VUHP Vlaams Universiteits- en Hogeschoolpastoraat

Vrijdag 19 Juni 2015 - 11:10:33

Mensen met een interesse voor pastoraat in de context van het hoger onderwijs hebben zich sinds 23 november 2000 verenigd in het VUHP of Vlaams Universiteits- en Hogeschoolpastoraat.

Het VUHP wil iedereen die op een creatieve en aanstekelijke wijze wil meedenken rond vragen en wensen die verband houden met christelijk geloof, zingeving en pastoraat in de context van hoger onderwijs bereiken en samenbrengen. Maar iedereen die zich aangesproken weet door de boeiende wereld van zingeving, pastoraat en onderwijs is welkom.

Via een brede waaier van initiatieven willen we tegemoet komen aan de nood aan uitwisseling en ondersteuning enerzijds en professionalisering en reflectie anderzijds.
Je kan geheel vrijblijvend op de hoogte blijven door je mailadres door te geven aan Kris Vanspeybroeck.

Gert Vanlangendonck (UP Antwerpen) is co-voorzitter vanuit de universiteiten samen met Kris Vanspeybroeck (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) vanuit de katholieke hogescholen. Je kan Gert bereiken via mail (gert.vanlangendonck@uantwerpen.be)  en Kris kan je bereiken via mail (Kris.Vanspeybroeck@katholiekonderwijs.vlaanderen) of telefonisch (02/5290419).

Volg Thomas op