Logos 2006

node-header

Triniteit: een kruis erover?

Van leer tot leven: nieuwe perspectieven op een oeroude christelijke doctrine

Jana Binon, Triniteit, drieluik (2005), pastelkrijt op gekleurd papier.

Bekijk ook de speciaal ontworpen in de kijker voor het secundair onderwijs

1+1+1=1? Van binaire logica naar trinitair geloof?

Wat is Logos?

Leuvense ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit. LOGOS beoogt via jaarlijkse studiedagen en publicaties nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de systematische theologie aan een breder publiek wereldkundig te maken.

Algemene informatie

Van in het begin verkondigen Christenen dat God tegelijk Vader, Zoon en Geest is. Hoe men het ook draait, dit maakt de kern uit van elk christelijk spreken over God. Praktisch ligt deze kern in het kruisteken vervat. Theoretisch is men deze kern gaan aanduiden meteen moeilijke term: 'Triniteit' of Drieëenheid. De Triniteit lijkt wel een mysterie in welke betekenis van het woord dan ook. Maar al is deTriniteit een geloofsmysterie, toch ontslaat dat christenen niet van een zoeken naar inzicht en verheldering, en dat probeert de eerste LOGOS -studiedag op maandag 8 mei te doen. De vragen die we via een meervoud aan invalshoeken trachten te beantwoorden zijn: wat betekent het in een traditie te staan die over Triniteit spreekt? Wat leert de Triniteit over de God van de christenen? Welk Triniteitsverstaan kan mensen vanvandaag in onderwijs en Kerk inspireren? Het belooft alvast een spannende studiedag over een geloofspunt dat vandaag al te snel aan de kant wordt geschoven wegens te moeilijk, niet te begrijpen, irrelevant. Tot in mei dus.

Programma

09.30  Onthaal en koffie

10.00  Verwelkoming door prof. T. Merrigan

10.00  Monseigneur Godfried Kardinaal Danneels – Met drie aan tafel

11.00 Prof. T. Merrigan en Prof. B. Lemmelijn – Het christelijke triniteitsdenken en zijn oudtestamentische achtergrond

11.45 Dr. Hans Tercic – De Triniteit in het denken van de Kerkvaders

12.30 Gebedsmoment

14.00 Eerste reeks werksessies

  • Frederik Glorieux & Christoph Moonen – Triniteit voor Dummies
  • Eric Vandenberghe – Triniteit, hoe leef je daar nu in?
  • Mgr. Jozef De Kesel – Monotheïsme en Triniteit
  • Hedwig Van Peteghem – De drieslag als didactische vaardigheid. Over de trinitaire dynamiek in het godsdienstonderwijs

15.10 Tweede reeks werksessies

  • Lode Aerts – Niet ver en onbekend. De triniteit volgens het icoon van Andrei Roublev.
  • Inge Cordemans – Gedenken wij dankbaar de Drie-ene God. Het trinitaire karakter van het eucharistische gebed.
  • Joris Geldhof – Filosofie en triniteit, Over de (on-)mogelijkheid van een band tussen beide.
  • Kristof Struys – Triniteit als model voor samenleven en samenleren.

16.00 Voorstelling van het boek dat naar aanleiding van de studiedag ter beschikking wordt gesteld.

Voor wie?

Godsdienstleerkrachten, mensen die actief zijn in Kerk en pastoraal, studenten en alumni van de faculteit Godgeleerdheid en andere theologische opleidingen, en elkeen die een interesse koestert voor het thema of van geloofsverdieping werk wil maken.

Registratie

Christoph Moonen
Faculteit Godgeleerdheid
Sint-Michielsstraat 6
B-3000 Leuven
Tel: + 32 (16) 32 8449
Fax: +32 (16) 32 3858
Email: Christoph.Moonen@theo.kuleuven.be

Praktische info

De voormiddaglezingen en de werksessies in de namiddag gaan alle door in het Maria theresiacollege, Leuven. Het gebedsmoment en de lunch gaan door in het pauscollege, Hogeschoolplein 3, Leuven. Deelnemers die vóór eind april intekenen voor het leesboek, ontvangen het op de studiedag tegen een verminderde prijs: 12 € tegenover 16 euro winkelwaarde. De inschrijving komt zo op een totaal bedrag van 27,50 €.

Voor alle verdere inlichtingen kan u terecht bij Christoph.Moonen@theo.kuleuven.be

Deze LOGOS -studiedag wordt georganiseerd door de onderzoekseenheid Systematische Theologie van de KU Leuven in samenwerking met de Vlaamse seminaries & de Interdiocesane Dienst voor het Katholieke Godsdienstonderricht.

Volg Thomas op