U bent hier: Thomas - Algemeen - Visie - Logos - Logos 2012

Logos 2012

Maandag 19 Maart 2012 - 11:35:39

Leuvense Ontmoetingen rond
Geloof, Openbaring & Spiritualiteit

'Is de Kerk nog heilig?'

Maandag 7 mei 2012

Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven, 9-16 uur

Maandag 19 Maart 2012 - 11:39:17

LOGOS-studiedagen worden georganiseerd door de leden van de onderzoekseenheid Systematische theologie van de KU Leuven, in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs, de Interdiocesane Commissie voor de Catechese en het Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing (LUCON, voorheen Vliebergh-Senciecentrum).

Anders dan een academische discussie voor specialisten beoogt LOGOS vooral vormend te zijn en het publiek vanuit de stand van zaken in de actuele theologie en praktijk te introduceren in belangrijke thema’s van het christelijke geloof. De geloofspunten uit het credo krijgen de voorkeur, in het bijzonder die onderwerpen die vandaag de dag binnen de geloofsgemeenschap en de samenleving moeilijk te geloven of te begrijpen zijn, en waarover men eerder geneigd is te zwijgen dan te spreken.

 

Is de Kerk nog heilig !? Vier filmpjes voor in de klas.

Maandag 19 Maart 2012 - 11:39:28

Meer info:

www.theologos.be

Maandag 19 Maart 2012 - 11:40:10

Praktisch:

De LOGOS-vormingsdag vindt plaats in Leuven in de Universiteitshal, Naamsestraat 22 (9-12 uur) en in de lokalen van het Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 (14-16 uur).
Onthaal en koffie in de Universiteitshal.
Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch via www.kuleuven.be/vsc.

Meer informatie over de studiedag  en een link naar de inschrijving vindt u ook op https://www.kuleuven.be/samenwerking/lucon/ca33.

De inschrijving met cursusboek – aan verminderde prijs tot 30 april – kost 40 euro. De inschrijving zonder cursusboek kost 25 euro.

Het is niet mogelijk om op de studiedag zelf nog ter plaatse te registreren en te betalen. Alle betalingen gebeuren via overschrijving.

Overschrijven kunt u op de volgende manier:

°voor binnenlandse betalingen
BE60 7340 0666 0370
van K.U.Leuven, Krakenstraat 3, 3000 Leuven
U vermeldt de gestructureerde medeling 400/0006/75605

°voor buitenlandse betalingen
IBAN: BE60 7340 0666 0370
BIC: KREDBEBB
van K.U.Leuven, Krakenstraat 3, B-3000 Leuven
U vermeldt de gestructureerde medeling 400/0006/75605

Maandag 19 Maart 2012 - 11:40:26

Programma

9u00

Onthaal met koffie

9u30

Welkom

9u45

Bénédicte Lemmelijn – Bijbelse ‘heiligheid’. Gemeenschap tussen gave en opgave

10u30

Herwi Rikhof – De heilige kerk?

11u15

Joris Polfliet – ‘Zend uw Geest’. De liturgie als plaats van heiliging

12u00

Gebedsmoment en lunchpauze

14u00

Eerste reeks werksessies
1. Patrick Degrieck – ‘Almachtige eeuwige God… om heil en genezing te vinden…’ Over een kerk gekwetst door schande en trauma’s
2. Marc Steen – Kerk als gemeenschap. Kans tot heiliging en heling in een geïndividualiseerde wereld
3. Hans Geybels – Heiligheid in de kerk. Een kwestie van mode
4. Jürgen Mettepenningen – Een draadloos web van apostolisch getuigenis. Heiligen en communicatie

15u00

Tweede reeks werksessies
1. Jacques Haers – Celibaat, een ideaal voor de heilige Kerk?
2. Lea Verstricht – Het Magnificat als agenda voor de kerk. Tussen ‘maagd’ en ‘moeder’
3. Geertjan Zuijdwegt – Een theologie van het falen van de kerk. Reflecties vanuit John Henry Newman
4. Sam Goyvaerts – Een ‘heilige generatie’? Reflecties over jongeren en de Kerk naar aanleiding van de Wereldjongerendagen Madrid 2011

Maandag 19 Maart 2012 - 11:40:36

Inhoud

Elke zondag belijden we ons geloof in de heiligheid van de Kerk. Hoe moeten we dat verstaan, nu we geconfronteerd worden met grove schandalen binnen de kerkmuren, nu onze Kerk soms zo weinig voeling toont met onze wereld? De zevende LOGOS-studiedag is gewijd aan deze vraag. In drie voormiddaglezingen bieden we Bijbelse, kerkhistorische en liturgische perspectieven. In de namiddag vinden werksessies plaats over specifieke aspecten van die kwetsbare heiligheid. Het worden uitdagende inleidingen om volwaardig gesprek op te roepen. Hoe verhoudt heiligheid zich tot gender? Wat betekent heiligheid voor communicatie binnen de Kerk en naar buiten toe? Hoe kunnen we in het licht van het misbruikschandaal eigenlijk nog over een heilige Kerk spreken? Wat hebben heiligheid en celibaat met elkaar te maken? Hoe begrijpen we heiligen vandaag de dag?

Maandag 19 Maart 2012 - 11:40:48

Voor wie

Godsdienstleerkrachten, mensen die actief zijn in Kerk en pastoraal, studenten en alumni van de faculteit Theologie en religiewetenschappen en andere theologische opleidingen, en ieder die een interesse koestert voor het thema of die werk wil maken van geloofsverdieping

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha