkracht Protestantse godsdienst. Ik steun mijn collega's van alle levensbeschouwelijke vakken.
Anoniem  
Anoniem  
Totté Jozef Zoals het gezin de bakermat is van onze samenleving is een op ethische gronden gevestigde levensbeschouwing broodnodig, opdat de volgende generaties een antwoord zouden kunnen bieden op steeds méér en moeilijkere uitdagingen en een alles verterend egocentrisme.
Vermeire Angelique  
Courtois Kim  
Anoniem  
Farouz Mouloud  
Sigrid Op de Beeck  
Sips Tom  
Balaj Omar  
Mante Hermans Politiek suckt
Anoniem ik pleit voor 2uur godsdienst te behouden
Bruno Croonenborghs Alles wat waarde heeft is weerloos. Het is belangrijk om opnieuw waarden voldoende te duiden. Dat kan het best in dit vak.
Martine Baert  
Mats Troch  
Evelien Dierckx  
Leeuws Wouter  
Carlo Plessers  
Saskia Vandereyken  
Depoortere Katelijne Ik ben leerkracht protestantse godsdienst en ben ook van mening dat een éénuursvak te weinig tijd biedt, daar ons leerplan toch zeer serieuze levensvragen behandelt. Bovendien zijn wij op niveau van de ILC's op een moderne manier aan het werk, waar de samenleving echt iets aan heeft.
Adriana Duizendstra Ik ben leerkracht Protestants evangelische godsdienst en ik vind samen met mijn rooms katholieke collega's dat wij allemaal als LBV leerkrachten de twee uren LBV lessen nodig hebben om zo te kunnen bijdragen aan de spirituele en algemene ontwikkeling van onze leerlingen. Tijdens de lessen LBV leren we ook hoe belangrijk het is om met alle diversiteiten in onze samenleving om te gaan.
De Gendt Renilde  
Anoniem  
Dominique Vandelannoote Gebrek aan kennis over geloofszaken leidt vaak tot ongelukkige keuzes. De geschiedenis toont dat de mens steeds naar (een) God zoek is geweest. In sommige culturen is geloof vandaag van primordiaal belang. Onze Westerse roots liggen in het christendom en heeft daarom voor welvaart gezorgd. Verloochening van God leidt tot wanorde en ongeluk. Meer dan ooit hebben onze jongeren (en toekomstige leiders) nood aan gedegen kennis i.v.m. geloofszaken.
Rosalie Roest  
Kris Waszmann  
Tim Van den Bergh  
Anoniem  
Roosemont Marie-Jeanne  
Jos Naessens  
Van Mol Ann  
Anoniem  
Oona deman  
Lucia Jongkees  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem Ik vindt het nuttig om dat je soms iets meer leert over de andere mensen van onze gemeenschap. Of zijn het wijze lessen voor later!
Anoniem  
Simon geldof  
Anoniem  
Beckaert Heidi  
Bas Verbrugghe  
Anoniem  
Kilian nuytten  
Anoniem Maak et 4 uur you won't
Anoniem  
Anoniem  
Crul Sebastian Er komen steeds meer kinderen van vluchtelingen uit het buitenland die weinig of geen onderwijs hebben gehad, de doelgroep groeit dus aan. In hoeverre houdt men rekening met de keuzes van de ouders en leerlingen? Vluchtelingen zijn zelf blij dat ze eindelijk vrij, veilig en ongestoord les kunnen volgen in "hun" overtuiging. Welke geloofsovertuiging zal dan de man/vrouw hebben die burgerschap/Lef geeft? Als je geloof toelaat in een maatschappij laat het dan ook gecontroleerd toe door leraars die bekwaam geacht worden, door verkeerde interpretatie van de bijbel zijn héél wat oorlogen, aanslagen, ruzies, etc. gebeurd. Juist door meer onderwijs en kennis van Gods Woord komen we tot inzicht en verdraagzaamheid tot over elkaars mening en geloof. Door het verdwijnen van de kennis van Gods Woord is er ruimte voor iets anders die niet goddelijk is. (Hosea 4, Psalm 118 8-9) Voor onze leerlingen is het soms even een vlucht uit de drukke klas om tijd te nemen met God, stille tijd, een tijd van gesprek, om samen te bidden, etc. Wat kiezen de leerlingen zelf? Enquête bij de leerlingen die levensbeschouwing volgen? Gez​ien het grote aantal leerlingen met een migratie achtergrond (zie ook de mail van 26/03/'18 inspectie Pego "Vragenlijst: Lesgeven aan jonge christenen met een migratieachtergrond"), zelf hebben 75% van mijn leerlingen een migratie achtergrond, is er een gebrek aan goed onderwijs geweest. Kinderen kunnen hier niet aan doen gezien zij soms vluchtelingen zijn of door een cultuur bepaalde waarden en normen hebben meegekregen die tegen de bijbel indruisen. Als je géén godsdienst leerkracht bent, ben je volgens mij weinig "gezaghebbend". Hetzelfde zie ik trouwens bij collega's Islam die tegen verkeerde denkpistes aanbotsen bij leerlingen die geen of voldoende onderwijs hebben gevolgd. Als leerkrachten levensbeschouwing de tijd en ruimte krijgen om richting te geven en fundamentalisme onderuit te halen door gedegen onderwijs dan is elke euro van ons loon waard! Wat kost een aanslag niet?!
Dimitri Melotte  
Anoniem  
Van Hoe Charlotte  
Henk troost  
Rebecca Cauwels  
Annika van Hartingsveldt  
Michaël Troost  
Nore Troost  
Febe Troost  
Jinthe Troost  
Anoniem  
Vanhecke Agnes Ik vind het zeker een meerwaarde om twee lestijden te voorzien in het leerplan r-k godsdienst.
Wesley Van Bocxlaer  
Anoniem  
Beutels Nele  
Anoniem  
Lommelen sander  
Serrien Pieter Als historicus, schrijver en leerkracht besef ik welk waardevol werk er in levensbeschouwelijke vakken wordt gestoken en wat er wordt bereikt. Een halvering van het aantal uren is totaal onbegrijpelijk.
Johan Deraeve  
Anoniem  
Van Roie Hilde  
Ilse Antonissen  
Anoniem  
Zineb El Makhloufi  
Anoniem  
Anoniem  
Ingrid De Gezelle  
Schampaert, Thomas Laat onderwijs over aan de experts ter zake en weerhoud je van elke vorm van politieke inmenging. In de laatste dertig jaar is die laatste alleen maar toegenomen met de gekende desastreuze effecten tot gevolg. Een algemeen en breed opgezet levensbeschouwelijk vak deels inruilen voor een enggeestig fremdkörper als burgerzin (in de vorm van een schoolvak) is weer een stapje in de richting van het ideologische Ausgleich waarin enkele politieke partijen geen graten meer zien. Verantwoordelijk handelende burgers voedt je niet op door hen lijstjes te laten afvinken en zich te leren conformeren, dan wel door hen de mogelijkheid, de zin en de capaciteit tot kritisch denken aan te leren zodat ze verantwoord en solidair kunnen spreken en handelen in een snel veranderende maatschappij zoals die van vandaag en morgen.
Anoniem 2 uur in de week voor de innerlijke mens naast alle cognitieve en praktische vakken is niets teveel
Carine Sleeckx  
Anoniem  
Rita Schelfhout  
De Roo Conny  
Delva Kilian  
Dennis Charlotte  
Sara vos  
Anoniem  
Anoniem  
johan bergé  
Elien Verschelden  
Jacques Baeke Dit heeft niets te maken met de FEITELIJKE problemen waar het onderwijs mee te maken heeft.POLITICI BLIJF HIERVAN AF.
Mamie Mayiwu kwete  
Anoniem  
Anoniem  
Sepp Mondelaers  
Andy Gielen  
Baert Renilde Mijn visie op godsdienst zegt duidelijk NEEN aan die denkwijze die op de onderhandelingstafel ligt.
marleentje jageneau  
Jacobs An  
Anoniem  
Anoniem Een levensbeschauwelijk vak is voor mij een vak waarbij ik respect krijg voor verschillende religies en de maatschappij
Silvie Faes  
Henning Van Duffel  
Tine Maerschalck  
Anoniem  
Opoka Johan  
Van Dessel Nisse  
Shannon De Mey  
Duguépéroux Denzel  
Anoniem Godsdienstlessen moeten blijven
De Mey Shannon  
Dugueperoux Denzel Gauthier is kkr gay
Kilian Ferreira Dias 2 uur godsdienst moet blijven !
Anoniem  
Denzel Dugueperoux Leerkrachten godsdienst zin de beste en we leren er teminste iets uit! Leren communiceren en voor jezelf opkomen! Pot vol koffie laatet gwn 2 uur zijn
Anoniem  
Swaelen Mark "Zinvol" onderwijs heeft ook een maatschappelijke meerwaarde.
De Ryck Johan  
Mattheessens Jean Dit is niet meer of minder dan een losgeldvoorstel om andere toegevingen af te dwingen van onderhandelingspartners. Nva zou dan hiervan afzien in ruil voor een andere toegeving van bijvoorbeeld CD&V op al dan niet onderwijsvlak.... Politiek in plaats van beleid dus...
Anoniem  
Anoniem  
HELENE SEYNAEVE  
Brebels Lieve  
vannete bernard  
Depiere Jan  
Van der Meeren Josiane  
Luc De Roeck  
Van Roost Joost  
Bleeser Lotte  
Leenknecht Patrcik  
Anoniem  
Bultinck Christian  
Van Meel Karen  
de nijn bieke tegen halvering !
Els Demuynck  
Ballieu Berlinda  
Anoniem  
Hensen Martine Jammer, zo vlak voor mijn pensioen! Maar vooral voor de kinderen!
Liliane Van Autryve Om extremisme tegen te gaan is het nodig om 2 lestijden LBV te behouden. We werkenop regelmatige basis samen met de verschillende richtingen LBV en dat geeft signalen naar kinderen dat we ondanks onze verschillen er samengewerkt kan worden op een respectvolle manier. Hierdoor werken we verdraagzaamheid en tolerantie in de hand. Eenheid en geen verdeeldheid.
Jacques Mannaerts  
Anoniem  
VERVLIET Luc  
Leo Maeckelberghe Als leerkracht protestants evangelische godsdienst ondersteun ik ten volle deze oproep uitgaand vanuit ons leerplan protestants evangelische godsdienst. Wij hebben inderdaad twee lesuren per week nodig om een diepgaande levensbeschouwelijke vorming te kunnen garanderen, in goede samenwerking met onze collega's van de andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
Anoniem Niet alleen Godsdienstleerkrachten maken zich terecht zorgen. Wat nu nog? dergelijke dingen zouden zelfs niet in vraag mogen gesteld worden! Het vak godsdienst is gewoon heel belangrijk en ondersteund ook vele jongeren in hun zoektocht en houvast in het dagelijkse leven. En vele ouders in de opvoeding van en de lange levensweg met hun kinderen. Eigenlijk zou het zelfs op veel gebieden veel Rooms Catholieker mogen dan dat het vak nu dikwijls inhoudt. Als we sommige leerboeken zien staat er soms nog maar weinig over ' De Bijbel' in. Of Bijbelse verhalen. Dat het moderner is dan vroeger OK. Maar het is en blijft Godsdienst. We zijn toch nog altijd een R.C. land! De basis van veel! We moeten al zoveel toegeven mogen wij ook nog iets? En neen dan gaat het niet over 'Folklore' zoals soms onterecht wordt gesuggereerd. Het ligt aan de basis van heel veel in ieders leven. Gelovigen of niet... neem onze kinderen dat niet af! U vindt misschien dat u er niets aan had, maar laat onze kinderen daar zelf over beslissen. Dat hoeven jullie niet te doen. Blijf van de Godsdienstlessen af! Godsdienst, geloof, levenswijze er zit zoveel in. En wie dat niet ziet... die snapt het hele plaatje niet!
Anoniem  
De Boeck Anne-Marie  
Defever Miriam  
Gubbelmans Hendrik-Jan  
De Schrijver Lieve  
Stringer Edith  
Van Hoofstadt Nico  
Wim Dox  
Van Hoofstadt Nadja  
Annemieke de Vries Ik ben leerkracht protestants-evangelische godsdienst en ik doe mijn werk ook met veel plezier en liefde! Halvering van de lestijden levensbeschouwing betekent een verarming van het onderwijs van onze leerlingen!
Leroy Liesbeth  
Koen Van Meel  
Anoniem Ik ben jaloers dat mijn kinderen in NL niet ook op hun school deze lessen kunnen volgen die ik mag geven in BE. België is daarin uniek. Vooral het interlevensbeschouwelijk samenwerken werkt, mits goed opgezet, zeer goed. Nu halveren zal het wederzijds begrip wat aan het ontstaan is in de kiem smoren.
Talitha Verheye  
Anoniem  
Tinne Tuyls  
Anoniem  
Dirk Van den Kerkhove  
Vastenavont Kathleen Ik teken dit met volle overtuiging. De genoemde argumenten zijn de allerbelangrijkste. Daarbovenop voeg ik nog een extra argument: versnippering van het aantal lesuren is een ongezien kwalijke evolutie in het onderwijs. Belangrijke humane vakken als geschiedenis en godsdienst reduceren tot één lesuur per week, om nog wat meer éénuursvakken te creëren, leidt hoegenaamd niet tot beter, onderwijs, enkel tot meer drukte en verzwaring van het programma van leerlingen. Van alles een beetje leidt tot meer oppervlakkigheid. Mogen we alstublieft terug grondige, verdiepende vakken? Twee lesuren per week is daarvoor het absolute minimum.
Anoniem  
Maxime Trippas  
Van Landuyt Anne-Marie  
Luc Wuyts  
Librecht Willy Wie dit tot een minimum zou herleiden verloochent zijn afkomst en opvoeding!
Albert Wuyts  
A. S. D  
Anoniem  
Josina Bol  
Jan Florentie  
Bernadette DIRIKX  
Anne Groven  
Leliaert Linda  
VAN ACKER Rudy  
Eric De Smet Twee uur levensbeschouwing - godsdienst zijn en blijven nodig voor onze leerlingen. Het mogen er ook 3 per week worden.
Bommerez Marie-Ange  
Lesage Hans Het is net als in het huwelijk = twee is beter dan één !
Amstelveen Henrich Amen.
Dries van ootegem  
Marie garba  
Bourgeois Elisabeth  
Griffiths, Rick  
Marc Wijnants  
Van Ostaeyen Ludo  
Lataire Suzanne  
Lien Moreel  
Kuijpers Rina Geef jonge mensen een kans om '(ge)heel(d)' te worden door diepgang na te streven. Er is al genoeg oppervlakkigheid en gebrokenheid in de wereld.
Hilde Vanmelle  
van de Werve Yves  
Katrien Verschooten  
Anoniem  
Schillemans Pauline  
Hilde Vanderplancke  
Erik van Alsenoy  
Roose Stef  
boom pieterjan ik geef de lessen protestantse godsdienst ook voor ons is 1u les geen realistische optie
Anoniem  
SCHAMPAERT Paul  
selcuk yazici De beleidsmakers in dit geval cd en v, vld,nva, hebben gezegd,dat ze banen zullen creëren!!!! En wat doen ze banen SCHRAPPEN. De levensbeschouwelijke lkr zijn de aders van de individu.Ze kunnen heel goed hun leerlingen veel leren. En overigens de godsdienstlessen zorgen ervoor dat de kop van radicalisme ingedrukt word en ingedrukt blijft. hoe geloofwaardig zal een lkr zijn als hij/zij iets anders geeft dan zijn eigen geloof. En overigens zullen de ouders andere alternatieven zoeken om hun kinderen het geloof bij te brengen en dan is er het GEVAAR dat deze kinderen onbewust op de schoot van de radicalisten geduwd worden door de ouders.In plaats van aan populisme te doen, zouden de politikers beter zich met belangrijke dingen zich bezig houden.De politikers denken alleen maar aan besparingen. DOE IETS NUTTIGS POLITIEKER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bertrand de SCHIETERE de LOPHEM Als grootvader van 12 schoolgaande kleinkinderen in katholieke scholen .
Anoniem  
Anoniem  
de Lophem B. CD&V-senior en lokaal bestuurslid . Ook bestuurder van verschillende kristelijke organisaties . Wat meer politieke moed , aub !!!
Verheye Wim  
Etienne Platteau Blijft de staat Christus buiten smijten? En ondanks dat, gaat het nu veel beter????? Etienne
katrien carette  
Anoniem  
Johanna Pelgrims  
nagels christine  
Ilse d'Hertefel  
An Van Bellingen  
Chris Nys  
Ria Turcksin Nog nooit werd door politieke partijen zoveel geschermd met 'onze waarden'. Maar tijd geven aan jongeren om waarden te ontdekken krijgen ze niet (meer) ? Jongeren laten op zoek gaan naar waarden en hen een referentiekader hiervoor geven is meer dan ooit nodig. Het christendom met naastenliefde, vergeving, zorg voor wie het zwakste staat naar het voorbeeld van Christus is een heel mooi referentiekader waaraan jongeren hun eigen zingeving kunnen toetsen. Geef hen aub tijd hiervoor. Met kennis en centen kan je overleven. Met zingeving kan je leven.
Turner Clare  
Monik Van Beethoven  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Hanna Calcoen Ik ben dan wel een collega Protestants Evangelische Godsdienst, maar ik schaar me onder dezelfde mening. Onze bijdrage is wel degelijk nuttig voor de ontwikkeling van de leerling en zijn betrokkenheid in de samenleving!
Hooft Eric  
André Keppens  
De Pauw Robert R-K godsdienst (en elke andere godsdienst) is fundamenteler dan algebra en analytische meetkunde, zoals stilte dit is tov lawaai, sereniteit tov verwardheid, echte zingeving tov overdreven materiele gehechtheid. Langzamerhand en met de jaren is mij dit duidelijk geworden in het leven. Godsdienst onthouden aan de jongeren zou een enorme misdaad zijn, geen enkele ouder zou hier aan toegeven indien hij effen de tijd neemt uit de gejaagdheid te ontsnappen. En dan nog, wij kunnen leven zonder miljoenen op onze bankrekening, wij kunnen daarentegen niet leven zonder zingeving.
Hilven Liliane  
Anoniem  
Karel phlips  
Célinka Roelands  
Levi Verstraeten Het behoud van 2u/ week en de keuzemogelijkheid van levensbeschouwing zal de persoonsontwikkeling van de jongeren en de toekomst van onze samenleving, die doordrongen is van diversiteit alleen maar ten goede komen.
Eva Begine Hierbij citeer ik een collega wiens redenering ik volledig steun: Ik teken dit met volle overtuiging. De genoemde argumenten zijn de allerbelangrijkste. Daarbovenop voeg ik nog een extra argument: versnippering van het aantal lesuren is een ongezien kwalijke evolutie in het onderwijs. Belangrijke humane vakken als geschiedenis en godsdienst reduceren tot één lesuur per week, om nog wat meer éénuursvakken te creëren, leidt hoegenaamd niet tot beter, onderwijs, enkel tot meer drukte en verzwaring van het programma van leerlingen. Van alles een beetje leidt tot meer oppervlakkigheid. Mogen we alstublieft terug grondige, verdiepende vakken? Twee lesuren per week is daarvoor het absolute minimum.
Blommaerts Luc  
Joshua Mantels  
Tyberghien lutgarde  
Anneleen Decoene  
Peter De Ridder  
Loix Maurice  
Rina Van de Velde PEGO is zo’n kostbaar vak, zeker in deze turbulente maatschappij dat het heel jammer zou zijn als er een uurtje zou sneuvelen!
Temmerman Chris Ik steun de volle de actie om het aantal lesuren levensbeschouwelijke vakken NIET te reduceren.
De Lombaerde Jef  
Du Ville Piet  
Johan Vangronsveld  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Lut Boeckx  
Anoniem  
Eddy Wolput  
Swannet Sarah  
De Ruyter Gerda  
Anoniem  
Fran Van de Vijver  
Jeddens Karel  
Anoniem  
Anoniem  
Quarles van Ufford, Philip interlevensbeschouwelijke competenties zijn maar mogelijk tegen de achtergrond van het verstaan van eigen levensbeschouwelijke identeit. Halvering lestijden is een evenredige verarming van deze competenties
Scheerlinck Elisabeth Ik zou zelfs voorstellen om levensbeschouwelijke vakken uit te breiden. Ik vind dat er hieraan absoluut veel te weinig aandacht wordt besteed in het onderwijs. Kinderen studeren af met een overload aan kennis, maar hebben het vaak moeilijk om evenwichtig in het leven te staan. Levensbeschouwelijke vaardigheden zijn daarom van primordiaal belang om een gezonde maatschappij te ontwikkelen waar mensen evenwichtig en gelukkig kunnen zijn in alle omstandigheden en in elke fase van het leven. Gelukkig zijn leer je niet door eenzijdig feiten te memoriseren en rationele inzichten te verwerven.
Anoniem  
de Winter, Bas  
Katrien Schrooten  
Ingrid De Schepper Volledig akkoord met wat collega r.-k. godsdienst schrijft.
Anoniem  
Angélique Spilstyns  
van Heest Janneke  
Edith Maes  
Anoniem  
Piet en Marcella Ritzen-Vanheusden  
Van Damme Amy  
Elke Clotman Als leerkracht protestants-evangelische godsdienst sluit ik me graag aan bij deze petitie-actie. Ook ik merk dat leerlingen met slechts één uurtje levensbeschouwing niet genoeg zouden hebben. Het leven thuis, in de club, in de klas bij de algemene vakken en elders is vaak hectisch en maakt dat bij kinderen emoties, levens- en geloofsvragen gegenereerd worden die ze in de lessen godsdienst-zedenleer kwijt kunnen en waar we hen leren hoe het allemaal te plaatsen en hoe er mee om te gaan op een wenselijke manier. Het huidige pakket van 2 uren is naar mijn mening al een absoluut minimum, nog verminderen is dan ook geen goede zet.
Goris Staf Waar is men in de politiek mee bezig, er zijn andere zaken die dringender zijn. Alles wordt teniet gedaan hier in Vlaanderen en vooral on Limburg
Postelmans Jan  
Micheline Bruyninckx  
Anoniem  
Anoniem  
MOORS Piet  
Van den Moortel Bea  
Koen Roggemans  
Eric Geeroms  
Anoniem  
Dirk Geeroms  
Maria Van de Vreken  
Werner Fannes  
Sophia Fannes  
Peter Decavele  
Rob Van Leuven  
Walter Ceyssens  
De Wever Marie  
Lieven D’haese  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
El makhloufi saliha  
Anoniem  
myriam gulinck  
Anoniem  
Anoniem  
Barbara Beyers  
Vanhoutte liesbet  
Anoniem  
Anoniem  
Diane Wustenberghs  
Van Acker Ben Onze samenleving vereist dat we juist méér lesuren levensbeschouwelijke vorming aan onze kinderen en jongeren geven, in plaats van minder. Ik pleit er daarom voor dat we uiteraard 2 lesuren godsdienst behouden en daarnaast ook nog eens 2 lesuren maatschappij en filosofie aanbieden. Ook voor de interlevensbeschouwelijke competenties zijn minstens twee lesuren levensbeschouwelijk vak nodig. Onderwijs moet alomvattend zijn: ook het religieuze en godsdienstige domein moet bij leerlingen gevormd worden zodat ze een gefundeerde levensbeschouwelijke mening hebben, om in een geest van openheid de dialoog met andersdenkenden te kunnen aangaan. Welke partij gaat er in een tijd van religieus terreur nu de lesuren godsdienst verminderen??? Is CD&V het morele kompas kwijtgeraakt door de coalities met NVA??? Kom op CD&V: loop niet te veel aan de leiband van NVA en Open VLD. Durf op te komen voor uw cultureel-christelijke identiteit en zo het verschil te maken door te pleiten voor méér lesuren levensbeschouwelijke en morele vorming van onze kinderen i.p.v. minder!
Annick Bernaerts  
Lenaerts André  
yvette STERKENDRIES Voorrang geven aan katholieke godsdienst, maar er zou ook wel bondige informatie mogen gegeven worden over wat de voornaamste verschillen zijn met enkele andere godsdiensten (zoals de Protestantse, Islam, Anglicaanse kerk, ... Dus wellicht zijn er hiervoor nog meer uren nodig....
Nele Van Lysebettens Het is jammer dat zo een zillig vak zou verdwijnen, godsdienst is veel hipper dan het cliche-beeld zich voorschrijft, verzink niet in hierarchie van de Kerk maar in de goede boodschap van Jezus die ons hele rijke geschiedenis heeft bezorgt, neem die kennis niet weg van onze bouw aan een betere maatschappij
Anoniem  
Christa Roesems  
Ingrid Van Herzele  
Vasile Tiberiu Pop  
lathouwers sonja Omdat ik zelf godsdienst geef merk ik dat om een degelijke impact te hebben 2 uur per week essentieel zijn.
Anneleen Van Lancker  
Proost Karin  
Rina Janssen  
Pol Op de Beeck  
Rita Joris  
Boonen Francis  
Guy Petré Waar gaan en willen sommige politiekers naartoe, met onze eeuwen opbouw van onze westerse(christelijke) beschaving ? Foei, geen greintje respect voor de tot heden doorgegeven levens inzichten en waarden. Als men het huidige maatschappijbeeld bekijkt m.o.m. de onverdraagzaamheid, racisme, extremisme,de menselijke omgang, mentaliteit, ... Zou men beter pleiten voor plus 1 uur voor het vak "levensbeschouwelijke".
JULES SUPPLY Alhoewel gepensioneerd , weet ik uit eigen ervaring dat die twee uur nodig zijn . Mag vraagt immers meer en meer creativiteit van de collega's
Anoniem  
Parlevliet Nel Ik ben er van overtuigd dat we individueel en maatschappelijk meer dan nodig zijn en dat een vak als levensbeschouwing op school zeker een meerwaarde is, anders krijg je alleen maar vervlakking of extremen !! Willen we dat ?
Anoniem  
Vanhorebeek Raf  
Hei. Aa  
Luc Van Genechten  
Anoniem  
EEN GODSDIENSTLEERKRACHT VAN NU iK HEB VEEL REACTIES GELEZEN EN WIL ER ALLEEN AAN TOEVOEGEN DAT LEERLINGEN VAN VANDAAG DEUGD HEBBEN VAN TWEE UURTJES IN DE WEEK TE KUNNEN ZIJN WIE ZE ECHT ZIJN, TE VERTELLEN WAAR ZE ECHT MEE BEZIG ZIJN, TE LUISTEREN NAAR ELKAAR EN NAAR DE MENS-LEERKRACHT,... TWEE UURTJES MAAR...
veerle vermeulen  
Heeren Greet  
Tapmaz Tuncer  
maes jan  
Proost Karin  
Didier Meers Om diepgaand aan morele vorming te doen, om te werken aan de dialoog met en tussen levensbeschouwingen, om daarbovenop met vele - al dan niet sociale - projecten en goede doelen bezig te zijn, zijn 2 lesuren per week een absoluut minimum. Velen klagen aan dat het steeds slechter gaat op het vlak van waarden en normen. Awel ... halveer dan zéker niet het aantal wekelijkse lesuren van de levensbeschouwelijke vakken. Onze vakken zijn zeer waardevolle vakken waarin we véél meer bereiken dan het aanbrengen van theorie bij de leerlingen. We proberen de leerlingen - zij het zachtjes - 'een geweten te schoppen' en hen verantwoorde keuzes te laten maken in hun leven. Op eg naar hun eigen geluk en dat van anderen in huidige en toekomstige generaties. We leren hen de waarde kennen van vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, eerlijkheid, respect voor mens, dier en natuur, behulpzaamheid, ... . We gaan in tégen racisme, tegen discriminatie, tegen alles wat immoreel is. We zijn het enige vak dat daar zo bewust en intensief mee bezig is. Een halvering? Doe dit de leerlingen a.j.b. niet aan!
Dirk Faes  
Anoniem  
An De Coninck  
Maarten Blokken  
Jean Brusselaers  
Yvonne Peeters  
Cools Christine  
Van Houten Martine  
Ann Van Laere  
Jan Van den Berghe  
Geert Barbé  
Mitte Schroeven  
Anoniem  
Masha Van Bambost  
Vandevyver Luc  
Mireille Dekervel  
greta latte De twee lesuren voor de levensbeschouwelijke vakken zijn zeker noodzakelijk in onze huidige maatschappij, tieners moraal bijbrengen en hun helpen bij moeilijke omstandigheden in gezin, persoonlijke moeilijkheden in hun puberteit, woordenwisseling met vrienden, sommige zelf die met de gedachte lopen van zelfdoding hierbij moet er een standvastige begeleiding zijn en dat was en is nog altijd de taak van deze leerkrachten. Als de politiek hiervan niet te overtuigen is dan zullen ze bij de regering van ons land binnen afzienbare tijd de gevolgen dragen.
Anoniem  
lode de geyter In een complexe, boeiende soms vermoeiende tijdsgeest zijn velen zoekend naar zingeving ! Deze zingeving leidt af van verzuring, geweld en zet aan tot verdraagzame, ruimdenkende burgers. Ontneem onze jongeren deze kansen niet !
Anoniem  
Anne Donné  
Beckers jolien Levensbeschouwelijke vakken zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van personen. 1u is veel te weinig hiervoor.
Anoniem Zelf heb ik een genuanceerdere achtergrond met licht vrijzinnige inslag. Mijn werkgever is een katholieke school, mijn voormalige een christelijk geïnspireerde. Voor mezelf is de tweede vermelde de meest 'comfortabele' werksituatie, omdat deze van een meer gematigde inslag is. Maar ik vind het zeker belangrijk dat de waarden en normen van dit vak aan de leerlingen worden overgedragen.
Zels Christiane In de toekomst zullen er meer en meer ongedoopte leerkrachten in de katholieke scholen aan het werk gaan. Om het vak katholieke godsdienst te borgen in katholieke scholen zullen godsdienstleerkrachten noodzakelijk zijn. Anders zal het vak godsdienst meer en meer vervlakken tot het uiteindelijk verdwijnt. Wat betekenen wij dan nog als katholieke school als onze identiteit verdwijnt?
Carmeliet Martine  
Bouche Anne Mieke  
Anoniem  
Isabelle Verbiest  
Yesmina Hammadi  
Van Vugt Gerdina  
Coene Herman  
Maggy Max "Godsdienstlessen" kregen een andere invulling en helpen jongeren een weg te vinden in de chaos van deze tijd....meer dan ooit hard nodig!
luc van braekel  
Noël en Milou DESCHEEMAECKER  
ivan vandenwijngaert  
Knapen Richard ik heb dit vak 40 jaar met veel goesting gegeven en ben ervan overtuigd dat dit zo absoluut moet blijven
Mia Torbeyns  
Van Damme Ilke  
Anoniem Kunst en cultuur! Essentie van ons bestaan!
Marie Louise Vanelderen  
De Bodt Dries  
lea biesemans  
Anoniem  
Nyoni Siphephisile  
Liesbeth Bresseleers  
Ludo Leppens  
Jan De Leeuw In het vrij onderwijs komen er meer en meer moslimkinderen. Zij volgen dus samen met de anderen ook het vak godsdienst. Het is één van de weinige momenten waarop men als jongere in respect voor elkaar samen in dialoog gaat. Dit moet de basis vormen voor een maatschappij waarin men vanuit zijn eigen roots en tradities mekaar kan/wil ontmoeten.
Anoniem  
Odile Baten  
Anoniem  
Peeters Gemma  
Goeminne Baudouin  
Jean-Michel Hunt  
Yade Houben  
Jean van Lidth de Jeude  
Anoniem  
Verheye Emmanuel  
Willem Steegmans  
Collard Raymond  
Lowie Josiane  
Jan Tweepenninckx Ik onderschrijf de oproep! JT
Linda Lavigne  
VAN DRIESSCHE CHRISTIANE  
HERMAN Michel  
Hava Demirtas  
Baert Michel  
Pinxten Lieve  
Laermans Arlette Ik vind dat de uren Godsdienst moeten behouden blijven ,waar gaan we naar toe als dit alles zo drastisch word verandert , ik ben er niet akkoord mee en wil dit uiten .
Israel H. Sagman  
MOORS Marcel Wat noodzakelijk en goed is mag niet afgebouwd worden !!
Birte Marianne Day Anglicaans Godsdienst
Freddy Bernaerts  
De Grave Marc  
Mirjam Meijer  
Marieke Hendrickx  
Putzeys Leon  
Vanmulder Eddy  
Ilse Doumen  
Hannah De Rijbel  
Anoniem  
Patrick Peeters  
DECRAENE JORIS  
Sara Fierens De halvering van de lestijden is geen goede zaak. Levensbeschouwing is een belangrijk onderdeel van de identiteit van mensen. In het vak Rooms-Katholieke Godsdienst en andere levensbeschouwelijke vakken leren leerlingen hun mening vormen, onderbouwen en daarvoor uitkomen. 1 lestijd per week zal dit doel niet kunnen realiseren. Het geactualiseerde leerplan zorgt ervoor dat er een balans is tussen christelijke inhoud, pluraliteit en identiteit. Leerlingen zijn zinzoekend en verdienen een vak op school waar ze hun zoektocht kunnen verderzetten. Leerkrachten krijgen ook de kans om zwart-wit stellingen tegen te gaan en genuanceerde standpunten teweeg te brengen. In een plurale samenleving is het belangrijk dat wij in respect voor elkaar leren omgaan. Het feit dat vanuit verschillende levensbeschouwelijke hoeken reactie komt, ook vanuit vrijzinnige hoek, toont dat het niet enkel om het vak godsdienst gaat.
Greet Liebens Laten we realistisch blijven ... waarom deze lestijden halveren? Precies of de kids bij ons niks nuttig bijleren?
Theo en Linda De Wever  
Strubbe Vif Ik vind dit v
Verbrugge Nancy  
Paul Paessens Onze godsdienst is veel meer dan een historisch gegeven. Zij heeft als te maken met een levenshouding die onze maatschappij in deze tijd meer dan dringend nodig heeft om leefbaar te blijven. Gegeven door overtuigde christenen geeft zij een bijzondere meerwaarde aan het onderwijs in het algemeen, zonder ook maar op enige wijze sektair te zijn.
Strubbe Vif ik vind dit vak héél belangrijk in deze multiculturele wereld!
Waelen Hubertine Ben geen leerkrachtmaar wel moeder van vijf volwassen kinderen.Alles moet afgebroken worden door de politiek,waar wij en onze ouders na die afschuwelijke oorlog voor gewerkt hebben,Treurig noem ik dat
Anoniem  
Lieve Uten  
Jean van Lidth de Jeude  
De Mulder Kristel  
Tibau Jacques  
Naudts Johnny  
Philippe Vercoutere  
Gonde Meekers  
Anoniem  
De Zitter Machteld  
Phlips - Robben  
Vermeulen Marleen  
Anoniem  
Anoniem We zijn ten zeerste overtuigd van de christelijke roots van onze samenleving en de meerwaarde hiervan. Het christendom kunnen leren kennen en vooral Christus zelf, vinden we daarom een recht dat onze vrijheid beschermt.
Steppe Ann  
Vanderlee Jos  
Stijn Hantson Wie zal dan op tocht gaan met de jongeren die meer en meer zoekend zijn in een heel materialistische wereld? Is het leven dan alleen maar een ontdekkingstocht op zoek naar een zelfgemaakt levensproject? Of is het een pelgrimstocht die je aflegt met een Gids, een Herder....zoekend naar wat echt waarachtig menszijn is?
Judith Hermans Omdat we n verschil maken.
Ton du Maine  
Anoniem  
Anoniem Meer God
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Drirk  
Kris  
Anoniem  
Anoniem L
Eddy  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
timo ven  
Anoniem Weg met het islam Word cristen
kris motmans  
Anoniem  
Brabant Lien  
Marleen Schoenmaeckers  
Jef Cambré  
Verboven Nicki  
Jef Verbeek  
Lotte Gysels  
Rohalt Gysemans  
Anoniem  
Anoniem Hallo, Ik werk ook als leerkracht op KA-Denderleeuw. We werken hier om de leerlingen goede manieren, menslievendheid, empathie, omgaan met andere mensen bij te brengen. Dit neemt veel tijd in en veel energie in beslag. met 1 uur per week is dit niet haalbaar om zo een mooie vorming te geven aan de leerlingen. We zitten al in een wereld dat mensen zo afstandelijk zijn, laat staan nog een andere wereld creëren waar mensen nog afstandelijker worden!
Liesbeth Piot  
Mieke Smet Ik ben het helemaal eens met de noodzaak van voldoende lestijd godsdienst. Ik vind dit heel erg belangrijk !!!
Bert Rotthier  
De Scheerder Els  
Vandueren Rita  
Mishutina Liliya  
Anoniem  
Jonckers Davy De uren godsdienst moet blijven .
Tanya Schoefs  
Pots Lieve  
Tim Bal  
Anoniem  
hadassa busschots  
Ramaekers Edith Ik ben geen leerkracht maar ga wel regelmatig met jongeren om, daardoor weet ik dat jongeren NOOD hebben aan mensen die tijd hebben en willen maken om naar hun kleine en grote problemen te luisteren. Want ouders hebben daar niet altijd tijd voor na hun werk. Dus laten zoals het is !
Anoniem  
Jan Glorieux Levensbeschouwing wordt belangrijker dan ooit. Nu daarop besparen is de wereld op zijn kop!
Daems Kristof  
Anoniem  
Lieve Desodt Ik ben overtuigd van de meerwaarde van het vak r.-k. godsdienst daarom vind ik dat er GEEN halvering mag komen...
Vaassen Chris  
Nivelle Jos  
Pieter Devooght Levensbeschouwing is een belangrijk iets in een maatschappij waar waarden en normen dreigen te vervlakken.
Clijsters Bart  
Johri Bouchra  
Vera jonckers  
Isabelle Pierre  
Van Loon Paul Niet akkoord met visie van onze politikers.
Anoniem Islamleerkracht
Martine Plas  
Stiers philippe Onverantwoord voorstel !
Anoniem  
Lutgart Van der Auweraer  
Anoniem Het is een grote meerwaarde om dit aan te kunnen bieden aan onze kinderen!!
Geert Van De Vijver  
Isabella Bikkembergs  
Bea Meertens Zingeving (waar spiritualiteit deel van uitmaakt) is één van de pijlers van positieve gezondheid. Dit weghalen uit onderwijs kan leiden tot het verminderen van veerkracht bij jongeren die bij uitstek op zoek zijn naar zingevingsvragen. Hen deze taal onthouden zou nefast zijn voor de gezondheid van onze jongeren, het kapitaal van de samenleving van de toekomst. Hoe groot gaat de dualiteit in onze samenleving nog worden tussen jongeren die opgroeien in een kansrijke context en een context die dit aanbod niet kan bieden. Onderwijs zou hier een verschil kunnen maken.
Anoniem  
DE BERGEYCK ELEONORE  
Lub Jonathan Het getuigt juist van veel respect voor ieders levensbeschouwing om dit begeleid in het onderwijs een plaats te geven. Dat hier dan les wordt gegeven door iemand van de eigen levensbeschouwing maakt de inhoud authentieker. En juist op deze plaats op school is een ideale plek om elkaar levensbeschouwing te leren kennen en respectvol met elkaar oneens te leren zijn. Ideale voorbereiding op een gezonde maatschappij!
Debeuf Oliver  
Boon Cindy  
Michils Roel  
Jan Bienstman  
Peter Beeckmans  
Claeskens Annie "  
Jan Van Humbeeck Ik vind het van heel groot belang dat het vak RK godsdienst twee uren per week gegeven wordt omdat het zo belangrijk is voor de maatschappij omwille van de zeer positieve humane en algemeen menselijke waarden die het onderwijst. De vrede in het land en in de wereld en ook grote waarden als edelmoedigheid, gratuïteit en openstaan op anderen worden zichtbaarder door het christelijk onderwijs.
Nagels Lydia  
Ylke Lavigne  
De Wilde Luminita  
Tielens Louis  
Stryckers Katrien  
Anoniem  
Dadic Luciana  
Alina Dams  
Johan De Rocker  
Pieter Van den Broecke Waar zijn ze toch mee bezig!?
Ann Aerts  
Amerlynck Isabelle  
Nevens eveline  
De Clerck Carolien  
Mafranckx Jan  
Marc Nieuwborg Het vak heeft zowel voor de ontwikkeling van onze leerlingen als voor de toekomst van onze Vlaamse samenleving een meerwaarde. Twee uur is het minimum.
Anoniem  
ISTAS JEAN-MARIE  
Vannevel els  
Kaatje Hannes Omdat RKGodsdienst of een ander levensbeschouwelijk vak een heel waardevol iets is. Net als alle andere vakken.
Anoniem  
Van Nieuwenhove Suzanne Levensbeschouwing is essentieel voor onze identiteit. We helpen met ons vak in de zoektocht naar wie we zijn.
De Groote An  
Jean-Pierre Palms  
Roos Decuypere  
jan wieers  
Anoniem  
Jean Mertens de Wilmars  
Danielle kolomoni  
Gysels Cindy  
Maria de bie Meeus  
Reinhilde Bielen  
Stefanie Verbist  
Freija Van Dyck  
Anoniem Ik steun de oproep van de leerkrachten godsdienst en levensbeschouwing.
Rachida El kharoiti  
Anoniem  
Jean-Mary Foré  
Kristel Van Gils  
Verschuere Rita  
Ingrid Van Ruyskensveld Zingeving en kunnen kiezen voor een geloof zijn eigenschappen van een democratische samenleving. Laat ons deze vrijheden koesteren en in ere houden, met respect voor ieders mening en overtuiging. Om deze keuzen te kunnen maken dient men voldoende kennis en achtergrond te hebben rond het geloof en de waarden die hiermee vertegenwoordigd worden. Lestijden inleveren op deze vakken is dus geen goede zaak.
Pieraets Danny  
Anoniem  
Herrygers Jos  
De Caluwe Arianne  
Philippe Tytgat  
Hatice Ozan  
Ongenaed Pieter Het is tijdens deze 2 uren les dat er nog waarden & normen geleerd worden. Er bestaat toch zoiets als vrije meningsuiting ? ?
Boterdaele-Derde Laat zeker deze twee uren verder onderwijzen.! NODIG !
Fierens Daisy  
Renaat Paternoster  
Adolphe Cordon  
Renaat Paternoster  
zaynab el  
Eddy vermote Dit mag zeker nooit gehalveerd worden, dit is te belangrijk, deze goede boodschap is onmisbaar in onze maatschappij
Anoniem  
Glenda Goblet Ik ben een leerkracht Levensbeschouwelijke vakken ! Ik zou het erg vinden mocht de regering onze uren halveren. De leerlingen hebben echt nood aan twee uren waarin ze zichzelf mogen zijn en hun hart kunnen luchten over allerlei zaken die hen verontrusten in deze wereld.
Anoniem  
anoniem  
De Bruyne Suzanna  
Van Driessen Liesbet  
Fierens Katrien  
Joke Bekaert  
Anoniem  
Hauspie Mireille Als leerkracht PEGO sta ik achter deze petitie en vind dat twee uur levensbeschouwing nodig zijn.
Voortmans Liliane  
kindermans Edmond  
Anoniem  
Geirnaert Tessa  
Anoniem  
Anneke van der Kooi Leerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst.
Gregorius Isalien  
Bart Wackenier  
Anoniem  
Sarah Wyffels Tot mijn groeiende verbazing en ongeloof – deze woordspeling is hier naar mijn mening toch wel op zijn plaats - volg ik de onrustwekkende initiatieven om het aantal uren levensbeschouwelijke vakken te halveren. Toen ik zo’n elf jaar geleden als één van de eerste werkstudenten aan de KULeuven het ‘Certificaat voor het godsdienstonderwijs’ behaalde, kon ik niet vermoeden dat ik amper een decennium later zou moeten pleiten voor het behoud van mijn vak. Ik koos, na mijn opleiding aan het Lemmensinstituut, voor de studie godsdienst omwille van de waardevolle en creatieve mogelijkheden die het vak biedt. Jongeren begeleiden in hun zoektocht naar de zin van hun leven beschouw ik als een absoluut voorrecht. Hen zien groeien in hun levensbeschouwelijke kijk tot op de drempel van jongvolwassenheid is een opdracht die niet lichtzinnig mag worden opgevat. Doorheen die groei is het belangrijk dat jongeren waarden aangereikt krijgen, met een open blik naar de werkelijkheid leren kijken, een eigen mening leren formuleren en onderbouwen. Daarbij worden uitgedaagd door een aantal evangelische sleutels, die mensen verder doen denken dan wat op het eerste gezicht mogelijk lijkt, is hierbij van groot belang. Hoe kan je anders je vijanden liefhebben of je naaste als jezelf? Elkaar blijven vergeven, ook al lijkt dat menselijk gezien misschien onmogelijk… Jezus’ radicale inzet voor iedereen, in het bijzonder voor de allerminsten, kan de dag van vandaag een heuse bron van inspiratie betekenen voor de uitdaging waar we met de samenleving voor staan. Tevens is godsdienst een vak dat (adem)ruimte geeft aan de leerlingen. Het biedt de mogelijkheid om écht in gesprek te gaan met zichzelf, de ander en de samenleving. Er is ruimte voor wat elk beroert en bezielt. Door hierbij heel sterk in te spelen op de actualiteit is het geen wereldvreemd vak, maar een vak in, voor en van het leven. Het biedt een alternatief voor de oppervlakkigheid waar we helaas vaak mee geconfronteerd worden en vormt een remedie tegen normvervaging. Meer dan ooit zijn jongeren op zoek naar de zin van hun leven. Ook is er plaats voor stilte, weg van alle stress en druk, om terug tot zichzelf te komen en te herbronnen. Dit gebeurt steeds in respect voor de ander. We onderhouden dan ook de beste relaties met de collega’s uit andere levensbeschouwingen. Zo proberen we het goede voorbeeld te zijn in de strijd tegen onverschilligheid, onverdraagzaamheid en racisme. De maatschappelijke relevantie hiervan - in een wereld met toenemende pluraliteit - kan onmogelijk worden overschat. Gelukkig bieden de interlevensbeschouwelijke competenties en het ambitieuze nieuwe leerplan voldoende tools om hier op zo goed mogelijke manier aan te werken. Echter, dit kan niet vanuit een neutraal standpunt. Levensbeschouwing en neutraliteit zijn als het ware een contradictio in terminis. Tot slot, en vanuit mijn opleiding tot violiste, wil ik graag nog aanhalen dat onze cultuur onlosmakelijk verbonden is met het Christendom. Religieuze geletterdheid is dus een voorwaarde om onze cultuur en wereld te kunnen begrijpen. Terecht zijn we fier op onze Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, het ‘Lam Gods’ van de gebroerders Van Eyck, ‘Adam en Eva in het paradijs’ van P.P. Rubens enz. Religie heeft zoveel mooie meesterwerken tot inspiratie gediend, waarbij de ‘Mattheüspassie’ van J.S. Bach en het ‘Stabat Mater’ van Pergolesimijn persoonlijke voorkeur genieten.Net zoals het belangrijk is de Notre Dame van Parijs in haar volle glorie te herstellen, hoop ik dat we onze leerlingen kunnen blijven leren over onze ‘heilige huisjes’. Sarah Wyffels, H.Familie, Sint-Niklaas
christina dockx  
Anoniem "Sinds we in het Westen godsdienst grotendeels hebben afgestoten, lijkt er alleen nog een schraal kader overgebleven te zijn", zegt Saskia De Coster in DSL van 13 september ll., p. L16. Gaan we dat proces van verschraling/verarming verder laten doorzetten of durven we het een halt toeroepen? Arme kortzichtige politici!
Rudi Haven  
Linda Vrancken  
Anoniem  
Anoniem  
Jul Vannuffelen Ik zou er eerder nog een uur godsdienst bijdoen dan afdoen. Het leven bestaat niet alleen uit wetenschap en meer en beter presteren. Binnen holt je jezelf voorbij en je hebt van je leven niets gemaakt. Onthaast je, leef intenser, geniet en heb mekaar lief zou ik zeggen. Maak iets van je leven door anderen gelukkig te maken. Veel geluk!
Bedaart  
Medart Kris  
Greta Vervaeke  
van der straten patrick goed initiatief
Anoniem  
Lishe Groeneveld  
Vangerven Rita  
An De Coster Het is en blijft belangrijk om met jongeren op stap te gaan en hen vaste grond onder de voeten te geven, hen helpen om kritisch na te denken over hoe ze in het leven willen staan
Hostens hannes  
Anoniem  
Anoniem  
Goele Hindrikx  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Gielen Marc  
Scholiers Paula  
marleen lietaer  
Christian Laes  
Ellen Devooght  
Anoniem  
Anoniem  
David Els Als leerkracht Pego wil ik de collega's in hun woord bijstaan. Waarom zouden de kinderen van nu geen recht meer krijgen op levensbeschouwelijk gehoor? Daar hebben onze voorouders immers voorgestreden... In deze multiculturele samenleving is het des te meer van belang elkaar te begrijpen om conflicten te vermijden. Geef ons een kans de jeugd te laten inzien hoe belangrijk samenleven is, het komt iedereen ten goede!
Maurice Vanmarcke Een goede levensbeschouwing zorgt voor zich goed voelen en goed werk leveren in de maatschappij. Dat is toch allerbelangrijkst?
Anoniem Ik geef godsdienst op school! Leerlingen hebben nood aan zo'n vak. Er wordt niet enkel geleerd over de Bijbel, maar het gaat evengoed over waarden en normen in het leven maar dan vanuit een christelijk standpunt.
Anoniem  
roger wauters een basis van opvoeding, waarden, respect, waardering,.... van mens tot mens, dit mag niet verdwijnen (want dit is de bedoeling)
Anoniem  
Annick galante  
Nathalie De Saegher  
VANWINCKEL MICHEL  
Blervacq Rik  
Vandaele Frank  
Sofie Grouwels  
Sabien De Corte  
Anoniem  
Peggy De Schrijver  
Anoniem  
Anoniem  
Jan vandijk  
Anoniem  
Jefke van de buurt en voor de derries  
Arthur Nijst  
barry dekoster  
Ryan dekhengst  
Jan kerkhof  
Mohammed abdulan Ik vind het kerk moet blijven
ashley decourt  
Michael Jordan  
Joske nijst  
Anoniem  
Bart jansen  
Stan ploegen  
Wim kerkhof  
marc vertongen  
bert branders  
Anoniem  
Toon nijst  
Anoniem  
arne denaaier  
Ahmed Kerk moet blijven
Liam nijs  
Anoniem  
Omer Roels Een vermindering van de tijd, die vrijgemaakt wordt voor de levensbeschouwelijke vorming, draagt bij tot een verdere 'verkleutering' van onze Vlaamse maatschappij. Soaps en programma's als 'Temptation Island' e.a. bepalen meer de algemene opinie dan een degelijk onderbouwde mening. Laten wij plaats maken voor filosofie en religie in plaats van promotie van een platvloers mode-denken. Vanwege de katholieke Kerk vraagt dit evenwel een terugkeer naar de bronnen van evangelie en bijbel. Zoals Gaston Durnez schreef in 'Een mens is maar een wandelaar' (p. 429): 'Was het daar niet dat ik Hubert hoorde zeggen: 'Als dit westerse christelijk geloof voorbij zal zijn, wat zullen wij prediken? Het Evangelie.'
Johan van kerkhof  
van Baren Valerie  
Johan dekoster  
mike deleeuw  
Josef de kerker Makkakken buiten!!!
Bilal  
Anoniem  
Jozef van kerkhof  
Jordan dehairs De kerk moet blijven we moeten onze 2 uur godsdienst behouden we moeten er meer zelfs krijgen
Anoniem  
kai dekoninck  
Anoniem  
Fred de ceuster  
Arne Vandersmissen  
Brent de ceuster  
brent morren  
tommy beusen  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
marthe deleeuw  
Anoniem  
rikkert vandebroek  
Anoniem  
Anoniem  
siebe magera  
louis vuitton  
Anoniem  
Anoniem  
Anoniem  
Winters Anne-Marie  
Brahtishtacnã Kalashnikov Ik vind dat ze alle kerken moeten laten staan. Ik vind het afschuwelijk, verschrikkelijk en zo onbeschoft dat ze alles wat met God te maken heeft weg willen. Bah.
Anoniem Het katholieke gebeuren moet zeker blijven, ook zoals de lessen godsdienst. Ik zou het leven me niet kunnen voorstellen zonder. In mijn leven duikt het overal op: school, scouts, binnen mijn familie. Het stoord me helemaal niet, integendeel zelfs. Ik zou het leven me niet kunnen voorstellen zonder zonder.
Jimbahbwe Smullivoan Alle kerken moeten blijven.
Christiane sonneville  
Musa Demirkoparan  
Anoniem  
Anoniem  
Soenens Vera Het zou een enorme blunder zijn de lestijden voor levensbeschouwelijke vakken te halveren. De 2 wekelijkse lesuren zijn noodzakelijk voor de vorming van de individuele mensen, voor de samenleving van vandaag en morgen.
JP Zwerts  
Nadine Boeve  
bonny ivan  
Peeten Linda  
Anoniem  
Anoniem  
Janssens Anaïs  
Verreth Samuel  
Danny Winters  
Boelens Claire  
Herrebosch Cedric  
Anoniem  
Karien Vercruysse  

Staat uw naam nog niet in de lijst? We verwerken momenteel alle ingestuurde reacties. Wij danken u voor uw geduld. De reacties worden op volgorde van ontvangen zo snel mogelijk toegevoegd op deze pagina.

Onderschrijf hier de oproep.

Deze pagina werd gepubliceerd op 10/09/2019

Volg Thomas op

Download de Thomas-app