U bent hier: Thomas - Algemeen - Visie - Logos - Logos 2013

Logos 2013

Donderdag 21 Februari 2013 - 10:29:09

Leuvense Ontmoetingen rond
Geloof, Openbaring & Spiritualiteit

'Sta op en loop'
Geloven in vergeving

Maandag 6 mei 2013

 

Donderdag 21 Februari 2013 - 10:29:56

Vanuit de Faculteit blijven wij trouw aan ons opzet om in onze Logos-studiedagen telkens een bepaalde gedachte uit de Geloofsbelijdenis in het licht te stellen.

Op het eerste gezicht is dit thema vertrouwd: meer dan ooit zijn we ons bewust van menselijk falen, de radicaliteit van het kwaad, de pijn van slachtoffers, de nood aan herstel… Vergeven is een werkwoord dat complexe ethische kwesties oproept. Echter: wat betekent het te zeggen dat je gelooft in de vergeving van de zonden. In de volgende LOGOS zullen we ingaan op vergeving van de zonden als geloofspunt, niet zozeer als morele categorie. Dan komen we uit bij twee woorden uit onze traditie die vandaag het minst begrepen worden: zonde en genade. Die termen leiden ons recht naar de Bijbelse visie op wat het betekent mens te zijn. Hun betekenis herontdekken opent een onvermoed spiritueel perspectief waarin ons leven, met vallen en opstaan, in relatie tot God geplaatst wordt.

Ook deze dag belooft opnieuw een boeiende en veelzijdige LOGOS-studiedag te worden met diverse onderwerpen voor ieders interesse.

Donderdag 21 Februari 2013 - 10:31:08

Donderdag 21 Februari 2013 - 10:39:08

Programma

9.40 - 9.45 Inleiding door Lieven Boeve
9.45 - 10.30 Marc De Kesel
Kaïn & Jahwe’s scheppende vergiffenis
10.30 - 11.15 Eric Luijten
Geloven in vergeving. De theologie van boete en verzoening na het 2de Vaticaans Concilie
11.15 - 12.00 Yves De Maeseneer
Genade voor de zonde? Het christelijk mensbeeld herontdekt
12.00 - 12.20 Gebedsmoment
12.20 - 14.00 Lunchpauze
14.00 - 14.50 Werksessies
  • Hans Geybels: Aflaten
  • Jacques Haers: Wanneer zonde tot structuur stolt ... Hoe vergeef je dan?
  • Katrien Hertog: In elke dader zit een slachtoffer dat roept om hulp.
  • Katie Velghe: 'Hoe vergeven? Vergeven om te genezen. Genezen om te vergeven'. Visie en methodieken van Jean Monbourquette.
15.00 - 15.50

Werksessies:

  • Stijn Van den Bossche: Het is geen leven zonder erfzonde
  • Roger Burggraeve: Vergeving voorwaardelijk en onvoorwaardelijk. Ethische en transethische reflecties
  • Serge Rooman: Over de spanningsvolle verhouding tussen schuld, zonde en vergeving in detentie. Ervaringen en reflecties van een gevangenisdirecteur.
  • Ellen Van Stichel: Is het onherroepelijke onvergeeflijk? Over schuld, vergeving en verzoening na zwangerschapsafbreking

Over Thomas

Thomas is een interactief platform voor actieve samenwerking tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijs- netten in Vlaanderen.

Partners

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Faculteit Theologie en Religiewetenschappen logo Belgische bisschoppenconferentie Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs

Op de hoogte blijven? ▲

Maandelijkse nieuwsbrief

Aan het begin van elke maand sturen we een nieuwsbrief naar meer dan 17 000 geïnteresseerden in het godsdienstonderwijs. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van nieuwigheden op Thomas, interessante links, lesimpulsen... ? Schrijf je dan hier in.

captcha