Poëzie, proza en psalmen

Poëzie en proza
Ballade voor zijn moeder
door François Villon (1431-1463)

Gij Hemelvrouw en Regentes beneden.
Van het moeras der duivels keizerin,
laat mij, in alle deemoed vóór U treden,
Wil mij ontvangen in uw vriendenkring,
al ben ik onbelangrijk en gering,
toch zouden uw verdiensten, Meesteres,
Te groot zijn, was ik zelf geen zondares.
Waarachtig, wil mijn ziel het heil verwerven,
dan leidt slechts uw genade tot succes.
In dit geloof wil 'k leven en ook sterven.

Och, vraag uw Zoon, ik ben hem toegenegen;
dat al mijn zonden worden weggewist.
Wil mij, als de Egyptische, vergeven,
Zoals hij Theophilus, die beslist
zijn ziel, destijds bij Satan had verkwist,
de zegen gaf en de vergiffenis.
Verhoed, dat ik mij evenzeer vergis,
Gij, Maagd, die nimmer 't sacrament moest derven
dat wordt gecelebreerd in elke mis.
In dit geloof wil 'k leven en ook sterven.

Ik ben een oude vrouw, die arm gebleven,
Geen letter lezen kan en weinig weet.
In 't klooster, waar ik ga voor mijn gebeden,
is 't paradijs geschilderd en het leed
van hel en vuur, dat aan verdoemden vreet.
Dan wisselt vrees met vreugde elke keer.
O, Vrouwe, die ik als godin vereer,
waarvan de zondaars, alle bijstand erven,
zo menigmaal bracht gij de vrede weer.
In dit geloof wil 'k leven en ook sterven.

ENVOOI

Gij hebt gedragen, Maagd, in waardigheid,
de Heer die zonder eind of eindigheid,
toch, alvermogend, onze kwetsbaarheid
heeft aangenomen en tot hulp bereid,
zijn leven en zijn lieve jeugd wou derven.
De Heer is Hij, zoals ik het belijd.
In dit geloof wil 'k leven en ook sterven.

                                          Vertaling Wim De Cock
Uit: François Villon 1431-1463, Davidsfonds,1993.

De gedichten, de commentaren en de beschrijvende essays komen uit het archief van Piet Thomas. Naast zijn academische werkzaamheden aan de KU Leuven was hij ook bedrijvig als dichter, vertaler, bloemlezer, criticus en essayist, redacteur en medewerker aan verschillenden tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s, stichter van literaire genootschappen en organisator van verschillende tentoonstellingen.

Lees ook het interview met Paul Gillaerts, taal en literatuurspecialist aan de KULeuven, over religieuze gedichten.
Website Piet Thomas

Enkele gedichten

En noemen wij toch nog deze Vrijdag goed
Poëzie en proza
door Thomas Stearns Eliot (1888-1965)

De gewonde chirurg hanteert het staal

Voor onderzoek van het verziekte deel;

Wij voelen onder zijn bloedende hand

Het felle meeleven van de heler                                        150

Dat het raadsel oplost van de koortsgrafiek.

 

De ziekte is ons enig heil:

Luisteren naar de stervende zuster

Die ons geenszins wil behagen

Maar herinnert aan onze Adamsvloek                              155

Dat, om te genezen, onze ziekte erger worden moet.

 

De hele aarde is ons ziekenhuis,

Schenking van de berooide miljonair,

Waarin wij, als we het goed doen

Sterven van de onbeperkte vaderlijke zorg                      160

Die ons nooit verlaat, maar overal behoedt.

 

De kilte stijgt van voet naar knie,

De koorts zingt in de geestesdraad.

Wil ik mij warmen, moet ik bevriezen

En rillen in het ijzig vagevuur,                                        165

In vlammen van rozen en rook van doornen.

 

Het druppelend bloed onze enige drank,

Het bloedig vlees ons enig maal:

Niettegenstaande dat vinden wij onszelf

Gezond en stevig vlees en bloed —                               170

En noemen wij toch nog deze Vrijdag goed.

 

Vertaling: Herman Servotte

 

 

The wounded surgeon plies the steel

That questions the distempered part;

Beneath the bleeding hands we feel

The sharp compassion of the healer’s art                      150

Resolving the enigma of the fever chart.

 

Our only health is the disease

If we obey the dying nurse

Whose constant care is not to please

But to remind of our, and Adam’s curse,                       155

And that, to be restored, our sickness must grow worse.

 

The whole earth is our hospital

Endowed by the ruined millionaire,

Wherein, if we do well, we shall

Die of the absolute paternal care                                  160

That will not leave us, but prevents us everywhere.

 

The chill ascends from feet to knees,

The fever sings in mental wires.

If to be warmed, then I must freeze

And quake in frigid purgatorial fires                           165

Of which the flame is roses, and the smoke is briars.

 

The dripping blood our only drink,

The bloody flesh our only food:

In spite of which we like to think

That we are sound, substantial flesh and blood —     170

Again, in spite of that, we call this Friday good.

Omdat wij zijn
Poëzie en proza
door Gabriël Smit (1910-1981)

Op dit grote lege vel wit papier
een enkele letter zijn, een vlugge
kleine krulstreep, bijvoorbeeld
een e, - en plotseling een onmetelijk
veld van ongeweten mogelijkheden,
gegevens tussen hemel en hel,
of soms eenvoudig niet meer
dan alleen maar: en..., met een
kleine, bedeesde leegte erachter
of een tot de uiterste verten
voldragen slotwoord: ik ben.

Een enkele letter, alsof een even
in de hoge nacht aangestipte ster
naar alle kanten vonken schiet,
een nieuwe melkweg wordt geboren,
een heelal van nooit geleefde
woorden, een borst vol vonken
of onverhoeds dichte, langzaam
dalende sneeuw van zwevend
ongeschonden licht, waarin
alle dingen aandachtig tot zichzelf
komen en zeggen: wij zijn.

Een enkele letter, - overal verten
ongekend, want ook hetzelfde
is altijd anders, als mensen
zijn, anders gesproken, verzwegen,
gegild, gefluisterd, gespuwd, gekust,
maar ongemerkt als de bladeren
aan een boom, niet te onderscheiden,
schaduw van gevaar, maar vol
even trillende, dichte oogleden
over een ritselend binnenlicht,
een geheimzinnige geborgenheid
voor kleine vogels en voor alles
wat voorzichtig zegt: ik mag zijn.

Een enkele letter: en niet weten
door wie geschreven, maar wel
weten hoe een grote hand
iets begonnen is dat een woord
moet worden, dat geboren wordt
naar een nog ongeweten, wijde
verte van levend spreken waarin
alles opengaat naar samen,
waar het woord terzelfder tijd
zijn enige, eigen antwoord krijgt:
je bent, omdat wij zijn.Uit: Evenbeeld. Uitgever: Ambo, Baarn 1981.

Auteurs

Filter op naam van de auteur:

Rainer Maria Rilke

(2)

Guido Gezelle

(7)

Martinus Nijhoff

(2)

Gery Helderenberg

(6)

Anton van Wilderode

(3)

Ida Gerhardt

(10)

Gerrit Achterberg

(5)

Hans Andreus

(1)

Nicolaas Beets

(1)

P.C. Boutens

(1)

Marcel Brauns

(1)

Pieter G. Buckinx

(1)

Paula Copray

(1)

Guillaume van der Graft

(4)

Bertus Aafjes

(2)

Albe

(1)

Ad den Besten

(2)

Herman De Coninck

(1)

Basiel De Craene

(1)

Anthonie Donker

(1)

Heiman Dullaert

(1)

Pieter Nicolaas Van Eyck

(1)

Hadewijch

(1)

Justus De Harduwijn

(4)

Carlo Heyman

(2)

Adriaan Roland Holst

(2)

Eduard Hoornik

(2)

Constantijn Huygens

(1)

Rutger Kopland

(2)

Jan Luyken

(1)

Hendrik Marsman

(1)

Wies Moens

(1)

Jan Moritoen

(1)

Alice Nahon

(1)

Michel van der Plas

(5)

Jacobus Revius

(1)

Erik Van Ruysbeek

(1)

Jan Willem Schulte Nordholt

(1)

Gabriel Smit

(4)

Herman Van Snick

(1)

Felix Timmermans

(5)

René Verbeeck

(1)

Paul Verbruggen

(1)

Simon Vestdijk

(1)

Jacqueline Van Der Waals

(1)

J. W. F. Werumeus Buning

(2)

Leo Wevers

(1)

Jan Wit

(1)

Karel Van De Woestijne

(3)

Aleidis Dierick

(1)

Gaston Durnez

(1)

Fernand Florizoone

(2)

Jo Gisekin

(1)

Luuk Gruwez

(1)

Christina Guirlande

(1)

Lloyd Haft

(1)

Leo Herberghs

(1)

Hubert Van Herreweghen

(6)

Achiel Janssens

(1)

Hester Knibbe

(2)

Inge Lievaart

(1)

Mark Naessens

(1)

Huub Oosterhuis

(3)

Piet Thomas

(2)

Luc Verbeke

(1)

Willie Verhegghe

(1)

Leo Vroman

(2)

Rose Ausländer

(1)

Hildegard Van Bingen

(3)

Alain Bosquet

(1)

Christine Busta

(1)

G. K. Chesterton

(1)

Hilde Domin

(2)

Thomas Stearns Eliot

(2)

Erich Fried

(1)

Hilarius Van Poitiers

(1)

Johannes van het kruis

(1)

Reiner Kunze

(1)

Mario Luzi

(1)

Camille Melloy

(1)

Thomas Merton

(1)

Edwin Muir

(1)

Charles Péguy

(1)

Salvatore Quasimodo

(1)

Morin Sorescu

(1)

Emile Verhaeren

(1)

François Villon

(1)

Categorieën

Filter op trefwoord:

Arbeid

()

Arbeidsmarkt

()

Bezinning

()

Bijbelfiguren

(7)

Boeddhisme

()

Communicatie

()

Conflicten

()

Cultuur

()

Dialoog

()

Dood

(12)

Ecologie

()

Engagement

(2)

Natuur - schepping

(6)

Ethiek

()

Eucharistie

()

Familie

()

Feest

()

Fundamentalisme

()

Gebed

(14)

Geweten

()

God

(10)

Grens

()

Heiligen

(4)

Hindoeïsme

()

Hoop

(2)

Innerlijkheid

(1)

Islam

()

Jezus

(5)

Jodendom

(1)

Kerk

(1)

Kerkgeschiedenis

()

Kiezen

()

Kruis(weg)

(3)

Kwetsbaarheid

(1)

Gemeenschap

()

Levensloop

(1)

Lichaam

()

Lijden

()

Nieuwe Testament

()

Oude Testament

()

Ontmoeting

(2)

Pastoraal

()

Pesten

()

Protestantisme

()

Psalmen

(6)

Rechtvaardigheid

()

Rituelen

()

Roeping

()

Rouw

(4)

Sacrament

(1)

Symbolen

(8)

Tijd

(2)

Toekomst

()

Verbondenheid

(3)

Vergeving

(2)

Volheid van leven

()

Verrijzenis

(6)

Vrede

(1)

Vriendschap

(3)

Vrijheid

()

Waardepatroon

()

Welzijnszorg

()

Wereldgodsdiensten

()

Wereldvrede

(1)

Winstbejag

()

Wonderen

(1)

Zacheüs

(2)

Zelfontplooiing

()

Zingeving

(1)

Zondaars

()

Zondagsviering

()

Omgaan met verschil

()

Antisemitisme

()

Liefde

(4)

Vertrouwen

(2)

Armoede & rijkdom

()

Gebrokenheid

()

Spiritualiteit

()

Oorlog

()

Muziek

()

Idolen

()

Multiculturalisme

()

Racisme

()

Moraal

()

Filosofie

()

Extreemrechts

()

Biotechnologie

()

Holocaust

()

Verkeer

()

Genetische manipulatie

()

Klonen

()

Onvruchtbaarheid

()

Secularisatie

()

Gezondheid

()

Incest

()

Onderwijs

()

Vooroordelen

()

Samenleving

()

Vluchtelingen

()

Handicap

()

Kunst

()

Geluk

(1)

Goed en Kwaad

()

Gender

()

Reclame

()

Verhalen

()

Humor

()

Stilte

(2)

Welvaart

()

Wetenschap

()

Bijbel

()

Waarden

()

Normen

()

Afscheid

()

Einde

()

Groei

()

Herdenken

()

Inspiratie

()

Kijk op het leven

()

Samenlevingsverbanden

()

Varia

()

Verleden

()

Lezing

()

Heiligschennis

()

Dialoogschool

()

Deze pagina werd gepubliceerd op 23/01/2018

Reacties

Geen reacties gevonden

Reageer op deze pagina:

Mijn reactie:

Volg Thomas op

Download de Thomas-app