U bent hier: Thomas - Algemeen - Visie - Logos - Logos 2009

Logos 2009

Maandag 19 Maart 2012 - 12:10:47

LOGOS - Leuvense ontmoetingen
Leuvense Ontmoetingen rond
Geloof, Openbaring en Spiritualiteit

organiseert

 

De K van Kerk

De pluriformiteit van katholiciteit

Maandag 4 mei 2009

Foto's Logos IV (2009)

Maandag 19 Maart 2012 - 12:11:54

Wat is LOGOS?

LOGOS staat voor: Leuvense ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit. LOGOS beoogt via jaarlijkse studiedagen en publicaties nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de systematische theologie aan een breder publiek wereldkundig te maken.

Deze LOGOS -studiedag wordt georganiseerd door de onderzoekseenheid Systematische Theologie van de KU Leuven in samenwerking met de ICC (Interdiocesane Commissie voor Catechese) en de IDGK (Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs).

Maandag 19 Maart 2012 - 12:13:57

Algemene informatie

De LOGOS-studiedagen (Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit) nemen steevast een zinsnede uit het credo als vertrekpunt. Dat voor christenen geloof geen individuele aangelegenheid is, maar dat ze geloven in gemeenschap, maakt het credo duidelijk door vier wezenskenmerken aan de kerk toe te schrijven. De kerk wordt in het credo "één, heilig, katholiek en apostolisch" genoemd. Zonder voorbij te gaan aan de uitdagingen die het woord 'kerk' zelf reeds voor vele tijdgenoten vormt, staat in deze studiedag toch vooral de katholiciteit van de kerk centraal.

Een goed begrip van wat het voor een kerk betekent om katholiek te zijn, kan immers ook meer begrip voor die kerk zelf bewerkstelligen. Reflecties over het verstaan van kerk in het Oude en Nieuwe Testament en over het kerkbegrip van Vaticanum II zullen duidelijk maken dat katholiciteit geenszins identiek is aan de universele verspreiding van een onveranderlijk corpus aan geloofswaarheden maar juist ruimte laat voor eenheid in verscheidenheid. In hoofd- en keuzelezingen zal verder voldoende aandacht besteed worden aan de brede waaier van manieren waarop aan het begin van de 21ste eeuw in kerk en samenleving aan het ideaal van katholiciteit gestalte wordt gegeven.

Een grootstadsparochie en een basisgemeenschap gaan hier niet noodzakelijk op dezelfde wijze mee om. Voor een middelbare school met een multiculturele populatie stelt katholiciteit andere uitdagingen dan voor een katholieke universiteit. Voor sommigen heeft katholiciteit vooral te maken met het verdiepen van de eigen identiteit, voor anderen met concrete maatschappelijke en politieke actie. Omdat niet enkel katholieken katholiek kunnen zijn, loont het bovendien de moeite kennis te maken met de beleving van katholiciteit in andere christelijke kerken."

Maandag 19 Maart 2012 - 12:14:32

Programma

9u00

Onthaal met koffie

9u30

Verwelkoming door Terrence MERRIGAN

9u45

Joël DELOBEL,
Was Jezus katholiek? Over de universaliteit van het heil volgens het Nieuwe Testament

10u30

Peter DE MEY,
Eenheid in verscheidenheid. Het katholiciteitsbegrip van Vaticanum II

11u15

Jozef DE KESEL,
Eenheid, identiteit en universaliteit. Pastorale bedenkingen over katholiciteit

12u00

Gebedsmoment en lunchpauze

14u00

Eerste reeks werksessies

Jelle CREEMERS,
Katholiek en vrij. Kerk-zijn in vrijkerkelijk perspectief

Joris GELDHOF,
De kerk in de eucharistie. Liturgie als vindplaats van katholiciteit

Jacques HAERS,
De bloedbanen voor kerkopbouw: gemeenschappelijke onderscheidingsprocessen

Hilde KIEBOOM,
Katholicisme of de avant-garde van de globalisering

Kristof STRUYS,
De kerk als Adem-benemende Adem-ruimte. Naar een pneumatische katholiciteit

Didier VANDERSLYCKE,
Kerkasiel.anders: diaconie in praktijk in oecumenisch perspectief

15u00

Tweede reeks werksessies

Lieven BOEVE,
Nadenken over de identiteit van katholieke verenigingen, organisaties en instellingen: vier denkwegen en een voorstel

Frans HITCHINSON,
Een katholieke secundaire school met moslimleerlingen: laboratorium voor dialoog en ontmoeting

Joke LAMBELIN,
“Anonieme christenen” schreeuwen niet. Katholiciteit en vertegenwoordiging

Jürgen METTEPENNINGEN,
“Was u maar koud of heet!” (Apk. 3,15) Een triangel van katholiciteit in de lauwe maatschappij

Marianne SERVAAS,
Rooms-katholiek kerk- zijn: een spannend avontuur

Lea VERSTRICHT,
Katholiciteit als creativiteit? Staan in de spanning van ambt en kerk

Maandag 19 Maart 2012 - 12:14:47

Cursusboek

Alle bijdragen worden gepubliceerd in een lees- en leerboek dat reeds beschikbaar zal zijn op de studiedag zelf.

P. De Mey & P. De Witte (red.), De K van Kerk. De pluriformiteit van katholiciteit, Antwerpen, Halewijn, 2009.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:15:02

Praktische informatie

De LOGOS-vormingsdag vindt plaats in Leuven, in de Universiteitshal, Naamsestraat 22 (9-13 uur) en in de lokalen van het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 (14-16 uur). Onthaal en koffie in de Universiteitshallen.

De inschrijving met cursusboek – aan verminderde prijs tot 30 april – kost 32 euro. De inschrijving zonder cursusboek kost 17 euro.

Overschrijven kunt u op de volgende manier:

voor binnenlandse betalingen:

734-0066603-70 van K.U.Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven

  • indien u voor uzelf overschrijft gebruikt u de gestructureerde mededeling: ***400/0002/38394***
  • indien u stort voor iemand anders vermeldt u in de vrije mededeling: ***400/0002/38394*** + naam van de in te schrijven persoon + LOGOS

voor buitenlandse betalingen:

734-0066603-70 van K.U.Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven

IBAN: BE60 7340 0666 0370
BIC-code: KREDBEBB

  • u vermeldt in de vrije mededeling: ***400/0002/38394*** + naam van de in te schrijven persoon + LOGOS

Voor studenten en personeel K.U.Leuven is deelname gratis (exclusief boek).

Maandag 19 Maart 2012 - 12:15:16

Inschrijven

De inschrijfmodule vindt u op www.kuleuven.be/vsc
Selecteer: CA23 LOGOS-studiedag De K van Kerk 2009-05-04

Maandag 19 Maart 2012 - 12:15:33

Voor wie?

Godsdienstleerkrachten, mensen die actief zijn in Kerk en pastoraal, studenten en alumni/ae van de faculteit Godgeleerdheid en andere theologische opleidingen, en ieder die een interesse koestert voor het thema of werk wil maken van geloofsverdieping.

Maandag 19 Maart 2012 - 12:15:49

Meer info

Meer info verkrijgt u ook via volgend email-adres: logos@theo.kuleuven.be of op volgend telefoonnummer: 016 32 37 92.

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha