Logos

Maandag 30 Juni 2014 - 09:09:03

Leuvense Ontmoetingen rond
Geloof, Openbaring & Spiritualiteit

Dinsdag 10 Januari 2012 - 16:34:29

 • Logos 2017
  ‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus’ God in de geschiedenis van het lijden 
 • Logos 2016
  Tussen Credo en Amen: Geloven als Opdracht en Overgave 
 • Logos 2015
  Hij zal komen oordelen, de levenden en de doden. Over de zin en de onzin van de geschiedenis. 
 • Logos 2014
  Aan zijn Rijk komt geen einde... ?! Over de lege kerken in Europa. 
 • Logos 2013
  Ik geloof in de vergeving van de zonden 
 • Logos 2012
  Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit - 'Is de Kerk nog heilig?' 
 • Logos 2011
  LOGOS VI ‘...geboren uit de maagd Maria...’ Een tip van de sluier opgelicht 
 • Logos 2010
  Logos V - Sporen van heil Christus in een multireligieuze wereld 
 • Logos 2009
  Logos IV - De K van Kerk - De pluriformiteit van katholiciteit 
 • Logos 2008
  Logos III - Wanneer de schepping kreunt in barensweeën Hedendaagse reflecties over schepping 
 • Logos 2007
  Logos II - Wat mogen we hopen? Perspectieven op de verrijzenis van het lichaam. 
 • Logos 2006
  Triniteit: een kruis erover? 

Volg Thomas op