Mededelingen

Campagne Broederlijk Delen 2014

Broederlijk Delen voert van 5 maart tot 20 april campagne met de slagzin “Plan(t) de toekomst“. De campagne en de bijhorende educatieve materialen geven inzicht in de situatie van Senegalese jongeren op weg naar een betere toekomst. Het is de kijk van kinderen, jongeren en dynamische boerengroepen uit Senegal die centraal staat in het uitgebreid pakket materialen dat Broederlijk Delen ontwikkelde op maat van leerlingen:

  • een fotoset Codou in Senegal voor kleuters en eerste leerjaar;
  • een handleiding Mangi Fi met bijhorend werkmateriaal voor leerlingen tweede tot zesde leerjaar;
  • een kant-en-klare lessenmap Aller-retour Senegal met drie uitgewerkte lessen voor het secundair onderwijs;
  • een dvd met campagnefilm, filmportret van de twaalfjarige Mame Mor, videoclip themalied, …

Via http://winkel.broederlijkdelen.be kan je deze lesmaterialen bestellen of gratis downloaden.

Op levensbeschouwelijk vlak worden vooral linken gelegd met het scheppingsverhaal en het verhaal van de Samaritaanse vrouw en “levend water”.  Dit zowel in de vastenkalender, het tekstenboekje, de materialen voor het basisonderwijs, de lessenmap secundair onderwijs, de liturgiemap,…

Labels: Lespakket

Mededeling ingezonden op 05/02/2014 door Godsdienstonderwijs Thomas

Volg Thomas op